NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 30.11: HIV diferencoval hluboce chápání kolonialismu. Takže osobně nemám dojem, že by virus HIV byl jakousi zbraní

30. listopadu 2012 v 13:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Hovory mezi Bagdádem a Kurdistanským Regionem ve výborné atmosféře, zaměřeny na návrat před r.2009 (NINA) * Mluvčí Patriotské Unie Kurdistánu oznámil, že se prezident vrátí do Bagdádu brzy (NINA) * Íránský atom bude opět v IAEA/MAAE na stole, tentokrát spíše kvůli elektrárně (NiW) * Aktivista Aminatou Haidar: "situace Sahařanů je stále dramatická, ne-li rovnou neúnosná. mírové manifestace potlačovány" (APS) * Mozambický prezident přesunul vodní dílo na Zambezi mezi národní priority (NNN) * ADB: tvorba pracovních míst a udržitelného zaměstnávání je v Africe důležitou otázkou (NNN) * Z dopisů v Pakistánském Denníku Národ: Ahmad Zia Tulla je zděšen, že OIC, Mzn. Islámská Spolupráce, ještě neodsoudila agresi proti Gaze a kolonialnost OSN. (NiW) * Ikbal Hadi Zaid: uznávám, že se dá v Pakistánu všelijak nadávat, na druhou stranu co doporučujete vy? Obvinit D-8 z bombového útoku v Karačí a zeptat se Ahmadinežáda, co si myslí o genetické hanebnosti Pakistánské nejednoty a politiky? Mě se prostě zdá že pravidelně na ty, jistě často shrbená Pakistánská záda, ještě típete pane Zaid vajgly nebo po bičování sypete sůl. Pokud chcete docílit národní jednoty, tak toho nedocílíte peskováním, ukazováním a odsuzováním skrytým za "My." A takové to překvapující "však si tu vládu zasloužíme," to se nedá opakovat dokola. Je třeba ukázat národu třeba i něco pozitivního, a ne mu ometat neustále před očima jeho chyby. Že se vměšuji, obecně vzato nepříliš. Kdybyste měli vládu v Praze nebo my v Islamabádu, v podstatě by se toho pro nikoho moc nezměnilo. * MO Afganistánu poděkoval svému Arménskému protějšku za asistenci (BNA)
 2. Evoluční teorie je kritizována i popřena především jako produkt a nástroj kolonialismu a katolického typu zamlžovacího autoritářského idealistického antropocentrismu. Pokud tedy zase z jiné strany nutně dojdeme k tomu, že správci a zakladateli živé platformy na zemi jsou bakterie a viry (jako první sebereflexe jazyka po diferenciované solarizaci gravitační formativní reflexe), pak také víme, že nemoci a epidemie mají svůj zásadní a logický smysl, nehledě na idealistický typ pokrokové pohodlnosti. Syfilis tak pouze zamezil dalšímu lehkovážnému příklonu k "názorům" autorit ve věcech války. Díky syfilitidě se náhled na válku velmi zvážněl a diferencoval, zvláště tak syfilis kontroval brutální zpátečnické společenské a materiální postupy drancování a znásilňování. Stejně tak tedy zachovám posici zde, že HIV má zde také tuto logiku, a upozornil nás teprve na spojení pohlavní etiky a kolonialismu. Především zablokoval neomezené představy kolonialistů o jejich moci, a opět reakce na znásilňování z hlubin nejvyšší správy přírodních forem. Navíc si všimněme, že co se člověk domníval vyřešit antikoncepcí a hygienou - aby tak opět pokračoval v znásilňování všeho druhu, to již nová přírodní reakce neponechává rádoby invenci člověka: kondom a další věci jsou celkem efektivně virem HIV prolomeny. Zachovám tedy z osobního hlediska posici, že na silnější útok použito bylo základnější reakce přírodní - místo bakterie zakročuje vir. Také v podstatě nástup HIV diferencoval hluboce chápání kolonialismu. Takže osobně nemám dojem, že by virus HIV byl jakousi zbraní, ačkoli by k tomu asi nechyběly prostředky. Jen zřetelné cíle, krom pokusů. Nicméně i přesto, že lze černošskou a pro-černošskou tezi syntetiky HIV vyložit jako takovou kulturní přestřelku nad relikty otrokářství a euroantropocentrie, kolonialismu, nabízím určitou metodu šetření. Za prvé, černošská mluvčí: jsem si jista, že nepochází od "opic" (správně akcentuj a pochopíš) a komentátor v médiích ji marginalizuje, jako "mnoho zpráv" ale chybí zde důkazy. Tedy mrtví by byli, ale chybí důkazy, nechme viníky ať si odjachtují do luxusních hrobek? Navrhuji využít kolegium komárů, a v jejich pilné práci hledat libovolné prekursory HIV. Po jistém odhalení původu (geneze) prekursoru zúží se pátrání na určité komáry a odchylky, určitý původ prekurzorů. Vposled srovnáme ideální prekursor s technickými možnostmi své doby, a otestujeme postup umělé modifikace při rekonstrukci. Tím je ve věci mnohem jasněji: kde se pátrání zasekne. Je-li nalezen jeden prekursor, je situace dále diametrálně odlišná, než pokud není nalezen žádný. Nicméně žádný prekursor může být naprosto klidně stále přírodní HIV. Lze počítat i se sofistikovaným zahlazením stop, tj. sada fiktivních prekursorů v různých biosférách, a jeden opravdu původní přírodní virus. Jenže je nad všechny pochybnosti, že byť i dnešní pokrok v rukou nejmocnějších, nikdo není schopen zavést do množiny biosfér nějaké protoviry tak, aby zacílil určitou rasu nebo populaci kontinentu, a především nikdo v současné veřejné i tajné vědě nemá schopnost prekursorovou sadu rozestavět do biosfér tak, aby se tam bez dalekosáhlých bočních následků nebo prostě jejich rychlému vymizení udržely. Tj. budou-li nalezeny mnohé prekurzory, což z osobního hlediska předpokládám, zbývá pouze zběžná rekonstrukce geneze, abychom naprosto vyvrátili syntetikum v případu. Když však přejdu oprávněnost teze kulturní přestřelky, je druhý mluvčí evidentně klerikálně-elitárního typu a vím příliš dobře, jak černošskou mluvčí pro bílou audienci zbavit věrohodnosti (užívá ve vědeckém plátku spojení trest-prostopášnost, pykají-styk s opicemi, a neomlouvá jej z podezření ani že jsou spojení součástí jakéhosi pouhého nadhazování "hypotéz," navíc to s trestem označuje za tvrzení, a to s pykáním černochů za hypotézu!). Tudíž charakter odpovědi v přestřelce je dostatečnou motivací pro určité pátrání, když hlavním motivem samozřejmě bude hledání geneze a tak i "protijedu".
 3. Egyptská armáda zopakovala loajalitu k lidu a "jeho" ústavnímu procesu, poté co média se západním větrem v plachtách rozfoukala takové Brazilsky-blábolivé protesty (NNN,pi) * MZ Súdánu přiletěl předat zvláštní zprávu pro Zimbabwe (NNN) * Ženské křídlo ANC podporuje Jakoba Zumu (NNN) * Íránský a Irácký ČK budou spolupracovat na konstrukci kvalitně vybavených a specializovaných nemocnic v posvátných městech Karbala a Nažaf (NNN) * Alžírie a Tunísie se k Sahelu a Mali názorově blíží. MZ Medeči podtrhnul vedle národního dialogu rámcové posílení Maliské armády, aby se mohla rozvinout po celém území. Regionální mobilizaci pak nazval mobilizací proti terorismu, (APS) * Velitel USA pro Afriku v Londýně ocenil vhled Alžírska do věcí Mali a Sahelské oblasti. Doporučuje všeobecnou podporu zklidnění situace Mali jednáním (APS) * "Korupce v rodině premiéra" je předčasný závěr - jHasnawi/Ahrar (NINA) * Prezident Haiti byl na Havaně jednat o posílení socialistického sektoru spolupráce (PL) * Španělsko, Gvatemala, Peru a Bolívie vyměňují zkušenosti v tradiční medicíně (PL) * Peru a Argentina posílí vztahy ve vzdělávání, inovaci a prevenci (NNN) * "Nikaragua má několik variant urovnání sporu s Kolumbií" - Arguello (NNN) * Sabotáž měla přerušit tuniský ropovod Alžírie-Itálie (NNN) * Německo zkouší v Ghaně zemědělsko-ekologický pro-klimatický projekt AAESSCC (NNN) * Írán se pochlubil, že mu ještě do teritoriálních vod nevinkla cizí válečná loď (IRNA)
 4. Návrh na polystyrenový objekt v Gorkého Parku. Pyramida z kostí a lebek, s nápisem "Kazašský Louvre?" a pouze "inaugurační řečník" dále rozvede, že je to "v úctě k hauptrozvědkářce (MI) Lagardeové, naší ekomiteránce, děvečce za pětník, co nedá na podporu lichvy dopustit" * Diktatura farmaceutické sexuality - přitažlivost její kolosální doktrýna. Zvláštní, že dnešní módní návrháři "opomíjejí" možnosti ztvárnění pokrývky hlavy, krom šlechtických a nabobských forem. Na odkryté hlavy se lépe plive, i se dobře daří eugenickým "teoretikům migrace" - samozvaným filantropům. A konečně k přitažlivosti dej si od mouřenínků kávičku, nebo čokoládku, nebo aspoň banánek či "plnou". K prázdné, nezakryté, poplivané hlavě: tvé - lidskoprávní - ohlávce.
 5. Irácký plukovník zavražděn nástrahou ve svém voze, Faluža, 28.11 (NINA) * Irácká policejní hlídka odhalila bubny naplněné materiálem na střelný prach v Žurf alSachr, Babylon (NINA) * 5 raněných po útoku výbušninou kvůli alkoholu, oblast Bagdádu (NINA) * Požár v Bangladeši národní neštěstí, dvě vyšetřování, demonstrace, zatím žádná zatčení. Kalhoty i pro Americkou rapovou hvězdu Combse (NiW) * Kontrola SIM karet v Pakistánu selhala: zločinci získali vysoké množství kopií občanských průkazů, na které své zločinné SIM registrují. Opět by se muselo přitvrdit, a - přikancelářovat. Což by protisektářský návrh (polostátní jirga) výborně naplňoval, nikoli plošně, ale široce. Dále Pakistán zvažuje přitvrzení zákonů, resp. jejich úpravu pro čas tohoto ne-míru v policejních a bezpečnostních řadách (NiW) * Nigérie zatkla nejméně 28 podezřelých a objevila 8 kradených aut, za posl. měsíc (NNN)
 6. Kuriový systém je na tom zatím tak, jako katolická církev. Atributy jsou naschvál zlé a nepovedené, forma ideální a potřebná (u katolíků je to proto, aby nikoho ani nenapadlo sáhnout ještě po jiném náboženství: samo písmo je jím zcela pošpiněno). Kurie se rozdělují v inverzní proporci k reálnému kapitálu, a pouze na základě usnesení kuriové třídy. Má-li tedy jeden kapitalista z venkova 3x tolik, co celá republika (vč. tříd), pak jistě je nejen jeho skupině dáno méně, než třetina poslanců, ba i méně, než třetina další nejnižší kurie. Námezdních aj. kapitálem se nerozumí nic z toho, čeho nalézáme v opozitu nejnižší kurie na vzorku spoluusnesených z nejbližšího okolí. Tj. prostě příslušenství k životu, vč. diferenčního komfortu, jako jsou chatky. Naopak luxus třídy se schopností investice lze do jisté míry celkem snadno považovat ještě za pohyblivý kapitál, který třeba započítat. Za současné situace však v podstatě výpočet (dnes) nejvyšší kurie skládá se místo kapitálu ze státního majetku a ničeho víc, neboť jistě ani započtením "úspor" by se počty rezervovaných křesel nehýbaly. Rozdělení moci tedy předchází ustavení kurií sdola, výpočet pak je závislým poměrem, jehož kvalita se mění aplikovaným jednotkovým zlomkem (sousední kurie rozdělují se 1:3, 2:5, 3:6 atd, provoz v tomto sektoru lze zužitkovat v mezikuriové diskusi). Nejnižší - nejbohatší kurie pak začíná jedním křeslem, nebo jak usnese NNS. Výpočet pak (po právě takové diskusi) schválí NNS. Kuriový systém tak za 1) formalizuje a zpravidelňuje privatizace-znárodnění 2) omezuje přirozeným způsobem jinak národně-destruktivní totální vliv reklamy na obsah bezkuriové sněmovny 3) obecně ruší převratové tendence jak sociální, tak fašistické (které jsou dílem nejnižší kurie), k veřejnosti se totiž dostanou bez totálních problémů jak názory kapitálu, tak názory "strany" a stejnětak názory "podnikatelů," což nebylo možné ani před a není pravdou ani po roce 89, a nikomu jsme nikdy netvrdili, že i nějak jinak lze tento rok považovat za rozhodující. Je jedním z nejšedivějších, ba, po alespoň májové šedi socialismu nastoupila šeď s nádechem černé, dokonce i s dlouho nevyslyšenými "svatými duchy". Právo veta pak v parlamentním provozu (jako myslitelný experimentální update zmíněného systému) získává libovolná kurie peticí ze svého spolku, a přímluvčím alespoň jednoho původního poměru z každé kurie, přičemž vedení kurie smí takové petici bránit pouze stejnou peticí přímo mezi delegáty (a kurie může bránit právu veta jak u sebe, tak u druhých). Ale je to tak komplikované, že nejvyšší kurie (bezzemci aj.) bude dlouho protírat oči, než zjistí, že si kvůli své špatné organizaci uvnitř vrstvy dlouho své právo veta neužije. Tím je jaksi vykoupen jeden náraz. Další náraz je vykoupen přepočítáváním kurií, které se dostaví po jakékoli privatizaci nebo znárodnění. A zde bych viděl přínos zlomkové diskuse: že tedy pokud převažující kurie chce "flexibilně" privatizovat nebo znárodňovat, dojde se při tom zákonitě k několika diskusím NNS, kde se bude "flexibilní" vláda ostatkem kurií "trestat" (v rámci konsensu a logiky) výměnou kvalitativního zlomku. Ovšem pochybuji, že si jakákoli převládnuvší kurie bez vnitřních otřesů dovolí předkládat znárodnění nebo privatizaci co týden. Platforma by na to jakási byla.* Gaza: mezi třemi složkami mzn. aktivismu panuje obvykle ostrá schizofrenie. Diplomacie musí konflikt zastavit, a tím musí pokřivit i svou kritiku. Zároveň by měla slušně kolem sebe kopat. Za další je každý obecný konflikt snáze bržděn právě diplomacií občanské války. Za xté novinářská úroveň může být již neomezeně tvrdá. Slazení tohoto nesouladu pak vidím v jednoduchém "legu": je to v Gaze věru cyklus násilí, s tím do diplomatické diskuse vstupujeme. Poté ty, kteří nejméně mají do věcí co jak mluvit z mzn. přesvědčujeme o dobrém mediačním rámci, a jejich diplomacii napadáme novinářskými rozvody, konfrontacemi či dokreslujícími fikcemi jejich proslovů jenom potud, pokud tak lze doložit jejich negativní vliv na samotnou mediační misi, která má ovšem širší mzn. zázemí a souvislosti, kterým se pokud možno v "urážkách fakty" vyhýbáme. A konečně ono slazení té schizofrenie, že věc v Gaze považujeme za cyklus násilí, je právě vsuvka, jediná možná vložka: proporcionalita, která má ovšem jak oporu ve válečném právu, tak morální rozměry konkrétní každé situaci. A tedy tato vložka umožňující nám Palestinský ne-mír dále chápat logicky jako cyklus násilí, je dále zkreslena (habilitována) koloniální povahou mzn. tření v mediační diplomacii, tak primárně koloniálností Tel Avivu. A komu přijde ratió konfliktu "cyklus násilí s vložkou proporcionality v koloniálním diskursu" bezcenné? A přidejme nakonec Noama Komského "tvrzení okupační síly o sebeobraně je legálně pochybné." Tak snad kdyby dodržovala všechny resoluce a právě se stahovala, nechali bychom si od ní jednotlivý incident vysvětlit. Ale mobilizace stovek tanků a bagrů a stotisíce pěšáků proti systematicky terorizované populaci "největšího vězení pod otevřeným nebem" nemůže být záminkou k jakékoli diskusi o sebeobraně. (pi,ML)
 7. Jak jednoduše popsat složitou politiku v Afganistánu? Boje, terorismus, extremismus, vměšování cizinců. A to si prosím může dovolit i novinář Afgánské BNA. Jediné co nesmí, je nahradit bojování "okupací" nebo alespoň "obtížný národní dialog" nebo "kontroverzní asistence." Škoda. Na druhou stranu. I vyslovit vměšování je důkaz, že Karzaího motýlí aparát nakonec s Talibanem splyne bez "hrůzných masakrů," jak Americká mediální zóna publikuje, ani "nezakáže dívkám školy a matky," jak si jistě představuje Mullah Omar národní dialog, ani nepřijde "Taliban s prosbou o amnestii," jak si zase představují vojáci, kteří nechtějí revoltovat proti kontraproduktivním metodám - již vyhnané okupační asistence s dlouhým presenčním stínem. (pi/BNA)
 8. PI: Má někdo informace, jak získat širší přístup k propagandě v Saddámově Iráku během loutkové války proti Íránu? Totiž pozice prostého nevměšování USA je neudržitelná oním "mohli by se v klidu řezat za násobně menších ztrát dodnes." Tudíž bych se pokusil do tehdejšího světa nahlédnout i tudy, abychom na př. zjistili, jak adresovat tehdejší hráče mzn. a v regionu, co dát stranou jako strategické chyby a mylné obavy a pod. Zkrátka spíše než se prostě zastavit na odsouzení pokrytecké a bůhví jaké ještě invaze USA, spíše adresovat samotnou vnucenou válku jejími pojmy, a vinu ještě v regionu pěkně vyčítavě rozdělit. Bez poznání údělu jednotlivce v historii je jednota obkreslováním většího a většího kruhu kolem praskliny v zemi. (pi) * Nastolení daně z pozemku je součástí diskursu navracejícího se vojenského feudalismu. Příroda a lidstvo před sebe staví pouze ty problémy, které jsou sto vyřešit. sh:M Abulfazl (NiW) * K sociální síti Budečského typu bez vlajkování lze v Euroamerice přidat proti-konfliktní Džirgy. Tím jsou primární mikropůjčky a sociální systém zabezpečeny proti poryvům vlády, stejně jako primární soudnictví. Pokud se tento makrosystém napojí na družstevničení vyšším žamahírem hlasovaným kapitálovým vkladem (skrz jednorázovou apolitickou agitaci) máme dost stabilní základnu na další výchovu kapitálu bez intervencí v společné ale zkušenostně nedosažené demokracii (pi,NiW)
 9. "Snaha USA blokovat kf. k bezjadernému středo-východu je znakem jejich nerealistických požadavků, rozporuplného chování a samozřejmě patří mezi dvojitý metr pro NPT a nastolení mzn. míru a bezpečnosti" - Ramín Mimanparz, dále požádal o donucení Telafídu zničit svůj jaderný arzenál a podstoupit smlouvu NPT, která je pod typickým příkladem dvojitého metru pod pohrůžkou a rozsáhlou propagandou vynucována po KLDR (IRNA) * Drony: Jasné mzn. porušení a surr. libovolná poprava, abs. justice, gen. neproporcionalnost, nepř. bezrizikovost, gen. mimo bojová pole, dipl. kontraproduktivní, sci. psychopatol-socfrust, mlt-dip. hranice sestřelu +tolerance, mlt. slabina kamera, transmise, nebz. chem. zbr., dezi. president soudce, skrýt: GPS, behavioris, phosphoru2, Tariq, dezi. 0 nebo max. 10 civil obětí, stat. všichni muži starší 12 do počtu, skrýt: Džirga, Dřevo, beha/phos, sci. od r. 2004 2562-3325 lidí v Pakistánu, z toho 474-881 civilistů, vč. 176 dětí. Vč Džirga během likvidace Libie, 40 civilistů. * USA cvičí teroristy proti Balochistánu v Afganistánu (možná s Indickou rozvědkou, možná s Afganskou rozvědkou, ale možná úplně jinak) (NiW) * Jsou k dostání proslovy Telafídských vůdců. Opět nějaké to vyhlazování a podobné otevřené adresace "jádra pudla." Sběratelům doporučuji! (ML,RT)
 10. IAEA se omluvila za bezcenný rutinní únik informací. Petičníci žádají vyšetření jaderného arzenálu v Telafídu (RT) * Lehká inflace (+1.6%) v Alžírii způsobená potravinářským sektorem (APS) * FED obvinil Čínu a Írán z manipulace Trhem s Nemovitostmi a Automobilovým Průmyslem v Euroamerice. Řečtí zemědělci (ti zbývající) zamávali směrem k Wall Street mrkvemi. (RT) * Londýnský politický tintank: "Írán dělá úřední chyby s IAEA, v podstatě není čeho se bát. Z toho pak přirozeně plynou strachy z Íránu" - aha, Mark Fitpatrick z vývojového centra na politický blábol se domnívá, že nám díky jeho lepé řeči přijde Ovzduší kolem IJP "přirozené" a zvláště Práce IAEA "dobrá" a na př. pozdní informace o spuštění reaktoru "chybou na straně Íránu," když jde o neznalost smluv ze strany IAEA, a obecně pak teprve z toho plynoucí Přefukávání Žab. (NNN,pi)
 11. Případ Rasula Mirzajeva, který byl zpočátku zpolitizován v Rusi, byl ještě více zpolitizován svým uzavřením. (Potěmkin) * BK OSN podporuje novou iniciativu Kosova o dialog s Říší o vyhnání USA a sjednocení národů pod původní formaci (UNPR) * Základní sněm OSN vyzval všechny rozhodující autority v Sýrii k ukončení porušování LP, a vyzval vládu Sýrie k ukončení všeho takového proti Syrským občanům a jejich Ochraně (UNPR) * Aktivní nepřítel Říše - USA se snaží poštvat proti formálnímu nepříteli říše Rusku předkoloniální sankční pásmo Říše Ukrajinu, kde bude Říše podnikat regulace na ropovodu, aby atmosféra mezi formálními nepřáteli byla stále živá. (PRA) * Vydýchanina zamrzlá na pólech může ještě urychlit příchod doby ledové, když se uvolní (pi:OSN)
 12. Vatikán: zneužívání chlapců a celibát skrývá interní aparát plození dětí u mnoha matek každým "knězem." Výsledkem je zvrácená mocenská prarozvědka, která se již kostelem chce rovnat místním mocnářům, má zvoneček, i nahoře chce mít jejich majetkové znaky. Zpovědnice zajišťuje vydíráním a kalkulací v rodinných osudech klid kolem plození, když vedle toho celibát zajišťuje přes větší časovou plochu pořádné hrábě na majetek, na rozdíl od kterékoli jiné strategie - stabilní a ziskový. Proto pak také většina "duchovních" vatikánu o duchovnu nic neví, a laik po prvním přečtení písma naprosto je v něm předčí a popře. Proto také "vatikán rozmýšlí" antikoncepci a potraty: protože hovězí logika neumožňuje náboženské rozmýšlení, resp. rozmyslí to hned a správně. Protože potraty by udělaly do této základní technologie ždímání, plození a selekce zásadní díru.
*
Hugo Szántó "Nová logika, nová metafyzika," Ruch Filosofický, 1923
K.V., RF 1924
* K tomu stačí přidat R. Musila
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama