NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 28.11: Alžírské Kulturní Centrum v Paříži si připomnělo v r. 1993 teroristy zabitého žurnalistu a spisovatele Tahara Djaouta

28. listopadu 2012 v 11:01 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Súdán během týdne hlm. pořádá Arabskou konferenci k těžbě nerostného (NNN) * Technologicko-investiční konference vododíla, klimatizace a kanalizace pro GCC končí dnes v Kataru. Poněkud abstraktnější (od filosofie a etiky) schůze, spíše kapitalistická než ekonomická, pak začne v Dubaji (NNN) * Ghana rozvíjí fakultní medicínu (NNN) * Libérie a Čína prohloubily spolupráci zvláště v developerství administrativní infrastruktury (NNN) * Prezident Irákie Talabani se setkal s prezidentem autonomní ústavní subdemokracie Kurdského Regionu Barzanim a jeho doprovodnou delegací ve městě Arbil 26.11. (NINA) * MZ Alžírie Myrán Méněnči uvedl, že se všechny zúčastněné strany krize v Mali mají brzy sejít, a přivítal jakékoli řešení nebo podporu řešení cestou dialogu (APS) * Realizace vítězného tendru na dálniční příslušenství Alžírské tepny Východ-Západ se počítá začátkem na první čtvrtinu 2013 a trváním na 18-20 měsíců (APS) * Alžírský ministr Průmyslu, Podnikání a Investic očekává od nejvyšší Francouzské návštěvy příští měsíc výrazné oživení vztahů, a strategickou koordinaci pro jejich diversifikaci a upevnění. Což chápe jako dobré vzájemné gesto měnícího se světa v době všudypřítomných krizí. (APS) * Rozšíření Alžírsko-Turecké spolupráce by mělo "brzy" zaznamenat vzájemný obchod na 200 miliardách KČ (APS)
 2. OSN začalo distribuovat zimní balíčky (42Kg) napříč Sýrií a uprchlickým regionem (UNPR) * Oficiál OSN gratuloval Libanonu k jeho lidskosti, s jakou se stará o uprchlíky všeho druhu (UNPR) * OSN - 70% žen zažije mužské násilí, a týká se to dokonce celé jedné čtvrtiny těhotných žen. Nacisti a další koloniální trestací žoldáci tedy stav nějak nevyhrocují, pouze "uzavírají" (UNPR) * Odborníci OSN odsoudili ty součásti Telafídské agrese, ve kterých jedna z obou stran útočila na civilisty. Doufají v trvalé umlčení násilí násilníků (UNPR)
 3. Afgánský Prezident Karzaí urguje společný postup za mír (BNA) * Íránský prezident Mahmud Ahmadinežád gratuloval Hamáskému premiéru Izmajlovi Haniú telefonick k "velkému vítězství" nad Telafídem, v Sobotu. Premiér Hanja na oplátku poděkoval "Íránu za jeho podporu." Tehrán potvrdil, že Gazany připravil na aktivní sebeobranu. (NiW) * Prezident A A Zardari vyzval pakistánského občana k potření sektářství a násilí jednotou a porozuměním (NiW)
 4. Namíbie a Angola probírají možnosti odtajnění archivů koloniální policie z Portugalštiny do universálně strategických jazyků. Obě země subjektivně sdílejí historii (NNN) * Libanon také, i přes bezpečnostní dusno, slaví Ašuru v ulicích (NNN) * Alžírie byla ujištěna, že Irák nepopraví z terorismu podezřelé Alžířany (NNN) * Kuvajt dodal značnou sumu na zimní starosti syrských a palestinských uprchlíků (NNN) * Kolonialismus je tedy (pi §N/A) dobrovolný jev inteligence (násilně) přidružené země, založený na korupci (informací) mezi správní armádou a vládou správce. Jinými slovy kolaborace překladatelů s korupční frakcí okupanta. (PI) * Ramaláh: včerú byl exhumován (dnes je už přepohřben, NNA) Jasir Arafat aby byly odebrány vzorky tkání potřebných pro moderní metody, poté co důkazní materiál plutoniem kontaminovaných osobních potřeb dostačující jeho pozůstalým nepostačoval mzn. odborné komunitě, takže její právní strategie přebila výslovné přání rodiny exhumaci neprovádět (NNN) * Tento rok padlo přes 100 novinářů. Větší část však ku podivu náleží k těm, kteří se dotýkají problémů organizované kriminality (UNPR) * Uganda vítá Holandský přístup, avšak z neoficiálních zdrojů se zdá, že mechanizace zemědělství vyžaduje poněkud diverzifikovanější přístup, než si dvě strany mohou vycucat z prstů. Dobré je, že velkokapitálová inteligence celé Evropy dokola omílá onu mantru "rozpoznání příležitosti." Spíše zde pomůže Latinská Amerika, a zjm. konzultace s Kubou (všechny cesty vedou do Íránu, Evropa spíše poptává síťky proti moskytům, již třináct let - nějaké tradiční) (pi:NNN) * Okupovaná Korea má opět mediální bům nukleární hrozby KLDR, zatímco občané protestují a nemohou se dočkat prezidenta, který přestane otázku míru a sjednocení předhazovat pouze v rámci válečného štvaní, vydírání a osočování (KCNA) * Afgánský Karzaí urguje vlastní výrobu traktorů. Neboť zatím ty charitativní postačují pouze na proti-drogové experimenty v izolovaných regionech. Což nelze s běžným: ekonomickým užíváním traktoru zvláště dobře srovnávat (BNA) * 25. listopadu svět vyhlásil dnem potupy Afgánského národa, neboť si má Afgánec myslet, že ten den všichni myslí na násilí na ženách v Afgánistánu (BNA) * Alžírské Kulturní Centrum v Paříži si připomnělo v r. 1993 teroristy zabitého žurnalistu a spisovatele Tahara Djaouta (APS)
 5. @Aziz Šahid, národní problémy osamostatněného Pakistánu a Československa se dost shodují. Ne náhodou lze vznik samostatného Československa odkazovat přes revoluci v eurokoloniální carské Rusii až na hnutí čistě osvobozenecké v Pakistánu. Pro Českou stranu bude jistě přínosná rozšířená diskuse ke zkušenostem s vojenskou diktaturou, ale bezpochyby i k společenským jevům, které družnost podvracejí a lidskost otupují. Lze jistě usuzovat na persistentní moc kolaboračních rodových elit, které sociální a národní hnutí vytrvale potírají a rozkládají. Pokud se hledá systémová úprava, pak je otázkou, zda adopce kuriové parlamentární rezervace jakožto vyššího systému převzatého z užívání zločinných režimů nebude opět dalším zklamáním. Souhlasím sice, že dobrý systém převažuje nad zprofanovaným společenským pudem po spolehlivém vůdci, nebo i jen "čisté osobnosti v popředí," nicméně to, co zásadně rozkládá pozitivní společenský potenciál je právě přejímání a prohlubování rozporů do společnosti, a k čemuž snad ještě "otisknu" bližší pojednání, právě absence filosofického konsensu mezi diversními skupinami zájmu a vědomí národa, a vůbec schopnost organizovat se vytrvale bez dominantních "vyšších" nebo "systémových" ideálů. Co se totiž nehledě na všechnu "techniku" demokracie osvědčilo, jsou právě masové příspěvkové organizace zřizující si přímodemokraticky řízený "pojišťovní a úvěrový" sociální rozpočet, a dále chráněné čítárny a tisk, tj. takový přístup k informacím a vzdělání zjm. společensko-politickému, který si občané samosprávně ochraňují před byť i vládní intervencí. Dle mého tato základna musí trvale udržovat nízký práh doufání, a převažovat v pragmatickém udržování společenské koheze a sebeobrany před na př. kapitalismem, ale i před maršalisujícími, jednorázovými řešeními. Společnost, která hledá vůdce jistě resignovala na spolupráci a přátelství, jako naprosto základní prostředek živého společenského vědomí. Problémy obou zemí jsou v podstatě specifickým druhem problémů kolonialismu, a to zvláště se společenskou rozkladnou setrvačností. Teprv "ohřátá" a aktivní společnost může prozkoumat dostupné úpravy "odshora," a ty by měly být pomalé, stupňovité a ne odkazující celou budoucnost na ten který krok, protože to může vždy být buď úspěch, nebo omyl. Osobně považuji komunismus za nepřiznaný idealismus, který není schopný eliminovat výchozí rozpory společnosti, ani "zažít" společnosti význam celého souboru prvků, které jednorázově přináší. Reformní zkušenost která přetrvává v politickém životě nejdéle je ta, která byla vydobyta bez útoku na "formu parlamentu," a společenské zapomenutí převáží všechny rozsáhlé aplikace shora, tedy i pokrok ozbrojených revolucí. Obecně tedy musí bez ohledu na stav kapitalismu a ústavy lid vytrvat ve své aktivitě a organizaci, a tím si osahat a dobýt pozice, které nejsou na centrální orchestraci vůbec závislé. Pomalý aktivně-společenský boj za jednotu a práva proti jakékoli demokracii finančních dravců má mnohem větší naděje, než cokoli jiného, neboť je mu přislíbeno vychovat si tu součást prostředí, která nemůže jinak, než rozdělovat si svou finanční moc centrální justicí. Nepotírám jistě žádnou centrální ideu, pouze bych především hájil naše knihy, přátelství a socializační organizaci, primární záchytnou síť. Z takové posice můžeme uvažovat další politické - pokusy a omyly. Zcela odlišnou sférou je mzn. politika, ve které budeme muset na mnoha úrovních stále bojovat s koloniálními kořeny - a živly. U nás na př. současný parlament ovládl opět neblahý "hlasovací stroj," a jeho zpátečnictví, všemi prostředky otupující chápání sociální jistoty, slučující ve své novoliberální rétorice "soběstačnost jedince," "přírodní dravectví," a "humanisticko-demokratické" fráze, vytahuje již proti našemu národu stovky let staré "dluhy," a jejich splácením tyto protinárodní živly opět nás koloniálně ponižují, a rozeštvávají po etnicko-sociálních liniích. Dávají si dokonce záležet, aby hlasování proti národu přišlo na výročí té které porážky. Stejně je ovšem umístěna naše poslední "revoluce," o které jsou lidé proti sobě všelijak vyzbrojeni přesvědčením.
 6. Seminář v Kábulu se zabýval společenskou úlohou vtipu a jeho mnohými technickými podobami (k čemuž západ může doložit pouze Freudův poznatek o podvědomé reakci racionální rozpor vtipu, přičemž Freuda jako takového poměrně nectně zavrhl a vypreparoval do konzumních pavěd). Vtip je v Afgánském dialektu indoperštiny "Tanz," z čehož je skoro zřejmé, že právě v žertu se umění spojují a prolínají všude po světě, lingvisticky vzato (BNA,pi) * Rámcová konvence OSN pro Změnu Klimatu a kontrolu skleníkových plynů začala v Pondělí v Katarské Doži (UNFCCC) * Čínský výbor prošel s viceprezidentem Alžírského senátu roli ženy v Alžírském, zjm. parlamentu (APS) * Posílení národní ekonomiky a malostřední sféra byly hlavní body jednání alžírské Tripartity (odbory, zaměstnavatelé, premiér) (APS) * Jemensko-Alžírská Spojená Liga Studentů a Jemenská skupina za Lidská Práva uspořádala besedu bratrství a solidarity se Sahařany v uprchlickém táboře Čahid el Hafid (APS)
 7. Prezidenti Iráku a Kurdiského regionu se v pondělí sešli nad událostmi v Iráku, Kurdestánu a regionu (NINA) * Poslankyně Kurdské Aliance srovnala žádost premiéra s ústavou, a upozornila, že podobné snahy mohou ohrozit křehký demokratický experiment regionální politické autonomie, ke které jistě patří i diplomatické styky a s tím související komodity (NINA) * Prezident Kurdistánu pro domácí analytiky poznamenal, že ve světle současné krize se rozpory mezi politickými bloky ještě prohloubily, což je dobře vidět na př. u nákupu vyspělých zbraní, u kterých se strany obávají vzájemné zrady nebo vzpoury. K Tigriskému velení poznačil, že jeho vytvoření neprošlo legálním procesem na základě ústavy a souvislých smluv. (NINA) * 15 mrtvých 18 zatčených opozičních ozbrojenců a množství zbraní a nástrah zachytila Afgánská Národní armáda v šestidenní operaci (BŠIp:BPKPKp:BJRS+SPČA-OV/2)-typu (I0-CIP0-A1-MO) v provincii Helmand, bez v ztrát na (BNA) * Mohamed Jakub slavnostně otevřel dokončený projekt vodní systematizace v Qala-e-Now, který za 528 tisíc dolarů z Asijské Rozvojové Banky na 450 metrech čtverečných uzavírá kanceláře, silové stroje a další potřebné náležitosti (BNA)
 8. Ekonomická formace Afrických států SADC odsoudila nakročenou situaci v Kongu a její nezvedené aktéry (NNN) * Ban Ki Moon podtrhuje atmosféru dialogu v oblasti velkých jezer, a vítá dosavadní iniciativu Konga, Rvandy, Ugandy, Africké Unie a M23, přičemž podtrhuje složení zbraní. (UNPR) * Ban Ki Moon neadresuje rozpory Arabské Ligy a BK OSN ohledně odzbrojovací konference jaderného středovýchodu, a podporuje tak pouze koalici za odklad jednání do ztracena (UNPR) * Prezidenti Keni a Malaví po letech slibně obnovují bližší koordinaci. Na okraji setkání COMESA se také dotkli formálních sporů Malaví a Tanzanie o rybářské kvóty v hraničním jezeru. Nebo hraniční kvóty v rybářském jezeru? Také by se mohlo nechat obyvatele pod hladinou rozhodnout v plebiscitu o své suverenitě, kdo si počká.. (NNN) * Holandský vyslanec upozornil Ugandské investory na vysokou korupci v Střední Evropě, a doporučil spíše východní a severní. (NNN) * Přestřelky v Somálské Bulahavě kontrolované mírovou misí AU a slaběji paralelně místním Talibanem (NNN) * Ministerstvo Vnitra Čistě Židovského Charakteru vydalo důležitou zprávu o určitém typu Palestinců. Ve zprávě dále figurovaly pouze geografické informace dostupné přes Atlas Google. A to je vcelku varující. Tedy pozor! (NNN) * Zástupkyně okupačního agresivního nukleárního apartheidního režimu v OSN označila rezoluci 156:5 pro Palestinsko-Syrské restituce za plýtvání časem, které opravdu nezohledňuje zájmy Palestinského lidu. Dále uvedla, že zájmy Palestinského lidu rozhodně nemůže vyčerpávat nějaká spleť duplicitních formulací, a že by navrhovala takovou spleť, která by naopak neobsahovala ani duplicitní ani informace, pouze zájmy Palestinského lidu. "Kvůli kterým jsme se tu všichni přeci jenom sešli!" Chrapotavě hřímala. Bylo už odhlasováno.. (UNPR) * Rezoluce také adresovala cyklickou leteckou destrukci energetických generátorů Palestinských okrsků, a nebo likvidaci příslušných paliv v Palestinské správě. To už ovšem okupační komentátorka za koalici 5 proti všem neunesla, a označila hlasování za konspiraci a za ubohý bezcenný rituál. (UNPR) * Angola pokládá situaci v Kongu za "zhoršující se poklid," jedná s oběma zeměmi, a Kongu nabízí veškerou dostupnou iniciativu, přičemž podporuje zejména mírová řešení po zkušenostech 1994 (NNN) * Obchodní Útvar Afrických států COMESA odsoudil destabilizační činnost rebelů (NNN)
 9. Egyptští novináři protestují proti Morsímu, zatímco jej jejich kolegové (zvláště v EU již asi měsíc) nenuceně nazývají Faraonem (NNN) * Talíř Egyptských špagetových Talárů také protestuje proti prezidentovi totální restruktury, tolik ošemetné zvláště z pohledu západních kněží (NNN) * Hotelieřina na středovýchodě výrazně prosperuje (NNN) * Premiér Radža Perves Ašraf ocenil mírumilovnou atmosféru svátečních procesí a roli bezpečnosti v tom (NiW) * Obama hodlá po roce 2014 nechat v Afganistánu zhruba 10 tisíc okupantů, poté co "oficiálně skončí mise NATO" (NiW) * Pakistán, Karáč, Pro bezpečnostní rutinu na mobilní síti způsobil opožděný teroristický výbuch připravený pravděpodobně, dle místních, na průvody, -pouze- 1 úmrtí a 4 zranění (NiW) * Iráčtí šjíti v Karbale spojili tradiční islámské průvody s kritikou "moderní" politiky (NiW) * Premiér Medveděv nevylučuje další kandidaturu na prezidenta. Tak nezklamané náklonnosti prokazatelně napříč spektrem má. (RT)
 10. @khalid3408: Ano, je přílišnou bagatelisací tvrdit, že pro-sektářské násilí v Pakistánu vyrůstá z Afgánského džihádu. Prvně vidíme, že Afgánský Talibán není primárně intifádou, protože jeho aktivita mimo okupaci přerůstá v mocenský boj. Čili "džihád jak pro koho". Nadto jak jsme ukázali, je tento druh systematického rozvracení národní společnosti spíše založený v koloniální historii, a vědomě rozšiřovaný elementy ve všech veřejných sférách, a násilnými elementy s přesně vyhrazenou úlohou a reakčností. Vznik sektářsky vymezených politických stran pak může být jak právě organizovanou koloniální činností, tak inspirovanou "naivní" činností, ke které všechny jmenované faktory mají za úkol přispívat. * Rozprodával Libijský Raymond Davis zbytky vojenského arsenálu kočovným žoldákům? (pi:SISMEC) * 5/80 obětí v Nedělním průvodu v Pakistánské Chyber Pachtunkvě, údajně autorizoval telefonicky Taliban (NiW) * Vatikánský prezident označil za jedinou účinnou mocenskou zbraň nezapojovat Vatikánskou mocenskou technologii impéria do řečnění a mnohdy lží Demokratických impérií. Doporučil svým vyslancům poštvat jejich přívržence proti politické činnosti, a zapojit se do všelijakých revolučních nebo reakčních anarchií, neboť Impérium cítí příležitost. Dále označil Alláha a nebo i Lásku za dobrý štít k takové podzemní krusádě, bude-li odhalena při nějaké rozkladné pro-sektářské vandalizaci kulturní koheze. (pi:NNA) * 109 těl bylo objeveno po požáru v Bangladéšské ultra-koloniální textilce C&A nebo Li & Fung. (NiW) * Italský Trumpetista Mauro Maur a pianista Frančesko á Clossey vystoupili na oficiálním koncertu ke dni Libanonské nezávislosti, pod patronáží premiéra Mikatiho v dramaturgii Italské ambasády. (NNA) * Desetiletý Hussein Samaha byl unesen ze silnice automobilem v Šimstar-Balbeku, Libanonu (NNA) * Je-li robotické vraždění ilegální doma a o to víc v zahraničí mimo jednoznačný plně vojenský konflikt, je Obama obviňován z ilegálního vraždění. Jak to vyřeší? Řekněme, že si sám určil, za kterých okolností je vraždění legální, a za kterých ilegální. Doporučuji podobný postup někomu, kdo právě trčí pro vraždu před soudem, a neví co by tak ještě k doznání dodal. Věřím, že to bude hluboce pohoršující okolnost, a vyvolá to jistě i otázky po psychiatrické způsobilosti k nástupu trestu. Zatím pouze víme, že rámcově je robotická justice bez soudu naprosto ilegální, natož za hranicemi spojeneckého státu, a že USA vraždí pomocí pozemních agentů, kteří vhazují do domu GPS navigátor, a nebo CIA patroluje oblast a naprosto libovolně, často pod vlivem až i psychopatických doktrýn zabíjejí dle behaviorálních znaků na zemi. Tj. tamten se moc hýbe, tamta žena nevypadá příliš jako žena, tamti nakládají do vozu již příliš dlouho, atd. Také víme, že od nástupu Obamy k moci 2009 bylo v útocích CIA převážně v rámci autonomních operací bez specifických konfirmací prezidentem kriminálně zavražděno od 2500 po 3120 lidí, nejčastěji kolem Pakistánsko-Afgánské hranice. Žádné Obamovy detaily nemohou fakticky jeho vinu zlehčit, pouze zmírnit nebo zhoršit jeho trest, a zavrženíhodnost jeho zločinů proti míru, lidskosti, a porušení vojenských konvencí, protiústavních zločinů, pomluvy, aj. OSN v dané věci nehodlá dělat nic, počínaje již tím, že bude studovat "zda jde" o zločin na specifickém vzorku obětí. OSN které by mělo šanci něco pro oběti učinit, by vědělo, "že jde" o zločin, a zkoumalo na všech obětech "o jaký," atd. Zákony jsou tak jasné, že výzva USA a specificky k CIA k okamžitému zastavení těchto zločinů nevyžaduje naprosto žádného pozemního výzkumu. Skutkovou podstatu zločinu i faktografické podklady vyčerpávající formulaci lze zkonstruovat v OSN a kdekoli jinde pouze obratným rétorickým cvičením, bez libovolné vadě na takové formulaci, pravomocnosti jejích úředních důsledků a právní závaznosti (RT) * Japonský vyslanec pozval do Japonska poslance Kabbaniho, ten poděkoval a určil svou odpověď na leden. (NNA) * Ankara soudí hackerskou skupinu na základě její politické identity, namísto aby ji soudila na základě její činnosti: proto jsou souzeni nesmyslně jako teroristé, kteří teroristy ještě nebyli. Pokud Ankara zachová takové jalové procesy, pak jsme zvědavi, jak prokáže této skupině "teroristické intence." Z levicovosti to totiž nejde, a sebehorší právník takové pokusy rychle rozptýlí (RT) * Mursí podpořil opozici Egypta a její revoluční úsilí, a upozornil, že s tímto džbánkem již dlouho bylo chozeno pro vodu, a dnes naposledy: "snad se ucho neutrhne!" (piNews považují titulky novin k Morsího krokům za zveličené a tendenční, a budeme Morsího kroky znevažovat či zpochybňovat, teprve, pokud by jich zneužil. Důvody k nim uvedl, i jejich rozsah, a nemáme důvod je podezírat ze lži, dle naší zkušenosti.. Takový Toníček Blérů, toť faraon) (NNA, pi) * MV Sýrie upozornil imperialistické snílky, že Syrský odpor a Národ tak jako tak zvítězí, a bude vždy podporovat Palestince a národy ve stejné situaci v jejich zájmech, a dávat jim hlas, nedostává-li se jim ho. Sýrie, je si jist, vyjde z krize ještě silnější, ještě jednotnější, ještě spravedlivější a bojovnější! (NNA) * Prezident Tehránské Medicinské Akademie zvolal po gensekovi OSN, aby bez otálení vyjmul medicinský sektor Íránu z legislativně dostupných sankčních rámců (RT)
 11. Poté, co Poincaré odsoudil Logistiky, a s nimi uvrhnul do krutého rozvratu ohromnou část optimismu filosoficko-vědecké obce, reagoval Německý logik a jeho Norští přátelé dvěma světovými válkami, ve kterých se logistika mstila na diplomatických vztazích. Nyní se Norská policie omlouvá za deportace širokých menšin do izolačních, experimentálních a likvidačních táborů. Poincaré se ovšem vyšvihl nejhůře! (RT) * 16/22 obětí dopravního neštěstí v Chyber Pachtunkvě, řidič autobusu nezvládl řízení v horském silničním terénu. (NNA) * Dragan Džilas se ujme vedení SDP po čestném prezidentu Tadičoi (RT) * Egypt: Dav pomstil Násilí na třech Ženách, ty se zatím zachránily útěkem (RT) * Návštěva 11-členého Čínského parlamentního výboru v Tehránu 12.-17. prosince se zaměří na mzn., regionální i oboustranné záležitosti (IRNA) * Ministr Rozvědek Íránu podtrhnul úlohu morálky v národní jednotě, a upozornil, že nepřátelé nezávislé republiky se právě obávají milicionářského ducha, který svým působením na lidi zvrátil všechny pokusy nepřátel o vnitřní rozvrat, nebo jiné ovládnutí chování republiky posílením rozporů na úkor morálky (IRNA)
 12. M23 hodlá vyjednávat s Konžskou vládou, lži nelži OSN. (RT) * Srpaši přezkoumají soudní záznam OSN na dva Hrvacké generály, kteří byli nedávno bez zdůvodnění osvobozeni a odesláni do Hrvat jako hrdinové (RT) * Africká Unie rozmístí neutrální vojenské jednotky na východě Konga, poté co pochybné vztahy několika zemí a OSN nezaručovaly plné záruky úspěšné mediace, tedy porozumění situaci na zemi (RT) * Členové opozice, kteří odmítají jednání s Damaškem a proto zůstali v anonymitě zveřejnili video, na kterém osočují Damašek z užívání kazetových bomb. K ověření takového materiálu potřebujeme předběžně dokumentární a záznamovou konzistenci, a po jejím pozitivním rozhodnutí musí následovat identifikace zobrazených mrtvých, a navíc průzkum pověřeného orgánu na místě, který doloží či vyvrátí vůbec jaké letecké manévry v okolí, popř. determinuje vojenskou identitu recentních leteckých manévrů. Jistě je třeba sebrat na místě i doplňující okruh informací a materiálů. (pi,RT)
 13. Arabská Liga odsoudila jak Americkou snahu obcházet v jaderném odzbrojení otázku Tel Avivu, tak snahu zrušit konferenci, která byla naplánována na dnešek a zítřek (IRNA) * 1. víceprezident Íránu gratuluje Bosně a Hercegovině k Národnímu Dni, a popřál prosperitu a úspěchy lidu i vládě této země (IRNA) * Gensek Libanonského Islámského Protikoloniálního Odporu naznačil, že reformy v Barajnu blokují regionální hráči, protože se bojí, že by takový precedens nastoupil cestu konvergenčního a rolového modelu pro region, jinými slovy odblokování by uvolnilo reformy v celém regionu. Dále přirovnal příběh skrytý za šjítskou Ašúrou k současné roli Západu na Středovýchodě, a zejména USA v roli Jazída a Islámskou jednotu v roli zavražděného neozbrojeného Husajna. Pakistánský Zardarí povolal nábožný lid k poučení z tohoto příběhu a překonání rozporů na cestě za ochrannou jednotou (IRNA) * Mluvčí parlamentu IRI Larjani kritizoval nevypočitatelné NATO v Turecku a jeho možné vměšování do Tureckých zájmů a regionálního mírového procesu. Mluvčí se vrátil z jednání v Turecku, Libanonu a nebo Sýrii a Palestině, kde jednal s množstvím stran (IRNA) * Malajsie a Bangladéš podepsaly memoranda, ve kterých zajišťují kontrolu nad zaměstnáváním a urgují vypuštění třetích stran z procesu, a nebo ulehčují justiční a detektivní spolupráci (NNN) * Hamás: škody způsobené Telafídem jdou do desítek miliard KČ, Mezi 14. a 21. listopadem si útoky vyžádaly 166 Gazanských životů, většinou civilistů, a 1235 bylo raněno. Mezi mrtvé patří 43 dětí a 13 žen. Agrese začala poté, co 11. dohodnuté příměří dle Reuters dodržované 13. Telafíd porušil vraždou politické osobnosti Hamasu 14., načež měl všechny podmínky pro rozpoutání brutální agrese. (NNN) * OSN urguje práva žen zvláště ve vztahu k vládám a domácímu násilí (NNN) * OSN se chystá vyšetřit Bahrajn (PL) * Právník: Kolumbie by měla respektovat právo Nikaraguy, které bylo zaznamenáno v Haagu (PL) * Občanská válka v Brazílii: "Policisté nejsou milováni, nemají úřední podporu pro rozlezlou korupci, a jsou jako pěšáci přivandrovalí z minulosti masakrováni podsvětím" - Federální Soudce Faust de Sanctis, přitom nepřevládá ani tak organizovaný zločin, jako jeho "triviální" důsledky: totální kriminalizace společnosti (NNN) * Latinoamerické církevní asociace a Mexická asociace Kubánců odsoudily imperilaistickou excesivní blokádu USA proti Kubě (NNN) * Indičtí šjíté také již oslavují obdobu Křesťanských velikonoc, muslimskou Ašuru, v černém a v truchlivých průvodech, uctívaje tak základy mučednictví, položené Vůdcem Hussajnem, potomkem pokrokového Proroka Mohammeda. Svátek oslaví podobně i v Londýně, nebo Tehránu. (IRNA) * Írán, Turecko a Azerbajžán v pondělí odstartovali expertní jednání, z kterého vzejde návrh vzájemné smlouvy k regionálnímu rozvoji a obecné strategii spolupráce. Třetí setkání MZ tripartity je tuto středu opět v Tureckém Erzurum (IRNA) * Palestinský Hamás přitvrdil, aby Egyptem realizované příměří v Pásmu Gaza bylo stabilizováno od nahodilých elementů (RT) * Mexičtí detektivové hledají hroby obětí drogového tranzitu paralelní ekonomické struktury CIA (pi:RT) * Kanadský dluh se blíží 12 biliardám KČ (RT) * Američané zase budou otravovat nad Evropou a Ruskem. Od pondělí je letecké pré chladnokrevných paranoiků (RT) * Haža Nazrialh upozornil Telafíd na moře raket Fajr 5, které zlatem a pokrytectvím přetížený Telafíd vytlačují ze země, do které by se bez toho jinak propad (RT) * MZ Turecka ujistil Rus, že manévry NATO jsou plně v souladu se zájmy Turecka, a tedy nebude zasaženo do mírového procesu nějakou nadregionální libovolností. (NNA) * Džjuzhou, Pondělí: Horníci umírali pro laxní dělnické vedení a nadbytečné (přetechnizované) kádrovací aktivity stranických teoretiků. 23 (RT) * ISS v současnosti mj. zkoumá solární systém (tedy numericky-geometrické určení jazyka s nahodilou prvohorní sub-specifikací, která se toliko přizpůsobuje vědeckému zkoumání a paradigma) (RT) * Arabská Pinpongová Olympiáda (chlapci a dívky) v Marockém Marakeši s Alžírskou účastí od 27.11. (APS) * USM Alžír se doma kvalifikoval proti Mauritánské Tevraxeně 2:1 (APS) * Sběr pamětí na alž. revoluci 1.11. spustil Ministr Osvoboditelů mcAbbas v Batně (APS) * Alžírské Kino získává pozice na Arabské úrovni: Alváčeho film Kajícník získal na Katarském festivalu Cenu Nejlepší Arabský Film (APS) * Hluboce tradiční festival "Sbiba" začal v Sobotu ve městě Džanet, lze na se na něm seznámit s Tassilskou zvyklostí (APS) * Británie pokutovala Švýcarskou Banku 1 miliardou KČ (RT) * Australský MO se omluvil znásilněným a jinak týraným členům armády nebo výcviku (RT) * Emiráty brzy odhalí ultrahypermarket (RT)
 14. Íránská chemie je průkopníkem Etanolových paliv, E5 - Žalil Salari, NIODC (IRNA) * Uganda 42 studentů Kampalské Univerzity je se svým titulem PhD na tenkém ledě. Škola totiž zatím vyčkává na certifikaci k udílení těchto titulů, a kolem platnosti současných by mohly být pochybnosti. Chybnou politizací ničeho nedosáhneme, a těžko říci, zda má certifikační úřad autoritu vydat retroaktivní pozitivum. Tudíž je na druhou stranu politizace nutná (NNN) * Prezidentský kandidát pro Paragvaj Anibal Carrijo poukázal na kořeny pučistické oligarchie v justici a volebním systému (PL) * 6 FF Latinské Ameriky na Žamajce uvede regionální kulturní dědictví prostřednictvím filmu (PL) * Íránský atletický tajkvondo tým obhájil titul vicešampiona na Sv. Poháru Tajkvondo v Santa Kruz, Arubě. Hlavní titul zabrali Korejci z okupačního pásma USA, mezi favority nechyběli ani Čajani (IRNA) * Mluvčí Libanonského Svatého Odporu (hizbullah) poukázal na rostoucí důvěru regionu v čistý štít Íránu za dýmovou stěnou koloniální propagandy. (RT) * Afgánští studenti protestovali proti Okupačním silám v Gaze a Afgánistánu, pohrdali okupační politickou mocí, a zjm. její křesťanskou rétorikou. Přirovnávali Křesťanství okupantů k Antikristovým učením (RT) * Prezident Ruských Strategických a Bezpečnostních Studií také označil příměří nad Gazou za vítězství Odporu a důkaz slabosti Telafídu (RT) * Titulky Íránských novin: Tehránský deník (Nazrialh říká Hizbulah trefí Telafíd pokud bude další válka) Hamšahri (Írán varuje USA před narušováním vzdušného prostoru) Iran (Svět potřebuje fér systém)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama