NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 3.12.: SIM spoofing * Řecká žoldácká mediokracie / Peršané a pohlavnost * Smlouva Sociálu a Kapitálu

3. prosince 2012 v 13:30 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Bez vědeckého zásahu do mobilních telekomunikačních zařízení tato zůstávají vybavením zahrnujícím paramilitární (teroristické) funkce, přičemž anonymita na internetu není vůbec srovnatelná s anonymitou v mobilní síti, z které vůbec mohou profitovat pouze negativní síly. Jistěže jednoznačná identifikace uživatelů mobilních zařízení nabízí zneužití především totalitními státy, nicméně ty už od povahy jsou na mušce svých obyvatel i bez toho. Identifikace navíc může být umožněna i bez proliferace osobních dat do soukromé sféry operátorů aj. V tomto směru by tedy vlády měly zatlačit na dané odvětví, aby regulace které horko těžko zavádí vlády v bezpečnostní sféře předpisů, byly převedeny na úroveň technické způsobilosti mobilních zařízení. Současné úsilí Pakistánu na tomto externovaném poli rámec regulovat distinkcí IMEI a SIM, poštovním doručováním a biometrikou svědčí dále o tom, že operátor eviduje historii čísel SIM pod každým IMEI, tj. jsme post mortem schopni analyzovat putování roznětkové SIM mobilními jednotkami na místo zločinu. V tomto rámci pouze navrhuji ještě jednu velmi přínosnou bezpečnostní taktiku, a to bezplatnou linku obměny SIM, kde registrovaný uživatel ubezpečí co nejjednodušším způsobem (na př. PIN) centrální databázi, že prohození na jeho přístroji má pozitivní bezpečnostní status. K tomu uvažujeme navíc nový deklarativní status registrovaného uživatele, kdy uživatel přihlásí svoje zařízení i SIM karty do zvláštního programu, a dojde-li k neoznámené výměně SIM v jeho stanici, nebo objevení jeho SIM v jiné stanici, spustí bezpečnostní složky premediovanou akci. V případě pochybení takového uživatele v rámci této bezpečnostní smlouvy (programu), mělo by docházet k jisté penalizaci, ovšem pouze v závislosti na okolnostech. Tvrdší podmínky by totiž asi nikdo dobrovolně nepodstoupil. Bude jistě nutno i vyškrtnout takový typ zařízení, která na př. nahlásí reaktivaci stejné stanice se stejnou SIM jako výměnu a pod. (pi,NiW) * Proti SIM spoofingu mě nenapadá nic, v rámci zvláštního kooperačního uživatelského bezpečnostního paktu, než zajistit kontakt agentury s uživatelem, jehož SIM karta se octla v jiném IMEI. Pokud ovšem lze přesně zfalšovat jak SIM tak IMEI, pak by musely být ověřovací procesy v rámci paktu přednostní všechny, a bezpečnostní operace při podezření z zneužívání SIM vyjímečné. Technicky by ovšem mělo být možné vynutit na operátorech nahlášení duplicitních SIM-IMEI párů registrační agentuře, která by obratem omezila funkce obou čísel, a kontaktovala toto číslo, v tomto případě již s připravenou bezpečností v obou regionech. Těžko se odhaduje, jak významnou porci tyto nedostatky operátorů tvoří v teroristicky přívětivém prostředí. Spoofing souvisí spíše již s ISI, než s protiteroristickou regulací. Ale jistě s ním lze počítat. Pak je ještě otázkou, zda jej lze realizovat sériově úpravou klasických stanic. Pak se problémy těsně prolínají (pi)
  2. Nietzsche uvažoval o Řecku poměrně nesmyslně. Jistě správně sledoval "úpadek Řecka," my se ovšem ptáme, co vlastně v Řecku úpadkem nebylo. Nelze považovat roli ženy v Muslimském světě za "redukci na funkci," nelze jistě ani nazývat obecný rozmnožovací a kulturní aparát tohoto světa za "patriarchát," rodinné určování svazků má naprosto obecnou tradici, na rozdíl od zcela umělé doktrýny romantiky a erotiky. Stejnětak když je adresována obřízka žen, není adresována obřízka mužů. Nadto obřízka žen naprosto nemá ani funkci "proti nevěře," neboť obecně ženy nemají žádný vlastní erotický prožitek, a přejímají ten mužský. Nelze naprosto nijak redukovat roli "rituálu dospělosti," na jakýsi "mužský diktatoriální pragmatický diktát." Muslimská žena těší se se vším všudy ještě vyšší úctě, je-li po všech stránkách z její strany respektován zvyk, zákon a kultura. Odtud se Perské ženy vždy účastnily i akcí ozbrojených sil, a měly jistě oproti na sexuální objekty redukovaným ženám Řecka i další společenské výsady, ve stejné výši stupňování, jako mužská hierarchie. Vystupujeme-li z řecko-perských válek, zaujme především nahota a žoldáckost Řeků, jejich vynález mediokracie: literatura a divadlo ve službách kastovního žoldáckého systému, zaujme pestrost jejich prostituce, obecně nízkost jejich vzájemné úcty v tom, co bychom snad i rádi nazývali kulturou, zaujmou jejich čistě mužské rozhodovací instituce režimu, doprovázené pijáctvím a orgiemi. Nechceme tu naprázdno počerňovat jejich tzv. demokratický režim. Nicméně jejich žoldáctví začínalo již v mládí: nazí cvičili, a namísto školství jim literáti vtloukali do hlavy kdejakého vojenského pisálka. Atletika žen se pak skládala z flinku, nabobské finančnické hierarchie, a jinak především z přípravy kvalitního prostitučního prostředí žoldákům a obchodním návštěvám, a bohatým, rozhodujícím elitám, které jistě se o svou moc nad určením žoldáků nebo obchodem s otroky dělily v tzv. demokracii. A konečně jako vlastník čistě žoldáckého a propagandistického národního tělesa, musíš také udržovat u vygumovaných mas především mužů udržovat morálku, kterou tě všechny bránící se národy předčí. Ovšem, propaganda udělá i z hovna dort, a tak to, že místo kultury pěstuješ své vojáky v bahně prostituce a klevet, přeměníš snadno na základ filosofie: proto žoldáci bojovali proti Peršanům nazí, protože v podobě své "kultury" v postavení svých "žen" viděli základní svobodu. Je to tedy stejné jako dnes: morální bahno udržuje své armády pokupě pouze tím, že jim předkládá "pokrok" pornokultury, erotomanie, oplzlosti, individuální dominance, všeobecného neregulovaného ničím ukojování, rozbrojů proti libovolnému rodinnému konzervatismu, to vše je ukázáno jako důsledný a promyšlený pokrok (přitom stačí chlast), a bránící se národy jsou stejnou plytkou terminologií označeny jako usurpátoři právě těchto "práv žen." Prostě jenom proto, že válečné cíle nenavrhuje žádná lidová moc, kvůli čemuž je třeba uspokojovat všechny ubíjející zvrhlosti žoldáků, kteří jsou především verbováni ekonomickými kleštěmi. Tyto proti-rodičovské a romanarcistické "výdobytky zrovnostářování" (ženy na prostituční objekt) jsou tak vlastně jediným, co si lidé naprosto vojensky zotročení mohou pochvalovat z toho všeho, co jim diktatura parlamentárního vojevůdce předkládá k životu. Vědeckým dablspýkem tedy oslavujeme naprostou kulturní resignaci, a rozklad: naší "přirozeně uvolenou" potenciální žoldáckost. Lze tedy s jistotou konstatovat, že je Řecký model velmi aktuální, a taktéž, že bylo Řecko stoprocentním koloniálním satelitem, zaměřeným na Egypt, Sýrii a Persii. Poprava Nazaretského Řeky je nasnadě, a lze předpokládat, že byli Řekové zaměněni za Římany samotnou proti-regionální kolaborací. Historii současného koloniálního projektu "Archeologie a Turismu" v Jeruzalémě lze velmi dobře hledat právě v Řeckém rozkladě Říma, počínaje "hnutími" otroků, báchorkami o Kleopatře, nebo konečně katolickou sklepní okupací egyptského Písma. Nelze jednoznačně odhadovat původce, pouze upozornit na tuto síť. Velmi zajímavé pak je slovíčko "tzv." u rozkladného plátku "Revue Světové Literatury, 1969" kde je velmi slušně zobrazena Perská příslušnice milic, jak proti ní, zahalené v teplákové ninžovině nabíhá nahý řek, oba se štíty a bodáky. Totiž "Souboj Peršana a Řeka na tzv. Alexandrově sarkofágu." Trochu vzdělanějšího hlupáka hned napadne, proč by si takový realistický a ne zrovna "pro-řecký" výjev dal sám "superdobyvatel" vypískovat na svůj sarkofág. A hned jistě asociace, proč by si komunisté nechali na "sarkofág malovat útok Rusů na Čechy." Totiž "tzv." Alexandrův, tzv. komunistův útok Rusů na Čechy. V té době se také infiltrační oficiální samizdat hemžil defilací řecké sexuality, nabobských erotických románků, škareděním na pohlavní tradicionalismus a regulace africko-arabských, de-kolonizovaných kultur. Vůbec čtenáři těchto reakčních (na 68) tiskovin obecně byli ponejvíce v roli žoldáků, a tyto tisky obvykle cílily na dospívající, a za avantgardně-sexuální exaltaci jejich osobnosti si bral tisk pouze tu daň, že ještě i mladší vyzbrojoval pomluvami na Čínu a Kubu, a vůbec přeměňoval a sjednocoval revoltu dospívání jednoduchými slovníkovými útoky na stranické vzdělání a optiku jejich rodičů. Děti tedy pokud byly načapány s bláboly o Obratníku nebo Striptýzu, hned se mohly vytasit s odsuzující řečí, pokrytou rádoby pravdivou, avšak podezření budící, rozkladnou politickou texturou. Které samozřejmě zamák nerozuměly (na př. nevěsta - žena s překrásnými perspektivami, za sebou / cynik - gauner, který pro svůj chybný zrak vidí věci jak jsou, a ne jak by měly být / erudice - prach vytřesený z knihy / diplomacie - vlastenecké umění lhát pro úspěch svého národa / E Cleaver radikál z vězení, předpokládá se, že je s bandou svých stoupenců v Kastrově Havaně - obecně pornografická "věda" smíšená se slovy "názorový zmatek," zmíněnými "zkazkami" o Havaně aj.). Obecně je jedno, že se sem tímto per-minores ubožáckým způsobem dobývala širší technologie "svobodné evropy," spíše však si již opět dělala místo řecká žoldácká mediokracie, která bude bojovat proti jakékoli kultuře, ať už nesené sociálním sevřením, tak tím náboženským, tak vlasteneckým humanismem: pro tyto kulturní skladby bude vždy žoldácká demokracie uvědomělou silou, která je nenechá na sebemenším sociálním úseku populace persistovat. A nelze jistě šlechtické manýrování s pokrývkou hlavy připisovat pouze neoliberální poptávce kadeřníků. Ať už je na odkrývané ploše adresovaného těla přilepen sebevětší průmyslově-obchodní svazek zájemců, pravá poptávka je rozklad a válka. Určitá kastovní inteligence, která tvoří ještě i nad elitami elitu. Bude to bezesporu hermetické hnutí písemného příslušnictví. (PI)
  3. pi: Důsledným oddělením otázek sociálních a státních získáváme úplně jiný prostor, ve kterém myšlenky národní jsou právě svobodné od politiky, a stejnětak konvergence a výměna mezinárodní nejsou už omezovány na diplomacii a revoluce. Zní to poměrně suše, ale za zbavením se určitých přežitků státotvorných, a samosebou koloniálních, vidíme obrovskou svobodu a pokrok společenský, mezinárodní i bezpečnostní: jednak se bez hrubých regulací centralizuje ekonomika sociální i kapitálová národní do reálných hranic národa, jednak se snižuje jakýkoli potenciál ekonomické krize, neboť národní i nadnárodní kapitál, ovšem zřídkakdy oddílný, nezpracovávají "lidi a zemi," nýbrž již produkci fungujících sociálních systémů, které se tak jeví co by poslední jednotka kapitalistické dělitelnosti, a ovšem ve své ne-státní pórovitosti samy tyto celky nabízejí uplatnění čistého kapitálu, bez i jen stávající regulace. Další věcí samozřejmě je, že taková základní struktura spravedlivého vyvážení daní regulovanou podporou družstev snižuje vůbec roli států v otázkách národů a obchodu, a stejným způsobem se snižuje potenciál k válkám, neboť autonomní sociální vrstva sotva se dá v prosperitě a čilém vytížení přesvědčit k smyšleným žoldáckým úlohám, stejně jako kapitál je mnohem svobodnější přistupovat právě k těmto sférám, bez většího ohledu na hranice. A ovšem jsou tím pravděpodobně i z kapitálu odklestěny ty postupy zisku, které nepramení než z vydíravé organizace kapitálu, která obvykle bohatla právě na tom, že bylo manipulováno jak lidmi bez ohledu na hranice, tak státy a jejich vztahy. Lidé jsou zde kapitalisty poměrně kryti, kapitál se s jejich socialismem strukturálně urovná, a státy se objektivně blíží svou rolí kulturním a logistickým uskupením, jejichž únos kapitálem není až tak výnosný, jak je to u států, které mají diktát jak v mzn. bezpečnosti, tak v kapitálu a sociálnosti svěřených lidí. Pádem této všemocnosti státu v drobném kompromisu kapitálu a sociálu na autonomii, podpoře, výchově a ne-válce / spravedlnosti, mizí většina bojového nastavení tříd: lidé mají svoje jisté, kapitál se nemusí zahrabávat se svou touhou po kastách a luxusu do protijaderných bunkrů. V první řadě však obě třídy zajišťují minimální trvalost kompromisem nejmenšího společného vkladu, na úkor nestability a destruktivnosti obecného státu. Bez základní dohody kapitálu a sociálu u spravedlivého zabezpečení státní daně a kapitalistického zisku v přízemní sociálistické investici se projevují právě pouze destruktivní pudy tohoto pseudo-ústavního kriminálně-regulačního paskvilu, a mediátorům všech druhu nestojí žádné ocenění za to, aby bez adresování tohoto zásadního problému suplovali chybějící rameno tohoto paskvilního systému v diplomatické a analytické sféře. Bez této zásadní regulace vztahu mzn. obchodu a národního socialismu, potažmo zániku státního symbolismu v koloniální racionalizaci směřují obě společensky podstatné tendence k vzájemnému vyhlazování. Už proto by měl moderní mediátor za ukončení své morální povinnosti viditelně stávkovat. A víme co to znamená, tedy mediační sankce musí být obezřetné k jakýmkoli ztrátám v bojujících celcích, nicméně ekonomicky citelné vždy pro obě zaklesnuté strany. V koloniálním pojetí jakékoli mocenské souřadnosti je jazyk stejným právem (na př. kapitálem) kolonizovaného národa, jako jeho socialismus. Vedle jasného práva na ochranu čítárny a mírovou lidovou organizaci tak jsou nově zapotřebí ustavit práva kolonizovaných národů na ochranu jazyka, kultury a socialismu. Ty tři poslední jsou však především logicky nutnou smlouvou již pouze obchodu a lidu, vyplývající z převahy obchodu v organizaci daňové povinnosti. To ovšem není proměnlivý stav, nýbrž obecný zákon. Stejně jako potřeba ochrany místní socializace kultury a produkce, resp. ochrany regionálních soběstačností. Socialistický systém jak byl chápán dosud, nikdy nedosáhne stability, adoptuje-li peníze. Pouze protistavná dualita umožní stabilní existenci peněz, které musí existovat ať už chceme, nebo ne, jako důsledek společenské racionality. * Říšská infiltrace přes KLDR k revolučním pro-kulturně-koloniálním proti-americkým masám Číny má nejlepší podmínky: vysoké delegace Korejské strany pracujících a Čínské strany komunistické probraly možnosti posílení tradičních vazeb přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi, kulturami i stranami. Stačí tyto masy osvobodit od představy, že socialismus dělá strana, na kterou se lidé mohou spolehnout. Možné to je, ale nikoli dlouhodobě udržitelné! Už tak politizací socialismu trpí výchova kapitalismu i slovník kulturního kolonialismu. A zvláště pak oběti Amerického režimu, který je především třeba obklopit zeměmi kapitálově-socialistické smlouvy, aby tamní krvelačná diktatura padla prvně od vyhlazení indiánů do rukou lidu. To ovšem Číně formálně vzato nevysvětlíme, proto je nutno tento předem úspěšný experiment prosadit u našich klíčových spojenců v KLDR, kde se beztak obstarožní princip státního socialismu obnosil i vedení armády a strany, a kde změna nebude znamenat nic, protože Korejský lid nikdy nezapomněl na socialistickou aktivitu mimo razítka státu. Proto také Korejský stát reprezentuje spíše jen Armádní rozhlas! (KCNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama