NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 23.11: Ahmadinežád upozornil na roli regionů již po sté pro hluchotu a snad i ubohost věru cílového elitního publika. Regiony, regiony, regiony! Tak jaképak krize řešené úsudkem "způsobilých" přes to "jejich" a "bezpečné" moře. Chudák tuňák.

23. listopadu 2012 v 9:57 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Ahmadinežád upozornil na roli regionů již po sté pro hluchotu a snad i ubohost věru cílového elitního publika. Regiony, regiony, regiony! Tak jaképak krize řešené úsudkem "způsobilých" přes to "jejich" a "bezpečné" moře. Chudák tuňák. Na jedné stránce Nežád podtrhuje D8, kde má také být předložena nová iniciativa pro Sýrii benevolentně nebo nebenevolentně přehlédnutá a tisíckrát přetisknutá Arabskou Ligou a jejími čím dál objektivnějšími národními mediálními flašinety. Média jsou flašinetem obecně, pánové, tak jaképak copak. Od počátku věků bych si dovolil, kdybych mohl, upozorňovat, že primární a zvlášť státy adaptovaná média byla zdokonalená z audio na video transmisi právě Hitlerovou propagandou, a tedy podtrhuji třikrát, televize "ani jiná být neumí." Snad jen komunisté v ČSSR kdysi pochopili tuto závažnou stránku jednoho "rádoby média" a plně propadli pro-lidové propagandě pro-lidovosti v tomto médiu. Čili emfázovali (akcentovali) tento archetyp a tuto tendenci kterékoli televizní jednotky, a vědomým posílením pro-státní ale i intra-lidové a tedy pro-positivní propagandy v televizi jakž takž ++Hitlerův prostředek vychýlili z jeho totálně nutné setrvačnosti. Tedy snad na D8 získá nová iniciativa k Sýrii lepší ohlas, i když s benevolentní audiencí EU a USA nelze než dvakrát nepočítat. Je to hnus. Ale pokud se za plán pro D8 k Sýrii postavila Arabská Liga a zejména Turecko, Sýrie a Alžírie, pak jistě již ani se Saudem nebudou bývalé (cizí) problémy, a plán víceméně pozmění terén, ať už kdekoli. Jistě však linky MI6 zůstanou pro tato a relevantní slova hluchá, a cizácké hyperfrakce rebelů němé: k věcem míru, k věcem jednání, k věcem nad Sýrií a k věcem v Sýrii. Mezi věci v Sýrii patří široká škála problémů, která je samozřejmě agenduelně řešena pouze a nejvýš Syrskou vládou, jak je tomu mdle a jistě správně dle mzn. zákona. Mdlé ovšem nejsou pouze gesichty obětí, bombových, aj. zábavných kulturních vsuvek, do pestrého mlčení opozice. To ovšem v Íránu, to byla jistě fraška: ó copak ta Nežádova diversifikovaná opozice. To nejsou ti, kteří by přeci o Sýrii rozhodovali, oni přece nechtějí "Asád pryč, Asád pryč, bez Asád pryč ani Nic". Ani ň. Že. Zatímco EU jistě právě aniňovskou opozici považuje za leccos, stejně jako jiní, různí partneři SSSR a Putina v deglobanizujícím svědě. Putina vědě. Prostitutky stále za mřížemi? Nu jen dobře jim všem za němi mřížemi. Né... Jsou krásné, a veškerá ohavnost jejich páchání zastíněna jest "Putin pryč, Putin pryč, bez Putin pryč každá ohavnost Nic Nic Nic." Tak jistě i Mojžíš, hovno v hlavě, co Mohammed, sračky místo zákonů, svatá krává lejno a tak dál. Lepší příklady? Ne snad Iva Janžurová o Sýrii? Interview zde: "já si myslím, já nevím, a nerada bych, nu třeba" - a podobně. Chcanky našich mediálních globalistů paní Janžurové ani jejímu pronárodu nesvědčí. Snad nebude rozmnožena nad národy celého kontinentu. To nepřáli vědci identitní teorie Muhamed a Mojžíš ani nepřátelům. Vládnout na př. celé Africe je hnus. A to měla stará, dnes již přestará monarchie tolik světovládu v oblibě, že se stále kaje, nebo je snad vzývána za svůj dar "ukončení koloniálního útlaku a masakrů ála Tel Aviv s ním spojených" Států. Ehm, že. Kuba, Izrael (tzv protože druhý a ovlajkovaný ehm ehm ehm, že že že, ratatatatata) Čistě župovského karagteru. Karar. Atomic Bomb Harar * Ministr rozvědek Arthur Moslehi a další poradce a viceprezident a šéfik prezidentského kanclu doprovozují prezidenta Íránu na návštěvě Hislamabatu vece Islamabádu vzorem Istoria Historie a pod. Mimochodem blábol o původu slova Ahoj si nechte. Hojnost je zdar nemyslím-li to nějak zle proti Německé vychlubačnosti. A tedy u ahoj je takových pochyb jako, že všechny námořní výrazy všech národů spíše pocházejí z sjednocené námořní arábie. Co jim také hochům zbývalo, když na ně nazí řeci chystali Adamitské infiltrace a obdobu inkvizice, aby oheň pohltil celá města knih. A abychom ovšem u nás tento fakt přes strom přehlédli. Jak vidíme v Íránském tisku jsou i ne úplně podstatné informace pro zahraničí. Ale to je tak se všemi oficiálními tiskovkami, či co je to, je-li to digitální. Člověk nemá nikdy nic předžvýkáno v nějaké zvláštní sekci "Čechu to si vem" a musí ztrávit hodiny a hodiny prostým otvíráním a zavíráním jednotlivých prostředků získání informace: oken. Informace naštěstí putuje alespoň do schránkového automatu lepení, takže stačí opravdu každou i - blbost, otevřít, od oka redukovat, označit, což je bohulibá činnost zcela nejapná, z důvodů zastaralosti všech prohlížečů a rigidnosti normovačů HTML. Prostě HTML je uměle bržděno, a existence skriptovacích jazyků to zcela dokazuje. Tedy otevřeme agenturu, pootvírám zájmové kandidátní zprávy, v každém vzniklém okénku ("záložka") označíme mozkem předzpracovaný text, zmačkneme Ctrl+C a pod., a okénko zavíráme, zvláště znechuceni designem, charakterem normování HTML, invencí prohlížečů, a vším, co stojí mezi zpracováním a přístupem ke zdroji dat. To však unaveně přehlížím, a jednám jak mě příroda naučila: klik, klik, klik, cvak cvak cvak cvak cvak cvak. V knihovně tedy pustá nuda a otravná atmosféra "už budete muset končit panáčku." Nudná, deprimující, a mnohdy arogancí naplněná vyháněcí atmosféra přirozená každé knihovně v ČR a každé potupně nedozaplacené a i nenažrané knihovnice. Nenažrané je lidstvo, tak proč si neukázat na příklady. A tedy prezident s šéfem kanclu, dvěma by-prezidenty, což je něco jako náčelník, a dvěma poradci, každým z jiných sfér organizace překvapujícně se ubírajícího neagresivního státu, na který bylo, je a má být i nadále útočeno. Prezident IRI tedy s rozvědkou a poradci vyhledává Pakistánskou společnost. Asi nestudují katolické otázky v Americe, na př. "před 40 lety nepředstavitelné bohoslužby v televizi." Nu, pokud je něco fanatičtějšího než televizní šou-knězi a jejich "plér," nevím, a raději ani nezjišťovat. "Ó už vidím." Ano, ale debilem se staneš a už neodstaneš, tak bacha (ze španělštiny éry automobilů - a nástupu traktorů) * D-8 zahrnuje Írán, Turecko, Pakoše, Bangloše, Indonéze, Malajany a Egyptoidy a Nigeriány. Máme to stále na očích: oni mají, oni mohou, oni mají, oni mohou, ale co ti naši, co zas z nich poleze za prevít. Tfuj sem, zlomkrk tam. Hnus. Ó ty demokracie, ty nenasytná, ohavná a hyzdící demokracie. Řeku Tfuj a k Noze. Demokracie je kumšt, a nikoli princip. A že byl kdos zvolen z principu, sotva "zákonitě" chrání zrovna tu. Ano. Sebe má a dává v řečích za demokracii. Víme na západě snad už i skoro všichni, kdo to je. Ukažme si: a, b, c, d. Ba i seřadit by se dali bez porušení globálního konsenzu. A tak tedy snad se nový plán D-8 obejde bez těch našich prznitelů dětí. Což? Nikoli co jinému, nikoli podle tebe, ale s tím jistě i ono. S tím jistě hned i ono. Sešup. Aškenazi si koupili každý jeden dům. Byli tři a domů nakonec třistapadesát a pět. Ovšem: měli totiž právo čistě židovského charakteru označitě své lulany za pronárodu zasluhující a ony nikoli. A ony především nikoli, a proto tedy. Nu. Nebyli to ovšem jen ti či oni. Ono by se jich našlo všude dost. Ne-ráj udělá i z Janka Kopřivu. Nečas .. (bú) (IRNA)
 2. Globalizovaná emise Výdýchaniny, Kravího pšouku a Oxidnitranu zlomila roku 2011 rekord - WMO (Prensa Latina) * Kubánské doutníky žádanější - Havana (PL) * Mírový Vyslanec Brahimi AL a OSN pro Sýrii probíral regionální a mzn. kalamitu s Kuvajtským vůdcem Sabahem Ahmedžabersem, předtím navštívil klíčové i potenciálně klíčové hráče, a velmi brzy svou expertízu slíbil sdílet s Ki Moonem a BK OSN (PL) * Ferroukhi: rybářství potřebuje inovaci v zaměstnávání (APS) * OIC připravuje cestu do Mjanmaru, už pp. nebude snižováno proti "obecným organizacím." No vůbec pojem "obecní lidé vs muslimé" je dost hrůza (NNN) * Globální Aliance Výzkumu by měla sjednotit zdroje a posílit roli plánovitosti - Ghanský Ministr Ekologie a V/T (NNN)
 3. JAR pořádá speciál trénink policie pro čelný útok na krádeže končící v bazarech a sběrnách. Dáváme libové plus. (NNN) * Efektivní partnerství jsou třeba v boji proti devastaci planety resp. rozvrácenému klimatu a válkám, pro tvorbu eko-šabli žobů (NNN) * Marocká Hlava VI inaugurovala první solární elektrárnu vlasti. (NNN) * Kolumbiská US-škola předává vědecké nóhá Ghanské akademii (NNN) * AFRICOM ztvrdne v Mozambiku: nezaměstnatelní vojáci mohou si přivydělávat vyčkáváním na námořní teroristy (NNN) * Tehrán je připraven spolupracovat s kýmkoli proti terorismu - Azerbajžánský vyslanec IRI (NNN) * Senegalský prezident ocenil moudrost a zkušenosti Kuvajtského národa a jeho vůdce. Naznačil další rozvoj hlubokých a příkladných vztahů, a podtrhnul Muslimskou jednotu a roli Kuvajtského vůdce v ni. Já bych mu ani tak neděkoval, podle mne to vidí jako nutnost více než kdokoli z nás (NNN) * Pět Latinoamerických filmů na festivalu v Indickém Goa (PL) * Iniciativě za Mír jedné Korey a Korejskou Národní Myšlenku (PMR) je 22let 2 dni (KCNA) * Uruguaj: silnější dělnické stávky, železná kultura (PL) * Syrská Opozice č. 3: nevměšování, neintervence, inklusivní národní dialog pro národní rekonciliaci. Příští hovory v Syrském Damašku (PL) * Francie hledá strategickou rovnováhu posílením vztahů v Latině a Asii - Fabius (PL) * Lidový premiér KLDR přijal podpisový vzor nového Belgického vyslance (KCNA) * Kim přijal akt přátelství a úcty od předsedy hlavní žamahirie Mongolska, Mongolský prezident pohovořil v skvělé atmosféře s vysokým vyslancem KLDR (KCNA)
 4. Prý "zodpovědnost Rvandy byla prokázána" - to říká prosím OSN. No neslyšeli jsme takové obstarožní habaďůry kdesi? Jak vidno "vláda zákona" v OSN převládá nad i jen presencí "obecnosti" v přístupu OSN. Gute. Zu gute! Yen tak dál, ekologické katastrofy dilatovaných mozků. Hned NATO OSN tvrdí, že se snaží situaci USnadnit. Tak nevím čím přesně. Zda hrou na policii (která je dle scientologů příliš bezzubá) nebo zda vměšováním a nátlakem? Vím já? Na západě o Tibetu a Kongu nikdo nijak neinformuje. Vládnou zde pouze dohady a v nich samozřejmě takový i onaký aktivismus "špatné nóty" kvete. Mimoto Číno, máme pro tebe drobné syntagma, a doufáme, že se na trhu pověr ujme, abys nám poslala jeho redukci. Totiž nová pravda o Tibetu: "V Tibetu se nikdo neupaluje, tam je tak zhruba 80% velice spokojených konzumentů, ačkoli se o jejich blaho Čínský - právě zde úplně - kapitalismus příliš nestará, zatímco Čína platí mnichům - kterým jsou takové věci fuk - aby se na Jejím výsostném území upalovali." A to je pozor konsenzus zastánce Číny a Zastánce Tibetu. Co vy na to? * Rvanda samozřejmě osočování genocidních kolaborantů s CIA a denaturovanou pseudo-OSN naprosto odmítá. Co taky. Umírají lidé v Kongu, vraždí je prezident a USA, tak proč nedodat vzhůru jen vzhůru k lidu Evropy důkaz: a to tvrdzení prezidenta Konga, že to vše: Rvanda. Kakají katoličtí kapsáři kladiva? (UNPR,ALT,PI,RT,XINHUA) * Další úspěchy Americké rozvědky: 5 mrtvých v Pakistánu. Já si to neodpustím milý Talibane. Jedna lež vedle druhé a všechny z jedné díry. Co je mi do tvého Boha. Měj si "svého." Ti tví nepřátelé taky tak činí. Mám však hned věřit na Taliban, když mám pouze novinový osvit "Bojovník na cestě míru," oslavující pro publikum v USA prohru USA v Afgánistánu č. 1? Tedy stažení SSSR? Nic víc nemáme, ale i přesto máme náznaky víry, které nás nutí vytrvale podsouvat Pakistánské a Afgánské vládě mzn. zákonitou nutnost jednání s Tatabojem. Pět mrtvých tak v Autobuse v Kvétě. V Pakistánu. Bombou. Tři dny zpět, max. šest dní dříve. RT
 5. Palestina se domnívá, že Tel Aviv páchá zločiny proti lidskosti, aby závěrem toho OSN upřelo Palestinským jejich hluboce a široce konsensuální právo v OSN. Řekl někdo, že spojené národy spojují pouze státy, a navíc jen ty uznané? Gr. Mnohost záminek nevím, ale většinou obrovský, strojový soulad důvodů, od strategických, přes psychologické, až po osobní, hyenské (NNN) * Etiopie připravila ozón pro investice a průzkumy těžby - ledasčeho (NNN) * Angola přebrousila svůj technický personál aby lépe užíval a tedy podával k užitku národní zdroje (NNN) * Etiopie se technicky připravuje na další prohlubování svazku států ACP, blíže jistě v prosinci (NNN) * Sčítání lidstva a oknatých schránek v Angole o rok později než možná kdo myslel (NNN) * Zuma považuje původ svého domu za otázku řečí. Jistě, čest, ale právě ta média vemte v úvahu. Nebo už se vyandělila? (NNN) * Obchod a průmysl JAR hledá čerstvý vzduch v Turecku. Malý dotaz, neříkám že třeba čerstvých lidí, jak to možná předtím vyznělo. Ale co takhle preventivně prošetřit přítomnost národního dialogu? (pi,nnn) * Gaza 2009: 1290 ±125 mrtvých arabů, 13 mrtvých uniforem z toho 4 sebevraždy * Hehe, USA chytá v LA žebráckou omladinu, a posílá je na smrt pro obvinění z plánování organizace a zbrojení militantních složek v zahraničí. Hahaha. FBI hahaha. * Nepál nepotřebuje vládu volenou, Nepál potřebuje vládu cizí, která jej rozdělí (@IBD++) * Marocký Král Mohammed 4. "Situace v Gaze potřebuje rychlý postup BK OSN. Nelze pochopit, jak chce BK před světem vypadat, mlčí-li pod nánosem žádostí o reformu ke stále se zhoršující a eskalující situaci v Gaze" (NNN) * Bělorusko úspěšně odvolilo, škoda přihlouplých postojů opozice, známe z předchozích dílů... (NNN) * I na druhé straně aparteidní zdi kolonialistického projektu nábožně a rasově chráněné křižácké základny s populačním štítem umírají lidé, tak na př. nevinný Beduín, ovšem samozřejmě pouze údajně po dopadu rakety z Gazy. Kdo by se divil že po smrti vojáka IDF jeho kolegové odstřelili zajatce, a hodili na něj granát, aby někdo o jejich mrtvém spolužoldákovi také napsal? No vidíte. I tací se najdou! (NNN)
 6. Ban Ki Moon žádá Tel Aviv o vysvětlení atentátu během příměří. Ne, nežádá. Žádá naopak o jistou nekontrolovatelnou podstatu chování vojenského miniimpéria. Nebo spíše sadomasochistické demence s nefunkčním arzenálem a hromadou zelených pošuků. Vypatlanců, na tom se má rodina de fakto přes všechny otřesné vztahy obecně shodne. Vypatlanci s kulomety již týdny vraždí a poslední týden je podporují letadla, čímž se hřejivost Evropské politiky stává nepostižitelnou. M, nedůtklivá EU vydává vágní blábol a názor nechává jiným, ačkoli média činí přesně tak i s informacemi, dokud se jim nevnutí novým rozsahem šeptandy. Šepiti Šept. Tedy pupek světa mlčí o podstatách trápících oběti, i střeva v pupku mlčí, a praskající žlučník či co je stále rakovinovitější, za přispění dalších velmi otravných NGO a mediálních faktorů. Na př. naciodivergní Lancmažuf. Tedy abych věc upřesnil k dobru pověsti svých stránek: EU alespoň mlčí, a Ban Ki Moon.. nu, bylo i hůře. * 11 lidí přinesl Jemenský Antonov do věčných lovišť. No hezké to není, ošklivé také ne. Smutné jak pro koho, otravné stěží, podivné co já vím, neobvyklé trochu ano, očekáváné či naopak netuším, zdařilé sotva, viník. Počkejte: pilot se pokoušel situaci podřídit kontrole. Tedy jistě kolize, bomba nebo selhání stroje. (RT)
 7. A pak měl nutnou konferenci s tiskem a Netamvrahem. Tohoto pska usvědčil z plkání, že tedy OSN pozemní rozšíření jatek o totální zábor celým světem vyvěšované Palestiny nestojí. Ten tedy dle Ban Ki Moona - ah, "je nebezpečný." Nu, máme to ale genseka OSN, že? Zločince tedy vždy varujme, že jeho čin se může kdykoli do úmrtí oběti obrátit proti němu. Tedy Netamvrahu, doporučuji Americký sen: jaderné vyhlazení, což? Abyste se jak varuje Ban, nepopálinkali. ťu ťu. * Je asi common sense, že s vrahem se jedná ve vatě, doslova, copak Zuma. Víte který? Ten zlatý, a ropný, a výprodej. Ne nadarmo právě tam zavítala paní Obamová když byl zavražděn Kdosi al-CosiKdosi. Nebójte děti, stále žije. Věřit tomu je stějně objektivní, jako věřit přírodovědnému seriálu, že želvy plavou. Nebo něčemu jinému. Rozhodně ne Netamvrahovi nebo ... však je známe: a b c (RT)
 8. Írán blahopřál vládě a lidu Libanonu ke dni Jednoty a Nezávislosti, 22. tohoto. Popřál národu vše čeho třeba, včetně zdraví pana premiéra, který si vyžírá Syrskou krizi již i osobně a kariérně. Ehm, že. Ale selhat nakonec může každý, tak se přidáváme k IRI a přejeme mu i jeho lidem a úřadům, aby se to stávalo nejvýš u hlídačů parkovišť. Tam je toho sem tam třeba. Zvlášť v EU. Bajo! Znáte tu o prosperitě Kazachstánu a "Česka." Není ani moc vtipná, ani moc povedená. Je to de facto námezdní displej. Zaplatíš, jdeš výš. A pak je systémový cenzor z bankovní konglomerace, a ten to ještě bez dalších vetových příležitostí "pořeší." Nepřejete si přeci.. ťu ťu ťu. Ono to ťuťování totiž žije a tyje v Západní kultuře autsorsingu. Víte proč? Protože menežment jsou extrémní typ šprta, ba šprtovní extremisté, a jejich blahosklonný karierismus přes mrtvoly kompenzuje totální demenci autsorsingem. A ten, jak víme, na př. v otázkách války, je dost .. přnj. ošemetný. Viz Patereus nebo Patenon. Pa pa pa pa pa. Papat kakat. Karar nazdar! (IRNA) * He he. Amano označil Íránský program za mírumilovný. Asi už dlouho nedostal baky. Ťuťu. Ostny, jedy paroháč: ee. To je sedmé nebe. Kdo se bojí stolice, toho v hlavě jebe. Říkal Frojd. Apropos tisíce lidí na proslovu tehdejšího Dostojavského v Moskvě propadlo optimistické hysterii, neboť krutovláda carského a metrnichovského kolonialismu EU v Rusi se zdála končit. A Frojd zemřel v Británii, s Dostajevskim po celé příčce knihovny. Ovšem to jsou protikolonialisté a osvícenci, a komunisté spíše čadili a hltali kávu nad Balzakem. To jistě taky jde. Ovšem třeba už tehdy zrušit práci, to se nechtělo ani jim. Podle mě totiž zaměstnání celkem vystihuje i náplň dělníkovu: uvázat k náplni činnosti, kterou jsme připravili. Kdo? Proč? Nikdo se neptal. Frojd a Dostojevski se ptali, protože nehledali vůbec nic sociálního. Pouze bratrského. Co ovšem to ovšem. I komunista lepší než protéci kanálem v kapitálovém koncentráku. Nebo snad byly i socialistické? Óho. Johoho. Popírat "socialistické genocidium" da da da. Zavři si mě, šlendriáne, a až se mě zeptáš, rozvedu boj o definici. Tím soud skončí, i ministr vnitra a spravedlnosti. Má někdo jiný názor, obžalovaný soud rozpouští a vyzývá k jednoznačnému odmítnutí šlendriánu na vyšší místa, a místa k tomu tedy určená. Genocidium, Revisionism a Ideologie do zákoníku nepatří. Nějaké dotazy? Netanvraha se neptáme, ten má "názory na holokaust" asi poněkud ne-národně genetické. Neboť si plete přání s dojmy, a na př. rasu s náboženstvím. Jak všichni víme, geny židovské mají i živočišné třídy, které nemají strunaté napojení na lidskou biorasu. Stejně jako chobotnice ovládá některé geny psa, a nevíme proč, má každý Íránec v sobě dokonce i Netanvrahův gen. I když asi ten obzvlášť neaktivní typ. * UNICEF sběhl z Gazy a upozorňuje na strach tamních dětí. A co to k čertu nevidím a neslyším? Strach dětí i za zdí čistě židovského charakteru? To je tedy hrůza UNICEFE! Ale to ještě nikdo nezmínil vůbec jakékoli děti, které mají jistě naprostý strach všude po světě, a to prostě tak, a do té doby, než je - jak to nazvat - převálcuje, na spokojené mašiny, voliče z hladu a podobné paškály. (UNPR) * WPF: jídla je v Gaze.. škoda mluvit. Na slušný regionální hladomor. Tedy ani moc, ani málo. A důležitější je válka, že. Tak tantranky do baťůžku a spěchejme s potrhanou objektivitou přesvědčovat "že jiní ..." (UNPR) * Genocida zkorumpované frakce OSN v Kongu pokračuje, začala v podstatě současně s krizí v Palestině. Nebo co to je za dryják. Chcete popírače Holokaustu? Tak tady jsem. Vím že byl, a přesto ho popřu, tady a teď. Vidíme? (RT) * 700 domů předáno lidem v pozamětřasné uoblásti Iraniae (IRNA) * Přestřelka v Kábulu, neštěstí rodin přílohou. Je otázkou zda snovátoři nějaké měli, a tak. A explose? Um. Ambasády USA jsou všude vítány jak Silvestr... Hurá, Vánoce se blíží, a podivná kultura které jsem již jen umírajícím svědkem jistě nezapomene vyhodit stromečky ještě před začátkem prosince k popelnicím, a nacpou si do komínů trychtýře. Aby se Svatý Klíč mohl procpat až do krbu, a zažhnout fusakli. Dary a Ambasády, Bomby a ranění vojáci. Prasečiny třech stran. Občanská válka s vměšováním, které má jak ocas, tak štempl v OSN. (RT)
 9. OSN pochválilo Libanon za otázky uprchlíků snadno zodpovězené, Austrálie pak zabavila extempore kokainu a prepervitinu. Jistěže z Číny. Kde je taky nejvíc Amerických vojáků. (RT) * Omán koupí od USA létající kovošrot ve velkém množství, zn. s vysokou pravděpodobností explose při dopadu na cíl (RT) * Írán odmítá jakékoli neoficiální spekulace o chronologii svého jaderného programu. (IRNA) * Disidentka s podivnou historií slezla z prezidenta a Amerických mraků, a je božezaplať v parlamentu a ne kdekoli jinde, a získala resort reklama na kondomy zn. pozor Ajc. Je otázkou zda její empirism nezruší melétism pana Hrkačka Obámky (IRNA) * OSN obviňuje Keňu z vojenské činnosti proti OSN a Ženevským konvencím v Kongu. Co je na tom pravdy, není ani tak otázka, jako blábol. Když mi AU podá rýsovací prkno, napíšu "Rwanda-Etiopie," to podtrhnu, napíšu OSN, to dvakráte škrtnu, a dá-li Rusko, bude z Konga normální rozvojová země, o jejímž prezidentu neexistuje dvojí výklad. Stejně jako o činnosti OSN v Kongu. Mimoto tvrzení OSN o situaci v Kongu jsou asi tak podložená, jako ta starší z Libie. Co svědčí o vinách a nevinách v Kongu? Snad ne média? Snad ne monopol na informace, MONUSCO? A viděli jste tu "techniku OSN?" Trochu v Kongu připomíná i Sýrii i Líbii: orezlé potlučené vozy s kulomety na střechách. Tak opravdu nevím, co je OSN zač? Plošný ostřelovač vesnic? Tak si snadno představíme, že není ani třeba poraženým rebelům vkládat do rukou usvědčující zbraně. "Jachala ua kalb" (UNPR)
 10. Syrský ministr hádej čeho Hajdar vyzval poslední zanedbance a ošklivá káčátka opozice, aby se vydali do skupiny 21. Že prý se tam dějí ústní divy. Na př. namísto hesel tam existují pojmy, místo tlaků logika, a namísto mezinárodní komunity dialog. (IRNA) * Íránský voják: Soudruzi a přátelé, připravme se na nejhorší! Pokud tyran bude pokračovat v zločinu proti Palestinskému lidu, ten nakonec sběhne ze své domoviny. Věční vítězové tak mír získají za porážku. Židé se stanou Araby a Arabi Židy. Nebudeš mít národa.. Nu, tak to snad ještě není to nejhorší. Skoro doufám, vedle vojína a generála IRI, že to nejhorší už tu v úhrnu bylo, a toto je (pozor - růžová bublina) opona za ubohostí OSN, USA, EU, a .. mnoho toho nezbylo k jmenování. Putinova lež o SSSR mne svědí asi jako cizí vši. Hlavně že Dostojevski slouží i lhářům v revoluční buržoasní inteligenci. (IRNA) * PI: Ainšlus, Cvaišlus. Tak co příšerní anti-Gazovští Židáci, chcete do plynu? Slyším zmatený smích. Jistě. Všichni se již touto epizodkou dlouho obíráme, a jistě máme smysl pro humor. Tedy ano, to jsem chtěl slyšet. Há há hú hú. Ještě že mám publikum plné těch nečistých, nestátních Židů. Ti konformní, neoliberální exhibicionisté pekla: což jich se někdo ptal? A že ne! Neptal, nechť mlčí navěky. Pss! Mimochodem, slyšel jsem, že i pracháči jsou svině. Na př. ti nenažraní Čeští náckové. Takový kalousek. Hrůza pomyslet. Plakal. No pomysli, on poplakal, že narval skalpy z důchodců a zlaté zuby papalášům co patří na kůl, těm katolizantům. Tfuj. To bych taky poplakal, což o to. Do plynu s ním. Hnusák prasopsí: čuník. Chro chro. Kdo má plyn tam sním. A kdo to nechápe, má problém, a já ho varoval. S plynem a zápalkami dvakrát opatrně. Kalousek na kůl. * Konečně! Írán a Egypt proberou v trojce s Tureckem "události" v Sýrii. Já to nezmenšuji, naopak! Táhlá, frustrující mzn. fraška žádá zvláště muslimskou jednotu! Vědecký nevědecký komunismus nekomunismus. Ale popiš to líp! Kdo přeloží Alláh, je dobytek. Každý má svůj Alláh, a ten je nepřeložitelný. A mnohobožní? Pane Adžchamenej, jedna notiska: mnohobožství je zakázané jaksi od podstaty! A tedy s tím zákazem zároveň mnoho bohů mít v úctě, toť teprv Islám! Trojka probere krizi, táhlou to červovici mzn. propagandy a pochroumané diplomacie na samitu D-8. Mír na prvním místě, dí Írán. Nějaké námitky? Na př. "Assád musí jít?" Což o to, ať si jde třebas ke všem čertům. Ale předně mír! I on s tím jistě posouhlasí, a ne že ne. Nebo je v tomto a souvislé nedůvěře nějaký Turecký problém? Bývávalo, a ne že ne. EU? Dožene EU v rozvojové politice Mozambik? Po-chy-bu-ji. V úpadku důsledků socialistického rozvoje však ta je primérní, tj. ne-pře-ko-na-telná. A napřekonaná. Biznis kvete, fasády hnijou vespolek. Dle mého názoru se prosperita měří numerickou kombinací 1) kriminality 2) spokojeností s praxí ústavy 3) mírou smogu 4) ústupem rakoviny. Nějaké otázky? (IRNA) * Írán: něco za něco, tak to v EU chodí. Nedostane-li Angelka hračku v Libii, vezme Sýrii, převáží-li byť v OSN rozum, vezme Gazu, a pokud zbývají odpadky, protřepe se ostrov Abbu Musa třebas i s Arabskou Ligou. To je tak, eurokecy o krizi, a hlavně vytáhnout všechny spory na stůl, hlavně ty nové, s čerstvým razítkem EU. Brusel: tam to žije. ICTY: tam to hnije. (IRNA) * Méně zvětralá sekce nutně frusreformačního OSN žádá USA, aby uvalily moratorium na trest smrti. To je jasné, když kdejakou kravinu tito zápaďáci tahají k plamenu válečného požáru pokrývajícího již jiskrami celý globus, podobně to bude u našich západníčků i s tresty, a zejména smrti. Embargo sem, politický proces tam. Skoro slyším své někdejší obhajoby oslích vinníků z Afgánu. Že jich bylo pět, rozdalo se pár dolarů, a zbyl jeden, a bůhví jestli vůbec voják z povolání. Možná nějaký reportér? Ale moratorium na drony by bodlo, a ne že ne. Takové: výslovnější, ba výřečnější, ba! Hlasitější! Nebo moratorium na USA? Třeba by to byla řetězová reakce? Konvergenční případy.. (UNPR) * Naopak práce komise OSN proti terorismu poněkud váhá. Sice ještě žádná protiteroristická metoda nezvítězila, ale takové ty, víte, teoretické, o ekonomice, míru, spolupráci, impresenci okupantů, silnicích atd. To ne. OSN prostě v tomto momentu pouze ví, že teroristé mají zbraně, a bankovní sankce: viz USA proti Kubě. Ty se prý osvědčily, a zaslouží v OSN donekolečna protřoupat. Méně kvality, více starostí. Více zakázek pro subkoncerny NATO. Tj. autsorsink a řekněme Goldman a Sachs, nebo jak se jmenuje ta zbrojovka, co jaksi již zasluhuje centralisované akce státu, chce-li ovládat státy více, než státy ovládané bankami. Z toho budu asi brzy rozumově švorc. (UNPR)
 11. Íránčík a Uzbek mají dobrý základ k posílení koordinace k napříště strategické kooperaci obou zemí - oficiál (IRNA) * Adž Chamenej ve Středu požehnal milicionářům ze vších kútů zljemje (IRNA) * Od minulého járu narostla osevní plocha pro pěsťbu opia v Afgáně o 18% percient, což esč an 131 um 154 tisíc hektároš (IRNA) * "USA by zjista měly dát na rady Íránských specialistů s dlouhou tradicí na bezpečnost nejen regionu nebo třeba Perského tohoto. Viď že ani spešl válka v Iráku USA nezplodila co súzeno inteligenty z startrek tinktank US" - admiralnáčelník Ali Fadavi, úterý - jediné co snad považujeme za úspěch USA ve válkách, že nakonec přizvaly Írán k řešení konfliktu. Ovšem pak je USA nejvýš dobrým flikovačem, a možná ani to ne, možná pouze "poučeným zoufalcem"? (IRNA) * Zardari žádá bližší integraci zemí D-8. Jistě jedna z ústředních realit dneška. Zaslouží přitakat. A pokud by tomu bránily spory, třeba lze země propojit logistickými úvahami, tedy zvláště tím, co Poincaré mrzce pošlapal (IRNA)
 12. Irák: policie neutralizovala nálož v úterý v autě v Tikritu, ženu týž den zabila nálož ve voze manžela v Kirkuku, kde byl dále unesen taxikář ozbrojenci ve dvou vozech (NINA) * Bagdád, Mozul - šéfredaktor Íráckého Žámahýru zastřelen údajně v "náhodné" přestřelce vetřeleckých band, štábař TV Sama zastřelen (NINA) * Vojenský zmatek ve federaci, prezidenti jednají, premiéři hysterčí, a generálové USA mediují. Budíček! Což si zacvičit? (pi:NINA) * Írán poskytne bližší informace k 23 velmi podivným údajně vraždám Afgánců cestujících do Íránu za prací - Vyslanec IRI do Afganistánu (NNA) * Bejrůt: přecházení dálnice stálo Súdánce život. Řidič však nepřispěchal na pomoc, je po něm v.p. (NNA) * Libanon: vězni požadují vyšší platy (NNA) * Syn slepicáře propuštěn únosci za milion korun v úterý večer, Libanon (NNA) * 18. Národní Kongres Čínské KS skončil 14/11, lídrem se stal Čajčípik a byly uzavřeny otevřené formality. (BNA) * Afgán: Policie zadržela dva nezávislé pašeráky heroinu i přes jejich plnou výzbroj (BNA) * 7 opozičních jedinců převálcováno blíže nespecifikovanou a tedy jistě kontraproduktivní aktivitou nekonsolidovaných bezpecnostních jednotek v provinciích Lacinátu, Květoluči, Možedu, Dařílsi, Zmni, Dažvi a Paraže (BNA) * 7 zatčeno v Mravci kombinací NATO-ANA, bez informací o způsobu jejich dopadení (BNA) * Množství narkotik v Možedu a další informačně nepodložení mrtví ozbrojenci (BNA) * Policie potvrdila teroristickou identitu M.S. zabitého Spojenci v Kazani, chybí ovšem poslední detail, a to na př. zda byl vložen do hledání, nebo obeslán před soud. Je tedy otázkou zda byl učiněn pokus o zadržení v daném bezpečnostním kontextu. (BNA)
 13. Británie dále trvá na tom, že vládou Sýrie je Zahraniční Spolek Nepřátel Jednání. MZ Británie podotkl, že to byla pouhá formalita, které nepředcházelo nijaké jednání. "Jakmile 6amíl vkročil do mé kanceláře a řekl, že jej bratři v džihádu zvolili prezidentem Sýrie, věděl jsem, že je to ten pravý. A stejně jsou už dlouho Syrská vyslanectví prázdná, a on prý má jak lidi, tak peníze. Čili slovo dalo slovo, a Syrští turisté budou jistě na svých nových ambasádách dokonale vyřízeni!" Mmm, co vy na to? (NNA)
 14. Odzbrojení vlasti zvítězilo v Pakistánu - s komplexnější operací zaměřenou na všechny příčiny a projevy násilí v podstatě souhlasí především postižené regiony (NiW) * Keňský ministr vnitřní bezpečnosti naznačil, že v případě ostřejších změn v míře, motivech nebo provedení násilí neváhá sáhnout po politickém řešení. Poznamenal, že navíc vytrvalá přítomnost násilí zbytečně povzbuzuje politiky s ambicí vepsat se do historie národa co hrdinové (NNN) * Jemen implementuje regionální stabilizační plán podpořený v podstatě všemi i OSN (NNN) * Afgán a Pákes v koordinaci s USA zdokonalily hraniční bezpečnostní responsivní aparát (NiW) * "Pryč jsou dny, kdy stabilitu a bezpečnost zajistila horda raket a tanků coby důkaz jasné a tvrdé převahy státní moci" - Ústavní soud Pakistánu * PI: Co říci o české armádě? Nepočítá se s ní, je šťouchadlem na peníze, dekorační fasádou politických událostí, resp, sem tam zbytek spadne pod stůl, sem tam se zamete, ale víceméně převažuje v řadách stejný pořádek, jako v národním určení. Tedy naprostá odevzdanost cizímu plánu, a s tím spojená nejistota a podpohotovost. A přidejme brutální excesy, v kterých si s Američany naše velení v zahraničí může podat ruku. Ale v podstatě ne, že bychom měli tuto armádu odsuzovat. Spíše vymírají příznivci její povinnosti, její akceschopnosti, její existence. A není se čemu divit, jsme zemí s nejprodejnějším prostorem, duchem a lidmi EU.
 15. Súdán hledá jak pomoci Gaze, agresi považuje za systematickou (NNN) * Uganda očekává lepší export pod režimy COMESA a FTA (NNN) * Hamas odsoudil čistky v Hamasu pro několik reálných případů okupační kolaborace (NNN) * Po bezdůvodném útoku na Keňské vojsko policie zasahovala proti gengům v Garisse, několik mrtvých a raněných (NNN) * Jordánsko: nemocná Palestina potřebuje ihned klid; Morsí a Král souhlasí rámcově v dalším společném postupu; Jordánská polní nemocnice zasažena vzhledem k telefonátu Krále Zbožštělému (NNN) * Keňa nemá problém spolupracovat s žádnou částí Korey ve V/T (NNN) * Rasmusen neříká nic jiného, než říkal: železný tchoř není namířen proti SSSR, em um, ale nemůžeemee, poskytnout smluvní em em záruky (NNN) * Zaják: terorismus na předvolební politice Netanjahovy ultraliberální pravice může zvesela stavět - výbuch v Tealífu * Klindová ve středu v Káhiře zpovídala Mursího z jeho zážitků z mediace bez většího zájmu západu (NNA) * KiMoon prosí oběti aby se nebránily, že to vede k dalším útokům (NNA) * Zranění v útoku na autobus čistě aparteidního charakteru (NNA) * 23 letý mrtvý v Gaze, koroner konstatoval přirozené úmrtí, bez venerického přičinění (NNA)
 16. Od ptactva mám vyřídit "Mír" tak si z toho vemte kdo co považujete za důležité
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama