NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 7.12.: Poslanec Chalid Al-Asadi nevkusně podezírá Kurdskou sílu z Izraelitismu, tedy z nějaké vnitřní touhy využít neohrabaně a destruktivně vojenské výzbroje (odkaz na IRI nebo USA je zajimavy ale pochybuji)

7. prosince 2012 v 14:55 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Zemětřesení ve Východním Íránu, Středa, 5.9R (NNA)

 1. Syrský státní novinář Andži al-Assad zavražděn před svým domem (NNA) * Tanzánie spustila Komisi Standartu a Etiky ve Výsílání (NNN) * USA označily odvetné manévry v Tel Avivu za prasárnu (pi:NNA) * Alžírie se dohodla s EU o energetice, Tunis je připraven všestranně zlepšit vztahy s Alžírem (APS) * Filipíny mají píseň národního dialogu (NNN) * Antipirátská námořní mise Rusi byla odvolána (RT) * Vošinkton se chystá Syrskou opozici porcovat na papíře (líbí nelíbí) (RT) * Srbský vyslanec NATO spáchal během jednání o hranicích Kosova (jednání zemí NATO přičemž Srbsko není členem: Mnichov) sebevraždu (RT)
 2. Kadáfího Mešita v Libii má 60 toalet v naprostém pořádku, a nově nainstalované vodovodní kohoutky, a ugandští jsou po revoluci v zachovalém organizaceschopném stavu, na rozdíl od přemnožených zpráv o vandalismu a všeobecné genocidě - Ministerstvo Portrétů, Almužny a Trestních Tribunálů pro Vyvolené (NNN) * MV Německa nejspíš obnoví zákaz NSDAP (RT) * Írán přezkoumává případ hladovkující k 11 letům odsouzené právničky (RT) * Další vraždění policistů v Nigérii, 2 mrtví, a dva civilisté ranění v Kano. (RT) * Turecko zapojilo 1000 policistů a speciálních jednotek v operaci, při které bylo 5 Kurdských separatistů zatčeno, ale 13 také zabito. Kurdové usilují o autonomii od r.1984, a od té doby boje stály 40 tisíc životů na obou stranách. (RT) * Ban označil rozvinuté země za hlavní odpovědné za klimatické změny (RT)* Jihoafrická Republika má správu kulturního dědictví pro občany i se stížnostním systémem online (NNN) * Železniční nehoda umístila vinylchloridový obsah celé cisterny do Džersejské Mantuovy řeky, ta pochoutku odveze pohotově do moře (RT)
 3. 205 Íránských poslanců aplaudovalo vojsku k jeho úspěchům v boji proti nejodpornějšímu hnusu mzn. vztahů - bezpilotním letounům (IRNA) * Írán dnes hraje 3 ligu Kabaddi proti USA v Indickém Pandžábu, pročež pevně porazil jak Argentinu, tak Keňu. Zatímco USA si proklestily cestu přes Brity, Malajce a Turkmeny (pi:IRNA) * Namibský Prezident Pohamba při přemíchání ministrů ve funkcích dle odborníků zachoval projektově-výkonnostní konzistenci, takže na př. maximálně úspěšný turistický sektor bude nadále i jeho vlastním odznakem. Ti kteří z přerozdání míst propadli byli s osudem smíření (NNN) * Alžírské ženy 1960 / 2004 - výstava Marka Garangera v Pařížském Alžírském kulturáku (APS) * 3.5 milionů vozů v Pakistánu je na zemní plyn (M.A.M.Majoka, NiW)
 4. Nepokoje v Severním Libanonu - 4 mrtví, Jordánsko nebude vojensky zasahovat v Sýrii (NNA) * Afgán: 3 policisté patroly zraněni, jeden kriticky, nástražnou minou v Zaraňe, Písečenském obvodu Mravic (BNA) * 10 lidí zraněno v pro-vládních odborových protestech proti chudobě, nezaměstnanosti a odstrkování v Tunísii. Vláda na druhou stranu řeší (pouze) inflaci a kulturu (NNN) * 22 lidí zraněno v Indických protestech proti několika údajně zmanipulovaným a zkonstruovaným procesům (IRNA) * 4 kriticky nemocní pacienti zemřeli na přístrojové selhání v nemocnici v Delhí, vláda spustila šetření (IRNA) * Libijský premiér se účastnil konference v al-Baida. Svědci popsali událost jako poměrně klidnou oproti politickým snahám v hlavním městě (NNN) * Obchodníci, tiskaři, a političtí aktivisté MQM i PST byli zavražděni v cílených pro-sektářských rozkladných atentátech. Sedmičku obětí v Karáči uzavírá motivově-nejasná vražda dvou lidí a jeden, který životem zaplatil svůj pokus ochránit slabšího před bandity na benzinové pumpě. GA by celkem dobře mohl být obětí RD (BNA) * 6 lidí zabito a 9 zraněno při "operaci" CIA proti pro-vládnímu Talibancovi Maulana Nazírovi, která by měla oslabit roli Islamabádu, rozvrátit regionální kohezi Talibanu, a konečně i přivést Jižní Vazrustan k "užitečnějším" etnickým napětím. Podobné akce lze stejně obtížně oslavovat jako vítězství boje proti terorismu, viz njn. etnické důsledky, stejně jako lze stěží oslavovat konkrétní metody Afgánského Talibánu jako "realizaci mzn. zákona," čili práva na boj proti okupaci. Jedno je lepší než druhé. A člověk, který na př. to první v Afgánistánu oslavuje, osvědčuje pouze cizí doktrýnu, a své zaslepení reálnou občanskou válkou. Zločin hnutí založené občanskou válkou a okupací neohrozí, a další fragmentace hnutí lze sotva pokládat za pozitivní. Už proto, že by mělo být prioritou odstranit příčiny a navrátit na pozici místo občanské války politický dialog, nebo bezpečnostní koordinaci (BNA) * Afgán: Vzdušné bombardování vesnice Qoro obecně prospěšným NATO stálo život 3 civilisty. U jednoho NATO zmiňuje různé dohady, a to tak, aby to působilo co nejméně jako zastrašování, a co nejvíce jako vůbec velký úspěch mezi všemi podobně neúspěšnými bombardováními. Snad proto jsou dle mluvčích NATO všechny akce mimořádně úspěšné hlavně proto, že jde vždy o vůdce a supervůdce, a pokud už se mimo tuto ilegální okupaci a libovolnou vraždu či účast v občanské válce druhé země povede vyhladit celou vesnici, teprv po dlouhém bučení Evropských lidí vyleze upocený mluvčí NATO s "epilogem," že "měli všechny indicie" - znáte tu o minulém čase a psychopatech. Podobně je to totiž s omluvami v Pakistánu aj. Kromtoho nikdo nepochybuje o tom, že všichni piloti extra-Pakistánských dronů jsou Mimořádní Psychopati. Nikdo jiný by toto nemohl dělat. Tito k tomu tarikování nepotřebují ani proti-teroristickou nebo proti-muslimskou doktrýnu. Je to prostě baví (BNA) * Šangajský Kc. Spp. se postupně obrací v uznávaného hráče v boji proti takovým nebezpečím jako drogové sítě a terorismus - VPI Rahimi (IRNA) * Kanada logicky nerozšíří svou podporu Tel Avivu z "pouhého" protihlasu v OSN na nezákonné pomsty již oznámené koloniálními lunatiky (NNN) * Deset zemí regionu Velkých Jezer dalo dohromady 4000 mužů pro případ potřeby v Kongu (NNN) * Nejméně jeden Pakistánský voják zemřel po útoku Talibanu na Wazírskou vojenskou základnu, v kraji, kde Afgánistán přepokládá největší civilní podporu opozičním ozbrojenům Afgánistánu (BNA) * Afgán: Dva civilisté raněni ve Středu v Lajmanském Ališinku nástražnou silniční minou (BNA) * Protiteroristická policie zlikvidovala 6 opozičních ozbrojenců a v promyšlené operaci ukořistila i z Libie a Sýrie známou zbraň DShK. Zatykač patrně na většinu pobitých osob existoval, ale nebylo upřesněno jak došlo k přestřelce. (BNA) * Pět obviněných z pirátství převezeno do nově rozšiřované věznice v Somálském Tadýtu (NNN) * Irák: Útoky nástražnými minami v Mozulské provincii: 5 policistů a 1 civilista raněni (NINA) * OSN oslavilo všemožné dobrovolníky vč. sekce UNV (UNPR)
 5. OSN chce sehnat 250 miliard KČ na 369 projektů v Somálsku (UNPR) * USA "monitorují" Íránskou JE Bušér z bezpilotních letadel, kdyby něco. Někdo ve Vošinktonu je asi přesvědčený, že tak jsou získána "dodatečná data" k smluvní špionáži IAEA, což rozhodně nejsou. USA tak utrácejí za podobné programy a ztrácejí již poslední zbytky věrohodnosti u svých občanů, když ve světě už se o takovém jevu jako "věrohodnost" Americké vlády nedá příliš uvažovat. Na druhou stranu je Tehrán připraven další hackersky ukořistěný špionážní křáp přinést do Ženevy k soudu (RT) * Vyslanec Emirátů Šaký a Irácký viceprezident Chuzaí probírali současnou krizi regionu a možnosti další spolupráce. Irácký diplomat přivítal prostornější pole pro vzájemné investice, zástupce Emirátů podtrhnul regionální spolupráci a obě nutné jednoty - v roli k překonání krizí regionu (NINA) * Další oživování Kuvajtsko-Iráckých vztahů: Kuvajtský premiér má navštívit Bagdád zkraje příštího týdne. Bagdád by rád podepsal hned řadu vzájemných smluv, a od Kuvajtské strany lze jistě čekat také mnohá poučná překvapení (NINA) * Mozambik: "To co se děje, je, že politikové se chtějí vměšovat do komunitních rádií, a že je nenecháme" - redaktor Arlindo Francisko. Premiér pozdvihl otázku komunitních rádií, poté, co se případy jejich "vypínání" množily. Tento prostředek tak můžeme přidat ke komunálním džirgám, socializaci solidárního systému, a investiční soutěži kapitalismu v socialistickém družstevnictví, a k ochraně čítáren a jazyka (NNN,pi) * USA a EU vzdaly svůj boj za okrádání Zimbabwe od diamanty (nákup 10x levněji pod záštitou R2P schematu, které stále funguje v tzv. "diamantové certifikaci" KPCS), (NNN) * Zimbabwe zaznamenalo nárůst průjmu, což obvykle pro EU, USA a vydřiduchy z KPCS znamená jasný důkaz pohrdání lidskými právy. Na což se samozřejmě obvykle reaguje zvýšením sankcí a exportu banánů z latinské Ameriky (pi:NNN) * Afgánské ženy Helmandu žádají vůbec aspoň nějaký pokrok v odstraňování drogového průmyslu. Za základ považují na př. opis Indické džirgy proti výrobě zbraní a pro účast na zemědělství, a další vzdělávací a resocializační, tím i bezpečnostně ošetřené tahy místní i centrální Afgánské vlády. Výroba a obchod je navíc dobrým argumentem proti "nedotknutelnosti ideje" Talibánu. Tedy opačným požadavkem lidu v pomyslném procesu dialogu (BNA) * Ministerstvo Obrany Zimbabwe zajistilo hranice s Mozambikem proti Renamské gerile (NNN) * Olympijský výbor sankcionoval Indii na základě pochybných údajů (pi:IRNA) * Irák: "Premiér al-Maliki nezvládá diskuse o armádě, zbrojení a USA" - Moktada al-Sadr (NINA)
 6. Alžírie a 26 dalších zemí rozhodně podpoří uprchlickou misi OSN v roce 2013 (APS) * SCO se dohodlo na založení rozvojové banky pro společné projekty (RT) * Malijští ozbrojenci jsou připraveni podílet se na mírové iniciativě (APS) * Indie plánuje zlepšit svůj turistický a poutnický potenciál: zlehčí vízový režim především s přátelskými zeměmi, jako Irák či Súdán a podobní. Řekl to Ministr Turismu a Rukodíla K.Čirandžívi na návštěvě v Malajsce. Minulý rok měla Indie asi 6 milionů návštěvníků (NNN) * Íránský vyslanec podtrhnul roli kinematografie v prohlubování přátelství Íránu a Turecka (IRNA) * Íránští občané Kyrgízie mohou podpořit prohlubování vzájemných vztahů obou zemí - vyslanec IRI v Biškeku (IRNA) * Arabské a Zahraniční delegace se účastnily národní konference rekonciliace a dialogu v Sulajmánii. Vůdce Kurdských patriotů (PUK) uvedl, že tuto druhou konferenci ND/R zaštiťuje právě PUK, a přispěje na př. Švédská strana Ulf Palma (NINA) * EU a latinický MERCOSUR obnoví hovory o obchodní spolupráci - A Zakariášová (NNN) * 800 expertů na sportovní organizaci, sportovní tělovědu a biomechaniku z Indie, Iráku, Malajsie, Číny, Korey, Egypta, Nigérie a Fidži se sešlo k vítězným přednáškám Mzn. KF. Sportovních Věd v Amolu (IRNA) * Rahimi hovořil s Kyrgiským Premiérem i Prezidentem, a od Biškekské UNI s 80-letou tradicí obdržel čestný titul Dr. (IRNA) * 150 zemí se lépe postará o postižené, než USA - OSN (RT)
 7. "Nemějme iluze, toto je krize a nebezpečí pro nás všechny, naše ekonomiky, naši bezpečnost i budoucnost našich dětí" - Ban Ki Moon ke Klimatické Konferenci v Katarské Doži (UNPR) * Jaderná energetika USA je v případě povodní ekologickým rizikem - Perkins, běžná elektrorozvodná síť v USA nepotřebuje protiteroristické zákony, ohromné škody spustí i neorganizovaný vzdělaný jedinec - Alic (RT, NiW) * Obecný sněm OSN vyzval 174:6 Tel Aviv k podstoupení NPT, což je jediná cesta jak vytvořit "zákonně vázaný Střední východ bez jaderných zbraní." Tel Aviv další z přívětivých kroků odmítl, a hlouběji se tak ponořil do své úpadkové nemohoucnosti. Napadlo mne, když už jsou Židé takoví věční náměsíčníci, kteří mají zemi vyvolenou kdekoli, kde mrak vrhá stín, že by mělo stačit učinit Tel Avivu několik obchodních nabídek "zvláštní podstaty," aby své zbraně konečně vyměnil, na př. za jednooké slepice, modrá mraveniště nebo zlatá telata kus za kus. Věřím, že tudy vede cesta! Jen vytrvale adresovat jeho jaderné zbraně různými takovými nabídkami, a oni ti lunatikové po něčem chňapnou. Mimochodem stav jejich politiky a vědění přímo souvisí s jejich nesmyslnou představou, že se "všichni přemístí do svého státu." Totiž vytrhněte seniora z jeho domova a bude z něj paranoidní dement. O to víc to platí u "národa" který vytrhnete z tisíců vrstev a domovů po celém světě, a hodíte je do ponorky, kde si "užívají vlastní úřady." Přidejme k takové strastiplné demenci ještě jejich syntetické schopnosti, a máme co do činění s naprosto úchylným státem, neschopným projevu libovolného stupně racionality nebo empirismu. Nevím jak si tito lidé mohli myslet, že tak velká změna v tolika životech bude pozitivní jenom proto, že se na ně z fotografií usmívali nadšení budovatelé "nové identity." Tím to také skončilo, a Židovský duch se zahrabal do archivů a domnívá se, že tam je nejzajímavější. Ano, tam je opravdu jednou z nejmrtvějších věcí pod sluncem, pokud vůbec. Ale byli to skrze celé Písmo ti největší bludaři, a výsledkem jejich "souznění" byla vždy závěrečná tragédie jejich snu: bloud sjednotil národ, výsledný král se dal na mnohobožství. Židovská ubohost současnosti je takový jeden Goliáš, a to si ještě myslí, že pro jejich vlastní malost Bůh zapomněl na celý svět? Proto jste Židé, vyvolení, aby se Bůh věnoval jiným. A pokud se vám nechce domů, tak si v tom skleníku třeba chytněte rekviem. Samozřejmě je tam i vzorek Židů, kteří mají domov právě tam, ale domov a zaslíbená zem je rozdíl. Co je vyvolenost, když národ je nikdy nenaplněnou nadějí starých, vzdálenou obecninou, a pronárod je všudypřítomné aktuální konkrétno? Jistě: kdo z ní co chce mít. Co je zaslíbenost, když se každá krajina celkem snadno promění v nehostinnou poušť? A vlastně komu, těm vyvoleným? Kdyby takovou přihlouplou dialektiku žádný národ nepřijal k svým bludům jako hlavní víru, nikdy bychom nezjistili, co je národ a co země. Že vlastně pouhé pověry a slova, která se vždy míjejí účinkem. Izrael Středovýchodní - příkladný idiot, ukázková chyba náboženství. Stačilo aby Hitler prolistoval Písmo a pak výsledky sčítání lidu, a mohl hned odtušit, jak posílit vliv Vatikánu. Což je v tomto kraji podobnými způsoby celkem tradiční. (RT) * "Byla to asi nejsilnější bouře letos. Ale můžeme její následky citelně snížit, pokud si budeme pomáhat" - filipínský prezident Benigno Aquino (RT)
 8. Země NATO vojenské řešení v Sýrii odmítají - MZ Lavrov.ru (RT) * USA zkoumá možnosti porušení mzn. zákona a vojenské intervence v Sýrii mimo zájem OSN a kohokoli jiného na světě. Mělo by se jako obvykle jednat o porušení mzn. zákona a válečné zločiny vměšování do občanské války ze vzduchu. Ban Ki-moon dříve či později plány nebo počátek takového nepříčetného a destruktivního chování v mzn. komunitě ostře odsoudí, už proto, že USA odmítají jakkoli využít svých kontaktů na opozici v Sýrii k nastolení příměří. Další celkem jistou věcí je protiúčast dalších mezinárodních a regionálních hráčů. Čili přinejmenším letecká bitva NATO a BRICS nad Sýrií, což je jistým začátkem dalších forem mzn. terorismu. A tam lze samosebou již v této fázi plánování řadit postup USA. Přitom naprosto podobná akce v Líbii je nyní projednávána v senátu USA pouze z toho hlediska, zda "byl nahrazen režim režimem pro-americkým." To je tedy celý kontext, ve kterém USA, Obama či Paul vnímají "zásah v Sýrii," a to již jistě zaslouží neústupné odsouzení (pi:RT) * Indický politik Kadýr Matýn Ahmed označil Íránské dopadení špionážního letounu za důkaz připravenosti Íránských obranných sil, a urgoval USA, aby hned nesahaly k zločinným praktikám. Podtrhnul vzornost tohoto drobného vítězství pro post-koloniální a anti-hegemonické země regionu a světa. (IRNA) * Íránský VP Reza Rahími na setkání členských zemí Šangajského Koncilu Spolupráce (SCO) v Kyrgízii označil za jedinou cestu ze Syrské krize přes nastartování dialogu mezi opozicí a vládou. Stejně jako země NATO pak označil vojenská řešení nebo dozbrojování opozice za hlavní překážku politického zklidnění, které by umožnilo masám reformní proces respektující jejich práva. Podtrhnul další zhoršení situace v regionu v opačném případě, tj. na př. pokud USA dojdou k nějaké opět vydatně kvalitní habaďůře Akčního a Kinetického typu (IRNA)
 9. Bagdád ani Arbil si jistě nepřejí zahraniční vměšování v Sýrii. A tak jistě Americká smlouva, která z hlediska vodních toků nějak stojí základem nesystémových Tigriských jednotek je asi tak platná, jako samotná Sýrie. Důležitý je vývoj v Sýrii, a tomu by se bilaterálně a aktivisticky měly věnovat obě metropole, stejně jako svým vzájemným vztahům. To jistě přinese kýženou jednotu na všech stranách. Postoje Americké strany v Sýrii jsou jistě zcela nepřijatelné, a opačný názor může pramenit snad z extremistických nálad v Mozulu, ze kterého lze jistě dosti těžit, jako z Karáči. Předpokládám, že je Mozul ekonomickou metropolí, odtud pak cizí agendou osedlané nesourodé politické zájmy, korunované - jistě, přítomností cílených vražd, útoků na politické a bezpečnostní hráče, a AlKajdy. Sledování takové pofiderní Tigriské smlouvy s USA tedy vede k Tureckému schematu, a tak jsou zájmy neproslule zmíněných politických sil snad dostatečně uzemněny možnostmi karierního růstu, ála Turecko, ála Sýrie. Kariéra vybudovaná na znehodnocování federální diskuse a odvádění pozornosti od věcných otázek k obecným marginalizacím Arbilu nebo Malikiho vlády je právě takovou Syrskou nebo Tureckou vládní kariérou. Oběma stranám nic nebrání, aby své vztahy demontovaly na potřebnou úroveň a replikovaly smlouvu 2009 v potřebném novém rozsahu v remontáži Tigriských složek oběma stranami ústavního svazku (dvou zvláště bratrských států). Ministr obrany možná nenese "těžiště" viny, ovšem způsob, jakým byla diskuse rozporcována a přeohýbána, ať už se na tom podílela jakákoli nekrofágní politika, mohl být ministrem obrany včas rozpoznán, zhodnocen a vystaven vespolek na odiv. To že MO nezabránilo tomuto zahašení diskuse je ústředním zpochybněním jeho mandátu. Pokud pak ještě další strany pochybily nesmyslným šířením strachu z "militarizace konfliktu," ať už obě slova okopeme jakoukoli obuví, je již pouze konjunkcí mediálního balastu a běžného politického žabaření na vyschlém rybníku. Taková je ovšem politika vždy, když jako problém vystupuje to, co bezmála bylo triviálním řešením, takže se všechny strany shodnou na zapeklité kauzalitě, ačkoli k žádným změnám ještě ani nedošlo. Proto je nejkonstruktivnějším řešením normalizace chápání dané otázky, její promptní odpověď, návrat pozornosti k Sýrii, kde to všechno na základně smlouvy začalo, a hlubší diferenciace pro-Syrských aktivit, koordinace metropolitních politik k Vošinktonu, a opět především "to pozitivní" - čili schopnost současné Irácké i Arbilské politiky skutečnost v Sýrii správně zaznamenat, adresovat a tak pomoci jejímu včasnému obratu. Jistě se Irácká politika hluboce dotýká Turecké i Íránské, nebo Kuvajtské. Na tom bych ovšem stavěl pouze a především aktivizaci Angolsko-Arabského ducha v Iráku pro Sýrii. Vidí snad Irák, jaké slovo může mít Alžírie v Mali: a že nejde o "porcování Amerického koně." Jaký je tedy Arbile rozdíl mezi problémy Syrských Kurdů a těch Tureckých? Jaký je tedy Bagdáde rozdíl mezi Islámskými "separatisty" v Mali, a převážně "Islámskou" opozicí v Sýrii? Neříkám, že musí být Irák nutně "hlavním luštitelem a řešitelem," který šup-hop vytříská ze Sýrie válku i krutou zimu, na druhou stranu je Irák jediným sousedem, do kterého Tel Aviv nějak zhusta nerýpe, a který má tedy k Sýrii dost co konstruktivního říci, i bez fondů a prostředků OSN. A pokud Tel Aviv označuje většinové rozhodnutí k Palestinskému státu za "jednostranný krok" (v čemž se shodne s naší Českou okupačně-koloniální americkou správou), pak může Irák s klidným srdcem brát i Brahimiho výsledky a cíle za jednostranné, a z tohoto pohledu vyvozovat novou inspiraci, naději - i mediační technologii. Lavrov je tak samospasitelný, jako je Sadám Husajn jednoznačnou poskvrnou Iráku. Tím chci především podtrhnout nesmyslné strachy o geostrategickou pozici Iráku. Myslím, že Irák, zachová-li svou kooperativní a otevřenou politiku jak je, nemusí nějak zvlášť kalkulovat mezi "velkými partnery," aby urychlil dle svého názoru nejpřijatelnější řešení v Sýrii, které sice může v náčrtové fázi vyžadovat zanedbání "humanitárních atd.," nicméně mělo by se spíše vyhnout všem tak často opakovaným chybám, které zaznívají jak návrhy od skoro všech idealizovaných "globálních" a "regionálních" hráčů. Trochu neúcty k chybám a strachům pro kuráž, ale pak návrhy pouze takové, které nebudou ve svědomí opravdového Iráku nijak dvojznačné. A nenechat se zkazit oportunistickými rádci! (NINA, pi)
 10. (-3 dny) Maliki: poté co média opět předběhla politický dialog informací o Pešmergách v Kirkuku, je třeba další delegace do Arbilu. Nelze však mluvit o "narušování míru" ani jednou stranou. Tyto přesunové procesy pouze dokládají podivný stav legálního a bezpečnostního dialogu, ale nelze počítat s nějakými - ledaže třetí stranou vyprovokovanými - bojovými akcemi. Spíše než o míru, měly by obě strany hledat cestu k pořádku - tedy nové uspořádání, změnily-li se třetí bezpečnostní podklady pro jednu ze dvou zemí (NINA) * Nejvyšší soud nařídil kontrolu úplnosti volebních listin v Karáčí dům od domů (NiW) * Poslanec Chalid Al-Asadi nevkusně podezírá Kurdskou sílu z Izraelitismu, tedy z nějaké vnitřní touhy využít neohrabaně a destruktivně vojenské výzbroje. Opět nám tu chybí byť špetka sebekritiky Bagdádské legislativy, ve které především lze celkem snadno dohledat příčiny současného nesmyslu * Irák: Policie při pročesávání Bajdži zatkla tři muže podezřelé z terorismu, dle ATA §4 (NINA) * Irák: Měsíc nezvěstný městský zastupitel v Západní Mosulské oblasti nalezen popravený (NINA) * Tradiční slavnost snižování kurdistánského podílu na federálním rozpočtu Iráku dosáhla již pouhého pětiprocentního rozdílu od běžných provincií. Až bod po bodu klesne tento podíl na 12% které mají všechny ostatní provincie, začne Kurdský infederovaný region opět pobírat 90% Federálního rozpočtu. Kulturní parlamentní výbor který toto permanentní střídání kolonialistické a koloniální povahy Autonomního regionu financuje nemůže zvláště docenit přínos těchto veřejně prospěšných aktivit pro situaci v Sýrii, stejně jako pro federální a kurdský národní dialog (pi:NINA)
 11. Palestina slíbila, že se sjednotí za mzn. úsilím nastartovat rovný-s-rovným politické řešení s Tel Avivem. Předpokladem pak je taková operace mzn. práva, která zastaví kolonizační aktivity na okupovaných územích starožidovského muslimského Ramaláhu. (NNN) * Afgánští Ministři Informací a Kultury provedli audit a poté seznámili tiskovou konferenci s procesem rehabilitace kaple Imáma Sahiba přes osm set let staré temurské památky z odkazu Šaha Ruch Mirzy a jeho následníka Abdula Réman Chana. Ing. Abdul Kudus odhaduje postup rehabilitačního procesu na 75%, přičemž dokončení se počítá na několik měsíců (BNA) * Z Tehránských novin: "Nežád: Národ sankcím odolá" / "Máme druhého drona USA" (IRAN, KORŠ, IRNA) * Isfahánský Poslanec označil zadržení intrusivního dronu za zdroj neúcty a poraženosti USA na mzn. scéně (IRNA) * "Neschopnost dosáhnout politického řešení nutně povede k dalším komplikacím na zemi, a v tom případě budou následky otřesné" - Jordánský král Abdullah Al-Thani (NNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama