NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 19.11.: USA by se měly inpirovat alespoň v Arabské Lize, kde má mezinárodní zákon a s jeho respektováním přicházející pochopení konfliktu určitý ohlas

19. listopadu 2012 v 13:06 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Káhira: do 23. Africký šampionát v Pingpongu. Alžírie hodlá odejít s medailemi. (APS) * Ministr zemědělství a vesnic Alžírie "Program podpory malých farmářů zasažených špatným počasím a lesními požáry tento rok je důležitý, aby mohli opět začít své aktivity" + DZD7 mld, z toho 2 mld na včelaře a investiční program pro mladé (APS) * Vlajky Alžírie, Pobřeží slonoviny, Tunísie a Toga vysoko v Jihoafrickém Rustenburgu: obrovská účast na organizační ceremonii před Oranžovou AFCON Jižní Afrikou 2013 (APS) * Stovka Palestinských křesťanských kněží urguje konec "apartheidního systému" aplikovaného na Arabskou kolonii již 60 let, a konec okupace jako jedinou záruku míru. (PL,pi) * Nejstarší fosílie pandy v SV Šp., online konf. z 20 zemí k us-embargu na Kubu (PL) * Čavéz zvolal po zvýšení potr. prod. a vyzval malé a střední producenty ke koordinaci (NNN)
 2. Kuba: "Reforma BK OSN potřebuje urgentní a reálná jednání" - na př. žádná reprezentace Latinské Am. a Afr. (PL) * Mzn. komunita by měla podniknout vážné kroky k zastavení cyklu násilí v Gaze, a to v souladu s rezolucemi OSN - Egyptský premiér H Kandil (NNN) * OSN naléhá na obě strany kolem Aparteidní zdi k okamžité de-eskalaci a upozorňuje, že pokračující vlny bombardování a slepého ostřelování raketami děsí děti na obou stranách Aparteidní zdi. Takovou objektivitu si EU nedovolí. Ale aspoň podporují Egyptskou mediaci. (UNPR) * OCHA upozorňuje, že zachování proporcionality je k deeskalaci také nutné (UNPR) * Ban v telefonátu s Netanjahem negativně adresoval i telavivský atentát na politickou postavu v Gaze (UNPR) * Tunísie odsoudila "brutální agresi Tel Avivského" okřídleného pelechu. Zvláštní vysoká delegace též navštívila Gazu v Sobotu (RT) * Tel Aviv rozpustil dolní komoru, a Japonsko rekturuje 16,000 vojáků z rezervy (RT)
 3. NAM žádá ráznou a včasnou odpověď OSN, jediného mzn. orgánu, který je pověřený za mír ve světě, na agresi Tel Avivu (NNN) * Kuba zvolala také po okamžitém rozšíření BK OSN jak v permanentních tak ne-permanentních křeslech tak po odstranění zpátečnického a totalitárního práva veto. "Ignorovat tento požadavek není jen nebezpečné ale i urážkou členským státům" (PL)
 4. Palestinský pozorovatel v OSN označil přínos bodů 52 a 53 za "diplomacii a mzn. zákon v akci, a nikoli jak tvrdí zrakelský vyslanec *laciné politické body*" (UNPR) Dále delegátka Palestiny uvedla, že texty jsou aktuální, da potvrzují zj práva Palestinců nevyprchala s časem, a moc zákona má převládnout, nikoli moc brutality. Namísto zapírání těchto pevných práv lidem národu a upírání národu místo v komunitě národů, musí být Tel Aviv konfrontován s ústavou OSN a s mezinárodními zákony. * Sýrie také poděkovala valné většině hlasujících delegací za body 52 a 53, neboť tím dostala gaunerská podzemní partička kolem Tel Avivu jasný signál, že musí ukončit okupaci a řídit se Ženevskou konvencí, zvláště 4. článkem. Většina zemí tak ukázala XY, že jeho snaha budovat osady na ukradené zemi je absurdní, nezákonná, neoprávněná a nikdo se tomu nemusí přizpůsobovat. Není tajemstvím, že v okupovaném Golanu XY zavádí buzerační genocidní zákony, což patří mezi temné stránky Evropy po II. sv. válce. Ten, kdo odmítá protestovat proti okupaci Golanu slouží pouze šíření zákonu žungle, a měl by si uvědomit, že kasta státních židů ovládající křižáckou základnu XY s populačním štítem slouží vedle zlatých telat právě velké Žungli, nejlépe bez zvířat. Ten kdo pak hlasoval proti měl by si vyzkoušet utrpení kolonizovaných a nelidské praktiky které se dotkly všech základních lidských práv. (UNPR) * USA odmítly rezoluci jako takovou, protože podobná témata mohou schvalovat i v jiných orgánech OSN. Tato rezoluce navíc prý obsahuje jakéhosi démona, takže se "vědomě snaží vyhnout" (altobrumochenním a cheprulativním) "aspektům, které zde zvažujeme zvláště v čtvrtém" kaprapralátu. Navíc by prý rezoluce kterou by USA opravdu podepsaly, musela být "měnově-neutrální." Tedy až bude příště třeba v generálním shromáždění hlas USA, je třeba namísto Palestiny řešit "administrativní a rozpočtové aspekty," v podstatě na př. "mluvení o penězích Tel Avivu," a k tomu být cenově neutrální, takže namísto "mluvení o penězích Tel Avivu" mluvit o "penězích třech kontinentů" * Británie podtrhla, že politické mise by měly být především netransparentní a flexibilní. Tedy abychom na př. ve věci Palestiny na pilu tlačili spíše ještě dalších 400 let, než alespoň stejně silně, a aby nebylo tak dobře vidět, kdo pro co hlasoval. Zkusme tedy hádat, zda je Británie mezi hlasy pro rezoluci k Palestině a Golanu. * Francie a Švédsko rezoluci přivítaly s legitimními technickými požadavky. * Al-e-Habib: "KLP by měla být prostředkem dialogu mezi zeměmi, který by počítal s kulturními rozdíly." (IRNA)
 5. Angola a Brazílie posílily dialog na kontroverzní situace v Mali, Kongu či Gvíneji Bissav (NNN) * Brazílie: "BK OSN by musel uznat SNC jako zástupce opozice, abychom je mohli uznat také," mMZ dále upozornil, že bude-li Francie rebely zbrojit, nepovede to k ničemu jinému, než k eskalaci (což si jistě Británie velmi přeje, aby bylo teprv nutno miliardy mrtvol hasit bombami NATO) (SANA) * Teroristický útok v Pátek zranil řadu lidí v Hamě (SANA) * Vyslanec Sýrie pro OSN upozornil na rostoucí podíl teroristických činů na úmrtích v občanské válce v Sýrii (SANA) * 15/8 10/9 22/10 26/10 jsou teroristické útoky na které dle Al-Žafáriho některé země odmítly vyjádřit odsouzení (SANA) * Vyslanec Sýrie v OSN zpochybnil deklarovaný boj proti terorismu právě těchto zemí (SANA) * Etiopský premiér vyjádřil důvěru v úspěch dobře uspořádané mediační disposice ve věci Súdánu a Súdánu (NNN)
 6. ICTY osvobodil bez udání důvodů hlavní armádní činitele proti-srbské genocidy 1995 (RT) * Kontrola zjistila závažná selhání OSN u konfliktu Srí Lanky (UNPR) * Tamilská národní organizace žádá vyšetření až 40,000 zabitých v selhání OSN na Srí Lance (RT) * Neznámý počet teroristů, kteří chtěli stejně jako v Sýrii odpálit množství průmyslových komplexů civilního sektoru zatčeno v Íránu, zabaveny zbraně a výbušniny. Podezřelí jsou obviněni navíc ze špionáže. (RT) * Den poté co OSN ohlásilo, že ne-vládní ozbrojenci v Kongu za poslední dva měsíce pozabíjeli 200 pro-vládních civilistů, bylo 113 lidí zabito ve východní Gomě. Údajně byli "ozbrojenci zabiti v přestřelce." (pi,ALT:RT viz OSN:SPLA) * Egyptský premiér měl v pátek navštívit Gazu. Egypt odsoudil agresi Tel Avivu a jeho mediační mise byla přivítána Evropskou Unií, jako prostředek ne-nejaderného, ale aspoň ne-válčícího středovýchodu, což by byl dobrý strategický zájem EU, napevno. (NNN,pi)
 7. OSN přivítalo ustavení parlamentu v Somálsku (UNPR) * OSN potvrdilo svou podporu Sierra Leone před volbami (UNPR) * Bývalá soc-PR pracovnice OSN ze Sovětského Svazu Bára Kresnina považuje problémy světa za komplexnější, OSN však o to za důležitější, jako jediné místo, kde se mohou všechny země (pi:normalisovaně) domlouvat. PI: A bez normalisace by se všichni chovali jako Čaučesku, Buš, Hitler, Alexandr, Hašim Tači nebo Cameron, Jelcin, Blér, Kaligula, Tečrová a Pinočet. * PI: Poškozování práv migrantů a nedostatečná regulačně-kriminalistická odpověď snižuje pozitivní účast migrantů na společnostech. (synt. Martin-Solomon, IOM OSN) * Dle M23 v Kongu porušil příměří Museveni (NNN) * Jordánci a Libanonci protestují proti výkyvům ceny paliv a topiv (RT) * Írán a Libanon dokončují energetické smlouvy, Egypt připravuje zdravotnictví na širší příjem z Gazy a Golanu. (NNN) * V oblasti podpory vzdělávání se setkali náčelníci Libanonských sil ve Ťvrtek s delegací školských předáků regionu, aby přezkoumali podmínky v severních soukromých školách a finanční potíže rodin se zvýšením cen liberalizovaného vzdělání. (NNA) * po 12 dnech našla libanonská policie nezvěstného zatím bez příčin úmrtí (NNA) * Vyslanec Francie dekoroval soudce Galbiho Ganyma, který se zasloužil o pevný vztah a přání udržet soudní kooperaci obou zemí. Ekologický ministr, Ministr soudů a další zz. se zúčastnili ceremoniálu. (NNA) * První půle zápasu Libanonských Cedrů s Katarským brazilsky-kvalifikačním fotbalovým protivníkem nerozhodně (NNA) * Drby o plánech jedné Kurdské politické strany zaútočit vojensky na druhou jsou mediální fabrikací - Velitel 1 Pešmergy v Kirkuku (NINA) * "Prohlubování vztahů a cesta k upřímné diskusi a k sjednocení Kurdských hnutí pokračují" - z webu Kurdské Regionální vlády (NINA) * Tounisané, Francouzi v ulicích protestují proti Netanjahově řádění (APS)
 8. Afganistán * Čarikar, BNA -- nominovaný guverenér Talibánu byl zabit v boji s Afgánskými silami v okrese Seiagard Parvanského kraje. Mulah Maťuláh a jeho příznivci zaútočili na kontrolní policejní stanoviště, zranili několik policistů a sami padli. Starosta označil Maťuláha za hlavního podezřelého z osnování proti bezpečnosti na Gorbanské dálnici a v okrese. * Větší množství výbušnin, min a komunikační prostředky zadrženy, rebelové většinou pozatýkáni, v pravděpodobně kontraproduktivních operacích ANA v provinciích Kandaharu, Nangarharu, Helmandu a Farahu (BNA) * Plk. Delaver Zahíd z velení v Gazní označil leteckou vraždu podezřelé neodsouzené osoby za užitečnou v zajištění míru a bezpečnosti v oblasti. Bylo uvedeno vyčerpávající obvinění v noci letecky odstřeleného Kari Hafíze, kterému ovšem jak naši tak afgánští občané můžou a spíše nemusí věřit, když už se nekonal soud. K Hafíz byl nahlášen místními jako hlavní podezřelý v řadě vražd. Tím hůře, že nebyla u př. zajištěna vojenská akce, která by umožnila právě jeho zatčení a nic víc. (BNA) * Dále v Gazní, ve vesnici Badakeč pouštěly hrůzu jednotky ISAF, vesnice byla dům od domu "za doprovodu ušláplých národních vojáků" prohledána, a nalezeny 4 miny. Za týden budou mít tímto způsobem ve jinde ve vesnici 8 min. (BNA) * Začal jeden z nejdůležitějších a největších projektů z rozpočtu MK Afgánistánu, dle starosty Gazní, a to rekonstrukce hrobky Abo Rjahan Al-Beronýho v prov. Gazní. (BNA) * Ing. Mohamed Zelal NSP označil rehabilitaci provincie Gór za úspěšnou (BNA) * Rusko nemá žádné další smluvní požadavky k Běloruskému exportu uhlovodíkovů (RT) * Pokračující konflikty v Sýrii brzy skončí a mír a klid bude v té zemi obnoven - Gen. Mjr. Firouzabádi (IRNA)
 9. Pakistán * Premiér Ašraf v Pátek uvedl, že naplnění legitimních požadavků lidí Žamu a Kašmir v souladu s rezolucí OSN, což patří mezi dlouhodobé úkoly OSN, určitě přinese trvající mír v Jižní Asii. (NiW) * Pakistán je schopný ochránit vlastní zákon ve věci těžby zlata a mědi v Čagai. Njv. soud přitakal peticionáři Maulana Abdulhakovi Balochovi, že pokud bude potřeba mzn. arbitráž, může nést důsledky i vláda. * Pakistánský MV Malik upozornil, že teroristické gengy z Karači a Kvety se chystají přesunout a organizovat v Lahoru. (NiW) * Hollande se v Sobotu setkal s novou reprezentací majoritní části údajně protiteroristické opozice. (NNA) * Cvičení OchránceIV není hrozbou - "Írán nemá zájem na žádném vedení války s žádným nepřítelem" - Gen. Mjr. Hassan Firouzabádi (IRNA) * MWM žádá Pakistánskou vládu o zvláštní pozornost k otázkám bezpečnosti během svatého měsíce Moharram (IRNA) * Okupační ropa přes Pakistán, dle některých mluvčí nutná k úspěšnému vysídlení okupantů má opět devastačně (?) proudit v horizontu dní. (IRNA)
 10. Spojené Státy Americké (USA), resp. jejich Pakistánská vojenská rozvědka přiznala, že nejsou žádné signály, natož důkazy, že by o pobytu bin Ládina v blízkosti Pakistánské vojenské akademie za vysokou zdí věděla Pakistánská vláda, rozvědka, soud, parlament, strany nebo armáda ("- že by Pakistánci věděli -"). To zároveň znamená i uznání vojenské rozvědky USA, že Pakistán věc bez rezerv prošetřil. * Dalších 10 náboženských extremistů se upálilo v Tibetu, zatímco jejich bratři jezdí do Pekingu na dovolenou. Je otázkou, zda by dobře placený Dalajlama toužil po vládě církve nad Tibetem i bez svého dobrého platu od USA? A další ovšem otázka je, zda na bývalém krvavém Fordovském režimu v Indonésii neměl právě Dalajláma majoritní podíl? (RT,pi) * Záhadná úmrtí na vojenské přehlídce v Texasu. Byl řidič MHD posedlý ďáblem? (RT) * FBI a CIA vyšetřují bývalého brzy jistě bývalého generála Petréuse z celé škály podezření, a to úniky informací, totální selhání v Libii prověřené útokem na Ambasádu, a tunely do rozpočtu pro výrobce dronů (a výrobě dronů tak jistě současná anglická politika středovýchodu pomůže, když ničemu jinému) (pi:RT) * 23-letý tuniský vězeň Bachir al-Gholi zemřel na hladovku pro slabost srdce. Není známo, zda byl obviněn, či odsouzen. * Ukrajina zastaví prodej ropy do Ruska, dokud Putin neosvobodí aktivisty, kteří svou náboženskou činností ohrožovali stabilitu jeho krutého a nelidského režimu, který dokonce exportuje do EU koncentráky z Číny a sexuální otroctví ze Súdánu s Afgánským hašišem vyváží do Holandska a Británie, před zraky Amerických ambasád (RT) * Naděje světa na mír tak nemusí spočívat jen v porážce korporacemi ovládaných USA, nýbrž v porážce korporací ovládajících USA. Což je jistě synonymum sociální revoluce, provedená drobnějším písmem. (PI)
 11. USA věří, že Katarské SNC je legitimním reprezentantem Syrského lidu, což je docela směšné, protože to není pravda již z obecného pohledu. USA by se měly inspirovat alespoň v Arabské Lize, kde má mzn. zákon a s jeho respektováním samozřejmě přicházející pochopení konfliktu již určitý ohlas. Jak může být cokoli oficiálním zástupcem lidu, když je v lidu občanská válka? Nebo se zvěrstev dopouští pouze jedna strana, a lid jednomyslně podporuje opozici, když se lid otevřeně účastnil reformačních voleb z dílny prezidenta Assáda, a ta stejná jako dnešní SNC (právě s tím ideologickým jádrem, bez podpory stejných ozbrojených frakcí) volby "bojkotovala"? USA by si měly s Británií jediné připustit, že zůstaly samotné, kdo navzdory všem důkazům odmítají připustit "občanskost války," a na základě toho a naprosto pohádkové a chybné představy o "Zlém mocnářovi a jeho genocidě" hodlají páchat nikoli již pohádkové chyby, nýbrž Zločiny. Stejně jako s Kubou: nikdo s Vámi na této straně přístupu a uvažování, obecně chápaného jako fašismus, jakmile byste ještě chtěli svět přesvědčit všemi prostředky, což u Libie bylo, nikdo za tímto s Vámi již nestojí. A nevím proč, ještě tak Saud sem tam věří, že se Vám vrátí přízeň mzn. názoru. Jenže vše od čeho jste ustoupili pod tlakem zákona bylo tak velmi dobře lidmi pochopeno, takže vaše doufání v obrat - je naivní. Ano, leda tak válkou v Gaze ještě můžete vyzkoušet rozptýlit obnovenou zkušenost druhé světové, kterou jste v Libii uspali, a v Sýrii probudili. (pi:NNN) * Americký bulíkovač Toner dále věří, že když zcela jasnou stranu občanské války osadíme deklarovanou schopností rozdávat humanitární pomoc a "mzn. zastupovat" tolikrát protřepanou propagandu proti vládní straně, pardon, "věci Syrského lidu," že tím usnadníme porušování mzn. zákona právě USA a Británii. Tedy: dej vojákovi lékarničku, a můžeš mu už konečně přistrčit dělo i s kulema, a vojenského poradce k tomu, včetně jeho jednotky, které nechybí ani mzn. intervence z pera NATO. Hm, tak ještě někdo věří, že problém opozice je v tom, že neumí rozdávat pomoc, nebo přesvědčovat mzn. komunitu? Nebo jsou všichni myslící tvorové se mnou za to, že problémem opozice i vlády je spíše zabraňování šíření pomoci OSN a neschopnost uskutečnit příměří? (pi:NNN) * Nazrialh: "Izrael chce válkou proti civilistům v Gaze transformovat přátele v nepřátele a obrátit nepřátele v přátele" (SANA)
 12. Británie za kouřovou clonou nového ne-úplně ale majoritně akceptovaného vyjednávacího tělesa, které zatím nenaznačilo zájem o příměří či jednání, chce přesvědčovat EU o nutnosti přistoupení k nezákonným metodám, předcházejícím nezákonnou intervenci. Británie bude tedy nejspíš muset za další kouřovou clonou halekání USA dodávat ilegálně zbraně na středovýchod bez podpory EU, ba s nutnými sankcemi EU na členství Británie. (RT,pi) * Blér se pokouší jedovatě znepřátelit Saudii a Egypt (pi) * Prý "je třeba, aby měla opozice vnější reprezentaci, aby přesvědčila ty státy světa, které možná ještě se svým kontroverzním názorem sedí na okraji mzn. komunity" - tak jak jsme dokázali konfrontací "revolučních představ" s mzn. zákony a realitou Občanské Války, USA toho o konfliktu příliš nevědí, tak nevím, proč chtějí přesvědčovat naprostou většinu národů a států, že jedna strana ozbrojeného konfliktu má jaksi více pravdu, než druhá, zatímco třetí element USA vůbec neadresují napříč novým postojem, a jak s tím vším ještě chtějí přesvědčit naprostou většinu zemí, že jsou v naprosté menšině, a USA jaksi obklopené šrafovanými kolečky s otazníky je právě tou živou většinou, ke které nutno tu "marginální kontroverzní pasivitu" přilákat novou (pro samotný mír v Sýrii a tedy nutné reformy bezcennou) dekorativní strukturou opozice? Snad nebude pomoc OSN proudit k opozici! To je možné teprv, až vláda i OSN uzná, že opozice pouští pomoc tam kde je jí třeba. Zatím je nutné bohužel konstatovat, že daleko efektivnější je autonomní organizace pomoci - než umožňovat oběma stranám další politické tahanice, že druhá strana tuneluje pomoc. Pokud USA změní formulaci z "reorganizace pro distribuci" - která se jistě neujme, bude-li adresována jako vměšování v OSN - na "reorganizaci pro příměří" pak se jim nejspíše celá snadno koupitelná Katarská hračka rozsype, že (NNN) * Všechny stránky vojenského i politického vývoje v Sýrii jsou pod vlivem advokátů terorismu - Gen. Mjr. Firouzabádi (IRNA) * Námořní Velitel Pobočník Admirála: díky Ježíšově doktrýně Írán obrátil hrozby v příležitosti, namísto podlehnutí sankcím a smečkování Írán nyní patroluje v mzn. vodách. (IRNA) * * "Sýrie je suverénní země, která má ústavní i legitimní instituce, požívá demokracie, kterou jiné postrádají.. Sýrie trvá na své jednotě a územní nedělitelnosti, dokud se množství národních opozičních stran účastní parlamentní a vládní koalice" - Baathská socialistická strana k 42. výročí Korekcionistického Hnutí (SANA)
 13. Ankara tedy opětným uznáním neuznatelného nejen opět překročila zákon a zradila značné množství Syrských občanů, evidentně spíše kvůli NATO než kvůli penězům, ale především nastolila otázku, s kým tedy vyjednává Ankara o problémech na hranici a v letecké dopravě? Ach ano, s ozbrojeným subjektem, proti kterému může kdykoli vojensky zasáhnout, dohodne-li se na tom s uskupením v USA a na Kataru. Tak jen do toho Ankaro, dostůj svým slovům, a ihned rozjednej s SNC útok na Damašek okupovaný neznámým ozbrojeným subjektem! A nikdo tě jistě nebude zažehnávat jako odpůrce Brahimiho mise, charty OSN, vměšovače a kačíře mzn. zákona. Nikdo tě jistě nebude v budoucnu soudit pro zločiny proti lidskosti, mezi které určitě zásah do již oboustranně zločinné války patří. A nikdo jistě nebude odporovat, že jdeš do války proti Íránu, a Saud se za Ankaru s opozicí jistě postaví, i Tel Aviv se za vás postaví, jen co se za vás postaví NATO, protože se za Írán postavilo Rusko, Pakistán a Indie. Dobrou chuť Ankaro, a hurá do vojenského paktu s novým pouze legitimním zástupcem "Syrského žoldu" (pi:NNN) * Ankara: nikoli Syrský režim má nést odpovědnost, ale Británie, USA, a na př. Turecko. Protože za humanitární katastrofu mohou obě strany konfliktu, a země řídící se mzn. zákonem veto USA neprorazí. Řekněme. Prorazí ovšem celý soubor aktivit USA a Británie, který situaci v Sýrii akorát eskaloval. Jediné co zbývá neadresováno je západní zbrojení a velení. I když zbrojení, alespoň se zdálo, již má v regionu všeobjímající jednotný rámec: tedy že jsou Angloameričané regulováni alespoň potud, pokud se Turecko a Írán se Saudem nechystají na kompletní harakiri středovýchodu, resp. Marocko-Afgánské fronty na Čínu. (Že se vám chce, monarchové - aha, drony .. - že se vám chce, ...) * Tel Aviv prý v Gaze rozprášil propagandu, ve které označuje Palestinskou vládu za teroristickou skupinu, a ve kterých Tel Aviv otevřeně vyhrožuje Palestincům smrtí, pokud se svou vládou přijdou v kontakt. (pi:NNN) * Hamás je otevřený jakýmkoli mediačním krokům Egypta (NNN) * Hamás: "Dnešní Egypt je Egyptem revoluce, a ten je totálně odlišný od Egypta minulého; nová politická rovnice, nové vedení a nový duch Egypta - a vlastně celého Muslimského světa - v kontextu globální dekolonizační vlny, Arabského Jara," a Islámské revoluce * OSN jednohlasně oživilo podporu světa Palestině a Sýrii v okupovaném Golanu skrz rezoluci BK OSN, která považuje veškerou administrační, bezpečnostní i právní činnost Tel Avivu na okupovaných územích za nezákonné, neplatné a mzn. neakceptovatelné. Tím na př. jakékoli zatčení v Gaze nebo Golanu je nejprve nezákonné, a potom na př. ještě v rozporu s chartou OSN nebo listinou práv a svobod (nezákonnost věznění Palestinců tak ještě podkresluje 700 dětí ročně z politických důvodů a nejen jejich mučení, na př. pohlavní zneužívání, psychické týrání a další věci "čistě židovského charakteru", jako třeba potrava smíšená se stolicí pro nevinné, o jejichž vině daná autorita nepochybuje. Stejné jako USA a Jemenci). * Náčrt rezoluce od Dekolonizačního Výboru OSN (tj. ten čtvrtý co USA preferují, jako jediná aktivně koloniální velmoc) pak obsahuje volání po zrušení mzn. nelegitimní anexe Golanu, a zaštiťuje se nedodržováním Ženevské konvence pro "Nakládání s civilisty během války." * Jen tak mě paní Aštnová napadá, že byste z onoho "Vinše" lidem Středovýchodu mohla vypustit tu "bezpečnost," a ponechat pouze mír. Obecně, kterou zemi za dnešních okolností považujete za bezpečnou? Když řeknete "žádnou," prokázala jste duševní zdraví, když řeknete "antarktidu," pak bychom měli vidět revoluční pokrok směrem k reformě industrie, a ten nevidíme, naopak blíží se bodová eskalace teplot, a po roztání ledovců jak jistě tušíte zaplavení větších části kontinentů, a hned, nečekaně vypaření do atmosféry, a tím samozřejmě - dlouhou dobu ledovou! A to je ta bezpečnost? Když doba ledová nastupuje právě v závěru nutně exponenciální křivkou (oteplení v závěru). Bezpečnost bych si dovolil přát spíš tak atlantickým tuňákům. Pro svět druhé studené války a počínající třetí horké, což lze stále hůře popírat je "bezpečnost" pouze heslem válečného povyku. (pí) * "Ostře odsuzujeme Izraelskou agresi proti pásmu Gaza a voláme na Bezpečnostní Koncil OSN a mezinárodní komunitu, aby převzaly odpovědnost a ukončily, co možná nejdříve, nebezpečný skluz k násilí v regionu, kde je situace beztoho dost vážná" - Alžírie * OIC odsoudilo vyzvalo zjm. Tel Aviv k deeskalaci, Arabská Liga byla svolána k nouzovému zasedání (APS) * Írák podtrhuje roli OIC v řešení ústředních mzn. krizí, a odsuzuje hanění (kulturních, historických i) náboženských symbolů MZ Zebari upřesnil, že Irák volá po permanentním mírovém řešení skrze mírové předání moci, mírovými prostředky dle Syrské vůle, neúchylně bez cizí vojenské intervence, Irák konečně podporuje misi Al-Achdara Al-Ibrahimiho, vysl. pro mír v Sýrii. K Mjanmaru, Palestině Irák v podstatě úsporně souhlasí s Egyptem. (NINA) * Kuba zvolala po okamžité reformě BK OSN, která by odstranila nedostatek průhlednosti, demokracie a efektivity hlavního těla OSN zodpovědného za zajištění míru a (stejně jako Aštnová) bezpečnosti (PL)
 14. Zmt. 7R beze škod a bez zranění epicentrem 100km jižně od hl.m. Mekika (NNN) * Romny údajně prohrál kvůli usvědčujícím tajným nahrávkám (NNA) * Irák žádá vysvětlení popravy 7 Iráčanů Saudií, právě když se připravuje ratifikace pravidel výměny vězňů mezi dvěma zeměmi. Irák také žádá druhou stranu aby okamžitě přestala popravovat pod daným obviněním (NINA) * Turecký prezident Gul: "Agrese proti Gaze je krvavá volební investice!" Gul upozornil, že agrese r. 2008-9 přišla také před volbami (NNA) Nazrialh: "Dává to smysl, že Netanjah vede válku proti Gaze, aby odpoutal pozornost od Sýrie, od chvíle, kdy byly jejich cíle prohlédnuty?" (SANA) * Tel Aviv oznámil, že přistoupí na příměří (NNA) * Damašek odsoudil "brutální a hříšný" útok na naše lidi v Gaze (NNA) * Palestinský ministr zdravotnictví odsoudil totální válku proti civilizaci v Gaze: zabíjení žen i dětí. Vyslanec Palestiny v OSN pak kontroval Merkelovou, že nic nemůže ospravedlnit cílené vraždění Tel Avivu v Gaze, stejně jako JSOC v Pakistánu. (APS) * Merkelová urgovala Egypt v jeho mírové misi, byť také s nestravitelnou koloniální arogancí (NNA) * Íránský náměstek vyslance pro OSN varuje, že politizace KLP OSN má KLP diskreditovat (IRNA) * Adž. Katami podpořil hnutí odporu, v morální otázce viny za hranicí mzn. politiky pásma Gaza - doplněk k rozdílu OSN a Merkelové (IRNA) * Studentky znásilňovány na Letecké akademii USA (PL) * MF Zimbabwe zvýšil minimální vklad pojistnických společností pětinásobně, aby posílil vnitřní kapacitu průmyslu (NNN) * Tři úmrtí na ebolu s dobře podchycenou vyhlídkou na větší rozšíření- Uganda (NNN) * WTO: již 110 obětí žluté horečky v obl. Darfuru (NNN)
 15. Čína dokončila první dodávku letky super-ekologických bombardérů Y-8 Venezuele (NNN) * Čilský prezident probral se zástupci vnitra EU vztahy s EU (NNN) * Indonésiká vyšší delegace dokončila 5-denní návštěvu Alžírie zaměřenou na posílení spolupráce obou zemí v různých oblastech (NNN) * Vláda prezidenta Josefa Mukika aktivovala kooperaci Urugvaje a Panamy v kultuře a vzdělání (NNN) * EAC tj. Keňa, Rvanda, Tanzanie a Uganda formulují seznamovací rámec s regionální integrací pro vnitřní přeshraniční obchod, investice. Keňa pak investuje zvláště do projektů infrastruktury (NNN) * Ghanská Zentralbank tarify nemění, nechává 15%. "Riziko růstu a inflace je vyvážené" - Henry Kofi Uampak (NNN) * Australská Austrade zkoumá těžební a investiční příležitosti v Západní Africe - Tisková Agentura Ghana ji zastihla na návštěvě (NNN-GNA)
 16. Vicenejvyšší Jamáhir KLDR Jang Hjong Sop pohovořil s novým vyslancem Íránu Manourem Čavošem (KCNA) * "Jsem přesvědčený, že bratrský Čínský lid dosáhne svatých cílů vždy stále ještě velmi vzdálené společnosti budoucnosti setrváním na stabilní společnosti a udržitelném rozvoji, a zlepšováním životního standardu s Vámi jako gensekem" - Čong Un novému gensekovi ÚV CPC (KCNA) * Různé umělecké a přednáškové aktivity otevřely spolu s Arabskou kaligrafií 2. edici Žurnalistického festivalu v Latákii (SANA) * Mladý filmový festival v Damašku skončil ve Ťvrtek. Přes 20 KF prostředky "7. umění." Na př. "Here is Damascus" od Duha Ibrahimiho (SANA) * Přední Vošinktonský novinář Andreas Goméz označil letošní hlasování OSN pro Kubu za absolutní vítězství, alespoň v rovině rozšíření znalosti problému po světě (NNN)
 17. PI: Zvláštní pozornost zaslouží možnost extensivního zneužívání dronů v chemických válkách nebo systematizovaném ekoterorismu * Má-li být socialistická fáze efektivní, pak musí upřednostnit zmírnění a motivace před hromadností "zrovnoprávnění," dle místních podmínek. Také všechny výdobytky musí přicházet plynule, respektovat přirozený režim generační paměti a kopírovat chod revolučního procesu - tím budou mít lidé ke každému pravidlu objektivně-historický vztah, stejně jako k reformním osobám. Pouze tak se v každé podfázi přirozeně utvoří ty smírčí společenské struktury a instituce, které komunisté běžně synteticky implikují a imponují. Vše naráz znamená, že nejmenší chybu lidé odmění zavržením všeho - neboť ničemu z věci nerozumí - tedy i dobrého, a obvykle i životně nutného. Tedy drobnými kroky ale jasně antikoloniálně a anitineoliberálně tam, kde k tomu nejširším strukturálním konsenzem společnost původní, aujkk. nahnila. * 20 let neokoloniálních banánů EU? Tak copak je to s našim zemědělstvím? Že by ty naše revoluční banány vedly hned a rovnou k potupě podrobených: Afgánistánu, Srbsku, Česko-, audiovize/val, Klaus1 Klaus2, Tibet? * Lepší nedovědět se ze západu nic, než se nechat převálcovat a nevědět nic o sobě * Řekové nepřinesli Demokracii, přinesli feudální diktaturu s arogantní fasádou "vláda lidu" (i res publica je takovou lží, modernější), přinesli staletí protikulturních žoldáckých válek. Proto také jejich rádoby odkaz nenašel žádnou odezvu, podobně jako údajná vzpoura elitářských gladiátorů sotva hledala nebo našla odezvu ve věci osvobození otroků. Proto tyto společensky nepřátelské formy rozkládala až konsenzuální osvícenská revoluce, a revoluce socialistická (s kořeny v protikolonialistickém boji zjm. Indo-Číny), a nic mimo to. Za řeckými vzory vždy hledejme návrat pokrytectví a feudalismu, rozvoj arogance, antikultury a žoldáctví. A za sepsanou oslavou na Řecké Vynálezy Svobody atd. nehledejme více než jsme si domluvili. Totiž stejně jako za literární oslavou USA: bandu písařských žoldáků, což?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama