NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 7.1.: NAM odsuzuje msty Tel Avivu a urguje OSN k zvýšení protitlaku

7. ledna 2013 v 9:10 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


 1. Palestina přijímá nepřetržitý tranzit Katarské asistence, zvláště stavebniny (NNN) * Jordánsko potřebuje jednotnou Sýrii - Maatjah (NNN) * Američané opět vraždili na Jemenském území (NNN) * Ženevské Memo žádá ustavení plnohodnotné dočasné vlády, která zahrnuje jak členy současné vlády, tak členy Londýnské a Tehránské opozice (UNPR) * 155:27 zemí žádá země používající zbraně s ochuzeným uranem aby informovaly poškozené, kde takové zbraně byly použity (UNPR) * Turecko hostilo kf. k "Politika Rodiny a Společnosti," účast 20 zemí vč. IRI. Téma na př. moderní informatechnika ve spojení s rodinou (IRNA) * NAM odsuzuje msty Tel Avivu a urguje OSN k zvýšení protitlaku (ALT) * Kolumbie a FARC pokračují v mírových hovorech. Jen Prezident trvá na konfliktu dokud není smlouva, a FARC nesouhlasí s časovým omezováním jednání (PRA) * Ministr Vodního Zemědělství povolal všechny oborové asociace k organizaci za uspořádáním nové vize rybohospodářského sektoru (APS)
 2. Dron zaútočil na vozidlo, a dalších 8 mrtvých je od sekundárního útoku: na humanitární pracovníky, obecně, na shluk lidí, kteří spěchali vysvobodit oběti. Místní potvrdili pouze identitu jednoho zavražděného - Nazíra, který držel mj. příměří s Pakistánskou vládou, takže držel území čisté od TTP, a zabít ho chtěli především ti, kdož útočí na všelijaké Malaly, šjíty a policisty. Těm tedy dron CIA rozhodně svým válečným zločinem a následným zločinem proti lidskosti prospěl (NiW) * Doktoři radí Klintnové aby se vyhnula cestování. Oddělení pro zvláštní zbraně naléhá, že američtí politikové musí být navíc elektromagenticky zpracováváni, aby přistoupili na způsob myšlení, který vyplývá z částečných informací, na kterých musí stavět, a z dalších pokynů, které dostávají od "majitelů vlády" (NNA,pí) * Minulý týden USA zavraždily v Jemenu 12 civilistů, a protože se nad tím krajská komunita poněkud pohoršila, USA se ani neomlouvaly, pouze řekly, že "dále pracují na tom, aby robotické popravy byly co nejpřesnější a měly co nejméně vedlejších účinků." Jistě, je třeba povraždit stovky paštunských svatebčanů, tisíce rodinných výletů a žen sbírajících dříví, aby byly takové "omyly" napříště vyloučeny. Omyl je pouze v tom, že to nejsou omyly, ale zločiny, a to jak na civilistech, tak na ozbrojencích mimo plochu intenzivního válečného konfliktu. Vůbec nemusíme ani odlišovat kde se taková věc přihodí, stačí, že jsou drony navigovány za jmenovitým cílem, tedy zabíjejí podle jména: už to z nich dělá zcela ne-válečnou záležitost libovolných poprav a masových vražd. Jemen by měl žádat minimálně identifikaci vraha. Na místě by však byla žádost o vydání. Bylo by přínosem pro lidstvo od těch zemí, které mohou, vypovědět s takovou zemí, která kryje podobné vrahy od identity až po další činnost stejného typu, diplomatické styky. Nejsme v našich životech cestujícími Americké smrti, abychom se "už nějak" museli spokojit s rostoucí či klesající "chybou" na straně USA. Že jsou zabíjeni civilisté naprosto libovolného umístění na světě, v útocích, které nikoho a nic nechrání, a jsou tak v plné míře odvolatelné, je naprosto jasným znakem vraždění, a že to OSN nedokáže apriori jako vraždu pojímat, je pouze indicií komplicity OSN, a nic to na faktu samém nemění. Člověk který to v Jemenu způsobil by se měl sám zastřelit, v tom mu přeji mnoho štěstí. Stal by se tak vzorem pro své kolegy, a sliby USA o snižování "nepotřebných obětí" by dostaly alespoň určitý půdorys. (pí, NiW, Counterpunch) * "Nikdy nedošlo k žádným vedlejším úmrtím, protože jsme schopni vyvinout extrémní přesnost schopností, vyjímečný pokrok" - Brannan, adept na dalšího šéfa CIA: opět, naléháme, že je třeba nejen vládní činitele USA nedostatečně informovat a částečně jim velet, aby byli schopni podržet místo myšlenek a představ hnůj podobného typu, je naprosto bezpochyby udržovat jejich mozky v takovém stavu libovolnou technologií, od drog po mikrovlnné nebo radiomagnetické zářiče, a možná že kalibr takového hnoje vyžaduje zapojení dalších a dalších složek, jako sektářství, kult vyvolenosti, náboženský fanatismus, hermetismus, zvláštní tajná péče. Takový Brennan a Klintnová, ti budou mít brzy horší povolání než silikózoví horníci, z něhož vyjdou nejen bez špetky lidské důstojnosti, ale dokonce z fyzicky zlikvidovaným mozkem a dalšími orgány. Prostě jenom proto, že "je potřeba" aby mysleli tak, jak mluví. (pí) * Další 4 lidé z. dronem v S. Vazírii, mířeno na vůz; a dalších 10 l.z.dronem v J. Vazírii, Angor Adda, mířeno na dům (IRNA) * "Extrémisté Takfiri, kteří jsou za mnoha masakry v Sýrii jsou produktem USA" - Nazrialh (ABNA) * Drony dobytsky zavraždily 9 lidí, tvrdí se, že "vysoce postavené velitele Talibánu" (BNA) * 35 zatčeno a 1 zabitý při blíže neurčených "čistících operacích" v 8 provinciích, zajištěno menší množství zbraní (BNA)
 3. Mnoho otázek k Palestině spadá pod Dekolonizační kroužek v OSN (UNPR) * 12 Palestinských politků znovu-uvězněno v minulém roce. Kafkovský teror proti Palestinské politické a novinářské třídě v roce 2012 eskaloval (ALT) * Svaz plnoúvazkových profesorů vyhlásil počínaje dneškem (Po.) více než třídenní stávku na podporu žádosti o zlepšení pozice pouze smluvních profesorů univerzit (NNA) * Belfast žije Novým Rokem a Britskou vlajkou: 8 policistů dostalo patrně flaškou. Nebo krucifixem? Šatičky zelené... (RT) * Ekvádor chce odtrhnout umělecké vzdělání od koloniálních kořenů - Quito bude brzy nabízet domácí umělecké vzdělání, nejspíš již letos film a písmo (NNN) * Po 39 letech Čile uzavírá soudem mučení a vraždu písničkáře Viktora Jara (PL) * Vojenský soudce nařídil popravu 5 obviněných z atentátu na Chalíba Awáliho 19.7.2004 výbušninou ve voze v Hay Mowad, Libanon (NNA) * Argentina zopakovala protikolonialistická zaklínadla ještě pro jistotu hluchému elSprcha Kameron Kompaněrovi (PL) * Konference k atentátům Alžírských a Francouzských politických postav 12.1. za účasti fr. rozvědky, asociace "Pravda a Spravedlnost" a Barkova Institutu "Zlom svůj kolonialismus" (APS) * Abidžán: měla by se ozkoušet nějaká jednoduchá technika, jak se chovat v nebezpečných davech: něco co by se dalo naučit asi jako umělé dýchání. Rozhodně nějaký signál, na který soused reaguje, a rozhodně "děti nad hlavu." - 60 ušlapaných na oslavách Nového Roku ve francouzské kolonii (RT) * JTA věří, že dva židé zabití na různých místech minulý týden v Íránu byli zabiti z rasových nebo náboženských důvodů. Výhodou této tiskové agentury je, že přebírá zprávu z Telavivské televiza, a "věří." Nežádá prošetření, Tel Aviv nežádá prošetření, židovská komunita v Íránu nežádá prošetření, všichni "věří" - jak milé! (pí:JTA) * "Spousta Muslimů v Barmském západním Rakhinu nemá práci, děti nejsou ve škole, a nemohou opustit tábory, protože jejich pohyb je násilím omezený. Potřebujeme podporu vlády pro projekty OSN" - Valerie Amos, OSN (ABNA) * Kanadská vůdkyně původních obyvatel Tereza Spenc drží zakrátko již měsíční hladovku proti novému kanadskému zákonu, který je tak fašistický, že potlačuje hned původní obyvatele i šance životního prostředí (PL)
 4. 174:5 zemí zvolalo na Tel Aviv, aby otevřel svůj jaderný průmysl světovému dohledu (UNPR) * "Strany v Sýrii by měly složit zbraně, zachránit civilisty a začít jednat" - Čína (NNN) * Jordánsko podtrhlo pozitivní roli bývalého syrského premiéra, a zopakovalo potřebu zastavení krveprolití a nastolení politického procesu (NNN) * Reformní větev lobbystické skupiny AIPAC odmítá mstu na Palestincích (JTA) * Jachimovičová, pp. zástupkyně RfV-AIPAC označila Netanjahův Likud za jakési extremisty, Libermana za korupčníka, a buď prý bude premiérkou, nebo povede opozici (JTA) * Šjítská pouť Arbaen (do Karbaly) byla údajně "vydařenější." Připomínají si tak porážku 72-členné armády armádou 30ti tisícovou, jakási Bílá Hora, kdyby byl Český Stát tak kvalitní historií etiky, že by tvořil samostatný Korán (IRNA)
 5. Filosofie, Náboženství, Věda a Komunismus
 6. Policisté v Hilla narazili na transit ozbrojenců, připravených pokrýt druhou stranu uměle vyvolaných demonstrací. Tuto událost Reuters manipuluje na 27 zabitých šjítů, a odesílá to do Pakistánu (NINA) * Irák: Dva útoky proti policistům v Mosulu: 1 mrtvý, 3 ranění (NINA) * Mluvčí parlamentu navrhl uspořádat ušlé Neděli jednání o politické krizi a požadavcích demonstrantů (NINA) * Irácký Premiér rozprášil snahy Reuters a AFP o utvoření zmatených argumentů a občanské války notoricky známého typu tím, že označil některé požadavky protestujících za opodstatněné, ale jiné za nesmyslné, protože na př. premiér nemůže rušit zákony, a jinak právě upozornil na (umělé) smíšení argumentů. Demonstrace mají sektářský ráz, ačkoli Reuters tvrdí opak. Navíc občanská válka není "jednotou" desítek Sunnitů s desítkami Šjítů na demonstracích nějak zažehnána: vznikne teprve tím, že tyto menšiny začnou prosazovat, že je vláda nelegitimní, čímž se postaví proti mnohem většímu množství než menšině občanů, kteří legitimitu vlády uznávají. Jednota náboženská je tedy sladkým jedem propagandistických Reuters a AFP, abychom se jako čtenáři octli na odlehlém Marsu se vší logikou a zkušeností. Zásadním momentem zatím je "obrovský rozměr demonstrací," který tyto agentury popisují, zatímco se jedná o drobné a poklidné demonstrace. Viz na př. naprosto nekritická adopce snímku v Haló novinách, kterou právě redakce nekriticky vpustila díky tomu, že "šjíté demonstrují se sunnity," což je na povrchní pověst o Iráku pro redakci asi dostatečný lék. A proč nekritická adopce snímku? Protože pod ním bylo cosi o tisících demonstrantů, zatímco snímek byl tím typem kompozice, kde se fotograf snaží z pěti až dvaceti lidí na prázdném prostranství vytvořit optický dav. Reuters a AFP jsou tedy vůbec prvními články vyvolávání občanských válek na středním východě, a pravděpodobně vůbec přímými iniciátory, nad nimiž nestojí žádná CIA nebo Pentagon. Maliki také upozornil na snahu infiltrovat takové demonstrace ozbrojenci a vyvolat sektářskou válku. To je ovšem chybná úvaha. Tyto demonstrace samy o sobě jsou již manipulací, zásadní je pak jejich optická velikost díky vylhaným tiskovým agenturám, a jediné co z toho kouká je snaha udělat na nějaké takové demonstraci masakr, a ten svalit na vládu. Tudíž se spíše jedná o vypnutí Youtube, a ochranu takových bůhvíjakých davů před ostřelovači, vůbec lépe urychleně zformovat fórum, do kterého se tato opozice může přemístit, a vyzvat je s otevřeným varováním před takovými schématy k ukončení veřejného shromažďování mimo dané fórum. Ono toho příliš jinak učinit nelze: být v terénu, hlídat média, zamezit pouličním zmatkům - pastvě sniperů a západních pro-rozvratových médií. (Pí/NINA) * Uplacenec Západu Muktada al-Sadr obvinil premiéra ze znepřátelení všech zemí vůči Iráku: jaká to ohavná lež! Jediný kdo hledá v Iráku diktaturu je Západ a pomocníček hbitý: Sadr. Bývalý minstr vnitra vyzval premiéra k hlasování o důvěře, aby se zvláště zlepšil výkon bezpečnostní a služeb (NINA) * Přistoupil bych na většinu memoranda v Ramadi, ale teprve, až se protistrana otevřeně zřekne násilí. Nejde o sektářské násilí. Jde o způsob komunikace, a příslib funkční supervize učiněných změn diktující opoziční stranou. Tj., že nebude bojkotovat provedené změny, a mluvčí takové opozice vystoupí veřejně na př. s premiérem, poté co budou změny provedeny, a spolu je zhodnotí. Bez toho nemají jakékoli změny smysl, vzhledem ke zkušenosti regionu lze takové demonstranty s jejich požadavky brát apriori jako zrádce a diktátory, kteří nikdy nejsou uspokojeni. A v tom je třeba zajistit platformu, aby stáli jak za svými požadavky, tak za jejich naplněním. Z jiného hlediska lze Reuters ihned z Bagdádu vyloučit. Pokud nepřistoupí na vládou organizovanou reformní platformu, pak jsem naprosto pro potlačení dalších demonstrací a vyhlášení pohotovosti, protože demonstrace nejsou naprosto žádným důvěryhodným subjektem aby pro ně vláda činila změny ve svém chodu, byť sebeoprávněnější. Tedy krom zavedení fóra, které je v podstatě povinností vlády napadené potenciálně rozvratnou demonstrací. Protestující Anbaru vyhlásili, že půjdou k OSN, budou-li potlačeni násilím. To je hezké, ale také by měli přistoupit na naprosto nutná bezpečnostní opatření, neboť vše odpovídá tomu, že jsou to desítky lidí připravených ať už kýmkoli vyvolat občanskou válku. Maliki upozornil protestující aby nesloužili zahraničním schematům, upozornil, že armáda je připravena chránit občany i majetek. (pí:NINA) * Ministr Financí protestující podpořil, proto bych jej ještě neměnil (NINA) * Vlády Centra a Regionu se zatíme nedohodly, než na dalším jednání 13.1. - H Jihad (NINA) * Oněch 46 zabitých PKK na Iráckém území, má se jinak: jde o hraniční území Irácké Autonomní Oblasti Kurdistánu, a teprv zdejší zdroje označují danou hromadnou vraždu a její osvětlení jako hon na PKK jako vraždu libovolnou, s pouhou výmluvou na "údajné" PKK (NINA) * "Zločinci blokují politické řešení v Sýrii" - Nazrialh, Libanonský Odpor Boží. Dále zařadil únosce Libanonců v Sýrii pod velení těch, kteří řídí tok zbraní. A řekl, že v této věci může Libanon využít svých vztahů přes AL se Saudií, Turkií a Katarem, kteří budou moci epizodu s únosy uzavřít (SANA) * Každý velkokorupčník se hodí: Tauqir Sadiq obviněný ze stomilionového (v KČ) tunelu nyní má jak očistit stranu PPP, tak pošpinit většinu pakistánské justice. Žaluje totiž např. na nejvyššího soudce Iftichara Čaundhariho, že "porušuje lidská práva" (na př. otevíráním politicky neprůchodných zvěrstev v Baluči, objasňováním voličských práv v Karáči aj.). A tak žaloval k OSN - z exilu na Srí Lance. To se ovšem velmi dobře hodí všelijakým instalatérům Syrského schématu v Pakistánu. Tak doufejme, že se na západ dostalo více informací, než předpokládají tací instalatéři Lži. Mimoto byl tento výtečník nejvyšším soudcem pouze odvolán z provinční funkce. V tom a v obvinění z korupce, ani v azylu na Srí Lance příliš "porušování LP" nevidím. A nemusíme rozhodně kriminalizovat stranu PPP, abychom prostě uznali, že nemůže být bez poskvrny, když je "rozdělaná" i ve Švýcarsku. A že by soudy odvolaly podezřelého z velkokorupce z pozice a pak jej "nutily" počerňovat PPP, to se mi příliš nezdá, už proto, že nejvyšší soud Pakistánu nepůsobí zrovna politicky, tj. ve smyslu, že by jedné straně nadržoval a druhou potíral. Viděl bych v něm právě "aktivistu," který nyní očekává nějakou drobnou nabídečku od USA, za to, že se bude více angažovat proti Pakistánské demokracii, a tak umožní rozhoření občanské války podporované západní rétorikou. Když se jej noviny zeptaly, proč by po něm soudy šly, řekl, že soudy jdou po současné vládě a všech, kdo jí podporují, aby skryly pravdu. Když se noviny zeptaly na povahu té pravdy, začal opakovat obvinění soudců... Celkem bez diskuse uzavřený případ pro ISI (pí:NiW)
 7. Altaf Hussain, o kterém Ráírácká média psala, že vyzval armádu k revoluci potvrdil, že MQM nadále podporují Prezidenta, PPP a vládu (APP) * Fyzicky-antidatační podvod ve fotovoltaice: obohatili se o 22.5 milionů KČ na jedné elektrárně od 2-2011 do 6-2012. Kriminalisté UOKFK SKPV tak zachránil přnjm. dalších 300 milionů KČ s hlediska dalších 20ti let (PČR) * USA plánují GMO vojáky (PRA) * Tři "tančící policisté" v Brooklinu, zatímco "šjíté a sunnité společně demonstrují." Pardon postřelení, hádali se s CIA. Pardon s řidičem. (RT) * Pakistán je mezi hlavními poskytovateli vojenského, policejního i civilního personálu pro mise OSN. Nyní bude předsedat (Hina RK) sezení BK OSN k terorismu, a 21. otevře debatu právě k mírovým misím OSN (UNPR) * Pakistánský premiér urguje efektivaci koordinace mezi civilními a vojenskými institucemi a posílení rozvědky pro boj s terorismem. Také změnu v. doktrýny (APP) * Krátký film "Lehce, jedno sobotní ráno" se představí 7/10.2. na FKF Glagow (APS) * OSN vyjádřilo vážné obavy z možného nekontrolovaného vývoje v SAR (UNPR)
 8. Írán vyložil první humanitární pomoc do Barmy. Druhá má následovat (ABNA) * "Vítězství náleží národům a horší budoucnost čeká na nepřátele národů. Íránci, Syřané, a všechny ostatní národy získají pro božskou prozřetelnost důstojnost i prosperitu" - IRI1 Ahmadinežád, Syrský diplomat naléhá na markantní rozšíření spolupráce (NNN) * Arafatův Fatáh slaví 48 výročí založení, dovolil i výroční manifestace Hamásu. Káhira přivítá nové hovory mezi oběma bloky (NNN) * Saudie považuje objev ropy v Tabuk za významný (NNN) * Libanonský Odpor má konečně přístup k dokumentům o zdrojích ropy a plynu, a pokládá to za významný faktor pro budoucnost zadluženého Libanonu (IRNA) * Íránský cyklista dorazil na svůj 9000 kilometr do Říma. Jeho jízda je upozorněním na ochranu přírody a kvalitu prostředí (IRNA) * Desferal není v Íránu k dostání, díky obhájcům lidských práv typu Obama tan Amero, elSprcha Kameron Companěro, Viktory Da Fog Blér, Fabius The Francouz, Merkelová pryč s Asádem ať žije Kant, anebo různých Langerů se vzorky chem. zbraní v aktovce (IRNA) * 100. kongres Indické vědy začal 3.1. v Kolkatě (IRNA) * Ministr Státu řekl, že ačkoli možná Libanon neunese další uprchlíky, nemůže zavřít hranice humanitárním účelům. Šéf Hnutí Odporu varuje před politizací uprchlíků (NNA,ABNA) * Írán exportuje 1050 druhů produkce do 150 zemí, Ahmadinežád chce ekonomiku ještě výkonější, považuje za snadné dostat se mezi desítku nejsilnějších ekonomik v rámci desítek let (NNN) * Írán letos rozšíří obohacování medicinského uranu, svá práva považuje za neodpiratelná a nehodlá je vyhandlovat za žvanec imperiální přízně - Hakikatpour, Abbasi (IRNA) * Hl. ředitel Institutu Výzk. Zahr. Politiky a Iniciativ v Moskvě Berta Krašeninník doporučila nátlakové skupině s mediací G5+1 aby neporušila při hovorech s IRI mzn. standardy, jako na př. častá zvolání po zastavení oboh. na 20% aj. Uvedla, že výsledky jednání by měly být oboustrannou výhrou, strany by si měly naslouchat, a přitom mít v hlavě mzn. standardy (IRNA)
 9. Momentálně Čína v Tibetu rozvíjí infrastrukturu (PRA) * Bezpečnost provincie Ghazni byla zvýšena propuštěním 16 vězňů, předtím zatčených okupčními teroristy NATO (BNA) * Obama opět podepsal zákon nutný k provozu Gitma, k mimosoudním odposlechům, k trvalé bezdůvodné vazbě a k střelbě policie po vlastních občanech dle jména nebo chování na rozkaz prezidenta (RT) * Zimba. volební registrace začala (RT) * "Politikové, poslanci a společnost kritizovali amenstii kterou udělil Klaus na nový rok 7000" politických vězňů, aby se zavděčil zahraničním spoluobčanům (PL) * Kubánské volby se 120% účastí (pí:PL) * Studie ukázala, že několik drobných změn přiblíží Litvu Skandinávským zemím, avšak jde právě o to, zříci se toho, co na Litvě oslavují média v USA (Sommers&Hudson) * Policejní prezident vyhlásil pohotovost v souvislosti s Klausovou spojenecky-loajální amnestií (PČR) * Policejní Červíček navštívil Hrálovékradecké policisty i IOSKR Jičín (PČR) * (pí.NiW:NINA) "Za všechno může Maliki" - Bakir Seddiq, KIU (a navíc chce skrýt pravdu, vsadil bych se) * Katar odsoudil útok na Egyptskou církev v Libijské Misrátě (NNN) * Brazílie podporuje cokoli co postaví v Sýrii národní názorovou shodu na nohy, neboť vojenský koncept osvojený režimem vede pouze k dalšímu vykolejování. Bohužel Brazílie nenabídla evakuaci mírumilovných demonstrantů, což je ale pořád lepší, než evropské země, které nabízejí středovýchodu pouze zbraně, výsměch, velká slova.. nezapomněl jsem něco? (NNN) * Telafíd opět porušil UNR1701, UNR2006 šp./pr. přelety nad Lbn. úz. (NNN) * MV Líbie dává na vědomí, že dopadne únosce Bengázkého policejního šéfa stůj co stůj, bohl., zda jsou "jejich motivy politické nebo kriminální" - emblematické! Děkujeme NATO za takový modelový stát, kde je těžké určit, zda je motiv únosu krajské výložky policie politický, kriminální nebo cukrářský (PL) * Rebelové ohl. střelby na ruské žurnalisty: "jakmile novinář spolupracuje s nepřáteli, je legitimním cílem." - Zvláštní, že Syrská Národní Armáda nestřílí po té pestré směsici západních novinářů, co se tahají pouze s rebely? (RT) * @KLDR: vánoční stromeček je Luteránský zvyk, výsměch nauce o "ubohosti a potvrnosti přírodního" (pí) * MZ Pakistánu informovala premiéra o vyčerpávající návštěvě Saudie (APP)
 10. Tunísie žádá vydání rodinných členů revolucionáře Ben Alího, aby ověřila podezření jejich kontaktů s Hizbaláhem a IRGC. Turecko vysoko hodnotí právě tyto kontakty, a nehodlá rodinu za nic vydat (NNN-XINHUA) * M23 žádá další jednání s vládou o příměří, ale také nezávislé šetření, namísto "podvržených reportáží nevládních organizací v Kongu" (NNN) * OSN vyzývá EU a AU aby vyšetřily existenci LRA, validitu současných obvinění LRA a skutečnost její aktivity v Kongu (UNPR) * Bezpečnostní cvičení přerostlo v Akkře ve vojenskou přehlídku (NNN) * Komise pro mír AU vysl. R Lamamra navštíví do konce ledna Kigali, Rvandu, Kinšasu a Kongo (NNN) * OIC pochybuje o intelektuální úrovni francouzské komické knížky (proti?) Mohamedovi (NNN) * 26 letý Pakistánec byl vydán Londýnem na Gitmo. Transfer doplňuje nepodložené obvinění z plánování útoku v Menčestru 2009. Žádné výbušniny nebyly nalezeny, ale teroristická konspirace byla dle premiéra ze všech nejpovolanějšího "very big." Byl to totiž Pakistánec, ehm, že (NNA) * 6 hledaných zatčeno, zásoba zbraní zabavena v Irácké Dijale (NINA) * Nepál má další případ pro zuřící demonstranty: 21 letá XY byla po návratu ze Saudie znásilněna policistou, přičemž byla navíc okradena státními písaři, a stát jí chce nyní "odškodnit" zhruba polovičkou toho, co jí bylo ukradeno, a jinak že dobré (NiW) * Cejlonský soud zastavil pokusy parlamentu o mimosoudní výkon spravedlnosti hlasováním (NiW) * Indický NS odsoudil nezájem vlády o dohled nad klinickými testy, až tak, "že jsou Indové v roli gvinejských prasat." Nařídil dohled nad nekontrolovaným amorálním živlem západní korporátní farmacie. (NiW)
 11. Egypt posílí růstový faktor Ugandy certifikační spoluprácí (NNN) * Nepřipravenost Nigeriských vojáků na kontrolním bodě v Marte stála život 2 bezpečnostní př. (NNN) * Etiopie rozhodně podpoří Nigerii pro členství v BK OSN, obě strany také jednaly o všestranném prohloubení vztahů a posílení AU (NNN) * OSN vítá jednání Súdánů v Etiopii (pozvány etiopským premiérem D.), a podtrhuje urychlenou implementaci dohodnuté správy hranic a souvislých mechanismů spolupráce (UNPR, NNN) * Alžírský muzikant Idir vydá 4.2. tj. během koncertu v Paříži nové album inspirované Kabylskou tradicí (APS) * Alžírský prezident navrhuje architekturu, spojující tradice s moderním porozuměním potřebám člověka (APS) * ČLDR a IRI spp. na železnič. prj. Širáz-Bušér-Ázajvi 634km (IRNA) * Syrská příroda bude k disposici v 500 hodinovém videodokumentu fotografa Al-Salima, brzy mezi satelitními kanály. Zatím se lze se Syrskou přírodou seznámit v jeho webově-sociální práci "Divoký život v Sýrii" (SANA) * Čavi požádal Venezuelce aby volili Madura, kdyby bylo nutno. Jeho stav je kritický ale stabilizovaný (NiW) * Írán bude dále čelit tlakům hegemonů a sankcím - politruk vůdce pro revoluční gardy (IRNA) * "Libanon se postará jak o rodiny co jsou s opozicí tak o ty co jsou s vládou. Dosud však náš (libanonský) přístup k pomoci uprchlíkům nebyl uspokojivý!" - Nazrialh (IRNA) * OSN pravděpodobně (věrohodně) uzavřelo evidenci zabitých osob v Sýrii od 15.5.2011 do 30.11.2012 na 59,648 lidech. Bylo by účelné jmenný seznam zaslat MV Sýrie. Dodatkem: co stihlo NATO v Líbii pozabíjet za tři měsíce, to pozabíjela průmyslová a korporátní absence humanitární agendy zjm. Londýna, Nujoku a Paříže za rok a půl. (NNA) * MZ IRI navštíví ve Středu Káhiru, projedná 2-stranné vztahy, mzn. a reg. situaci (NNA) * Maduro označil chování médií za hanebné ale i nejapné (RT) * Další osadnický teror proti Kusře: "židovští" osadníci krom ničení popsali prvky terénu nápisy typu "Dobrý Arab mrtvý Arab." Pak vstoupili vojáci IOF a přislíbili vyšetřování (ALT) * Jordánsko přivítalo návrat dvou unesených modrých helem ze Súdánu (NNN) * Turecký Min. Energetiky bude pracovně dva dny v Alžírii (NNN) * 12 mrtvých a 246 raněných mezi Vánoci a Novým Rokem podle Alž. Nár. Policie (APS) * OSN varovalo před sektářskými a etnickými masakry v Sýrii (UNPR) * Zmt./El Salvador R4.1 (&.2013) 12:50G (NNN) * Izraelští buddhisté otravují na západním břehu v převlečení, asi už je omrzely uniformy? Perésovi státní psi pak potrhali 93 letého týnejdžra... (ALT)
 12. Turecký prezident podtrhnul roli Iránu a Ruska v politickém řešení v Sýrii, a potvrdil Brahimiho jedničku (předpoklad jkli. procesu), že je nutná přechodná vláda s plnou mocí. Írán v říjnu předeslal 6b-ý plán (IRNA) * Indie zkrouhla útraty za obranu o 5% (IRNA) * Voltaire Network očekává, že USA přejde k jednání s Ruskem. Z Mejsnových zdrojů pak prý plyne, že přítok žoldu a zbraní do Sýrie významně klesá. Že by se přesunuli do Iráku? (SANA) * Syrští studenti v Rusku, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku, na Kubě, v Arménii, Bulharsku, České Republice, Hispánii, Francii, Belgii aj. zemích pořádají pochody, fóra, prohlášení, semináře a další kontrapropagandu proti konspiraci médií a pentagonu v Sýrii (SANA) * Všechny Mexické strany - PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, CC, fRN útočily, vojensky, politicky, společensky a ideologicky na Zapatisty, nebo si je alespoň chtěly koupit (ZAP) * Novoroční témata Ruské Televize? 1) pryč s bankéři 2) odklánění pozornosti 3) slabost ruské opozice 4) úspěchy Ahmadinežáda 5) znásilnění Sýrie 6) volby v USA 7) americká politika robovražd (pí) * "Naše hrdinská armáda bránící bezpečnost domoviny obnovuje žádost víry našich lidí, aby zůstali co možná nejpřipravenější porazit agresory" - Genštáb Sýrie (SANA) * Syrští studenti se mohou rovnou spojit s Iráckými, přinejmenším aby hned zkraje zajistili širší přístup hostitelského národa k objektivnímu pohledu zpět na Irák. Až kdyby něco, připojit se i organizačně. Mohou jistě přidat i Irán a Pakistán, je-li libo. Ostatně ve zmíněných zemích chybí startér na širší demonstrace proti Gitmu nebo Afgánské okupaci. Samovolně tu zatím roste podpora Palestiny, ale je to zákonitě dlouhý proces, lidé považují své starosti za odlišné (pí) * Abás: "naše pozice je jasná. budeme vyjednávat až izrael přestane porušovat mzn. zák." - v odpovědi na americké zvolání po hovorech (NNN) * Alžírie zvolila svým »nejlepším« atletem posledních 50 let Núredýna Morceliho (APS)
 13. Pomádová přestřelka 40km od Bejrůtu: 1 mrtvý, 3 ranění (NNN) * 46 ze 49 jordánských případů H1N1 se uzdravilo, tři se doléčují (NNN) * AU podporuje regionální iniciativu pro Centrální Africkou Republiku (NNN) * Ghaňané mají nabádat své ženy k preventivním poporodním prohlídkám (NNN) * USA vypustilo vojenský zemský satelit, v rozporu s humanitou, etikou, mzn. zákony, pouze za účelem genocidy, agrese a fyzické likvidace - Pjongjang (KCNA) * Ban Kimoon volá na Izrael, aby upustil od pokračování nebezpečné cesty, kterou zlikviduje možnosti míru a dialogu mezi oběma národy, "Mír musí být ještě něco více, než absence války" (UNPR) * Peru zamoří zemi mosty různých Alžírských typů (NNN) * Bělorus nevylučuje spp. s MMF (NNN) * Česká Republika snížila za dvacet let počet hladovějících o 132 milionů na pouhých 870 milionů. Potlesk pro Valtra Komárka, jehož rodiče zemřeli v táborech německého soužití na německé soužití pod taktovkou spasitelsky orientované pravice (na východní ropu bez jednání s východem?), a Valter to věděl a předpověděl, že počet hladových snížíme, a také že ano! Vděčí za to právě našim humanitárním fondům, které přetékají solidaritou, když ne ničím. Valtr ví! Mašín měl taky Valtr, ale nic už neví. Tedy ne že by kdy co věděl.. (NNN) * Čínské železnice zaznamenaly pro 1. den roku rekord - 5.67 milionů cestujících (NNN) * Liberijská opozice vyšle fotbalovou legendu Jiřího M Wýha do senátorského klání (NNN)
 14. OSN shání 30 miliard KČ, půlka postižených v Sýrii jsou děti (NNN) * OSN odsuzuje sestřelení své helikoptéry (ruská posádka) Jižním Súdánem (UNPR) * Sýrie zadržela množství těžších Izraelských zbraní na cestě přes Jordánskou hranici (NNN) * Egypt je ostře proti vojenskému vměšování do konfliktu v Sýrii. Egypt hledá oboustranné a mezinárodní rámce k lepšímu adresování politického přechodu (NNN) * "Konflikt je při daném stupni zkázy mnohem násilnější, a porušování mzn. zákona je již de facto konstantním projevem jeho účastníků. Jediná cesta je politické řešení založené na jednání.." - KLP, Pinheiro (UNPR) * KLP: formulace je sice postačující, ale nezdá se mi, že by epizoda "mírumilovných protestů" byla tak markantní, aby bylo dnes možno říkat, že "riziko přeměny demonstrací na sektářské války tu bylo," natož aby v dnešním světě mohlo platit "tu vždy bylo." Vždyť namíchání demonstrací teroristy, střelba po policistech, zneužívání návštěvníků mešit, to tu bylo v prakticky současně s demonstracemi, a i když se sektářská povaha věcí stala ještě později, přeci jenom už se nemusela vyvíjet z "mírumilovných demonstrací." A pokud kdo co vyvinul, tak Reuters... (UNPR) * KLP OSN podtrhuje dvě věci: velmi složité okolnosti, které donutily uprchlé Syřany opustit své domovy, a naši povinnost postarat se o ně dokud se nebudou moci vrátit: tj. do ustavení dohodové přechodné vlády. Zvláště pak by OSN rádo pomohlo Libanonu (UNPR) * 8 lidí zraněno v Zaatarském utečenském táboru kvůli zimě a poruchám sekvenční logistiky (PL,SANA) * Požár v sirotčinci pěstounské údernice Juan Lihai: 7 mrtvých dětí (RT) * Filipínský střelec zabil 4 a pak sebe v nabitém obchodě (klausobchodě) v Kawitu. V podstatě musíme poukázat na to, že USA se zaříkávají nad střelbami jako ta v Konektikutu, ale přitom stejné chování projevuje USA ve své dronové politice. Nezodpovědní lidé mají přístup ke zbraním, a vraždí a vraždí, tj. dronový program. (RT,pí) * Po spol. BP je viníkem ropné havárie v Mex. zál. ještě Transocean (RT) * Mikrosoft neuspěl: Google je FTC-kompliant. Zato Vošinkton uspěl, Wegelinova banka zaplatí Obamovi 2 mld. slovenských korun, za podvody táhnoucí se až do první poloviny 18. století (RT) * "Problém je, že obě strany nemluví spolu, ale přes sebe, a s tím musí pomoci různé ty Spojené Státy, Ruska, Londýny a tak podobně, však to znáte," namísto toho jejich závodění ve svatouškování - Brahimi (UNPR) * Zatímco počet Jordánských azylantů převýšil ten Tureckých, požár v Telhamutském upr. táb. si vyžádal 4 dětské životy. Erdogan navštívil dotyčný tábor v Neděli (NNN) * Milion syrských azylantů a 4 miliony lidí v Sýrii bude potřebovat pomoc tento rok - Brahimi (UNPR)
 15. Bolívarské Kakao jedno z nejlepších (PL) * Poručík Allen navrhuje USA v Afgáně na věčné časy ve třech formách: 6, 10 nebo 20 tisíc okupantů a kulturních teroristů á natura. Svaz absurdních naturalistů navrhuje poručíkovi ústavní léčbu a ponechat v Afgáně vojáky všechny, nebo je na rok zdvojnásobit, aby se "zahřála logistika" (ALT) * Jemenští vystěhovalci jednohlasně podporují PGCC - Baraba (NNN) * Karibský CELAC a EU budou k závěru měsíce spolu poprvé jednat (NNN) * Mozambik jedná o fixní ceně pro import mouky z Argentiny (NNN) * "Jsou voličská práva v Keni opravdu pro všechny rovná?" - KDA, PPF (NNN) * Kubánský vysl. pochválil výv. (jubil.) vz. vzt. s Fr. min. rok (PL)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama