NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 26.11: tj. symbolické porušení lékařské přísahy vis-a-vis porušení nelidského nařízení krále

26. listopadu 2012 v 13:16 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Alžírie debatuje o po-ropné ekonomice - Premiér Abdelmalek Sellal (APS) * Likvidace vojenské diktatury v Nigérii má stále své zpátečníky, stejně jako likvidace Rakouské katolické nadvlády v Československu. A tak i zvláštnost v dialektu může v Nigerii vest k "náboženským" nepokojům. 4 mrtví po přeřeknutí křesťanského kněze. (RT) * Hágský ultrasoud odsoudil válečnou zajatkyni Francií napadeného Pobřeží Slonoviny prezidentovu ženu z různých obligátních provinění, na př. znásilnění a pod. (RT) * Turecký premiér Erdogan na kongresu D8 v Hislamabatu odsoudil útok na Gazu jako zločiny proti lidskosti, a podtrhnul nepostradatelnou roli Egypta v jejich ukončení (IRNA) * EU urguje plnění požadavků položených příměřím, aby prý Palestinci přestali ohrožovat mzn. mír v dlouhodobém výhledu (APS) * Alžírie je bezpříkladným prostředím investice, pro dobrou infrastrukturu, vysoké příjmy svých obyvatel a vyčerpávající modernisaci (APS) * Alžír: Centrální protikorupční Kancelář spuštěna, tj. materiálně i personálně naplněna (APS) * Dva Alžirské filmy se představily v rámci soutěže na Kartážském FF v Tunisu (APS) * I Alžírský současný tanec je v průběhu týdne k vidění v Alžíru (APS) * Jezdectví na koni zažije novou éru v tradičním Korejském sportu (KCNA) * BBC schytalo řádnou kritiku za nevyváženou reportáž z Gazy od Arabsko-Britského spolku porozumění. "Svět před r. 2012 jako by v Gaze nehrál žádnou roli" (NNN) * Jihoafrický Rustenburg slíbil nezapomenutelný Pohár Národů (Afcon) ve fotbale a chce být zvolen nejlepším městem jako na FIFA 2010 (NNN) * Vyšší Jihoafrické vzdělání znepokojuje ministry pomalým rozvojem jazyka, nález v Červnu příštího roku (NNN)
 2. Rusko, Čína a Indie se v rámci BRICS zasadí o regulaci státního zasahování do internetu převedením problému před OSN. V podstatě jde o převzetí internetu OSN, v momentě, kdy se o totéž pravděpodobně s podporou EU snaží USA. (RT) * Armáda v Homs nenechává nalezené skrýše opozice k dalšímu užívání, na Damašském venkově pak nalezla a neutralizovala 4 sto-kilogramové nálože, množství kyseliny a paliva (PL) * Google k tomu dodává, že "svobodný svět záleží na svobodném internetu a biliony lidí kolem světa by měly mít své slovo, nikoli vlády za zavřenými dveřmi." Google opakovaně upozorňuje na zhoršující se svobody na internetu, způsobené vytrvalým znehodnocováním pojmů práva vládami (RT)
 3. Prezident Íránie požádal svět o rychlejší postup za ustavením universální spravedlnosti, formálně předal prezidenci uskupení D-8 z Nigérie do Pakistánu, tj. poděkoval Gudlakovi za jeho výborné příspěvky během poslední prezidentury; "Bývalí kolonialisté vybrousili nové krycí a rétorické postupy k jejich drancování, a na př. v ohromné části Asie a Afriky tak užívají pretexty náboženské k jejich kriminálně-teritoriální činnosti, tyjící z konfliktů a předsudků"; "Diskriminace v mzn. vztazích vedla k prohloubení propasti mezi chudými a bohatými"; "Protože byli schopní ovládnout systém platidel, tištěním bezcenných papírů systematicky vyrabovali a ochudili bohatství a zdroje národů"; "Okupovali Palestinu s různým odůvodněním, a dnes jsou Palestinci vyhnáni ze svého majetku a uvrháváni do žalářů, zatímco na ně necivilizovaní pseudocivilisté vytrvale a nelidsky útočí"; "V procesu globální nápravy musí sehrát roli každý z nás, a všechny naše různé požadavky musí najít společné slovo."; "Právo, láska a svoboda jsou základem nového pořádku, a je nezcizitelným právem nás všech sdílet mír, bezpečnost a společenský pokrok, a říci ne jednostrannosti, hegemonii, okupaci, zbrojním závodům a zjednodušování národní svrchovanosti zemí." (IRNA)
 4. Rusko označilo ležení NATO na Syrské hranici s Tureckem za kontrastabilizační tah, poškozující region i mírový proces v Sýrii (NNA) * Írán podporuje jakékoli kroky Afgánu a Pákie k boji s terorismem a k míru v Afgáně. - Nežád (NiW) * Hamás poděkoval Íránu za podporu, a označil své vítězství za postranní efekt globálního Islamického Obrození. 14/11 zaútočil Telafíd na blokovanou Gazu, takže bylo zabito přes 160 obyvatel, a kolem 1200 zraněno. Hnutí odporu nenechalo brutální ofenzívu bez odpovědi, a jeho raketám padlo za oběť ne méně než 5 nepřátel. (IRNA) * Moskva a Peking požadují dialog pro ukončení Íránského jaderného zdržování se západem, ostatek nátlakové skupiny G5+1 považuje pouze agresivní kroky vč. embarga jako ideální uskutečnění dialogu. Vojenská řešení pak dvě země zavrhují zcela z mnoha důvodů, vč. neprokazatelnosti pozice USA vůči Íránu a globálnímu lidu (IRNA) * Mluvčí NBK IRI Burúžerdi pokládá za zdroj nenávisti proti IRI zejména žárlivost na Íránskou vědu (IRNA) * "Odpor, svatá válka a mučednictví jsou efektivnější, než kompromis s Telafijskými zločinci. Vítězství odporu hlouběji rozkládá lživou fasádu západních politik" - Ministr Obrany Íránu brigadígenerál Ahmad Vahidi; "Toto vítězství je výsledkem legální obrany utlačovaných Palestinského národa vč. Gazanských proti agresím okupanta" (IRNA) * Bahrajn: 95 lékařů byl trest za ošetřování raněných snížen na Evropsky Represivního Typu, tj. symbolické porušení lékařské přísahy vis-a-vis porušení nelidského nařízení krále (ABNA) * Myslím, že má Saíd Nazrialh pravdu v tom, že na př. Saudie se zesměšňuje svým dvojitým metrem na Gazu a Sýrii. Pokud může hlásat nezákonné zbrojení Sýrie, proč by nemohla hlásat legální vyzbrojování Palestinců? Což neumí Saud obhájit práva své země, kdyby neventilované dodávky zbraní náhodou USA chtěly adresovat jako nezákonné? Nebo se bojí sankcí? (pi:ABNA) * Pochybuji, že USA může destruktivně zasáhnout do ekonomické kooperace mezi Pakistánem a Iránem. Mají sice dlouhé jazyky a prsty, a historii proti-lidového násilí, nicméně vměšování do ekonomického rozvoje Pakistánu nebude vítáno v našich dvou zemích nikým. - Ahmadinežád (NiW) * Okupovaná Korea staví památník 2 civilistům a 2 vojákům, aby ukázala KLDR jako násilnickou a psychopaticky vykolejenou sousední zem (RT) * Nezdařené útoky Kaťuší z Libanonu na Zaják zastaveny, vyšetřují se (NNA) * PKK potřela Syrskou opozici na severu, k čemuž NATO nevydalo žádné stanovisko, ačkoli je to jediná změna důležitá pro NATO, a o něco méně zajímavější pro Turecko (NNN) * Ugandský údajný vrah Museveni a Rvandský údajný vrah Kagame údajně nehodlají podporovat M23 ve svržení Konžského prezidenta Kabila. M23 jim vedle OSN tedy dobře poslouží alespoň v tom, že to mohou tak naplno říci, ať už tím míní ve skutečnosti cokoli. (NNN) * Konflikt v Gaze má dlouhodobé psychiatrické následky (UNPR) * Britská KFA podporuje sjednocení Korey, Filipínský Sněm Solidarity vysílá blahopřání k 60. výročí osvobození (KCNA) * Výzkum OSN agrese proti Gaze 2009: "operace byla pečlivě naplánována vě všech fázích jako libovolně neproporciální útok zaměřený na trestání, ponížení a terorizování Palestinské civilní populace" - 19.11.2012 bombardovali dům v městě, a zabili 11 členů rodiny Palestince Al Dullu. 5 žen včetně osmdesátileté a 4 děti jsou oběťmi útoku. Ze sousedství zbyly trosky. * Vojenské síly Africké Unie jsou připraveny zajistit Severní Mali proti humanitárním a kriminálním excesům nebo ztrátě svrchovanosti centrální vlády. Západ se účastní naštěstí nanejvýš logisticky, i když je otázka co se za tím v budoucnu ještě může skrývat. Plán ještě musí schválit OSN (Pravda.Ru) * Kdokoli komu ušlo imperiální Jho "Syrské revoluce" a zjm. SNK, jistě mu oči otevřel způsob výměny prasklé gumy SNK války proti Sýrii za novou SNI v Kataru (Pravda.Ru) * BK OSN urguje splnit podmínky příměří v Gaze v dobré víře. (NNN) * Írán vítá případné vážné kroky Bahrajnu v implementaci reformního programu vis-a-vis národní krize (NNN) * Arabsko-Africký náměstek MZ IRI Hosajn Amabdolhijan odsoudil vměšování v Sýrii a vyzbrojování rebelů (NNN) * Technicky nelze postupu Morsího v odvolání Mubarakova prokurátora nic namítat. Stejně tak však nelze namítat nic proti vyjádření Mustafy Kamala al-Saída. Snad tedy lze postup označit za nestandartní nebo ukvapený, což je mnohem přesnější. (pi:NNN) * Konzervativní mluvčí MB Egypt: "podpořte bratry v Palestině, dejte jim co potřebují, hledejte pro ně vítězství ve všech mzn. arénách!" (NNN) * Tuniský prezident Moncef Marouki brzy navštíví Gazu, již seřizuje pomoc na svých ministerstvech (NNN)
 5. Obama považuje všechny muže nad 12 let v Pakistánu za militanty, je-li třeba určitou skupinu vyhladit Drony. Obama navrhuje prokazovat že pokud byli nevinní až po smrti; Obamova metoda počítání mrtvých je potenciálně národním komponentem kriminálnosti jeho mzn. kriminálního dronového programu; Ovšem štítil bych se zahrnout Obamovu kriminální činnost mezi válečné zločiny. I kdyby USA bez souhlasu Pakistánu popravovaly na jeho území Pakistánem k smrti odsouzené, bylo by to aktem terorismu, a zločinů proti mzn. zákonu a míru, ohrožováním morálky, a teprv v tomto rámci ještě skrze další aspekty "zvláště zavrženíhodným" zločinem. Jde však stále pouze o státní terorismus a zločinné spolčení vnitřně ještě proti ústavě USA, takže mzn. soudíme míru státního terorismu a hloubku spolčení, v USA se budou soudit protiústavní a protimírové aspekty, a řekněme, že válečné zločiny na jedné a mimosoudní popravy vlastních občanů na druhé straně (Counterpunch,NiW,pi)
 6. Mohammed sjednotil Muslimy a Křesťany, tj. zrovnoprávnil až tak, že chce-li si Muslim vzít Křesťanku, žádá její souhlas, a respektuje její zvyky, svatá místa a pod. V současnosti světský řád Muslimského světa tuto smlouvu Mohammed-Svatokateřinští z Egypta 628 po Kristu s devastačními následky pro postkoloniální regiony i národy ignoruje (NiW) * Husajn ibn Ali a Joseáš z Nazaretských oba položili život v boji proti nespravedlnosti, který zvláště inspiroval jejich komunity k vytrvalosti a důslednosti a obecnému učení tohoto vzoru boje. (pi:ABNA) * mMZ Mimanparz zvolal na mzn. komunitu k okamžité likvidaci genocidní blokády Gazy (IRNA) * mMZ IRI Ramín Mémanparz odsoudil pro-sektářské útoky na náboženské minority zjm. šjítské v Pakistánským městech Ravalpindi a Karáči (IRNA) * Podle příměří oznámeného zástupci USA a Egyptu má Telafíd ukončit svůj teror a zdvihnout blokádu Gazy, za což Odpor ukončí raketovou reakci. Blokáda trvá od r. 2007 a vedla k devastaci života 1.7 milionové populace Palestinců (IRNA) * Nežád podtrhnul namísto regionální politizace Baluče stabilizaci vztahů národů regionu. Dodal, že proti sektářskému zabíjení nutno zasáhnout správným křesťanským, muslimským a jiným výkladem Písma, které zabíjení na základě víry vylučuje (NiW) * Více než 100 žurnalistů bylo zabito tento rok, což je zatím absolutní rekord pro UNESCO. Zhruba polovinu pak tvoří ti, kteří se věnují kriminalitě (tj. na př. Pakistán, Irák), ostatní se rozdělují mezi Somálsko a Sýrii. UNESCO odsoudilo (fyzické i výhrůžné) útoky na žurnalisty v Gaze (UNPR) * Regulovat média ochranou žurnalistů před koloniální cenzurou - Pravda.Ru
 7. Globální Vize D-8 (2012-2030) chce posílit vliv těchto pokrokových zemí na globální řízení a jeho přerod, podpořit spolupráci a porozumění v Súdánském regionu, a prohloubit konvergenci mezi soukromým a lidovým sektorem. (IRNA) * Rusko urguje Turecko k obnovení inicativy, která by přesvědčila opozici k jednání, když už připouští do hry NATO, které může konflikt rozšířit na celý globus (Prensa) * Kuvajt se účastní 7. sezení Organizace proti Konvenci Chemických Zbraní (NNN)
 8. Západní Sahara je od r. 1965 poslední kolonií Afriky, kterou mezi šesti takovými rozeznává dekolonizační sekce OSN (APS) * Marocký premiér probíral Mali a Západní Saharu s Španělským MZ (NNN) * Kuvajt nechá požárníky cvičit v Britském Marši (NNN) * Prezident Pobřeží Slonoviny jmenoval novou vládu (NNN) * Sekretář NBK IRI Žalili pogratuloval palestinským k jejich vítězství v legálním boji, a varoval Telafíd před opakování podobných útoků (IRNA) * Pětibodé jednání FARC a Kolumbie zatím stojí v Kubě kolem bodu 1: vyčerpávajícího rozvoje zemědělství (PL) * Nelíbivý FARC propustil Čínské dělníky po roce a půl. Podivná dobrodružná grupa používá únosy k financování svých náborových a nátlakových aktivit (RT) * Památník, který Okupovaná Korea odhalila, byl doposud slaven potají v armádě jako "prohraná agrese." Teprv dnes za sponzorství Veteránského oddělení má být událost vykreslena nejen jako "důkaz psychopatičnosti KLDR", nýbrž ještě jako "vítězná bitva" (KCNA) * Venezuelská Sionistická Lobby desinformuje o povaze protiagresních demonstrací. Prý prý jedna paní povídala, že Venezuelané osočovali "židy" z agrese proti Gaze, a dokonce ozbrojení a maskovaní demonstranti házeli na synagogy zápalné lahve. Viděl někdo fotografii nehnutě stojících demonstrantů, a děti s transparenty "všechny děti žádají mír"? (pi,NNN) * Telafíd provozuje masivní zatýkání na základě národnosti a politického přesvědčení vis-a-vis zkonstruované "chystané bombové útoky" (pi:NNN) * V roce 2012 Kazach potřel 24 teroristických plánů, obvinil 148 sabotérů (RT) * Čína podtrhla konec jakékoli agrese proti Palestincům a podpoří je dále 20 milionovou pomocí. (NNN) * Běloruská televize s publikem v celém světě předvedla názorně agresivní normalizační zahraniční politiku USA, a na př. vysoký úředník MZ Běloruska spočítal škody způsobené takovou blokádou na Kubě na 20 tisíc miliard KČ (PL) * Brazilský senát urguje propuštění Kubánských protiteroristických detektivů, demonstračně zatčených a mučených v USA již řadu let (PL) * Muž v Novém Delhí se bohužel potřeboval v klidu vymočit, zastřelil děvče a postřelil její matku za narážku (RT) * 7 lidí zabito nejspíš při vyřizování účtů v Guatemalské nemocnici (RT,pi) * 2 odboráři zabiti v národnostních nepokojích v JAR (pi:RT)
 9. Pakistán: generál Kajány pochválil výkon obou bezp. složek posílených v Karáčí během Musl. svátků, nicméně odmítnul další jednostranné intervence nad rámec stabilizace. Na kritické volání menšin by dle něho měla najít vláda a strany politické řešení v duchu národního konsenzu a demokratických tradic. Pak se mohou složky státu, armády a společnosti hlouběji doplňovat (NiW) * Réman Málik, MV Pákie upozornil, že útoky v RP a KČ měly nejspíš za úkol sabotovat mítink D-8 v Islamabádu (NiW) * Útok na procesí v Pakistánském Ravalpindi stál 23 životů, nicméně díky policejnímu zásahu byla údajně oběť značně snížena. MV Malik dokoncel zavedl třívrstvovou ochranu procesí, z tohoto hrdinství pravděpodobně čerpající. Oba útoky ke kterým se přihlásila pseudonáboženská skupina stály 25 životů (BNA, NiW) * Spojení TTP s útokem v Ravalpindi je falešné (pi:NiW+Nežád+RT+BNA+NNN)
 10. Afgánská ratifikační komise na místech zjistila, že memorandum o předání Amerických vězení Afgánistánu není naplněno, a i vězení na Bagrámu nadále zůstává pod libovolným vlivem USA. Prezident Karzaí dekretem anuluje Americkou moc nad zatčenými, kteří jsou před národní justicí očištěni, a okamžitě převeluje po-memorandové uvězněné pod Afgánské věznice (BNA) * Provincie Helmand, Kundůz, Paktia: 3 Afgánští vojáci padli a množství opozičních ozbrojenců bylo zabito nebo zadrženo se zásobami výzbroje v operacích národní armády, které jsou pravděpodobně kontraproduktivní, neboť patří mezi svévolné "čistící" operace, které na rozdíl od policií kauzálně spuštěných akcí působí na obyvatelstvo bez možnosti chápání spravedlnosti, a takové akce jsou pak snadno chápány a vykládány na základě vedlejších obětí, jako bezdůvodná kolaborace, nebo rovnou akce zadávané zahraničními okupanty (pi:BNA) * 500 min odhaleno a neutralizováno operací Afgánských sil "Kalak Hod," snad ne zcela, když odvrácenou, stránkou je zabití 65 opozičních a zatčení 80 opozičních ozbrojenců vč. velitelů. Je totiž otázkou, zda bylo těžiště akce spíše u policie, nebo spíše u armády. My můžeme za produktivní označit pouze odminování (pi, BNA) * Bombový útok autem na ulici hostící kontraproduktivní ISAF-ANA kanceláře zabil 2 zranil 40. K útoku v Květyni se nikdo nepřihlásil (BNA)
 11. Brazilský program směrem k zvýrazněné soběstačnosti zabírá: nezaměstnanost klesla z 5.4% na 5.3% (NNN) * Podpora EU k sanitaci a pitné vodě v Namibii nebyla dobře navržena. Nyní se tak podpůrný plán obrátí v sankční formalismus. (NNN) * Řecká policie zachránila důchodce před zoufalým a demonstrativním upálením (RT) * Tři ze sedmi Mozambičanů mají dnes elektřinu, oproti jednomu z deseti (ani ne), v roce 2004 (NNN) * Nigerie chystá soběstačnost v produkci rýže kolem r. 2015 - MZaRV Bukar Tidždžani (NNN) * D-8 zlehčí vizový režim, vylepší obchod - NNN * 27-29. listopadu v Angolské Luandě k/f k bezpečnosti Gvinejského Zálivu (NNN) * Keňa a Etiopie zvláštním dodatkem posilují strategický faktor spolupráce k rozvoji obou zemí (NNN)
 12. OSN vítá Americké věznice v Afgánistánu a mlčí k popravě 14 odporných válečných zločinců také tam. Nebo že by mlčelo k jiným odporným popravám taky tam "ó, když Obama prokáže, že jsou to zlí hoši.." Možná netřeba dokazovat! Třeba OSN stačí, že "měl komisi" a pak "popravu podepsal", což? (pi:UNPR) * PI: je vidět, že OSN obecně žádá pozastavení trestů smrti kdekoli, ovšem konkrétně adresuje pouze Kábul. Tedy po Francouzské jednostranné intervenci v Pobřeží Slonoviny Hág zavaluje bývalou prezidentovu manželku obviněními, zatímco OSN v tom nespatřuje nic podezřelého, stejně jako neurgovalo šetření v úmrtí Miloševiče ve vazbě, zrovna když měli přijít na řadu jeho četní svědci. Konečně jak může OSN adresovat již provedenou popravu 14 Afgánských zločinců, když neadresuje na př. nutnost mzn. soudu. Chce prostě pouze zpochybňovat Afgánskou justici, která má poměrně nezastoupitelný národní konsenzus jako oporu, a kterou může v podstatě respektovat i Taliban, a respektuje i Karzaí. Že by justice stála ISAF v cestě k plnohodnotnému ovládání ANA, a OSN v tomto projevovalo své "Ne smrti 14 ubohých násilníků." Stejně jako můžeme zpochybňovat rozsudky nad občany Pobřeží Slonoviny, tak můžeme zpochybňovat rozsudky v Afganistánu, nicméně k tomu nemáme již ani mzn. soud. Role OSN je zde tedy dvakrát podezřelejší, než v druhém případě. * Prezidentské dekrety Mursího se týkají výhradně procesů s Mubarakovou exekutivou a reparacemi revolucionářům, zprávy o absolutní moci šířené po EU jsou jistě zcela klamné, a účelové (NNN) * OSN pro Kongo upřednostňuje sice politické řešení, ale nijak neadresuje současné vojenské intervence OSN, která jsou právě nutně zpochybněny. V tom jako by se prý nic nemělo zvláště adresovat. Nic z toho není možno podrobovat kritice. OSN v Kongu je vojensky nedotknutelné svato-svaté E. (pi:UNPR) * Permanentní suverenita Palestinců vč. V Jeruzaléma a Arabské populace v okupovaném Golanu nad svými zdroji - odhlasováno 156 proti 5, Tel Aviv si stěžoval, že je to zbytečný text, protože Tel Aviv s Palestinci spolupracuje jak v rozkrádání jejich majetku, destrukci jejich zemědělství, tak jim likviduje energetickou a vodní infrastrukturu, znečišťuje řeky, a tak sdílí s okupovanými Syřany jejich ekologické "úkoly," že vypaluje přírodní rezervace, a pak z nich dělá skládky chemických odpadů. (UNPR)
 13. Keňa rezervovala ústavou 12 míst v parlamentu postiženým, ženám, mladým a pracujícím. I toto má k spravedlivě pojatému kuriovému systému daleko, nicméně pořád lepší alespoň toto, než zcela bezkuriová "demokracie." Pak také záleží navíc na kultuře dané země, a na existenci či ne ústředního vůdce. To vše může proměňovat význam kurie ve výsledném vnímání demokratičnosti. V Českém prostředí ovšem kurie opisují historickou zkušenost, kdy monarchie chtěla předat část moci demokraticky cechům, což zas byla socializace. Ve výsledku však pojosefovské kurie přinášely spravedlnost pouze mezi základní třídy kapitálu, a těm dávaly naprostou nadvládu nad ostatkem společnosti. Dle běžné logiky jsou peníze již dostatečnou mocí, a tedy daný cech nebo kurie má mít o to méně sedadel v kurii, oč větším kapitálem vládne. Jasněji je to vidět na formulaci, že proč by to mělo být naopak, a ti bohatší a mocnější mít více křesel tam, kde se rozhoduje především o těch, kteří peníze naprosto nemají. Nejvíce křesel tak má mít jedna strana, poté řemeslníci a rolníci vč. měšťanů kteří nejsou se stranou, a další segmenty mohou být rády i za jedno křeslo v parlamentu. Pokud se někdo zasloužil svým kapitálem za republiku, pak jistě nepotřebuje "rezervaci," a zvítězí i bude-li se propagovat co kandidát za jednu stranu, nebo řemeslníky, celkem automaticky. Vlastnost kapitálu rozhodně neznamená zásluhy o stát, ani jejich předpoklad, tak, aby celá skupina byla podle toho v parlamentu nad jiné privilegována. A opakujeme, že komunisté největší chybu učinili, že nepostupovali tudy, a tedy nerehabilitovali kuriový systém s obecně spravedlivou pozměnou. A zeptejte se řemeslníka, zda souhlasí, aby kapitalista měl nižší kurii, nebo měšťáka, pokud taková kurie bude žádána, zda je správné, že je na tom hůře než řemeslník a lépe než statkář nebo fabrikant. Poslední v řadě samozřejmě bude protestovat, že je na tom nejhůře. Takových však je pouze několik desítek nejvýš, a nevidíme ani jeden důvod, proč by jejich již tak silná impéria, měla si zajišťovat "to správné prostředí" pro své nezákonnosti, prostě jen proto, že jim v tom doposud nikdy nic nestálo. Znovu: i za jediného reprezentanta hyperkapitálu může být nejnižší kurie absolutně vděčna. A ještě taková pozice zajistí "správnému typu kapitálu" velkou reklamu: na jaké reprezentaci se ti nejmocnější penězi a všemocnými služebníky shodli? Nicméně, chtěl jsem říci, že v totálně zkažené evropě vč británie jsou kurie jedinou volbou, která odstraní vliv konfliktních stereotypů v politice a návrat ke kapitalisticko-sedláckým koloniálním ohavnostem zjm. předminulého století. On totiž v Evropě současný bezkuriový parlament je díky reklamě, populismu a inženýrství historické paměti totožný s Habsburským kuriovým systémem, ve kterém chyběla sebemenší zmínka o volebním právu a kandidatuře těch nejchudších, kterých zatím bylo vždy nejvíce. Čili bez kurií vidíme, že monopol manipulativní moci zavádí rozsáhlé změny tak, aby ve výsledných konfliktech zaniklo občanské politické vědomí i vzdělání. Což je jedině za účelem návratu Rezlerovy fabriky v plném rozsahu, vč. nadvlády Německých správců, kteří si mohou kteroukoli nezletilou z nepřetržitého provozu vytáhnout ze řady za bradičku. A dále ani idealistický převrat, na př. ústavní vláda komunistů, nemá stabilní přínos, ve srovnání s národním porozuměním, které je dosaženo kuriemi. Navíc především mluvíme o moci vyjadřovat se, jak je zřejmé z funkce Budečského spolku, kde znamenala naprosto dostatečnou změnu v právech většiny proti zaměstnávající menšině. A pokud navíc započteme ekonomickou funkci spolků, která nemá s kapitalisty co do činění, pak je zřejmé, že kdo opravdu potřebuje stát pro veřejnou diskusi a ekonomické rozpočty jsou ti chudší. Ti nejbohatší svůj názor mohou lidem vnucovat i bez politické reprezentace, a nemají absolutně žádné právo lidem sociální aparát krást a zneužívat. Pokud si chtějí bohatí zřizovat silnice pro své podnikání, pak k tomu rozhodně nepotřebují peníze, které lidé odevzdávají především na své přímé zajištění před nespravedlivostmi bohatých. A konečně je zřejmé, že pokud chybí bohatému prostředek vyjádřit se proti bohatšímu, je kuriový systém také namístě. S tímto článkem, kdyby byl dobře napsán, musí souhlasit v podstatě všichni, kteří mají zájem na stabilní a nerušené funkci státu. Samozřejmě mám připravený i vzorec na výpočet šířky kurie i hrubého kapitálu skupiny, z kterého se odvozuje, aby byl výsledek zástupci kurií na národním shromáždění schválen a ustaven. Musíte také uznat, že to, co způsobuje bezkuriové vytlačení nekapitálové skupiny z centra rozhodování je naprostá kriminalizace politiky, a v podstatě absolutní převaha Rozkrádání mezi politiky již jako Zájmu. A samozřejmě slovo neprivilegovaných je vždy za spravedlnost, a leda tu si pak nižší (bohatší) kurie na vyšších zjedná svým slovem. Navíc pokud se šířka kurie počítá z kapitálu, pak automaticky socializační proces vede k vyrovnávání mocenského poměru předvolebního. A to vč. pseudolegalit znárodňování nebo privatizace, jejihž nutnost se pak v ekvilibriu ruší. A co teprv perverse, kdy v současném systému vládnoucí kapitalisté, kteří se shodnou na koncentračních táborech pro důchodce, když tito, kteří postrádají výchovu lidovou mocí, rozhodují o "míře solidarity" ve společnosti na papíře a hlasováním? Takže boháč přijde, sebere, co si lidé složili na nemocenské proti jeho fabrikantům, a bude určovat, zda vůbec mají "dostat" zpátky míru solidarity, s kterou vůbec všechny peníze státu dali? Věřím, že první co brzy po zavedení kurií zmizí, budou všudypřítomné daně. Nevím k čemu je zástupce lidu nebo řemeslníků potřebuje. Každý člověk má přispívat státu fixní částku, jejíž skladbu jeho zástupci srozumitelně popsali. Ohledně práva na bydlení pak do ústavy pro kuriovou demokracii pouze patří, že obytné aj. stavby lidových spolků nelze naprosto privatizovat za žádných okolností, ledaže s tím všichni jejich obyvatelé a většina bývalých obyvatel souhlasila. Jiné privatizace vyplývají z jiných znárodnění. Privatizace lidového je tedy nepromlčitelný zločin, který se přenáší na celý následující režim. Znárodnění smí odčiňovat zločiny zcizení, a tak privatizace ostatní smí obecně odčiňovat přečiny v znárodňování. To, že náš CK kapitál znemožnil jakoukoli kurii dělnictva není v tom "že by se zlobili, že navrhujeme samé socialisty." Je to prostě tím, že jsme byli německo-rakouská kolonie, a práva uznaná centrálně se nás tak příliš netýkala: zmizení práva otroků na volby tak umožňovalo koloniální poslušnost, resp. neomezené brutální vykořisťování. Čili neplatí, že "kuriový systém nebyl stejně jako justice správně prováděn," a platí, že pro Čechy platila vláda vykořisťovatelů, kolaborantů a policajtů. (pi,NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama