NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 9.1.: pokud chtějí USA jednat s Íránem, musí se účastnit hovorů v rámci systematické spolupráce s nejpovolanější jadernou agenturou. Kamery IAEA jsou nainstalované

9. ledna 2013 v 13:33 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Ohledně Iráku OSN míchá dokupy teroristické útoky proti šjítům a výzvy Irácké vládě, což považuji za nehorázné, a pádný důvod k osobní zodpovědnosti. Jistě lze odsoudit útoky které stojí v Iráku mnohdy desítky životů, a jistě lze vyzvat Iráckou vládu k dialogu, dokonce ve dvou nezávislých případech, dle zvážení, ale netuším jak spolu tyto útoky a demonstrace, o kterých se vlastně tisk OSN ani nezmiňuje, souvisí? Má tedy čtenář být připraven o informaci k demonstracím a nabýt dojmu, že za teroristické útoky může vláda, nebo dokonce demonstrující či jejich požadavky? Upozorňuji, že celý článek obklopuje výzvu vládě pouze informacemi o teroristickém útoku, takže jiné události nejsou předestřeny. To je opravdu hanebnou vizitkou tiskového odd. OSN, a jak vidno, infiltrace jak mírových a pozorovatelských misí, tak tiskového centra parciálními zájmy se budou neustále opakovat. U Reuters bychom nic jiného nečekali, u OSN je mírotvornost a nestrannost vůbec první podmínkou, a de facto součástí mzn. zákona! (pí:UNPR) * Zmocněnec OSN pro Mjanmar je obrovské zklamání. Jmenování Rohindžjů se vyhýbá jako čert kříži, nanejvýš "to" přejde jako "snahu přesvědčit vládu o nutnosti věnovat se dlouhodobým otázkám" jako třeba "rodné listy." Takže zatímco složka občanské války s rasistickou agendou paní Suu Kiy si zaslouží dva sáhodlouhé paragrafy s bohatou, ba lapidární citací, vedle nekonečně nosného optimismu se vlastně nedovíme nic. Pouze, že je Mjanmar jakýmsi privilegovaným státem, kde se porušování lidských práv v OSN reflektuje pouze "vytrvalým úsilím," rozuměj nikoli výzvami, a paní Suu Kiy je jaksi respektována OSN jako první a poslední oběť vlády Mjanmaru, která je dokonce měřítkem jeho politické plurality! Ale o jejím sektářství a rasismu ani muk, a stejně tak ani muk o celkové ignoranci jak prezidenta tak dizidenta k ústavnímu rasismu. Pan Vijay Nambiar je asi tak nestranným pozorovatelem lidských práv v Mjanmaru, jako Suu Kiy, tj. vidí jen práva svá. To už je nám sympatičtější Prezident, a u něj se jevící náznaky snahy etnické násilí adresovat. Jenže to by jej muselo OSN přestat zatěžovat agendou paní Suu. Titulek dalšího článku "Vyslanec OSN na návštěvě Mjanmaru se setkal s uprchlíky z Rakhinského násilí." Jelikož takový titulek nezaslouží snad ani smutného pitvání, lze předpokládat, že onen vyslanec byl tedy Vijay Nambiar? (pí:UNPR) * 30 tun potravin, stanů, matrací a pokrývek dodal Írán Mjanmarskému ČK jako první dodávku pro asi milion utlačovaných, pro které OSN žádá v první řadě občanství (IRNA) * Díky vhodné dotaci Kuvajtu Jordánsko založilo park o tisíci ubytovacích jednotkách pro Syrské běžence (NNN)
 2. Ředitel Íránské InEO F Abbasi řekl v Neděli, že Írán se nevzdá svých nukleárních práv, a obnovil respekt Íránu k úmluvě o jad. nezbrojení NPT a k organizaci dohledu IAEA. Řekl reportérovi, že národní j. program byl používán záp. vládami jako záminka k mzn. nepřátelství s IR Írán. Abási rekapituloval, že posílená blokáda nemá co do činění s Íránským jad. programem, a že je třeba sankce chápat v souvislostech tradiční nevraživosti záp. vlád proti Íránskému národu. K zprávám o zvolání USA aby Írán "přistoupil na dialog," Abási řekl, že Írán jedná podle NPT a charty IAEA (MAAE), a pokud chtějí USA jednat s Íránem, musí se účastnit hovorů v rámci systematické spolupráce s nejpovolanější jadernou agenturou. Kamery IAEA jsou nainstalované v Íránských, a nikoli Amerických zařízeních, kde se přímo pracuje s Uranem, a monitorují sebemenší pohyb materiálu 24 hodin denně, a bez ustání odesílají okolní snímky z probíhajících operací v zařízeních do ve Vídni sídlící agentury. Komentujíc návštěvu zástupců IAEA v Íránu, "je důležité, že konzultace s agenturou jsou v souladu s našimi legitimními právy a s naší oddaností NPT a agentuře" - což je pro Pí novinka, tedy vedle "hifi scifi" formulací. Takové snad ten neutříděný počůránkovský balast západní obscese jadernými programy zasáhnou přímo do srdce! (IRNA,pí) * Nadeem Malik (Aaj,BBC,AT,TNI) řekl, že G5+1 musí usnadnit Islámské Republice práci na mírovém jad. programu, a že přístup západu je v této otázce značně pokřivený, přestože ty vlády ví, že jad. prog. IRI je pouze mírový (IRNA)
 3. Vnitřní uprchlíci v Kongu obdrželi první potravinovou pomoc teprve 30.12., bez udání lokace podezřelou misí MONUSCO. Dále dle MONUSCO se poslední čtvrtletí v centrálním Masisi zdržuje 7 různých ozbrojených skupin. Zejména tedy etnicky nebo národně tak založených, že tvrzení MONUSCO plně odpovídají tvrzení konžské etnicky monokulturní vlády a armády. Bez přílišných detailů se též obejde 40 mrtvých "mezi 3 a 29 listopadem" někde v "centrálním Masisi a kolem Kihumy." A další drobné incidenty prý od té doby "byly v regionu zaznamenány," což je asi tak věrohodné, jako ony "dlouhé a obtížné cesty" po kterých přijely dodávky jídla bůhvíkam, a bůhví v jakém stavu, a bůhví proč "první," zda-li první v měsíci, v roce nebo první dodávky vnitřním uprchlíkům v historii vůbec. Opravdu z tónu, který je OSN ze zpráv MONUSCO ocitován slyšíme americkou armádu. (UNPR) * @SNOW: Český rozhlas tvrdí, že žádní Tutsiové a Hutuové neexistují, že to jen Belgičané oddělili v občanských průkazech lidi podle počtu krav. Navíc odbornice ČRo Petra Mašková pro časopis 100+1 uvedla, že (vzhledem k Rvandě) někde v dáli nenávist zažehnutá Belgičany stále doutná, ale že Hutuové a Tutsiové žijí zase pospolu, útočníci a oběti, a jsou jinak k nepoznání. Velmi zajímavé také je, že v reálu tato dvě etnika jsou rasově odlišná, a liší se právě způsobem života a tím majetkovou úrovní, a že právě vládnoucí a armádní menšina má být dle Winterů a jejich MONUSCO terorizovaná Hutunskou většinou, přičemž dle paní odbornice "genocida ve Rvandě si vyžádala miliony životů." Že by tedy nejprve menšinoví Tutsi vraždili miliony většinových Hutu, a nyní se "karta obrátila?" To je samozřejmě vysvětlení, které nám Pentagon a tím ČRo, MONUSCO a tím OSN předkládá, zatímco mnohem reálnější je, že zjevy genocidy jsou v oblasti vázány na mocenské obraty, čili vždy produktem armády, těch u moci. Tolik otázky! (pí) * Zatím 14 mrtvých (vč. ženy a děcka) v Palestině, 1 v Libanonu - H1N1 (RT,NNN) * Zvl. Jemenský soud pro případy terorismu odsoudil obviněné z AlKajdování 1x10, 3x6, 1x4 letům vězení. Další čtyři osvobozeni. A bez Gitma! Ne jako některé rozvojové země 4. světa: Ostrov s hodinami ve věži, Placka se sochou ale najdou se jiné rozvojové až úpadkové země ne tak dobře známé. (NiW)
 4. První bod Assadova plánu je zastavení dodávek zbraní a dokonalé utěsnění hranic. Srovnej se závěrem Voltaire Network, že v podstatě dodávky zbraní citelně vyschly, a přidej, že se naposled objevily i Izraelské zbraně u rebelů, o kterých Izrael vypouští různé oficiózní strachy především do éteru, tj. do ČR a Kanady (pí) * Írán podporuje Asadův plán: "všichni regionální partneři by se měli konečně zasadit o okamžité rozuzlení krize a zabránit jejímu šíření do regionu" (IRNA) * Asád v podstatě nenavrhuje mírový plán, ale ukazuje jedinou budoucnost schůdnou pro všechny tři strany. Nadto v podstatě přesně obsah Ženevského memoranda. Navíc tím, že to rebelové odmítli, dokázal Asád, že nemají zájem o převzetí moci, ale pouze o dobytí Damašku. Velmi vtipně rozebírá nesmyslnost nazývat sebeobranu "zaujetím bezpečnostního stanoviska." Navíc, že opozice odmítla mírový plán je lež: přímým obsahem Asádova projevu je totiž i to, že ti, kteří plán odmítají, nejsou jeho adresáty, a nikdo na jejich výrok nečeká. (Pí,SANA) * Íránský mírový cyklista Samádí po Římu razí do Řecka a pak přes Indii a Thajsko snad i do Japonska. Instruktor karate s pěti dany nejede poprvé. Předtím, než vyrazil na cestu se sloganem "Mír a životní prostředí" projezdil 6000km celým Íránem se sloganem "Občané participují na bezpečnosti města." Před letošními prvními 9000km v Evropě měl již za sebou okruh od Kaspického moře přes Jírovinu, Estonsko a Finsko (IRNA) * Generální Sekretář LHO Sýdasu Nazrialh varuje Libanonskou vládu, že je nutno stejnou měrou zabrat na dvou stranách, a to jak udržovat politiku separace od Syrské krize, tak podporovat politické řešení k ukončení měsíce trvajícího krveprolití v Libanonském sousedu. Podotknul, že kdyby skupina M14 byla ve vládě, už by se koupali Libanonci v Syrské i vlastní krvi, a že Lbn. je nejnepevnější zemí ze sousedů Sýrie, což nesouhlasím, viz Turkie. Také očekává jasné kroky vlády k osvobození 9 v Aleppu unešených poutníků (IRNA) * Blesky zabíjely na Kilimandžáru minulý týden poprvé skoro po 15 letech (NNN) * Angola - Zambie 2:0 (NNN) * Súdány úspěšně nakously dva body bezpečnostních požadavků mírové smlouvy, tj. civilní instituce v oblasti Abjei a oddělení jižanské lidové moci od armády (NNN)
 5. Íránský MZ v Beninu dačo poklepal s presidentem Bonim, a pak ešče poklepal základní kámen Abomikalecké UNI, kerou staví práje Íránčtí dělnikové. Hle Salehi na letošek Africké tůře otvírající * "Africký kontinent zaujímá dnes ve světě vysokou příčku, a je to kontinent který bude muset být znovu rozeznán; Afrika se probudila po letech útlaku a hegemonické dominance" - Salehi v Akkře (IRNA) * "Zeslabení Syrské vlády a vedení je proti bezpečnosti regionu vůbec" - ml. Írán. parl. Lardžány @ aneb jsou-li drony účinné (IRNA) * "Írán nenechá arogantní síly oslabit hnutí odporu v regionu" - předseda lidových milic Íránu BGen. Džazajeri * Bezpečnostní expert Íránu Džalili navštívil Indii a Afgánistán. Prezident Karzaí označil vztahy za excelentní, obě strany se shodly na častějších konzultacích. Írán mimo podílu na logistických a bezpečnostních projektech také přispívá každoročně miliardou KČ na Afgánský boj proti narko-hospodářství a narko-politice (IRNA) * Palestinský stát musí překolkovat pasy, OP a řidičáky aby byly také s tím "stát" (RT) * Alžírie chce dostat datle na náš trh, a musí tak aktualizovat výrobní proces certifikační složkou. Co neví Čína o datlovníku možná ví o HACCP? Když už se "trh certifikací stahuje od zdrojů a monopolizuje přístup pro své politicky srovnané exportéry." Alžírie vyrobí 600 tisíc tun datle ale vyveze jen 25 tisíc. Určitě je možné vyměňovat s KLDR za žen-šen, ale to asi také není řešení. Ještě Depadieu a Bardotová by se dali odkoupit za datle (od KGB a Pařížské ZOO, v ZOO je určitě široké spektrum milovníků datlí, v KGB nevím). Já beru datle i zadarmo, ale o Evropské certifikaci mám celkem jasné předsudky. (NNN)
 6. N/Š. zmt. R4.2 pondělí Írán, Kvešm * Indie a Čína trpí mrazy. V pondělí Indie přišla kvůli mrazům o 23 obyvatel (IRNA) * Požáry v Tasmánii, shořelo na 100 příbytků, lidé byli pravděpodobně v plném počtu evakuováni (RT) * 100 lidí se na tasmánském požářišti bude ještě několik dní pohřešovat (NNA) * Z Íránských novin: "8000 skoro dokončených projektů hrozí finanční kolaps" * "Asád volá po jednání s pol. stranami, a po pokračování boje proti terorismu" * "Asád navrhuje mírový plán" (IRNA) * Obě strany Íránsko-Dánského parlamentního přátelství se shodly na posílení vazeb. Íránská navrhuje začít s kulturou (IRNA) * "Západní státy budou zodpovědné za duchovní, fyzické i kulturní škody v Sýrii" - ml. írán. parl. (IRNA) * OSN obnovuje svou výzvu pro ukončení používání dětských vojáků v Středoafrické R., a urguje dialog mezi "Selékou" a Bankvi. * UNHCR dokončila konvojový program návratu 156 tisíc Liberiských uprchlíků z Ghany, Gbagbie, Gvínei, Mali, Nigerie, Sierry a Gambie. Uprchlíci byli uprchlí až 20 let, a důvody pro uprchlictví údajně neplatí již 10 let. Naopak nyní Libérie hostí 67 tisíc obyvatel uprchlých během koloniální operace v Gbagbii (UNPR) * Údajně 4000 mrtvých kvůli spalovacím emisím v Tehránu za rok 2012 (NiW) * Peking je plně spokojen s přátelskými vztahy s Tehránem - Yu Honji (IRNA)
 7. Bývalý šéf Jamaat-e-Islami (JI), teolog, obhájce Islámské demokracie, kritik protiteroristické doktrýny, kamufláže a propagandy USA, a samosebou kritik invaze v Afgánistánu byl v Neděli pohřben v Pešaváru za účasti tisíců lidí, vč. politických a elitních postav. Nedávno unikl atentátu, "zlikvidoval" jej až infarkt. Tedy pokud se dělala expertíza krve? (IRNA) * 17 lidí vč. členů TTP hromadně povražděno v Americkém útoku na tři obydlí v J. Vazírii # dopor. std. znění pro dronové útoky (IRNA) * Džazajery také poukázal na to, že USA žárlí na vítanou přítomnost Íránu v Latinské Americe (asi 15 ambasád), takže znovu zaměstnává své snovače Islamofobie a souvislé kléry CIA, aby vymysleli něco nového na oživení již více než mrtvé Íránofóbie. Také dal Obama hlídat hranice USA, aby Írán nepropašoval na jejich území nějakou novou ambasádu. Zatímco USA jsou právem odsuzovány za počet vojenských základen, zatímco mají plná ústa Vídeňských konvencí, když jim pár nespokojených občanů hodí fiš&čips do okna ambasády, považují za absolutně nevyhnutelné nazývat Íránský počet ambasád rostoucím nebezpečím. Ještě trochu té schopnosti myslet nelogicky, a stěžovaly by si v OSN na Íránskou možnost otvírat ambasády jako takovou. (pí:IRNA) * Současný tahák ag. IRNA k Sýrii: Sýrie prožívá nepokoje od Května 2011, s organizovanými útoky výborně vyzbrojených gengů proti policii, pohraničníkům jsou hlášeny z celé země. Tisíce, vč. členů bezp. složek, byly zabity, když se některé protestní relí zvrátily v ozbrojené střety. Vláda viní kriminálníky, sabotéry, (žoldáky%pí) a teroristy ze smrtí, a naléhá, že nepokoje jsou řízeny ze zahraničí. V listopadu 2011 se situace na moment uklidnila v Arabském státě, poté co prez. Assad odstartoval v zemi reformní iniciativu, ale Izrael, USA a Arabští nohsledi chtějí zemi uvrhnout v chaos za každou cenu, jakýmikoli prostředky. Telafíd, Vošinkton a některé Arab. země zkoušely již různé plány v touze ještě více Syrskou krizi rozšklebit. (IRNA) * 15 mrtvých nehoda na Filipínách, policista vyvázl s oděrkami (RT)
 8. Mluvčí Parlamentu pogratuloval Irácké Armádě k 92. výročí, a rozkázal zachovat se kdyby nutno stejně jako armáda Egyptská. Možná jen bez toho vožení chuchvalců oslavujících na tanku, když je pak před nimi ještě taková "štreka." Možná by měla každá armáda, která v rámci občanské revoluce provede pro-ústavní puč hned po oznámení o převzetí moci ve jménu občanů postavit na náměstí na př. labuťový kolotoč. (NINA) * Většina Iráckého politického spektra se chce vážně zabývat motivy a požadavky demonstrantů, většina se také shodne na ochraně jejich práva, na ochraně demonstrací před ostřelovači a ozbrojenci, na nevměšování vnitřních nebo vnějších politiků, a na nutnosti reagovat - Prezident se zatím nevyjádřil (pí:NINA) * Irácký Premiér zopakoval, že poslání armády je obrana vlasti * MZ se setkal s Kuvajtským vyslancem * Bagdád přivítal premiérova slova demonstrací podpory * Ministr Spravedlnosti Iráku se dohodl s alSaderem k věznicím (NINA) * Irák: PUK, KDP naléhá na zastavení bludného kruhu * Arabská Liga vyslovila obavy ohl. vývoje v Iráku * Jeden zabitý a druhý zraněný voják - exploze v Irácké Dijale * Šéf dopraváků v Anbarské Haditě unikl atentátu (NINA) * Irák: Kurdský poslanec - "politické problémy nelze řešit rozpuštěním vlády a parlamentu" - opravdu? Na druhou stranu takové rozpuštění parlamentu nevypadá jako implementace výzvy z Ramadi. Jinak opakuji, bez organizačního memoranda implementace výzvu odmítnout, tj. bez oficiální dohody vyslance státu a zmocněnce tábora výzvy. Aspoň myslím (NINA, pí) * Vojenská rozvědka zadržela v Salahedýnu bratrovce Izzata al-Douriho, víceprezidenta Sadámovy loutkovlády, Abdula. Izzat osočoval Iráčany ze snahy rozporcovat Irák a nakonec vyhrožoval útokem "ať už jsi civil nebo voják" právě těm, kteří by chtěli v Iráku založit "Perský safavidský projekt" * 5.1. výbušnina umístěná v minibuse, až 12 mrtvých vč. mladé dívenky, navíc 11 zraněných * Šéf koalice Irákia řekl, že lékem na zahraniční plány je společný postup s demonstrujícími (NINA)
 9. Amerika bezmyšlenkovitě k hurikánu Sandy: Ruské kolo už nepovalí, a namísto myšlenek pejskové, poníci, nevěsty, oltáře. Politikové jsou totiž otrávení, že do jejich blábolů, odírání lidu, válek a fízlování nahlédne realita, a něco je třeba učinit mimo logiku libovůle a roztržky (pí,NNA) * Čína loni významně nakoupila ve výprodeji severoamerických miliardových podniků (NNN) * Klaus je dobytek * Prezident Zardari zvolal po jednotě národa k 85. narozeninám Z A Bhutta 5.1., a přidal, že ten založil PPP aby tak přešla moc k chudým, poníženým a uraženým sektorům obyvatel, a připomněl jeho schopnost povolat všechny Muslimské státy do boje za jednu myšlenku. K povznesení Pakistánu mezi zatím neexistující centra ekologického, vzdělávacího a lidového pokroku by měla vyznačit cestu i symbolistická architektura (APP) * Keňa slíbila důrazné prošetření příp. falešného policejního šéfa (NNN) * Bolivie se doprošuje, aby se USA vměšovaly do její politiky (NNN) * Mozambičtí horníci a zemědělští pracující se pomalu vracejí ze svátků s rodinami do JAR / Stavaři a zmd. pracovníci stávkují za minimální mzdu (NNN) * Angola hodlá zvýšit počet recyklačních firem - zelené příležitosti (NNN) * Viktoriino jezero ohroženo rybařením, autority zavádějí povolenky a dohled (NNN) * Jemen zahrne návrh zákona na přechodnou justici a národní rekonciliaci (NNN)
 10. Jihoafričan Fiennes vyrazil překonat Antarktidu za polární zimy (NNN) * K dvojitému bombovému útoku na místní samosprávu (šúru) v Kandaháru +4 mrtví, 15 r. se nikdo nepřihlásil "Každou neděli se místní šúra (koncil) schází v administrativní budově, a tu se to také stalo.." - velitel pohraničníků Mohammed Ali (NNA) * Prezident Karzaí útok na místní šúru co nejostřeji odsoudil (BNA) * Dítě se utopilo poté co deště zaplavily Arabské stany v Iklim el Karúb, dle dopisovatele NNA. Jinak se Libanon potýká s různými neblahými typy počasí najednou (NNA) * Palestinští úředníci stávkují (NNN) * Libanonské Bezpečnostní Ústředí odmítlo tvrzení francouzského režiséra, že by film "Opatrně s láskou" obsahoval degenerované a úchylné myšlenky. Francouzský herec zatím přebral od Ruské nadstavby KGB nadehtované ponožky, napůl platnou sKartu se svým jménem, nápisem Rohindžský Stát a k tomu slepičí pařát a autoatlas DRC (NNA,pí,HaN) * O osudu Malediv by mělo rozhodnout OSN, rozhodně Argentina utrpěla škody, a stejnětak byli lidé bezdůvodně vyhnáni (pí:RT) * Vězeňská služba Zambie pokládá novoroční amnestii 59 ženským trestancům za bezpříkladnou (NNN) * Registrace voličů v Zimbabwe technická zrada (NNN) * 2000 řidičů zatčeno na nový rok v JAR, nehodovost ale konstantní (NNN)
 11. Vládce Pakistánu rozhodl o založení univerzity v Tarnol, což je periferie hl.m. Tím také zajistí dané čtvrti pitnou vodu (APP) * Alžírie: hosp. růst v zemědělství 32% na půl bilionu KČ (NNN) * Náměstek mluvčího parl. F Mikari by rád viděl v Libanonu nový volební zákon (NNA) * JAR zkoumá dovednosti nabídky a poptávky v zemi (NNN) * Rozšířené způsoby komunikace zvyšují účast na ústavně-reformním procesu - soudce Warioba, Tanzanie. Tanzánie by tak dle prezidenta měla mít novou ústavu v podstatě "sepsanou lidem" ke svému 50 výročí ustavení Unie (NNN) * AU využije implementačního panelu aby měly Súdány připravený rozčrt bezchybné realizace jejich vz. dohody. Tzn. AU připraví vše, co by náleželo tomu kterému Súdánu mezi formulací dohody a použitím Súdánské suverénní moci. "Hranice vyřešíte jako v peřinkách" - možná Asii chybí ideové těžiště.. (NNN) * Funkční papír s nápisem Palestinský Stát mohou Čeští občané optimisticky oslavit před Palestinskou Ambasádu, než ji kvůli tomu naši nepopulární ale jak sami navrhují "rozumnější než většina" politikové vyhostí a zboří (pí:NNN) * Nigérie rozdá nejméně 10 milionů mobilů aby posílila zemědělství (NNN) * Ropovod sabotován výbušninou asi na 42 let - Quetta, Pakistán (NiW)
 12. Rustenburský výbor pro fotbalový AFCON2013 finalizuje formality (NNN) * EU alokovala 1.7 milionů dolarů na koordinované projekty OSN a AU v Zimbabwe (NNN) * Britský ministr klimatologie se zúčastní inaugurace Ghanského prezidenta Mahamy (NNN) * Pak. prez. AA Z. kondoloval rodině býv. šéfa. JI a vhodně pojmenoval jeho životní dráhu (APP) * Etiopanka Hanna Godefa zvolena vyslankyní dv/LP UNICEF (NNN) * Emiráty otevrou 14.1. výstavu m/u věnovanou avantgardě a Latinské Americe "Koně Harmonie a Víra" (NNN) * M23 si vybrali jako vyjednávače opozičního R. Lumbalu pro jednání v Kampale (NNN) * 2 Somálští vojáci mrtví, 7 raněných po útoku výrazně pro-amerického Šabábu (NNN) * Emiráty porazily Katar 3:1 a chystají se na Bahrajn (NNN)
 13. Irák: do jaké míry klesne defektní porodnost, když umožníme nastávajícím matkám odbít si těhotenství v k tomu určeném zařízení v sousední zemi? Na př. v Saudii. Podle mého má mnohem destruktivnější dopad na růst plodu dlouhodobý příjem živin a vody obnovovaných v prostředí zamořené oblasti, než že by úmrtnost a poškození bylo nějak zvláště dáno už intoxikací rodičů nebo generačním poškozením. Očekával bych prostě výrazný rozdíl. Samozřejmě bez výzkumu postupu pročištění základních složek prostředí nebo jiných postupů je to zbytečná persistence v oblasti, ale určitě lze širší strategií citelně vliv zničeného prostředí překrýt (pí) * I Kuvajt se zaměřuje na odštěpný doplněk zpracování ropy (NNN) * Alžírie a Turecko prodloužily kontrakt zemniplyn do r. 2024 (NNN) * První LNG keš v Íránském Kvom (NNN) * Karáčí svítí do světa ultraotevřenou knihovnou Andžumandží, která na rozdíl od jiných třeba nemá 400 počítačů, ale vedle toho, že má tři má v porovnání s jinými stále otevřeno, a i dalším přístupem je vůbec celosvětovým vzorem. Tedy mezi veřejnými knihovnami, nikoli mezi "zvláštními," tj. obřími nebo ultraspecializovanými. (NiW)
 14. Další novořadý útok na armádu v Irácké Hille: 3 mrtví, 23 raněných (NNN) * Ministři zahraničí Egypta Mohamad Kamel Amr a Saudie Princ Saud Al-Faisal se shodli na nutnosti následovat mzn. požadavky pro Syrskou krizi, tj. mírové ukončení, a to pouze způsobem, který si zvolí sami Syřané. Podmínkami jsou dle obou také jednota, suverenita a nezávislost Syrského teritoria. Samozřejmě si rýpnul do Asáda, nicméně ten sám v svém projevu přímo pospsal variantu, ve které odstupuje - což k tomu najatá Londýnská opozice ihned zamítla, protože nechce Asádovu variantu Asádova odstoupení, ale jeho vymazání z jevového pole (na př. toho diplomatického). Saud Al-Faisal pak zhodnotil zmatky v Iráku jako smutné a (?západně) sektářské, a nadhodil, že je třeba, aby se Irák ihned vrátil ke svým mzn. a Arabským povinnostem. Reformy samozřejmě nikdo nezakáže, jak říká MZ Princ, dokud by si to sami lidé výslovně nepřáli (NNN) * Egypt má nové (přechodné?) ministry (NNN) * Press TV upozornila, že použití Německých a Holandských raket na hranicích Turecka a Sýrie by bylo jistou zkázou Turecka. Dodáváme, jistě, nejen Turecka. Věříme, že si NATO netroufne dělat cokoli mimo "bytí součástí obrany Turecka." Jinak by NATO Turecko a mnoho dalších konskriptů ztratilo celkem hladce (NNN) * "IDF" stříleli do dělníka poblíž hranic, další vážněji raněný k 50 takových, kteří spolu s jedním mrtvým tvoří nové dějiny, počítané od funkčního příměří, za které vděčíme zejména Egyptu a OSN (NNN) * Abás navštíví Egypt příští Středu, ohledně nutné Palestinské rekonciliace, tj. přinejmenším bodové spolupráce politických složek (NNN) * Egypt a Saudie posílí pozdvihnou zjm. obchodní spolupráci (NNN) * Turecko se snaží postupně zrekonstruovat Syrskou Národní Armádu. Ale jistě lze pochopit, že ani zběh to nemá lehké, zvláště pokud mu někdo nabízí pohodlné vysvětlení, že není zbabělec, naopak. Nu, alespoň vydrželi do prezidentova novoročního projevu! Svým spoluobčanům tím ovšem tak jako tak "jednoznačně" nepomohou. Nápověda "národní a morální hodnoty člověka za války" totiž na stromech běžně neroste. Zběhové ale ano, i když nikoli hojně (NNN) * Syrský MZ Makdad ocenil zásahy Íránu proti válce a intrikám agresorů, a zvláště 6b plán. Salehi to připsal obecně platným principům a logice, a zadoufal, že spolupráce a konstruktivní interakce efektivních zemí regionu ukončí horové aspirace Sýrie na ruiny plné bojujících gengů (NNN)
 15. Uvězněný Fatáhista Marwan Barghouti doporučuje občanský tlak aby jeho strana s Hamásem přešla na stejnou stranu obecně jedné barikády pro tři (NNN) * Zuma zhodnotil 100 let dekolonizační a detribalizační role strany ANC .. je otázka, zda strana nepřežila samotné zájmy lidí? (NNN) * Tanzanský prezident Kikwete raportoval OSN o krocích svazku SADC k obnovení míru v Kongu. Mj. tyto země zformovaly spojený regiment, který by mohl pomáhat ve východním Kongu. OSN se zaměřuje na iniciativy u sousedů Konga, ačkoli celkový názor pak MONUSCO opět zastře mlhou. Dále jednal Kikwete s Musevenim v Ugandě, tedy po raportu. Museveni je vedle toho co se proslíchá také vládcem vod, jako Neptun. Nebo pouze rybářským pytlákem který je sám na udici? (NNN) * Někdo říká revoluce, někdo už zavře oči a vidí "rekonciliace, rekonciliace, rekonciliace..." Tak spíše evoluce, růst, praskající oděv, a restartovaná biosféra, tj. "smysl života verze 2" (pí) * Pokud jsou měření a výpočty globálního oteplování podvržené, pak je jedinou cestou v lidovém táboře do nich dosadit něco, co ukáží lidovým táborem učiněná měření. To na druhou se rovná sestrojit vlastní měřák emisí, a ten konfrontovat bez varování s některou z observatoří. Mimochodem když se podíváme na čísla, která jsou uváděna jako data nárůstu počtu molekul CO2 na 1000 molekul, pak regrese tvrdí, že "zamoření dioxykarbonem roste ještě rychleji, než exponenciálně" (tzn. že pokud nám vědci tvrdí, že r. 2075 bude 720 částic CO2, pak exponenciální, tj. nejrychlejší základní křivka nás na původních datech hodí "pouze" na 407. Věda tedy tvrdí, že 1750=216, 2012=360, 2075=720 a nám x na ypsilontou dává křivku 216-360-407. A máme si snad myslet, že zařízení nasycující atmosféru se rozšiřují v industriální sféře jako houby po dešti? Nebo, že bychom planetu opravdu do r. 2075 vydýchali? Přeberte si to, mě stačí, že pokud ledy roztají, planeta zamrzne. Já planety neželím, neb vím, že nás přežije - tak jako tak (Pí) * Likudová kancelář EU odstříhla další satelitní kanál: Al-Aqsu, tj. obrázkový Hamás (PRA)
 16. Týden ústavy v Afgánistánu se neobešel bez objetí a podávání rukou džihádových vůdců a nejvyšších politiků (BNA) * Dle některých Afgánských senátorů Karzaí osobně vězní dvě osoby podezřelé ze zosnování vražedného útoku na vojáky v Baghlanu. Prezident Karzaí se k tomu odmítá vyjádřit a v případě opakování otázek vyhrožuje odvezením podezřelých do USA a předáním na Gvantanámo. Tím je ve své "rezidenci pro hosty" dokonale zamknul, takže jiný postup je silně nehumánní.. (BNA) * Saudský vyslanec a Afgánský MZ prostudovali do šťastného odjezdu svých Euroamerických příznivců velmi řídké až étherické možnosti zlepšení oboustranných vztahů. Nicméně oba za současných okolností mohou vyjádřit alespoň poděkování svým národům od svých národů - což by jistě zvýraznila myslím že příhodná fabulace o "historických a civilizačních vztazích" a kulturní blízkosti, která je myslím tak jako tak na místě. (pí:BNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama