NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse--12-12-24-velmi-neaktualni

2. ledna 2013 v 13:18 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Vojenský postup v Sýrii se již bude pouze dále a dále neosvědčovat, a opozice musí přijmout demokratický proces a svobodné, férové volby, aby zformovala vládu národního porozumění. Íránský vyslanec v Bejrůtu takto odpovídal na otázky médií. Ohledně setkání Rusi, Číny, Sýrie a Íránu k posledním událostem v Sýrii uvedl, že všechny strany dosáhly závěru, že věc této země by měla být vyřešena demokratickým procesem, a že svobodné a fér volby jsou jedinou možností, jak se vyhnout násilí, krveprolití a masovému zabíjení v zemi. Islámská Republika tak jako jiné země věří, že opozice musí začít konstruktivní hovory se Syrskou vládou, aby uspořádaly svobodné a fér volby, které by daly vzniknout vládě národního porozumění; řekl, a vyzval k ukončení dodávek zbraní ozbrojeným rebelům, a všichni by měli uspořádat zdravé volby v zemi. Ruský postoj k Sýrii je celkem jasný, řekl, dodávaje, že pokud Arneričané dospěli k stejnému závěru, měli by se za něj postavit, a přijmout potřebnou akci v tomto ohledu.Vyslanci Ruska, Čínska a Sýrie se shromáždili na Íránské ambasádě v Bejrůtu, aby prošli poslední události v Sýrii. Roknabadi (vysl. IRI v Libanonu) kritizoval západní vlády, že podporují vyvolávání ozbrojené rebelie, která vedla k masakru lidí a destrukci Syrské infrastruktury. Setkání žádá konec násilí a konfliktu v Sýrii hned jak to bude možné! (IRNA)
 2. Česká soudkyně obsazena Ki-moonem do Libanonské komise OSN / STL (NNN) * Západ není upřímný v politice k Íránu. Na jednu stranu řeční o rozhovorech, na druhou pouze zvyšují a rozšiřují sankce. Nadto je známo, že USA chápe Írán pouze z hlediska "mrkve a biče" - poslanec Hakikatpour (NNN) * MZ Sýrie vyzval OSN k ukončení sankcí, které pouze ztěžují život normálním lidem. OSN možná bere Bělehrad jako pozitivní precendens? Pak by ty Syrské modré helmy mohly dostat plamenomety a chemické granáty? (NNN)
 3. Šéfredaktor Pakistánského NNI uvedl za Pakistánský lid a stát, že Írán má právo na výrobu jaderné energie, a sankce považujeme za nelegální a nefér (NNN) * Íránsko-Holandští studenti uspěli u njv. hol. soudu, takže již nemohou být "v rámci sankcí proti Íránu" odmítáni ze studia, kde by přišli do kontaktu s jadernou technologií (NNN) * 40% Izraelců přemýšlí o emigraci, 78% nepovažuje režim Tel Avivu za vhodný pokračování zjm. pro rostoucí chudobu a uváděnou neschopnost režimu brát potřeby lidí vážně (PressTV/ALT) * Kancelář prezidenta JAR urguje média, aby nepořádala na léčeného prvního revolučního prezidenta JAR štvanici, a že je v utajené nemocnici v Pretorii (NNN) * Díky uzavření procesu Irácko-Kuvajtských reparací zvláštní dohodou dorazil do Bagdádu první Boeing 777-200LR, aby nejstarší aerolinky Arabské Unie mohly opět fungovat i na západ, kde se jim dosud vysmívaly kořistnické sankce (NNN) * Bangladéš a Pakistán trochu připomínají Čechy a Německo, nebo Polsko a Rusko, vč. oboustranné snahy společně dojít k pravdě, která nemá šanci proti trhu s politickou cenou polopravd, lží a populismu. V tom se snad necháme poučit Íránem a Irákem, nebo Ruskem a Německem (pi:NiW) * Přestože jsou IAEA a Írán oboustranně spokojeni s jednáním v Tehránu, USA přistoupilo k dalším sankcím, které nejsou nijak v souladu s postupem OSN - NB Burúžerdi (IRNA) * Titulky tehránských novin z 16.12.: "Ministr deklaroval datum prezidentských voleb" * "90 bilionů dolarů investuje Írán v Zálivu" * "Již 10 tisíc modrých helem v Sýrii" * "Teror v USA: 27 mrtvých v střelbě" * "Írán připravuje volby" (IRNA)
 4. Antonio Guterres uvedl, že se UNHCR připravuje na nárůst počtu utečenců ze Sýrie v Libanonu (NNN) * Libanon registruje denně 1500 utečenců převážně z Homs, Aleppo nebo Damašku. Oficiálně UNHCR registruje 115 tisíc u. v Libanonu, zatímco desítky tisíc jsou zatím ve frontě na registraci uprchlíků. 60 tisíc jich je registrováno na severu, 50 tisíc v Bekce, a 10 tis. v Bejrůtu (NNN) * Několika italským pozorovatelům v Marokem okupované Západní Sahaře bylo vydíráním a jiným útlakem zabráněno účastnit se 3. Mzn. Kf. "Právo lidí vzdorovat: případ Sahařanů" v Alžíru. Prezident Italské Asociace Solidarity s lidmi Saharaví L. Ardesi zvolal po konci "Masivních a opakovaných porušení" lidských práv v okupovaných teritoriích Západní Sahary Marockými silami (APS) * Kuvajtská nevládní fondová organizace začleněná v Společnosti Sociální Reformy začala v Jordánském Ammánu rozdávat Syrským utečencům základní pomoc (NNN) * Svět by neměl zapomenout na oběti, které v jeho zájmu položil Afgánistán na oltář míru - prezident Karzaí (BNA) * Afgánsitán: Nangarharská věznice má 300 vězňů z toho 15 žen. Bude se rozšiřovat (BNA) * Telafídský ministr obrany při rezignaci uvedl, že "ví, že se nedopustil žádného zločinu." A my navíc víme i to, že tomu právě tak věří (NNA) * Další útok na Syrské vnitro: exploze 12.12.2012 (NNA) * Další provokace neznámých zločinců na Libanonsko-Syrské hranici, Rašajja, 15.12. (NNA) * Ultrapokrytec a korporačně-nadkontinentální plundrlídr Riceová snad nebude nejvyšší diplomatkou USA (NNA) * Ban Ki-moon považuje následující vývoj Irácko-Kuvajtských vztahů za závažný, ale nikoli choulostivý - resp. očekává pokračování pozitivního přístupu obou stran (NNN) * Jírovina zvolala po užší spolupráci v oblasti životního prostředí s Íránem (IRNA) * Írán je středobodem regionální bezpečnosti, a té lze dosáhnout pouze regionální spoluprací - poradce Vůdce Islámské Revoluce pro bezpečnost (IRNA)
 5. Líbie, Alžírie, Čad, Nigérie a Súdán souhlasily s vytvořením bezpečnostní pětky, která by významně redukovala pohyb zbraní, drog a bílého masa na hranicích. Libíský premiér nadto žádá Alžírii a Súdán o spolupráci ve vojenském výcviku, což jako celek je ne sice ještě zárukou, ale krokem vpřed - a pokud se nový režim oprostí od představy myšlenkové transformace občanů, pak má jistě všechny šance dát základ něčemu místnímu a trvalejšímu (NNN) * Soud Spravedlnosti ECOWAS každoročně jedná i mimo své běžné sídlo, aby měl blíže k občanům zemí ECOWAS, a aby také podněcoval vzájemnost a spolupráci justice v zemích. Letošní mimořádné putovní sezení v Nigerijské Abudži přineslo 4 rozsudky, 3 rozhodnutí, 3 byly připraveny k rozhodnutí, 6 k rozsudku, 5 částečně slyšeno a 5 odloženo. U svých začátků soud nezaručoval přímý přístup občanů, ale to povaha některých i lidsko-právních případů změnila (NNN) * OSN zaznamenalo s uspokojením snahu Iráku pokračovat v převodu 5% ropného zisku na Kuvajtský Kompensační Fond OSN (NNN) * Pakistánský MV Malik také zopakoval pozvání Indického premiéra do okresu Čakval, kde bude velmi vítán (NiW)
 6. @Talabani+Barzani: když jsme u těch termínů. Tu máte sedm barev (nemusím vyjmenovávat?). A teď by mě zajímalo, kolik který z vás dvou prezidentů spotřebujete na dostatečnou kategorickou diversifikaci Iráckého území vč. Kurdské samosprávy. Nehodlám předjímat, zda 1, 2, 3 nebo 4, jak zní určité návrhy. Spíše bych si dovolil předejmout, že se na počtu barev oba dva shodnete. Mýlím se? Pokud ano, pak to nebyla vtipná, a neměla být vtipná poznámka, pokud se nemýlím, pak doufám, že pobavilo. Co ty děti po sobě všechno nevylejí, když se jim zdá, že dva tatínkové si jdou nožem po krku. Mohu zapůjčit! Mám prosím jeden na pečivo s pilkou a druhý na brambory. Ten na pečivo je tak do oka, tak ten bych půjčil panu Barzanimu, aby byl demokraticky slabší. Jinak navrhuji mixované oblasti, středně mixované oblasti a řídce nejednoznačné oblasti. Pokud to k něčemu je? Nasadí si projíždějící poručík při přejezdu do hustější nejednoznačnosti temnější brýle? Pokračuje pak přejezdem do "mixované oblasti" ve svém přizpůsobení nasazením svařečské kukly? Možná by bylo užitečné k barvičkovému souboji prezidentů přidat "návrh užitečných zón" od generálů obou armád. Tam už by jistě byly diametrální odlišnosti, na př. v barvách vlaječek a typech šrafování, nebo v počtu jednotek v daném bodě územního nulového pásma. Popravdě, také bych nenazýval Kašmír jako "mixovanou oblast." Určitě ani v narážce na vojenskou přítomnost -ale- Indů. Takže je to mixovaný spor. A zmixovaly si jej obě strany: Kurdistán mixuje Ústavu §140 a Tigriské jednotky, a Bagdád vše co zbylo, krom genocidy. Z historického hlediska bych spor rozdělil tam, kde jej mixují Kurdové. Část s premiérem a ústavou na jednu část stolu, premiér s premiérem, a část se zakleslými jednotkami a Tigriským cosi, pokud je to součástí anebo příčinou záklesu, na stranu druhou, nejlépe pod přímý rozkaz prezidentů. Ti snad při tomto vědomí tuto část sporu vyřeší hladce a bezchybně bohl. na stav zaklesnutých premiérů a jejich "témat." Nebo jsou slovíčka tak podstatnou částí historie, aby hned řídila armády. To je dle mého přesvědčení na úvaze obou prezidentů, a nikoho jinak (NINA) * Salman al-Moussavi lže. Nezaznamenal jsem z agentury NINA ani náznak, že by kdokoli z dvojice prezidentů "nutil" svým "postupem" druhou stranu k vojenské eskalaci. Sice raguji na zprávu týden starou, ale celá obtížnost a diplomatická pracnost situace spočívá na zemi. Jakmile již máme problém dvou armád na sporném území, nelze věc zlehčovat na chybu jedné strany v tom smyslu, že pouze jedna strana může snadno dospět k řešení. Z pozemní situace musí obě strany nejdříve obezřetně vycouvat, pak teprv lze hledat, kde je nebo byla chyba. Nu a ještě to míchat dokupy s korupcí, Ruskem, Amerikou, genocidou, Kuvajtem..? To jste si objednali takový dobrý drink? Obě strany by se rozhodně měly inspirovat u agentury NINA v objektivitě. Ačkoli možná spíše ne tak ony dvě strany, jako její nižší elementy a poboční komentátoři. Ti vůbec dodávají situaci hanebně zveličený a polarizovaný rozměr. Ten takové bizarní a nešťastné pozemní situaci neprospěje, byť je v zásadě triviální jak do příčin, tak po řešení. Pan Moussavi tedy může vyzývat prezidenta Kurdistánské AO k rozumu asi tak, jako Syrská opozice Damašek k ne-násilí. Rozumu mají předevší oba prezidentové až až, ne tolik už další účastníci. Jen mu okolnosti nedopřávají příliš času, a lidé komentující příliš váhy. Závěrem se omlouvám za moralizující vměšování tam, kde naše bílé vlády vraždily a vraždí.- (pi:NINA) * Ministr spravedlnosti Iráku v souvislosti se závažným obviněním z pokračujícího zneužívání vězňů zapověděl přístup do Bagdádského vězení. Mohou se naopak bezplatně vydat na Guantanamo, ale i v Evropě by jistě našli lepší zdroj podobných lidskoprávních neodkladností! Ámeriko, Ámeriko! (pi:NINA)
 7. Bývalý první Egypťan Mubarak byl ošetřen, poté co během odpykávání uklouznul v nemocniční koupelně (RT) * V Pátek zatčený Oklahomský "Chavez" vyhrožoval ostatním, že je zabije, nebudou-li zabíjet spolu s ním (RT) * Tel Aviv mění MZ (RT) * Stovky lidí stále pohřešovány po filipínské bouři Powpcha (RT) * 93 Jemenských vojáků odsouzeno k trestům od 3 do 7 let za odmítnutí prezidentova rozkazu a útok na ministerstvo obrany v Říjnu - ministerstvo obrany (NNN) * Tuniský režisér Hinde BouJemaa řekl, že navzdory touze Arabského světa po změně přetrvávají sociální tabu a špatné vedení v regionu (NNN) * Pešavarské letiště bylo účinně obráněno proti hloupě organizovaným ozbrojencům s raketami a výbušnými vestami (NiW)
 8. Zanzibar zmrazil prodej pozemků, obvinění na základě kterých prezident k tomuto přistoupil budou prošetřena do února 2013 (NNN) * Poradce Revolučního vůdce Íránu bgen. Rahim-Safavi urguje kolektivní spolupráci mezi pobřežními zeměmi Perského Zálivu za udržitelnou bezpečnost v strategickém regionu vis-a-vis vměšování USA v regionu a zjm. Sýrii (NNN) * Saudie má asi 1 milion nezaměstnaných, z toho 80% žen. Nyní již může ne pouze jedna z 360 agentur, jak tomu bylo, hledat práci ženám, ale všechny - Ministerstvo (NNN) * Jemen se pokouší spustit skrze OSN národní dialog. Zatím neznámo, zda AlKajda, odpálili zde ropné zařízení v Kanadském provozu (NNN) * Bagdád schválil zákon Nejvyššího Soudního Koncilu, třeba se bude lépe hodit v post-mubarakovském procesu? (NINA) * Pomůže džirgový program propojený na televizi ztlumit nárazy mezi vládou, lidem, Talibánem a cizími zájmy? (BNA) * Parún: 4 policisté raněni, 3 Talibánci mrtví, zbytek uprchnul po příjezdu posil, po útoku Talibánu na bezpečnostní stanici, který policie nekompromisně odrazila (BNA) * Teroristické nástražné auto zabilo v Damašském Šadý Artúz 8 civilistů (NNA) * Každopádně Syrské kulky dopadaly přes řeku alKabýr až na libanonce, museli uprchnout (NNA) * Irák neutralizoval teroristickou buňku "Islámského Iráku" na hranicích se Sýrií (NINA) * Sulajmanie: ráj organizovaného zločinu? (NINA) * Tehrán je připraven provést prezidentské volby on-line (IRNA) * Írán je v regionu třetím největším vnadidlem pro investice - OIETAI (IRNA)
 9. Etiopská zahraniční diplomacie se zaměřuje na omezení chudoby, Etiopie žádá mzn. komunitu o podporu svého mírového úsilí v Súdánu, a také o rekonstrukci těchto dvou zemí (NNN) * Díky SADC je konec politicko-ekonomické krize na Madagaskaru v dohlednu (NNN) * Plán jednání armádních povstalců M23 a Konga by již měl být hotov. Ve výsledku by mělo dojít i k politickým reformám, pokud mediace nalezne politická východiska pro povstalecké reflexe (NNN) * Írán kondoloval rodinám obětí střelby v Americkém Novoměšti. Mluvčí MZ R.M. je srovnal s jinými dětskými obětmi v Gaze, Afgáně, Sýrii nebo Iráku, a potvrdil, že by se měl každý pokusit založit mezi národy mír, bezpečnost a klid. (NNN) * Mluvčí Íráckého parlamentu Esmail al-Nužajfi navštívil Indii aby posílil vztahy dvou zemí. Předtím se uklonil rostoucímu pokroku a rozvoji v Indii, stejně jako zřízení originální demokracie, navzdory všelijakým odlišnostem etnicko-religio-sociálním. (NINA) * Írán se nebojí žádných hovorů a jednání, další kolo nátlakové skupiny G5+1 s mediací vnímá Tehrán pozitivně (IRNA)
 10. Policie neutralizovala opilého nemocničního střelce v Alabamě (RT) * 26 mrtvých, 20 z nich děti od 6 do 7 let - střelba na ZŠ Konekčikat, SSA. (RT) * Othmane Touileb, prezident národního koncilu architektů: "za vybydlováním vesnic je právě urbanistická krise: šíření měst zdaleka ne pod dohledem standardu" (APS) * Dva nigerijské senátory zavraždila organizovaná skupina tak, aby byla snadno obviněna vláda. Dalších deset lidových-milic pak možná tatáž skupina zavraždila v Zamfaře, nejspíš tak důkladná snaha prohloubit kriminalizaci vlády z druhé strany - strachem z dobrovolnictví a spolupráce s vládou (NNN) * Turecké bezpečnostní síly zadržely na jihovýchodě 21 tun hašiše (NNN) * Ve dvou operacích proti jednomu autobusu a dvou sedanům Íránská policie v provincii Isfahán zabavila 103.6 kg drog. Íránský boj proti drogám, významný i pro Evropu a oceněný vysoce OSN, stál život již 4000 policistů. Pro srovnání Pakistánský boj proti teroru a násilí již stál život asi deseti tisíc složek bezpečnosti. (IRNA,pi) * Schyluje se k společnému Indicko-Pakistánskému prošetření Mumbajského útoku? Pakistánský ministr vnitra R Malik to vidí pozitivně! Malik se také omluvil za nepřesné srovnání Bombejského útoku s Babriskou mešitou, které bylo toliko pouze srovnáním technickým, které média vytrhla z kontextu a nafoukla. Namísto prázdného případu Hafize Saída nabízí Indii širší okruh spolupráce (NiW) * Epileptik s nožem žádal po bankovních úřednících v Libanonském Byblos milion libanonských liber. Skončil za mřížemi (NNA) * Afgánský prezident kondoloval Obamovi k Novoměšťskému odzbrojovacímu teroru (BNA)
 11. Prezident Kim Čong Un oslavil s raketovými a kosmickými vědci úspěšné předání satelitu Kvangmjongsong-3 na oběžnou dráhu. Po oficiálním fotografování a pozvání vědců na další kolo patřičné propagandy do hlavního města zmínil, že KLDR opět dokázala, že ve vědě a technice především nehodlá o krok ustoupit vydírání imperialistických zpátečníků, a že politiku prioritního rozvoje vědy a techniky bude muset KLDR nadále dodržovat, aby podvratná propaganda nepřítele vždy znovu trvdě narazila, a poznala, že je v každém případě slabší, a že právě její impérium zaslouží svůj úpadek, tak, jak jej předepisuje svým prefabrikovaným nepřátelům (pi:KCNA) * Žon Jong Nam, člen Ústředního Výboru Jednoty Farmářů KLDR zvolal na mladé lidi, aby dosáhli závratného pokroku v nejobtížnějších a nejpracnějších odvětvích socialistické konstrukce a stali se hrdiny a vědci, kteří posouvají hranice nejnovější vědy a technologie, a tak ještě oslavili dnešní jubileum (KCNA) * Útěk k vědeckým prostředkům a praktikám, zjm. kriminalistice, se stal "nutným" k zřizování evidence a v boji se zločinem - velitel Alžírské NB Ahmed Bousteila (APS) * Alžírské město Konstantýna (431km od Alžíru) založí r. 2013 laboratoř pro detekci geneticky upravených organismů v zelenině - Šéf výzkumného centra biotechnologie (APS) * Okupovaná Korea zvýšila ropný import z Íránu meziměsíčně o 2.9% (NNN) * Libanonská agentura NNA si všimla, že Íránské kondolence jsou velmi řídkou vyjímkou ve vzduchoprázdnu Íránsko-Americké diplomacie (pí) * OIC by si mělo vzít příklad z Turecka a Malajsie, a posílit turismus spojenou akcí muslimských zemí (IRNA)
 12. Irácký premiér otevřel obnovený křesťanský kostel Matky Spasitelky se slovy, že Irák nedá na sjednocení muslimů a křesťanů dopustit (NNA) * Palestinský prezident měl na své Evropské cestě mj. navštívit Vatikánského Prezidenta (NNA) * Postoj Rusi k Sýrii se nezmění, bohl. na blízkost nebo vzdálenost odchodu prezidenta Assada (NNA) * Mediální agentury přeměňují úspěšně legislativní proces v Egyptě na sektářsky motivovanou změť násilných procesů. Alexandrie přežila referendum (pí:NNA) * Polský prezident označil Polsko-Afgánské vztahy za historické, a zvolal po jejich všestranné posílení (BNA) * Íránští a Malajští akademikové přednesli cca 63 článků na mzn. konferenci k Spravedlnosti z hlediska Islámu (IRNA) * Jemen: Přestřelku provládních milic a AlKajdy ukončila letadla. Na pozadí došlo údajně k více pokusům o sabotáž ropovodů (NNN) * Dva reportéři Reuters zmláceni údajně Izraelskými ozbrojenci. Násilí mezi oběma stranami se drží v určitých mezích ale lze říci, že roste (NNN) * Přestřelka mezi ozbrojenci a armádou v Iráckém Mosulu: 1 mrtvý a dva ranění vojáci (NINA) * Neidentifikovaný kokžiliský Mosulan zavražděn v Karáčském stylu, čili pp. výrazný sektářský podklad v jeho vlastní komunitě (NINA)
 13. Imran Malik: de facto by Indie tak jako tak měla zabudovat do své poslušnosti v roli filmu "Americké stažení z Afgánu" systém odchylek, aby region vůbec mohl na nejvyšší strategické úrovni přiléhavě reagovat (což rozhodně nezní stejně, jako "Americké zájmy a vize v po-Afgánském regionu," které budou vždy natolik přesmořské, že v jejich popředí bude dominovat "Americké ego," a jeho mediální záchrany). Takové odchylky tedy musí region na Indii vyústupkovat a de facto vyobchodovat, pokud by náhodou sama "vystačila" s plnohodnotnou replikací zájmů amerických. Politickou prerekvizitou je tedy "otevřít Indicko-Americkou politiku" regionálnímu trhu: pokud tato drobná "zrada USA" spočívající v odhalení prodejných bodů Indické inteligence a diplomacie není v žádném případě dostupná, nelze demokratické řešení Afgánského osvobození příliš dobře uvažovat, natož efektivně zakročit proti jeho nutným militantním a čistě mocenským alternativám. Určité vypřáhnutí Indie z Amerických scénářů transparentními a přátelskými prostředky se zdá být strategickou jedničkou tam, kde národ musí vnímat NATO jako cizí objekt, a Americké strategie jako neprostupnou síť intrik, korupce a pavučin. Nebo vůbec plány USA v tomto přítomností USA politicky narušovaném prostoru nazývat. Ale diplomatickou roli Pakistánu v Amerických plánech nepřeceňujte, jakmile by měla nějak "rehabilitovat sebevědomí." Nezapomeňme, že operace ve které se odstraňují nefunkční zájmy USA může přes jakékoli diplomatické sebevědomí skončit letitou tragédií - odhlédnuto od "role" Pakistánu je pak v sázce "stav" Pakistánu. A to jsme ani neuvažovali nějakou eskalaci a Americkou mstu v jejím kontextu. To už pak není ani Role, ani Stav, ale "osud Pakistánu." Samozřejmě nemělo by to vyznívat opačně, že Pakistánu sebevědomí chci snížit, nebo "zabavit." Jen mi to kolem "jednání s Talibanem" přijde dosti "vypočitatelné," - důkaz parciální slepoty. "Neruš hada v díře" - a Sajf al-Islam al-Qahtafi ještě stále myslel, že "se v tom konkrétním hadovi z díry Libie spletla." Rozhodně ne. Co díra, to dost možná had, pokud jde o Libii a USA. A když už jsme u toho přeceňování, podceňování a slepoty: nezdá se vám, že na "diplomatickém konci" USA v Afgánistánu cosi smrdí od hlavy? Totiž: dovedeme si vůbec představit "USA účastnící se jednání." Naposled možná v 40. letech minulého století, a i tak to byl spíše "aerosol jednání a vměšování," o krizi na Kubě nemluvě. To už musel být sakra tlak na USA i Rusko, aby si také všímali "zájmů" většiny smrtelníků-. Nevím, v tomto bodě by to naopak mělo vyznět trochu hororově a do ztracena: jednání podle Pakistánských představ, nebo zdravého rozumu? Spíše si připravme sadu kolíků a pár stříbrných kulí. Pokud jsou USA v něčem mistry, pak v nahrazování zla rozkladem a korupcí, pokud není po ruce mediálně nezprofanovaný Drakula. Stejné jako v Iráku: pokud Americký vysokozdvižný vozík z Irácké palety zuby vytáhnul, zůstalo tam alespoň něco, co s ní na místě občas trochu zacvičí, a bez toho ani u sousedů Iráku si další "politika" USA příliš zodpovědnosti nedopřává. Pokud co, měli by si Pakistánští diplomaté procvičit křik s oblázky v ústech, protože "stažení USA" bude ze své podstaty zhušťováním chaosu, a množstvím nových diletantismů, vyvažovaných intrikami. Co lze tedy opravdu upřednostnit hned po regionálním záběru na Indii je upevňování vztahů nových, na př. s Ruskem, Evropou, a posilujícími regionálními svazky celého světa, které jsou alespoň zárukou pevného názoru a častější logiky. V tomto oboru stažení USA určitě samo o sobě pozitivní produkt neznamená. A jistě vytrvalá podpora Íránských práv, aby náš Pakistánský provazochodec viděl hloubku na obou stranách lana, a nedělal si o jedné z nich nějaké "hurá-Obama" iluze. Nevím jak zájmy v Afgánistánu, ale Irán je evidentně "strategickým nepřítelem" vládnoucí americké oligarchie, takže se na jeho strategičnosti nebo nepřátelství nic nemění, i kdyby ve Vošinktonu seděl sám Ježíš, a k tomu již sedmé volební období. Írán by musel být nepřítelem i kdyby se v druhém volebním období Ježíšově prokázalo, že Ježíš pochází z Etiopie, nebo z Bangladéše. Pokud lze něco "přípravně" Pakistánské diplomatické inteligenci doporučit, pak "radost z maličkostí." Tedy, nečekejme, že druhé období změní Obamu ve stroj na rozum, pořádek a spravedlnost (to by byl Írán již se stolu), nýbrž drobné ústupky. Ty lze jistě od Obamy a administrativy obecně nyní očekávat, samozřejmě ne zadarmo. S ohledem na úpadek Americké inteligence (ehm ehm) pak důvtipný obchod s těmito maličkostmi může znamenat převzetí situace v pro region rozhodujících oborech, jejichž hodnota v zájmech USA ani nefiguruje. Nejde tedy o to, urvat z odlétajícího balónu USA co největší kanón, ale připoutat jej nitkami z rozpáraných cárů, a tak jej teprv odnavigovat pryč. Americké stažení řízené americkými zájmy je nejen jistou zkázou regionu, ale i porušením mzn. zákona (hem hem). Jak vidíte, ukázková mzn. právní analýza od Talibánu, přes hady v díře a Drakulu, až k strategii při absenci mzn. práva u stahování okupanta a vměšovatele v občanské válce. Chci říci, pane Malik, vaše úvaha je vzorným a přesvědčivým pokusem směřovat představy Pakistánu k diplomatickým postupům budoucího stažení. Umělecké dílo diplomacie a proroctví. Až na to, že tak jako v OSN sotva platí všechny mzn. zákony a práva, u stažení z Afgánistánu budou spíše orodovat sudičky toho, co zveme "habaďůra." Diplomacii na to potřebujeme stejně jako na pytláky vidličku, a násilí se k tomu vyplatí asi jako maškarní kostým ke Korejské družici. A takové "habaďůry" se nakonec i OSN a mzn. právo týkají (...) pouze teoreticky. Spíše než rýsovat budoucnost nějakou kombinací diplomacie a síly, můžete mnohem efektivněji brousit diplomatům nějakou "vladařskou" morálku, tj. šlechetnost, ale i způsobilost k boji, diplomacii, ale i pohotové tasení mzn. zákona či funkčního spojenectví. To poslední myslím je pro většinu současných konfliktů v obrysech vyřešeno, takže prorokující analýzy v Pakistánu by měly přejít k přípravě chirurgických nástrojů, asistentek morálky s ubrousky atd. atd. Rozhodně neříkám, že je článek "Afgánská koncovka" "pouhou diplomacií." Jen upozorňuji, abyste se tam v regionu navzájem neuspávali příliš hladkými dopřednými syntézami, a začali s distribucí těch drobností urvaných z "Karzaího Ameriky" (pi@NiW) * Exploze nástražného popelářského vozu nezabila poslankyni Koalice Irákie, ani popeláře (NINA)
 14. Ghanský prezident vyzval zemi k jednotě navzdory volbám (NNN) * Kanadská společnost B2G hlásí úspěšné hledání zlata v Namíbii (NNN) * Zambie očekává pozitivní investorský výhled na další čtvrtletí (NNN) * Mykola Azarov (64) se stal ukrajinským premiérem (NNA) * Pařížský Prezident označil Syrskou válku za pozitivní a spravedlivou, humanitární důsledky popsal mezi řádky jako podružné, a zájemce odkázal na charitu ("Válka není Asádovi nakloněna") (NNA) * Íránsko-Ruské kulturně-písemné archivy budou brzy k disposici celému světu prostřednictvím internetu (IRNA) * Rusko-Íránská kulturní konference mapovala také způsob zániku bipolárního světa (IRNA)
 15. Irácký vzpěrač do 69kg získal Asijské zlato v Manimaru (NINA) * Afgánští boxeři a boxerky přinesly z Kazachstánu bronzovou medaili (BNA) * Írán porazil Indii na dvoudenní soutěži v programování, v Indii. Amirkabírská Univerzita se tak kvalifikovala na finále AMC ICPC v Moskvě, červenec 2013 (IRNA) * Armádní rozvědka zatkla vykradače obchodu s komunikační technikou (NNA) * Irácká iniciativa ke krizi v Sýrii byla široce přijata na samitu Hnutí Nezávislých Států, který skončil v Tehránu. Syrská delegace souhlasila s množstvím bodů, kterými Irák adresoval země účastnící se Tehránské konference. Což považujeme za důležité - Z titulních stran Iráckých médií sebrala (NINA) * Syrský ministr národního porozumění vyzval OSN k lepší spolupráci v Sýrii, neboť mzn. organizace v tomto smyslu nejsou schopny dostát svých závazků a plnit sliby (NNN) * USA a EU prý budou respektovat další prezidentské volby v Keni přr. (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama