NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 30.11: Vatikán a Pakistán (měl jsem chybu v zpracovacím programu, dolepuji co jeho rozbitou verzí vypadlo)

30. listopadu 2012 v 16:18 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. První dnešní díl ΠNEWS
  2. Írán věnoval Haagu památník obětem chemických zbraní. Organizace Konvence (CWNPO) a Zákaz (OPCW) již zřídily síť podpory obětem chemických zbraní. Na př. v roce 1986 zaútočil loutkový Irák chemicky na Íránské město Sardašt, kde tak bylo povražděno 9000 bezbranných lidí. Ještě dnes po celých desítkách let lidé podléhají následkům takových útoků. (IRNA) * Námořní Velitel náčelník Admirála H Sayyari zařadil slavnostně do služby opravená vznášedla a moderní typ Íránského bojového plavidla. Zejména přizval sousední země k bližší bezpečnostní spolupráci, a vyjádřil důvěru konstrukčnímu zázemí armády v jeho rostoucí zkušenosti s přípravou bezpečnosti a sil země. (IRNA) * Íránský vůdce označil růst věhlasnosti za zaznamenatelný a poznamenal, že je zřejmé, že vytrvalý regionální aktivismus zastávající důsledně hodnoty rozumu a spravedlnosti nutně má větší ohlas než pragmatické a jednostranné rozporuplné představy globálních hráčů, takže snažší dosahování cílů revoluce nelze vlastně se snahami takových hráčům jako jsou USA ani vážně poměřovat. Tedy nejenom proto, že ve svém nezájmu o širší zájmy v diskutovaných regionech sahají obvykle jen k zjednodušujícímu pohledu, diskriminaci, rozvratu a intrikám (IRNA) * Jordánský vyslanec Íránu upozornil Jordánský TV kanál, že Íránská a Jordánská delegace zatím diskutují detaily nové smlouvy, a že úvahy o "dotování náboženského turismu" v Jordánsku Íránskou ropou zdarma jsou předpojaté, neboť v době odvysílání akorát nebylo s Jordánskem uzavřeno, jaké služby Jordánsko za surovinu výměnou nabídne. Jednání jsou v rámci Íránské sjednocující agendy podpory každého státu zjm. v jeho soběstačnosti (IRNA) * Íránský vyslanec doporučil globálnímu publiku prohlédnout si novou rezoluci KLP OSN k Íránu po stránce vyváženosti a protimluvů, neboť po těchto stránkách daná rezoluce znehodnocuje potenciál KLP prospět světovému pokroku, rozvoji a míru. Poznamenal, že Íránské upřesnění k polovině bodů rezoluce nebylo vůbec adresováno, a tak byla vydána jednostranná kompilace domněnek, uchráněná před vyváženou diskusí. Zeptal se dále, zda jsou krom problémů a pseudo-problémů muslimských zemí takto adresována na př. porušování práv černošských žen ve věznicích USA, nebo Francouzské a Kanadské nakládání s Muslimy, imigranty a původními menšinami. Samozřejmě si rýpnul do proslulého euroamerického koloniálního pokrytectví v otázce terorisované Gazy. Obvykle na Írán zasedlé resoluci oponovali na př. zástupci Libanonu, Somálska, Eritrey, Kuby, Egypta, Kuvajtu, Indie, Číny či Pakistánu (IRNA)
  3. Pakistánští policisté zneškodnili nálož připevněnou k vozidlu známého televizního hlasatele Hamida Mira (IRNA) * Íránský bývalý vyslanec vyjádřil pocit zadostiučinění, že Londýnská justice zamítla jeho "zpolitizovanou repatriaci do USA" (IRNA) * Starší vice-prezident pakistánské jednoty novinářů označil Íránského prezidenta za výborného reprezentanta Islámského pohledu na Západě (IRNA) * Naprostá většina obětí Lahurského syrupu měla historii závislosti. Obětí je po pondělní vlně úmrtí již 16. 19 lidí ve věku od 14 do 40 let je hospitalizováno. Úřady již zkonfiskovaly 217 krabic syrupu Tyno, vyšetřován je provozovatel Lahurské továrny na medikamenty, a zavřeny jsou 4 apotéky. Asociace Lékařů žádá legální zásah proti prodeji léků mimo předpis, krizovou součinnost zřizuje 11-členná komise. Tento rok si jiná kauza vyžádala 150 životů v souvislosti s prokardiaky (IRNA) * Paramilitární Renžři oznámili zatčení z terorismu podezřelého člena LeJ Kvari Šakýla v Karáči (IRNA) * Spojka Diplomatické Akademie s ministerstvem zahraničí Rusi, profesor Panarin předpokládá úpadek USA, jehož základna je protknuta nezvládnutým a konzistentním tlakem mas (IRNA) * Hlavní guvernér Západního Azarbajžánu (prov/iri) vyjádřil kompletní připravenost k spolupráci v oblasti zemědělství s Arménskou provincií Armavir. Jeho generalguvernér je hlubší spolupráci nakloněn, zvláště může-li prohloubit diferenciaci vztahů v oblasti trhu (IRNA)
  4. Prezident Pakistánu A A Zardari slíbil dopadení zločinců za pro-sektářskými útoky během svátků, a zvláštní pozornost věnuje s MV případu šjítské menšiny. Také pozdvihl připravenost občanů i policistů. Jediné co snad v oblasti "slovíčkaření" namítnu dalšímu obsahu jeho řeči je, že tyto útoky nejsou doslova "ve jménu náboženství" než spíše "pod jménem náboženství" ale také - pod tlakem vzrůstajícího (?) pocitu tlaku a osamocení tradičních nebo ekonomických minorit. Jisté přiblížení policistů věcem menšin by prostředí pro tuto v důsledku rozvratnou činnost redukovalo. Také by mohly pomoci státem lehce zřízené polo-úřední a polo-socialistické kanceláře, kde by se konsolidovala koheze těchto tenzních fragmentů, tj. kde by si mohly ustavovat vlastní pravidla, a s legální podporou státu tak ochraňovat své smíšené lokální komunity před diverzní nahodilostí a obecným zákonem neadresovatelnými přestupky. Takové samoregulační kanceláře s pouze komunitní výbavou by také ulehčily práci policistů, a ochránily jejich zásahový prostor od vkračování do jinak sporných a záludných oblastí. Také by pomohly fiskálně sledovat různé aspekty aktivity, zájmů a potřeb v menších komunitách, které by o takovou instituci projevily zájem - něco jako decentralisovaná národní (pohotovostní) fronta. Jako socialistické samozřejmě v tomto objektu myslím pouze způsob obsazení do funkce(í), proces vnitřních stanov, fyzická možnost vést příspěvkový rozpočet atd. Posílení politického myšlení je zákonité, ovšem totálně pochybuji, že by v tomto momentě vedlo zrovna k protistátní formaci. Spíše by se právě mohly posílit prvky sociální, kohezní a národně-vzdělávací. Nehledě tedy na zjemňující doplněk uvažovaného prostoru policie / pro-sektářské násilí a doplněk komunikace vnitra s krizovými oblastmi, tj. těmi v pocitu ohrožení a ojediněle snad i zrady státu, když jsme u širších bezpečnostně-strategických otázek (IRNA,pi) * Za posledních 7 měsíců milion tun neropného zboží prošlo přes přístav Šahída Ražaje, Íránský Hormuzského průplavu (IRNA)
  5. Jaký zrádce? Na mě si přijďte s řečmi o zrádcovství! Návrat moci do Vídně, to že je zrada? Toho dlouhého snu o Americké nezávislosti, co se tak hezky oplatil ódou na mzn. konspiraci s USA, a sakra dlouhou světovou válkou. S USA vždy v té ne hlavní, ale nejhorší roli? S těmi jejich dolary, co je tiskne sám Ze sklepů na trůn a Z trůnu do sklepů? Čím je mi Masarykova ideologie proti českému jazyku? Čím mi může být sklepní pochod k nezávislosti, který se živil neschopností prosadit zájmy utlačovaných ve Vídni, a nakonec se za ně nepostavil ani po odtržení? Čím mně může být Česká státnost, když tu její lepší část srovnávají nezměrní hrůzovládci s nacismem, aniž by snad alespoň ten formálně vykreslili do důsledků? Čím mi jsou mocenské a nikoli demokratické ambice našeho národa, jejihž chápání státu je založené na neustálém převratu a stoupování knih? V zásadních rolích státní moc v rukou národního konsenzu zklamala, a tím ukázala, že národ zdaleka nedospěl k míře koheze a uvědomění, aby si uvědomoval rozsah a podstatu státnosti. Kdyby se bylo alespoň uplatnilo "nezapomínat ničeho jiným a ani sobě," stejnětak kdyby protikomunistický růžový převrat nebyl protikomunistický, ale uvědoměle Mňačkovský, byli bychom jinde. Ale to nikoli, po křiku na Václaváku, že chybí jakési informace ze Západu, nastoupilo sedativní odříkání, že dnešní informace jsou "dostatečně mezi řádky," a k tomu přirozená napuchlá sebestřednost, že mladý člověk nerozumí co tu bylo (ani když si umí vybrat staré knihy a z nich to dozákladu zmapovat), natož aby kritizoval co tu je, zvláště na úrovni propagandy a desinformace. A což národní požadavky? Sociální stát bodem jedna, a doktrýna konkurenční evoluce, postarání se o sebe sama, odpor k ústřední moci, a postupům zvrchu, tendence odvrhnout společnost, ale zároveň pragmatická tendence převratu, zavádění shora, a u družstevnictví falsifikace mecenášů, účasti na "rozjetých procesech" zdola, iniciativ (jakých, když společnost odmítá basální socialisaci a chtěla by jen její konzumě-solidární plody, po kom? snad ne pouhým ukazováním na jiné) a konečně pořádně oživený kult osobnosti, právě v oblasti názorů a iniciativ, kterým se nejlépe s doktrýnou vlastního prahu ometá lidem o nos, že právě jejich sociální aktivismus je vyšinutý. Když kritik neví, jestli chce společnost zavrhnout, nebo zavrhnout stát, nebo jej převrhnout, a nebo být autoritově-asociovaným konstruktivně-sociálním aktivistou alternativního kapitalismu? Naše společnost je po tomto snu o nezávislosti značně frustrovaná a nevratně rozložená, neboť potřebné ideové mezičlánky jsou oním vytrvalým Oni Oni dehonestováním autorit také zavrženy. Mě nezbývá, než odhalit v Masarykově postupu počátky Amerického intervencionismu, a zradu demokratického principu hned v počátku ČSR, čili pojímání nezávislosti bojem bez jednání, agentstvím v cizinách, paktováním a urážením. Místo i jen pokusu o analýzu, vnitřní intervenci a sjednocení a pak jednání přímé. Pro mě z tohoto válečného bludu zůstávají pozitiva pouze v obou Májích, a dobře převážně našimi sovětskými socialisty zmapovaných základů kolonialismu. S takovou renesancí nutně vystupuji z obšírných vše možné zdlouhavě látajících diskusí s nafoukanými frakcemi, kterým je stejně složité vysvětlit exces komunismu v socialistické myšlence a její zbytečné vlajkování a zavržení, zestátnění, stejně složité jako těm druhým vymyslet lektvar na socialismus bez společnosti, na soužití s komunisty, u nihž si druhá strana bohužel neuvědomuje jejich národně-aktivistický původ. Nemusím teatrálně odsuzovat komunismus, ani jako vědu, ani jako sumu minulého režimu, nemusím odsuzovat ani revoluční chybu, ani chyby válečné společnosti. Pro mě se otázka národa uzavírá v návratu k Vídeňskému Německu, jeho dekolonizační iniciativu mzn., jeho sociálnost župně-koloniální, tedy profitování na vnitro-koloniálním státem zavedého socialistického družstevničení, ochrana jazyka před nevyzrálou státní mocí národa, a vůbec hluboký výsledný zásah do mzn. dění, dobře vyvážený na všechny tři strany. Rakouská renesance, a demokratický kolonialismus. Za takových podmínek má náš národ větší ochranu, než v tomto výprodeji, a není mu především ponechána moc dále si ničit vlastní jazyk. Také sjednocení blízké a široké historie do učebnic Německa-Rakouska-Čech je již možné, decentralizací židovské otázky, zrušením národní stigmatizace na politických základech. V mzn. poučeném celku zahrnujícím i Srbsko, který ruší základny USA promptně je národ ochráněn, a historické pseudospory padají s Wilsonovým vměšováním, a jsou řešeny společnou ústavou pro oba dotyčné národy. A pokud filosofie postrádala u čechů r 1927 formální logiku, a u němců nalézala bludaření, pak věřím, že pokud již bývalá monarchie překonala bludaření, postará se o nás lépe, než my sami, zatím. A v modernizovaném kolonialismu, který koná "diskriminaci" symbolicky a konstruktivně-sociálně, budeme mít dost času postupovat v lepším globálním přehledu k míru, a tak i k národnímu uvědomění. Ze kterého někdy možná založíme státnost, až ji přestaneme zaměňovat s Oni Oni, převraty a idealismem. Mmch. bývalý režim byl také špatný státník: vědecký pokrok zvládl prakticky na výbornou, byrokracie se vesměs zbavit nedá a všude bývá zaměňována se státními symboli, chce-li být pliváno na lokální vykořisťování, jenže co na státnosti UV nemělo šanci pochopit, bylo to vše, čím se taková státnost brání. Byl to tedy vědecký experiment budování, produkce a výchovy, náhodou (?) zajištěný mzn. situací na dlouhou dobu. Jakmile toto skončilo, stát se projevil jako "schopnost zasedat, reflektovat a mluvit k lidu," což jaksi nezabránilo jeho hulvátské devastaci. Do budoucna "idealistických převratů" doporučuji zestátnění revoluce, aby se konala se vším všudy pro každou reformu, a nebo bez tohoto, a aby socialistické režimy ukládaly svůj kapitál ve formě zlata do sochy Buddhy. Totiž zabudované na hlavním revolučním náměstí, aby takové sametové revoluce mohli s bagrem a jeřábem hned přispěchat, jak to s tou reformou vlastně myslí. Kdyby takto naši komunisté kdysi mysleli, pokračovali by sameťáci ve svém manifestu asi tak během měsíce nové vlády. Nebo lze kapitál ukládat pozlacováním psích bud, v občanském vlastnictví, to pak také o "nutné" privatizaci prozradí rychle mnohé. Nicméně pro pohodlí své myšlenkové práce nepovažuji koncept ČS státnosti za efektivní posici. Národní kohezi a sociální obrodu sáhodlouhými reparáty cizích logických chyb nezavedu, obecná neschopnost státnosti jako odraz nejednoty národa v ničem je těžko vyvratitelná, a budu-li prosazovat model zjištěný z Pakistánu, tedy reunifikaci jako konsolidaci národního vědomí a historie, pak buď dosáhnu z toho plynoucích solidních strategických změn s důsledky pro globální mír, a nebo prostě intelekt, který by rozhašteřené frakce národa zotročily ve svých bludech postavím jako pomstu za jejich povýšenství v plné síle "proti nim." Tedy zejména proti "jejich" dogma, státnosti, antikomunismu, a dalším. Pokud tedy ten onen směr ocení mé myšlení jako suché syntézy, a na detailech bude ponižovat s vědomím, že jej budu vyčerpávajícím způsobem přerůstat, aby se pak několik národních frakcí, jako okupanti mého mozku v dostatečné intelektuální výši sjednotili, tak místo toho celou nenávist k této okupaci postavím na pozice nejčastěji vlastizrádců a národních kolaborantů, a zde jim budu syntetizovat ultravysokého hyperintelektuálního nepřítele. Vynasnažím se tedy pošlapat to ze státního odkazu, na čem se národ odmítl poučit, a vynasnažím se být takovým nepřítelem, že mne budou sudeti a monarchisté jakž takž ale přeci přijímat, syntetikové mě pohotově doplní, a reunifikační křídlo bude obávaným nepřítelem desorientovaných sociologů, socialistů, komunistů, antikomunistů, národní buržoasie, sameťáků i dalších a úhlavním nepřítelem USA (jdu po aktivní dekolonizaci, milá říše, která poté kolonizuje družstevnicky, s efektivním rozdílem, pouze protiamericky strategicky odlišným od rovný-s-rovným, rovný s rovným pouze u Africké Unie, Pakistánu, Íránu, KLDR, USA úhlavním pasivně odstraňovaným nepřítelem, a Ruskem a Čínou co nepřítelem formálním, což je totéž, co výsledná Říše doporučuje na př. Saudovi nastavit k Íránu. Je to totiž obrovský diplomatický potenciál, přidat mezi dva extrémy neprůhledný mezičlánek. Říše totiž potřebuje s Ruskem pokud možno trvalý mír, ale sebere si Ukrajinský ropovod, stejnětak potřebuje Sauda co patrona a správce fondu Africké Unie, a jelikož bude říše aktivně rozbíjet Čínu svou kolaborací s KLDR, potřebuje mít osu Islamabád-Rijád-Tehrán urgentně spořádané v jejich otázkách a schopné vzájemné spolupráce ve všech směrech. Říše také realisuje Osmanské představy, a tak dále. Obecně je Říše nejaktivnějším z nás všech, kdo chceme USA zvnitřněné, zbavené globální moci, a poddané vnitřnímu vývoji, který chápeme již tím, že všichni Američtí vězni jsou političtí, a jejich učebnice historie ukazuje řadu zločinců jako evoluci jednoho detektiva. Tedy říše určitou resistemací Evropy a improvizací v diplomatických stereotypech má spousty velkých formálních nepřátel, ale v podstatě se děje jen to, že se Američané stahují. Říše podporuje kontinentální formace, a ty akceptuje jako hlavní diplomatickou moc, a nutného přítele) s mnohem lepšími strategickými výhledy, než bez toho. A k úhlavnímu nepříteli přičtěme současnou americkou koloniální vládu. Tedy začněme tím, že Masaryk byl Americký agent, a Mňačko byl pohříchu zle pochopen a málo přijat, protože také s konečnou platností není žádným agentem. A Masarykova arogantní cizáckost otázkám CK i otázkám dělnického hnutí není zkušeností národní, nýbrž státní. Bez těchto uvědomění reunifikace nedosáhneme! Obecně pak v zaniklých koloniích víme co chceme, a pro národní otázky může být cestou reunifikace do původních celků, s novou zkušeností!
  6. Aktivní národní hnutí reunifikace a dekolonizace, ale podpora v dané říši racionalizované kolonizace. Aktivní osvícenská kolonizace slouží jako doplněk špatně zaváděného náhledu na kolonizaci v národech, a na druhou stranu aktivní a konstruktivní adresace koloniálních praktik z centra renesanční říše, respektujících a chránících socialismus a jazyk kolonizovaných odstraňuje právě přítomností jasných formulací a titulů strukturální platformy, které v minulosti vedly k rozrůstání vykořistění v koloniích jak místním kapitalismem tak místní justicí a armádou. Samozřejmě chce to také aby centrální demokracie tyto věci ústavně i hájila, a byla si vědoma známých lapsů. Symbolickou aroganci a diskriminaci bych jistě ponechal, ale spíše tak, aby prostředí utvářelo příležitosti k odstraňování předsudků, tj. aby každá arogantní vsuvka působila dost věrohodně, nicméně aby se paralelně v jedinci vyvíjela motivace podřídit se symbolickému ponížení, a tím získat privilegium (a další klamný výhled na aroganci). Na př. "kdo neumí německy, nemůže až do důchodového věku být byrokratem, kdo umí, může si mezi oběma vybírat" a konečně "kdo není v družstvu má menší výdělek než družstevník, a ten má menší než německy se dohovořící družstevník." Nikoli ovšem bez cepování k pořádné a důsledné češtině, o kterémž však čech nemůže vůbec rozhodovat (úřední balaklika). Tj. opravdová centralisovaná a odborná starost nejen o jazyk a s arogantním preskriptem přejímání (anglické slovo? poznámka do žákovské), ale i o roli jazyka. A s realisací renesance kolonialismu v konceptu dekolonizace ve směru nevměšování, mír renesance tam, kde se opravdu nejhůře chybovalo v národních státech: nakládání s knihou, historií a Vatikánem. Obecně tedy s informací. (v nové ústavě se sdružování za zájmy Vatikánu musí nahlásit dopředu, a povoluje se jeden vyslanec na Říši. Kdokoli pak pobírá rentu od Vatikánu nebo jinak nakládá s jeho majetky mimo vyslanectví, bude-li přistižen při nenahlášené manifestaci, spadá pod trestní právo, a recidivistům snadno hrozí vyhoštění. Ono totiž domyslet roli zpovědnice budí vůbec všechna podezření, a nutní k nekonečné černé ódě na bílou čepici. A přes všechny systematické ohavnosti, které jsou celibátem a zpovědnicí trůnu a jeho zástupu zlodějů dětí zajištěny, není koho trestat, než vzít státní povahu Vatikánu doslovně, a hrubě jeho systematické pohlavní zneužívání dívek a žen číselně omezit. Čili 1 na říši a jinak zákaz neohlášeného sdružování s důsledkem pro rentaře. Chtěl jsem říci, za všechno může Bankovní-Papež a jeho imperiální bratr Nestátní-Dolar, tato dvojice formovala jak procesy korupce, kolonialismu, tak rozvratné agentství, zda-li užitečné bludy nezávislosti. Nutno si také uvědomit že Vatikán je vůbec jakousi zkamenělou prarozvědkou, ovšem s nejhoršími prostředky, které si humanita nechce domyslet, a se zvrácenými cíly (kamuflovat zločinnost na myšlení, pohlaví, přírodě a společnosti přejatou knihou, vždy se vyrovnat pomocí kumulace výnosů nejvyšším globálním formám moci v luxusu, tj. dnes vlastnictví banky a státu, lidé a myšlenky jsou celému schematu pouze prostředkem k tomuto vyrovnání, neboť na základě permanentního sexuálního zneužívání a přidružených výslechů má výsledná moc všechny destruktivní páky v parazitovaných národech. Od toho katolické kostely nejsou žádnou památkou, nepatří totiž žádné kultuře a nikam nepasují. Naopak jsou pouze materializací totálního zneužití, jeho slizkou schránkou, potřebným úkrytem pro základní aparát zpovědnice, ideálním útočištěm někoho, kdo chce být srovnáván svou činností jak s radním, tak s učitelem, zatímco nutně kolem této kamenné formy lži chodí desítky lidí, jejihž děti jsou toho pána, který si to skrytý za celibát, řádovost, luxus a knihu může dovolit, vč. kalkulací s internami lidských životů, vč. s desítkami aktivních vyděračských kleští čouhajících ze zpovědnice do městské společenské infrastruktury). Uznejme také, že s tím všudypřítomným otcováním je to tedy dost pochopitelné. On totiž ne každý chápe, jak se otče v tomto směru vyslovuje. Jen u těch neinformovaných ono otče je jakousi "formalitou," která klouže po sutaně, přes Pavlův uřvaný fašismus až do Papa Yorku, kde teprve přes centrální (čepici) odlétá do nebes, kde již nelze ono otče chápat ani formálně, takže zbývá pokoutní numerická kramařina s logikou. A proč formálnost pro ty, pro které není otcovství dotyčného realitou? Nu, ten s čepici "vprostřed" toho "svého" se spokojí alespoň s tím, že jeho autorita je formální. A vylhanou knihu nebere než diktátor zákoník, který mu také přináší formální principy uznání jeho moci. Jenže dokažte jim to. To by totiž společnost neunesla, protože je to staletí trvající kleštění do rodinných vztahů a implantace schemat a machinace s dětmi, tj. především jejich neomezená výroba a selekce, bez starosti o jejich zabezpečení. Čili lépe to nezjišťovat a odsunout zpátky ramena tohoto lží utvořeného dřevokaza za hranice států. Takový 1 vyslanec se dobře kontroluje. A kombinaci celibát-zpovědnice, a navíc znalostní imunitu před policií má pouze tento řád zkaženého vzduchu, pomluvené přírody, zhanobené pohlavnosti a práce za trest. Eliminace všudypřítomných katolických vyslanectví nemá s náboženstvím nic společného, a pokud se to nestane, vězte, že to, co mi odepřete jako "pouhou podezíravost" není rozhodně ani "pouhým rizikem." Ony fámy o zneužívání chlapců totiž především nastírají, že celibát je provázaný s homosexualitou, a za druhé, že k "excesům" dochází "vyjímečně, byť ne zřídka." Tento uměle nastolený a mocensky-médii udržovaný dojem totiž velmi dobře kryje fakt, že zneužívání se týká vůbec jen dívek a žen, a nadto, že jde nejen o excesy, nýbrž samotný základ systému, původně krytý, právě ve svém vydírání zneužité, znalostí rodin - celibátem. Který udrží tuto celkovou iluzi, i když všechny ženy v katedrách nehledě na věk si už "užily své," a žádný z mužů přítomných to neví. Zeptejte se sami sebe, které "jiné náboženství" nárokuje svému duchovnímu "božskou autoritu" nucení k zpovědi, tj. vylévání ohavností, rodinných tajností, a další negativních informací, a které nadto klame celibátem, zneužíváním chlapců, zeptejte se v první řadě, zda vás duchovní rozvoj zbaví pohlavní žádosti, a zda byste svému bohu zasvětili chladné ohavné sály a v nich, zda byste zavedli právě - zpovědnici. A zkuste se vžít do role jakéhosi vyšlechtěného zloděje trůnu, čili v nižším řádu parazita, který sdílí aparát se svým králem, aby celibátem z historie vyryl pořádný majetek, a také chcete mít děti, a máte zpovědnici, a používáte knihu především k tomu, abyste člověka zmátli a polapili, vše ostatní mu znechutili, a myšlení mu zprotivili, naučili jej hledět do tmy, a v ní čekat slovo. A to nemluvíme o ohavnosti jmenování svatých: což na př., kdyby USA prolezli přes klíny holčiček tři sta let historie každého evropského státu, a dnes by nám pan Obama k tomu všemu přednášel, které z našich postav jsou vyvolení boží, a kteří nikoli. Tedy, kdo má ještě celibát, trůn, zpovědnici, zvon ve věži, chlad v chrámu, špatnou pověst, nulovou znalost příslušného písma, a konečně mzn. určování historických postav, obvykle v ostrém protikladu proti historické logice. A nakonec: muži, kteří dosáhli v nekatolizovaných zemích moudrosti a zároveň znalosti písem, obvykle přitáhnou přirozenou měrou bohatství, ale i věhlas, a pak postupují mezi třebas demokratizovaný klér. Obvykle však u nich najdeme jako rozhled, tak osobnost, tak atributy společensky oceněných. Avšak kolem katolických často kasáren vyskytují se moudří v potlačení často před popravčí četou, a konečně katoličtí knězi musí projít macdonaldovskou selekcí, nakonec se v písmu lépe vyzná kdo si je aspoň jednou přečet (studují jiné náležitosti), a ti, které pasují na svaté jsou produktem společnosti, kterou tito pavouci udržují: tj. zakyslí asketici nebo chudáci, kteří se utíkají do lesů, a tam jsou právě těmito pavouky utvářenou mocí vyhlazováni. Tedy zdá se, Ježíš jim asi na kříži odpustil všechny zločiny, které si usmyslí, a společnost zlomenou nakonec obšťastňují nominováním těch, které zlomili nejhůře, zatímco v společenském příšeří žije zlomení ještě horší, a nad tím ještě horší. Pokud tedy navrhujete zůstat u formulace "pouhé riziko," pak vposled navrhuji "pouhé riziko opravdového antikrista v pavlově těle se vším všudy, a to riziko podložené naprostou většinou nepřímo důkazních fakt." A to je ovšem věc kterou Masarykovi vůbec nelze odpouštět z filosofického hlediska: takový opravdu přinejmenším rizikový společenský faktor měl po Nietzschově formulaci "Ferda mravenec zvrácenosti" rovnou a neprodleně vyříznout. Není nic v historii, co by mluvilo pro Vatikán a pro Pavla. Pouze a jen naopak, a nejen pro čechy. Ani s náboženstvím taková organizace a její faktická schopnost nesouvisí. A jejich "přemýšlení o antikoncepci a potratu," to už také jen nasvědčuje o pravé podstatě celibátu. Tak dlouho by o antikoncepci ani potratu neuvažoval ani idiot. První je otázka triviální, a druhé víceméně akademická. Zákaz potratu je tedy pouze udržení výše naznačené moci.
  7. 70,000 potěru nasazeno do vodních zdrojů Nakičevanské Republiky - Shirulilu (IRNA) * Íránská NIDC provedla za posl. 8 měsíců 124 těžebných operací plyn, ropa, souš i pobřeží (IRNA) * Čirič: "Telafíd se za osm dní dopustil zločinů proti lidskosti svou neproporcionalitou. A USA chtěly také lépe prodávat v regionu zbraně" (IRNA) * Mzn. oblíbená režisérka Tamineh Milani, která připravuje dokument z prostředí svaté obrany (proti Irácké loutkové invazi,`80) bude jedním z mzn. poroty v Azerbajžánském filmfestu 2012. Polští, Turečtí, Íránští, Rušští ale i Češští režiséři byli na akci do Baku pozváni (IRNA) * Od pátka se v Novém Delhí utkají Indické, Pakistánské a Íránské národní týmy v Kabbadi (IRNA) * Agresivní komanda překročila modrou čáru v Libanonu a "svými" výkopy kolem "svých" dříve nainstalovaných ocelových bran zalarmovala Libanonskou armádu i jednotky OSN pro mír na čáře. (NNA) * Rakety v Libanonském Hasbaj - počáteční vyšetřování voj. soudu přezkoumá vládní vyslanec (NNA) * Pakistán úspěšně otestoval raketový nosič Hatf V Ghauri, N1300KM (NiW) * Evropský filmfest v Ašrafii 29.11-9.12 (NNA) * I Chan přijal positivní hodnocení od P Mušarafa, ale odmítl spekulace o možné spolupráci (NiW)
  8. Grossman (nMZ PPak) odstupuje, Clintonová (MZ) se chystá příští rok. Poděkovala mu za podmínky pro Afgánský národní dialog. Toť otázka (NiW) * Francie podpoří Palestinský návrh v OSN. Čeští hrůzovládci vedle jiného prohlásili, že podpoří Palestinské úsilí v budoucnosti. (NNA) * Írán, Arabská liga, považují odklad NPTsv jednoznačně a rozhodně za vážné pochybení (NNA) * Tělo Palestinského Prezidenta Jasira Arafata bylo opět pohřbeno a hrobka zavřena. Vzorky prostudují Rušští, Švýcarští i Francoužští experti. (NNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama