NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 5.12.: Pakistánskou loď v Súdánském Přístavu doplní výstavní Íránská flotila

5. prosince 2012 v 13:12 | sah
 1. Pakistánskou loď v Súdánském Přístavu doplní výstavní Íránská flotila. Vše samozřejmě spíše přehlídka regionální spolupráce a stability, s přesahem do námořní obchodní bezpečnosti - NvPA H Sayyari (IRNA) * Jeden z nejpopulárnějších zpěváků na Kubě Tony Avila poprvé ve Francii (PL) * OSN oceňuje stabilitu Iráku vis-a-vis Sýrie, neboť Libanon je stabilní (jak zaznělo od oběda) "od své asimetricky ozbrojené podstaty," a Jordánsko - je (pi:UNPR) * Ban Ki-moon navštíví Jordánské a Turecké Syrské uprchlíky. Doporučuje postavit se jednoznačně za Brahimiho, ostatek typu mzn. aktivit podtrhuje jako přilévání oleje do ohně (UNPR) * Umělci a orchestry z Tunísie, Maroka, Espánie, a Portugal od Soboty k shlédnutí v Alžírské Tipaze (APS) * Írán postaví 163MW elektrárnu pro Iráckou Karbalu, vzhledem k jejímu poutnímu významu pro šjíty, o které se jistě nikdo tak komplexně nestará (ABNA) * Ukrajina: prezident oznámil rezignaci premiéra, což dle Ukrajinských zákonů je rezignací celé vlády (NNA)
 2. Festival motoristického sportu je zorganizován od 19 do 21. Prosince, včetně Alžírsko-Tlemsinsko-Bekarského okružního závodu, uvedl oficiál Alžírské Federace Motostoportů v Neděli v Tlemcen (APS) * Botswana v Neděli vyřadila Alžírsko v Africkém poháru U17, 4:2 (/APS) * Alžírie vyhlašuje anketu "sportovci nezávislosti," která by měla reflektovat, co se po padesáti letech užívání tohoto prostředku ve sportu opravdu dotáhlo, a co jak se tak říká, bylo pouze bouří v sériovém hrníčku importního sportovního trendu. Zvolen bude i zástupce kolektivního značítka z kategorie "Tým," a přítomno je moderní afrikanické štěpení vítězných oddílů na "ženy," "muže," a mladé. Anketa je ovšem "pouze" v rámci tisku, a organizuje ji jak jinak, agentura APS. Nevím, zda by náš dnešní roztříštěný žurnalismus obstál, kdyby něco označil za sportovní Tojo, od založení republiky. U nás totiž "demokratická většina" žurnalistů - trčí z regálů, vedle nevěrohodných brambor, a ještě nebezpečnějších uzenin (APS) * Z pátka na sobotu převzal Jindřich Peňa Něč funkci Méchického prezidenta (NNA)
 3. Alžírský ministr komunikací oznámil, že soutěživý a silný státní vysílací prostor musí konkurovat soukromému mediálnímu sektoru, aby byli občané v reálném kontaktu s měnícím se světem, a dosáhli jak společensky-politické dospělosti, tak mistrovství v adaptaci nových technologií. (APS) * 12 mrtvých v Afgánském Džalalabádu, po útoku Talibanu na okupační základnu. Pravděpodobně všechno okupační vojáci (NNN) * Světové veřejnosti kapitulující Afgánské NATO: "NATO tě potřebuje Pakistáne! Spolu bojujeme proti tomu syflu! Sbóóhééém" (po krátkém odmlčení, Anders už sražen štamprlí a uspávací foukačkou plácá sebou po zemi, Pakistánská ministryně rozhrne podivný mlhovitý vzduch, a napomene posluchače: nevím proti čemu kde kdo bojuje, myslím že důležitější než "ten syfl" asi bude národní dialog popř. mzn. organizce proti organizovanému zločinu.. odtáhněte to) (pi:NiW) * Michal Aoun považuje Libanonskou stabilitu za důležitější prvek národní existence, než politické volební obvody (NNA) * Rusko nepochybuje o mírovém poslání Korejského kosmického programu, nicméně vyzývá KLDR, aby přehodnotila své závody ve zbrojení s Japonskem (RT) * Méchický prezident uzavřel s opozicí smlouvu o rozvoji, důchodech a vzdělání (RT) * Nejméně 20 opozičních militantů údajně zabito v Kolumbii při hranicích s Ekvádorem (RT)
 4. Ban Ki-moon odsoudil revanšistické výzvy Tel Avivu, který chce zablokovat peníze, které dluží Palestinské autoritě, hlouběji odříznout a kolonizovat Jarezakúd, a vystavět dalších 3000 kolonizačních buněk na Západním Břehu. OSN označilo tyto akce za provokace, a upozornilo Telafíd, že s jejich pomocí rozhodně nebude dosaženo míru, ani dvou-státního řešení. Vyzvalo tedy Telafíd k okamžitému zastavení těchto ilegálních operací. Rusko také vyzvalo Telafíd k změně jeho "stavebních plánů" a pokračování humanitární daňové politiky obsažené v rezolucích OSN (NNN) * Íránský prezident se Švédským vyslancem Tillerem souhlasí na další expanzi vzájemných vztahů na všech polích. Nežád zopakoval nelogičnost jaderného zbrojení za daných okolností, poukázal na zbytečnost námahy arogantních sil a jaderných hráčů nátlakem na IAEA produkovat politická témata, Tiller pak zopakoval, že věří v roli vyjednávání v této věci. (IRNA) * Ukrajinský vyslanec s obchodní delegací dorazil do Kuvajtu. Doufá v další rozvoj tradičních obchodních vztahů s Kuvajtským soukromým sektorem. Kuvajt je vedle investic do Ukrajinského těžařství ještě jednou z deseti zemí, které se nejcitelněji zasadily o likvidaci Černobylského neštěstí (NNN) * Libanonská armáda vrátila palbu, poté co Syrští opoziční ozbrojenci zkusili provokovat na hranicích (RT) * Čína odsoudila k roku a půl jednoho a k několikaměsíčním trestům zbylých 9, za to, že věznili a týrali spoluobčany, kteří si na korupční a kriminální organizaci chtěli stěžovat u úřadů (RT) * 2 Pakistánští policisté zabiti teroristy a cizáckými sabotéry v Pešaváru v Pondělí (RT) * Libanonský prezident Michal Slejman o víkendu telefonicky gratuloval Palestinskému prezidentu Abbásovi k diplomatickému vítězství Palestiny v OSN (NNN) * Irácká vláda otevřela v Neděli účet s kompenzací 10 mld. Kč k disposici pro Korporované Kuvajtské Aerolinie (NNN)
 5. Alžírie odsuzuje oznámení Tel Avivu o novém osadnickém plánu v Palestině. mMZ Alžírie odsoudil oznámení Tel Avivu o konstrukci 3000 nových osadnických jednotek, v rámci ilegálních osad v Kuds a okupovaném Západním Břehu, jako pokus přerušit územní celistvost Palestinského Státu, který byl rozeznán jako pozorovatelský ne-členský Stát Valnou Hromadou Organizace Spojených Národů. "Také odsuzujeme neoprávněnou a protizákonnou odvetu prostřednictvím blokády daňového vyrovnání s Palestinskou Autoritou," přičemž mluvčí MZ zvolal na mezinárodní společenství, aby "nešetřilo námahu a uťalo tyto provokativní akce, které jsou výsledkem systematické politiky osadnictví, jistě v rozporu s mzn. zákonem a a jistě co vážná překážka míru" (APS) * Africká Rozvojová Banka (AfDB) potvrdila takměř miliardovou půjčku Keňské vládě na rozvoj dělnického oborového a sektorového mezivzdělávání (NNN) * Německo zásadně protestuje proti korupci v Ugandě! Poděkujme se dobročinným fondům, jejichž činnost věru docení stabilní úpadek mnoha zemí. (NNN) * AfDB poskytne Tunísii zhruba stejnou částku co Keni, ovšem v kategoricky odlišném programu, tj. v rámci pozitivní po-revoluční sociální intervence, s ohniskem v samotném zaměstnávání a kohezivně-byrokratických reformách (NNN) * Uganda hodlá snížit míru nové infekce HIV o 30% k roku 2015, se záměrem především na péči o plod v rodinném kontextu (NNN) * Britské MZ povolalo čistě charakterního vyslance k "rovný s rovným" (OSN hlasování - kosmetické) debatě o nových "plánech" decimační kolonizace okupovaných území Palestiny, na které se žádné takové čistě charakterní právo jistě nevztahuje. A nelze než odsoudit. Francouzské MZ učinilo totéž, z jistě obdobných "důvodů" (NNA)
 6. Libanon
 7. Seznamovací akce výměny, trhu a výhledu v sektorech / ASEAN "Invest ASEAN 2013" má již dramaturgii - šéf Malajské burzy Datuk Tadžudýn Atan, Kuala Lumpur (NNN) * Alžírie: Zpěváci Abdelkader Chaou a Nadja Benyoucef vystoupili na Marockém vícežánrovém koncertu v Rabatu, v divadle Mohameda V. (APS)
 8. Bagdád správně reflektuje, že je třeba počítat, že podobně jako v Libanonu pomocí atentátů, pokouší se o vznik válečných konfliktů nebo alespoň vznik bezpečnostních či ústavních pučů nějaká třetí strana. Což je u Libanonu skoro evidentní formou provedení "destabilizace," zatímco v Iráku o tom svědčí "pohotovost USA" prezentovat Irák jako primárně již vojensky destabilizovaný stát, pardon, jako zemi kde je třeba na armádní úrovni mediací, ili vměšování. Když se věc pojme vážně a důsledně, žádné riziko vojenské konfrontace nehrozí. Ale teprv tehdy. Což pro Bagdád nejspíš znamená politické vyvození odpovědnosti. (NINA) * Irák: Ad. parlamentní komise pro jednání s Kurdskou autonomií: nepřišel Federální prezident za daných okolností druhé straně jaksi "bezzubý?" Tj. reagoval na konkrétní a pocelku důležité návrhy odkazem na "kompetence." Totiž, že Tigriský oddíl založil a politicky ochraňuje "bůhvíkdo?" Je jistě namístě zeptat se spíš "bůhví proč" je nutné jej bez sebezpytující a následně vzájemně konstruktivní změny udržovat? (pi,NINA) * Irák: Nutnost zřízení komise v korupci zbrojení a Tigriské jednotce poukazuje k nezvládnuté odpovědnosti ministra Obrany, hádáme (NINA) * Irák: Policejní šéf generálmajor Ahmed al-Džubúri vyváznul z pokusu o atentát. Nástražné zařízení 2.12. na silnici poblíž Kajiary si nevyžádalo žádné zranění (NINA) * Irák: Tři hledaní elementové zachyceni v protiteroristické operaci v Dijale, poté, co na jejich "tajné" přípravy upozornila rozvědka. Nyní podstupují výslechy. (NINA) * Irák: Dva provizorní odpalovací mechanismy na Kaťuše s dvěma raketami neutralizovány v koaskerském Babilu (NINA) * Mluvčí Iráckého parlamentu varoval před směšováním politických, ekonomických a bezpečnostních sporů, zvláště podtrhnul potřebu pragmaticky odbourávat nevyjasněné otázky s předstihem před médii, a řídit se v parlamentu tím pozitivním, čeho bylo dosaženo, a preferovat kompromis. Korupční otázky a lidská práva ve vězeních bude řešit k tomu připravená akční parlamentní komise. Jednání obou regionálních armád musí být za každou cenu obnovena, a politické entity nesmí ukrývat papírovou chybu Bagdádu v Tigriské záležitosti za bezpečnostní rétoriku, zvláště když i jinak Bagdádská bezpečnost pokulhává. Osobně nevidím problém požádat Pešmergu z Bagdádu aby v diskutované oblasti navýšila přítomnost s několika vojenskými pozorovateli Bagdádu v štábu místní Pešmergy, a jakmile dá poté Pešmerga "povel," může se Tigriská složka plně stáhnout. Pak lze bez problémů obnovit jednání, a zjistit další věci, které určitě sousedí s Tigriským porušením úmluvy 2009. Tj., předpokládám, že obě armády pochybily ještě v tom, že nejednaly o dané oblasti a jejím strategickém významu zvlášť, a konstruktivně, takže by byla smlouva 2009 naopak rozšířena o určité detaily, které byly tehdy ohledně těchto míst přehlédnuty (pi:NINA) * Bazarecký radní Mahmed Jozef provolal slávu silničnímu dělnictvu a pochválil současnou politiku Kábulu. Podtrhl, že rozvoj dopravní infrastruktury bude jistě velmi vítán kdekoli jinde v Afgánistánu, ať už se na to peníze přihrnou zprava nebo zleva. Zahraniční fondy, které v této věci hrají jistě svou roli napomenul z dlouhodobé laxnosti, a zbytečného papírování, kterým je jistě Kábul před přijetím odškodňovacích balíků pro údajnou korupci zahrnován. Zde by jistě měla Afgánská vláda adresovat i vývoj domácí stavebnické technologie, na kterou se, mohu-li hádat, musí provincie od provincie vždy několik měsíců čekat, a ještě se v procesu cikánské zápůjčky vyskytuje mnoho okupačních razítek! Nejen domácí servis, ale i domácí vývoj a inovace! Jistě jsou v Afgánistánu jiné stavební podmínky, než v Německu, nebo odkud pár bagrů a zbíječek pochází. Nepatří-li již technologicky do Severokorejského Technického Muzea Tolik se ovšem dohadujeme nad několika jasnými větami Bazareckého městského oficiála (BNA) * NATO zajalo občana Afgánistánu, a vydalo obligátní blábol, kterému můžeme věřit, nebo se smát, že byl u toho a onoho, a ať to bylo cokoli, byl u mnoho takových zlých věcí, a že i další zatčení v jeho okolí byli právě na něj napojeni, a účastnili se mnoho toho a onoho. Provincie Balkuč si tedy opět oddychla od spravedlivého procesu, a okupační armáda opět plivla Afgánské vládě před občany do obličeje. (BNA)
 9. @M M Bayati: mluvčí parlamentu správně započítal mnohem širší okolnosti do adresování kolísajících hovorů mezi Bagdádem a Arbilem. Nelze přeci při tom všem ještě na základě zřejmého pochybení Bagdádu v založení Tigriských jednotek bez konzultací pro danou oblast problém ukazovat nejen jako závažné pochybení Arbilu, ale dokonce jako "obvyklý symptom" vlastně "nepřijatelné Kurdské autonomie." Ta chyba je v podstatě papírová, nebo řekněme, v přílišné autonomii některých generálních složek Federální armády. Nezaznamenal jsem z Kurdské strany nějaké diplomatické výtržnosti, naopak poukazuje věcně a prakticky na daný problém, a v jeho řešení nevidím problém. Naopak Bagdád jako politická moc je pomíchaný natolik ještě s médii, Sýrií (což jsou zatím vesměs úspěchy Bagdádu!), že není schopna správně adresovat témata dialogu s Kurdskou Iráckou Autonomií. A už vůbec nechápu, proč srovnávat "chování Kurdského regionu" s obdobím před Americkou genocidou. Byl snad Kurdský region příčinou všeho Iráckého neštěstí? Co se týče návrhu premiéra je logický v tom ohledu, že by tyto oblasti nebyly neustále exponovány těžší vojenské přítomnosti, ale přijal bych jej spíše doplňkově k meziarmádní dohodě 2009, takže by mohla dvoustranná přítomnost zvolna polevovat, nebo dle potřeby. Ale nic z toho není řešením současného vojenského problému, a ten je pouze v tom, že Tigriské jednotky neumožňují společné pozorování a plnou koordinaci dvoustranných manévrů v době úplného míru. Pokud měly nějaký zvláštní důvod, pak to je to, co musí Kurdská strana znát, aby mohlo dojít k odstranění nebo normalizaci těchto jednotek. A je tedy především řeč o meziarmádní smlouvě 2009, a rozhodně nikoli o čl. 140, který jistě nějak upravuje vztahy dvou politických entit. Nejedná se vůbec o dvoustranný politický problém. Problém je v bezpečnosti Bagdádu, která se podobnými výklady ještě hůře rozbíjí, teprv pak je problém politickým, až se najde opravdová chyba a její příčiny, a až je problém politicky vyřešen, oboustranná diplomacie nemůže mít zvláštní problém opět obnovit hlubokou meziarmádní koordinaci. Věřím, že pokud Bagdád nesáhne k nesmyslným rozkladným krokům, Arbil se obejde bez diplomatických vztahů klidně měsíce, aniž by se s jednotkami jedné nebo druhé strany nějak muselo hýbat. A to je snad dostatečný příklad, jak hledat pravou domovinu chyby. Rozhodně ovšem neklesat k zpochybňování jedné nebo druhé moci. Na destruktivní nejednotu Arbilu nebo Badádu lze ukázat tak, a jen jednou. Pravé a řešitelné problémy jsou jinde a jejich nalezení je krokem k jednotě (pi:NINA)
 10. Obě strany Súdánského smíření se shodly na urychlení zavádění bodů Dohody o Spolupráci, a také o všestranném navýšení dvojstranných vztahů (NNN) * Indonéský ministr chce vědecko-technologickou aktivitou v námořním hospodářství a rybolovu dosáhnout větších možností zahraniční investice (NNN) * Bangladéšský premiér vidí prioritu v bezbariérové společnosti v odstranění negativního vnímání postižených "zdravou" společností (NNN) * Pakistánský prezident podtrhuje potřebu mzn. akce, aby byly v rozvojových zemích dosaženy Rozvojové Cíle Milénia v bezbariérové oblasti (NNN) * Írán začal první zkušební vrt na ropném poli Afšar-1, sdíleném s Turkmenií (NNN) * Film Fejerdouna Žejraniho "Já jsem matka" dotýkající se společenských omezení kvality odvetného zákona rozděluje Tehránské publikum na ty v podezření a ty režisérův záměr podporující. Protesty proti ovšem obvykle převáží (NNN) * Keňa: 4 propuštění Korejští námořníci dorazili po 19 měsících pirátského zajetí do Keni (NNN) * Kolumbijský prezident upozornil levicovou ozbrojenou opozici FARC, že nejpodstatnější je dle něj mírová smlouva, a že rozhodně nechce nějaké letité dvojvládí nad mírovými rozhovory (RT) * Egyptští soudci bojkotují svou roli v ústavním referendu asi vprostřed tohoto měsíce, protože považují zvláštní prezidentský dekret za vměšování do nezávislosti justice. Nebo autority? Prezident i vice-prezident znovupotvrdili svůj respekt k nezávislé justici, a slíbili odstranit nedorozumění, která plynou z některých článků ústavní deklarace. Jde tedy pouze o prezidenta a lid, a zda je ústava až příliš Islamistická, jak dodává RT. No ovšem k tomu je snad ono referendum, že, k tomu není třeba protestovat. Zvláště, když pochybuji, že 13ti denní lhůty určené mj. na ochranu ústavního procesu před tranziční justicí lze, jak říká prezident, těžko zneužít. Řekněme proti lidu, jemuž zopakovala Egyptská armáda lojalitu. (NNN)
 11. Írán: Na přání MZ USA přímých hovorů USA a IRI MZ reagoval, že přímé hovory už tu k vybraným tématům byly, a ovšem principální překážky v té věci ani do budoucna neexistují. Nicméně nechápe, čím by se ne příliš jednoznačný (a zda vůbec) návrh paní Klintonové lišil od již probíhajících hovorů v nátlakové skupině 5+1 (Rusko, Čína, Francie, Německo, USA - Írán) (IRNA) * Cílená vražda MMI v Karáči se zjevně zvrhla v silové manifestace politicky vymezených skupin, které věci hned a snadno chápou v sektářském a politickém kontextu: neboť to je často dobře umístěnou vraždou cíleno, a neboť se politické, etnické a náboženské "menšiny" cítí proti sobě izolovány a ohroženy nedostatečnou (a tedy též politizující) mediací státu (NiW) * Pakistán: Šéf PML-N Mian Naváz Šárif přemítajíc o Kalabažském Vododíle načrtnul, že je potřeba k věci celo-národní obecná shoda. Tj. národ vybere z alternativních variant tu potřebnou. Z čehož plyne, že národ ani neví, k čemu přesně má nádrž sloužit? (pi:NiW) * První vice-prezident Íránu popsal sankce proti Íránu jako vitální zájem mzn. komunity, a žádá o další zvýšení této inspirativní delikatesy zvláště ve finančním a pojišťovním sektoru - kde si i běžný Evropan snadno představí, že jsou sankce vlastně velké plus! Ja. A popsal je jako nezákonné (IRNA) * Další virtualizace "správnosti" koloniální intervence odhalováním ex-post připisovaných masových hrobů - Pobřeží Slonoviny (pi::UNPR) * Japonsko: po selhání v energetice, neštěstí v dálničních tunelech. Až desítky mrtvých, méně raněných (pi:NiW) * OSN odsuzuje kulturní vazby Kuvajtu a Iráku, vítá ustupující činnost M23 (UNPR)
 12. Palestinský premiér odsoudil hlas USA v OSN proti Palestině. Klintonová mzn. porozumění označila doslova za "destruktivní činnost," přičemž zcela automaticky konotovala Telafídskou odvetnou činnost jako důsledek Palestinské zlořádnosti (pi:-:IRNA) * Dva nádherné, gigantické mosty, každopádně pak ale mosty byly odhaleny jejich vývojovým týmem Ing. Zelala a vedením Rozvoje Vesnic v Doulenském okrese v Čechčeranu. 10x7m dlouhé projekty zvolené do funkce zčásti i svépomocí, a z větší části pak završené lopatami vedoucích Doulenské rozvojové komise, byly dělníky označeny za přínos regionálnímu a sv. míru, a byl předán slavnostní prázdný šek prezidentu Karzaímu, aby se v tomto kraji ještě více tak konstruktivně realizoval, mír a rozvoj. Afgánští vojáci poté sklidili nářadí a slavnostní názdobu mostů do vždy připravených černých pytlů a za zpěvu "Hněv Sionu" se vydali zapít akci s Bulharskými kolegy a Indickými otroky z dolů do nočního hypermegaklubu vystaveného ještě za Saudsko-Libijské spolupráce, s četnou Italskou a Malajskou obsluhou (BNA) * MZ IRI vyzdvihnul strategickou roli prov. Sistánu-Balučistánu v pohraničně-regionální přátelské politice (IRNA) * 4 Veletrh Zámořských Investic v Pekingu otevřen za účasti nMF IRI (IRNA) * Tzv. Somálilend se vylidňuje směrem EU. Tak vás tu máme, bratři Stalinovi! Zatím se měsíční jednotky i jejich rozdíly v desítkách a stovkách, navíc je čeká nepříjemná cesta přes všechno "to" a Libii (NNN) * Alžírie a Tunísie předefinují vzájemnou pohraniční politiku (APS) * NATO neuvedlo žádné informace o civilních a vojenských obětech při "zatýkání 4 velitelů," při kterém bylo "zabito a zatčeno 25" (ehm ehm) milic v Lógaru, Andahíře a Helmandu (BNA) * 8 lidí zabito v #%!*$§ operaci v Afgánském Patáši, Maljarská policie potvrdila ozbrojenou povahu mrtvých (BNA) * Zvláštní Američtí agenti skupiny Nagorno-Zarojtě falšovali v revizionistickém procesu podpisy Berji, Stalina, Vorošilova, Molotova a Mikojana. Zjm. na př. Katyň-Jelcin (Pravda.Ru) * @YS2 / Komu záleží na konfliktech středovýchodu? Víte, že (na určité diskursivní úrovni vývojové abstrakce) následuje po Francouzské revoluci pouze Hitlerův zásah do genofondu, a že tato křivka je pak následována operacemi CIA v oblasti "válečné liberalizace aj. revolucí R2P/PCW" (pi) * MZ Alžírie otevřel na Regentské Londýnské UNI výstavu foto-grafika k 50 letům Alžírského kina věnovaného osvobození (APS) * Kuba a Angola si připomněly vylodění Jachty "Pramáti," která přivezla před 56 lety Kubánské odborné povstalecké asistenty na půdu Angolského osvobození (PL) * Pakistán: Baluč potřebuje ještě Angolsko-Arabský typ aktivismu, tj. politika, který by reprezentoval centrum a prošel si oblast autorita po autoritě (pi:NiW) * Jako důvody Egyptských demonstrací kolují ještě i jiné všelijaké klepy (PL) * Kubánská KS poděkovala Portugalské za trvalou podporu proti všestranně zločinné politice USA (PL) * 25 zemí snížilo novou infekci HIV o více než 50% - UNAIDS (IRNA) * Ředitel Syrského kulturáku v Tehránu ocenil vzorovitost Íránu v oblasti nezávislosti a suverenity (INRA) * Wlisi Džirga interpelovala Ministra Vody a Energií M.I.Chana pro nesoulad s programem aj., poté jej potvrdila opět ve funkci 141 hlasy důvěry (BNA) * FMLN lehce vede (PL) * Ropný Bolívarský sektor - obří investice (PL) * OSN také vyzvala k pokroku ve věcech fyzicky omezených osob (PL)
 13. Egypt: Zastánců Mursího je stejně jako odpůrců. Škoda, že pro své setkání zvolili neexistující chronologický bod, a setkává se tak dvoustranný nerespekt k výsledkům přechodných voleb s impulsivními předměty sporů, které pak berou další potenciál v reakcích ještě nereformované státní moci. Jistě pak Egyptu neprospívá ani západním směrem kolonizovaná mediální sféra, ani vůbec přespříliš zafixované kázání západní kněžské autority o Islámu a zjm. Islamistech. Pokud se rozdíly ve společnosti budou racionalizovat a institucionalizovat touto cestou, tedy s pohledem upřeným na "Islamismus," pak je to akorát dlouhá cesta k občanské válce. A nikoli revoluční procesy a revoluční činnost. Poradí si tedy tyto Arabské kultury s Islámem, který je pravděpodobně v regionu Žhavou Novinkou č 1? Já se držím stále v této věci Tantaviho reformismu. Nebýt toho, ztratil bych se v Egyptském převratu hned v dilema o Mubarakovi a Kadafím. Natož v pohraničním režimu se Selafýldem NY. Tak se snažte, ať neplave Palestina v blábolivých krveprolitích regionu (NiW,pi)
 14. Poté co regionální aktivisté dohodli jednání rebelů M23 s Konžskou vládou a zdařilo se i předání "dobytého" města, poté co byla Konžská fakce OSN "MONUSCO" obviněna z autonomní činnosti, a situace byla kompletně nepřehledná pro samotnou domácí vládu i Africkou Unii, takže ta vyslala na "také ještě" jinak podezřelý jih Africké Neutrální Jednotky, po tom všem OSN odsuzuje, že byl vypnut "Rozhlas Okapi," o kterém se nahoře říká něco jiného, než dole. Tedy nahoru se dokonce dostalo, že rozhlas pomáhal Konžské vládě vyhlašovat ve městech zákaz nočního vycházení. Že by proto OSN vládní rozhodnutí odsuzovalo? Jestli spíše rozhlas nevyhlásil i samotné podmínky vzniku M23.. Co se neví nahoře, ví se jistě dole (pi:UNPR) * Vládní Pakistánská strana PPP varovala zkorumpované občany, aby nikdo nepočítal se spožděním termínu hlavních voleb (IRNA) * Syrský Červený Kříž hlásí čtvrť milionu lidí bez domova v a kolem rekurentní militancí zdecimovaného města Homs. OSN zde doposud rozdalo 5000 balíčků pro "Místně vytržené rodiny" (UNPR) * Bezpečnostní Koncil OSN se po dni jednání shodl alespoň na tom "využití" roztříštěných společenských konfliktů, že součástí řešení musí být vždy i Ženy. Tak snad to neotevře ani jedno nebe k intervenčnímu bombardování (UNPR) * Základní Sněm OSN naopak přijal jako nutné adresovat posílení vědecké základny pro zamražení pouštního procesu(UNPR)* Ohledně možné korupce v Irácko-Ruské zbrojní smlouvě Premiér ohlásil vyslání delegace, která by měla v Rusku uzavřít smlouvu novou. Odraz federální krize pak nese delegace Kurdistánského prezidenta, která bude probírat věcné body s Kurdskými politickými fakcemi a místními autoritami (NINA) * Hlas v OSN žádající pro Palestinu první, bezpečnostní stupeň státnosti, a zároveň přehodnocení nespravedlivého procesu v OSN r. 1947 získal oporu hned v několika Evropských zemích (celkově 138:9). Británie byla dle údajů připravena hlasovat pro Palestinu, kdyby ta smazala 60 let válečných zločinů. Což byla celkem jistá sázka, jak se vyhnout hlasování a morálnímu posudku, pomocí rozplizlých diskusí, které již určitě někde pod dohledem Velkého Bratra živě skřípají a zívají. Nyní bude možno mluvit o Stažení okupačních sil, dle Sáheba Erekata, bývalého vyjednavače. Palestinský prezident tak mohl odeslat hned tři dopisy: žádost o členství v Ženevské Konvenci, žádost o obnovení proti-Aparteidní činnosti OSN, a žádost o členství ve fóru proti Rasismu a Diskriminaci. Což způsobí opakovačům čistě charakterních lží těžké zažívací potíže, zvláště v oblasti přežvýkání (NiW) * "Izákovi" křižáčtí pavouci naopak již nyní v kontrastu s pevným názorem světa spouštějí "diváka" na scénu, kde lze Palestinu pouze moralizovat, že totiž "ještě před nedávnem" si premiér čistě aparteidního státu potřásal v nablýskané mramorové hale rukou s Palestinským prezidentem, a opakoval, že oboustranně výhodné je, když se Palestina nechá odzbrojit, a pak uzná aparteidní koloniální základnu jako "Židovský stát" (což ostatně neudělali ještě ani Židé). A tím by mělo být dle dramaturgie blábolu vše rozhodnuto, a Palestina by byla opravdu kvalitním, odzbrojeným, okupovaným a nesmyslné nabobské výmysly okupanta poníženě akceptujícím, snadno kriminalizovatelným: podstátem. A tak je to údajně nejlepší... Palestina ovšem odmítá jednání, dokud nebudou alespoň zastaveny další okupační, teroristické a vybagrované zástavby na jejím území. (NiW)
 15. M23 dokončila stažení z Gomy v Sobotu, ovšem vůdce M23 chtěl do 48 hodin jednání s vládou. M23 tvrdí, že smlouva integrující původní skupinu do armády z r. 2009 nebyla dodržována. Stahují se od 27.11. i zdalších území poté, co získal region v zemi objektivní kontrolu, vedle nefunkčního aparátu OSN, který odvozuje své ozbrojené jednotky od dodávek potravin, a nadto fušuje státu do jeho záležitostí na př. v poště a telegrafii. Původ M23 je tak spíše spjatý s regionální dezorganizací v OSN, než přímo s regionálními vlivy. Z rádia jistě nevyskákali. Z ambasády díky rádiu snadno (NNN,pi) * Prezidentské volby v Ghaně v centru pozornosti Afriky. Ani biometrická identifikace voličů nezabrání prehistorickým zjevům v demokratickém procesu. Ghana má za sebou 5 pučů, které ji dělí od její "kalhotové" revolty proti obsedantním likvidátorům vzdělání (NNN) * Mzn. společenství musí udělat vše ve svých silách aby dotlačilo Selafír k respektování mzn. zákona a tak zastavení nezákonných okupačních demolic, záborů a osadních novostaveb - vyslanec IRI a NAM v Ženevě ke kolaudaci nového Palestinského světového rozeznání při Evropském Ředitelství OSN (IRNA) * Írák hostil Ukrajinskou a Americkou delegaci, což jen podtrhuje jeho roli v diplomatickém řešení v Sýrii (NINA)
 16. Tunísie a Írán zkoumají možnosti rozšíření vz. vztahů v revolučním vzdělání a vědě (IRNA) * Alžírský film "Maškarády" (Masquerades, 2007) otevřel Alžírský filmový týden, součást Alžírského týdne kultury v Morockém Rabatu (APS) * Zatímco dostal Tehránský lid chléb a film, Írán a Malajsie se připravují na 15.12. kdy bude konference na Spravedlnost v Islámu (IRNA) * Zatímco v Íránu díky Americkým sankcím umírají v nemocnicích lidé, USA oceňují Íránskou farmacii, že by se jim hodila na hadí uštknutí v Afgáně. To Íránská věda nemůže než akceptovat: lékařství se nemstí. Německo již sankce na lékařský sektor Íránu snížilo (ABNA) * Etnicko-náboženské nepokoje v Indonésii vedly po jednostranném násilí k azylu dvou stovek napadených v nabídnutém provizorním prostoru. Od tohoto aktu již se vláda o uprchlíky nestará, a místní autority převzaly moralizující násobilku útlaku od těch v místě bydliště. Postupně tedy azylová iniciativa eroduje, a vyhnání se opakuje tentokráte pod heslem "návratu domů." To však komunita odmítá, dokud tam nebude nastolena spravedlnost a tím opět nábožensko-etnické bezpečí. V současnosti této množině může kdykoli dojít voda, potraviny, nebo se mohou opět octnout bez ničeho a bez ochrany, Sampang (ABNA) * Prezident Emirátů opět přislíbil pragmatičtější postup reforem, o které je nepochybně stálý zájem, i když prezident Šejch Chalífa jako důležitější chápe bezpečnost země. Nedivíme se ani, že se lidé nechají zavírat, ani, že jsou elementy, které jistě zavřít třeba je, a ani, že země jako UAE musí zvlášť dbát na bezpečnost. Podporujeme národní dialog a rozumný proces přechodu tento dialog umožňující. Mj. Emiráty podporují "hlas lidu" v regionu, a ovšem "odsuzují jakékoli vnější vměšování do regionálních pochodů." (NNN) * Obyvatelé převratového Pobřeží Slonoviny si stěžují na situaci v Bydlení, Vzdělání i Bezpečnosti. Francouzskou koloniální novinkou jsou bezuzdné daně a bezdná "reformní" rétorika, pokud by to někomu něco připomínalo. Vojensky svržený prezident a ba i jeho manželka byli obligátně ověnčeni v Haagu prefabrikovaným pošpiněním, a jsou nadále Bílým Mužem bez uzardění hanobeni (NNN) * Čínský řidič zadržen v Singapuru pro účast na stávce za práva menšin (RT) * Národní a Socialistické hnutí v Alžírských komunálních volbách oproti ostatním vytrvale získává (APS) * MZ Íránu A A Salehi na jednání s Damaškem podtrhl nutnost utvořit dialog v samotné opozici, neboť teprv tak je možné, že se budou obě strany tak tolerovat, že zastaví příkoří na lidech, které nadále nebude jistě ku prospěchu ani jedné z obou stran. Obě země se shodly na demokratickém, politickém a diplomatickém řešení mimo náboženské, politické nebo vojenské vměšování cizích elementů. Syrská strana označila Íránský aktivismus za konstruktivní, a předvedla Íránskému vyslanci regionální a mezinárodní paradigmata problému dílnou Syrské komise (IRNA)
 17. Syrská opozice hlásí z města útoky armády raketami. Poněkud zapomíná, že její přítomnost ve městech je sama o sobě tou zajímavostí z celé zprávy. (NiW) * Klintonová opět vytáhla Syrské chemické zbraně. K tomu se asi Americká desinformační kampaň propracovala přes fabrikace kazetových bomb, které používá pouze NATO. A právě proti civilistům i vojákům. Sýrie "chemické zbraně proti civilistům nepoužije, kdyby nějaké byly" - a koho vůbec v Sýrii zajímají Americké "červené čáry" ?(RT) * Vojenská řešení v Sýrii vedou do země. Mana. (IRNA) * Tarenkot, Pylina: Výbušný motocykl zabil jednoho a zranil sedm dalších Afgánců - žen i vojáků (BNA) * Murdochovo impérium se zakamufluje na dobu neurčitou jako dvě nezávislé firmy: tiskací a blikací (RT) * Sýrie: soudy, boje, 1000 mrtvých, AlKajda, opozice, hromadné popravy, hromadné hroby - SANA (PL) * Američtí okupanti v Japonsku budou také zamraženi - LG S.A., USMCJ (PL) * Írán: Saíd Džalili podtrhnul potřebu evidentních a veřejných hovorů v Sýrii, aby silovou logiku nahradila síla logiky. Odsoudil devastaci infrastruktury, a obecně akcentoval nutnost zajistit potřeby a zájmy Syrského lidu vlastní realizací příměří. Syrská opoziční postava akcentovala nevměšování, a uvedla, že Koordinační Koncil Národních Skupin zahrnuje do svého požadavku příměří a jednání způsob adopce národních zájmů. Obecně lze jistě zvažovat Egyptský postup, tedy vyjdeme-li z předpokladu, že přes všechny živorodé nástrahy vyjde z procesu Egypt stabilní a demokratický, především Egypt s chápáním toho, k čemu se protesty ještě vůbec mohou hodit, a kde jsou již úplně kontraproduktivní (IRNA,pi) * Írán: Ministr Kultury a Osvícenství Mohamad Hosejný žádá navýšení kulturní a umělecké spolupráce s posílenou Palestinou (IRNA)
 18. Biosféra na dvě osoby je třista kubíků vzduchu a čtyři druhy zeleniny. S hmyzem je to otázka, pak už by se hodila i jiná zvěř, čili více lidí. - z Čínské vědy (NNN) * Organické zemědělství je na tom podobně zle jako předpisy GMO. Pro ty první neexistují kontroly, pro ty druhé nejsou jednoznačné zákony, ačkoli je nikdo do úst vzít nechce, a tak se ani v Pakistánu nevyhneme tomu, že do sebe lidé v dobré víře cpou geneticky modifikované maso a k tomu chemicky zpracované "organické" bio, které se liší vůbec nejčastěji od ne-bio pouze cenou. A jedni si tak mnou ruce.. - Zahra Násir, stručný obsah (NiW) * Zardariho Nádrž prý se lépe dokončuje, i když se některým politikům pro svou až dlouhodobou návratnost příliš nelíbí eo ipso nevyplatí (NiW) * Kolumbijské vnitro zadalo senátorům vypracování agrárních reforem pro disposici mírových hovorů s FARC-EP na Havaně (PL) * Asijský Pacifik je jak region důkazem, že hendikepovaní umírají při katastrofách 2x až 4x více. Nemají tedy za hendikep náhradu v zvířecí intuici, na rozdíl od společnosti, která má pro ně až i ne-zvířecí slova (IRNA) * Katarský ministr energetiky na Třetím Světovém Klimatickém Sjezdu "Zemní plyn reprezentuje ideální doplněk k obnovitelným energiím, a most mezi současnými a budoucími energiemi" (NNN) * Význam policie a jejího výcviku v Afgánistánu roste den ode dne - MV Mikate Pateng (BNA) * 3 ranění policisté a jeden kolemjdoucí - bombové útoky v Nigerii (RT) * Tehránské noviny se mj. pozastavily nad překvapivým vítězstvím Muslimské Jednoty v Kuvajtských p.v. (IRNA) * Americký senát: "Afgánistán již neovládá Chadim Araf al-Abuzayd, a AlKajda tak není schopna zaútočit na Americké území. Proto, po zralé úvaze může na Afgánské půdě pouze Se chránící velmoc stáhnout své Mimosoudní popravčí." nebo něco v tom smyslu, s tím ovšem, že se nadále na zemi budou vztahovat mzn. zákony o okupaci, které činí věc Talibánu dvojsečnou - pro spravedlnost i pro region. Bez zkoumání sečnočetnosti však je pro všechny aktéry nejlépe, když jakákoli okupace Afgánistánu kompletně zmizí. Pakistán "musí ukázat USA," že na datu 2014 není nic svatého, a už vůbec na konci toho roku (NiW,pi) * Jemenská armáda 3.12. zneškodnila skupinu útočníků, jednoho zatkla. Jeden civilista raněn. Vázáno k letišti Al-Anad (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama