NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 21.11.: 13/11 Reuters potvrdily dodržování příměří z 11/11, a 14/11 Tel Aviv zavraždil politika al-Žabara a na výsledné platformě spustil generální útok.

21. listopadu 2012 v 13:39 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Po nedělním předvolebním systematickém humiliačním koloniálním procesu vraždění Tel Avivu v Gaze protestují tisíce lidí před bílým domem v USA. Média v USA pak převážně mlčí, nebo doprovázejí aristokratické ticho zatuchlé denacizující administrativy protřepáváním diplomatického apologismu (jatka v rámci doktrýny bezpečnosti a oprávněné "silné" reakce) koloniálních diktatur Západu. Protesty se uvolnily i v množství Kanadských měst (PL) * Tehránský parlament upozornil na bias mzn. organizací k zločinům v Palestině (IRNA) * Krom recentního plánovitého vraždění Palestinců vřele označovaného koloniálními partnery aparteidního projektu jako reakci na obrovský teroristický útok v Jeruzalémě který stál život 400 "státních židů" - Tel Aviv porušuje povinnosti okupačních sil na cizím území, upírá lidem v Gaze svobodu pohybu, adekvátní zdravotní péči, výživu (sic) a školství. Situace vedla k brutálnímu snížení životní úrovně, nesrovnavatelné nezaměstnanosti, bezvýchodné chudoby. (pí, alíf, IRNA) * Vyslanec IRI pro Švýcarsko Ali-Reza Salari podtrhnul nutnost viníky zločinů na lidu Gazy pohnat před mzn. tribunál. (IRNA) * Agri: Turecko vítá posílení zjm. obchodních vazeb s Tehránem, oceňuje autoritu Íránu v mzn. a reg. aréně (IRNA) * Tehrán: Syrští aktivisté nechtějí zůstat mimo dění: rozsáhlá mezipolitická a meziorganizační akce diskusí a iniciativ s obecně v Sýrii populárními osobnostmi co mluvčími odstartovala v Tehránu alternativu diplomatického procesu, který selhal tam, kde národy odmítají dodržet, co před několika měsíci podepsaly. Tj. alternativu k flašinetařině politiky zemí NATO a teatrálnosti - špatně inspirovaných. motto "Ne násilí, ano demokracii" (pi:IRNA) * Morsí a Erdogan zvolali na mzn. komunitu, i když spíš přímo na Západ, že by si někteří partneří Arabské Ligy měli uvědomit a dát k duhu svou odpovědnost za dotlačení Tel Avivu k definitivnímu ukončení náletů na Gazu. Oba označili současné vztahy dvou zemí za strategické a pevné, Erdogan pak politoval železničního neštěstí na dětech (NNN)
 2. OSN potvrdily dostatečnost intervence Súdánských autorit ve věci živobytí modrých helem. OSN vítají demilitarizaci Abyei a žádají obě strany o bezpodmínečnou demilitarizaci těžařské oblasti Diffra, a společnou implementaci autonomní samosprávy v Abyiej (UNPR) * USA se zavázaly, že se problémy s vízy během konferencí OSN v Nujoku nebudou opakovat. Označily problémy s vízy pro letošní Íránskou delegaci za technickou chybu, kterou se pokoušely promptně vyřešit. (UNPR) * Modré helmy v Súdánech do konce května 2013, věcné dodržování Etiopských směrnic a jeho konstruktivní adresace při problémech s sebou - BK OSN (UNPR)
 3. MZ Íránu vyzval všechny činitele v Sýrii a médiích světa k podněcování stran v Sýrii k dialogu. (IRNA) * Syrský národní dialog druhým dnem Tehránské konference vyzval všechny strany konfliktu k okamžitému přistoupení k mírové iniciativě a podtrhnul nevměšování (IRNA) * Syrský vyslanec podpořil dialog všech Syrských stran a vyjádřil víru v přínos jeho aktivit k zklidnění konfliktu (IRNA) * Schůzku všech Syrských stran v Tehránu lze jistě kontrastovat se sporadickými shromážděními zahraničních opozičních uskupení Sýrie, která jsou spíše autokratického ražení, takže odmítají jednat nejen s vládou, ale i s lidovými výbory a dalšími akčními a politickými spolky, které zastupují až přes 40% Syrských zájmů. Zahraniční uskupení tedy jistě dosud nerespektují ani mzn. zákon svým neoprávněným voláním pouze po zahraniční politické a vojenské intervenci, ale nerespektují tak ani politický konsenzus převážné většiny Syrských občanů, tj. až 40% dosud pro-vládních umírněných a dalších 40% opozičních, vč. militantních. Zahraniční uskupení prosazovaná Západem jako "legitimní náhrada Damašku" a uznaná regionálním mediačním rámcem s vyšší prioritou než Západ (Arabskou Ligou) pouze jako "navržený legitimní reprezentant opozice" tak ve skutečnosti reprezentují s jistotou zájmy méně než 5-10% Syrské populace. Obecná a konstruktivně neadresovaná shoda mezi těmito dvěma opozičními těly je nutnost reforem: tu však bez plánu příměří a bez dodržování Ženevských smluv Británií a dalšími kolonialisty nemá smysl prosazovat, neboť by toho bylo takto zneužito k další eskalaci vměšování a propagandy (PL, Pí) * Válka Sýrie s Tel Avivem nehrozí, ale na hranicích se umírat bude - věrohodný důstojník Tel Avivské kolonizačně-teroristické chunty (NNA) * Tawadros II nahradí zesnulého Koptického Vůdce Egyptských Křesťanů Šenuda III, poté co byl v Markově Chrámu v Neděli jmenován za přítomnosti premiéra. (NNA) * Tel Aviv: Ministr Holokaustu zvažuje navýšení počtu aktivních nácků o dalších 60 tisíc, pro případ, že by bylo libo zapříčinit regionální konflikt, poté co bylo tak snadné zapříčinit svou vlastní agresi. (NNA) * MZ Turecka navštívil včera Gazu (NNA)
 4. D8 chystá na schůzi v Pakistánu čerstvou iniciativu pro Sýrii - Morsí za Egypt (NNN) * Syrský Tradicionalistický duchovní podtrhl jednotu a konvergenci náboženských hnutí pro obnovení míru (IRNA) * Syrský starší oficiál označil kf. národního dialogu v Thr. za objektivně přínosnou pro náhled kontaktní skupiny (IRNA) * Vyslanec pro Libanon Chazatinu Roknabadi adresoval Tel Avivský blábol o politických bodech dostatečně stroze (IRNA) * Damašek a větší města protestovala proti Tel Avivu, srovnávali Assáda s Netanjahem, a žádali svržení Netanjahova režimu (NNA) * Čína urguje Tel Aviv k chladné hlavě, neboť fakta neodpovídají tomu, že by bylo třeba 16 nebo 70 tisíc vojáků navíc. Ekvádor podtrhuje proporcionálnost (NNA,KUA) * Obama spustí program univerzitní výměny mezi Tajskem a USA, na návštěvě Mjanmaru bezdůvodně vynechá prezidenta a navštíví snad za účelem mediace velitelku buddhistických militantů, která být češkou na hradě, odebere romům občanské průkazy. Breivikoidně vzato, Proč asi? (NNA) * Mjanmarská vláda dle OSN vykročila správným směrem cst. sektářských a etnických válek separatistických frakcí Mjanmaru. V tomto momentě spíše sektářskou genocidou Muslimů v prostředí ústavně a mzn. oslabeného státu (pi, UNPR)
 5. Tři isesáci po komplikacích úspěšně přistáli v Kazchstánu, tři zůstávají na mzn. orbitální stanici (RT) * Další podezřelé tresty smrti v USA: okrajový americký vrah Američanů z Iráku, tedy opět, alespoň obviněný. Ovšem znásilňování má Obama stále pod těžítkem "nesahat, zvážit akci před použitím rozumu" (RT) * Bude ruský Rostek vyrábět AK-47čky? Rogozin: určitě. (RT) * Stovky Kurdských politických vězňů Ankary ukončily hladovku na výzvu bývalého vůdce Kurdského povstání za práva Ocalana (RT) * PKK: Dle agentury NNA by tak mohl být ukončen dekády dlouhý konflikt a obnoveny hovory * Rozpadá se už i rozpočet EU: Anglie hlouběji izolována. (RT) * Pokryteckého žvanění EU proti mzn. zákonu využívají politické frakce fašistů u moci v Tel Avivu k pozdvihnutí úvah o kompletním útoku na Palestince, tj. definitivní genocidě a kompletní anexi. Neboť "útok na okupovanou Palestinu" nemůže být u vítězství chápán jinak, než že došlo k vyhlazení, vyhnání nebo koloniální persekuční a zastrašovací kontrole všech Palestinců z jim 60 let usurpovaného území. (pi, RT) * Jordán jistě propustí ty z 89 obviněných po krvavých srážkách, kteří přistoupí na národní dialog a složení zbraní (Pí, RT) * Ban Ki Moon: nehody na silnicích přivedou do hrobu každoročně přes milion lidí. Gvinesovka, nebo více meziřidičské tolerance a - alespoň - pásy a autosedačky? * Ukázka z vězeňské korespondence rasisticky operujících Evropských teroristů: "Jsme oba mučedníci zpátečnické revoluce, a měl byste být hrdý na svou poslušnost a příslušnost" (Breivik-Zšépe) * Pakistán, Kuvajt, Alžírie podporují plán vnitřní reformy OSN Umoja, ale upozorňují na podkopaný systém autorit, resp. nedostatečnou transparenci a koordinaci technických reforem vis-a-vis ekonomická neefektivita OSN (UNPR) * V Neděli po poledni dvě kolonizační letadla narušila Libanonský vzdušný prostor, zaprovokovala si, a opět zalezla (NNA)
 6. Vyšetřovací komise (AIC) pro případ Abotabád musela několik měsíců čekat na příspěvky bývalého premiéra Izraele R Gilaniho, a nyní bude muset obejít standartní proces, aby mohla vydat závěrečné prohlášení. Jeden člen komise totiž nemůže v Pakistánu dodat svůj podpis, pro léčení v USA (NiW) * Vůdce Pakistánské Muslimské ligy Nawaz (respektované politické uskupení PML-N) potvrdil nutnost širokého přístupu k problému terorismu, včetně nutnosti masivní ekonomicky-sociální reformační reakce s dlouhodobou vizí a národním dialogem, podtrhnul kontraproduktivitu čistě silového přístupu (zjm. pak excesivní armádní přístup na úkor justičního a policejního aktivismu) (NiW) * Potvrdil úsudek prezidenta Zardariho, že útok na Malalu je zločinem, který zaslouží odsudek a exemplární výkon spravedlnosti (NiW) * Sýrie: Další teroristický útok, parkoviště v Žermanově, 6 mrtvých a množství raněných. (NNA) * Egypt: za obrovským železničním neštěstím operátor signalizace. Ministr a zz. odstoupili. (NNA) * Francouzský prezident podpořil Egyptskou mediaci, odmítl se však jako všichni diplomaté EU s vládou Palestiny bavit. Ale všichni ihned kontaktovali Tel Aviv, aby vyslechli pouze tu polovici názoru, která porušuje všechny mezinárodní zákony a charty. Ovšem, naši "nezávislí objektivní vůdcové" by mohli dostat padáka a třeba i ze strany, kdyby kontaktovali Palestinskou samosprávu. Taková privilegia Palestincům neuznávají, vždyť jim také o nic nejde, pouze žebrají o pozornost, že pane Švarcnberk, že paní Merkelová? Celý svět považuje váš přístup za přínosný míru v Gaze. Kéž vám někdo z exdiplomatů nasolí do ranního tisku, že lépe by bylo Gazanům bez vašich slov, než za takových okolností. (pi:NNA) * Občan Fadi Facaláh v Pondělí přijal hovor od své unesené ženy Marie Abduláhové, která jej informovala, že zůstala ve Furzolských horách poté, co únosci utekli neznámo kam (NNA) * Pejžry CIA 3 hodiny před útokem na Libijského Rejmonda Dejvise: "je to tu vážné, máme problém" (LBY-SOS)
 7. OSN urguje obě strany v Gaze k bezpodmínečnému ukončení projektilové výměny. Bohužel pak si v appendixu hraje na nestrannost v počítání mrtvých, aby byl nakonec zděšen pouze Palestinskou palbou. Milí Palestinci, milé Palestinky, milé děti: co váš národ dělá je velmi ošklivé. Ty vaše rakety. Ehm, jistě, 100 mrtvých, porušování vojenských konvencí, ale ty rakety, víte, to byste opravdu neměli. - je tedy zřejmé, že co OSN pochopilo v Sýrii, sotva bude aplikováno na jiných konfliktech, blízkých, nebo třeba Sýrii současných. (pi:UNPR) * Kongo: "mučení ve věznicích a na policejních služebnách se stalo rutinou" - OCDH (IRIN) * Konžská M23 vznikla dle OSN opozicí proti vládě v armádě. Frakcí v armádě. OSN mimoto nemá právo tuto frakci vyzývat v zájmu Konžské vlády, má vždy prosazovat pouze jednání obou stran. A co vlastně dělá OSN v Afgánistánu? To je jednání Talibánu a Kábulu "věcí armádních šéfů NATO a zahraniční politky USA"? Tak to si vážně nemyslím! (UNPR) * Indie označila situaci v Kongu za eskalaci bezpečnostní a humanitární krize (UNPR) * PI: Co USA a EU podepsaly v Ženevě k Sýrii? "Všechny strany musí být ochotny ukončit ozbrojené násilí"
 8. MZ Eúnie Aštonová považuje za první krok v Sýrii pořádně organizované zahraniční vměšování, a namísto příměří nějaký náčrt, jak Asáda nahradit. Zapomíná na to, že jediný způsob, jak naplnit libovolné ku př. reformní zájmy lidu Sýrie je příměří a jednání všech, kteří se v Sýrii o pojetí národních zájmů přou. Pokud má "Asád jít" tak není věcí konsenzu, ale až výsledkem příměří a jednání, bez na př. právě takového vašeho modelového vměšování, které podkopává práci OSN a dalších mzn. a reg. organizací. Váš výrok tedy Sýrii prospívá tak, jako selektivní osočování paní Merkelové adresované do Gazy. "Podobna jste dronům: teroristé převáží, a za výsledný chaos děkujeme předem" (NNN) * Žádná země EU prý nenavrhla zrušení embarga zbraní do Sýrie. Jinými slovy ukončení mzn. nezákonného zbrojení stran konfliktu je v EU navíc vymahatelné. (NNN) * AL obdržela urgenci vyjímečné schůze od Palestinského národního kandidáta na křeslo v organizaci spojených Národů (NNN) * Gensek Arabské Ligy AlArabi informoval v Damašku Tureckého premiéra o nových metách úsilí o regionální smír, vzešlých z jednání AL v Libanonu v Sobotu (PíDesi) * Již přes týden Tel Avivské stíhačky a více-křídlové helikoptéry nevybíravě ostřelují různé cíle, včetně obytných domů (NNN) * Stejně jako Tel Aviv vyhrožoval Palestincům, že je bude za kontakty se samosprávou bombardovat, vyhrožuje nyní novinářům, že vládní a administrativní budovy samosprávy jsou "legitimním" cílem bombardování. K tomu hyperletecký kolonialfašista roztřískal ze vzduchu sídlo hned několika žurnalistických organizací, šest zraněno. Koalice zahraničních novinářů upozornila, že Tel Aviv tím útočí i na novináře zemí BK OSN, jako na př. Sky, MBC, ORF nebo AlArabija a další. (NNN)
 9. Íránský Larjani podtrhl, že jednota Iráckých nesmí podlehnout situaci v Sýrii, tak jako ještě nepodlehla jednota Libanonských (IRNA) * Írán bude hostovat šampionát vojenského boxu CISM 2013 (IRNA) * Poslanec Írácké Kurdské Koalice upozornil, že některé politické síly se pokouší vlastní chyby připsat v celém rozsahu pouze na Kurdistán a jeho rozpory (NINA) * Afgánistán: 9 zabito a 21 zatčeno, 1.5 tuny narkotik, 12 min atd neutralizováno v separátních a smíšených operacích ANA, které lze jasně označit za relativně kontraproduktivní (BNA) * Útok na administrativní osobu v Afgánském Herat byl včasným zásahem odvrácen. O osudu sebevražedných útočníků agentura BNA neinformovala. V provincii dále sebevražedný motorkář v rámci svaté kompletně podivné války zaútočil na smíšený konvoj ISAF a ANA (BNA) * Írán obnovil dodávku 52 produktů vč. mouky do Afgánu, Afgánský mluvčí podotknul, že se zákaz negativně nedotknul cen (BNA) * Nedodržení rezoluce o Kašmírském plebiscitu Indií není problémem vztahů Indie a Pakistánu, nýbrž jednostranným porušením rezoluce za pokračující okupace, porušování ženevských povinností okupanta, a hrubá legislativa prosazená v Dillí na úkor místních a celého regionu. President Zardari označil tento stav za chybu OSN. Kašmír zvláště osvěcuje Kalivodovu metodu: že ani 2000 vojáků na jednoho povstalce není efektivnější, než čistý rejstřík s militanty konfrontované mocnosti, resp. funkční a nevyhřezlá justice. Indie chce asi z Pakistánu Libii: soudě dle jediného možného účelu koloniálních povídaček o ISI (pi, NiW) * Tel Aviv odměřuje zvednutí embarga potravin aby udržel populaci na hranici hladu. To ovšem musíme formulovat pouze tak, že Tel Aviv drží nadále embargo na potraviny, a jeho "pozitivní" vklad zaokrouhlujeme k zdvižení zdravotnického embarga: tedy nedovoluje přísun potravin a v omezeném rozsahu umožňuje přísun lékařský. (ML,pi) * Noam Chomsky: "nemusíme být odborníky na média, abychom shledali, že naše média přnjm. značně pokřivují obraz z Gazy, a v nejhorším příp. odporně manipulují čtenáři" - tato Chomského charta jistě snese další podpisy (ML) * Je podezření, že vražda mentálně postiženého Tel Avivem byla prováděna 3 hodiny před zraky lékařů (ML)
 10. Viceprezident Kubánského Přátelství s Lidstvem označil Obamův nástup k moci za zradu na voličích, a usvědčil jeho sladké řeči vis-a-vis další zhoršení nejen Kubánské lidové situace. Podtrhnul pak špičku detenčního a persekučního ledovce USA, desítky let v USA neoprávněně uvězněné Kubánské detektivy K5 (PL) * Na setkání s Ghanským zvláštním vyslancem a bezpečnostně-strategickým poradcem prezidenta Cacu Čikatou MZ Íránu Salehi podtrhnul Syrskou suverenitu a její zákonitý rozvoj v čistě Syrské mírové řešení konfliktu bez vměšování. (IRNA) * Ghana a IRI posílí a diverzifikují všestranné bratrské vazby (IRI)
 11. PÍ: Zásadně rozhodující složku demokratizace zahraniční politiky, která se ukázala teprv v posledních staletích světové revoluce, tedy mírotvornou národní moc, by si měla každá národní revoluce ve světě uvědomit, a vymanit svou agitaci a historickou vědu z čistě národně a sociálně egoistických stereotypů. Adaptace protikoloniálního pohledu umožňuje hlubší a všestrannější kritiku nepřijatelné té které vládní mocenské formy a struktury. Vedle role oligarchií, ve které se tak spojuje revoluční vnitropolitický konsenzus je tedy nutno v každé revoluci adresovat i koloniální faktory v národní historii, které mohou zasahovat navenek, a zákonitě zasahují dovnitř. Revoluční chápání sociálních otázek a konsenzus založený pouze na nich a ústavnosti jsou bez vyvážené kritiky národní mírotvorné a mezikulturní moci pouze krokem zpět. Správná protikoloniální kritika navíc skokově rozšíří pro-revoluční konsenzus a překlenuje široké vrstvy
 12. OSN považuje Alžírii za zásadního partnera, a za moudré rozšířit spolupráci, nikoli pouze asistenci (APS) * Alžírská firma Sonatrach obdržela od Sv. Banky cenu za ekologii v oboru paliv v Londýně (APS) * Alžírský rozpočet na rok 2013 už putuje do senátu (APS) * Čína a Alžírie sepsali dohodu o nastudování a implementaci školy občanského inženýrství (APS) * Irácký vzpěrač Mohamed Žavad získal zlato v Asijském šampionátu mladých v kategorii do 69kg. * Ugandští administrativní pracovníci těžby budou určitou dobu po ukončení služby vázáni tajemstvím (NNN) * Africká Unie vyhlásila probíhajících pět dní za Africký den informační techniky, aby připomněla rostoucí význam konvergence telekomunikace, počítačů a moderních médií pro informačním věk (NNN) * GCF se pokusí v Ghaně zvýšit vzdělání v zdravotní prevenci a zaplatí za bezdomovce zdravotní pojištění (NNN) * Ban Ki Moon diskutoval s celým spektrem osobností na návštěvě v Jemenu (NNN)
 13. Ministři zlodějin, kolonialismu, antinacionalismu, neschopnosti, kabaretu a války EU jednali o možná možné účasti v Mali a dalších možnostech, kam by tak šlo nalít přebytečné pumy a za co by šlo nacpat do vlastních kapec větší žvance rozpočtu (PL) * Peruánci by z humanitárních důvodů přijali propuštění k 25 letům odsouzeného bývalého prezidenta. (Korupce a kolonialismus) (PL) * Aktivisté protestují aby Obama zrušil stále aktivní školící centra pro Pinočetovské neoliberální teroristické chunty a zavřel základny v Jižní Americe (NNN/PL) * Žurnalisté SABC odhalili rozkvět korupce a kupčení s pozemky vis-a-vis zhoršující se sociální podmínky a možnosti bydlení mas v Jihoafrické R (NNN)
 14. Marocký král Mohamed Šestý nařídil okamžité vztyčení Marocké polní nemocnice v pásmu Gaza, dle mluvčího hradu Lamriniho (NNN) * Jeden policista zabit a pět zraněno po výbuchu teroristických nástrah v Iráckém Mosulu (NINA) * 5/10 obětí teroristické nástrahy v minibusu "matatu" v Keňském Nairobi, Neděle večer (NNN) * Keňský prezident oficiálně spustí zkoušku elektronické registrace voličů (NNN) * Morsí na návštěvě Gazy diskutoval s Palestinskými stranami o jejich postoji k jednomu zvláštně načasovanému atentátu, 70 zabitým a stovkám zraněných. (NNN) * Nejsou vlastně USA nejmodernějším příkladem kolonialismu? Přinjm. dva apartehidy v JAR a v Palestině, a pak srovnatelné pokusy o podobný výsledek v Iráku, Afgáně, na Kubě, v Japonsku, Libii a Korey? (PI) * Dejvova akční skupina (LKT-IV) má dosti podobnou fasádu jako NATO, až na rozdílné množství prestižně-závislých diplomatů - kteří podrží.
 15. Palestinské ministerstvo dopravy a zdravotnictví poděkovalo Jordánsku a Egyptu za všestrannou asistenci. (NNN) * Kuvajtský král jednal s masovým vrahem v Iráku Tony Blérem o masovém vraždění nácků amerického koloniálního aparteidu v Gaze (NNN) * Hyperletecká propaganda volající po vměšování do Palestinské samosprávy utěšila své státní nácky, že přerušila rozhlasové kmitočty Palestinského rádia. Tím chce ovšem nulovou audienci ve světě přesvědčit, že současná legitimní vláda samosprávy je teroristický režim, který má Tel Aviv právo odstranit libovolně nelidským a nediplomatickým způsobem. Lži o Hamásu totiž už rok nezabírají a "situace v Egyptě je urgentní" (NNN) * Emiráty odsoudily Hyperleteckou koloniální "agresi" v Gaze (NNN) * Egypt: Francouzský Hollande hlásí, že chce přesvědčit obě strany k příměří (NNN) * MOSAD napočítal 4 a půl projektilu z pásma Gazy, Merkelová odhaduje faktické množství za relativně vyšší. 2008-9 v masivní koloniální akci zastrašování a ponížení bylo povražděno 1389 Palestinců, z toho 344 dětí. Zásahům neunikly ani ambulance, mosty atp. atd. Za poslední týden bylo zabito tolik Palestinců, kolik kolonistů za poslední tři roky. 6x častěji západní média budou citovat oficiální verze Tel Avivu (že reagují na útoky kamením, na útok proti tanku a pod.) než stopy konfliktu z druhé strany. 20% zabitých Palestinců jsou dlouhodobě ženy. 13. listopadu Reuters potvrdily dodržování příměří z 11. listopadu, 14. listopadu Tel Aviv zavraždil politickou osobu al-Žabara a na výsledné platformě spustil generální útok. Za atentátem během příměří asi paní Aštonová, Merkelová a pan Švarcnferk vidí Palestinskou genetickou danost, že? "Milý teroristický Palestinče: slož zbraně a my veličenstvo EU se zaručíme, že (zločinec) též složí zbraně. Obhájce: to je milé, možné, přijatelné - ale bohužel i zajímavé" (NNN,ML) * Erdogan AlArabimu připomněl Syrské národní zájmy o reformy, které jistě budou již v ustavení konečně příměří a konečně jednání hrát roli volavky (NNN) * Mluvčí Íráckého parlamentu diskutoval o politickém vývoji s předsedou Konstitučně-Monarchistické strany (NINA) * Šéf Iráckého politického bloku Ahrar v rozhovoru s redaktorem listu Írák podtrhnul, že veškeré krize, včetně té Irácké politické mají své řešení v dialogu, a neměli bychom ani porušovat smlouvy. (NINA) * Policie v různých částech Irácké provincie Basra dopadla 30 hledaných osob, vč. teroristů. Zatčení se okamžitě doznali k několika bombovým útokům. (NINA) * Morsí a Vezír dvakrát podtrhli jednotnou diplomaticko-bezpečnostní frontu platformy Arabské Ligy (NNN) * Dánsko by uvítalo bližší vztahy s Íránem, IRI je připravena poslat humanitární pomoc do Gazy (NNN)
 16. Tehrán zvýší svou finanční a technickou asistenci v projektu pakistánského "protiteroristického" ropovodu IPI (NNN) * Bývalý šéf Hlasu Islámu (JI) QH Ahmed doslova unikl bombovému útoku na jeho konvoj. Pět lidí vč. jeho tělesné stráže zraněno (NiW) * Íránský film "Poslední odpískání" získal hlavní cenu Německého Mzn. FF Manhajma Hajdlberka, skončivšího 18tého tohoto (IRNA) * Alžírie je předním odběratelem německé vojenské techniky (pra) * Svátky především oslavou kolektivnosti, rozsáhlosti a jednoty osvícenského světa - Adž. Chamenej (IRNA) * Írán: Náměstek mluvčího parlamentu podtrhnul ochranou a odstrašnou roli armády rezistence (IRNA) * Stínová komise Syrského národního dialogu zformována v Tehránu v Pondělí (IRNA) * Nepálský deník přiblížil bez pohany kulturní dění v KLDR (KCNA) * Maršál Kim Čong Un měl na pilno s fotografováním na 4. národní setkání matek. Mezi důvody uvedl budoucnost i tradici. (KCNA) * Rusové žádají 5-leté moratorium na GMO, potřebné k zhmotnění regulační a kontrolní legislativy a institucí (Pravda.Ru) * IRI a FAO budou spolupracovat při správě lesů Zagros (IRNA) * Konference námořních struktur 30 zemí s účastí Británie, Holandie, Švédska, Azerbajžánu, Austrálie a Japonska probíhá v Tehránu (IRNA)
 17. MV Pakistánu doporučil vyhlásit bezpečnostní zónu bez parkování motocyklů kolem náboženských míst a událostí. vyloučil také sektářství v Pakistánu a upozornil, že čas bezpečí osnovačů v Karáčí se chýlí: zbývá je totiž jen "posbírat". Také všechny neregistrované SIM budou do konce r. zablokovány. (NiW) * Bomba vybuchla v Al-Mecku poblíž Damašku bez hlášení škod (NNN) * "Kuba, Rádi tě Poznáváme" - týden Kubánské kultury v Brazílii od příštího Ťvrtku (PL) * Pakistán: Vláda v petici proti rozsudku NS tvrdí, že NS nemá právo usuzovat na př. vlastizradu prezidenta, neboť prý prezident není ve službách zemi. "Má tedy proti službě zemi jako politik imunitu?" (NiW) * Afgánské taekowondo získalo stříbro a tři bronzové v Turecku (BNA) * Angola předala prezidentství nad regionální organizací rozvoje jižní Afriky SADC Mozambiku. (NNN) * Jihoafrický sport potřebuje do LOH Rio 2016 obsáhnout nový přístup, JAR (NNN) * 62. regionální Africké zasedání sněmu 46 zemí WHO v Angolské Luandě (NNN)
 18. Další nepokoje v JAR podobné historii okupovaného Kašmíru spíše než na př. demonstracím v JL proti cenám paliv (NNN, pi) * Nujorská HRW tvrdí, že za násilím na muslimech Mjan se násilí dopouštějí i státní složky, což je ovšem zvláštní zpráva když Obama spěchá z letiště daleko od vlády za buddhistickou chuntou (AFP) * Západu se nelíbíani údajně protičínská deklarace LP ASEAN (PI:NiW)
 19. Dopravní autority východní provincie JAR vyzvaly řidiče k přinejmenším obezřetnosti (NNN) * Pretorie si dá pozor, aby nezatýkala žurnalisty a podobná individua v blízké budoucnosti - Ministr Policie (NNN) * Surinamský prezident na návštěvě Santiaga vyjádřil přesvědčení, že se ostrov z hurikánu rychle vzpamatuje (PL)
 20. jinepravo.blogspot.cz/2012/07/ * Zákon musí být obecný, nelze uzákoňovat cokoli si z historie vymyslíme. Naprosto netuším co to je komunistické genocidium, znám definici genocidia, neschvaluju bezvýhradně všechno co se od r. 1950 v ČSSR dělo, ale genocidium absolutně popírám, neboť k němu neexistují ani školní osnovy, ani podklady - modelový názor, který Každý Duševně Zdravý a dostatečně informovaný člověk určitě potvrdí, a souhlasím navíc s christnet.cz/diskuse/prispevek.asp?zobraz=501645, že současná novela umožňuje stíhat neselektivně mluvčí o nacismu, zatímco nehrozí, že by byl někdo stíhán za zpochybňování nepochybných genocid. K Stránkám jiné právo mám ovšem výtku: posuďte sami výrazy "Je pravdou, že obžalovaný učinil dvě protichůdná prohlášení (není podjatá/je podjatá), z nichž jedno zřejmě nebylo míněno vážně. Otázkou je, které. Nejvyšší soud si vybral pro soud výhodnější variantu, že nebude brát vážně pozdější prohlášení o možné podjatosti, přestože okolnosti případu nasvědčují spíše opačné variantě." a nebo "Není známo nic o tom, že by soudkyně Langerová jednala zaujatě. To, že obžalovaného na svůj vztah k Ivanu Langerovi upozornila a dala mu možnost případně namítat její podjatost, bylo rozhodně správné. Samotný fakt, že obžalovaného upozorňovala na svůj vztah k případu, nám ovšem říká, že je nutno možnou podjatost, bez ohledu na postupy soudu, zkoumat." - uvažování jak českých "zákonodárců" tak na zmíněném blogu je značně sofistické, doktrinální, a místy pro loajální a persekutivní flexibilitu přispěvatelů až alogický. Za prozkoumání stojí také rádoby transparentní přispěvatelé
 21. Existence Měsíce logicky vyplývá z podstaty života, stejně jako elektronová čísla primárního prvku galaxiální solarizace, sekundárního prvku hoření a hašení, tj. dýchání a kvašení, a doplňkového prvku Síry. Implikace vesmírné soustavy života z teorie identit se ostře zpomaluje až když máme implikovat ve směru konvergence chemických procesů ve vodě tak, abychom z diferenciace vesmíru až k vodní planetě ustanovených vlastností částic charakterizovali poslední formulaci virů a bakterií v platném rozsahu předvirové reflexe do pouze molekulárního transkonvergenčního předsubjektu. Ovšem číslařina gravitační diferenciace jazyka do života je dost jednoznačná, i kdybych nakonec neprokázal předobraz explose fosilního záznamu v současné emanaci virů a bakterií.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama