NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 3.12.: Být vděčný Hágské "justici" je věcí náhody. Někomu urobí po právu, někoho kopne do břicha

3. prosince 2012 v 14:28 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Speciální vyslanec OSN pro mír v Sýrii Lachdar Brahimi na základě svého krystalizování řešení v Kuvajtu, Saudii, Turkii, Íránu, Iráku, Egyptě, Libanonu, Sýrii, Rusi a Číně potvrdil správnost tzv. Ženevského komuniké, jako základny k hledání řešení konfliktu v této Arabské zemi. Syrská Politická Opozice Chce Jednat s Vládou: poté co informoval Bezpečnostní Koncil o výsledcích svého snažení, Brahimi řekl, že mají prvky, z kterých navrhnou plán pro tyto účely. Vysvětlil, že to jsou aspekty obsažené v dokumentu, kterým se zavázaly v Ženevě prostřednictvím svých Ministrů Zahraničí Katar, Kuvajt, Evropská Unie, Irák, Turkie, Británie, Spojené Státy, Francie, Rus, Čína, ale i OSN, Arabská Liga, nebo všechny země Akční Skupiny pro Sýrii. Myšlenkou je zřídit příměří, a nastartovat transiční mechanismus, abychom pak došli k volbám, dokreslil Brahimi. Abychom tohoto jako mzn. komunita dosáhli, požádal Brahimi o deklaraci Bezpečnostního Koncilu, která vyleje základy transičního politického procesu. Částí této Brahimiho mediace byla právě minulá túra Kuvajtem, Saudií, Turkií, Íránem, Irákem, Egyptem, Libanonem, Sýrií, Ruskem a Čínou. Potřebují pod těmito základy podepsané země ještě nějakou reklamu na Brahimiho mediaci? Nebo je potřeba ještě jedno takové kolo "zmapovat státy brzdící regionální konsenzus a akceschopnost BK OSN?" Snad, že v novém postupu jsou proti Ž.K. nové prvky, značně zjednodušující politický konsenzus v OSN, a jistě vycházející z potřeb zemí regionálních, a nikoli z potřeb mediálních hysterií a jejich psychopatické systemizace. (Prensa Latina:pi) * Brahimi upozornil, že samy strany v Sýrii nejsou schopny dojít vnitřního řešení, a tak počítá pouze s autoritou BK OSN, podle náčrtů Ženevského komuniké. Také ostře podporuje příměří, ovšem to dle něj bude určitě vyžadovat mírovou misi. Osobně se domnívám, že zásadní, v čem je přístup mzn. komunity kontraproduktivní, je, že opozice je určitými stranami rozmazlována, zatímco vláda delegitimizována, tedy alespoň donedávna. To by o sobě "nevadilo," když vynecháme ty části reality, které se do mzn. diplomacie nevejdou, neboť by pouze vyústily v "cyklus osočování." Co však výrazně vadí, je, že ještě po Ženevském komuniké ne malá množina zemí takto mediálně a diplomatickým osočováním mzn. opozice rozmazlovala opozici Syrskou a především zobecnila tak pro Syrské publikum "problém OSN" na problém nejmenovaných zemí, a tedy navrhovali "akci mimo OSN." Toto musí být BK OSN především s plnými důsledky odvoláno, má-li jakákoli další deklarace mít vůbec nějaký smysl. Dosud totiž syrská opozice nepočítá s OSN, ale s touto "hrou mimo OSN." Pokud tedy BK OSN vůbec chce adresovat otázky Sýrie, musí jednoznačně potvrdit svou autoritu, a tedy platnost Ženevských dohod. Bez toho je hra na "brzdy" v BK OSN absolutní lží. Buď se tedy v OSN Sýrie řešit bude, nebo tito "mimoňové" otevřeně potvrdí svou asociálnost, svůj odpor k mzn. komunitě, svou neschopnost ustoupit lidem v Sýrii své vlastní zájmy, a nebo tomuto načatému postupu řeknou jasné ne, a budeme se dívat na věci očima OSN. Pro které se zde evidentně obětují všelijaké zdroje a osobnosti. To, že této "mimoňské" koalici na přání její "opoziční tělo" odpoví, že je v zájmu celé Sýrie pracovat mimo OSN a rychle zasahovat vojensky, nikdo nezpochybňuje. Jako takové to ale nemá větší cenu, než názor druhé strany navázaný prostorem konfliktů na spáry celého regionu, a ba i světa. A při nerespektování tohoto mzn. zákona k adresaci OV zákonitě zahyne víc lidí, a víc lidí přijde v "transici" onoho typu o svá práva. Proto existují zákony, které vylučují doktrýny "převahy akce nad zájmy," natož absolutně ademokratické postupy "koalice aktivních."; Panetta poté co mu odstupující MO Telafídu sdělil svůj názor na existenci OSN ("to.. to s palestinou je.. je chyba!") poplácal po rameni, a řekl "spolupráce našich zemí je ještě silnější, než byla" (pí, pí:NNN) * Mluvčí Íránského ZaMini "silně odsuzuje teroristické explose, které zabily mnoho Syrských lidí" na Damašském venkově (NNA) * Ban Ki-moon (29.11) odsoudil čtvrteční explose v Jarmaně na Damašském venkově, které stály mnoho životů, a dodal, že neexistuje žádná omluva pro cílení na civilisty a takové teroristické útoky (NNA)
 2. Dle OSN si zatím Brahimim správně adresovaná krize BK OSN v Sýrii vyžádala njm. 20000 životů, nejčastěji civilistů, ale i vojáků, státní správy, teroristů, policistů, duchovních, nebo místních i zahraničních reportérů, lékařů, či uprchlíků z jiných zemí. Konflikt jak z pera BK OSN se pod těžítkem "Pryč s Asádem!" koná již tradičně 20 měsíců. Utvořil 440 tisíc regulérních utečenců, o které se další ohrožené regionální země mateřsky starají, a dalších 2 a půl milionu Syřanů potřebuje stálou humanitární asistenci OSN a dalších regionálních iniciativ a organizací. (UNPR) * OSN hlásí bezpečnost uprchlíků (110 000) z Konžské Gomy pod kontrolou, nicméně politická náprava směrem mír naléhavá (UNPR) * M23 opouští Gomu, vláda má do konce víkendu převzít nad městem KO (RT)
 3. Pakistánská ministryně zahraničí Char jednala se svým afgánským protějškem Rasůlem o prohlubování konkrétních bezpečnostních vztahů, zvláště po několika měsících zahálky obou národů v otázce militarizovaných hranic. Pakistánská strana předala náčrt prohloubení koordinační smlouvy (SPA), na jehož nutnosti se obě strany po ustavení třístranného pohraničního vojenského memoranda shodnou. Mezi další stránky řešení pak mohou patřit obchodně-logistické prvky inkluzivní regionální osy Islamabád-Kábul-Taškent, anebo posílení konkrétních kulturně-náboženských aktivit. Afgánská strana podtrhla potřebu národního dialogu, roli žen v mírovém procesu a roli nerušeného spojenectví obou zemí pro oboustrannou rekonciliaci (IRNA) * Taliban zajišťoval dostatečný národní konsenzus, byl-li uznán Pakistánem po svém převzetí moci. A pokud by bylo otázkou, zda jej Pakistán podporoval během Americko-Ruské vyvolané občanské války finančně aj., pak by ovšem bylo otázkou, zda náhodou s podporou USA, a také, jaké byly tehdy obecně zájmy Afgánského lidu, čili 1) jak se stavěli "tranzitní" civilisté v Afgánistánu k takové podpoře 2) jaké byly další ozbrojené frakce Afgánistánu 3) kdo ze dvou velmocí zvláště vyhledával a rozmnožoval drogové zbrojní cesty. Jistě už nemůže úplně platit, že pokud někdo zajistí jednání Talibanu, je to Pakistán. Dnes už jde spíše o to, kdo zajistí jednání všech dalších skupin, se kterými Taliban možná koordinuje zbrojní cesty, ale za které rozkazem ani vzorem neodpovídá. Tedy s jakým typem vědomí by komunikovaly všechny ozbrojené skupiny, a vlastně zda vůbec ještě jde o "jednání s Kábulem." Zda by spíše tento militantní konglomerát nechtěl jednat u jednoho stolu s Indií, Pakistánem, USA, Ruskem, Čínou a Íránem - vedle Afgánistánu. Ten Afgánistán mi přijde dost umělý protivník u jednacího stolu, neboť v něm není v podstatě o čem jednat: zmizí-li ihned a totálně NATO, a dají-li ti Sověti také pokoj s tím svazáctvím, pak pochybuji, že si Talibán "proklestí cestu do Kábulu krvavou palbou." Spíš bych za takto přesně vytyčených okolností čekal, že se ostatní militanté postaví za Talibán, a ten ne "pouze občansky" ale přeci jenom "poslušně" zasedne k jednání s kýmkoli, dle nutnosti. Já osobně nečekám vůbec žádný obrat, než bude Afgánistán, jak řečeno, Afgánců (pi:niw) * @13: pak by se ale měla Indie na tuto cestu také připoutat k Rusku, ať jsou "zavazadla" proti sobě pořádně sešněrována, než se USA z plochy "úplně" a *úplně* odpaří (pi:NiW) * Třístranné jednání pro Afgánský dialog v regionu Peking-Kábul-Islamabád ocenilo možnost periodických konzultací na této úrovni, země podtrhly regionální přístup spolupráce a dialogu v bezpečnostních otázkách, a shodly se na pozitivní roli návštěvy Afgánského mírového koncilu v Pakistánském hlavním městě. Země urgují kooperativní postup proti násilí a organizované trestné činnosti, zvláště pak v oblasti drog a zbraní, která je zvláště nebezpečná v oblastech chudoby a několikaúrovňového mzn. i společenského konfliktu. Země dále uvažují o hlubší integraci Šanghajské Matice v diskursu pokrokem a spoluprácí proti terorismu. (IRNA)
 4. Prezident Hifikepuně Pohamba uvedl, že Namibie překročila své cíle položené Rozvojovými Cíli Milénia (MDG). Země naplňuje své představy ve vyrovnaném vzdělávání obou pohlaví, předstihuje nemálo sousedů v racionální elektrifikaci, úspěšně zasahuje v oblastech prevence a léčby HIV, bydlení, pitné vody a sanitace. Také lze očekávat, že i plány na obdělávanost půdy a potravní soběstačnost v r. 2030 jsou splnitelné, uvedl na 5. kongresu strany SWAPO ve Vindúku (NNN) * Dvojitá volba do krajů i radnic 29/11 posílila demokracii - Páteční titulky v Alžíru (APS) * Jemen slíbil odstranit dětské vojančení, a možná i otroctví - jp. AM Hadi (NiW) * V Indii koluje asi 40 milionů neregistrovaných střelných zbraní, mnohdy domácí výroby. Jedna strana upozorňuje na tvrdou prohibici legálních zbraní, druhá již realizuje pančajaty: místní džirgy přemisťující těžiště aktivit z této ilegální sféry do zemědělství (NiW)
 5. SIM spoofing (§1)
 6. Řekové, Peršané, Literatura a Nahota - jak ještě se Nietzsche mýlil (§2)
 7. Prezident G Jonatan má pravdu, že Boko Haram nemá tvář, ale stejnětak mají bývalí mediátoři pravdu, že je neupřímný: pokud tedy propustí všechny ty zatčené, kteří se zřeknou ozbrojeného odboje, nic víc, a požádá je i Boko Haram o ustavení jednání, pak se jistě najde tvář, i víra v upřímnost. Krytí triviálních zločinů nálepkou Boko Haram musí být jednajícími stranami dostatečně adresováno, a před celou operací by měl prezident jednat s "jihem" (pi:NNN) * Prezident Morsí má k disposici novou ústavu, očekává se, že v půli měsíce vyhlásí k této ústavě referendum. Tak se snad vše stihne než vybuchne hněv nukleárních jezuitů ze vší té geopolitické nadílky (NNN) * Zimbabwe spustila plán B pro stavbu Kocourkovské Přehrady. Počítá se s původními kontraktory, hlavní roli pak sehraje čínský Avik-mzn. Samotné napojení Harare na vodoprojekt pak stojí skoro tolik, co jeho betonový předpoklad, tj. 7mld. KČ (NNN) * Společnost PIA očekává spuštění letecké linky mezi pakiškou Kedotou a fagiškou Andáhirou (Kvéta-Kandahár) během třech měsíců. Ministerstvo dopravy se k tomu ani nestihlo vyjádřit (BNA) * Základní problémy které by měla vyřešit vyčerpávající dohoda mezi Palestinou a Telavivem: palestinští uprchlíci, status Jeruzaléma, genocidní osady na okupovaných teritoriích, hranice, bezpečnost a voda (PL) * Malajsie přivítala rozhodnutí obecného sněmu OSN (většinové právo) uznat Palestinu jako "de-facto" stát, jako historický moment pro všechny Palestince. Po gratulacích pak nazval tento akt "rodným listem" Palestiny. V daném oboru mě ještě napadlo, že by bylo zajímavé naházet na Palestinu jako na káču dnes vyšlé z módy kroužky, tj. status MFN. Tím by bylo přnjm. zaznamenáno ještě jednou celé toto hlasování, ne-li rovnou do Gvinesovy knihy rekordů (NNN) * Chazaí za NAM přivítal utvrzení Palestinského statu v OSN, a podtrhnul potřebu férově a pohotově adresovat problém uprchlíků, stejně jako mzn. pohanění takovýchto agresívních excesů. "NAM podporuje misi Ban Kimuna a CRRPN" (IRNA) * Mluvčí čínského ZaMini označil úspěšný pokus o změnu Palestinského statu v OSN z pozorovatelské "entity" na p. "nečlenský stát" za základní úspěch a příspěvek k mírovému řešení této otázky v regionu. (NNA) * Íránský vyslanec k OSN Chazaí přečetl zprávu prezidenta Íránu k ZS OSN svolanému k Palestinské žádosti o posun statusu Palestiny. Mj. prezident za jediné řešení považuje svobodné volby všech Palestinců bohl. náboženství, a upozorňuje na 5 proběhlých koloniálních agresí křižácké entity proti regionálním národům s desítkami tisíc nevinných obětí, a stejným poměrem uvězněných a jinak utlačovaných a ponižovaných během takovýchto koloniálních excesů. Za viníky označil především ty členy BK OSN, jejichž politiky jsou jednostranné, pokrytecké a diskriminační. Pokračování v tomto trendu, vč. hlubšího pošlapávání nejzákladnějších lidských hodnot, pak dle prezidenta pouze stupňuje napětí - i rozklad stability v regionu, a ohrožuje mzn. mír (IRNA) * Křižák a řecko-pakulturní kolonialista Netanjah upozornil Palestince, že jejich vítězné úsilí schvalované i gensekem OSN Ban Kimúnem bude další překážkou pro mír v regionu, neboť se bude bašta rozkladu Telafíd se svými žoldáky dvojnásob mstít (NNA) * Ministr Obrany IRI generál Ahmad Vahidi označil pád Telafídského Ministra Války Hižúda Bačuka za indikátor sílících rozporů v úpadkové křižácké ratejně na Palestinském území. Dále zopakoval Íránské obavy z rozkladu Turecké suverenity přítomností cizáckých jednotek NATO v regionu, a zjm. tedy u Syrských hranic. (IRNA)
 8. Smlouva Sociálu a Kapitálu (§3)
 9. USA (Klintnová) považují za podstatné zvýšit hlas (své varianty sjednocené) Syrské opozice, a na druhé straně udržet v provozu (vměšováním) Syrské vládní instituce. USA si tedy představují, že celý svět čeká, "jak si opozice představuje budoucí Sýrii," a nikoho nezajímá, "jak toho chce dosáhnout" - tedy, že USA dál a dál porušují své závazky v Ženevském komuniké, tj. nevyužívají svých kontaktů na strany konfliktu v Sýrii k propagaci příměří a jednání. Jak si představuje opozice Sýrii budoucnosti je nám celkem jedno, důležité je, jak dopadnou přechodové volby, a je pak čistě vnitřním zájmem regionu, jak budou zvolení zástupci plnit své sliby. Abychom nyní poslouchali ještě horší obdobu předvolebního slibování, od někoho, kdo odmítá složit zbraně a jednat, pod obvyklým ale už příliš neslýchaným mottem "S Assadem jednat nebudeme," to chce paní Klintnová po světové veřejnosti příliš. Tu vůbec jedině zajímá, co se svými problémy učiní USA, Rusko a Evropská Unie, aby se teprv něco v Sýrii pohlo ve směru občanských zájmů, které rozhodně nejsou jen opoziční. A mediální zločin "kriminalizace lojalistů" už také vypršel, takže opravdu jako na původce války hledíme zvláště na členy mzn. komunity, jako je vaše země, paní Klintnová. Naprosto implicitně je již ve vědomí světa, že chápat to jako revoluci je dost cynické a bezohledné k míru v celému regionu, a jeho lidským životům. Takže ano, je to "komplexní," a zrovna USA to nijak neomlouvá (NNN) * Dhafer Ani označil demokracii v Iráku za výmysl, dokud nebudou respektována práva MKO vměšovat se do Irácké a Íránské politiky, bez zřeknutí se ozbrojené organizace a činnosti v rámci záručního aktu. Dále požádal OSN, aby byl odstraněn vyslanec pro Irák M Kobler, neboť prý reprezentuje zájmy Íránu, a nikoli mediátora mezi MKO a Bagdádem, což je dle Aniho jeho primární role. Jediné v čem má v podstatě Dhafer Ani pravdu, že OSN existenci MKO v Iráku nijak neřeší, stejně jako její status, vzhledem k tomu, že stejně pojmenované tělo v zahraničí je stále financováno a organizováno pro rozkladnou a destabilizační činnost v regionu. Ovšem jinak D.A. svým proslovem pouze dokazuje své "demokratické" praktiky cst. Bagdádu, Íránu a nebo regionu. OSN musí, hádám, dovést proces mediací přinejmenším k demilitarizaci, a to tak, aby MKO, chce-li zůstat kde je a jak je, ukončilo svou politickou aktivitu tohoto druhu, a účastnilo se politického života normální cestou. Bez demilitarizace MKO politickou volitelnost nemůže žádat. (NINA) * Být vděčný Hágské "justici" je věcí náhody. Někomu urobí po právu, někoho kopne do břicha (NiW)
 10. Veřejnost i řada kapacit i hráčů se sejdou tento týden na konferenci k Africko-Evropské vědeckotechnické infrastruktuře v Ghaně. Konference má především přinést obecné nástroje této mezi-regionální kooperativy, a také umožnit spolkové vědecko-technické vědomí (NNN) * Pakistánská loď v rámci mezinárodní protipirátské mise navštívila Přístav Súdán, kde doplní zásoby, a bude otevřená veřejnosti k prohlídce - mluvčí Súdánských Ozbrojených Sil plukovník Al-Sawarmi Chalíd Saad (NNN) * Pobočník velitel námořního admirála Sajári informuje, že Írán spolu s regionálními zeměmi monitoruje pohyb podezřelých lodí v regionu, v souladu s mzn. zákonem a regulacemi (IRNA) * Angolský diplomat Manuel Augusto předal svou zprávu Tanzánii, v rámci své túry po Kongu, Rvandě, Ugandě, Beninu, Čadu a Mozambiku, kterou se pokouší zmapovat situaci v Kongu (M23). Luanda opakuje své přání trvalého a mírového řešení občanského, resp. vnitro-armádního konfliktu, který vyvrcholil obsazením města Goma, které na př. OSN odsoudilo (NNN) * Jihoamerické spolky MERCOSUR a UNASUR zatím trvají na suspenzi Paragvaje, pro podezření z totalitních politických postupů, než v Dubnu 2013 proběhnou místní volby pod dohledem pozorovatelů UNASUR (NNN) * Jemenská bezpečnost dopadla důležitý článek AlKajdy v provincii Zanzibar (NNN) * Egyptský prezident Morsí pravděpodobně v Sobotu schválil návrh ústavy, který by pak byl asi v půli měsíce otestován v referendu (NNN) * 5 členů Pozorovatelské Mise pro Okupovaný Syrský Golan (UNDOF) bylo zraněno. Ban Ki-moon vyjádřil znepokojení z dalšího zneužívání golanské oblasti třemi stranami místní varianty ("revolučně-intervenčně-okupačního") - smíšeného konfliktu. Mise UNDOF byla nedávno prodloužena do 31.12. (NNN,UNPR) * Palestinský vyslanec Abdelaziz Abúghoš v Pátečním Kuala Lumpur popsal tabulkové vítězství Palestiny v OSN za historický den (NNN)
 11. Mluvčí Íránského parlamentu Larjaňy si povzdech, že snad v regionu pouze Írán stojí o stabilní a rozvíjející se Irák! Na své čtyřdenní návštěvě Iráku debatoval jak s šjítskou menšinou, kurdskou autonomií, tak s Bagdádem o otázkách investigativně ekologických i konstruktivně obchodních. (IRNA) * Írán upozornil na opožděnou reakci Německé bezpečnosti poté, co zaměstnanci Íránské ambasády v Berlíně upozornili na vtrhnutí sofistikovaného komanda do jejího zabezpečeného prostoru. Německý MZ útok odsoudil, a ubezpečil i další země, že Německo přijme zvláštní opatření, aby další taková porušení Vídeňské konvence byla eliminována (IRNA) * Federální vojsko i Pešmerga se po dohodě stáhly z oblastí, kam je přitáhla místní krize, čímž bylo naraženo na určitou nesystémovost spolupráce. Nyní budou výsledky bezpečnostních jednání ještě diskutovat prezident Kurdské Regionální Vlády s Kurdským členěním, a poté opět s njv. velitelem ozbrojených sil v Bagdádu. Spořádaný a kontrolovaný politický proces probíhá v dobré atmosféře, a narušení bezpečnosti (Iráku a Iráckého Kurdistánu) ani nehrozí. Dále se bude diskutovat o mediálním příměří, snížení jednostranných mobilizací v společných oblastech, a o likvidaci Tigriského projektu, popř. nalezení jeho alternativy v rámci S2009, nevycházela-li jeho potřeba vůbec jen z nedostatku koordinace mezi existujícími bezpečnostními složkami obou stran. Kamínek praskl, a těžké kolo Irácké bezpečnosti se valí pomalu dál. V tomto stojím s Íránem, že se někomu nelíbila pro Sýrii tolik potřebná stabilita obou Sýrii sousedních zemí, jediné netuším, jak se to má s prachovými částečkami. (NINA)
 12. 8 mzn. kolokvium k pětici Kubánských detektivů uvězněných Barakem Obamou a Jiřím Bušem na základě nesmyslných fabrikací a politických důvodů přehodnotilo metody postupu za jejich osvobození. Nemáme samozřejmě co do činění s demokracií, proto nezáleží že je lidé chtějí na svobodě, ale je to spíše něco jako vytrhnout americké totalitě zub. Spíš tedy jde o to, kolik jsme přesvědčili zubařů. A v tom je výsledek kolokvia správný, neboť nejlépe seznámíte další a další publikum s problémem právě koordinací on-line činnosti a manifestací. (PL,PÍ) * Tento týden na sjezdu MERCOSUR má Dilma a Chosé utvrdit současné vztahy mezi Brazilskými a Urugvajskými sousedy (PL) * Kolumbijská organizace FARC vyzvala Kolumbijský lid k využití fóra na Bogotské NU, k rozvoji zemědělství, poděkovala garantorům vyjednávání s vládou, i regionální podpoře, a nechce odbočit z mírového procesu. Prezident Kolumbie naopak především doufá, že díky současné mediaci (Kuba), dosaženo bude mírové smlouvy, především. (PL) * Alžírské kulturní dny v Maroku 1-7. 12. bohatý program: filmy, divadlo, muzika a literatura (APS) * Ruská legislativní delegace Amurského regionu navštívila rodiště Kim Il Sunga, elektronickou knihovnu KI Sungovy Univerzity, muzeum národních darů, moderní Peťingský folklorní park a Ústav Rakoviny Prsu v Peťingu (KCNA) * Největší zdroj Vikilýks Bradly Manning vypověděl u soudu, že byl rok vláčen po nějakých vojenských a zvláštních státních věznicích, a libovolně mučen zvláštními lékařskými posudky, přičemž jeho věznitelé nereagovali na lékařův názor, a ten naopak s tímto nakládáním vězni neměl kam se obrátit. Lékaři tedy hrají v Obamových věznicích pouze roli felčara, a různé vězeňské předpisy vztahující se k určitému lékařskému posudku jsou mučební nástroje administrativní moci. Manning nynějšímu soudu přislíbil doznání k úniku utajovaných materiálů, nicméně vláda má ještě v rezervě kánon libovolných nařčení, desinterpretací.. no prostě obvinění stejného účelu, jako lékařské posudky ve věznicích. Tj. aby soud byl nástrojem vlády, a nikoli justice. Aby lékař byl pouze nástrojem basy, a nikoli ochráncem základních lidských práv, která vyplývají ze zneužívání lékařského posudku ve věznici. (pi:RT) * Tuníské město Siljana vytrvale demonstruje proti místní chudobě a korupci. Od úterý zatím pouze stovky raněných, převážně odborářů, nicméně jistě i policistů (pi:RT) * Ruský ombucman Lukin přislíbil analýzu požadavků a možného autoritativního režimu v Kopejské trestní kolonii, kde vězni protestují za zvýšení platu, ukončení libovolných samotek a odstranění proliferovaného organizovaného zločinu mezi ranky bachařských velitelů (pi:RT)
 13. 28 opozičních bylo zatčeno za minulý týden složkami nb. ministerstva vnitra Afgánistánu na základě obvinění z nezákonného držení zbraně a organizace protistátních ozbrojených sil, dalších 33 bylo během akce zatčeno pro další kriminální aktivity. Během skvělé operace nebyly nahlášeny žádné škody na majetku nebo životech, a bylo v několika provinciích zadrženo množství zbraní a munice. Na operaci se jistě podílely i (??) v provinciích Kábul, Dévažun, Paříž, Sar-i-Pul, Kvytelč a Ftákeň (BNA) * Při agresi NATO ve městě Bášiš 33 lidí zabito, 10 raněno, 2 "zatčeno" v úterý 27-11. (BNA) * Trenkot/Dehrarůd 10 gratulantů k Muslimskému hadždž z jedné rodiny povražděno silniční minou, všichni ranění jsou v kritickém stavu. Guvernér ujistil, že se již pracuje na dopadení konkrétních Talibanců (BNA) * Více úspěchů slavily bezpečnostní složky ASF v provinciích Kapisa, Andáhira, Jelmýt, Mravín, kde objevily a zneškodnily 25 různých min, připravených trestat neozbrojené občany (BNA) * Další podivná operace NATO a ANA v Lógarském Mahmacha. Opět obvinění z "teroristických plánů" ex-post (BNA) * Přepis z vnitřních oznámení NATO pro Afgánskou veřejnost "Tento velitel byl zatčen ozbrojenci Talibanu v mešitě. Organizoval všechny teroristické útoky z této mešity. Tvrdí se to; množství dalších milic přiřazených k tomuto veliteli bylo zabito a zatčeno." (psychopat se většinou utíká k minulému času, aby byly jeho akce "logicky nutné," někdy během popisu své agrese zastavuje se u svých návyků a potřeb, tj. co právě jedl, kde spal, nebo o čem v té chvíli přemýšlel). Dále NATO uvádí, že v jeho skrýši bylo nalezeno obrovské množství zbraní. (BNA, pi) * Nesčíslno lidí bylo zabito v agresi NATO s kontraproduktivní účastí ANA v Sar-i-Pul, tj. v této oblasti byla zatýkací akce nb. mv. v důsledku sabotována NATem, záleží co ještě lze udělat pro ostré odlišení justice od agrese. Ostatně fakt je fakt (BNA)
 14. "Ten kdo tvrdí, že bolesti Pakistánského národa na př. v Karáči a Baluči, lze vyřešit za 90 dní, je nechutný zrádce" - Navaz Šaríf (Pak. Muslimská Liga - Nawaz) - "No, nesmysl to je už proto, že mluvíme z větší části o jednotě Pakistánců, korupci a mzn. vztazích" - pi / (NiW) * Není většina "protiteroristických" zákonů právě "hezky znějícími tituly" a vyhřátými kancelářemi? Totiž obecně se tu stejně opravdu projevuje pouze diferenciace spolupráce policie a armády, popř. technologické regulace a mzn. politika. Na př. oproti USA bych spíš nazval Pakistán vzorovým (leckdy sice negativně, ale transparentně) protivníkem terorismu. To, že "politika" USA jde proti terorismu "hladce a hlasitě," nesvědčí právě vůbec nic dobrého o Americké demokracii, médiích a mzn. institucích. V USA nelze protiteroristické zákony kritizovat, neboť jsou jednostranným totalizujícím diktátem, obvykle rezortujícím k "plné moci prezidenta" tu a tam. V Pakistánu pozorujeme sice občas chyby, ale vždy jsou zaznamenány a v podstatě v dalším řešení adresovány. Spíše spolupráce s USA v původních formách působila značné lidové pochybnosti o Pakistánské demokracii. Čili - ono toho od stolu moc dělat nelze, a je lepší řešit to, co je právě konkrétním problémem v oboru, a z toho politická řešení odvozovat teprve pro obecnost. USA jsou především velkým hlasatelem boje proti terorismu, ale jejich demokracie a mzn. vztahy jsou samy tím, proti čemu máme z doslechu zbrojit: totalitou a terorismem. V obou těchto oblastech (demokracii, boji proti org. zločinu) jsou největšími vzory ty země, které se starají o své problémy, a bez pompy v zahraničí hledají řešení v regionální spolupráci. Americký přínos v těchto věcech je nanejvýš součástí americké verbovací reklamy do jejich globální vměšovací armády, čili pro země světa - vlastně nic, a zápor. Pokud tedy kritizujeme Pakistánskou demokracii poukazem na dobu uplynuvší od 9/11, pak chceme snad říci "podívejte kolik už jsme mohli mít na krku válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, nahodilých poprav, tisíců nových nepřátel.." Důsledná Americká protiteroristická politika, jak bych to tak řekl, to je taková "dobrého sousedství politika Turecka," to je analytická realita v Libii a Sýrii. Čili jakékoli srovnávání Pakistánu s daty nebo "snahami" USA je spíše přepisováním dějin, a mimovolnou urážkou, byť i nejnečestnějšího, nejhamižnějšího a nejflinkovatějšího politika, kterého bychom v Islamabádu nebo v institucích FATA vyškrábli. Nazývat Pakistán absolutně modelovou demokracií, to samozřejmě nejde, jak bychom pak mohli srovnávat mezi Íránem a řekněme Libanonem. Jako redukční vzor však může velmi dobře posloužit: kdo vedle Pakistánu jako demokracie rozhodně neobstojí není až tak problém určit. Stejné rysy které vyřadí USA, vyřadí též na př. Británii. Je to ovšem spíše akademické ohodnocování, než něco, čím by se mohl Pakistán chlubit. Ono také, předčí-li někdo USA v demokracii, není to ještě na erární prezidentskou svatozář, že (pi:NiW) * Kvétští doktoři se složili a vykoupili uneseného doktora Saída. Najdou úřady čerstvě navatované únosce v ozbrojeném podsvětí Baluče? (NiW) * Ukradené hlasy novějších obyvatel Karáčí? Nejvyšší Soudce navrhuje ověření rezidence voličů "dveře od dveří," s ohledem na teroristické i cizácké elementy samozřejmě s pomocí Renžrů a Armády. Pokud ovšem jsou řekněme právě takové problémy v Karáčí, na jaké NS upozornila petice, pak se nelze divit, že v Karáčí i jinak vládne přnjm. chaos (NiW) * @BM Kausar: Integrace tradičních společenských institucí státem, resp. kapitálem. Rozdělení Pakistánu po sektářských liniích nesmí se řešit ideologií, ale shodou všech vrstev na základních problémech, které jakékoli rozdělení hrozí připustit Pakistánu blíže k tělu. Je spíš otázkou, zda se Ikbal nemýlil v tom, že před sjednocením do původní Indie se musí začít reflektovat pouze Indie. Totiž i výsledné nepřátelství dvou zemí by se mělo v každé z nich odreflektovat do tmy historie. To samozřejmě musí být provázeno politickým procesem obou zemí, jinak jedna nebo druhá země prokazují, že ještě ani politicky nereprezentují své občany, a jejich duchovní proces reflexe a sjednocení takové vlády poškozují, rozvracejí a neustále konfrontují s politickým nesvárem, jistě končícím v korupci a nepokojích. (pi:NiW)
 15. Nezaměstnanost v Itálii: 11.1% (RT/ISTAT) * 2 Egyptští návštěvníci z Rusi zahynuli, dva se zranili a jsou v Šarm el-Šejch (RT) * Prostituce zaměstnanců MMF se pohybuje kolem 120 milonů korun za noc (RT) * Británie v ostrém protikladu proti Angole v Konžském sporu zavedla sankce proti Rvandě, aby tak ukázala, že v konfliktech obvykle předpojatě rozsuzuje, než aby přispěla k jejich řešení. (RT,pi) * RT - Izraelský MZ tvrdí, že se mu pod nohama nepromění stát v hyperletecký agresivní aparát, a že nebude za status Palestiny v OSN Palestinu sankcionovat, a že bude dodržovat všechny dosažené dohody (tj. ?) * 11 lidí / 2 děti zraněno při výbuchu plynojemu v Sibiřském Tomsku. 85 osob evakuováno z souvisejících budov (RT) * Berlín: a to budeme nakonec všichni platit za umístění odkazu? Neměl by Google platit stejně jako všichni ostatní pouze tehdy, pokud se přes jeho odkaz někdo na média proklikne? A co já Berlíne? Až si někdo proklikne na Google ke mě, taky mi přijde promile haléře na účet, nebo to je jaksi "lobbyjedno"? (RT:pi) * Ruský Ministr Pohotovostních Situací díky pohotovosti svých pilotů Yak-42 vyvázl bez mořské nemoci a škrábanců z poruchové situace v letecké dopravě zvláštního určení. Skupina politických aktivistů již týden protestuje v Kremlu za jeho okamžitou rezignaci. Putin jim vzkázal, ať dají pokoj, nebo je nechá odvést do kostela, kde se jich ujme otřesná patriarchální sexuální hierarchie, upřednostňující "mužský" model erotiky (RT)
 


Komentáře

1 ABNA ABNA | Web | 3. prosince 2012 v 15:36 | Reagovat

FSA * válečné zločiny * Sýrie * Syria * War Crimes * Shot 10 * zastřelení spoutaných

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama