NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.12.: nemyslím si že volba Ahmeda Šahída jako reportéra OSN k lidským právům v Íránu je projevem podjatosti západního přístupu

11. prosince 2012 v 14:04 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. "Urguji obě strany aby ukončily násilí a země, které by mohly kteroukoli stranu ovlivnit, aby učinily s vypětím svých sil vše co je ovlivní zastavit. Všechny čekající problémy by měly být vyřešeny v dialogu. Proces musí být pouze Syrský proces" - Ban v Kuvajtu (NNN) * Šejch Džaber byl opět jmenován kuvajtským premiérem, k čemuž a důvěře obnovené Emírem Savekem Džaberovi pogratuloval Korunní princ Naváf (NNN) * Ban Ki-moon v Kuvajtu "ještě po 21 měsících a nejméně 40 tisících mrtvých se bohužel zdá, že syrská vláda i opozice považují za jediné východisko pokračování ozbrojeného konfliktu" (NNN) * "Kuvajt svým aktivismem mění region i svět" - Ban Ki-moon v Kuvajtu, cestou za uprchlíky v Jordánsku a Turecku (NNN)
 2. @NAM: OIC by se mělo inspirovat u D-8, a nikoli doprovázet zločiny v Iráku, výhrůžky Íránu, okupaci Afgánu, Tunísie, Líbie nebo Pakistánu tichem. Vždyť je jasně vidět, že ticho OIC k Palestině jen vzbudí odpor k OIC mezi lidmi. Jak to dělá NNN, že může respektovat suverenitu tak odlišných zemí, a přitom zajišťovat celku aktivní obranu? (prof. Ali Sukhanver, NiW, pí) * Eurasijská Republika a Čile usnadnily vz. obchod a prohloubily muzikální spolupráci. Čilský prezident Pineru na vrub Mladých Čilských symfoniků pochválil kulturní prostředí Vídně (NNN) * Amdžal Kasab (dále mimo agendy ochránců LP) byl mladý analfabet, vypláchnutý mozkově sponzory Mumbai 26/11 k ozbrojené aktivitě. Jeho obvěšení jako jediného dopadeného pěšáka vyvolalo nepřiměřené uspokojení mas. Doplníme otázku "proč?" Co na př. Indická média, nepřeháněla to s významem jeho trestu? (pí@masood.khan) * Bolívarský lídr Čavéz byl nejspíš na páteční kf. MERCOSUR pouze elektronickou formou. Resp. všelijakých dohadů bylo dost, tak si jeden přikládáme (NNN) * OSN na žádost USA vložily do telefaxu velkým písmem (tak aby po přeškrtnutí nápisu nebylo možno nikam na papír něco dopisovat) "Nepoužívat chemické zbraně! Byl by to zločin!," a po zavození telefaxisty 6 tunami papíru, protože fax při odesílání vyžaduje v OSN vytvoření kopie, spustily tuto zprávu na plné obrátky do kanceláře Syrského prezidenta. Aby se náhodou nepřeslechl. Což se v OSN děje tak často, že je nutno s tím počítat naprosto všude! (NNN)
 3. @AU / OSN chce zprostředkovat řízení v podezření Konžské armády z žádosti M23 a daný "objektivní výstup" předat vládě (UNPR) * Žlutá horečka v Súdánu nebezpečný vývoj, chybí vakc. fond. - A A Zadáry, OSN (UNPR) * "Všechny snahy Íránu, Rusi a Číny zabránit ozbrojeným sporům v Sýrii blednou vedle žhářského pro-válečného frenetismu Západních zemí. Proto je Sýrie kde je, a proto by se západní vlády měly k věci postavit zodpovědně, aby Sýrie upadla do demokratického procesu. A nikoli zaměstnávat v médiích své občany vinou a nevinou Kataru" - Genmjr. Leonid "Višnu" Šeršněv (IRNA) * MZ Alžírie M Medelči označil za politický proces s Malijskými "rebely" za živější, a upozornil, že pokud by čirou náhodou BK OSN ve věci ještě zvlášť nějak rozhodnul, Alžírie by z toho vyvodila odpovědnost (APS) * Jednání konžských, údajně pan-rvandských, militantních armádních odpadlíků M23 s širokou delegací Konga bude pravděpodobně velmi brzy v Ugandě (NNN) * USA budou "monitorovat" start třístupňového orbitálního nosiče, Japonsko mobilizovalo protivzdušnou obranu - což je po celém světě naprosto běžné, když některá země oznámí start kosmické rakety měsíc předem. Výzvědné organizace se přetahují kdo předpoví "zřejmý" neúspěch, USA namísto aby povolily vědcům z NASA řetěz, zaštiťují svou vojenskou reakci na vybledlý světový názor pavědou a listinami OSN. Budiž. Pokud se týká vojenských raket KLDR, nejdelší rozsah a to 3000 kilometrů mají rakety Masuka, které unesou až půl tuny smrtonosné výbroje. Takový dosah by klidně na nějaké hysterické Tokio stačil třikrát! (pi,RT) * Nejméně 329 lidí bylo zabito a 34 zraněno ve 44 amerických robotických popravách v kmenových oblastech Pakistánu, nicméně počet obětí těchto mzn. ilegálních a libovolných vražd je v roce 2012 nižší, než r. 2011. Podle sběru údajů z minulého roku bylo americkými psychopatickými piloty za adjustikou a monitory zavražděno 548 Pakistánských občanů v 59 útocích, a k tomu 52 zraněno nebo zmrzačeno. Sumář udává, že USA se ohrazují ozbrojenou identitou obětí (Aq/Ttp), ale realita na zemi je odlišná, ať už má smysl takové drobnosti řešit, či nikoli (Pakistán v této sféře dablspikové domobrany žádá USA o alternativu bezpilotních vražd, což je pochopitelné, když USA plný respekt mzn. práva žádným státům nenabízí, jen drobné ústupky v rétoricky flexibilní rovině diskuse, jejíž pojmy se navzájem proplétají a popírají). Sumář dále zopakoval, že jak parlament, tak prezident proti těmto zločinům nejostřeji protestovali, občané neustále vycházejí s požadavkem okamžitého ukončení genocidy do ulic, po celém světě se organizuje v této věci jasně formulovaný odpor, a věc vůbec alespoň nějak již z ohledu Pakistánu řeší i OSN. Podle sumáře jsou letos ztráty na obecně nevinných životech, dokud Pakistánská justice neřekne jinak, což stejně nemá valnou retroaktivitu na skutkovou podstatu amerického zločinu, 329 lidí, přičemž útoky r. 2012 jsou po měsících rozloženy následujícím způsobem: Leden (i) 3x, ii) 4x iii) 4x iv) 1x v) 7x vi) 6x vii) 4x viii) 4x ix) 3x x) 4x xi) 1x xii) 1x {PAKi-DATA: #2012 ú./měs. 3,4,4,1,7,6,4,4,3,4,1,1;;; #2011 548z 52r / 59ú;;; #2012 329z 34r / 44ú;;; #2005-2012 ú./rok: 3?,3?,5?,38?,55?,128?,59,44} (SANA,NNN,pi)
 4. @Esfasani: nemyslím si že volba Ahmeda Šahída jako reportéra OSN k lidským právům v Íránu je projevem podjatosti západního přístupu, který nutně stále ještě parazituje na elementech vnitřní a procesní organizace OSN. Spíše bych tak hodnotil způsob nakládání s jeho reportem. Ten je jistě projevem přesně takové podjatosti, o které mluvíte. Naopak AŠ na sebe upozornil takovým "přístupem středu," že lze jeho dosazení považovat za pochopitelné z pozice západního obhájce a informačního dělníka Íránské obrany proti propagandě, dehonestaci a marginalizaci. Tudíž výměr a záběr jeho reportu není věci na škodu, horší je to s možností IRI na věc reagovat: zatímco report je k disposici se snadno dofabrikovaným patentem na objektivitu, Írán se takto bude musit trousit s každou reakcí dlouhými cestami, a ani v případě vítězství nebudou na sloupech vedle reportu hned viset Íránské protijedy. Systémově jde tedy o totéž co v IAEA: narušením logiky procesu získává určitá organizační listina samostatnou existenci, zatímco její racionální zpracování dvoustranným procesem je hluboce poškozeno a odsunuto, čímž vyhrála eventuální (a celkem jistá) politizace další drobnou bitvu na poli, jehož platnost je snadno replikována v dalším průběhu stigmatizace Íránské vlády. Ačkoli výstupy IAEA mají navíc ještě vnitřní narušení dokonce i vědecké logiky, takže je zpochybněna samotná nezaujatost Amana. V obou případech pak jsou zpochybněny smluvní základy "neutrálních organizací," resp. jsou jejich funkční objekty samostatně a tajně adresovány v zájmu politického tlaku, aby pak obě organizace sloužily jako doplněk mediální války proti jedné zemi. Oba akty pak v jejich legislativní podstatě napadáme právě tím, že jsou odhalovány pracovní verse a urgovány ventilace neuzavřených procesů, v jistém zájmu, které ovšem budou mít naprosto logickou dohru, a tím je taková jejich ventilace tímto souborným způsobem zvláště podezřelá qui-por-quo. Mimoto, s touto procesní neprofesionalitou jsme se mohli dobře seznámit u "rozjeté mašiny" KLP k "zločinům v Sýrii," kde ventilace a zústředňování neprověřených mediálních fragmentů hrály roli pouze hlubší hysterizace jiných - spíše jednacích - biosfér OSN. V tom byl KLP vůbec jen laickou a nezodpovědnou vývěvou "Ohně v Bezpečnostním Koncilu," resp. potvrzením "Akce mimo OSN" nebo "genocidně rozhodování brzdících zemí" aj. Mimochodem, výraz Sionisté není objektivně vhodným výrazem pro podstatu elit za celosvětovou agendou Tel Avivu. Pokud se někteří Židé na př. v Německu shodli až na "národní podstatě" židovství, pak je to stále odlišné od "pan-židovského pojetí" takové národnosti, a ještě obě tyto verse jsou samy významově dost daleko od toho, aby někdo tomu nasadil korunu, že by "Židé jako národ měli mít stát," a konečně ta sorta (ideologů?), která nás zajímá, ještě k tomu dolepila, že "z Písem plyne, že zasloužíme stát, a máme na něj tam či onde právo vůči ostatním národům." A v tomto bodě je dost neobjektivní, nazývat takovou ideologii sionismem, když ten pouze "prosadil," židovství jako národnost. Přitom byly i tací, právě toho času, kteří žádali židovské vlastenectví "pro" hostitelské země a jejich národy. Možná pak další vývojové stupně právě odtud jako reakce na obecně-globální odmítnutí této tendence vyskočily ze sionismu nebo židovského vlastenectví až k "revizi Písma" a dalším náměsíčnostem. Osobně pak pokládám za zakladatele Státu v britské okupační zóně absolutně nežidovské síly, a to tedy stejné manipulativní mocnosti, které z jakýchkoli důvodů hustě svět pokrývajícími dvojími výklady znemožňují Lunatickému státu dojít na zprzněné mapě okamžitého míru a sebereflexe. S židovstvím dle mého "strategická výhoda nereflektujícího se koloniálního a proti-muslimského státu" nijak nesouvisí, spíše s Vatikánem, nebo Britsko-Francouzskými koloniálními "vztahy." A jsou-li motivy právě takto nejsilnější, a písmem a jeho výkladem židé nejvýš zmanipulovaní, přičemž tendenci sionskou i hostitelsky-vlasteneckou lze považovat za totálně pochopitelnou, pak celé "zlo okupace" se vším všudy vč. "předností" západního mediálního prostoru nelze připisovat zrovna sionistům. Kde hledat spravedlivější slovo nechávám na vás, a mimoto lze čekat i nějaké nabídky z židovského aparátu. Nějaká kandidátní slovíčka pro palestinskou lidskoprávní a strategickou analýzu a diplomacii (IRNA) * Prezident Kurdistánské Regionální Vlády poděkoval Švédskému parlamentu za formální rozeznání (mladohistorických) operací Anfala co operací genocidních. (NINA)
 5. Egypt: Viceprezident Mekki navrhl oběma stranám utvořit koncilní mechanismus, kterým by obě strany předaly ujednocenou formulaci, která by jistě měla rozhodující slovo u politicky sporných článků ústavy. Vyzval tak obě strany k odložení násilí při pouliční prezentaci názorů (NNN) * Chemický požár v přístavu ponořil Buenos Aires do toxického mraku (PL) * Egypt: Populární osobnost Ahmed al-Tajíb vyzval obě strany egyptského občanského rozporu k dialogu (NNN) * Pí-News odsuzuje strany egyptského občanského rozporu pro jejich užívání lehkých a těžkých zbraní při pouličních potyčkách, což stálo život nejméně 5 a zdraví stovek lidí, jistě i neangažovaných. * Mluvčí MZ Íránu navrhl hned několik možných konkrétních odvětví, ve kterých by IRI a Pakistán mohly citelně zlepšit spolupráci, na př. trh, média (dokumenty, kultura, bezpečnost), turismus. Zvláště pak odsoudil, že zatímco západní média jsou poměrně silná, aby libovolně pozměňovala obraz Islámské kultury, dvě země se o sobě dozvídají důležité věci z třetích zdrojů. Koordinovaný postup proti destruktivní propagandě a masově-orientované cenzuře západních médií byl pak vůbec tématem č.1 na jeho setkání s vládním sekretářem pro média a informace Ch R Ahmedem a šéfem státní televize Y B Mirzou (IRNA) * Dvě země uskupení ECO Azerbajžán a Írán udržují navzdory cizáckému ovzduší z politického podsvětí přátelské a konstruktivní vztahy, a zvažují zlehčení vízového režimu (IRNA) * "Máme hned několik zdrojů obnovitelné energie. Větrnou, biomasy, vodní a sluneční energetiku, takže musíme započítat tyto všechny. Jako národ musíme mít rozmanité zdroje, a výhodou obnovitelné energie je její přátelskost k prostředí, tyto zdroje jsou domácí, a tak je musíme rozvíjet pro svou energetickou bezpečnost" - Otu Dankva, Ghana (NNN)
 6. Mali a region odmítají účast jakýchkoli ne-afrických vojáků, zatímco USA plánují takovou a onakou "dominantní roli" v intervenci. Tak leda že by USA zapůjčily techniku. Nicméně spíše se mě zdá, že se to postupně uzavře politicky, viz Alžírie (Pravda.Ru) * Američtí agenti zatím v počtu cca. 5 na jednu zemi pracují obvykle v "přestrojení" za vědce, politiky a obchodníky. USA chtějí jejich počet zhruba devítinásobný, zatímco USA bude spořit (zhruba polovinu) na platech Prezidenta, Královny a Papeže (pí:pra) * ISAF označil své chování v švédské nemocnici afgánského Wardaku za vyjímečný přestupek, zatímco lékařské organizace toto chování považují za zcela běžné jak od Talibanu, tak od ISAF: tedy ozbrojené výpady do nemocnic, zneužívání lékařů, "stanicování" v nemocnicích aj. - (Pravda.Ru) * Libanonský Blok Budoucnosti je proti vměšování do Syrských věcí, ale tak nějak obecně i všelijak jinak prý je odhodlaný všelicos podniknout v reakci na Libanonské mrtvé v pohraničí. Které tedy celkem zběžně připisuje té které, hádám, hádáš, hádáme - straně konfliktu. Také dobře. Samí podpůrci Damašského režimu by si beztoho vzduch v Libanonu vydýchali (NNA) * Afgánská a Tadžická policie zadržely půl tuny narkotik a osvobodily dvě unesené ženy. Během šestidenní akce zadržely policie 13 podezřelých Afgánců (RT) * Britský vyslanec pro Sahelskou Afriku: "Alžírie je klíčový regionální hráč pokud hledáme trvalé řešení pro Severní Mali" (NNN) * Keňa termínově nestíhá transparentní volby (NNN) * Sabha, Líbie: "drogy, mafie, výpalné a prostituce? útěky vězňů jsou poslední kapka, vládo!" (NNN) * Další zkonstruovaný proces úspěšně dokončen: Abdul-Latif odsedí 18 let, poté, co byl zaměstnán u Aerolinek, a uklízečka si upravovala v jeho hotelovém pokoji nehty (pi:RT,ALT) * Bangladéšští státní inspektoři si dlouho stěžují, že jim politicky napojení fabrikanti brání v regulaci nebezpečných objektů z funkce (112 mrtvých C&A / rapper XY) - RT * "Američané v Iráku okrádali Američany" - vyšetřovatelé v San Diegu (RT)
 7. Brahimi, USA a Rusko se plně shodují na tom, že Ženevská deklarace musí podestát jakémukoli řešení v Sýrii (NNN) * USA ještě nepodložily své osočení Číny že "odpovídá na upalující se Tibeťany omezováním jejich svobod." Jedním z takových podkladů by bylo, "jaké konkrétně svobody" jsou takto postupně odebírány. Moc by nás to zajímalo, když už to tak krásně USA formulují. To je chyba Číny, že se takových otázek směrem USA nedočkáme! Jaké by mohli omezovat svobody, když se tito upalují na protest proti politickému přesvědčení svých spoluobčanů tohotéž národa. O jakých právech USA mluví, když ti upalující se požadují autonomii. Tedy práva na sebeurčení jsou po každém upáleném Čínou ještě omezována? Zní to sice okouzlivě, ale je to holý nesmysl. Čína nekoná nic, aby tato názorová skupina přestala praktikovat Kult Slunce. Tak jedině mohou USA objektivně formulovat věc. Pokud jde o práva na sebeurčení, pak nám tu stále a stále chybí statistika. Ačkoli je zřejmé, že těch kteří se chtějí sebeurčit je asi tak počet upálených za rok na druhou. Tj. takový počet, aby se mohli postupně upalovat neomezeně dlouho. Čili milion stranických Tibeťanů vs. 1600 do zásoby na upálení. Tak pokud chce 1600 lidí sebeurčení, jistě jim postačí nějaké městečko? (RT) * Transparency a Standart-Púr útočí na Pakistán a Ukrajinu, že by mr. Faul? (RT, NiW) * "Pokud někdo v Pakistánu podporuje Talibán, pak to však není, jak by si Evropan snadno představoval, v rámci opozice k USA. Je to dáno pouze oblibou způsobu vládnutí Talibanců" - M A Niazi, http://www.nation.com.pak, ale je to poměrně vytrženo z kontextu, takže raději přečíst celý, ne-nezajímavý článek (NiW) * Kazachstán včera v Libanonském UNSECO paláci oslavil zajímavou hudební režií koncertní své 21. výročí nezávislosti. Na programu byl třeba Šopén (NNA)
 8. Státy NAM souhlasily, že budou pokračovat v lobby za konferenci k Středovýchodu bez jaderných zbraní (NNN) * Hlava spolku připravenosti a odpovědi na neštěstí Mohammed Mukhier vykreslila, že je stále těžší shánět fondy na pozadí rostoucí křivky přírodních deformací a katastrof (NNN) * Řadu min odhalily a zneškodnily Afgánské síly, naposledy v Košk, což také stálo jednoho militanta život. Dva jsou v nemocnici (BNA) * Závlahový systém v prov. Baghlan může poskytnout práci až 2000 bezzemků - Abdul Kenžány (BNA) * 18 svazek díla Kim Čong Ila dotisknut Vydavatelstvím Strany Pracujících Sjednocené Korey (KCNA) * 3 roky povstalí povstalci se navrátili do lůna Kábulské přechodné vlády, aby přečkali vichřici a nadělení odchodu Velké Bratrské Armády Protišvédské Protilékařské Detenční Dezorganizace ISAF (BNA) * Ban Ki-moon probíral bezpečnost chemických zbraní v jejich úkrytech s Damaškem, Írán důvěřuje Damašku v této věci (UNPR)
 9. Kampalská Konvence přijatá 37 státy Africké Unie je příkladem pro další státní unie, jak se vypořádávat s následky katastrof nebo (občanských) válek (UNPR) * 75000 lidí bylo vyhnáno z domovů poté, co militantní (aparteidní) opozice Mjanmaru začala v Červnu 2011 občanskou válku s vládou (aparteidní) - UNPR * Malajští dobrovolníci roznášejí v Gaze nutnou pomoc. Vedle zdravotnických potřeb tak mohou místní živnostníci dostat mikroúvěr, poté co na př. rybolov nebo zemědělství tězce utrpěly v poslední předvolební agresi koloniálního a lunatického souseda, Ultranacionalistického Židovského Pastátu, jehož voličská většina nejčastěji přechovává tóru na toaletě. V podobném stavu je pak Židovská paměť, která po umělé implozi národa ze všech vrstev a států světa do tohoto přiměřeně nesmyslného bodu obsahuje pouze literární odraz Německého Protiněmectví - což je konečně jediný společný jmenovatel další výrazně pochroumané národní logiky, kultury a vývoje. Jsou-li pak všechny kouty takového národního ducha určeny k vykonání pamětnické potřeby nelze naprosto hledat v takové populaci cosi jako filosofy a filosofii. Židovský duch tak připomíná nejvíce úřad, a podobně kvalitně vzniká v něm odraz okolního světa, a nebo další adaptační funkce - o kterých lze vůbec mluvit pouze s technickým oprávněním, resp. z formální nutnosti. Pokud bychom totiž nechali úřad práce "sama se přizpůsobovat" poptávce lidí po asistenci, patrně první jeho adaptivní reformou by byla stavba dvakrát větší věznice v nejbližším sousedství. Jen pro ilustraci, pro takový duch je pak náboženství něčím mezi kritériem, osobní složkou a štemplem. Lze se jistě i dovtípit, že dokonce i slovo "košér" nalezne za takové duchovní krize "vytržených" a "leccos se lecjak domnívajících," můžeme zaznamenat na př. ve vztahu k počasí nebo společenským vztahům (NNN) * Ankara žádá raketové baterie na hranicích, aby odstrašila Syrskou občanskou válku od pronikání na Turecké území. Technické parametry žádaného rozmístění jsou řešeny v evropě (RT) * OSN doufá, že Syrští Palestinci jsou připraveni nasadit modré přilby. "Humanitární krize je zde a potřeby eskalují" (RT) * Předseda kmene Džumajli z Faludži vyváznul z pokusu o atentát, neboť jej i jeho dva tělesné strážce cestou z Bagdádu ochránil způsob výsledné autohavárie (NINA)
 10. Pakistánský mediální sekretář státu podtrhnul na jednání s nMZ R Mehmanparstem, že by se dvě země měly snažit zavést na oběžnou dráhu své vlastní telekom satelity, neboť monopol západu, ceny pronájmu jeho frekvencí, a konečně Londýnská cenzura na těchto satelitech nejsou nic pro potřeby rostoucí Asie a její informační bezpečnosti (IRNA) * Jihoafrická republika ocenila roli regionálních zemí v nastolení politického dialogu v Konžské d. republice. Jihoafrický a Namibský prezidenti Zuma a Pohamba se zúčastní jednání uskupení SADC ke Kongu, Zimbabwe a Madagaskaru (NNN) * Osm prezidentských kandidátů v Ghaně přistoupilo na "mírovou dohodu," .. aby volby proběhly v míru, když už biometrika vyřadí procenta hlasovacích podvodníků (NNN) * Tehrán hostil ideovou konferenci Islámského PR - GCMPRP (IRNA) * Zatímco trh je vlažný, vztahy Filipín a Nigérie jsou dobrou základnou - Nig. mz. prof. Viola Onwulyri (NNN) * Íránský vyslanec a permanentní zástupce v Ženevě Saíd Sadždžády přivítal rozhodnutí OSN, vyzval země NAM k ještě ráznější podpoře Palestinského boje za svá práva na pozadí Britských celý svět pokrývajících "chyb," a měl řeč k mzn. dni solidarity s Palestinou (IRNA) * Historicky první Indonéský ministr /sport/ podezřelý z korupce /2mldkč/ resignoval (RT) * "Podezření z korupce v ještě nezaplacené a již zrušené smlouvě o zbraních s Ruskem způsobilo nedůvěru Kurdů k vyzbrojování Federální armády" - KVZ/Naieli/Maliki (NINA) * Kontaktní čočky proti slepotě se budou testovat v Indii - pochopitelné (RT) * Šéf Kurdistánské Aliance rozhodně není úšklebkem cizího vměšování. Správně navrhuje zahraniční mediaci v reálně maximálním rozsahu, pokud daná Irácko-Kurdistánská krize má ztěží řešení v samotných svých aktérech a jejich dialogu "vnitřní řešení je příliš složité, než aby jej bylo dosaženo" - M Othman (NINA) * Kurdistánská strana pro platební neschopnost Bagdádu redukuje export ropy (NINA) * Libanon posiluje dvousměrnou vazbu mezi bezpečnostním hlášením a armádou, a samozřejmě pohotovost zasáhnout případově po celém území (NNA) * Řecký vyslanec ocenil Libanonskou "moudrost" v nesměšování svých problémů s těmi v Sýrii, Německo zatím odfajfklo Turecku rakety na hranicích, a povolalo Izraelského vysnalce aby vysvětlil plány na novou kontrolní zástavbu na okupovaných územích, tj. 3000 x válečný zločin (NNA,NNN,IRNA) * Francie bude stavět v Indii 6 bloků x 1650MW JE (IRNA) * Jeden mrtvý a 6 raněných po středečním b/ú v Keňském Nairobi, vl. viní al-Šabab (NNN) * Maliský dialog probíhá v bezpečné vzdálenosti od poruch: otázky autonomie aj. (pí:NNN) * {M23} "Základními klíči budou pozemní pravidla, pracovní rámec pro následující schůzky jednajících stran, a průvodce složením pozorovatelů" - Ugandský náměstek vlády pro mediaci v Kongu (NNN) * Faludža: dva zranění, rozvratné živly se smějí, mají kulisy v USA. Ti co v tom uvěří odleva doprava budou patrně brojit proti těm odprava doleva, a obě skupiny velmi zaměstnané korupcí Anerických vojáků 2006 budou agresivně reagovat na mediaci vládní.. (pi:NINA) * Korejské noviny vzpomněly na čínský boj proti japonské koloniální tyranii, a zjm. vztah Kim Žong Ila a Žou Bao-žong (KCNA) * Americké delegace jednaly s Irákem o Sýrii a v Alžírii o Mali. Íránský vyslanec držel Iráckou diskusi v ekonomické rovině, kde se ostatně většina běžných politických problémů federace i regionů odehrává. (APS/NINA) * Honduras posílil protidrogovou infrastrukturu (PL) * Bolívarská provincie Falkon neutralizovala 149 kg nelegálních drog (PL)
 11. "Kim Čong Suk byla vyjímečnou revolucionářkou, která zasvětila celý svůj život ženské sociální emancipaci, a rozvoji ženského'' hnutí" - národní výbor Nigérie pro studium Jučeho Myšlenky '') autonomního, pozn. rea. (KCNA) * MK Afgánistánu pod záštitou H Karzaího uspořádalo diskurs do populárního básníka, sjednotitele a syntetika Sayeda Shamsuddin Majruha, který nenáviděl cesty moci a hledal pevnou cestu pro lidi mezi lidmi (BNA) * Rukodílo a tradice místních kultur byly k vidění v Afgánské Kapise (BNA) * Jordánský Král Abduláh al-Thani byl přijat v Ramaláhu Palestinským Prezidentem Mahmudem Abásem (NNA) * Íránský kulturní týden probíhá od 7.12. v Gruzínských Kutajsech, vč. muziky (IRNA) * Rusko, Pakistán označily Íránské polapení nejspíše amerického drona za jasný signál pro arogantní síly, aby akceptovaly Írán jako takového hráče, jakým je, a nikoli jako takovou sušenku, jakou z něj dělá západní tiskově-mediální aparát soukromých liberalizačních válečníků (IRNA) * Íránští Námořníci z Džasku zadrželi vůz s 200kg hašiše (IRNA) * 6m14r obětí zemětřas 5.5R v Jižním Chorasanu, ve Středu 5/12 (IRNA) * Kuvajtská sportovní účast v mzn. aréně už vzroste (NNN) * Irák a Kuvajt vyřešily zbytek problémů s nalezišti ropy smlouvou (NINA) * Syrská televize ve Čtvrtek informovala o explozi výbušného auta naproti centru Červeného Kříže v Damašku, s minimálně jednou obětí co řidiče a poškozením místa exploze (NNA) * Ministr vodních zdrojů Alžírie podtrhnul v Bajádu odhodlání vlády k hledání radikálních řešení v ochraně povodní před městy (APS) * Pokud NATO tvrdí, že jakékoli použití chemických zbraní Damaškem proti ozbrojencům by vyvolalo ihned reakci NATO, pak jak by vypadala taková reakce v tomto případě, a pak v tom druhém, kdyby regulérní množství této zbraně (deus ex machina) užívali rebelové na velké ploše bez zájmu o "reptání mzn. komunity"?? nMZ IRI pro Arábii a Afriku Amir Abdolahjan podtrhnul, že jakékoli zahraniční, natož ozbrojené, vměšování do občanské války v Sýrii může mít nekontrolovatelný destruktivní vliv na vztahy v regionu i na mír světově-mezinárodní (pí/IRNA) * Kontrolní okupační zástavba na Z Břehu a v V Jeruzalému je "válečným zločinem" podle ICC. BK a mzn.k. by měly zasáhnout! - vyslanec Palestiny v OSN (NNN) * Málokdo dosáhl tak nízké úmrtností děcek jako Kuba (PL) * Irák: Ve Čtvrtek Salahudýnská policie zadržela 12 hledaných a zmocnila se několika zbraní těchto piklitiků (NINA)
 12. Florida / Návrh firmy Oxitec naprosto není "vzdálen od nějakého testování a sběru dat." Naopak si někdo na marginální epidemii ke které se užitečně váže turistická lobby hodlá ozkoušet, zda se hned vyvine nový typus dengueho horečky, který buď přejde na jiný nosič infekce, anebo pokoří danou genetickou modifikaci komára (brzdu), a poté "jak tuto modifikaci obešel." Jak vidíme, spíše se jedná o vědu užitečnou v biologickém zbrojním průmyslu, než o cokoli z oboru lékařství. Filosofie a přírodověda o promptní odpovědi přírody naprosto nepochybuje. Navíc adaptační slabinu, kterou dengueho cyklus pro svůj vývoj užívá, po odpadnutí přirozených přenašečů obsadí přenašeči choroby jiné, pokud co, a ta tím tedy vůbec posílí výskyt. Pro tedy nemluví žádná zajímavá věda, zatímco proti lze zpatra skládat na stůl různým vědám. Úplně obecně lze daný lobbisticky zasazený projekt zařadit mezi vojenské výzkumy na biosférách diskrétního cyklu. Nikdo takové laboratoři nebrání, ověřit veškeré vedlejší účinky genetické modifikace komplexního prostředí v laboratorní izolaci. Tvrzení o "jednorázovém vyléčení" není proti tvrzení o naprosto neakceptovatelném "testování na populacích" nijak doloženo. Tím, že dejme tomu umělá populace zcela zanikne, nebylo nic řečeno o dalších vedlejších efektech, o kterých zmíněná firma nemá nejmenší představu. Což je vůbec primární motiv společnosti Oxitec a jejího moskytového projektu: udělat si představu o ekvivalenci kvalitativně diskrétní genetické operace a vedlejším efektu na biosférách, zatímco se "vlk nažral," neboť populace již "evidentně zanikla." Tím je zřejmé, že umožnění takové operace by bylo i za rozsáhlých následků naprosto nepostižitelné trestním právem, natož současnou forenzní vědou. Soudní argumenty by nebyly tak dobře financované, aby skoro jistou při vymanily ze sféry tvrzení proti tvrzení. K indikaci vojenského rozměru pak dobře poslouží otázka "mluvíme-li o farmacii a určité firmě: od koho firma očekává zpeněžení takového úchvatně filantropického exoléčení?" Pokud bychom chtěli ještě horší příklad podobného postupu, pak mluvíme o modifikované bakteriální monokultuře, která by měla "sloužit v oblastech s hygienickými epidemiemi tak, že by zcela zmizela nutnost sanitace." A to už je celkem jistá apokalypsa, a otázka, zda se monokultura vyhne i zažívání "ochraňovaných chudáčků" by bylo pouhým začátkem tragické argumentace hypotetické firmy. Nevím, zda vedle množství ochranných a repelentních přípravků argument "neexistujícího léku" k dengueho horečce, nadto, sotva-li lze mluvit o epidemii a hrozbě. Spíše lze argument "hrozby pro turistický průmysl" brát od Oxitecu jako vydírání sui generi (pi, RT)
 13. Proč Američané ohlásili konec války proti terorismu? Možná proto, že je policie svými argumenty tákhle snadno převálcuje. A ta je jako všechny národní výbory celkem všudypřítomná a může působit na své voliče (vtip) - (Pravda.Ru/pi,BNA,Ankara) * "Íránem odmítajícím plundrování znudění militární liberalizátoři přistoupili na jedné straně k mzn. nepřijatelným sankcím, a druhak k mediální a psychologické válce, o které tvrdí, že Írán izoluje. Tato válka je však spíše vývojem mediálním, než v realitách" - Khaji (PRA) * Útok na Jemenský ropovod se zatím vyšetřuje, onen by pak již měl být pravděpodobně v provozu (NNN) * "Svou poznámkou, že USA chtějí zůstat 'Pacifickým státem' myslel Obama pouze, že by reakční imperialistické kruhy v USA rády zůstaly 'dominantní regionální silou' v Asii-Pacifiku, a jeho hovor o posílených vztazích s regionálními zeměmi neznamená nic méně nebo více, než používat těchto zemí v strategii USA změny záměru na Asii-Pacifik. Lze očekávat vznik shodné konfrontační struktury, jakou jsme zažili v rámci tzv. studené války" - vzorek z Čtvrtečního Rodong Sinmun (KCNA)
 14. "Vměšování vetřelců přiživuje plameny dnešní krize v Sýrii" - Adž. M-A M Kermani, Tehrán (IRNA) * Syrská opozice (LCC 12/12/06) hlásí úspěšných 15 úmrtí poté, co využívala hustě obydlené oblasti pro své útoky, aby tak přivábila neuměřený útok protivníka. Informace o přehršlém zatýkání je nesmyslnou snahou předehrát zákonité představení chemické a biologické nepříčetnosti Damašku. Hádal bych, že úměrného nebo vyššího zatýkání se dopouští FSA, jak jsme viděli (NNN) * Alianční síly Talibánu a AlKajdy zneškodnily západního militanta, poté co místní okolnosti naznačovaly, že stál za organizací hned řady teroristických činů. Tisk NATO potvrdil úmrtí svého důstojníka, ale neprozradil nic o jeho identitě nebo místě skonu (BNA) * 6 civilistů zraněných při útoku motocyklem na policejní základnu v Ghazni je v uspokojujícím stavu v Talibansko-Okupační nemocnici (BNA) * NATO zatklo vůdce uzbeckých muslimů Mohammada Amina, dalších 6 zabitých v Balchu. Policie v Andahíru v přestřelce zabila tři militanty, bez dalších údajů situujících tato mimo občanskou válku (BNA) * Egypt prochází přechodem, a veškeré sporné body by měly projít dialogem samotných Egyptských lidí - OSN (UNPR) * Nápad OSN na "převzetí Internetu" je zajímavý, ale měl by pro svou implementaci a důsledky také adresovat otázky pornografie a reklamy, když už chce OSN něco chránit, aby to nebylo "prostě vše" (pí)* Afgánie: Guvernérka Mambdžanské provincie Sarabi Habiba označila provoz regionálních aerolinií oFXrq za krok ku rozvoji a zlepšení ekonomiky (BNA) * Přes 7 lidí zabito a 7 zajato v Nangarharu okupanty NATO s běžnými oficiozními údaji, sotva co platnými místním lidem aby nehledali spravedlnost raději u Talibanu. Místní zdroje uvedly, že tato operace byla pro lidi zvláště děsivá, a vůbec, že úřady spustí šetření, protože se zdá, že NATO zacílilo na civilisty, jak místní udali (BNA)
 15. Dva roky již trvá "proces", kterým chce EU obdržet dostatek informací z Mozambiku, aby "mohla" uvolnit jeho leteckou dopravní regulační autoritu vypravovat lety do EU. (NNN) * Tariq Bucha / NiW - zajímavé pojednání o Evropské politice zemědělské podpory, ovšem v Aj (pi) * Za dva roky se snížila chronická podvýživa ve světě o osminu - FAO (NNN) * "Indie je ideálním bodem rozšíření stálých členů BK OSN" - Indický prezident (IRNA) * Írán ještě sníží svou závislost na výnosech z ropného bohatství - Mokaddam (IRNA) * BASF, ENI a Gazprom začaly stavbu alternativy k ropovodu Nabuko (RT) * 1/4 milionu bez domova, 477 mrtvých - bouře na Filipínách (NiW) * Mluvčí KPB Arbil označil dohodu Bagdádu a Arbilu o ukončení tenze mezi federálními a Pešmerga silami za vítězství pro všechny Iráčany. "Ušetřit krev Iráčanů je vítězství všech stran" - Mvůjád Tajeb (NINA) * Berlín protestoval proti návštěvě Netanjaha (IRNA) * Nader Bakkar: "Na konflikt voličů v Egyptě je nutno hledět ze zahraničí jako na konflikt povolební. V první řadě" (NiW) * Waterhead_ Operátor internetových diskusí hackerské skupiny "Anonymní" před soudem. Pravděpodobně však smyšlená postava, dle průhledu k PayPal a závislé logice věci, kterou je třeba podrobit otázkám (RT) * Libanonský premiér požádal Jordánského vyslance aby urgentně vyslyšel zkazky o extremistech pocházející z Iráku (NiW) * Nemálo Iráckých osobností se jako na poslední instanci odvolalo k místním a regionálním duchovním, aby přebili zjančený politický proces mezi centrem a provincií. O to záslužnější je adresace Íránu a USA co mediace z Arbilu na Bagdád (NINA) * "Jižní Korea je říše fašistických tmářů, tundra lidských práv: je tak ubohé a nestoudné, že taková fašistická grupa bude ko-sponzorovat neexistující záležitosti lidských práv v Koreji Severní" - z tajných kanálů mezi dvěma Korejemi (KCNA)
 16. "Izrael je jako věc o sobě v inteligibilním prostoru zájmem Německa, jakožto praktického rozumu, u něhož si neumíme představit, že by jej řídilo cokoli jiného, a tak musíme postačit, že je Německo praktickým rozumem, navěky svázaným se zásvětím nadrozumu, a že co se týče svobodné politiky, uvažujeme ji jako by svobodnou, abychom se nemusili obírat otázkou, zda vůbec je svobodná, nebo jakým způsobem pak Německá politika dosahuje svobod. Touto zjednodušující fikcí perfektně vidíme, že jako praktický rozum není NDR ovládána ničím jiným, než pomyslem o svobodě" - Angela Merkelová o Tel Avivu, semletá masomlýnkem Kantovské klerikálně-vědecko-superstární dialektiky (NNN) * "Drony jsou kontraproduktivní a musíme najít jinou cestu jak likvidovat turisty" - premiér Ašraf k vyslanci USA Olsonovi (NiW) * Eg. Prez. Mursí slíbil, že neužije článku 6 o vykolejení revoluce, ohrožení bezpečnosti a vyjímečném stavu (NNN) * Fatáh oslavil s Palestinci 25. výročí Džihádové Politické Intifády (NNN) * Velitel ozbrojených sil Libijské Protiamerické Prozatím Nedemokratické Něco Mezi Republikou a Federací al-Maňkúč nebyl unešen, jak si myslí rozkladná protestantská šeptanda. Naopak zastává řádně svou katolickou úlohu uklizečky v kanceláři, kde je buď zatuchlý vzduch, nebo tikot špinavých holinek nenechá ubožáky s medailemi spát ani bdít. Demokracie ve jménu Džamahíru a KPV volá na protestantský lid, aby zanechal hanebných aktů demokracie, a věnoval se konstruktivnímu nechávání být nás na pokoji. Prezident rád podepíše pohlednici se srdíčkem. Doufá snad šeptanda, že nová a trvalá vláda (demokracie) změní původní směr, a vydá se alespoň za jedným rozumným kompromisem v regionu? Myslí si snad šeptanda, že regionální a zahraniční politika je v podivných revolucích úplně svázaná obchodními kontraktory? (NNN) * Exilový šéf Hamásu Chalid Mešál navštívil v Pátek Gazu (RT,NNA)
 17. "Vidíme nebezpečí v další účasti NATO ve vývoji v Sýrii, jako výsledku provokací nebo - nějakých incidentů - na hranicích" - vyslanec Rusi v NATO k Tureckému rozestavení raket Patriot na Syrských hranicích. Pí se naopak domnívá, že zvýší-li to pocit bezpečí v Ankaře, při vší její diplomatické neschopnosti a setrvačnostech je to ve své podstatě jediné pozitivní, co lze rozkládající se Ankaře u břehů hořící Sýrie naordinovat, aby nějaké nechutné příslovce nezískaly ještě jejich společné hranice. Spíše než pochyby podporujeme pro Turecko důvěru, když už lze s hlediska Ruské nebo Íránské diplomacie snadno ověřit, zda platí zákon "Turecké bezpečnostní zájmy určují aktivity NATO na Tureckém" - a Syrském území, kde však již aktivita NATO pouze komplikuje zájmy všech svých členských zemí. A ještě vrchem, abych NATO nepřechválil, je silově takové rozestavění stabilizací Turecké politiky, zatímco ne všechny její ofenzivní implikace jsou touto silou nutně reflektovány. Podle nás je to tedy tak přeredukovaná situace, že je dokonce i pro Sýrii spíše plusem, a zárukou vnějšího neútočení. Ono totiž takové paktování NATO na středovýchodě nutně něco stojí, a není to takové čut-hop jaké si může dovolit externí koalice USA-Británie-Francie, čili Vošinkton a jeho všenocný Penthause. A když mi blok uvěří, dobře mu tak: i v Egyptě se všechno vydařilo dle náčrtů. Až u toho referenda se to poněkud zasekalo, neboť je to vše tak optimální, až se revoluce mění na lidový puč, takže si lidé ani své vlastní názory nutně již během revoluce konfliktní dostatečně neomakali. Ale i tu věřím, že domácí adaptace, kterou doladil egyptský viceprezident tyto setrvačnosti zapracuje, a vznikne něco, co se (ve jménu Palestiny) pár dekád udrží, než si to ti měšťáci zvyklí na turismus rozdají s vesničany "na férovku." Nevěřit je přirozené, ale lepší je namísto takového klábosení a depeší intenzifikovat diplomatický provoz s Ankarou, ať máte v každém stupni své nedůvěry jasný přehled, kam se ještě může vyvíjet, a kde už na vás dýchá nějaký ten "lidový puč." Nabízím tedy náhled: "NATO je po dekádách své existence poprvé v Turecku a díky Turecku, díky rozložení Patriotů kolem Sýrie: pod regionálním dohledem a vůbec pod kontrolou." Kritika je z diskursu útoku BRICS na tyto pozice "jen tak," ze strachu. Spíše doporučuji hledat takový stupeň Turecko-BRICS a Turecko-Regionální diplomacie, aby se NATO ještě podle kvalitních melodií roztancovalo. Na př. v pohraniční spolupráci s Damaškem, za právě že určitých podmínek. Jistě nikoli "pouze za podmínky," že tyto jednotky Damašku budou veleny z Ankary, ale něco mezi.. Stejně jako situaci v Egyptě můžeme jako již čistě Egyptskou občanskou válku vesničanů a měšťáků s posměchem marginalizovat, v dobré víře, že jako právě taková zůstane u svých pěti - deseti obětí, můžeme se ptát, co dělá NATO v Afgánistánu, pokud v Turecku zastupuje Turecké bezpečnostní zájmy, a tak pocelku označit další, již uvědomělé zpochybňování mimo bilaterální Tureckou diplomacii za vměšování. Big bara bum. Nebo chceme Turecko ve své regionálně-politické bezmoci a ustrašenosti bez všelijakých Patriotů na hranicích - psychopatizující (a sympatizující s jednoduchými řešeními) s USA? Pro-Damašské Turecko by bylo oprávněným požadavkem pro opačnou stranu, ale pak bychom chtěli vidět tomu odpovídající "všemocnou diplomacii." Což je na pozadí smluv s NATO, resp. vůbec na pozadí NATOizace Ankary dost těžkou cestou, a hory doly byste vedle diplomacie museli sami Turecku nanosit - a nohy líbat, boty pucovat! Což NATO v této oblasti již patrně zvládlo levou zadní. A na to je třeba hrát, chceme-li mít "Americkou Ankaru" z krku i jen jako možnost! Bylo by ovšem skvělé, kdyby pak NATO přestalo dělat v Afgánistánu, to co tam dělá: tj. cyklus strategické chyby, a smluvní vágnosti, z dědictví pana Buše ml. Tam je NATO právě tak ovládané pouze Amerikou, jak se o něm chybně říká obecně. Jinak k jeho korekci zdá se, stačí dvoustranná diplomacie s danou metropolí: tak aby nebylo přeubohým strašákem sv. míru. Je a není. Damašek: válka soukromníků o Americkou jednostrannou invazi. A když víme, kde hledat kazetovou leteckou munici, vytane hned, z kterých zemí tito soukromníci pocházejí (RT)
 18. Britské okupační SNC má v plánu přesvědčit Syrský lid o své postačujícnosti pro politický přechod v Sýrii. Zatím však toto SNC chybělo na konferenci v Tehránu, kde již většina opozičních uskupení má svou reprezentaci, s takovou SNC ihned připravenou jednat. Co Britové v zahraničí uvaří, to také hodně dlouho není k jídlu * Malavíská prezidentka nahradila ministry Energetiky a Turismu * Klintonová se obává, aby chem. zbraně nepadly do rukou Syrské opozice nebo třetích elementů. Vyzvala obě strany k ukončení násilí a nastolení dialogu (NNN) * Posměšky...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama