NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.11.: Vlády by měly asistovat mladým, aby se mohli podílet na ústředních projektech v boji proti klimatickým změnám

12. listopadu 2012 v 13:57 | SAH |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Akce24: "mladí jsou vždy na periferii. vlády by měly asistovat mladým, aby se mohli podílet na ústředních projektech v boji proti klimatickým změnám" * Předseda komise OSN pro lidská práva: "Konference k Demokracii v Bali je především podstatná v těchto časech, kdy se nová vlna revoluce budí ve všech koutech světa. Je třeba, aby nové myšlenky na Bali byly opravdu univerzální, " protože západ nové myšlenky vyčerpal před sto lety - zrušením kolonialismu a změkčením feudalismu (UNPR) * OSN doručila na Kubu 40 tun humpom (UNPR)
 2. Káhira nabídla hostit další mírovou konferenci kvartetu (S.T.E.I.). Egyptský prezident podotknul, že tento kvartet vystihuje chybu, kterou způsobily USA tím, že vyhnaly Írán z kf. o Sýrii v Ženevě. Rusko takovou iniciativu samozřejmě vítá, a podtrhuje, že jak Čína, tak země Západu mají možnost se účastnit a jsou též zvány! "Což takhle na př. účast pěti permanentních členů BK OSN v Káhiře, nebo nad zájmy Sýrie převažují zájmy proti-Íránské?" Dále podotknul, že vyřešit Syrskou krizi bez této čtveřice je krajním nesmyslem. Naléhá však na všechny strany, aby realizovaly potenciál, který pro Syrskou mírovou misi skýtá Ženevská dohoda, tedy základní sílu, kterou Ženevská dohoda může přispět k zahájení jednání všech stran konfliktu. * Libanon v OSN podtrhnul rostoucí roli regionálních a podregionálních organizací pro řešení konfliktů, zvláště pro jejich znalost pozadí konfliktu a ne nepodstatných kulturních specifik. Členové NAM však vytknuli, že by však vždy mělo nejvyšší odpovědnost za mír brát na sebe OSN, a nenechávat tak mnohdy nezkušené -a pouze znalé a vědoucí regionální uskupení "za OSN" krize řešit (UNPR) * Kuvajt podpořil NAM a podtrhnul opatrnost, globální spolupráci a inovace v mírotvorných procesech OSN * Pakistánský vyslanec podtrhnul, že mírové mise OSN by neměly ani nahrazovat potřebný vnitřní politický proces, ani překrývat a obcházet podstatu konfliktů. Mírové jednotky by také měly být odlišeny od tradičního nastolování zákona, které se zaměřuje na ochranu civilistů, měly by tak pouze úzce spolupracovat s místními autoritami. Financování by nemělo být závislé na rozpočtu ale na potřebách mise. * Turecká politika je podle výrazů prezidenta Gula v troskách - nelogičnost, nepřiléhavost, nespojitelnost (pi:-:NNA) * Bali: "všechny země by měly být členy bezpečnostního koncilu OSN, to vyplývá již z toho, že ústava OSN říká cosi o rovnosti všech zemí v OSN" - Erdogan * Strategii intervence a mírových sil předá ECOWAS prostřednictvím AU OSN, a to do 26.11. (APS) * Bagdád - další pokusy o sektářský převrat: 11 mrtvých (NiW)
 3. Člen Íránské delegace na hlavním sněmu OSN poukázal na lidskoprávní situaci v zemích jako USA, Británie, Kanada, Austrálie nebo v zemích EU. "Rasová diskriminace, islamofobie, ponižování etnických minorit, potlačování klidných protestů " - zvláště podtrhl strašné podmínky Kanadských minorit, stejně jako původních kmenů, hned vedle Kanadské snahy zrušit palestinskou misi v OSN. "V mnoha západních zemích ignorují migrační zákony, sociální svobody etnických nebo náboženských menšin, a dokonce vypalují marginalizovaným Romům nouzové tábory, a chtějí obhajovat demokracii a sociální svobody v jiných zemích," řekl závěrem Íránský diplomat. (IRNA) * K rasismu na internetu: mělo by se především zjišťovat, zda jsou menšiny dále marginalizovány, pokud nemají přístup na internet. - odborník OSN na otázky přístupu k informacím (UNPR) * 20 let EU zvýhodňovala v jižní Americe své bývalé kolonie, za přispění WTO se tento novokolonialistický projev EU na importu banánů snad již odstranil (NNN) * Malala děkuje lidem a médiím za podporu (NiW) * Další válečné sankce USA na Írán, další lidskoprávní záminky - nyní prý internetová cenzura (za prvé USA vůbec neví, co je a co není cenzurováno kdekoli jinde, za druhé určitý druh přijatelné cenzury naprosto otevřeně zavádí na internetu každá země, dle své kultury, obešli bychom se bez takových omáček). cst. televizní cenzury Írán chce jistě cenzurovat pouze tisíce pornografických kanálů, které mu začala EU vysílat, zatímco mu cenzurovala všechny jeho kanály. USA? Směšné! Ať směšně žije Obama * "Odpověď na protimuslimskou ppgd. spočívá v realizaci muslimských médií a organizaci myšlenek pro interakci se západem" - Hlas Islámu (hnutí), Panžáb * Zítra a pozítří se zz. země účastní proti-drogové koordinační a inovační kampaně v Pakistánském Islamabádu. Pakistánský prezident pozval na př. Írán, Rus, Turkménii či Turecko a Indii. Prezident Asíf Alí Zardarí konferenci otevře. "Narkotika negativně postihují život jedinců i společností, ohrožují bezpečnost států. Pakistán v současnosti podniká další kroky proti tomuto rostoucímu ohrožení." - mluvčí prezidenta Chan * Premiér Ašraf otevřel projekty v Baluči, popřel reálnost meziinstitučních konfliktů, vyzdvihl roli parlamentu, njv. soudu, armády, médií i regionálních samospráv (NiW) * Dvě oběti a čtyři jejich příbuzní budou svědčit v procesu proti Robertu Balesovi, který v Jižním Afganistánu údajně bez pomocníků povraždil 16 a zranil 6 lidí, a ještě se těla pokusil spálit. (RT) * Media Lens: "pokud již během prvních hodin po zveřejnění informací o masakru v Syrské Houle britský list Guardian přišel s obrázkem Asadovy tváře a úst pokrytých krví, zajímalo by nás kolik evidence takový korporátní tisk potřebuje, aby stejným způsobem obvinil Obamu nebo jeho ženu po masakru 16 civilistů v Afganistánu?" (statistika válečných a mírových mluvčí zveřejněných v Guardianu, v době, kdy západem otřásaly protesty proti válce v Iráku: 36 ku 760, samozřejmě ve prospěch Goebbelsů, Bušů a Blérů -- ML) * Keňský prezident Kibaki debatoval s prezidentem Africké Rozvojové Banky (AfDB) o dalších možnostech programu podpory Keňského rozvoje. (NNN) * Keňa schválila legislativní rámec, který by měl urychlit industrializaci. (NNN) * Ghana připravila pro-turistickou patnáctiletku, zaměřenou na racionalizaci turismu. (neoliberálům nutno zvláště slepičit, že též ekologizaci a socializaci) (NNN) * UN: Mali krize ve vzdělávání a dodávce léků (NNN) * Po kolapsu poschoďáku obchoďáku Melcom v Akkře 18 mrtvých, 78 zachráněných, záchranné práce stále pokračují, padají obvinění. (NNN) * Ghana hostila každoroční konferenci pojišťovnického průmyslu (NNN) * Angola na r. 2012-16 plánuje vyšší aktivitu inspekce a rozšiřování ropného a těžebního průmyslu (NNN) * Bata, Fotbalistky R. Gvíney porazily Nigérii a postoupily do finále poháru střední Afriky. (NNN) * Čína prosí Nigerii aby urgentně vyšetřila vraždu dvou inženýrů (NNN) * JAR a Mexiko uzavřely akt o kriminalistické a extradiční spp. (NNN) * Káva poskytuje živobytí 15 milionům našich lidí - etiopský premiér při otevření konference k zvláštnímu postavení Etiopské kávy a dalšímu rozvoji sektoru. 2010-2011 Etiopie exportovala 200 kilotun kafe, což přineslo zpět 18.5 mld Kč. Kf. se účastnily zz. autority i zákazníci etiopského sektoru. (NNN) * Alžírie připravena na ekorevoluci energetiky, a byla zvolena do komise Interpolu pro Afriku (APS) * Alžírie plánuje s Katarem fabriku na hnojiva (APS) * Francouzská total oil jednala s Jemenskou vládou o těžarském průzkumu ale i související produkci (NNN) * Jemen a Saudie zpevní obranné vztahy (NNN) * Bali, Indonésie: "Demokracie bude nastolena pouze globálnímu tíhnutí k spravedlnosti a svobodě. Nikdy se neobjevila po zhašení plamenů a rozestoupení kouře." - MAN * Sýrie se postaví proti jakémukoli pokusu zatáhnout do války Palestince, proto také zrušila kanceláře Hamasu v Damašku - Damašek, (SANA,NNN,pi) * Saudie urguje Írán aby dodržoval demarkaci z roku 1968, a žádá OSN o mediaci (NNN) * Íránský 27-členný tým získal v první fázi šachového šampionátu světa FIDE v Slovinském Mariboru 21 vítězství a 5 porážek v různých kategoriích. 1585 přeborníků z 93 různých zemí glóbu s/ú. Vítězkami prvního kola byly Rana a Gazal Hakimifardovy, Minu Askarzadefová, Pega Kajmakami, Melika Naruzí, Aneta Zahedifardová, Sediki Kalantariová, a Motaharí Assadi. Mladí vítězi prvního kola různých věků pak byli A Kúsarinia, N Javanbacht, P Ejdani, S K Můsaví, A Asgarzadef, B Šejkhasáni A Kórsandi, A Gólami, P Mexoudlu, A Tahbas, B Derakhšano, J Koučaki, P Mohammadi S L Zanženěch remizoval se Slovinským protivníkem. Drobné zklamání zaznamenal loňský bronzový Sara Sadat al-Šarieh, který svůj postup neobhájil neočekávaně hned v úvodu. Šampionát se datuje do 50. let 20. stol., přičemž Slovinský Maribor byl OSN zvolen jako kulturní metropole Evropy pro tento rok. (IRNA) *
 4. Kusukuwere: "Africké vlády by měly spolupracovat aby otevřely nová pole příležitostí a vytáhly proti klimatickým změnám, než čekat na "rozvinuté" země. Současné globální ukazatele volají po kooperaci mezi národy, aby byly zredukovány slabiny a rizika komunit před přírodním neštěstím, na př. změnou klimatu" * Nový Zéland podepíše klimatickou Kjoto-II úmluvu. (RT) * JAR a Kuba řešily dvoustupňovou implementaci plánu ekonomické kooperace pro rozvoj Kubánského průmyslu. Vzhledem k požadavku pracovních příležitostí na straně JAR pak byla ujednána přnjm. výměna informací o obchodních příležitostech. (NNN) * Etiopie, Súdán a Egypt obnoví technickou organizaci povodí Nilu ku prospěchu všech zúčastněných (partnerem od r. 1999 sv. banka) *Moskva: vyšetřovatelé žádají soud (zamr) aby označil klip z dílny Puzzi Rajót co extremistický (RT) * Předseda UV KLDR (premiér) blahopřál Kambodžskému králi k 59. výročí nezávislosti Kambodže. Popřál králi dobré zdraví a lidu další podobný pokrok. (KCNA) * MZ KLDR se setkal s vyslancem IRI, který zaslal zdvořilostní zprávu (KCNA) * Afganistan: 255 (2^8 bez 0-tého) učitelů v provincii Dajkundy získalo pozemky do příslušnosti. Šéf provinčního školství mluvil o roli učitele na hodnoty a vnímavost dětí země, a ocenil jejich všestrannou úlohu. (BNA) * 10/7 Afgánců zavražděno poskoky imperialismu pomocí silniční nástrahy v Helmandu (BNA) * 16 teroristů zatčeno v několika provinciích, 13 dalších zabitých Afgánců v občanské válce s účastí koloniálních jednotek. Pět Afganských vojáků zabila a dva zranila další mina jejich bratří na silnici v prov. Laghman. V Bachlanu pak bez ztrát na životech přilákala okupační cisterna oheň (BNA) * Regionální politik vážně zraněn v útoku opozice na ochranný konvoj v Karabachu (BNA) * Policie vyrušila dva kladeče silničních min při práci, kladli odpor pod pohrůžkou, tak byli zabiti. Zabaven tak byl pouze motocykl, vysílačka a kalašnikov (BNA) * Prezident Karzaí se účastní kf. o demokracii na Bali, a odtud po zjištění výsledků voleb přál Obamovi mnoho štěstí. Lidu USA pak pokrok. (BNA) * 13 lidí zabito ze vzduchu po potyčce PKK a Turecké armády (RT) * 2/19 požár v průmyslové zóně v Kebeku (RT) * zemětřesení +5.5R b/t. 50km od východního pobřeží Honšu, nzhžš/o. (RT) * "Svět nepotřebuje USA v roli mzn. imperátora. Nenávistná politika skrytá za bezpečnostní plachetkou, doprovázená však válečnou rétorikou použitá kýmkoli a jakoukoli zemí jistě nezaznamená úspěch, protože svět nepotřebuje imperátory, nýbrž spravedlnost. Že se v tomto ohledu světová politika Západu nemění je nešťastné." - Ahmadinežád na kf. o demokracii v Indonéském Bali (IRNA) * Sebevrah v bombami nabytém voze zabil tři Pakistánské vojáky v Karáčí (IRNA) * Pakistánsko-Íránské vztahy se výrazně zlepšily, pak. premiér Ašraf (IRNA) * Pakistán a Katar navýší a diversifikují spolupráci, zvláště v energetice a obchodu, zaměřeno na lidi (IRNA) * MZ IRI Salehi kondoloval svému Guatemalskému protějšku Haroldu Kavajerosovi k neštěstí po zemětřesení (IRNA) 7.4R, ojediněle zranění či pády budov (NNA) * Azerbajžán a Írán hledají nové cesty spolupráce, Baku (IRNA) * Arménské letadlo zadržené ve Čtvrtek může pokračovat do Sýrie - Ankara (NNN) * Bahrajn urguje všechny nevládní organizace aby dodržovaly zákon a principy transparence (NNN) * Maďarsko spolupracuje s Čínou na reorientaci ekonomiky na pokrokový blok světa (PRA) * Nejhorší mluvčí kterého by demokracie snad měla mít - Obama, navštíví Mjanmar a Kambodžu, jako "symbol jejich přechodu k demokracii" (pi:NNN) * Írán a Indonésie studovaly na okr. Bali možnosti expanze vztahů (IRNA) * Írán a Irákie memorandum o rozšíření koordinace ve vzdělávacím a sociálním prostoru (IRNA) * Politicky motivované sektářské, zastrašující útoky reagující na novou šjítskou formaci Hlas Jednoty Muslimů (JWM): 10 zavražděných většinou z šjítské buržoazie, mezitím i ukázkoví mladí, z toho tři k smrti umučeni a dva ranění. Za útoky SeS (Sipah e Saheba). (pi/NiW) * Zimbabwe postaví moderní bydlení v centrech, aby vyřešila deficit v oblasti, bude regulovat kvalitu importovaného paliva, a konference v Zimbabwe se zaměří na zelené příležitosti, tj. na př. zaměstnání, konzervaci přírody či zelená paliva. Malajsie pak měla zelenou schůzi ministrů energetiky s Alžírií (NNN)
 5. Ruský prezident urguje všechny strany "Izraelsko-Arabského" konfliktu k obnovení jednání. Putin jednal s prezidentem Perézem i o "Íránském problému," ovšem v nestranném a mediačním jazyce. (NNN) * Situace v Netanjahem okupovaném Syrském Golanu je podobná jako na hranicích Sýrie s Tureckem - Netanjahova armáda * EU urguje Tel Aviv k zastavení další ilegální demolice, anexe a zástavby (+1200 bytů pro agresivní etnicky selektovaný import) * Británie tlačí na Palestinu aby ustoupila od svých práv (NNN) * Vyjednavač OSN potvrdil, že dosažení další mety Palestiny v OSN je dost obecné, a že neprotiřečí ani jedno- ani dvou- státnímu řešení Palestinského práva na sebeurčení. (NNN) * 13ti letý Gazan zabit těžkou zbraní, Tel Aviv odmítá přijmout odpovědnost (RT) * Libanonské hnutí odporu se vyzbrojuje kvůli možné destabilizaci Libanonu teroristy proudícími do Sýrie. A krom toho, paní vyslankyně Tel Avivu pro OSN, tím jistě nehřeší pouze Libanon na určité rezoluce, a opravdu předpokládám, že pokud by měl někdo začít dodržovat rezoluce a mzn. zákony, pak jsou to ti, kteří se v celém rozohněném regionu agresivně vměšují, a na které čeká celá řada rezolucí v OSN, a kteří mají na účtě miliony životů, právě jejich způsobem politik(aření) (pi:UNPR) * Obama potvrdil sestřelení špionážního letounu CIA Íránem na jeho území (NNN) * Ministr války a Genocidy Tel Avivu Aviu Liebermann ostře odsoudil jakoukoli činnost kohokoli krom vlády Tel Avivu a to zjm. činnost Palestinců natož organizovanou, a ještě k tomu v OSN, a nadto za účelem získání stejných privilegií v OSN jako Tel Eviv! - "Ten, kdo skladuje jaderné zbraně je mentálně retardovaným politickým zpátečníkem" - Ahmadinežád * Politika USA "diplomatického řešení sporu s Íránem" si protiřečí se zvolenými prostředky: sankcemi. Nazývat sankce diplomatickým prostředkem je asi jako nazývat amputaci zdravé končetiny bez umrtvení preventivním vyšetřením. Sankce jsou natolik diplomatické jako je škrcení dětí strunou výchovnou metodou. * Ban Ki Moon přijal stížnost Íránu na výhrůžky Tel Avivu, a vyzval obě strany k dialogu (IRNA) * Ban Ki Moon gratuloval Obamovi ke klimatickým změnám (NNA) * Prezident Sahařanska Mohamed Abdelaziz připomněl odhodlání Sahařanů vybojovat si svá práva a nezávislost vytrvalým odporem (APS) * K Ross (za OSN) v Alžíru uvedl, že jeho cesta má usnadnit trvalé řešení pro Sahařany zz., a že jednání se Sahařanským Polisariem bylo v tomto ohledu velmi přínosné (APS)
 6. Aby Kameron mohl dále propagovat intervenci, musel navštívit uprchlíky v Jordánsku. Ne tedy, že bychom zloději televizoru něco věřili. Nadto mluví o jakési snaze zastavit konflikt, a frustracích, a přitom asi nepůjde o snahy a frustrace Britské, neboť Británie nechtěla nikdy zastavit konflikt, nýbrž jej vlastními ozbrojenými silami dovést do konce. A jistě všichni uznají, že taková Britská frustrace teprve oprávňuje dlouho mlčící impérium znovu nastolit mašinérii propagandy a diplomacie osočování a vměšování, aby mohla hledat nejpříhodnější okamžik k mzn. legalizaci válečných zločinů. Všichni tedy jistě vítají jak zdůvodnění mzn. válečné politiky "nějakou náladou" po "dojemné návštěvě ubožáků," tak konečně takový styl Britské politiky, který by přivedl na stůl situace tak protiruské, že třeba jednat mimo OSN, a mimo OSN "rezoluce" "přátel sýrie" tak vágní, že pak všechna média uznají, že válečný zločin intervence v občanské válce byl třeba, a byl proveden "opravdu rychle." Což nakonec všechny uspokojí. Nemusíme však předbíhat! Už nyní se Británie usvědčila z mzn. zločinů: stačí pouze k mzn. soudu předvolat ty osoby, které dosud užívaly "tajné kanály do Sýrie" a ty dosvědčí, že Británie má v Sýrii svá velení. Upozorňujeme Británii a spol., aby si uvědomily, jaké rozpory přináší její příklad na středovýchod. Takže v tomto pokračujte, teprv až všem v OSN přednesete, že totální válka v celém Arabském světě je váš cíl. Jinak to totiž zatím ani nevypadá. * PI: zpřístupní Británie tajné velící kanály Brahimiho misi a inspekci mzn. soudu?
 7. Odstranitelné následky Britského špatného vzoru (3): Arabská liga odsoudila obě strany konfliktu z nerespektování příměří a eskalace násilí. Na blbou otázku pak AlArabi podal blbou odpověď: že za eskalaci jedna strana vnitřního konfliktu. Už však takto blbá odpověď tvoří vnější stranu konfliktu. Tím, že Británie má přímé velení v Sýrii, a tím, že převážně Západ formuluje politickou sílu opozice, je sice porušován mzn. zákon, ale tím také nastává otázka, co jsou opravdové požadavky opozice. Zásadní odpovědí ale je, že tímto porušením mzn. zákona se tato koalice "přátel opozice" stává přímým účastníkem konfliktu, a tedy třetí stranou která je pouze objektem mediace, nikoli součástí konečného řešení, které má být pouze výsledkem jednání Sýrie se stranami v Sýrii. Exiloví činitelé mohou být respektováni pouze potud, pokud se stavějí kriticky k vměšování třetích stran. To ovšem nesplňuje nikdo organizovaný kolem SNC, ani nikdo koho "najdou" spojené Státy jako "náhradu." SNC tedy může být akceptováno jako majoritní mluvčí, ale pouze tehdy, přispěje-li k pacifikaci intervenčních zahraničních stran a přičiní-li se o nastolení jednání. Čili odstoupí-li od ambice "hrát roli nové vlády Sýrie," a dále od jakéhokoli organizování války proti vládě, či nerespektování mise Brahimiho. * Asad připomněl Kameronovi že nemá smysl oživovat v OSN projednou zabitá témata, a MZ Sýrie připomněl alArabimu zásady vybojované Brahimim (pi:NNA) * Intervenční emigrantská vláda v Kataru má nový mejkap. Aby vypadala méně vnuceně, bylo do ní nafiltrováno o desítky více členů, které však v Sýrii nikdo nikdy nevolil. Ne tolik v zahraničí. 400 členů opozičního pléna je tak pouze zárukou, že bude vnucovaná vláda volená 400 neopodstatněnými voliči. SNC je především pouze rubem flašinetářského "Asád musí jít," od těch, kteří sotva vědí, co se v Sýrii musí a co nesmí. Zažíváme tedy noc oživlých mrtvol: po zdánlivé nápravě Západní klika opět vyrukovala se zapovězenou diplomacií vměšování, a můžeme dokonce čekat další falešné Houly. (pi:NNN) * Šejk Hamad pak provolával různá zcela zvrácená a převrácená válečná motta, a zbožšťoval "syrskou opozici" a její jednotu, namísto aby si uvědomil, že je prvním předpokladem úspěšných reforem příměří a jednání s ještě nerozbitou vládní mocí, která totiž reprezentuje neopominutelnou majoritu obyvatel, zbožšťoval sjednocení, aniž by si tedy uvědomil, že sjednotit opozici je třeba pouze zavedením racionálních požadavků, které by taková opozice pro jednání měla napříč zahrnutými hnutími sdílet, aby byla schopna jednání. Výsledky hrubého sjednocení opozice a umělého odstranění vlády, resp. "nutnosti" jednání vidíme v Libii. Za ostnatými dráty se provozuje formální demokracie, aby mohlo být rozprodáváno bohatství země, a venku především mezi ranky opozice probíhají další souboje, a lid zkouší ještě hlubší bezpráví, než si mohl představit * Sýrie doufá, že Japonsko nakonec zvrátí svůj současný kurz, a přispěje pozitivně k řešení Syrského konfliktu, plánovanou konferenci "přátel opozice" v Tokiu odsoudila, neboť OSN jednostranné sankce již odsoudila, jako "čistě protilidové a obecně kontraproduktivní" (NNN) * MZ Turecka: 8000 nových uprchlíků přes noc (RT)
 8. IAEA by neměla vůbec podněty ani "své vlastní" ani třetích stran zpracovávat - tím rozhodně neplní svou smluvní úlohu. Nadto potahování inspekčních procesů před BK OSN - to je už totálním popřením úlohy IAEA. A za pokračování tohoto stavu naprosto nemá smysl (za účely mzn. j. odzbr.) signaturu držet (nemluvím k Íránu, pouze obecně). Z toho plyne jak otázka po té části smlouvy, ve které Írán pověřuje ředitele IAEA vyřizovat podněty druhých stran, tak otázka po úctě OSN k mírové úloze IAEA, a tedy k úloze IAEA vůbec (viz předchozí pi §16 "a po hříchu OSN vystačí s přímým přístupem k funkcím zahrnutým v těle IAEA naprosto mimo deklarovanou funkci IAEA")
 9. Rusko urguje obnovení hovorů G5+1 (IRNA) * "Všechny státy IAEA a dokonce G5+1 souhlasí s Íránem, že problém je zpolitizovaný, a USA by jej měly vyřešit přímým jednáním obou zemí" - Ahmadinežád, připomněl, že státníci, média i vědci celého světa jsou ve všech deklarovaných zařízeních vítáni, což nedokázal zatím ani žádný další signatář NPT. I v tom je vidět, že IAEA neplní svou roli - což je ostatně nejrelevantnějším kusem této Prezidentovy řeči
 10. Přidávání podnětů §§§ z OSN do IAEA tak musí být 1) popsáno zvláštním stupněm samotné smlouvy NPT 2) ještě regulováno k tomu (velmi zvolna) vyvíjeným legálním procesem, který na př. následuje období hlasování (ZS filtrované BK, za předpokladu, že funguje trestní postižení i systémové vyloučení práv veta)
 11. Z patologie diferenciace vztahu OSN a IAEA (pi 12/11/09 §16) platí zpětně i k vztahům velmocí nad Sýrií (11-9 §8): bez aplikace metody namísto výsledné mediace převažují v součtu siločar velmocí prvky "inkriminace a nátlaku"
 12. Pro přidávání podnětů (§§§) pak z implikace (11-9 §16 "Pouze mzn. důvěra je pro glob. j. odzbr oprávněným unilaterálním cílem zahr. politik" IMP "inkriminační autoritou opatřená instituce jistě j. odzbrojení neprospěje") plyne, že *implikovaný bod* musí být při tvorbě II. zvl. dodatku NPT resp. "splachovací" legislativy OSN.IAEA vždy na očích: "takový způsob, který XY předkládá pro inkluzi vnějšího podání z OSN do IAEA, zabraňuje efektivně pozdějším inkriminacím v dipl. procesu?" - Jak tedy poznat, zda potvrzení podání inkriminaci ruší, či teprve potvrzuje? To bude obecně obsahem nutné regulace vnějších podání, vedle základu - smluvního charakteru, a jasných formulacích v nástavbě NPT.
 13. Írán tedy se mnou konečně souhlasí, že G5+1 pouze supluje pro nepořádek mezi OSN a IAEA, čímž jej konečně akorát zvětšuje - neboť zbytek států G5+1 by měl tlačit oběma směry, aby hovory mezi USA a IRI pokračovaly: co víc po Německu nebo Rusku, Číně nebo Francii chtít? Snad ne ukončení samotného naléhání USA na Írán, které je samou podstatou problému. Parciální neshody pak mohou být řešeny v OSN, aby tak došly obě strany vyrovnané dohody. "Írán vítá rovnocenné partnerství s USA, tedy pokud dokážou zhodnotit, kdo před 33 lety poškodil vztahy" - Ahmadinežád
 14. Americké inženýrství v Afgáně ukazuje "terorismus" záměrně naprosto zkreslený: pod tímto pojmem jsou rozmělňovány prvky občanské, sektářské i protiokupační války, a navíc jsou všem zmíněným elementům uměle dodávány a vštěpovány prostředky terorismu. Toto zveličení (zkreslení) terorismu bylo započato umělým stržením obchodních mrakodrapů v USA, při němž stál Tel Aviv v nucené spolupráci s Bušovou administrativou, ale to co se podařilo v Afgáně, to se nezdařilo v Iráku. Jak říkají odborníci z řad české policie, proti terorismu se musí prostředky kriminální policie (větších sil je třeba pouze tehdy, jsou-li k tomu standartní policejní signály, tedy v konkrétních defenzivních akcích, pro které již výcvik ani prostředky policie nestačí, což je velmi vyjímečné i v Afgáně). V opaku nelze vidět nic víc, než prostředek k masovému porušování lidských práv, skryté represi a nedeklarovaným válkám: drony v Pakistánu, drony v Jemenu, Turecko vs. PKK, Sýrie proti opozici! Sýrie by tedy měla armádu používat především pasivně. Jistě větší počet zatčených v Sýrii by také prospěl rychlejšímu nastolení jednání. Ovšem intenzita a výzbroj v Sýrii, a zjm. organizace opozice je jedna věc, která v rámci občanské války umožňuje vojenskou odpověď - Dokud ale opozice aktivně nevyloučí teroristickou formu boje a její nositele, nemůže v podstatě Damašek jinak. V Afganistánu ovšem jsou (jednozn-)podmínky pro zákonný postup proti terorismu. Teprve tím Afgánci a Afgánští vojáci dokážou sami sobě, že ISAF je nic nenaučil, ba, že byl odpočátku špatným vzorem! Je zde tedy vlastně příležitost, ponechat ISAF bez kooperace, a užívat armády pouze tehdy, jsou-li policii nerovnou silou přímo ohroženi civilisté. Tato gesta vč. zatýkání a nikoli bojů jistě povedou k rychlému smíru, neboť rozdíl mezi západem a Afgánci bude mít svůj výraz i v práci armády a policie. Proti terorismu se musí... (Karel Kalivoda)
 15. PI: Politickou fašisaci pociťovanou v národě jako cizí entitu připisujeme obecně: zpátečnickým oligarchiím, extremistickým zájmovým hnutím a mocenským sektám, velkokapitálu a jeho korporálním médiím, pučistické funkční chobotnici, zahraničním politickým investorům a revolučním holdingům (lobby model soukromé barevné revoluce) * Pravda.Ru: korporátní farmacie a černý trh s orgány - dodávka napěchovaná buněčnými ostatky zadržena policií na Ukrajině * Indickému propagátoru Hitlera: za vojenskou mašinérií nacistického Německa nestál jeden muž (natož Hitler) a jeho vlastenecké myšlenky (vůbec žádné myšlenky - africká ropa totiž), nýbrž Evropou v brutalitě podporovaný policejní stát, legalizace rasových privilegií a z toho plynoucích organizovaných majetkových zločinů, a konečně vědecky koncipované sloučení všudypřítomné masové propagandy (na pozadí bestiálního policejního státu) a tajných služeb - tedy efektivní napojení vojenského velení policejního státu na mediální sféru. Taktéž hrubá kontrola státu nad ekonomikou a její orientace na zbrojení - hlavní součást propagandy pro ty, kteří se již zalekli policejních orgií. Tj. nikoli Hitler, nýbrž geniální vymývání mozků, administrace masového násilí a komplexní otrokářsky-kolonisační propaganda. Vše bylo podřízeno centrální propagandě a cenzuře: od kolébky přes chléb, po písně, knihy, ekonomiku a sv. názor. I věda hrála na struny mocenské doktrinální propagandy. Hitler je celkem všeobecně v Evropě chápán jako dobře zvolený obličej určený k mávání, halekání a řečnění. Z praktických schopností pak byl ve všem krom svého mylného vyvolenectví Bohem naprosto regulérním euro-demokratickým blbem, jihž najdeme v USA a EU i v současnosti dost. Ani jim není upřena schopnost přehlížet všechna lidská práva, obdivovat se nakradeným hodnotám, a vyvalovat se na slunci moci bez jakýchkoli schopností, s omezenou partičkou retardovaných primitivně politicko-filozoficky vymezených příznivců. To byl onen trvdý chlap, který zvládnul zničit celý svůj národ na pozadí krize, a trvale poškodit vztahy v celé Evropě. Člověk, který vyhnal své mladé zemřít ve zbrani na Sibiř, pro nic za nic, a člověk, jehož dílo je nejvýše hodnoceno vojenskými plánovači propagandy v Tel Avivu a v Nujoku. Režim který vynesl tohoto člověka do popředí dále vyvinul úchylný druh vědy a obrany, který dle historických pramenů adoptovala právě amerika, spolu s vědci a generály, jimž připravila aktivní pokračování kariéry. * NiW/Suzanne Nossel: Obama otevřeně podporuje koncept "globální války proti terorismu" aby mohl dále vykrádat, zneužívat, otupovat mzn. normy lidských práv, a překrucovat ústavu. * Hlavním nosičem propagandy a repolarizace po r. 1989 byl TV program - "abychom se vyhnuli příliš viditelným tiskovinám a inteligenci," proto také Železného psyOp metody přešly z knihy o kometě ("a jeho novou") rovnou do Blesku a nikoli na Novu (totiž byl Šmucler nejdřív na nově, nebo Šmuclerová nejdřív v Axelu?) * Komunisté dělají svým neobjektivním přístupem k náboženství chybu (panepochální zločinnost Vatikánu není věc náboženství), všimněte si totiž, že pokud vůbec, imperialisté se setkávají s náboženstvím teprv pod radlicemi buldozéru, nebo na akcích vandalů. Ti hlavní ku př. * Kombinace Kalousků, Klausů, rozbití "federace" a restitucí má vest k občanské válce, protože pak je snadné "z bezp. hlediska" oddělit Moravu, a tak všechny části "pro bezpečnost" Čechů rozanektovat. Kroky souč. českých politiků tedy vedle umělého sektářského, rasového a teroristického koloritu mají povzbudit násilné rozpory v České společnosti. Navrhuji mít jako součást politického cíle mas vězení
 16. Mašínovic nejsou u nás vyznamenáni politickými revančisty: nejde ani o akci USA, ani LMS. Mašínovic nanebevzetí na ČR vyžádala Německá strana (abychom západní Berlín jaksi dohnali, když to "zvládl i Východní"). Nicméně u Mašínů jsou přímé výpovědi, že "prchali protože měli na krku vraždu," a donarit, nebo stohy také nejsou zrovna "paragánským letadlem" na Západ. Chladnokrevné jednání doprovázené pouze strachem z dopadení, snaha pouze se vyzbrojit a obohatit, jejich odpověď, proč vraždili, že "jim byl znárodněn majetek a znemožněno studovat" - nic z toho ani nenaznačuje, že by cokoli dělali pro kohokoli jiného. Tedy pomsta, fašistická chladnokrevnost, útěk po prozrazení, plány na rozsáhlé pumové útoky na silnicích a v městech. Děkujeme Německo, že nám vnucuješ, abychom tato prasata oslavovali s vámi a USA jako hrdiny. Smrt Mašínům! Bez hrobu a bez pozůstalých ať sejdou! Vedle nich i Straka je aspoň člověk! (nehledá uznání a po usvědčení už nelhal)
 17. 1916 Muslimská Liga i Kongres v Delhí odsouhlasily po konzultacích "Laknaův pakt," že Muslimové v Indii budou mít vlastní elektorát, takže se tak už r. 1919 mohlo stát. O tento výdobytek usilovali od r. 1906. 15. května 1927 se kongres (post-koloniální přechodná forma) v Delhí pokusila tuto úmluvu zvrátit, pomocí různých musl. vůdců - zasáhl však delegát Panžábu Šafi. Tvrdohlavý postoj formulovaný Allamem Ikbalem reagoval na stahující se kolonialismus a zároveň kastovní zpátečnictví a imperialismus tehdejší buržoasní vrstvy Hindu. Dle jeho slov nakonec je nutné opětovné spojení národů původní Indie, ale teprv, až budou všechny kmeny rovnocenné a prosté kastovně-sektářského vnímání celoindických voleb a politiky (pi:NiW) * Nár. muzeum v Karáčí ukazuje dopisy a pozůstalost této postavy indické historie, resp. duchovního zakladatele současného Pakistánu, jehož básně jsou přeloženy na př. ve Španělštině, Japonštině či Čínštině (NiW)
 18. Demokracie a lidová demokracie jsou kvalitativní ekvivalenty: lidová demokracie tak nezohledňuje ekonomické příznaky ve společnosti, zatímco demokracie je nejvýš rovnostářskou vládou firem a defacto feudálů. Z toho plyne pouze možnost jejich kombinace, tedy, že půl sněmovny bude plnit "jedna strana" a půl sněmovny "reklamované partaje." To je rozhodně zákonnější forma vládnutí, a té musí být dosaženo, má-li se vyhrocený třídní boj zmírnit kompromisem bohaté kasty s chudou.
 


Komentáře

1 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | 12. listopadu 2012 v 14:20 | Reagovat

upozorňuji čtenáře, že zkratky zz. užíváme ve smyslu "všechny detaily které bychom ve věci žádali jsou zde splněny": na př. střelil bažanta zz. (zz - byl lovec, měl oprávnění, bažant nebyl svázaný, nemučil ho atd.)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama