NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 9.11. - Má tedy IAEA sloužit především jako gesto daných států, že lze na př. jejich dovoz-vývoz jaderného materiálu prověřit, nebo se signatáři zavázali podstupovat extenzivní kontroly na žádost třetích stran...

9. listopadu 2012 v 13:22 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Nová nadnárodní civilní organizace měla by být ustavena, financování volebních kampaní je rostoucí hrozbou, jakmile se ho účastní organizovaný zločin, hlasy jsou nakupovány politiky, a tak dále. Rozsáhlá iniciativa z Adis Abeby, podporují Annan, Zedillo, Arbour, a mladí Africké unie. (NNN) * V Kábulu se konal vědecký seminář k vlastenecké postavě Maula Abdul Raufa Kandahariho který byl členem intelektuálního hnutí v Afganistánu, 1920. Zvládal běžné vědy, učil na Královské univerzitě a v Darulu. Byl účastníkem hnutí Sarajul Akbar, které se pokoušelo politicky a kulturně vzdělávat lid. Karzaího proslov k této akci uvedl mj. že ve stejné linii nalezneme i Mahmuda Tarzaího. (BNA) * Ministr životního prostředí, jelikož všichni ostatní jsou plně vytížení slavnostně zahájil provoz muzea bratří Basbúzů v Rašaně. (NNA) * Zardari volá po kooperaci v SAARC proti extremismu a terorismu (NiW)
 2. Britský Kameron byl v úterý v Saudii, jednalo se ovšem především o Palestýně. V Londýně pak zpřístupnil tajné velitelské kanály v Sýrii Britským diplomatům (NNA, RT) Francie, Británie a USA dodávají Tel Avivu "nukleární asistenci a spolupráci" - rozuměj zbraně, školení a servis * Rusko navrhlo prošetření zločinů 4 stran v Libii (MHB) * 20 mld CZK investuje Rusko do Vietnamské energetiky (RT) * "Diskriminační implementace NPT spíše odrazuje další potenciální signatáře: NPT totiž v současném provedení obecně brzdí a znemožňuje práci celého myslitelného sektoru jaderné vědy a energetiky" - vyslanec Íránu v OSN - "na dotaz, zda budeme následovat KLDR v jejím protestu proti nefunkční a kontraproduktivní práci zaměstnanců IAEA, říkám za Írán ne. Zůstaneme signatáři a obhájíme ta práva, která mají být pošlapána" Důležitá je pro nás spíše modelová situace, než reakce na tyto tlaky (NiW) * Pakistán podporuje empirický vývoj NPT (tj. aby bylo lze považovat implementaci NPT za spravedlivou)
 3. "Obě strany musí respektovat Ženevskou dohodu. Chtít jenom odchod Asáda bez příměří je stejné jako chtít co stát bezpečnost, bez vměšování - a jednání." - Lavrov (NNA) * Egyptský Mohammed Mursí gratuluje Obamovi k další epizodě, a doufá, že se tentokráte vztahy změní na rovnocenné a konstruktivní zjm. pro region (NNA) * Jírovský ministr vnitra byl obviněn a odvolán kvůli mučení ve věznicích, o kterém se toho tolik napovídalo (RT) * Abás se připojuje ke gratulaci (NNN) * Africká ekonomika je ve skvělé formě a láká investory - Donald Kaberuka, AfDB (NNN)
 4. Komplexní otázka lukrativně se vyvíjejí regionální produkce šafránu byla projednávána ministerským výborem pro šíření daného oboru i po jiných provinciích (což logicky zahrnuje i školení a další přidružené otázky) (BNA) * Prům-investiční k/f ECO v út. v Turecké Ankaře, Oz upozornil na strategickou provázanost sektorů EU a ECO a tedy nutnost odpovědi na progresi všeobecného kolapsu i společenského uspořádání v EU (IRNA) * Brahimi volá po přeměně letního nezávazného soupisu na rezoluci, vč. toho, že bude ovšem jasně adresováno vojenské řešení, jednostranný nátlak vnějších hráčů na vnitřní jako "Velké NE" této rezoluce. V takovém případě bychom se všichni USA a NATO poprvé po sto letech poděkovali. I když kdo ví co geniální zločinci nadto nevymyslí. (UNPR) * Brahimi věří, že pokud nebude konflikt co nejrychleji zastaven jak popsáno, hrozí somalizace Sýrie, tj. o něco horší než libifikace (RT) * 23 mjanmanů z potopené lodi uprchlíků se zachránilo, 50 stále chybí. Prchali do Malajsie za prací. (RT) * Kulturní týden Tunýsie začal v Tehránu za přítomnosti obou ministrů kultury. (IRNA)
 5. 6 podlažní obchoďák se zřítil v Ghanské Akře, nejméně 10 mrtvých, desítky raněných, ve středu dvě sta uvězněných v sutinách - asi (RT) * OSN pomůže Kubě, vedle řady přátelských zemí (RT) * Vizitující ruská delegace spolu s vyslancem Alexandrem Timoninem si připomněla korejské národní osvobození i mnohé jeho sovětské hrdiny položením věnce v Úterý u Věže Osvoboditelů (KCNA) * Nový Katarský vyslanec pro Koreu předal premiérovi KLDR svůj podpis (KCNA) * Ruská komunistická liga (Regionální Rada Leninových Mladých Sovětského Komonvelsu) předala prostřednictvím svého předsedy Anatola Nikolajeviče Dolgačeva čestný dar prezidentu Kimovi Čong Un (KCNA) * MZ EU Aštonová podpořila reformy, které Alžírie ještě plánuje. EU vedle toho investuje do Alžírských památek, turismu, dopravy a kultury přes 1 mld. KČ (APS) * Memo 6/11, Alžír: letečtí dopravci Alžírie, Egypta, Saudie, Kataru, Kuvajtu a Emirátů zavedou kooperaci v údržbě a servisu strojového parku (APS) * Delegace obou ústavních komor Alžírie se, snad ze zvědavosti, zúčastní každoroční koktejl párty tunelářských investorů a parlamentních přátel kolonialismu NATO v Praze od 9 do 12 listopadu * Hladovku k druhému roku uvěznění spustili političtí vězni Saharaví ve věznici Gdejm Izik, Maroko * Vyslanec OSN pro Západní Saharu označil své hovory s oběma stranami za zásadní příspěvek politickému řešení, které by nutně zajistilo převážně pošlapaná práva Sahařanů (APS) * Devět mrtvých, 66 zraněných v 27 nehodách na vozovce v Alžírii - policie * Mzn. Festival inčadu skončil v Konstantinu poctou Alžírskému hudebnímu jaru (Warda, APS) * Ghana rozdala zdarma 20 milionů sazenic hybridního kakaa (NNN) * Etiopie připravuje první mzn. kf. ke kafi (NNN) * Mozambik je v kontaktu s potenciálními investory v těžařině (NNN) * Namíbie urguje učitele k ukončení stávky (NNN) * 500 let je nejnovější mumii z Peru, Korea a Peru vyvinou cvičná letadla (NNN) * UNASUR probere svůj sociální program na př. rok (NNN) * Madžid Búkera, obránce alž. nár. fotbalového týmu slíbil otevřít charitativní organizaci všem potřebným bez rozdílu, od sirotků po bezdomovce. Chce své jméno naplňovat i dalšími projekty i po konci své fotbalové kariéry. Fejsbuková stránka CHO s ředitelstvím v Alžíru je již v provozu (APS) * Bousbia Safineziho dokumentární film získal cenu publika na 17. Filmovém Festivalu Arabského Hlediska v Nujoku * Alžírská asociace pracující s fyzicky postiženými dětmi získala arabskou Dubajskou cenu Hamdanu * 9. národní festival lidové poezie a Beduínské písně začal v Kulturním centru Múlúda Kacima Naita Belkacemiho v Tissemiltu (jz. od hl. m.) * Uměním na ulici přitáhla mzn. artistická skupina Serp'Art na místě "La Concorde" ve městě Bouíra (100km východně od Alžíru) (APS) * Blokáda exportu petrochemie zrušena, Írán postaví ropovod do Afgánie, Írán porazil Tažikistán 6:1 v kopané (Kayhan, Iran, IRNA) Serdyukov z bezpečnostně-disciplinárních důvodů odvolán z nejvyšší vojenské funkce pro podezření z korupce. (NNA) * 10. Libanonská vědecká soutěž spuštěna v Sobotu pod patronátem Ministra Školství Hassana Diab. Hassan poděkoval Národní vědeckovýzkumné komisi za organizaci akce a poznamenal, že vedle motivace pro mladé jde i o kladnou zkušenost a prohloubení pocitu odpovědnosti za národ. Do ledna probíhá registrace v soutěži která přinesla mnoho patentů, 1500 projektů a prověřila schopnosti 4000 studentů (NNA)
 6. Čínský vyslanec v Tehránu odmítnul přizpůsobování k tlakům Západu, naopak (IRNA) * Ortodoxní patriarcha Bulharska zemřel na selhání srdce v 98 letech, patriarchou zvolen r. 1971 (RT) * Pakistán, Karáčí: Jafri z MWM zavražděn útočníky na motocyklech, šjíté demonstrují v sedě. (IRNA) * Šjítská mzn. organizace volá po okamžitém ukončení násilí v Mjanmaru (IRNA) * President Ahmadinežád navštíví Pakistán ke konci lpd. (IRNA) * Írán spolupracuje po světě se 40 zeměmi v boji proti drogám - policejní šéf, v němž je také celosvětově uznávanou autoritou (IRNA, pi) * Borúžerdý: souč. krize v Sýrii je konfrontací nohsledů Tel Avivu se Syrským dlouholetým odporem proti rváčským silám a okupantům. Účast MKO a AlKajda v Sýrii prokazují, že středem konfliktu v Sýrii je Palestina a Libanon, stejně jako středem všech "krizí na středovýchodě" (IRNA) * Výkonný šéf Potravního programu OSN je na návštěvě Libanonu a Jordánska, aby inspekoval distribuci OSN v Bekaa a Zátari, a promluvil s dotyčnými oficiály obou zemí (UNPR) * Obětí středečního útoku v Damašském Mazzehu dokonce 11 (NNA) * Saudský král nahradil v pozici ministra vnitra prince Ahmeda princem Mohamedem (NNA) * MZ Jordánska jednal s al-Arabim (Arabská liga) o vývoji v Sýrii: Jordánsko podtrhlo svou pozici, tedy urgenci v politickém řešení, které by zastavilo další krveprolití a zajistilo celistvost Sýrie (NNA) * Bratr mluvčího parlamentu zavražděn na ulici, Sýrie, Damašek (NNA) * Šest totálně evidentních ozbrojených povstalců zabito v operacích Afganských jednotek v citlivé Kapise (BNA) * Kerman-export v režimu SSEZ 33 mln. USD * Hollande tvrdí, že širší spolupráce s USA přinese řešení nezaměstnanosti a "krizí" na středním východě (NNA, držíme žabomyším pulce) * Tel Aviv své cementové zrůdnosti doprovází nejen ostnáčem a únosy pasáků nebo stád, ale i stavbou silnic, Mtelleh, Středa 9 ráno (NNA) * Íránská dokumentární reakce na nicotný a odporný film poputuje k divákům 50 satelitních stanic (IRNA) * Mahmúd Ahmadi Nežád: současný systém uspořádání světa, resp. jeho borcení a hroucení, lze již pozorovat v množství jeho dřívějších patrně opěrných bodů (IRNA) * Útok na pekařství v obvodu Chožány, provincie Nangařar v Út, Taliban zabil dva bratry - místní pekaře, pravděpodobně odplata za rozsáhlé policejní operace v provincii, 33 zabitých, 11 raněných a 9 zatčených "Učedníků" * Přitom zajištěno půl tuny narkotik, 8 typů zbraní, 6 komunikačních jednotek, a další vojenská výbava vč. 8 ks. z vozového parku (BNA) * Dalších 7 zatčených militantů v Logaru (BNA) Pakistán: 5tikilová nálož zneškodněna v Karáčí (IRNA) * 5 zabitých, jeden zatčený v Moskvě, severozápadní Írán 5.5 Richterů, 5 zabitých dynamitopásovci v Pešaváru (RT) * Neznámí násilníci zabili 3 z komunity Hazara v Quettě - politicky motivované (IRNA) * Další krev na rukou nepřátel Irákie, tentokráte nejspíše MKO (pi/NNN)
 7. "Mzn. válečná politika nad Sýrií již musí skončit, současný přístup mzn. komunity a všech stran vnitřního konfliktu povede ke zkáze Sýrie. Musíme se oprostit od snahy vnucovat Sýrii své konstrukce." - náměstek Ban Ki Moona pro politické záležitosti Býdžej Feltman (UNPR) - "Zbavme se tedy stereotypů!" dodal, že úředníci OSN se snaží. Což asi znamená, že mzn. komunita nikoli. V Turecku a Libanonu připustil určité rozlévání konfliktu po regionu, dotknul se i narůstajících protimírových aktivit zažraných nepřátel v Palestinském Golanu, který je rezolucí 1974 pod kontrolou modrých kojotů. Obligátně přešel, že by OSN na ty, kteří mají na situaci v Sýrii vliv mělo konstruktivně působit, a naopak řekl, že vítá myšlenky těch, kteří tam mají vliv. Což je celkem naruby, když jak vidíme, ti, kdož mají vliv neudělali co bylo třeba, nýbrž prosadili právě a především své myšlenky. OSN by tak mělo tyto vlivné jasně odlišit, aby pak mohlo adresovat vhodnost či nevhodnost jejich působení.
 8. Tím tedy pokládáme vedle sebe na př. Ruské a Americké působení, a tážeme se, co v této věci může OSN objektivně rozlišit. Jistě by alespoň srovnání transparentnosti na široké skupině těch co mají v Sýrii vliv, prospělo. Samozřejmě se lze držet pouze oficiálních výroků zkoumaných stran: pokud Rusko dodává služby v obraně, pak by mělo být schopné doložit, pokud USA dodávají služby v útoku, jak říkají nesmrtící, pak by měly být schopny doložit, a to samozřejmě včetně způsobu dodávání. Různá mzn. osočování musí být vynechána: výnos instituce k tématu, které sama nenastolila §§§ nemůže vést k UZAVŘENÍ otázky její transparentnosti, mluvíme-li o tématech která proti sobě nastolují instituce, zatímco je samy apriori utajují. Zprůhlednění témat která se týkají vlivu na situaci a kterých se daný stát sám dotknul musí tedy stačit pro nastavení vlajky transparence pro komparaci ve věcech vlivu na situaci v Sýrii, která může prohloubit diplomatické nástroje OSN, vzhledem ke statu Quo mezi velmocemi, a vzhledem k potřebě operovat na obou frontách konfliktu - vnější i vnitřní. Právě v tomto statu, nikoli však v neschopnosti utvořit rezoluci BK, lze spatřovat základní příčiny nezdařeného příměří a pokračování konfliktu. Ti kteří nejsou ochotni podat rozklad ve stejné hloubce jako jejich oponenti, zatímco se obě strany osočují z negativního (ne-diplomatického) vlivu na situaci v Sýrii, ti by měli získat střední diplomatický deficit.
 9. Nálepku od OSN, která říká, že má-li někdo ukázat změnu v přístupu k Syrskému konfliktu, je to zejména tento. Rozlišení transparentnosti v materiálním rozměru diplomatických adresací a mediálních ujištění, která přímo spadají mezi organizaci, poskytování služeb a materiálu jakékoli straně v konfliktu, vč. na př. humanitární pomoci, byla-li uvedena jako selektivní služba jedné straně. Je diplomatickou prací, ve které může být nejvýše uražena autorita OSN, k další škodě nespolupracujícího, ledaže by generální sněm danou komparaci pro jasně formulované důvody ukončil. V dané věci zhoršující se situace v Sýrii je zřejmé, že mzn. hráči ovlivňují situaci v Sýrii bez exaktního a prověřitelného omezení rozsahu vlivu, ba, bez jasného pro-regionálního konceptu takového dohledu a náhledu, je dále zřejmé, že jejich vzájemné osočování může být zatím pouze vytlumeno z OSN spolu s výslednou polarizací. Jistě by však popsaným způsobem s danou pojistkou bylo možné právě tento problém mzn. komunity států ve věc i Sýrie v OSN konkrétněji adresovat, což by jistě přineslo o celý stupeň vyšší šance pro diplomatickou misi OSN, než kdyby ta měla pokračovat bez racionálně a transparentně adresovaných souvisejících sporů evidentních (§§§) vnějších hráčů.
 10. Obecný přínos pro prohlubování diplomatických misí by mohly být principy transparentnosti pro diferenciaci adresace politického prostředí řešení nebo izolace obecné krize. A dále princip exklusivní uzavřitelnosti kontrolní otázky pro založení komparační mezi-instituční autority, může-li generalizace a nátlak na nedostatečně adresovanou stranu krize přinest vyšší zajištění dodržování pravidel, jejichž význam pro řešení či izolaci dané krize je zásadní, a jejichž dodržování je bez takovéto invazivní diferenciace zjevně nemožné v zodpovědném rozsahu zajistit. Oba principy se jistě uplatní v obecném řešení Íránsko-Amerického sporu nebo jeho části zachycené prostřednictvím IAEA/MAAE pro zpracování zákonem, který eventuelně může být restaurován prostřednictvím OSN.
 11. Na př. vyplývá z řečeného, že IAEA neimplementuje požadavek uzavřitelnosti v otázce do transparence, a tedy nemůže hrát komparační roli s výstupem do středního diplomatického vážení mezi stranami sporu. Sama IAEA není navíc schopna při hypotetickém zpochybnění dvou jejích ředitelů, tohoto a budoucího, doložit, že konkrétní otázky, které sloužily k prověření transparence Íránu byly uzavřitelné. Takže se díky tomuto novotvaru "intimity prostředků žalobce" IAEA mění v příruční nastolovač politických tlaků, u kterého je zcela jedno, jak často se obvinění opakují, hlavně že je možné je bez větší námahy opakovat, se zaručeným iritačním efektem. Lépe řečeno, slouží opakovaný Parchin v OSN jako podklad dalších sankcí? Pak by nás zajímalo, kdo jej opakuje? Kdo prostřednictvím dvou mzn. institucí zakládá sankce proti jednomu národu? Prezident Obama? Policie New York, kačer Donald? Náhodný turista? NASA? Jakto, že organizace která má usnadňovat a mírnit proces jaderného odzbrojení hraje marginální, neodbornou a byrokratickou, převážně diskriminační roli mezi jaderně ozbrojenými státy, přičemž ty, kteří nikdy nepodstoupili NPT naprosto neadresuje, a to ani mediačně, a ty, kteří NPT podstoupili ale již nejsou signatáři adresuje zcela rozdílně než všechny ostatní nesignatáře. A konečně jakto, že IAEA signatářům bez přiznaných a prokazatelných jaderných zbraní na jedné straně naprosto připouští k tělu každého, komu jsou nepodložená podezření tohoto rozměru dobrou záminkou pro konsekutivně rozsáhlé akce, a na druhé straně nezajistí majoritní politický spor řešící obchodní prostředí v jaderném sektoru. Na základě jakého zákona Amano odmítá v rámci mzn. institucí zveřejnit všechny informace, které se k nakupeným obviněním, pro výstup IAEA rozhodujícím způsobem, vztahují, tj. především forma, kterou mu obvinění byla doručena, a jejich původce. A nejen, že by nás zajímalo z té formy zvláště to, co jej nutí brát podnět jako relevantní pro činnost nezávislého mzn. těla, nýbrž i to, která směrnice jej nutí utajovat materiál podnětu, zvláště když podněty libovolného původu nepatří k znalostem inspektorů. Namítnete, že IAEA má střežit veškeré bezpečnostně choulostivé informace.
 12. Obecně: soudci by asi nikdo nevěřil, že potřebuje na základě otisků prstů uvalit vazbu na několik osob, kdyby nebyla metoda otisků prstů obecně známá, a její postupy podřízené zvláštní kontrole, ke které má v podstatě soud též přístup. Je tedy nesmysl, aby mzn. instituce reagovala na informace získané postupem, který sdílí pouze podávající strana s nejužším vedením té instituce! Tím je možná zajištěna bezpečnost podávající strany, nicméně tím padá důvěryhodnost dané instituce pro všechny ostatní signatáře instituce, jakmile tím podávající strana dosahuje bez uvedení instituce v inspekční pohotovost byrokraticky utvořených diplomatických cílů. Podnět u žádné instituce se nesmí opakovat, a proto též instituce musí být schopna na žádost dotčených stran doložit věrohodnost podnětu. Zvláště mají-li být na základě podnětu prováděny u dotčených stran kontrolní akce narušující běžně respektovaná práva. A teprv totálně by instituce měla doložit věrohodnost podnětu, mají-li být žádané kontroly nad rámec jejích kompetencí, což platí u vojenského objektu, v němž exkluzivní kontrola předtím to samé (z výkladu družicových snímků) nenašla. Úplně minimálním požadavkem musí být odpověď na otázku, zda se obě podání vůbec v něčem liší.
 13. Nevím jakým způsobem může IAEA prohloubit důvěru mezi národy ohledně jaderného programu, když její smluvní záběr se odvíjí pouze od historie mzn. nátlaku, čímž je vyjímečně diskriminativní, a nadto, když dobrovolný charakter podstoupení intenzivní kontroly implicitně pochybného rozsahu objektů nehraje vůbec žádnou mzn-diplomatickou roli. Když navíc metody utajení rozvinuté pro deklarované objekty je využíváno především nesignatáři, a to ve smyslu, že souhrn deklarovaných objektů nikoho nezajímá, ani jako gesto transparentnějších k méně transparentním, a když metody konfidence, vytvořené pro práci inspektorů na deklarovaných objektech jsou naopak mzn. komunitou bezprecedentně rozšiřovány na celá území těchto dobrovolníků, čímž je zřejmě velmi snadné populisticko-byrokraticky znedůvěryhodnit pozici signatáře v zájmu třetích stran. Má tedy IAEA sloužit především jako gesto daných států, že lze na př. jejich dovoz-vývoz jaderného materiálu prověřit, nebo se signatáři zavázali podstupovat extenzivní kontroly na žádost třetích stran či paktů, do poslední myší díry na jejich území?
 14. Z obecného zákona diplomatické komparace a finálnosti argumentu tedy plyne, že buď IAEA tato kompletně nadrámcová podání bude plně zpřístupňovat, zvláště, žádá-li to jakákoli ze dvou stran, nebo nebude IAEA neuzavřenou / neuzavřitelnou otázku vůbec ventilovat, a její adresace bez tohoto uzávěru prostřednictvím IAEA bude v OSN postižena jako falšování reálného stavu. Tím také nastává otázka, zda by podobná podání neměla přicházet teprv z určitého procesu v OSN, aby podávající naprosto nebyl ušetřen v tom ohledu, že se musí zavázat, že jediným a nutně omezeným nástrojem pro řešení takových vyjímečných podezření je pro mzn. komunitu IAEA, a že neumožní-li mzn. komunita přechod dané otázky do inspekční listiny IAEA, není podezření tak závažné, aby se podílelo na jakýchkoli rezolucích BK OSN. Takové provázání popisuje reálný stav obou institucí, a zajišťuje lepší náhled mzn. komunity států na konkrétní problémy, a zároveň zajišťuje odstranění duplicit a institučních interferencí. A především je tím očištěno původní paradigma, že IAEA je tělem OSN, že slouží především signatářům jako diplomatický nástroj a pojistka proti dezinformacím, a že namísto extenzivních kontrol má nabízet pouze dobrovolnou účast na projektu důvěryhodnosti, a nikoli jakýmkoli jiným způsobem zajišťovat samotné odzbrojení, nebo podkládat mzn. tlaky, za toto odzbrojení kamuflované.
 15. Ve věci Íránu a IAEA se tak především osvědčuje požadavek finálnosti v institucionalizovaných procesech nad kontrolními objekty komparátoru, a samozřejmě požadavek transparentnosti, s respektem ku dobrovolné a nikoli extenzivní povaze zkoumané instituce. Je-li konečně IAEA v roli nástroje OSN, a samozřejmě nikoli naopak, což se bohužel stalo, pak teprve transparentnost všech artiklů procesu v IAEA umožňuje kvalitní diferenciaci pojmů a procesů zahrnujících IAEA, aby tak tento nástroj byl opravdu nástrojem, jehož funkce a povinnosti jsou jasně odlišené teprv od pravomocí, a aby tak mohla být tato vesměs diplomatická a pro mediaci specializovaná instituce korektně, koncepčně, návazně rozvíjena, a problémy na specifických místech z OSN přebírala a tlumila, a nikoli sloužila k jejich podkládání, vyhrocování nebo kumulaci, pod jakkoli odborným pláštíkem "nezávislé autority." Po tom všem přinjm. nemůže nikdo zůstat na pochybách, že provázanost OSN a IAEA zdaleka není existentní, nebo je dokonce laická, intuitivní a závadná, a že k dosažení původního smyslu instituce chybí právě jak transparentnost a systematičnost IAEA, a že od tohoto nedostatku a jistě i od účelného vychylování těžiště autority v této instituci od dobrovolnosti k pro-persekuční autoritě se odvíjí deformace pojmu IAEA v OSN, čili degradace nebo transgrese její obecně chápané funkce.
 16. Jistě tedy každý souhlasí, že v daném stavu OSN IAEA neumí ani správně využít, tedy ve smyslu fasilitace všeobecného jaderného odzbrojení, a že za dané deformace v transparenci a finálnosti, a za dané nulové diplomatické diferenciace nutně hieratického vztahu OSN a IAEA v náhledu a procesech OSN se všichni ku hříchu spokojují s tím, že IAEA má jakési neohraničené specializace a byrokratické autority, a tak, že ti šikovnější si IAEA vlastně mohou v OSN používat namísto k útlumu efektu odzbrojení k rozličným diplomatickým a byrokratickým válkám, zatímco tito "šikovnější" aktéři sotva uvažují o nějakém odzbrojování. Bez této diferenciace tedy z instituce pozůstávají pouze nástroje inkriminace a nátlaku, namísto mediace instituci ne-mezinárodní aktéři používají k zostřování konfliktů. Pro fajnšmekry: USA IAEA používají proto, že nenašly lepší byrokratický soprán pro své CIA árie, které by jinak musely být předneseny v bilaterálních kanálech paní Klintonovou, aby byly po dostatečné pauze zase dementovány. To mi jako laikovi nepřijde jako krok k mzn. důvěře, která, jak se všichni shodují a jistě klidně opět shodnou, je jedině potřeba pro obecné jaderné odzbrojení: protože instituce opatřené inkriminační autoritou by jistě odzbrojení neprospěly.
 17. OSN: "Tel Aviv ať je aspoň tak tvrdý k osadníkům, jako k Palestýncům" - no, to není moc vhodná formulace, vzhledem k tomu, že u Palestýnců minimálně ve vězení a související legislativě dochází k závažným porušením lidský práv (NNN)
 18. Jednostranné útoky EU a USA na "lidská práva" v Číně pokračují, a jak jistě s Čínou každý náš evropský čtenář souhlasí, ať se to má s Čínou jakkoli, měly by si USA zamést ve vlastním znásilňování v Iráku, před vlastní Kubou a ve vlastním Gvantanámu, a Evropská unie též neumí se zrovna o Romskou otázku ve Francii nebo o utečence do Itálie, nebo o práva na vzdělání v UK nebo o práva na lékaře v ČR zasadit. Velmi zvláštní pak jsou na př. s lidskými právy zcela spokojení demonstranti v Řecku a mnohde jinde. Jistě, ti jsou s lidskými právy spokojeni, a žádají jen úpravu "skinu ve winampu." USA a EU tedy pokračují v OSN v osočování Číny, a Čína mluví o zametání prahu. (UNPR)
 19. Rusko ohledně svého "špionážního aktu" popřelo, že by cokoli nevládním organizacím bylo upíráno, ba naopak, a navíc podotklo, že stejná legislativa ohledně zahraničního fundování "neziskovek" platí dávno již na západě, takže byla vlastně přejata (UNPR)
 20. KLDR žádá upřímné potvrzení kolonialistických zločinů na milionech Korejců, zjm. žen, a odmítá nepodložené výtěry o lidských právech zjm. z dílny USA s tím, že mají nejdříve zastavit vraždění v Iráku, Afganistánu a kdekoli jinde. (UNPR)
 21. Kubánský delegát v odpovědi na komentáře amerických mluvčích uvedl, že USA by se měly omluvit za 20 let kašlání na rezoluce OSN, které žádaly pouze zastavení blokády ostrovního státu. "Místo toho musí komise poslouchat kolovrátek argumentů, které už nikoho ani omylem nepřesvědčí," krom Tel Avivu, který totéž pochopení bohužel nachází pro své zločiny nejen na Palestincích. Lžilibreta nezbaví USA odpovědnosti z útoků na zásadní lidská práva doma i všude ve světě. Kubánská delegátka dále uvedla, že USA podporují žoldáky globálního Jihu, jejihž hlavním cílem je šíření terorismu a "změna režimu. USA nemají právo kritizovat ostatní. A Kuba si vyprošuje, aby USA vnucovaly předpisy a vyhlašovaly změnu režimu proti Kubě. USA musí respektovat lidi, kteří byli ochotni položit život za právo na svou myšlenku. Musí přestat obtěžovat a sužovat!" (UNPR)
 22. Bahrajnský delegát poděkoval EU za návrhy, které EU v tichosti sepsala asi ve dvou stovkách bodů, ačkoli jinak se evropocentrický boj za lidská práva a především změnu režimu neobejde bez prasečího mlaskání a velbloudího hýkání. Delegáti EU drží palce jak pokračujícím reformám v Bahrajnu, tak co nejpříjemnější atmosféře jejich domlouvání, a samozřejmě EU možná drží palce i vězněným doktorům, kteří bohužel ošetřovali demonstranty, s jakýmžto předpokladem snad v Bahrajnu na doktora medicíny vystudoval i. Pro jedny má EU chladnou celu mediální propagandy, pro druhé privát s růžovou lampičkou. Tomu říkám vyvážená zahraniční politika! Do třetice chybí už jen Gitmo, aby bylo jasno, kde jsme se naučili "pěstovat federace z rozhodčí doložky." (UNPR) * 31 aktivistů zbaveno občanství pro ohrožení státu - Bahrajn (RT)
 23. Vietnam má 954 tiskovin a kanálů a 17000 licencovaných žurnalistů, a nejvíce uživatelů internetu v Jihovýchodní Asii. Vietnam doporučuje užívat blogy a e-fóra. Ovšem jako nemálo i západních zemí, svoboda projevu není neomezená, a podněcovat násilí nebo náboženskou nenávist je prostě zákonem stíháno. Delegace EU by tedy měla chápat, že kritizuje tytéž zákony, které platí na jejím území, stejně jako tomu bylo s rozsudkem nad ruskými politickými provokatéry z kostela, kteří by dostali na západě, na př. v Berlíně, Milánu, Praze či Varšavě ještě vyšší tresty, za totéž.
 24. Japonsko odmítlo opakovat své uznání svých zločinů na korejcích, jenom proto, že snad bez takové akce dále dochází k perzekuci korejců v Japonsku, a nadhodilo, že Korejci jistě také unášeli v historii zase lidi z jiných národů, a že je spíše čas vrátit se k obecně uznávaným názorům na KLDR, kde nikdo nepochybuje o tom, co jsou korejci zač. "A vůbec, neztrácejme čas s problémy mezi korejci a japonci, pohleďme na korejce jako takové, korejce jako věc o sobě! Hů hů hů!" (UNPR)
 25. Rehman, ústav SASSI: "OSN musí setřást jho zájmů USA, bez toho nebude k Íránu nikdy nezaujaté. Ten trpí pouze pro své pokrokové cíle a vliv mezi národy míru." (IRNA) * Národy každého kontinentu a regionu by měly mít právo zvolit si formu vlády a chování na základě vlastních kulturních návyků, zásad a tradic. - Mahmúd A-Nežád (IRNA, viz též kf-Bali) * Turecko-Íránské průmyslové město - teprv třetí podobný projekt po Korejsko-Korejském a Brazilsko-Argentinském prům. městě - zatím v jednání expertů (IRNA)
 26. Otazník vztahů Afganistánu a Pakistánu, resp. otazník demokracie v Pakistánu a otazník budoucnosti Afganistánu, to je stále pouze otazník nad západem, a ten vůbec visí nad událostmi celého světa. Ve vztahu Afganistan Pakistán nelze jednoho nad druhého vyzdvihovat, ale Írán jako jednotítko celého regionu měl by nakonec opravdové i domnělé problémy s trochou snahy a sebezpytování na každé straně svou univerzální hodnotovou pozicí vyřadit. REGION ovšem potřebuje širokou vnější ekono-politickou stabilizaci. Šaškárny ISAF v tomto ohledu nejsou ani druhotné. I kdyby po odchodu ISAF Taliban pěstoval hrušky, spočívala by bezpečnost regionu na stále stejně vyšinutém bodě - tedy v tom smyslu, že zmizel jakýsi otazník, a všichni kteří na něm seděli se ještě jakž takž udrží v kolenou. Jistě má Kajani pravdu v tom, že by tato podpora neměla v státech regionu upřednostňovat jednu určitou instituci. Doplňkovým tématem pro Pakistánské diskuse tak je ekologie, Írán a stabilita Asie. * Proč má SAARC svázané ruce v chudobě a zaměstnanosti jsou právě zbytečně živé mzn. spory. * Po-povodňová pomoc fondů v Pakistánu funguje asi jako sms pomoc Hajty v ČR: tj. nefunguje, a živíte nejen příživníky, ale vůbec jen příživníky. V tomto ohledu pro Hajty funguje co prostředník jistě Kuba, a pro Pakistán jistě Íránský ČK. O zlodějinách jako člověk v tísni na př. ještě inčí pohádky. A co jsme se naposílali sms na Hajty: a dostali jen diktátora, základy, a choleru. Jídlo si napakovali ISAF. * Ikbal Hadi Zaidi se plete, všude je to stejné: katastrofy lidi sjednotí jen na moment, a zvlášť na západě jsou katastrofy až nereálnou přehlídkou solidarity.
 27. Katar otevře v Pakistánu banky, v rámci racionalizovaného prostředí pro další investice. Pakistán navíc stále poptává zvláštní diverzifikaci projektů energetiky. (P)GCC pak s Islamabádem uzavřel FTA (NiW)
 28. "Jak by korporativní média mohla adresovat problémy světa ovládaného korporacemi?" - Media Lens
 


Komentáře

1 Smithb486 Smithb486 | E-mail | Web | 7. května 2014 v 12:09 | Reagovat

A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic job! fbekckbafeadadkk

2 Smithd57 Smithd57 | E-mail | Web | 7. května 2014 v 12:10 | Reagovat

This is why Facebook games are becoming more popular. The ease of use and dissemination of content, tagging ececgkkcbdeecefb

3 Smithg816 Smithg816 | E-mail | Web | 7. května 2014 v 12:11 | Reagovat

Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and superb design and style. eddfeeecdcgegdac

4 Smithd12 Smithd12 | E-mail | Web | 9. května 2014 v 23:18 | Reagovat

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back. egbegfffeecfbeed

5 Smithg374 Smithg374 | E-mail | Web | 25. listopadu 2014 v 11:56 | Reagovat

Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! dkaeafdagbcfdekd

6 Smithc461 Smithc461 | E-mail | Web | 25. listopadu 2014 v 11:57 | Reagovat

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! dccdkefddecgdfca

7 Smithk304 Smithk304 | E-mail | Web | 25. listopadu 2014 v 11:57 | Reagovat

Right now it looks like WordPress is the top blogging platform available right now. from what I've read Is that what you're using on your blog? dbadkedbccddbbae

8 Smithg808 Smithg808 | E-mail | Web | 24. května 2016 v 15:23 | Reagovat

This is why Facebook games are becoming more popular. The ease of use and dissemination of content, tagging debkebfaefdcadgd

9 Smithc340 Smithc340 | E-mail | Web | 24. května 2016 v 15:23 | Reagovat

I think this is one of the most significant information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent  D. Good job, cheers cgeadedekageacgd

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama