NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 4.1.: ...nastínil, že pokračování současného "úsilí," jehož směr oceňuje na př. Pařížský Prezident Války a Chudých, povede k Somalizaci Sýrie..

4. ledna 2013 v 8:47 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Írán a Pakistán dohodly zvýšenou ochranu šjítských poutníků, kteří jsou snadno masově vražděni, používají-li autobusy. Budou na svatá místa létat zvláštním spojením, a poutní autobusy budou mít zvláštní status a ochranu - to bych zvolil myšlenkou roku, ačkoli už toho nového (IRNA) * Kapisa protestovala proti Talibánu! (BNA) * Afg.,Út.: Policie Parvanu nalezla a zneškodnila dálkově ovládané miny (BNA) * Taekwondo v Teheránu: 1) Íránie 2) Afgánie 3) Arménie (BNA) * Kim Čong Un vyzval k smíru mezi oběma částmi Korey (NNA) * Pérés žádá jednání s Hamásem, pokud ten splní požadavky 4 zemí * Egypt bude hostit další kolo smiřování Palestinců (NNN)
 2. Čávi po operaci při vědomí - Maduro (RT) * Ekvádorský Parlament připravuje uzávěrku funkčního období. Ze 40 zákonů navržených lidem je 22 připraveno k prvnímu jednání a ostatek k druhému. V ČR bylo zatím schváleno asi 17 milionů zákonů, a z toho většina slouží pouze k finančním manévrům. Zde se schvaluje asi 120 zákonů za hodinu, většinou tzv. "parametry" celoročního přepisování rozpočtu (PL) * Čou Jung Rim, premiér Korejské Lidové Republiky zaslal gratulaci k znovuzvolení Rumunského premiéra Viktora Ponteho. MZ KLDR také ve Středu blahopřál Titovi Korlateánovi, že zůstane v úřadu ministra zahraničních věcí (KCNA) * Venezuela provedla 300 prací s pomocí 83 komunálních sdružení zaměřených na obnovu 40 rekreačních, přírodních a památných míst v r. 2012. Z těchto 40 i turisticky zajímavých míst ještě zbývá obnovit nejméně 13 přírodních parků. (PL) * Libanonští Univerzitní profesoři žádají plné úvazky v poklidném protestu před presidentským palácem (NNA) * Kubánské farmáře čekají daňové úlevy, logicky. U nás by však rozvoj ekonomiky postihovalo spíše "malé farmáře a družstva," tj. bez milionářských farmářů, kteří zaměstnávají na černo i otroky. Co z nich asi republika má? Krmné GMO-brambory v přihrádce supermarketu s cedulkou BIO. (NNN) * Uganda: budou budoucí matky vyřazeny z nástupu dlouhých trestů - Bafaki? (NNN) * Národní a místní tradice 8 zemí vč. Íránu jsou k vidění na 5. IAF v Moskvě (IRNA) * Představení "Lalla oua saltane" Bedžajského Regionálního divadla získalo cenu na nár. festivalu prof. divadla (APS)
 3. Dva Nigeriští novináři zadržení rozvědkou byli opět propuštěni (NNN) * Íránský profesor eletrických věd zatčený a odsouzený "pro nákup" laboratorní výbavy v USA prodělal zatím ve vězení dva infarkty. Na stránkách Šarífovy univerzity je k diposici petice, univerzita také založila komisi která má sebrat 400 tisíc dolarů aby jej USA přemístily do samovazby, a Írán požádal dva kněze, kteří dříve lobovali za propuštění amerických horolezců v Íránu, aby tentokráte lobovali za propuštění tohoto bizarně odsouzeného člověka v USA (IRNA) * Ze středečních titulků Iránských novin: "Velký petchem komplex přibyde v západním Iránu" * "Ahmadinežád: Írán, Afgán proti válkám!" * "Tehránská burza: světově nejúspěšnější v r. 2012" * "Ekonomická krize v USA pokračuje" - Resalat * "Prezident kritizuje ekonomické řízení" (IRNA) * Rebelové v Středoafrice ohlásili připravenost k jednání a zastavení postupu (RT) * Pakistánská APP a Íránská IRNA budou dle šéfa APP brzy propojené, ten by pro začátek uvítal Urdu sekci na IRNA.IR, což by vyvážila Perská sekce APP. (IRNA)
 4. Syrská NDA udržuje dialog se všemi stranami, které jsou proti vměšování zvenčí a doufá v mírovou změnu, kritizuje dosavadní úsilí Brahimiho a OSN. Strana DASP odsuzuje možnosti cizácké invaze, a volá po národní jednotě proti přítoku zbraní. SHP pak volá po podpoře Národních Sil aby mohly útočit na skupiny ozbrojenců, a urguje propuštění každého politického vězně, který se zřekne násilí a ozbrojených bojů. Žádá také urychlený start národního dialogu, takže by každá politická skupina měla přístup do médií (do těch nadnárodních? to těžko...) (PL) * V Únoru se koná v Libanonu kf. k Sýrii pod záštitou mzn. komise lidských práv. Předseda této komise Šahíd Amin Chan vyzval všechny strany Syrského konfliktu k hovoru a nalezení mírového řešení dle Ženevské Deklarace 12-07-30. Označil "zakázkovou práci" mnoha Arabských, Evropských a Amerických médií za jednu z hlavních příčin takového pokračování krize v Sýrii (PL) * 50 zločinců bylo zlikvidováno na hranici Líbie a Čadu - Zelený Odpor. Nebylo uvedeno, zda pouze jako akt msty, nebo po příslušném tribunálu. Mezi řekněme popravenými nebo zneškodněnými ozbrojenci byly podle jiných údajů i absolutní cizinci (PRA) * Ban Kimoon odsoudil vraždu 21 proti-talibanských centralistických milic (PL) * Irák: Nám. premiéra Mutlak chtěl promluvit na poklidné demonstraci v provincii Anbar. Následně došlo k střelbě, o které podávají organizátoři i náměstek rozcházející se výpovědi. Zásadní problém je nepřítomnost policie, takže ublížení na zdraví s následkem úmrtí o kterém je řeč nelze řádně nikomu připsat. Je sice záslužné, že náměstek žádá ochranu demonstrujících a jejich právo na poklidné demonstrace, ba je to dokonce o čem tu mluvíme, ale samotnou váhu mezi výpověďmi to nemění. Buď pochybila náměstkova ochranka, anebo organizátoři kryjí střelce v davu. (NINA) * Ministr Zemědělství Libanonu upozornil, že média se opět pokouší nastolit atmosféru politické viny tlachy o importu nemocných zvířat přes Beirútské letiště (NNA) * nMZ IRI pro Arabsko-Africké záležitosti Abdulahín označil osočení z vměšování za nepodložené, a upozornil ještě jednou, že protestující v Bahrajnu nepáchají žádné násilí, a jsou proti nim nasazeny chemické jednotky a obrněné vozy. A toto opakování tyto země nazývají vměšováním, a bez okolků pokřikují do občanských válek "pryč s prezidentem" a pod. (IRNA)
 5. Prezident Zardari zvolal po zásadním zesílení vztahů s Emiráty, zvláště pak v oboru financí a trhu. Šéf Emirátů slíbil Pakistánu pevnou podporu v každé potřebné hodině (IRNA) * @RajaGM: V podstatě souhlasím, že po rozbití rozsáhlého a silného socialistického tábora zbývá jako jediné nebezpečí kapitalismu "politický Islám." Ale možná to tak ani brát nelze, protože boj západního kapitálu už není centralizovaný proti komunismu, ale všechno, co hrozí, že státní ekonomiku ovládá jiný než účetní duch, je plošně a přímo úměrně svému významu počerňováno atd. Ideálně vidíme plochu "nepřátel kapitalismu" když jako protistranu zvolíme "militární liberalizaci" (tj. i tzv. lehkou válkou). Jakmile není stát účetním, jakmile se vzdá vlády dolaru, jakmile zavádí zlato, jakmile zavádí "nepřijatelný" vzor národních podniků, byť odkoupených, jakmile má státní bytovou politiku, úspěšné státní zdravotnictví, jakmile má islámské bankovnictví, jakmile má pokrokového řečníka u kormidla, byť by krom rýpání do velmocí sám stát byl s nimi srovnatelný. Pak nám přímá úměrnost ukazuje, že "politický Islám" není "posledním nebezpečím" kapitalismu, ale v současnosti jedním z nejrozsáhlejších, integrovaných mezinárodních nepřátel "militární liberalizace" aj. * Ještě několik věcí je třeba zvážit v případě syrské Baluče (jinak s Rádžovým článkem vesměs zcela souhlasím): I) časově omezený-preventivní levnější nájem (držet pouze socio-ekologickou ostrost zájmů) Balučských minerálních zdrojů, tj. jejich urychlená aktivace se sníženým ohledem na provize státu ale s důsledným ohledem na provize místních dělníků. II) Solidární účast v Líbii, tj. ekonomicky neoprávněná podpora tamní politiky (vč. boje za lidská práva, který "není v žádné zemi něčím ukončen"), tedy jakási VELKORYSÁ akce, ve které Pakistán s velkým ohlasem, a ohlídaným efektem promarní životně důležité peníze. V Líbii, lze samozřejmě doplnit Tunísií a Egyptem, ale tyto dva státy už bych neurážel jakousi charitou. Líbii neurazí nic, je na tom v podstatě hůře než Somálsko. III) Zvláštní typ militarizace Baluče, řekněme další z vyházených peněz. Ale lidé by mohli dokola cvičit, na př. v protileteckých bateriích atd. Nebo jakýsi celoroční výcvik na humanitární vojenské účely, vč. zacházení se základní výzbrojí. Zajistit nějakým způsobem všeobecnou ideologicko-brannou pohotovost v oblasti. A to zejména tak, aby to v regionálním zpravodajství předběhlo jakoukoli větší akci proti Pakistánu. IV) Obecně se zaměřit na PR. Rozvinout a udržovat diskusi o Jaderném odzbrojení zvláště na Západě. Zmapovat a zavést kontaktní body pro Pakistánské zpravodajství v případě války, tj. na př. Arménie, Saudská Arábie, a zajistit zaručené satelitní prostředky, rezervovat bezpečné záložní servery. V) Být vidět na mzn. scéně platí stále! VI) redukovat potřeby zbrojení transformací na poli mzn. vojenských smluv, a pokud lze některé země implicitně vyloučit z potenciálních spojenců, pak to nepřipustit zvláště u Indie a Saudie. Tím myslím jen to: nevzdávat to, a nepodřizovat tomu strategii. Počítat s tím i s oním, bojovat nejvytrvaleji o ono. VI) Zmapovat potenciální kanály vyzbrojování povstalců: udržovat obraz o infrastruktuře pašeráků zbraní, ale nezasahovat proti ní masově. Tím, že bude Pakistán udržovat při životě zmapovanou síť, bude si držet od těla sítě zástupné, které by jí střídaly, a bude moci likvidovat až teprve určité dodávky. No, nemám to moc rozpracované, ale být alespoň v tomto reálně napřed. VII) Jinak předchozí analýza "navigace zájmů USA" vlastně směřuje k jakési "kryptografii regionálních a zejména pakistánských zájmů" - tj. jak skrýt větší zájmové celky, které získáváme jako ústupky. jak reagovat účinně na vnitřní politiku USA, abychom nadřadili menší americký zájem většímu. pokud chceme efektivně manipulovat americkými zájmy na poli byť fragmentovaného regionálního zájmu, musíme umět podstrkovat chronologie, atd. a tím musíme udržet kritické potřeby regionu pod pokličkou, aby si z nich USA neudělaly výnosný obchod. Prioritou samozřejmě zůstává detekovat ty plochy a chronologie, které nejsou příliš velké, které nejsou negativně ani pozitivně v zájmech USA, a které mají řídící roli pro stav míru regionu potažmo ekonomicko-bezpečnostní stav Pakistánu vzhledem ke kauzalitám stahování okupace USA. Ona radost z maličkostí a výprodej Indické politiky tedy především. b) Regionální šeptanda jako náhrada za nefunkční mzn. zákon, dle kterého by o stažení měl rozhodovat regionální koncil a zjm. Afgánský lid. c) Adresovat všechna otevřená rizika a problémy okupace s hlediska Pakistánu v OSN d) PR a vojenské smlouvy e) časově omezená aktivace Balučských zdrojů pod cenou na př. Ukrajině, Iráku, Saudii, Iránu, Japonsku, Rusku, Číně. IX) Mimochodem úvaha o "úspěchu USA" v Sýrii jako řídícím faktoru je velmi správná. Musíme totiž uvažovat zvláště o Indii z racionalistického hlediska, a méně spoléhat na moralizování: USA se totiž snaží likvidaci míru v Pakistánu Indii prodat na modelu Sýrie, kde se pokoušejí prokázat, že konflikt zvládnou limitovat jak v bezprostředním tak v regionálně vztahovém hledisku. Navíc určité racionální nastavení Indie lze indukovat z jejích dlouhodobějších zájmů v Aghánistánu. Z toho plyne, že naopak podporou a zkritičtěním Indického racionalismu a mírového ducha vůli Indie nechat nadělat z Pakistánu soustavu Somálských provincií efektivně zúžíme. Věc Kašmíru tedy zůstává i zde klíčovou. Také lze brát v potaz, že mezi rozhodující a k rozumnému se přiklánějící prvky v Americké frontě kolem Sýrie lze počítat především Kuvajt a Emiráty, a jejich role teprve může alespoň zčásti delimitovat chování zemí jako Saudie nebo Katar. Samozřejmě povýšit obranné vztahy Pakistán-Írán z jakéhosi ideálu na něco spolehlivého a platného, a taktéž zbytečně nemarginalizovat současnou politickou třídu Afgánistánu, a být jí v rámci možností spolehlivou oporou, a to přinejmenším alespoň v celé škále běžných maličkostí až nezaměnitelně úslužnou a kategorickou. Z rovnice syrské Baluče nelze také vyloučit Talibán. Velmi aktuální pak bude upevňovat pragmatické vztahy s Rusí, a oživit diplomatickou frontu v USA. I to je, byť malichernou, alespoň nějakou zárukou, že bude Pakistán při plném vědomí, jakmile by se diskutované obavy měly proměnit v přítomnost. Úplně obecně by celou hrozbu odstranilo vyrovnání geopolitické s Indií, a zvláště urovnání sporu v Kašmíru, tj. samozřejmě i naplnění práv tamních lidí. A tak i tímto směrem nutno se principielně a do zemdlení ubírat. Nejsympatičtějším závěrem je, nenechat tyto obavy pouze na rýsovacím prkně, ale zřídit jim pevný prostor kde budou mezinárodně adresovány, neboť není horšího postupu, než tam, kde má být pošlapáno právo Pakistánu na mír, udržovat vše ve stejném stínu, jako činí nepřátelé. Pakistán je v tomto ohledu v naprostém právu vyřešit statut Baluče bez politizace a vměšování, a modus operandi, který sledujeme od Líbie k Sýrii je něčím nadmíru protizákonným, ať už je současnými diplomaticko-institučními prostředky jeho protiprávní charakter jakkoli neprokazatelný.by jediné mohlo překotvit Saudii, bez ohledu na "hodnotu jejího režimu" na správnou stranu. Tj. na stranu regionu pro soběstačnost, vztahovou konstantu a spolehlivost, pro mír a reformu OSN (pí:Pravda.Ru) * Kancléř Národního Bezpečnostního Koncilu Íránu Džalili dorazil ve Středu na pozvání svého Indického protějšku Menona do Nového Delhí. Promluvil také na kf. Nadace Pozorovatelského Výzkumu. Dále byl pozván i v Afgánistánu (IRNA) * Ministr ekonomiky Kyrgízie uvedl, že všechny náležitosti pro vstup země do Rusko-Kazašsko-Běloruského (volný pohyb zboží) celku v roce 2014 jsou připraveny (Pravda.Ru)
 6. Alžírská Biskra poptává zemědělské pracovníky (APS) * @Černyšev: jistě, objektivně nelze souhlasit, že je Obama "politikem roku" 2012. Jenže vždy to musíme chápat tak, že "západ si uděluje ceny" podle svých propagandistických představ, které se liší od logiky, faktů i postojů samotné západní společnosti. Je to jako Václav Havel: na Západě "má být" proslavený, aby ukázal ne-československým lidem, že události v ČSSR 1989 mají "zdravý původ," nadto široce kulturní, a že tedy jsou zdravé, a vůbec, tím, že je Havel zahrnutý západními cenami, má okolí ČSSR věřit, že občané ČSSR jsou jednohlasně spokojení, osvobození a že především prahli po Americkém pod-občanství. Stejně tak se v Praze jeho pověst zakládá na "Gándhím," (i na dalajlamovi), ale jakmile jej vyšleme někam do Indie, nikdo o takovém člověku neslyšel, nebo je pro ně prostě řadovým šedivým západním obličejem, který pronáší stejné řeči, jako všechny ostatní západní obličeje. Takže ten zástup cen, které má řekněme Havel a Obama, to jsou prostě sny mocenské elity Západu o tom, že jednou budou občané nikoli z poslušnosti, ale goebbelsovského přesvědčení, chválit stejné úřední elementy, které zaslouží pochvalu mocenských elit. Osobně bych zvolil Morsího nebo Lavrova, ale s tím, že nejsou západní ani slepě pro-západní také končí jejich šance. Nejsou vlastně politiky, jakmile se hledá politik roku. Politikové jsou jenom na západě! Možná bych zvolil i Prezidenta Vatikánu. Proč? Západní elity by vydělaly, mocnáři by byli spokojení, a těch několik kritických vrstev na Západě by si oddechlo, že je v tom alespoň skrytá urážka jeho veličenstva (pí,PRA) * Vyšetřování podplácení novinářů aby psali proti pětici nenávistně na doživotí odsouzených Kubánských detektivů bude pokračovat - Kubánská Národní Komise USA (PL) * Korejský Premiér navštívil příbytky vědců, techniků, pracovníků a účetních, kteří úspěšně ukotvili vědecko-technický satelit Kvangmjungsunk 3-2 na oběžné dráze Země. Ocenil zvláště jejich zápal a vytrvalost, a vyzval je k dalšímu boji za národ na mzn. vědecko-politické scéně. (KCNA) * Jásir Arafat odpálil 1.1.1965 vodní systém Okupační Extremistické Osady. Boj Pakistánců a Kašmírců o nezávislý Kašmír a za konec Indické koloniální plutokracie začal již v r. 1947; Hamas a Fatah došly konečně k politice spolupráce (Prensa, Navaz) * Egyptská ústava chrání menšiny (§3), a byla k disposici i s anglickým překladem již 9. prosince. Účast na referendu byla dvoupětinová, z toho pak dvě pětiny byly proti a dvě třetiny pro. Mimochodem @l.lulko, neřekl bych, že je Západ "nešťastný" nebo "neveselý," že nemohl řídit revoluci v Egyptě. Totiž, když si představíme ty mocenské elity, vesměs generály, korporace a nad-rozvědkovou inteligenci, kteří by měly být "..." že se jim nedaří řídit Egypt, rozhodně jejich nálady u Egypta nelze poměřovat štěstím nebo neštěstím. Spíše se bouchalo do stolů, rozdávaly se nejapné výpovědi, odvolávaly se nabobské večírky, a upocené, nakvašené obličeje marně civěly do proškrtaných adresářů, a pokud nekmitaly jejich oči mezi pistolí a lahví, pak jistě hledali první stát, na kterém by si vylili zlost "příliš malých všemohoucích," resp. jehož militární liberalizací by splatily nedodržitelné závazky. A i přitom by si člověk klidně mohl domyslet, že si už pan nebo paní upocený obličej ani neuvědomí, že bude na jejich "aktualizovanou" nabídku shlíženo s méně upoceným despektem, jako na nepatřičnost, kastovní malost, lezení do zadnice - ó, tam kde byly příležitosti v rámci možností. Jistě, v rámci úpadku západní mocenské i organizované inteligence se leccos vejde ještě mezi příležitosti. Brzy i podmíněnost kauzality - když ne obecné, tak mnoha konkrétních případů. Mimochodem souhlasím s premiérem, že Egypt potřebuje rychle restartovat ekonomiku, nicméně měl by také nejméně půl svých sil věnovat regionu, když už má být alespoň na moment propagandou nedotknutelným státem, který ekonomicky jakž takž funguje, taková oběť by Egypťany za dosaženým stavem sjednotila, resp. jej plně ideologicky osvědčila. Chci říci: aktivnější než ostatní, na otázku proč jsou právě nejpádnější odpovědi. Pokud něčeho v tomto oboru dosáhne Irák, dobře, v regionu jeho jméno zazní, ale Irák je propagandou přešmudlaný na jakéhosi zkrachovalého outsidera, zatímco každý drobný diplomatický úspěch v oblasti míru (kde jinde?) bude nejméně rok výrazně slyšitelný právě na západ. Ježíš by v Iráku po nocích anonymně odepisoval ctitelům z Afriky a Asie, ale v Egyptě bude mít všechno jméno i respekt Ježíše i na kohouta přelíčená nosnice, když jí region vystaví na Ježíše doklady. To samozřejmě nepotrvá věčně: co sledujeme na referendu je jen začátek, a taková propaganda se bude vršit, hloubit a rozšiřovat. To ovšem trvá, a do kritického momentu, kdy propaganda postačí místo informací i britským komunistům zbývá nejméně rok. Mluvíme tedy o roku, který má region skrz Egypt k disposici, aby upevnil nebo vynutil ty instituce míru, které mají bez euro-americké reflexe vratké kořeny a jepičí život. Totéž platí pro iniciativu Palestinsko-Izraelského míru: rok (PRA,pí) * Palestinský prezident označil následující rok za rozhodující pro nezávislost Palestinců: "Máme rodný list, a chceme dokončit pochod k plné nezávislosti" (PL) * Šéf Kooperačního Koncilu pro Perský Záliv (strategické západní sdružení států kolem Kaspického moře utvořené k obsažení Íránu) zvolal po mzn. komunitě aby přestala porušovat mzn. zákon a páchat masakry v Sýrii. Také obligátně dodal, že by se Írán neměl vměšovat do záležitostí zemí "Arabského zálivu." Už aby to byl opět Mongolský záliv! (pí:NNA)
 7. Syrský premiér vítá jakékoli snahy o vytvoření a udržení oboustranného dialogu, v odpovědi na poznámku vyslance pro mír OSN Brahimiho, že řešení, na kterém se shodnou všechny strany konfliktu je myslitelné, zatímco pokračování vojenských snah obou stran pouze prohlubuje a ustavuje trvanlivé peklo (NNA) * Egyptský MZ Amr probral telefonicky ve Čtvrtek 20.12. Syrskou krizi a možná řešení s Íránským MZ Salehim (NNA) * Brahimi uvedl, že je třeba krizi v Sýrii uzavřít ještě tento rok, a že doufá, že řešení, které v OSN předloží, bude jednohlasně schváleno RB OSN i valnou hromadou OSN. Z naznačeného vyplývá, že v jeho středu bude stále několik zásadních bodů z Ženevského Memoranda. Krom toho Brahimi zakročil proti představám, že by se Sýrie "mohla rozpadnout," a nastínil, že pokračování současného "úsilí," jehož směr oceňuje na př. Pařížský Prezident Války a Chudých, povede k Somalizaci Sýrie, tj. k autonomním přezbrojeným tlupám, a "pánům války." V podstatě ještě silnější vliv svévolných ozbrojených skupin na města a oblasti, než jak se vyvinul v Líbii, kde nad mocí těchto band převažuje charakterově jejich nevole uznat společně dosazenou autoritu. Tedy nejen, že "Damašek budoucnosti" bude bezcennou výkladní skříní pro zřídkavé potřeby západního žurnalismu, ale že rebelové, kteří nebudou na povely vlády reagovat než násilím, budou mnohem mocnější, a jejich vzájemné souboje o regionální moc přivedou zemi na úplnou životní nulu. Změní ji v pouhé kulisy své brutální nahodilé hry, kterou jistě okoukali ze západních stříleček. Že se tak budou vlastně v Damašku nejspíš porůznu střídat různé klany, s tím, že ty předchozí zalezou do hrobů, a ti noví budou si podporu veřejnosti udržovat brutálním násilím a útlakem. Víceméně pravděpodobné, zvláště pokud podpora Damašku vyčerpá životy všech vojensky schopných občanů. Zvláště, když kdokoli pozdvihne zbraň proti opozici, sledují západní a mnohá arabská média jeho smrt s potleskem a zadostiučiněním. Prostě občanská válka, ve které média považují za občany pouze jednu stranu, nadto stranu, kterou po dobytí západních cílů již nic nespojuje: kterou ihned zbraně a dosažené kvóty rozdělí. Brahimi dále upozornil, že utečenci jsou ve svých statisících především lidé, že vnitřní utečenci jsou celé rodiny, které jsou odsouzeny k nekonečnému vandrování bez základních potřeb, a že lze počet obětí odhadovat asi na 44 tisíc. Mimochodem Londýn sjednotil "svou opozici" právě za účelem, aby zase mohlo zaznít bezpodmínečné "Asád musí jít": jako opozice jiným řešením než pokračování války, a tedy jako potřebná podpora dalšího exportu Britských zbraní do Sýrie a regionu (NNA,UNPR,pí) * K Ruským postojům v Sýrii: proč tak zapadl názor Tureckého prezidenta, že by Sýrie mohla k míru (zjm. vnitřnímu a s Tureckem) přejít výměnou prezidenta za viceprezidenta, který by pak již mohl propojit Londýnskou opozici s Tehránskou a tuto dvojici s Národní Frontou pro Dialog? (pí:NNA) * Londýnská opozice, která už tak nemá v Sýrii žádnou politickou budoucnost, protože co vidíme, má na svědomí její přístup k jednání a politice (ano k moci má korektní - mocenský přístup, ale jinak nic), odmítla pozvánku do Moskvy. Odmítla jistě na objednávku Londýna, tím si teprv napotřicáté štempluje svou vlastní nulovou politickou budoucnost: nebude mít než nulový respekt až nenávist občanů, a nulový vliv na "své revoluční síly." Politickou podporu západu můžeme skvěle ukázat na Líbii: nebít kolem Líbie region, neměl by Tripolis vlastně s kým o čem jednat. Nehledě na to, že i pokud by si Tripolis odemknul jistou budoucnost, těžko něco změní na tom, že západ majetky Líbie rozkradl, a napěchoval jejich zbytky (drobty z hodování západních megatlusťochů) do kapes nikomu neloajálních rebelů, kteří s takovým kapesným nanejvýš spěchají k novému dílu v dalším zahraničí (pí,NNA) * Brahimi poznamenal, že Ženevská dohoda dodává dostatek opěrných bodů k zřízení příměří, "násilí musí skončit. Mírotvorné jednotky musí být rozestavěny aby udržely mír v Sýrii, se souhlasem všech stran. To žádá rozhodnutí Bezpečnostního Koncilu, tedy souhlas Rusi, Čínska, Spojených Států a dalších." Dále podtrhnul potřebu plně oprávněné vlády, která by se prvními volbami po přechodném období skončila. (NNA) * Brahimi a Čínský vyslanec v Sýrii společně provolali, že situace v Sýrii je "velmi nebezpečná." Brahimi nastoupil v Sýrii 22.12. týdenní akční pobyt (NNA) * Brahimi se setkal v Damašku samozřejmě i s tamním lidovým Prezidentem, aby učinil zadost obligátní mediální mlze, ze které jistě i v ČTK zaznělo, že "Asád odmítá s vyslancem OSN jednat" - i když to obvykle, po vzoru paní Klintnové, rozhlas co nejrychleji odvolá - někdo slyší jen první část, někdo jen druhou a někdo obě. To proválečné mediální pjerestrojce bohatě stačí k jejím úctyhodně ubohým a nefunkčním cílům (pí,NNA) * Souhlasím s víceprezidentem Sýrie, že země potřebuje urychleně vládu dialogu, a že obě strany nemohou v pravém slova smyslu vyhrát. Neříkám, ale, že rebelové "už postupují," jistě, věřím, že je Sýrie stále drží zhruba v červnovém postavení. Ale rebelové mohou vyhrát: ovšem nikoli svou revoluci, pouze dobyvačnou válku, tj. v tří-čtyř letém konfliktu mohou kompletně celou zemi tak zlikvidovat, že armáda bude vypadat přinejmenším tak "dobrovolně," jako solidně zaplacení rebelové. Stejnětak pokud je armáda opravdu exemplárně a chirurgicky (jde to ale ještě vůbec?) potře, bude se mluvit o "povražděné revoluci," a jaké je to pak vítězství? Proto souhlasím s víceprezidentem, aniž bych musel hned mluvit proti armádě, protože jediným vítězstvím je jednání. A to ačkoli, vzhledem k žoldácké podstatě ozbrojené "části revoluce," žádné jednání není dosažitelné, leda by se Kuvajt rozhodl konečně rebely uplatit, aby se vydali jednat do Damašku, a naprosto v stejné míře tak upevnili opoziční názor v politické moci. Ministr Informací stanovisko víceprezidenta označil za ne-státní (státní je nutně obrana vlasti), vyzval strany odmítající jednání k okamžitému dialogu, a pohrozil jim totální vojenskou porážkou a léty žaláře, vyzval "bojovníky" proti Damašku k demilitarizaci, zřeknutí se násilí, a zapojení do organizace jednající opozice. Ministr také poprvé přímo vyhlásil, že Sýrie nehodlá použít chemických zbraní za žádných okolností uvnitř ani vně hranic, "pokud tedy nějaké má." Označil "Významný postup rebelů" - replikovaný zejména Francií - za "mediální fantazie a účelový balast." Jejich "postup na Severu" pak vylíčil jako honbu za rekordy, kdy se skupiny ozbrojenců předhánějí, zda udrží pozici 3 nebo 15 minut. (NNA) * OSN označilo FDLR - Hutuskou organizaci za genocidníky, a M23 - Rwandskou organizaci za totéž. Tolik z virtuálního dění kolem utlačovaných tutsiů a vyjednávání AU. (NNN) * Alžírie, Africká Unie souhlasí s rezolucí OSN 2012/2085 k Mali (APS) * MZ Alžírie považuje Dohodu MNLA a Ansar Dine za klíčový moment v politickém usazení krize v Mali (APS) * Prezident Burkina Faso mezi svými přáními do r. 2013 uvedl mír a sjednocení sousední Mali. Náš plísident by jej možná nazval našeptávačem, byl-li by se zabýval něčím jiným, než ukazováním po tuzemských jednotlivcích a skupinách a všerůzným čistočistým škatulkováním. (APS, pí) * Alžírie upozorňuje, že přese všechny nutné náležitosti v mzn. a reg. starosti o Mali je problémem regionu č.1 jiná věc, a to terorismus a organizovaný mzn. zločin, a neměli bychom to přehlížet (APS) * Africká Unie volá na všechny Africké Státy a mzn. hráče, aby přispěly ekonomické stránce implementace maliské resoluce (APS)
 8. Kvůli pomstě Tel Avivského reakčního režimu na Palestincích, tedy proto, že OSN přidělilo Palestině silnější státní status, a Tel Aviv odmítá plnit své mzn. závazky jako okupační síla z roku 1994 v Paříži, bude muset zajistit Palestině Arabská Liga záchrannou síť 100 milionů dolarů (z toho na př. Alžírie čtvrtinu), namísto odepřených a náležitých 120 M$ z Tel Avivských daní. V sobotu 29.12. tak navštívil šéf Arabské Ligy Nabil elArabi Palestinský Ramalláh (NNA,APS) * Egyptská proti-Islamistická opozice se - alespoň - chystá na nadcházející parlamentní volby. Protože kdyby je bojkotovala, mohli bychom již na takovou opozici velmi hlasitě nadávat do cizáckých... (NNA,pí) * Dva ministři kritizující Egyptského premiéra a žádající radikálnější změny před týdnem odstoupili (NNA) * Teplota Země je více ovlivněna nakloněním její osy než aktuální vzdáleností od Slunce, měnící se díky eliptickému tvaru každého tělesa obíhajícího kolem něj. - sekretář Planetární Společnosti Indie Sri R. Kumar (IRNA) * Pobočník Admirála H. Sajári označil cvičení Ochránce-91 za úspěšnou ukázku námořní připravenosti, zejména v prostoru ponorek a torpéd, a podtrhl mírovou zprávu cvičení pro region, což má podporu v tom, že Írán v regionu proti nikomu nezbrojí ani nepaktuje, a ani z regionu se neozývají nějaké stížnosti na Írán. Tedy až na PGCC, a Saudii, kde v prvním případě se mezi spory o Íránské ostrovy a perskost Perského Zálivu klikatí kaspické ropovody, zatímco v druhém případě Saudie musí s něčím na obvinění u Sýrie a lidských práv v Bahrajnu na Írán vyběhnout, a proč tedy ne osvětlováním "snahy po perské hegemonii v regionu," ke které jinak nemáme vodítko, už na př. proto, že Bahrajn byl Íránským Šáhem historicky "daný napospas" západu - a tedy Saudii, a na tom Írán ani dnes nechce nic měnit. Na druhou stranu "Arabský hlas" o "Zálivu" ze strany PGCC zní poněkud přihlouple, když většina Arabského hlasu spojená v Arabské Lize nemá s Íránem rozhodně nějaké bezpečnostní spory. (IRNA) * Brigádní Generál Ministr Obrany Íránské Islámské Republiky, Prezidenta Hnutí Nezávislých Zemí, Ahmad Vahidi označil úspěšnou výrobu nové ultramoderní helikoptéry Túfan-2 Střelec za jeden z darů západních sankcí. Podotknul, že Íránská letecká věda a výroba je již mezi deseti nejlepšími světovými. Upozornil především na 11 pokročilých technologií zahrnutých v nové koptéře (IRNA) * mMZ Íránu Mehmanparst uvedl, že Západ se namísto ozbrojeného konfliktu s Íránem, který pakistánská analýza pokládá za kamufláž a fikci, se Západ, resp. USA pokusí ovlivnit nadcházející prezidentské volby výrobou demonstrací a navyšováním sankcí. Podtrhl, že odhodlání regionálního lidu převzít řízení věcí veřejných z koloniálních pařátů mění kompletně charakter reg. politiky (IRNA) * Rusko připravuje cvičení v Středozemním a Černém moři, největší za poslední dekády (RT) * Obchodníci z vyhořelé Kabulské tržnice žádají po vládě alespoň výhodné dlouhodobé půjčky (BNA)
 9. Mediální a politická izolace mongolsko-šjítských Pakistánských Hazarů vede k jejich desintegraci z širší náboženské komunity a komunity vůbec. Ideální podmínky k vyhynutí nebo exodu - . Jiné komunity doufají, že Hazarové své zabité budou mstít, přičemž by spíše měly žádat odpověď, proč se Hazarové v Pakistánu nedostanou ke slovu - . Že procento jejich mrtvých je stejné jako taková procenta na jiných komunitách není postačující, vzhledem k evidentní izolaci a strachu z ní plynoucí. Ale jistě je v tom i trochu společenské nešikovnosti? (pí:ABNA) * Za rok 2012 Tel Aviv Palestincům zboural 600 domů, a zabral 28 ha zmd.p. (= cca 50 jiter nebo 28 tisíc dunumů). Podle stejného schématu jako v Barmě lze usuzovat, že Tel Aviv s vražděním a tedy vyháněním jakž takž postačuje, a že se nyní spíše snaží konstantním bouráním etnicky vyčištěné území upevňovat a exemplárním zabavováním zemědělské půdy odstrašit Palestince od zemědělské činnosti. Jinak (za r. 2012) zničeno 37 tisíc stromů, 60 pramenů, navíc 47 pramenů nařízeno k zničení, a 21 vodních nádrží ukradeno (Pí:ABNA, PLRC) * Rohindžjská skoro milionová Barmská etnická minorita nezískala ani v reformách podporu, a ty se spíše zaměřily na kompromis mezi Prezidentem a Buddhistickými extremisty pod vedením pro-západní dizidentky. Útoky se navíc začínají systematizovat, a zvláště jednání bohatých Buddhistických členů vyššího kléru má dosti společného s celonárodní izolací ne-árijských "minorit" hitlerovou "říší." Ti vyzývají občany k nekomunikaci s přičmoudlými jinověrci, kterým stát upírá občanství a ústavní ochranu. A pak samozřejmě amorální buddhistická komunita prosakuje jistě i celým Barmským režimem, (jsou svědci mezi vyháněnými jak, že mezi policisty aj. byli organizátoři etnických čistek, tak že tam byli tací, kteří reagovali správně, tj. pokoušeli se napadené chránit) takže i bez vědomí prezidenta může armáda organizovat genocidu chorvatsko-izraelského typu. Poslední vyhánění se zaměřilo na 4000 obyvatel tří lokalit, a zdá se, že roky 1977 a 1991 by se dle buddhistických feudálů měly opakovat, takže by se "šmelilo" s etnickou menšinou v celé její míře mezi Barmou a Bangladéšem, takže by se jich pár desítek tisíc cestou poztrácelo hlady, a zbytek by zase skončil pod nadvládou již uklidněných buddhistických extremistů, kteří chtějí - stejně jako Tel Aviv - pouze "mír se svými sousedy." Tedy trošku je "povláčet," aby byli zase plně poddaní, a neukazovali na nelidskou ústavu, a absenci občanských práv. Jsou již k disposici i přesvědčivé záběry a velmi poutavě zpracované přednášky k této věci na www.ABNA.ir. Přes 850 domů shořelo, většina patřící ne-občanům, 9 neobčanů a 2 občané byli zabiti, dle údajů policie. A pak těch 4000 uprchlíků, jak to po vypálení domů a exemplární hromadné vraždě bývá (pí) * Mezi stovkami loni povražděných pakistánských šjítských muslimů (vraždí zejména buddhistické pobočky CIA jako SeS a ASWJ, a jiné genocidní alahonomické spolky) Allama Aftab Haider Jafari, Saeed Haider Zaidi v zastřelení Karáčí a Saqlain Kazmi v Panžábu (ABNA) * Slavný Pontecorveho film "Bitva o Alžír" na festivalu fr. filmu v USA 21/2. Sběratelé známek 6. přehlídka v Biskře (APS)
 10. Irán a Irák posílí v rámci ekonomické spolupráce zvláště v zemědělství leteckou dopravu (NNN) * Irák-Kurdistánská AO: Obě strany zanechaly problém "sporných území" a jednání mezi Pešmergou a centrem, stejně jako aktualizace dohod se měla konat již v Neděli * Politici využívají demonstrací v provincii Anbar ke svým podlým účelům - Írácký politik (NINA) * Anbarská města (drobné klidné protesty Sadristických aktivistů) žádají propuštění údajně nespravedlivě zabásnutých. Jejich vůdce pak osočil premiéra z diktatorialoismu a odstraňování. Na mučení ve vězeních upozorňují vládu i další, těžko říci, zda opoziční politici. Pět takových už zatím zemřelo na následky podobného mučení. Vedle této pofidérní "politiky" nutno zmínit, že komunisté, kteří podobná obvinění ani nepotvrzují ani nevyvracejí, ačkoli jistě považují samotný trest smrti za pochybný sám o sobě, mají celkem dobré politické výhledy v Iráku, záleží ovšem na tom, zda pomohou Iráku podobné politické kejkle rozmotat a přehlédnout (NINA) * Dva Iráčtí vojáci zraněni a jeden zabit nástražnou silniční minou ve městě Faludža (NINA) * Jeden policista byl zraněn poté co byla policie vylákána k výbuchu, útoku na dům plukovníka Ibrahima Adžiliho, a její vůz zasáhlo nástražné zařízení na cestě do Tikritu. Teorie šíření chaosu v pásmu Maroko-Japonsko se zdá velmi dobře osvědčovat * 1.1. Zvláštní jednotky neutralizovaly 117 nástražných zařízení, 20 výbušných zařízení a množství munice v Tikritu (NINA) * 31.12. Irák: Útok na Asajišské centrum v Kirkůku ozbrojenci odražen, jeden člen Asajiš raněn (NINA) * Írán a okupovaná Korea probraly možnosti spolupráce ve sportě * Aby Pakistán ulehčil Afg. mírový proces, propustil 8 vysokopostavených Talibanců, minulý týden 18. Afgánistán žádá přesně 40. Talibán zatím s Karzaím mluvit nechce. (IRNA) * 3.5 ha mořské farmy "Aquasol" v Sbjatském Amsaidu vygeneruje 240 pracovních míst, z toho 60 přímých. Zavedení produkce by mělo být hotovo v květnu, projekt byl schválen 2004 a odstartován 2006 (APS) * Pakistán a Afgánistán citelně zprůchodňují obchodní vazby, Turecko a Tadžikistán mají zájem o podobné nastavení zlehčeného pohybu obchodníků a zboží .. 100 tisíc obytných domů plánuje postavit Kábul * Kábul vítá další propouštění Talibanců, užitečné pro smír v Afgáně (BNA)
 11. 14.12. Satelitní kanál "Bagdádie" byl ministerstvem vnitra pozastaven * 18.11. Novinář listu Džamahír zavražděn v přestřelce banditů v Dúrá, pravděpodobně cílená vražda * 10.9. Tři novináři sat. televize Dijala zatčeni * 30.7. Ozbrojenci zavraždili novináře TV Sama v Mosulu (NINA) * Írán za 9 měsíců zvýšil export elektřiny o 35% na 8 a půl gigawattu. Exportuje do Arménie, Pakistánu, Turkmenie, Turkie, Azérie, Nakičevanu, Iráku a Afgánistánu * Íránští Arménští Křesťané oslavili Křesťanský Nový Rok v Serkisově kostele v Tabríz. Hlava Arménské diecéze G Čiftčjan vyzval všechny bytosti různých vyznání k snaze po prosperitě, klidu a spáse jejich vlastních společností (IRNA) * Politikové oceňují kroky P. Karzaího, který před odletem za Afgánskými zájmy do USA konzultoval s politickými a Džihádovými osobnostmi, aby získal i jejich náhled na podstatné záležitosti. Afgán na př. postrádá vzdušnou obranu, a USA, jako země, která nejvíce asistovala Afgánu je způsobilá vybavit Afgánské bezpečnostní síly, a Afgánistán doufá, že jednání ve Vošinktonu dá motiv k vybavení Afgánských obranných sil. * Tři občané zatčeni NATem v Lógaru a Kandaháru, nelzeny zbraně, a zatčeni i jiní (BNA)
 12. Turecko zabilo 46 PKK v Iráckém teritoriu a dalších 10 na jihovýchodě země (RT,NINA) * Irák: Maliki amnestuje 700 ženských vězňů (NINA) * Nigeriští vojáci zlikvidovali 13 genocidních násilníků poté co tito na vánoce podřízli 15 křesťanů (RT) * Vyšetřování karikaturisty v Egyptě je pro francouzský jazyk přínosným zdrojem terminologie napadání mediálně nepohodlného Morsího (RT) * 11 lidí podlehlo zranění poté co se minibus střetl s autobusem. Řidič Nissanu chtěl předjet náklaďák, ale ťuknul si do něho a pak již nemohl ani couvnout ani dále přejíždět, tak jej vymetl v daném pruhu protijedoucí autobus. Salgaa, Keňa (NNN) * 133 000 Turistů ztrávilo Novoroční večer v Kurdistánském Regionu (NINA) * 18 mrtvých a 16 raněných minibus vs. autobus Senegal. Dva dny předtím nejméně 9 zemřelo na stejné cestě v jiných dopravních prostředcích: tedy poutníci do Touby, kde si připomínají exil zakladatele svého řádu 1895 * Kolumbie ze vzduchu nepochopitelně pozabíjela 13 aktivistů skupiny, která vyhlásila příměří v jednání s prezidentem. Říkám nepochopitelně protože mimo pochopitelnou kauzu: pokud není jejich příměří "rovnoměrně dodržováno" (což chápu jako výklad nekoherence) pak přece nelze kolektivně trestat hnutí. A především ne ze vzduchu. Ať už jsou jakkoli pofidérní a podmínky v Kolumbii jakkoli prolezlé korupcí a kříženou loajalitou (RT) * 4 mrtví a 42 raněných po dálkově odpálené náloži při rozjezdu účastníků srazu Kvamské (etnikum) politické strany v Karáčí. Strana útok bere jako cílený * 7 učitelů z toho 6 žen zavražděno v Lahoru, podobné útoky na nevládní organizace a obchody s CD se množí (IRNA) * Afgán: Šesti a sedmi letá dívka zraněny při pravděpodobně útoku na seminář v Gud Malang, dalších pět dětí zraněno (BNA) * Daikundi: nezodpovědní lidé se zabili útokem na policii: měli vysílačky, dalekohled a - pistol (BNA)
 13. Vražedný sirup: nezvyšoval výrobce v posl. době mírně koncentraci DMHP? (BNA,NiW,pí) * Irácký prezident Žalal Talabani byl s mrtvicí převežen z Bagdádské nemocnice do Berlínské (NNA) * Mubarakovi, který slouží doživotí za šíření protirevolučních nálad se přitížilo, ale je stabilizovaný, musí zůstat v nemocnici 15 dní. Hlavní prokurátor Egypta nařídil jeho hospitalizaci ve vojenské nemocnici, aby mohl poté opět nastoupit svůj trest * Nejvyšší Drůzský Šejk Sýrie (Svejdy) Hussejn Žarbou zemřel po dlouhém utrpení v nemocnici v Damašku (NNA) * 22/69 obětí útoků v Pondělí IRQ - NNN
 


Komentáře

1 http://www.vaja.ir http://www.vaja.ir | E-mail | Web | 4. ledna 2013 v 10:07 | Reagovat

JERUSALEM (JTA) -- A Jewish man dating the daughter of a member of the Iranian Revolutionary Guard was murdered, an Israeli television station reported.

Daniel Magrufta, 24, the son of a well-known Iranian businessman and a member of one of the wealthiest Jewish families in Iran, was killed last week in Tehran, Israel's Channel 2 reported Wednesday.

The Jewish community reportedly believes he was murdered because of his relationship with the Iranian woman, but Iranian authorities say he was killed during a robbery.

At the end of November, a Jewish woman in the central Iranian city of Isfahan was murdered in what is believed to be a religiously motivated attack.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama