NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 15.12.(a): "Islamizace světa" je jediným prostředkem, kterým okupační a plundrující mocnosti přemění svůj konflikt v muslimském světě kolem ropy a vody v "naši věc."

16. prosince 2012 v 11:04 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Írán krátce poté, co sofistikovaná provokace vedla k přepadení ambasády v Berlíně upozornil Afgánistán, že si má dát přinejmenším pozor, aby se stejný akt, který se pak odehrál minulý týden v Pátek 9. v Kábulu proti Tehránské budově, nestal záminkou politického rozkladu. Samozřejmě Tehrán očekává větší pozornost Kábulu k bezpečnosti ambasád (IRNA) * Poradce pro zahraničí Nejvyššího Vůdce IRI A-A Velajati popsal události v Sýrii jako komplot západu a jeho reakčních spojenců pro pozměnu Islámské revoluce v Sýrii na militární liberalizaci, ale podtrhnul úspěch lidu, že byl tento scénář včas odhalen a zaplašen. Zdůraznil pevnost názoru Syrského lidu, že zahraniční ozbrojenci vstupující do země z různých stran světa mají za úkol zřídit základnu pro AlKajdá. Celosvětově pak Íránský poradce pro mezinárodní otázky navrhuje, aby se inteligence pokusila na problémy své země podívat i tak, že mezi vytlačeným a zkorumpovaným revolučním režimem je vakuum, v němž je třeba říci ne, a ty problémy, které toto vakuum nad národem posiluje nějak adresovat. Také ovšem záleží na tom, zda se celá revoluce nezakládá na "myšlence" západního trhu a nic více. Pak totiž není zrovna efektivní přemýšlet v rámci po-revolučního vakua. My bychom zde uprostřed barevných revolucí v Evropě nazvali vakuem spíše právě slyšitelnost národního hlasu v kapitalismem okupované "západně-tržní" politice. Tj. vakuum demokratické, vytvářené PR-politikou, propagandou, zatlačováním originálních informací mezi "inkriminované tábory." Ale vákum to všeho všudy je. Jen v něm plovou čile jak rybičky americké zájmy v kvalitních skafandrech z rétorického revolučního vlastenectví. Zvláště pak v ČR, která byla v rozložení východního bloku klíčovou, a nadále tak zůstává v rozkládání evropského bloku, který by mohl začít prosazovat nezávislou politiku: tj. na př. mírové spolupráce s rozvojovým východem. Proto je každý ministr české obrany vpravdě americký, ne kvůli NATO, ale kvůli "západnímu trhu čistě západního charakteru." Proto v terorismu na západě dominují zejména arabsky formované fikce, a opravdu originální Breivici nebo Batmani (IRNA) * "Přítomnost Íránu v leteckém průmyslu je další zásah proti monopolismu světových hegemonů. Ale tak jako má každá mince dvě strany, tak i technologie sehrála svou roli v ovládání slabších národů." - Ministr Obrany Brigádní Generál Íránské Nezávislé Islámské Republiky Ahmad Vahidi. Vahidi podtrhl, že je Írán připraven podpořit celý region právě v rozvoji technologií, aby se projednou síly světa vyrovnaly, a daly si pokoj s hazardováním, když ještě právo zdaleka není tak osvícené, jako alespoň třítýdenní mravenec (IRNA)
 2. OSN považuje vojenský postup v severním Mali až za poslední možnost, která vyžaduje důkladnou analýzu. Zatím se spoléháme na spolupráci OSN, AU a ECOWAS, aby problém vyřešila samotná Maliská vláda (UNPR) * OSN urguje dokončení integrované strategie k Mali, kterou by měla nyní AU předložit (UNPR) * Marocká 5+5 obranná iniciativa ukončila kf. v Rabatu společnou rezolucí zaměřenou na způsoby propagace a prohloubení vzájemné bezp. spolupráce v regionu (APS)
 3. Alžírsko a Čína nalezly další možnosti povýšení vzájemných pragmaticky-civilizačních vztahů * Afrika je již mnohem větším trhem mobilních kom. technologií než Evropa - studie Světové Banky a Africké Rozvojové Banky (APS) * OSN se mobilizuje k problémům které v Sahelské Arabsko-Africké oblasti způsobuje militární liberalizace ale i zanedbaná ekologie v spojení s proměnou klima (UNPR)
 4. Alžírie doufá, že nástup Hollanda v Paříži bude znamenat cestu k realizaci zájmů lidí obou zemí v rámci markantního zlepšení oboustranných vztahů (APS) * Syrské ministerstvo zahraničí a migrantů zopakovalo minulou Sobotu, že její země nikdy neklesne k užití chemických zbraní, pokud by byly k disposici, za žádných okolností, ať se děje, co se děje! Ve dvou dopisech adresovaných BK OSN a Ban Ki-moonovi syrská zahraniční ministryně mluvila o kampani, kterou proti Sýrii vede Americká Administrativa, ohledně možnosti užití chemických zbraní v této současné krizi. Nazančila mj., že Sýrie opakovaně popřela takovou možnost, jak veřejnými, tak diplomatickými kanály. "Sýrie chrání své lidi proti terorismu, podporovanému známými zeměmi, na jejihž vršku sedí Spojené Státy!" dodala Syrská ministryně. Nicméně také poukázala na strachy některých terorismu pomáhajících zemí ocitnout se v situaci, že bychom poskytovali ozbrojencům takové chemické zbraně, které si vystačí právě osočováním Damašku z poklesku k užívání takových zbraní! Takže její vláda varuje jakékoli teroristické militantní skupiny, aby se neopovážily užít takových zbraní proti Syrským lidem! Dodala, že takové vylhané kampaně proti Sýrii nikdy nepovedou k nějakým výsledkům, dokud Sýrie lpí na své nezávislosti a suverenitě proti všem konspiracím! (NNA) * Demonstrace 11. 12. 1960 byly "Dien Bien Phu generála de Gaulla": dablspýk de Gaulovy chunty o Alžírské Alžírii po francouzském vítězství nad ALN vyzněl mezinárodně naprázdno při pohledu na živou protifrancouzskou demonstraci, pročež Francie musela na mezinárodní i místní úrovni zařadit zpátečku (APS)
 5. "Bagdád by měl zamrazit aktivity federálních sil v sporných oblastech, to co se tu děje situaci rozhodně neuklidní. Vypadají, jako by ani rozkazy nepotřebovali" - Šaríf Sulejman, Kurdistánská Aliance. Vzhledem k tomu, že vedení Pešmergy klidně jedná na velitelství federálního ministerstva obrany, nelze opravdu čekat nějakou katastrofu. Ale nebezpečným eskalacím by se měly obě strany s výrazným sebezapřením vyhnout, a jakmile tím odstraní vojenský rozměr problému, bude jednání o faktické nápravě mnohem jednodušší (NINA) * Obě strany technického problému mezi Irákem a autonomní provincií Kurdistánské Republiky se shodnou na potřebě souhlasu. Kurdská strana podtrhuje potom dovést souhlas na papír, ve všech nutných detailech, mimo jakou nejasnost (NINA) * Zdá se mi to, nebo obě strany Irácké paškálie hrají naprosto jiný part. Adresoval Kurdský region Tigriské jednotky diplomaticky, nebo jen mediálně? Když jsme u té snahy Malikiho sjednotit Kurdské fakce, u toho posilování neústavní přítomnosti Pešmerg, u neústavnosti Tigriských jednotek..? (pi:NINA,@NNA) * Irák hostil Mzn. Kf. pro Podporu Palestinských Vězňů. Účastnil se samozřejmě i Abbás, nebo hlava A.L.: el-Arabi (NINA) * Vzhledem k tomu že Pešmergy a Tigrisští nejsou ve válce, myslím, že by se mohly stahovat postupně: nejdřív 1/10 Pešmergy, oplátkou tanky federace atd. Pochybuji, že obě strany chtějí něco jiného, než říkají. (NINA) * Kurdistánský Prezident Barzani na polytrucké exposici sil v Kirkuku podtrhnul, že konečné řešení tak jako tak bude aplikace článku 140 ústavy (NINA) * "Přeji Panu Mandelovi rychlé zotavení z jeho nemoci, aby s námi mohl být celý čas. Byl dobrý prezident, dobrý vůdce, tak musí být s námi," řekl Jan Sekiti, pracovník benzinky v Pretorii (NNA) * "Cesta dialogu je nejlepší a jedinou cestou k nalezení souhlasu a dosažení zájmů národa a svých občanů. Opačný vývoj nás zavleče do temného tunelu s katastrofálními následky - a to nedopustíme" - Egyptská armáda. Posuďte si sami, pokud základ metody stále funguje. Armáda tak stále hlídá, aby se konstituční proces odehrál bez ohledu na zvolené zástupce nebo jejich odpůrce - v míru (NNA) * 7 mrtvých a 640 zraněných. Od středy drží podpůrci i odpůrci Egyptského prezidenta Mursího mezi svými protesty distanc, snad nejen kvůli varovné řeči armády, která spíše varovala občany před jejich vlastními chybami, než před svou možnou intervencí. Ale lze to chápat i naopak.. Naštěstí má opozice proti Mursímu jako tvář bývalého šéfa IAEA Mohammeda ElBaradeje, takže se dialog odehrává již v tom, že jej opozice zatím odmítla. To zatím totiž bylo celkem jasně definováno, a nezazněla rétorika známá z TNC a SNC, které jsme se také svým způsobem i v Egyptě mohli začít obávat (NNA)
 6. Irák žádá OSN k přesunutí normy Irák-Kuvajt z kapitoly 7 do kapitoly 6, neboť zbývající narovnání jsou již pouze v bilaterální oblasti obou po-válečných sousedů. Dále hodlá samozřejmě spolupracovat s Kuvajtem dokud bude třeba v otázkách zmizelých osob a majetku (NINA)
 7. 20 opozičních bojovníků občanské války zabito při nesmyslných operacích Afgánské Armády v Úterý, v 8 provinciích (BNA) * Karzaí akcentuje rozvědkový problém své země, a obává se, že "každé místní řešení selže pro nízkou obecnost, takže utlačovaní Afgánci budou neustále utlačovaní" Afgánci, a země rejdištěm cizích zájmů. Tím ovšem je především kvůli drogové politice Talibanu a stejné korupční politice zahalující drogy jak na úřadech, tak v mešitách, tak v armádě, a ne jinak u okupantů, kteří snad ten mák ještě zalévají. (BNA) * Útok Talibanu v Nuríským Bargamatalu: 3 mrtví útočníci, tři ranění, jeden mrtvý pohraniční policista, druhý raněný (BNA) * Několik Talibanců zabily vlastní miny, stává se to již pozoruhodně často, když jsme u těch tajných služeb, to už je lepší, když minu policie demontuje, než péci s CIA, že cinkly pár min. Kdyby alespoň sdílely trasovací obchodní údaje s ISI a AII (BNA) * Dva úředníci renžrů, jeden pyrotechnik mezi 7 zabitými v dalších cílených pro-rozkladných atentátech v Pakistánském Karáčí. Policie pokládá útoky za reakci na ostřejší bezpečnostní režim ve městě (BNA)
 8. Prezident Karzaí rozděluje Taliban na tři složky: jednu dle Afganistánu a USA řídí Pakistán, druhou dle Pakistánu a Afganistánu řídí USA, Německo aj. mzn. tajné služby, a třetí jsou přeběhlíci a okupační disidenti. Tak něco za něco, a bude jasněji. Stejně se balí kufry a nádobíčko má sloužit k duhu stabilnímu Afgánistánu, nikoli pověsti USA. Dokonce i zájmy USA jsou takto seřazeny: nejdříve Afganistán-Pakistán, pak pověst USA. Nebo si USA myslí, že odejdou s čistým štítem tak, že vyrobí válku mezi Afgánci a Pakistánci, a tím "máme čisté ruce?" Kdopak dnes na západě věří báchorkám o Pakistánské tajné službě. Nebo jsou kontakty nutné pro jednání hned důkazem vojenského velení? Zvláště když pak - bůhvíkolik Pakistánců ročně padne? Totiž jakmile je pojem o regionálních problémech stejný pro lid Pakistánu i Afgánistánu, pak nemají USA nejmenší šanci na zkorumpovaných ať více či méně vládách odehrát nějaké "nové věrohodné divadlo." Amerika se stahuje, protože její teze k Afganistánu a Pakistánu skončily jako takové, byly dověřeny, a dlouho budou Americké pohledy na tuto oblast právě v detenci od nějakého věření. Pokud má soudruh Karzaí dojít jakž takž nějakého jednání s Talibánem, pak se otázka "vojenské pasivity v Severní Vaziristánu" odkládá prostě mezi další cetky, kterými se USA zkrašlují, když už nic užitečného od nich nehrozí. Ovšem takové zkrášlení dosti závisí na našem názoru: a ten to nedopustí, čímž vyznačená posloupnost priorit získává poněkud citelnější racionální základnu. Situace v Iráku byla opravdovým neštěstím jak pro USA tak pro Jordánsko. Nemyslím, že taková politika bude fungovat v regionálním lidovém názoru. A k tomu máme celkem dobrý přístup. A jistě i Londýn přestává na takový styl popisu "situací" slyšet. Situace v Libii je po příspěvku Přátel Líbie mnohem klidnější a jasnější? (BNA) * Pakistán odmítl samosoud Afgánského prezidenta Karzaího, že útok na šéfa rozvědky v Kábulu byl naplánován v Pakistánu, zatímco mimoto došlo k útoku na Íránskou ambasádu, čemuž bych po stejném útoku v Německu patrně nepřikládal už naprosto žádný význam. Tyto výroky a útoky ovšem přišly hned poté, co Pentagon pošpinil sousedské vztahy dvou Muslimských zemí, a zcela nad rámec Pakistánského optimismu z nového Obamova období a rétoriky v zmíněném Pentagonském dokumentu zaznělo, že hlavním nebezpečím stažení USA z Afgánistánu je Pakistán. (Nebo Írán? Tak nevím, hodím si kostkou) (BNA)
 9. "Vláda zákona implikuje že nejenom, že všechny akce musí být legální, ale i zákony se musí podrobovat uniformnímu výkladu, který může být poskytován pouze jedním tělem, a tím je nejvyšší soud." - Iftikhar Chaudhry a žádné mimoústavní zásahy, nebo vojenský puč s razítkem soudu (NiW) * Haider Mehdi, popis většiny Pakistánských politiků - "Intelektuálně se řadí mezi spící bytosti. Filosoficky, v politickém i ethickém smyslu, jsou bezčasými vězni svých vlastních myšlenkových stereotypů. Oni všichni považují demokracii za organizovaný rituál volení, kterým může být manipulováno symboly, slogany, politickou dovedností, vzájemnými aliancemi, nebo sdílením vzájemně propojených zájmů. Jejich cílem (a naší historií) je urvat kus politické moci, a použít jí pro ekonomické zisky, a udržet takovou sílu pokud možno věčně. Nezažívá už Pakistánský národ tuto šarádu trochu příliš dlouho? Nepozorují tento nejapný politický jev běžní občané již celou věčnost?" - autor se ovšem staví za Imrana Khana, a zcela obecně je i práce autora dobrým proslovem pro každého takového. Když jsme u té politické PR (NiW/pi) * Hollande a Zardari probírali všestrannou změnu vzájemné politiky obou zemí, zejména posílení vztahů v energetice, obchodu aj. Vyměnili si i pohledy na bezp. situaci v regionu a zjm. v Afganistánu - kde pohledy zatím s nepřehlédnutelnou tristností utváří a monopolizuje Pentagon (NiW)
 10. Lal Msjid: jo, tiše se rozsetavěli policisté, tiše studenti unesli, až nakonec tiše zmizelo 103 lidí. Nevím pokud to dá na vinu jednoho člověka, ale na odškodnění určitě, byť v podstatě svým způsobem spoluviníků. Ale vina je jistě politická, někdo má žít, a někdo má mít odpovědnost, aby namísto tichých zákroků bylo slyšet pokusy o jednání, a byrokratický proces reagující na politické požadavky obou stran (NiW:pí) * Byl opravdu Putin agentem KGB? Nejlevnější metodou vybavení útočné zprávy je prostě doplnění příslovců dle korporačního slovníku: v Sýrii opozice zničila obchodní dům bombou = Syrská Osvobozencká Armáda dosáhla dalšího taktického bodu proti Damašku. Některé zprávy tedy z takového schematu úplně vypadnou. Proto se nejčastěji objevují přepisy západních mluvčích, ve kterých se neobjevuje nic "choulostivého," a kde je opravdu je třeba některá místa trošku "blýsknout" stranicky-příslušným příslovcem: Obama chce vidět v Sýrii složení zbraní = Americký Prezident Barack Obama prohlásil, že je neoddiskutovatelným zájmem mezinárodní komunity, aby Damašek ukočil své systematické zločiny proti nevinným demonstrantům. Jistě z toho něco málo vypadlo, ale i kdyby to bylo téma, Barack Obama zůstal tím, kdo prohlašuje směrem k naslouchající mezinárodní cokoli, že v Sýrii je !§ůůú#, a "my" víme co s tím (NiW/PI) * Šéf Pakistánské spravedlnosti Pan Spravedlnost Iftichar Muhammad Chaudry ujistil všechny prevíty, že pro nikoho neexistuje "žádná imunita - děj se co děj" a každý musí následovat vládu zákona (NiW) * I Indické organizace popisují chování Indické okupační správy v Kašmíru jako systematickou likvidaci lidských práv: 8000 zmizelých 700,000 mrtvých za dvacet let (NiW)
 11. Naši patrioti! Ikony české občanské společnosti! Národní spasitelé! Strážci revoluce! Jošík a Komárek. Blesk ví moc dobře, co je to břitký a prozíravý intelekt: Blesk je plný takových strážců národní otázky, je louží tolik potřebných intelektuálů! Jen houšť Tibetských komšíků, choulostivých pravd, situací v Iráku, loajality k civilizaci. Možná, kdyby se SSSR nebylo nechalo uzbrojit, možná by na Václavák dorazil jen ten Západní Trh? Ale že to naši přátelé se svými studenty tak zmákli: zvolme jim vyhovujícího prezidenta. Vždyť přítel Havla a Klause, sympatizant Dlouhého, a dlouho mlčící intelektuál, na jehož jistě 20 let zakázaná slova tu čekáme je nutně zárukou, že nás pan Zeman nezklame! Pokud v tom někdo nevidí dost kvalitní návrat "poněkud jiné korupční ekonomické oligarchie," dost se nedíval. Pokud tedy co, pak zbývá vlastně jen jeden kandidát levice. I když. Pokud pan Tatíček Revoluce č. 9 na skladě pokládá volbu prezidenta za bod zlomu, pak se opravdu musíme zaměřit na volby parlamentní, bo od prezidenta lze čekat pouze kampaň velkých slov a "všelijak kombinovanou" - jak jinak - bezmoc
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama