NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 14.11.: Opakování Britských formulí nad Americkými otázkami na středovýchodě má asi takový přínos pro region, jako Americké veto pro Palestinu

16. listopadu 2012 v 13:52 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. "V podstatě na základě spekulací zajišťují BK OSN a IAEA koloniální sankce proti Íránu. To je prakticky důkazem, že je v této oblasti dokáží USA dokonale zapojit do svých vlastních zájmů a představ" - Indický učenec (IRNA) * Prezident Mahmúd Ahmadi Nežád otevřel konferenci k jednotě mladých ve Středu. Na okraji konference je přehlídka mladých inovací, kulturních produktů a rukodělné výroby. (IRNA)
 2. Česká policie ukončila vyšetřování případu BAI otevřeného ČNB r. 2009. Skupina obviněných jimž hrozí od 5-10 let předstírala investiční aktivitu firmy, a zatímco za divadlo placení úředníci firmy prodlužovali její věrohodnost, společnost vyloudila zjm. ze seniorů dohromady 100 milion korun, které zčásti zpětně investovala do věrohodnosti podvodu, ale většina částky zmizela na zatím nenalezených účtech. Správci společnosti pak hrozí 2-8 let. (PČR) * Alžír: Mnozí vůdci politických stran volají po změně, a především po vyšší účasti na volbách (APS) * Mustafa Kellab Debih (AMU) chce aktivitou v EU oživit Mahřebskou knižní edici (APS) * Annaba: Otřesy v Alžírském ArcelorMittalu (APS)
 3. Zvláštní co všechno Londýnské BBC neodvysílá: "pomoci bratřím žihádu v Sýrii je povinností pro všechny schopné muslimy" asi Londýna? Pak tedy upozorňuji "všechny schopné" Muslimy, ať nechají do tohoto žihádu rukovat jen francouzské trestance, i tak je "bratří USA" z EU v Sýrii docela dost, aby stihli sežrat všechny sušenky od OSN pro děti než dorazí další žambo do Aleppa. A BBC by se ve věci mohlo vyšetřit, ehm, že. * Opozice není "totálně" sjednocena za Katarskou TNC, možná proto, že TNC odmítá příměří a jednání jako podmínku své vnitřní legitimity? * IRNA: Prezident Mahmúd Ahmadinežád podotknul, že komunikace, informační technologie a internet jsou příležitostí pro rozvoj (a nápravu?) lidství, zřízení a rozšíření lidských vztahů, posílení spravedlnosti, lásky a přátelství ve světě
 4. MZ IRI: "Věříme, že systematický zločin v Gaze má pouze odvrátit pozornost od zločinů na okupovaných územích" (IRNA) * BK OSN upozorňuje všechny strany ozbr. konfl. Jižního Súdánu, že "zneužívání, zabíjení, zohavování, únosy a sexuální násilí" (a to vše "i na dětech") musí být rozhodně ukončeno, a to nejlépe zákonným zásahem autorit, zejména pak na půdě vojenské organizace SPLA (UNPR/cr.agt.Snow)
 5. Íránské vzdušné síly úspěšně optimalizovaly a otestovaly raketové systémy "Prak" a "Za-štěstí" na cvičení Ochránce IV, prezident: "Írán je kulturou míru, viz historie" (IRNA) * MZ Saudie se domnívá, že Írán je nebezpečím jak pro region, tak pro celý svět, vč. USA. Ve své řeči, značně inspirované právě zájmy a rétorikou Británie, kterou pronesl na koloniální konferenci Arabských zemí a Evropských nadšenců poškozování středovýchodu v Káhiře také zmínil svou domněnku, že s věcí domnělé hrozby Íránu dále souvisí plán středovýchodu bez jaderných zbraní, který na př. podporuje i Kuba, avšak obligátně vynechal Tel Aviv, o jehož jaderné výzbroji na rozdíl od Íránského i jen zájmu o jaderné zbraně není obecně pochyb, za což jistě sklidil u svých přemoudřelých Evropských vzorů chlamot i potlesk. Jistě se ani neobíral tím, že v současnosti právě Saudie poskytuje své prostředky dalšímu vývoji a testování jaderných zbraní, byť "pouze" v laboratorních podmínkách. Avšak význam těchto testů naprosto není marginální neboť jejich američtí vedoucí mají už "odtestováno" a v laboratoři lze zbraň hromadného vraždění dále rozvíjet vcelku rychlým tempem, ke škodě lidstva i morálky. To však jeho inteligenční vzory kolonialistické evropy jistě v "otázce středovýchodu" nepotřebují řešit, neboť jsou především rozsáhle v Saudii morálními vzory, bez ohledu na jejich kolonialistický etos. Ten je jistě v Saudii občany na panovníkovi a jeho zahraniční politice kvalitně přehlížen. Dále se MZ Saudie věnoval již nikoli domněnkám a vzorům, nýbrž Sýrii, kde podtrhl trvání krize, a v rozporu se všemi fakty naznačil, že Damašek de facto řídí genocidu, čemuž se, což už nezmínil, podobnými prostředky snaží neozbrojení civilisté s pomocí silničních nástrah, hromadných poprav a pouličních atentátů zabránit. Především však podtrhl chybějící mzn. vůli rychle, a nikoli v zájmu trvalého míru, mzn. zákona a demokracie ukončit toto - zatím ještě minimální utrpení, které, jak jistě svým vzorům v Británii neodečetl ze rtů, bude jistě o mnoho větší, až "rychlá mzn. vůle" odstraní relativně funkční státní moc včetně infrastruktury, a opět znesváření rebelové převezmou různé oblasti tak, aby celou množinu nelíbivých menšin mohli postupně utýrat a vyhladit. Proto však od svých vzorů převzal urgenci, podloženou "rychlým se zhoršováním," aby pak ve smyslu ne úplně racionální Obamovy doktrýny pro Libii (jednat před tím, než se rozhodneme) opět upřednostnil humanitární hysterii Euroamerického středu, před mzn. zákonem, logikou věci, a zájmy Syřanů, kteří, zcela mimo chápání a zájem jeho vzorů (a doufejme že ne chlebodárců či vyděračů), jsou rozděleni nejen mezi různé opozice, nýbrž i mezi neozbrojené chudáky, pro něž je přednější mír, než změna režimu, a dále na př. různé desítky procent obyvatel, které jistě chápou neschopnost opozice nastolit jednání jako naprosto zásadní vadu na věrohodnosti takové opozice, takže současný boj považují spíše za kombinaci cizích žoldáků s místním podsvětím. Takové řečičky však vesměs násilím vystrašené Londýnské vzory nezajímají, deset procent sem, deset tam, hlavně že to co nazýváme opozice lze nazývat i budoucnost Sýrie, ačkoli by to i ve volbách v Evropě vyznělo jako velmi neomalená drzost. Tedy MZ Saudie zcela bez ohledu na reálný stav mzn. názoru v OSN doufá, že Evropani se svými potud stále značně americkými manýry sjednotí mzn. názor tak, aby z toho vyplynula pořádná vojenská akcička, a samozřejmě další privatizace Syrských sektorů. MZ Saudie si asi neuvědomuje, že opakování zcela primitivních Britských lží již nepovede k loňské zábavě v Libii, nýbrž pouze k dalšímu rozdělení středovýchodu, a zjm. k izolaci Saudie v reálných vztazích Arabské Ligy, jak lze vidět na př. u toho, že v OSN kde se dodržuje mzn. zákon Sýrie stále slovo má, zatímco v OIC byla politicky kompletně vyškrtnuta, a pouze kvůli další možné destabilizaci nebyla nahrazena opoziční silou. My ovšem respektujeme zvolené vzory zahraniční politiky v Saudii, i neustálou údržbu velmi náročných a nevýnosných, ba poškozených a destruktivních vztahů s koloniálním paktem kolem Británie, a držíme Saudovi palce, aby brzy poznal, že držet se těch, kteří neustoupili od důsledné obhajoby Palestiny je totéž co ona jednota Muslimů, a že právě v odklonu z Turecko-Saudské cesty k racionalizaci vztahů s Íránem, na př. po vzoru Alžírie, lze pouze vidět prosperitu regionu. Opakování Britských formulí nad Americkými otázkami na středovýchodě má asi takový přínos pro region, jako Americké veto pro Palestinu (PI:NINA) Saudskou zahraniční politiku považovat za inspirativní bude určitě možné, až se ve věci Sýrie stane spíše tím určujícím mezičlánkem, a nikoli skomírající hlásnou troubou USA: EU má totiž také nakročeno k tomu, že začne převažovat rozum a mzn. normy Bruselu a Berlína, nad nesebekritickým koloniálním anglocentrismem Londýna a Vošinktonu. I Francie už v tomto ohledu ubírá plyn. (PI) * Pět zemí Mahřebska utvořilo Unii Včelařů Mahřebska (UMAAPI) aby ochránili své zájmy pro sv. konkurenci (APS)
 6. Irácká iniciativa ke krizi v Sýrii byla na samitu NAM velmi oceňována. Irák považuje za velmi důležitý vývoj, že Syrská delegace souhlasila s množstvím bodů iniciativy, kterou Irák adresoval zemím NAM Irák bude houževnatě podporovat pouze mírové řešení v Sýrii, i kdyby v tom snad z dopuštění měl ztratit veškerou podporu světa. Potvrzení konference NAM, že krizi je třeba vyřešit dialogem, jak nahoře tak dole bylo vítězstvím pro Irák, protože Irák byl prvním státem, který mírové řešení pozvednul.Protože pouze mírové, vyčerpávající a iniciativní řešení zajistí Syrskému lidu dosažení jeho cílů, a tedy zajistí Sýrii opět život v míru a demokracii. Dále Irácké noviny informovaly o průběhu Irácké reformní iniciativy, nebo o ohromné korupci (zmizení 240 mld KČ) v Irácké Centrální Bance, ke které anonymní zdroj z parlamentu má určité podklady. (NINA) * Turistické projekty v Alžíru by měly přinést njm. 8000 míst - ministr (APS)
 7. Turecko podporuje dosažení míru pro Syrské lidi, a "očekává, že pro řešení je třeba, aby mzn. komunita setřásla vlastní zájmy a vzdala se na moment vyřizování účtů" - Erdogan (NNA) * Rusko urguje včasnou orientaci nově organizované opozice na jednání a odmítnutí vměšování. (NNA) * MZ EU Aštnová v Káhiře podpořila formaci nového vedení opozice, ale podtrhla nutnost demonstrovat svou loajalitu pouze Sýrii. Dodala, že EU podporuje (sic) Brahimiho misi se vším všudy. (NNA) * Arabská Liga uznala TNC reformované v Kataru jako legitimní reprezentaci jedné strany konfliktu a zjm. jako hlavního vyjednavače, Alžírie varuje, že daný postup může poškodit zájmy Arabské Ligy (APS) * Ban Ki Moon vyzývá Damašek a Tel Aviv k dodržování příměří, opozici nevyjímaje (NNA)
 8. Bagdád a Irácký Kurdistán se shodnou na všech tématech, které se dotýkají vnitra a zahraničí. Prezident Talabani se s premiérem Iráckého Kurdistánu na setkání v Sulimánii shodli, že je třeba dále pracovat na Kurdské jednotě. (NINA) * Tehrán a Bagdád prožívají rostoucí vztahy v ekonopolitické sféře - vyslanec Hassan Danafari (IRNA)
 9. Egyptský prezident Morsí přijal pozvání Iráckého prezidenta, ale nezaručuje než zkraje příštího roku. (NINA) Symbolická hodnota této návštěvy je velká. (na př. cesta: Emiráty - Irák - JAR - Írán - Arménie - Turecko - Libie - Řím - Brusel - Berlín - Praha - Varšava - Ukrajina - Gruzie - Rusko - Mongolsko - Kazachstán - Afganistán - Pakistán - Indie - Čína - Japonsko - DPRK - USA - Kuba - Ekvádor - Británie - Francie - Azerbajžán - Saudie - Jemen - Palestina - Tel Aviv - Keňa - Jordánsko). * Libanonská armáda zajistila Tamír, poté co zde explodovala zvuková nálož a poškodila několik vozů (NNA) * Nehoda čtyř vozů na dálnici Bar Elisa-Masná, asi 10 zraněných (NNA) * Turecko poslalo do Sýrie diplomatické memorandum ohledně vzdušného prostoru Tureckého pohraničí. Ministr obrany upozornil Syrské letectvo na striktnost pohraničního režimu Turecké protivzdušné obrany ve věci Sýrie. Turecko předtím oblasti ohrožené přesunem konfliktu vyklidilo (NNA,NiW) * Západem násilně dosazený prezident Pobřeží Slonoviny rozpustil vládu bez udání důvodů (pi:RT) * 6 obětí pátečního leteckého neštěstí v jiho-východní Francii bude dnes dopraveno do Alžírie (RT) * 3 osoby zemřely a 50 se přiotrávilo při úniku chlóru v poduralském závodě Avisma, 38 osob skončilo v nemocnici (RT) * Alžírie přijme řádná opatření v pohraničí vis-a-vis znepokojující vývoj v Sahelské oblasti a zjm. Mali, ECOWAS předpokládá kooperaci Alžírie v případě intervence v Mali (APS) * EU a AL se shodnou o Mali - Káhira, APS * Důležité: Itálie je připravena posílit vztahy s Alžírií - prem. Monti na návštěvě Alžíru z pozvání pres. Boutefliky (APS) * 10 lidí zahynulo při zřícení záchranářského stroje v SV Íránu, 8 lidí zemřelo na místě, 5 z nich byli ranění z větší dopravní nehody. Helikoptéra údajně zavadila o systém vysoké napětí v husté mlze. (NiW) * Vyšší soud nařídil bance Berkly odhalit 208 jmen zaměstnanců, po žalobě GCH. (NiW) * Armáda odstranila 250-kilovou pumu z II. sv. války nalezenou na letišti Sendaj po poslední tsunami v S Japonsku. (NiW) * Čínský prezident předal štafetu ve vedení strany pp. viceprezidentovi (NiW) * Pakistánský prezident A A Zardarí na regionální protidrogové kf. podtrhnul nutnost zpragmatizovat a posílit regionální kooperaci, na př. zřízením regionálního drogového soudu (NiW)
 10. Kábulská policie zneškodnila několik nástražných systémů v obvodu Čarasjap, které bezpochyby nainstalovali teroristé (BNA) * Afgánská národní armáda zatkla několik členů opozičních sil, ovšem ve vojenských operacích, které nelze dávat za vzor, natož jsou-li jejich dirigentem i účastníkem okupační vojáci, kteří svou přítomností pouze živí oprávněný odpor, ať už vyústí v cokoli. O akcích Afgánských vojsk lze informovat pouze na základě velmi podrobných informací z místa i informací strategických a důvodních. Ani samostatnost armády v určité operaci není ještě zárukou, že zaslouží pozornost. Samostatné akce národní armády tedy uveřejníme pouze tehdy, bude-li podkladem zprávy situační zdůvodnění užití vojenské síly. Přítomnost okupačních sil v akci považujeme za dehonestující a rozkladnou pro Afganistán, proto podobné akce nemůžeme nikterak rozdělovat, a nemá smysl je k příkrovu ISAF propagandy v EU ještě dolepovat. Neříkám že bohužel. Jasné policejní i vojenské operace, a méně "povídání o penězích" z diplomacie, to vše jistě nezávislá média jen a jen přivítají! Stejně jako mírový proces předbíhající odsun okupačních vojsk, mírový proces založený na odsunu právě že totálně všech okupačních vojsk. Není to požadavek Talibanu, je to zájem pro mír mezi třemi, resp. 4 státy regionu, pouze to a jednání o tom a po tom ukončí občanskou válku. Toto poměrně neměnné stanovisko slouží jak k osvětlení dalšího pokrytí agentury BNA našim čtenářům, tak by je měla nezávislá Afgánská média reflektovat, čímž by Afgánský člověk získal náhled na specifické rozdělení pokrytí tamního dění v zahraničí, protože nelze asi počítat s přílišnou volností v agentuře BNA, a popravdě nelze si ji ani dost dobře představit, protože my prostě můžeme určité akce prostě v oboustranném zájmu nereflektovat. Nicméně reakce národní armády na určité kauzality a to i v podřízené kombinaci s ISAF reflektovat budeme. Rozhodně nikoli akce, u nichž nebyla prokázána nutnost použít ne-policejních sil v rámci demonstrovaného bezpečnostně-kriminálního podnětu. Pokud ovšem Afgánská vláda pochopí, jakou roli hraje zavedení tiskově-přátelského a legálního režimu kauzality jako spouštěč vojenských akcí po policejním zhodnocení, pak by tím prosadila jak zákon, tak "nepřetržitou pohotovost k jednání s Talibanem," a potom jistě bude méně rozporů v národních tiskových sděleních, na které by nezávislá média musela reagovat selektivní bezpečnostní cenzurou. Princip kauzality tedy považujeme za princip zákona, který by měla Afgánská armáda nad armádou okupační důsledně prosadit, neboť prospekty nezákonných metod a kontraproduktivní spolupráce s ISAF podřízené okupačním schematům jsou pouze negativní, a nabízejí násobně horší výhled mírovému procesu, který jediný je v zájmu Afgánistánu, proti tak často propagované "edukativní přítomnosti" okupantů. Nemluvili bychom takto složitě pouze v případě, kdyby národní armáda a ISAF současnou metodou došla pouze zatýkání, a žádným vedlejším úmrtím, a to ani v přestřelkách, což je utopie a přítomnost přestřelky nás zatím vede k rozhodnutí o (ne)publikaci pouze v krajním případě (BNA,Pí) * 2 osoby zabity a 10 hraničářů zraněno při útoku na silniční kontrolní stanoviště v Alam Čouk, Quetta (NiW)
 11. Afgánistán a Indie podepsaly memorandum o porozumění v záležitostech mládeže a vzdělání. Afganistán doufá že pohled na region, který s ním Indie sdílí by mohl být v regionu příkladem. (BNA) * Analýzy z Pakistánu, Samson Šaraf, úprava a doostření Pí: drony řídí nejen CIA ale i zvláštní odd. atentátů JSOC (viz Tariq) * Petraeus pro své "zásluhy" získal za průšvih CIA v Tripolisu pouze "zelený padák" * "Povídání o penězích" je vojenská taktika v diplomacii, užívaná zjm. jako doplněk potlačení armády a informačních služeb, což vede k utvoření prostoru pro hlubší turbulence. * Základní globální vojenskou strategií NATO/USA je pro změnu "Konsolidace jižní fronty" * Rozhodující pro Obamovu další politiku na středovýchodě: Kašmír, Palestina, Libie * JSOC-násilí v Karáčí a Baluči poroste a média zvednou téma nestabilního Pakistánu a jeho nukleárně-teroristické hrozby * Pro nebezpečný vliv USA na volby budou volby v Pakistánu nebezpečné * Na žádost Afgánského mírového koncila Pakistán propustí 10 vůdců Afg. Talibanu (NiW) * Ze soudu nad pochybným protagonistou armádního vraždění v Afganistánu zdá se bude též pochybná fraška. Bez ohledu na trest smrti či nikoli. (NiW) * Nejvyšší Pakistánský soud stáhnul žalobu na premiéra Ašrafa, poté, co byly otevřeny případy údajné korupce současného prezidenta ve Švýcarsku (NiW) * Pakistán v Pondělí ostře odsoudil náhodnou přeshraniční střelbu s Afganistánem, při které byly zabity nejméně čtyři osoby. Údajní Afgánští vojáci zasáhli obvyklou výzbrojí Talibánu vůz, což stálo život i dvě děti. Tato akce Talibanu snad měla narušit návštěvu Afgánského mírového koncila, což se však díky diplomatické obratnosti Pakistánu nestalo. (NiW) * Případ nekompetence v Balochistánu - další poškozování obrazu Pakistánu lépe zastaví vláda, než nejvyšší soud? (NiW) * Národní šou kreativity bude mít Mahřebský rozměr - prezident Asociace Zúhúr pro výrobu a trhy (APS) * Vědecká diskuse o "svobodě" pod záštitou revolučního vůdce Chamenejho (IRNA)
 12. OSN / Kuba v odpovědi na příspěvek USA: "V rozporu s kampaní se Obama drží Bušových receptů. Penězmi na volební kampaně se plýtvá, zatímco demonstranti z Okupy jsou bez zájmů státní propagandou nabitých masmédií zatýkáni. Vzhledem k vojenské povaze zahraniční politiky USA, kultuře vyhrožování, nuceným zmizením, tajným vězením a "koncentrákům" nejsou USA žádnou morální autoritou. Kuba by měla mít přístup k podmořským kabelům, nebo k nákupům telekomunikačních zařízení. Kubánští tanečníci by měli mít volnost pohybu, a nemají. Delegát USA lže o množství humanitární pomoci Kubě. Alan Gross byl zadržen pro činnost proti ústavnímu pořádku Kuby. Prezident Obama dostal tedy šanci předvést, že už něco změní."
 13. Již 21. let se na ní pracuje. Rezoluce schválená 188 státy ku 3 volá zjm. po Obamovi, aby se "Postavil na správnou stranu historie" a odstranil embargo, jehože extrateritoriální efekty zasahují zájmy osob pod jejich jurisdikcí. Rezoluce opakuje zvolání na všechny státy, aby se distancovaly od takových praktik a pokud podobný zákon přijaly, aby je zrušily co nejdříve ve shodě se svou povinností k Úmluvě Spojených Národů. - "Archaické, trestací, koloniální" embargo musí táhnout na stránky historických knih - mluvčí ZS OSN * Zástupce Alžírie za skupinu 77 rozvojových zemí a Čínu uvedl, že embargo překračuje základní normy mzn. zákona, mzn. hum. zákona, úmluvy spojených národů a normy a principy správy mírových vztahů mezi národy. Dále pokračování v tomto zvěrstvu je porušováním principů suverénní rovnosti států a ne-intervence a ne-vměšování do vnitřních zál. států, omezuje regionální spolupráci v oblasti, (a souvislá práva další subjektů spolupráce.) "Náprava" vyhlášená spojenými státy před dvěma lety měla velmi omezený dopad, a nezasáhla samotný rámec embarga, které je tak stále "v plném provozu" * Zambie zvolala na USA a další státy, aby zrušili sankce na Kubu, neboť odporují principům suverenity, rovnosti států, a ne-intervence a ne-vměšování do vnitřních záležitostí států. "Embargo spoutalo Kubánský lid a destruktivně působí na Kubánskou ekonomiku. A nespravedlnost k jednomu je nespravedlnost ke všem, takže by se to mohlo stát nám všem" * Mjanmar podpořil návrh rezoluce, kde z principu "rovnosti suverenity" plyne, že nahrazení embarga a dalších nepřátelských aktů dialogem a spoluprací povede k eliminaci napětí a konfrontace mezi státy. * Bělorusko, které sankce také prodělalo, považuje je za protizákonné, a urguje hlavního kancléře KLP OSN aby ještě přitlačil ve svém úsilí odvrátit USA a další země od takových praktik. * Namibie rezoluci podpořila prostě už z principu listiny OSN, že mají národy žít v míru, přičemž diskriminace na trhu či hrozby nejsou zrovna ukázkou tolerance. * Vietnam poukázal na 20 každoročních rezolucí v řadě, které již žádají konec embarga Kuby. * Ekvádor blokádu nazval "obludnou historickou ostudou" * Egypt ocenil vzdor Kubánského lidu, a zvolal na Obamu, aby využil této příležitosti provést rozsáhlé změny * Čína upozornila, že hlas opozice těmto praktikám zvláště na Kubě je stále silnější a silnější * Rusko upozornilo, že USA na př. zlehčily dopady protikubánského embarga na vlastní občany, a že by tedy měly tyto změny vyjadřovat část nějakého systému, a nikoli populistické libovůle * Írán zopakoval prohlášení NAM, které jednoznačně odsoudilo tyto sankce proti Kubě, jejihž přímý i nepřímý vliv je enormní, neboť zasahují všechny sektory ekonomiky, včetně těch nejzákladnějších, jako veřejné zdraví, výživa a zemědělství, bankovnictví, trh, investice i turismus. Hnutí se poklonilo lidu Kuby, neboť dokázal navzdory takovým omezením znatelně rozvíjet jak vzdělání, tak zdravotní péči. * Kazachstánská diplomatka uvedla, že protikubánské sankce znemožňují dosáhnout Cílů Milénia, protiřečí úmluvě WTO a překračují proti právu člověka na jídlo, vzdělání, humanitární pomoc a všeobecný národní pokrok. (UNPR) * Protiíránské sankce poškozují globální ekonomiku a způsobují otřesy na trhu paliv - MF IRI (IRNA)
 14. UNHCR oceňuje klid v Libanonu. Je zde 118.5 tisíc reg. uprchlíků ze Sýrie, tedy shodné číslo co v Jordánsku a Turecku. Slabou polovinu pak zaznamenal Irák, vč. Syrských Kurdů, Jordánsko pak značnou část uprchlíků dokáže uživit z vlastního, Turecko podobně. * Dodávky OSN do samotné Sýrie zaznamenaly jisté zlepšení. Hajty by potřebovalo dobrovolníky. Indonésie by měla vést iniciativu za kooperaci regionu v záchraně námořních uprchlíků za prací. Aby Asie nedopadla s humanitárním rejstříkem jako Evropa s Libií. (UNPR,pi) * Hollande poté co zakázal skoro všechny Íránské kanály tvrdí, že Írán "zaplavil" satelitní kanály. Ať žije svoboda trhu!? (IRNA,pi) * Írán může být zdrojem medicíny po světě i v regionu - Prezident (z titulků íránských novin) * Indie oslavuje Dípevali: ozdobené domy, návštěvy a blahopřání sousedů, výměna sladkostí a pozdravů "Veselé Dípevali," festival světel. A petardy a květiny, pardon, ohňostroje a květiny. A Afgánský mexický guláš. Tedy zvláště mezináboženský respekt. A ilegální výrobci petard. (IRNA)
 


Komentáře

1 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | Web | 16. listopadu 2012 v 14:26 | Reagovat

http://vipjatt.co/album/33755/Siftaan-By-Various.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama