NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 14.11.: Existující dohody OSN se stranami v Sýrii o přístupu k potřebným pokrývají nedostatečný prostor už nyní - OSN

14. listopadu 2012 v 14:06 | sah |  1. الأمن
 1. Můžeme se zeptat jejich vašnosti USA, "jmenovitě které konkrétní provozy by měl Írán zastavit?", aby se nám všem tákhle ulevilo. Ideálním prostředníkem této otázky by bylo OSN, ať už je konečně správný úhel pohledu adresován i tam.
 2. MZ EU Aštonová zvolala na obě strany v Palestině aby ukončily násilí, mimo to proklela jakékoli násilí na středovýchodě, a urgovala podporu mediační mise Egypta, protože funguje, i když ne samospasitelně (NNN) * Palestina a OSN: 700 dětí je zatčeno každým rokem a OSN zvláště odsuzuje další nakládání s dětmi a další nehumánní postupy Tel Avivu u masového politického procesu věznění. NAM zvláště odsuzuje populační inženýrství Tel Avivu. (UNPR) * "Palestinští uprchlíci tvoří celkem 30% Západního břehu. Vedle toho, že OSN musí 800 tisíc uprchlíků živit, kvůli blokádě Gazy, ještě pokračuje anexe a vyvlastňování, osadnický fašismus, zákazy stavby, omezení pohybu, rozvoje infrastruktury, ekonomiky, a omezování svobody tisku a většiny práv utlačovaných v Gaze. UNRWA je chronicky bez peněz a ještě pod opakovanou politickou palbou" států bez svědomí. Zmocněnec UNRWA pro Palestinu upozornil i na zhoršující se psychický stav Palestinců (UNPR) * Srí Lanka upozornila na cílený proces marginalizace Palestinců, zaměřený k vytvoření permanentní okupace * Komise pak podtrhla neuvěřitelný disrespekt Tel Avivu k OSN v porušování mzn. zákona v rozsáhlé ilegální a destruktivní politice a praktikách, které vážně poškozují Palestinského člověka, jeho zemi i výhledy do budoucna, zatímco Tel Aviv naopak v jiných věcech striktní dodržování stejných věcí žádá. Od r. 2009 pak navíc více než trojnásobně vzrostlo cílené násilí privilegovaných osadníků okupace. * Írán (za hnutí NAM) adresoval především masovost věznění, neomezenou a bezdůvodnou vazbu nebo demolice domů i vesnic, kulturních památek * Malajsie podpořila stanoviska NAM a uvedla, že otřesné výpovědi Palestinců jsou hned po ruce * Senegal podpořil kritiku NAM a podtrhl excesivní užívání síly Tel Avivem, zvláště u policie a pohraničních sil * Kuba s NAM upozornila na alarmující chudobu a ztráty domova především v Gaze, nebo na dopady blokády do vzdělání. Podtrhla roli práva veta v Palestinské otázce, která je v podstatě za dlouholetým prohlubováním lidské krize v Gaze. Kubánská vyslankyně v OSN také nastolila otázku, zda vůbec Tel Aviv chce mír, s ohledem na jeho obecně destruktivní aktivitu. Kuba připojila upozornění, že i okupace Syrského Golanu byla jedním porušení rezolucí OSN. Podpořila vytvoření nzv. suv. státu s V. Jeruzalémem co hl. m., a žádá bezpodmínečný návrat Palestinské země, jako jedinou cestu k trvalému míru. * Jordánsko popsalo situaci Palestinců jako neustále se zhoršující, za což mohou akce Tel Avivu, porušující mzn. zákon. Vyzval Tel Aviv k okamžitému ukončení přestupků, zločinů a jednostranných akcí, zvláště v Jeruzalémě proti Muslimským a Křesťanským sv. místům. * Libanon zařadil vývojově administrativní vazbu užívanou Tel Avivem i Spojenými Státy k koloniální proceduře Internace, kdy byli jedinci odstraňováni ze společnosti bez udání důvodů, bez kriminálních obvinění. * Tunísie podtrhla roli OSN v šíření informací o denním utrpení Palestinských. * Sýrie mj. přidala podrobnosti o fašistických praktikách v okupovaném Golanu, na př. 726 obětí chorobně Tel Avivem nadužívaných min, včetně dětí. Podtrhla nutnost návratu hranic pod 1967 a pokračování Madridských hovorů. (UNPR) * Britské WSRW urguje EU k bojkotu rybářské smlouvy s Marokem, dokud ta nevyhradí právo na lov Sahařanům. (APS) * Jordánsko se potýká s technickými potížemi ohl. sy. uprchlíků (UNPR)
 3. MZ Indonésie urguje konec násilí v Mjanmaru (IRNA) * "Írán vítá každou iniciativu v boji proti drogám, a neomezuje se ve své aktivitě na region. Úzce pak spolupracuje s Afganistánem a Pakistánem, i když je jisté, že dokud budou v zemi okupanti, pašování nezmizí." - BGn. Ali Moajedi, šéf protidrogových sil Íránu * "Írán jako rotující prezident NAM zve všechny národy k spravedlnosti, bratrství, pohostinnosti, a pobízí je k vyhýbání se válce, diskriminaci, násilí a předsudku, což jsou snahy všech současných kultur a civilizací. Proto považuje NAM lidská práva za jednu z nejdůležitějších částí všech kultur." - MZ Alikábir Salehi
 4. Irák zaslouží pokrok a blahobyt. Plně podporujeme politický proces dosahující v Iráku bezpečnosti a pokroku. - Prezident Ahmadinežád na hovorech s Arabskou i Kurdskou vládou Iráku * Mluvčí Iráckého parlamentu Al-Nužajfi na setkání s Íránským VP pro zahraniční věci uvedl, že Irák potřebuje zvláště bezpečnost, přičemž Írán je důležitou složkou regionálního míru, ba míru celého koranického světa. Obě země prosazují upevňování vzájemných vztahů, Bagdád by uvítal jejich posílení až na stěžejní partnerství regionu. Íránský VP Saýdlou věří, že budoucnost regionu, založená na jednotě muslimů a tedy přátelství národů určitě zavane zločiny arogantních sil a zahrne mírem a prosperitou všechny mírumilovné národy, vč. Iráku a Íránu. Setkání MZ Salehiho s premiérem Iráckého kurdistánu pak přineslo další pozitivní výhled oboustranných vztahů, nové výhledy na společné projekty, a zhodnocení Íránské aktivity v Sýrii, tj. jednání s opozičními skupinami a jejich motivace k jednání a také k účasti na politickém procesu. Premiér Barzani ocenil promírovou práci Íránu v regionu i ve světě, a podtrhnul další prohlubování spolupráce. Obecně je Írán v Iráku zvláště vítaným partnerem v budování infrastruktury a výměně názorů na mírovou politiku. Obě země pak spojuje nutnost výměny zkušeností. (IRNA) * Larjani: Silný vztah mezi Tehránem a Jerevanem posílí regionální konvergenci (IRNA) * Do roku 2018 bude Írán 4. zemí na žebříčku vědecké vyspělosti! - 1. viceprezident Rahimi * Železnice Tehrán-Ankara otevře 14.11. (Z deníku IRAN, IRNA) * Přímé hovory s USA zatímco jsou proti Íránu alokovány položky rozpočtu USA, a zatímco pokračují sankce jsou opravdu nouzová volba, nikoli onen hledaný kompromis na obou stranách. Írán počká a rozhodne o takové variantě, podle toho jak se bude odvíjet zahraniční politika USA po volbách - bezpečnostní sněm Íránu. MZ dodává, že přímá jednání zatím existovala pouze ve věci Afgánistánu a Iráku, což by měly být dost známé věci. G5+1 bude zasedat, s jednáním Írán nikdy problém nemá, jen ještě není dohodnuto kdy. Současný obrat po dlouhé odmlce USA znamenala především politika Ruska a EU (IRNA) * Přijme Jižní Súdán nové úředníky OSN pro lidská práva navržené Africkou Unií nebo Arabskou Ligou? * Možná nepotřebuje Kongo ani tolik více peněz na fond OCHA, ale restrukturalizaci pomoci na základě zkušeností všech doposud tam operujících, ale v prostředcích (a hladových fondech) AU. (UNPR) * Obecně, není podfinancování OSN spíše způsobeno nedůvěryhodností mnoha světových charitativních kont, a taktéž černými, nejen korupčními puntíky v historii OSN * Jemenský prezident navštíví Emiráty, Kuvajt a Omán, v rámci strategických jednání zejména o regionu, jeho budoucnosti a aktivním postavení Jemenu v něm. (NNN)
 5. 20 útočníků ozbrojené opozice pod velením Gulama Rabaniho zabito v Kapiském obvodu Tagab, poté co se jejich útok na Afgánská opevnění shledal s národním odporem. Jeden Afgánský voják padl, dva ranění. (BNA) * Civilisté oznámili nástražné zařízení na silnici v prov. Farah, a to bylo zneškodněno (BNA) * 1 okupační voják zabit teroristy v Helmandské provincii (BNA) * Tři teroristé se zabili při pokusu připravit silniční nástrahu - Damda, prov. Wardakovo Pole (BNA) * Afgánská Národní Policie v propojených operacích v několika provinciích zadržela tři silniční miny, dvě tuny narkotik, lehčí i těžší munici. V přestřelkách bylo zabito 6 zločinců, dalších 9 zraněno, a pravděpodobně zatčeno. (BNA) * Sebevražedný atentátník byl zneškodněn v Pondělí ráno při pokusu o vraždu protiteroristického šéfa provincie Kunar. Šéf Amti Chan byl při zásahu policie těžce raněn, jeho stav je však oproti stavu útočníka výborný. Kolegové vestu plnou výbušnin i kalašnikov neutralizovali. (BNA) * NATO rozvracelo národ v Kandaháru: 1 mrtvý Afgánec (BNA) * Emiráty a Afgán zlepší soudní spolupráci a sdílení zkušeností. Emiráty potvrdily trvající vztah k národu a svou trvalou asistenci. (BNA) * Vrchní mírový koncil Salajudýn Rabíni skončí dnes třídenní hovory v Hislamabátu, kde s Pakistánskými soudruhy projedná mírový proces s Talibanem, národní porozumění a vleklou neschopnost obou zemí ustavit jasný a použitelný nouzový pohraniční režim vis-a-vis oboustranně deklarované připravenosti s národními silami na druhé straně hranic spolupracovat (BNA) * Americké velvyslanectví potvrdilo hodnověrnost zpráv (?BNA, London Econom 1996) * Mzn. Zmd. Přehlídka začala v Kábulské Badambě, jedna z největších v Afgáně. Otevírající ji víceprezident upozornil, že je také třeba rozvinout vlastní průmysl zemědělské technologie, když se zde dosud užívá technologie primitivní. (BNA) * Penziovaný ředitel Národního archivu a jeho dlouholetý zaměstnanec M A Zalmaijar byl pohřben s poctami příslušných ministerstev v Kábulu (BNA) * Dr. Raheen upozornil, že demokracie v Afgánistánu není importní, dokud vychází z myšlenek Kandahariho, Tarzaího, Ghubara, Dáwiho a dalších. (BNA) * Desítky mrtvých, raněných v dalších teroristických, sektářství prosazujících útocích v Pakistánském Karáčí. Mezi obětmi cílených atentátů jsou údajně i novináři Saíd Tarik Husejn a Aslam Raža. Policie byla posílena, a brzy by měla excesívní křivka násilí ustoupit. (IRNA)
 6. Vošinkton také neuznává práva Palestinců v OSN, hned po Británii, Kanadě a Telavivu. Je otázkou, proč řeší ano či ne Palestinským právům na sebeurčení bezpečnostní koncil, a zda by spíše členství Palestiny v základním sněmu neznamenalo zásadní změnu především v dění v Gaze. A proč by měla práva Palestinců na stát pošlapaná po druhé světové válce záviset na uznání viníků, tj. všech velmocí, a nikoli na hlavním shromáždění, zvláště když jsou bezpečnostní spory obou základních subjektů rovnocenné? Neohrožuje pak mír spíše to, že jeden z nich je udržován touto nevysvětlitelnou legislativou s nižšími právy, o stejné výzbroji? (RT, pi) * Ban Ki Moon odsoudil ozbrojené potyčky čtyřech stran v Golanu a urgoval všechny strany k respektování příměří na dělící čáře (3+1) (UNPR) * Palestinský prezident u 8. výročí demise Jasira Arafata podpořil kooperaci Ruska a Francie v odhalení příčin jeho úmrtí. K exhumaci dojde později tento měsíc. Rodina však například považuje stávající důkazy vraždy za dostačující. (NNA)
 7. "Existující dohody OSN se stranami v Sýrii o přístupu k potřebným pokrývají nedostatečný prostor už nyní, a to se počty lidí bez obživy a bez přístřeší v samotné Sýrii budou násobit" - v tom by se měla opozice sjednotit, a mimochodem, zahrnují tato "partnerství v Sýrii" i Britské kontakty? Měla by (pi:UNPR) * Ankara, Doha: sjednocení je hezká věc, ale rozeznání za něj bez jednání nekoupíš. Rozhodně ne jako rozeznání "nové vlády," v souladu s mzn. zákonem. Nechť toto tělo prokáže příměří, to je pak jistě dobrý začátek jednání, ve kterém lze takové tělo jistě uznat - jako jednu stranu konfliktu. Bez schopnosti vyjednávat nyní bude taková pouze za hladovými hesly sjednocená opozice po jakémkoli nástupu svých reprezentatů k moci opět vesměs zklamaná, viz Libie, a její jednota výměnou za ilegální mzn. uznání coby "nová vláda" je tedy bezcenná. Lze tedy opět poprosit Katar, aby pochopil pořadí priorit: nejdřív lidé a mzn. zákon, pak opozice a vláda, a pokusil se dovést jakékoli kontakty kterými oplývá k jednání. Sjednotit opozici pod určitou "vládu," která má pouze reprezentovat opozici mediálně a diplomaticky, zatímco za tato privilegia nad Syrským lidem není ochotna zaplatit závazkem příměří a jednání s Damaškem, to je triviální, samozřejmě, neboť takové akce naprosto bez odpovědnosti opozice ráda podstoupí kdykoli a s jakoukoli "vládou", je jen otázka peněz na zasedání a skoupení kontaktů v Sýrii. Neosočujeme však Katar z vydírání. Spíš ty, kteří jeho činnost budou "hájit" na úkor dalších mzn. stran. O budoucnosti Sýrie může s Damaškem jednat logicky pouze opozice sjednocená za jednání! V opačném případě nesmí být taková opozice podporována mzn. a v OSN jinak, než v jednání, ať už jednotném, nebo rozděleném. V opačném případě rozhodně nemůže být opozice jednostranně titulována jako přechodná vláda, neboť nesplnila první bod přímého ovlivnění formy moci, a to jednání. Taková jednota která je nyní nabízena zaslouží jistě pozornost, avšak rozhodně nikoli v té formě, v jaké byla vytvořena a nabídnuta. Cokoli může být uznáno jako přechodná vláda státy OSN teprve po jednání s Damaškem, bez toho nejsou záruky dalšího příměří mezi ozbrojenými frakcemi opozice, ani záruky stabilní podpory takové vládě. (pi:NNN)
 8. Sektářsko-geopolitická výměna názorů v Bejrůtu stála tři životy, a výrazně prospěla výhledu Libanonu do příčin Syrské krize, pardon, výrazně prospěla rozšiřující se stabilitě v Libanonu, která znamená jistou porážku arogantních genocidních nepřátel, kteří nejen nejsou schopni plnit řadu rezolucí... (NNN) * Libanonský prezident a jeho žena navštívili Eliášův kostel v Antelias aby předali kondolence maronitskému patriarchovi Bšar al-Raiovi k úmrtí jeho bratra (NNA) * Ministr školství Libanonu se zúčastnil Arabské schůze k vzdělávání v Kataru (NNA) * Právník Al-Mahmúdýho získal více času na přípravu obhajoby před Libijským soudem (RT) * mMZ Rusi Lukaševič doufá, že sjednocení opozice bez ohledu na zahraniční vměšování povede k rychlému příměří v Sýrii. MZ urguje přistoupení k dialogu a podtrhuje pokračování svého kontaktu s opozicí i vládou v podpoře konstruktivního přístupu (RT) * Moskva nebude zatím dále zasahovat do problematického trhu zrní na okraji Evropy (RT) * Syrské letadlo při útoku při Tureckých hranicích zranilo několik lidí (RT) * Ochránce-4, rozsáhlé cvičení vojska vč. revolučních gard i vzdušné obrany. (RT) * Podle Tel Avivu budou nekončené přestřelky pod názvem "zabraňme přestřelkám" pokračovat i o volbách: 3 zabití v Gaze (RT) * V Neděli stihlo Guatemalu další silné zemětřesení 6.2R BT, poté co ve Čtvrtek 7.4R tamtéž stálo život 52 (RT) * MZ Alžírie předpokládá, že návštěva fr. prezidenta ukáže společné cíle na pět let (APS) * 12. - 19. listopadu v Marockém Agadiru budou pod dohledem a s chovatelskou radou vědecké komise ICCAT rozděleny dvouleté kvóty na lov atlantických tuňáků mezi 48 zemí. Jednání mezi nejlepšími lovci budou tvrdá. (APS) * Tendry na příslušenství dálnice východ-západ se vyhlásí příští rok (55 mýtnic, 76 odpočívadel, 22 technického zázemí) (APS) * 12. podzimní výstava známých i mladých Alžírských umělců v Kenzově galerii, Čeraga, Alžír od 12. do konce měsíce (APS) * Pouštní lišky trénovaly od pondělí na dnešní přátelskou fotbalovou potyčku s Bosnou a Hercegovinou, stadion 5-července (APS) * Taneční oddíly z 18 zemí budou k vidění na mzn. kulturním festivalu současného tance plánovaného od 15. do 22. listopadu (APS) * Indická kultura byla v Neděli k vidění v Alžíru (APS)
 9. Africké vlády ECOWAS již dokončily plán na zaslání 3000 vojáků pro stabilizaci S. Mali. Plán však ještě musí projít Africkou Unií a BK OSN. Mali je okupované již 6 měsíců a za tu dobu prodělalo politické turbulence. ECOWAS preferuje jednání s povstalci a infiltrátory, nicméně vyhražuje si právo užít síly. Většina sil by pocházela z Nigérie, Burkiny Faso a Nigeru (RT,NNN) * Írán upozornil, že další porušování jeho vzdušného prostoru, prokazatelně na ostrově Kharg za účely špionáže budou mít příště vážnější důsledky. Dalo by se argumentovat, kde je prokazatelnost 16 nebo 8 námořních mil - totiž že nikde, a tvrzení obou zemí JSOU na vodě - pro většinu světa, který se ani do USA ani do IRI dlouho jen tak nepodívá, ovšem myslím, že celému světu stačí, že osud jednoho amerického drona je celému světu velmi extrémně ukradený, takže jeho likvidace pět nebo deset metrů od pobřeží Íránu je cca. dost oprávněná i pro oficiální zprávu OSN. Nejde totiž o letadlo, nýbrž drobnou vojenskou techniku. A její ztráta jak víme v bezpečnostní situaci světa neznamená nic. Jediné místo které USA mohou ve věci zaujmout je mzn. soud. A zde by se jistě uplatnily spíše Íránské důkazy než "fakta" donešená funkcionáři pentagonu, "že byla zaznamenána GPS dronu někde hluboko vzadu v systému..."
 10. AfDB: turismus v Zimbabwe narostl pro 6 měsíců meziročně o 17% (NNN) * Mozambický prezident potvrdil úspěch Čínského zemědělského projektu v povodí Limpopo (NNN) * Súdán a Etiopie souhlasí s projektově-orientovanou koordinací v tiskové a mediální sféře. (NNN) * Keňští policisté se zotavují dobře po útoku banditů (NNN) * Spolek ECOWAS zvolal na země Africké Unie aby rozpoznávaly přechodnou vládu Gvíney Bisav, dodal potřebu společného přístupu EU, OSN, AU a pod. ke Gvíney. Dále bylo rozhodnuto, aby byly zlehčeny sankce, prodloužena mise, a že členové přechodné vlády nesmí v dalších volbách kandidovat (NNN) * Nepál slaví Tihár, svátek provázanosti člověka, přírody a vesmíru (zajímavé je, že jeden den Tiháru je i den psa, zatímco toho času my zde máme den slepců) * 19 zabitých za víkend, 982 za rok, z toho 90 padlých policistů - drogy v hl. m. Brazílie (NNN) * Británie plýtvá tisíce mld. CZK na jaderné zbraně, ó chudáci v Sýrii, ó nebezpečí Íránu vbb, ó děsivá Korea (ALT) * Bangladéšský ministr na návštěvě KLDR pochválil schopnost mladého vůdce držet směr a ukazovat cestu socialismu, být vzorem odporu nezávislosti proti imperialismu. Ocenil jeho státnické schopnosti a podtrhnul, že Jučeho revoluční kauza zaznamená jistě brzy vítězství (KCNA) * Korea potvrdila stabilně se rozvíjející vztahy s Angolou (KCNA) * Nedělní Rodong Simmun: "vše nasvědčuje tomu, že na západě kapitalismus ztrácí pozici rychleji a rychleji napříč třídami a spektry" (KCNA)
 11. PI: Jednoznačnému sypání USA a SSSR do jednoho pytle jako české lezení do prdele padá tím, že (vznik) SSSR mělo zásluhy na vzniku ČSR, i když tyto nelze upírat ani Wilsonovi. Dále první světová byla rozvojem koloniálních válek evropy, poté, co zmizel "volný trh" z otázky ruské ropy. Německo bylo ovšem nejlépe zorientované, a nejrychleji reagovalo válkou na měnící se trh. To nic nemění na tom, že v obou válkách bylo Rusko prvkem neutrálním, a ostatní státy prvkem negativním. Dle toho také vidíme, že tyto 2 koloniální superválky vždy skončily koloniálním posvícením: v tomto řezání cizího Rusko nejvýš "pojistilo svou bezpečnost v klíčových bodech" - kde by cizí okupace tak jako tak ničila život místních. * Genocidě nelze zabránit adresováním genocidy nebo antisemtismu. Nutná je obecná politická znalost historie válek a zejména kolonialismu. Nikoli konkrétní znalost jednoho případu (protože ty novější v rámci euroameriky nedokáže korporální historie, bez podivu, vyložit objektivně) * Důsledné informace ze všech zemí světa ve všech jazycích, a banální poznatky se jen pohrnou - aneb nepřestaly růst brambory, pouze jejich míchání s PVC nutí člověka pohřbívat hovno hluboko pod zem, takže se planeta zemědělsky vyčerpá. Pryč tedy s tradiční politikou - ať žije secese! Kdo nereformuje ať nejí * Fanatická ideologie stála pouze moment v osudě Mašínů. Za jejich rozhodujícími akty však stojí především otcovy skryté zbraně, nerozum a zbabělost. Nemluvím o Švédovi, ten je snad ještě horším případem, z čistě psychologického hlediska. Z morálního nemá smysl hledat zvláštní odsudky. Ale plýtvat na podobné zločince náhody superlativy, nebo dokonce škatulkou "hrdina" - a vůbec všimli jste si, že bulvár dnes skoro automaticky mluví o slavných hercích, a vlastně to všichni bez soudu přijímáme, i když éra slavných herců skončila zhruba po třetím exempláři, a pak už jsou spíše kultovní a oblíbené postavy, jejihž herci nejsou slavní, a sklízejí obvykle určitou sortu sympatií? No chtěl jsem říci, že ten, kdo rozdává medaile Strakům a Mašínům není ani tak revizionista nebo psychopat, nýbrž velmi přihlouplý rutinér.
 12. Keller upozorňuje, že pokud například jiného než Zemana nebudete volit, pak i kdyby se nedostal do druhého kola váš favorit, je vaší povinností zúčastnit se hlasování, je-li v druhém kole Švarca. Nebo budeme přihlížet, jak se beztrestně stává prezidentem někdo, kdo vedle jiného ve svém věku s posměškem na smrt pohrdá všemi důchodci? "Vlastenec po práci umře" ??
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama