NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Filosofie, Náboženství, Věda a Komunismus

7. ledna 2013 v 8:46 | sah |  Archív článků vůbec

Komunisté by si měli dát pozor na "vyvracení víry," a takový ten údiv, že "i inteligentní lidé.." Jistě, Vatikán je naprostým nepřítelem národů, ale nikoli jako víra: právě proto, že je prototypem Moci, která se kamufluje co víra. Komunisté měli v minulé epoše Vatikánský klér z naší země vyhnat, a zabránit podobným kazatelům "všešpatné víry" aby podněcovali lid k náboženské netoleranci. Jistě, pokud mají dojem, že je víra mocensky zneužívána nejen Vatikánem, ať to říkají, ale to je neopravňuje k tomu, aby utvrzovali jeden z táborů v domnění, že "ti věřící nemají pravdu." To není pravda, a ví se to už sto let nejméně, že žádný filosofický směr, ani materialismus, není "dokazatelný."


Materialismus je tedy pouhým typem idealismu, a pokud na př. vystupuje jako věda, pak je omezený jako věda, a nemůže se rozhodně naprosto nijak dokázat. Věda je na tom stejně jako náboženství: na úplném začátku je třeba věřit, na př., že smyslová skutečnost má nějakou hodnotu. A tu materialismus klade axiom, čili dogma, že ano. Jistě, uznáváme, že materialistický názor může politickému vědomí mas prospět, ale není nijak oprávněný považovat se za první a poslední pravdu, takže pokud na sebe chce činit reklamu, nechť se prokáže svými skutky, a ne překrucováním filosofické skutečnosti své existence. I bez toho po ustanovení socialismu nastupuje dlouhý řetěz společensko-institučních reforem a chyb a omylů, už v tom je vidět, že komunismus není

pravdou o sobě.

Nic takovou pravdou není, a pokud si chtějí komunisté dělat nepřátele z těch mzn. sil, které spoléhají na víru, ba na nějaký klerikalismus, nechť si takový nesmysl dělají. Já osobně soudím náboženství a klér určité země podle mzn. projevů té země. Pokud se projevuje revolučně, pak se s ní spojím, a nebudu se jí přeci snažit vyrvat ze srdce něco, co přijala: už když pohlédneme na evropskou kulturu - co máte koho co poučovat, zda má jít s náboženstvím nebo s vědou? Evropa? Vždyť vše co tu bylo pouze dokazuje, že zdejší kultura v sobě ničí vše vysoké a potřebné. Skoro se mi zdá, že se komunisté pletou markantně: že všechna jejich teorie je nesmyslná, a jediné co funguje, je aplikace kritické opozice, hrstka národních podniků pro daný stát, agitace pro revoluci a mírová politika jako důsledek všeobecné preference spolupráce. Co s tím zbytkem? Pryč s tím, a kdo chcete dokazovat materialismus, můžete se jít zahrabat, opravdu i na vás vzít "Nemáte pravdu, děláte nesmysly." Ať žijí pokrokové kléry i kléry konzervativní uplatňující spravedlivý názor na svět, smrt klérům mocenským a zjm. Vatikánu.

Potřeba náboženství alespoň nezničila světovou biosféru tak, jako "potřeba vědy." Vědci kteří dokazují "svou erudicí" existenci Boží, dokazují spíše "svou erudici" těm, kteří si ještě mezi oběma koncepty vědomí nevybrali. Vědec vůbec neumí uplatňovat vědecké myšlení mimo svůj obor, zvláště astronomie je toho ve své moderní podobě důkazem, že astronomové dokonce považují za zkoumatelnou součást svého oboru definici vesmíru, tj. prostředí, které je jim ke zkoumání dáno, a mimo nějž se zkoumání nemůže odehrávat. Tací burani na poli formální logiky jako vědci sotva dokazují, že by Bůh nějak více měl být čili nic. Pokud dělají takové gigantické bludy součástí své vědy, pak je zřejmé, že jakmile jim položíme vědeckým myšlením neuchopitelnou otázku, budou žvatlat leccos, a chovat se jako každý jiný průměrný hlupec. A na otázky "Pánů záhrobí," nebo na př. "Neviditelných autistických Marťanů v 7 dimenzi a jejich svateb," prostě budou odpovídat jako kdokoli jiný. Pokud bych si chtěl někým nechat přibližovat nebo oddalovat boha, tak někým, kdo se jím zabývá v konceptech mystiky a ethiky, a nikoli někoho, kdo o sobě tvrdí, že jeho věda jednou vysvětlí i sama sebe, a koho o existenci jakéhosi Boha přesvědčuje "disajn kaktusu," nebo "počet částicových zákonů," nebo obecně množství záhybů v prostěradle: nikoli tedy od vědce, který obsah své hlavy považuje za tak překvapivý, že by bez vyšší autority pozbýval zásadní ceny.

Bůh je nutnou součástí terminologistické logiky, a tedy běžným prostředkem všech ethicky zaměřených myšlenkových systémů. Teprv otázka po původu tohoto metalogického prvku v obecném myšlení vytváří náboženství. Na druhou stranu vědci, nikoli věda by měla přistoupit na jasné a konečné poznání, že je nástrojem, a tím má všechny jeho obecné vlastnosti proti obecnému prostředí. Úplně mimo logické a pojmové oprávnění si věda osobuje oponenturu náboženství, zde lze mluvit čistě o politické reakci vědců proti mocenské složce náboženství.

Tím role filosofie u "věci" náboženství a vědy končí, a filosofie rozhodně tím neodpadá, neboť má takové úkoly, jaké si sama vytyčí, což se netýká ani náboženství, ani vědy. Oba jmenované sociální jevy mají své oprávnění, a raneček svých bolístek, ale nemají v rámci logiky a pojmového světa žádné právo se navzájem srovnávat a technizovat toho druhého jako svůj problém. Náboženství je společenský samorost, věda je nástroj. Z toho jasně plyne jejich vzájemné vymezení, a tedy soužití.

Samozřejmě přeháním, když se pouštím pouze do vědy, ale dělám to proto, že kritika jejích nečistot nikoho nebolí, zatímco hrabání v zlech náboženských už vyžaduje značnou konkrétnost, a musí tak plynout z konkrétních situací. A takovou tu nevidím! Leda tak Vatikán, a ten nemá s vírou, vědou ani materialismem nic do činění. Pokud něco, vždy jsem považoval Vatikán za vstupní bránu Pekla. Astronomie se dle definice zabývá pozorovanými objekty a jejich vztahy, ale vesmír není žádným takovým objektem, nelze z něj vystoupit a nějak jej pozorovat. Stejnětak může fyzika libovolně rozšiřovat pojetí metrické soustavy, ale nemůže z ní vystoupit a nahlížet jí s hlediska vzniku zákonů, které jí udržují.

Nelze jistě vědě upřít primát v odhadování kauzálních zákonů, do čeho jistě náboženství sem tam bezúčelně fušují, ale i kdyby konečně věda vystoupila z tohoto vesmíru a poznala vesmíry jiné, ona soustava, v níž by ty vesmíry spočívaly byla by opět pojmově na začátku, tj. chápána jako nekonečno, od kterého pak relativní věda diferencuje. A že by toto nekonečno přebralo faktickou roli nepoznatelnosti, kterou má dnes vědou předstíraný vesmír je bezpochyb. Věda nemůže ani dokázat, že to co nazývá smršťujícím nebo roztahujícím se vesmírem není pouze jistým vesmírným objektem, který v dané gravitační velikosti s podobnými vesmíry nevyměňuje světlo, tj. světlo mezi podobnými vesmírnými útvary naprosto nedrží kurz, a rozptyluje se směrem zpět. To zatím dokázat nemůže, takže si v podstatě nemůže nárokovat ani vystoupení "z dimenzí." Natož se pak pást na ambicích, že spolu s fyzikou vystoupí ještě jednou mimo samotný obor svého poznání, a dotkne se díky "poznanému" objektu vesmíru ještě astrofysikálně poznatelného pojmu "Všeho." To už je představa úplně logicky nekorektní, stejně jako představa, že matematika o sobě zaslouží nějaké nobelovy ceny: nezaslouží, teprve nějak aplikovaná - v jiné, pragmatické vědě - matematika, a tak matematika osvědčená může pobírat nějakých ocenění.

Abstraktní matematika, pro kterou nenechází konkrétní vědy uplatnění zaslouží teprve další průzkum, a ten už možná přináší něco lidstvu. Působení vědy je tak vždy vymezeno právě tím, že sama se nemůže dokázat, čili nemůže nahlédnout "Vše," a tím je nekonečno v podstatě konstantně dokazatelno proti každému stupni vědy, a tu má teprve prostor náboženství. Ačkoli touhu náboženství po důkazu zázraků, udržení představ o "nesmrtelné duši" co "vlastníka těla" a po podobných mimoethických pověrách nemůžeme uznat ani jako nějak společensky účelnou. Na jednu stranu se tak filosofie spokojí s "oceněním náboženství," a na stranu druhou, tam kde náboženství pokládá otázky a ethizuje odpověďmi filosofie nejlépe postačí s tím, že odtud udržuje vědu s tím, že v tom bodě je otázka oprávněná, a odpověď neprokazatelná. Pak právě záleží na umění etickém t-k. náboženství těchto legitimních bodů využít ve stavbě sociálních a paměťových technik a struktur. Obecně však platí, že poslání filosofie rozhodně není oba přístupy nějak vyrovnat, pouze může jednou pro vždy oběma ukázat, ve kterých bodech nemá co dělat věda, a ve kterých náboženství; platí, že věda, tj. přesně definovaný prostor jazyka a zdroje jeho pojmů není stejně plnohodnotným společenským útvarem jako náboženství: věda sama o sobě nemá žádných ethických zadání, nemá, čím by udržovala společnost takovou, onakou, či jí určitým způsobem měnila.

Teprve věda udržovaná nějakou ethickou věroukou stává se hodnotnou společenskou formou, sama však nedokáže formy mezi sebou posuzovat. A měřítka efektivity nebo pragmatičnosti rozhodně nejsou vyčerpávajícími argumenty v ohledu stavby, udržení a přežití společnosti a přírodního prostředí. Co mě osobně na vědě i náboženství nejčastěji irituje je jejich snaha deklarovat prostor filosofii. Ani jeden z těchto oborů ducha nemá na to nárok, a je konečně stejně subjektivní autorská náplň filosofie, tj. její povolání, jako zařazení co již je a co již není filosofie, tj. její hodnota pro učence, vědce, teology, čtenáře, žáky. S touto subjektivitou hýbat neradno, konečně není podstatné co filosof dělal, ale zda někomu v jeho myšlení nějak prospěl, nebo zda pouze zbytečně vyvracel nevyvratitelné.


Na závěr snad, že současná situace je ta, že jeden tábor si zbožštěl vědu, a druhý zvědečtěl (jiný typ zbožštění) víru. Podle toho ostatně celá planeta dnes vypadá: chaos myšlenkový, technický, mezinárodní, mocenský, životní, ba i pohlavní. Tedy místo svých dogmat a útoků na filosofii mohly by si obě nelogicky (ale mocensky) konfliktní společenské struktury prostudovat teorii ethiky. Teologové by tak uznali, že morální kodex lze efektivně vystavět i čistě racionalisticky (což znamená zákonitě nepopírání boha, když k tomu racionalismus nemá výbavu), a věda by alespoň nebyla rozdělena na ateisty a věřící, resp. ateisté by obhlédli z rozumového stanoviska za čím a proč se utíkají vědečtí věřící. On to každý druhý okecává nějakými "věčnými otázkami," ale nevyhneme se jasnému tušení, že za Bohem utíkají vědci právě proto, že jim chybí v okolním světě hodnoty etické, a věda je v daném smyslu zklamala stejně, jako oni sami se: tedy hledají něco, čím by skryli nebo legitimizovali, že nedokázali tak či onak svět změnit, a poznali svou slabost, a pravou povahu svých ambicí zhodnotili negativně. Atd.


MIRROR1, MIRROR2
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama