NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 14.1.: Hluboce pro-americká AlKajda se organizuje už i proti Kuvajtu

14. ledna 2013 v 10:31 | sah
 1. "Egypt je závažně proti cizí intervenci v Sýrii; Írán je skvělá země, která má důležitou roli v ruční výrobě míru a přátelství mezi národy" - E-Prezident Mursí (IRNA) * Nové Delhí: Země BRICS hodnotily stav Sýrie, Libie, Mali. Připravují společnou rozvojovou banku, postup proti kyberzločinu a terorismu. Odmítají vojenské vměšování v Sýrii. Samit BRICS v Durbanu bude v Březnu (IRNA) * BRICS podporuje tu cestu k univerzálnímu přístupu ke kvalitní léčbě a medicíně, která se rozvíjí předně s příhledem k potřebám rozvojových zemí (IRNA) * Řada indopakistánských osobností odsoudila přetrvávající vztahy mezi oběma zeměmi, a poukázali na roli společnosti v utváření vztahů nově založených na přátelství, principech a hodnotách. Na př. výběr politiků, nátlak za mír a pod. (IRNA) * Mluvčí parlamentu Islámské Republiky Írán poděkoval "jménem vlády a národa" za pomoc při osvobození 48 turistů, a vyjádřil přesvědčení, že "Syrský Národ a Vláda" překoná současné těžkosti. Írán bojoval za propuštění skupiny již od srpna, dva Íránští inženýři se pak stále řeší (IRNA) * "Syrská krize může být vyřešena skrze řešení Sýrie-Sýrie bez cizích příštěků; Egyptský startér, zahrnující přední regionální země pro rozřešení Syrské krize je jedním z nejlepších řešení krize; Írán pozval jak Egyptského Prezidenta tak Ministra Zahraničí nN Tehránu; Bezpečnost Zálivu a stabilita je pro Írán důležitá." - Salehi v Káhiře, též varoval před plány poštvávání a dodal, že Írán tvrdě doplácí na svou (příkladnou, pí) podporu Palestiny. "Egyptský startér řešení v Sýrii může pomoci zastavit krveprolití, tam; Syrská krize má být vyřešena Syřany samotnými, a regionální země by měly chtít zabránit dalšímu poškození Syrského národa," - Kamel Amr MZ Egypta (IRNA) * Salehi byl v Káhiře probrat vzájemné vztahy, pozval prezidenta jménem prezidenta do svého erbového města, co nejdříve. "Cizí země nemají nárok míchati se do věcí středního východu, a pokoušet se vyřešit krize, kterými region trpí. Naše regionální země jsou apriori schopny vyřešit si své problémy bez cizího vměšování" - MZ IRI z Káhiry (NNA) * Írán půjčí Pakistánu na realizaci ropovodu celkem 13.5 mld. KČ, stavba by měla koncem Prosince 2014 přivádět ročně kolem 17 milionů tun paliva pro elektrárny, které je přemění na 4000 MW elektřiny. Poradce pro implementaci a řízení projektu zvolený v Dubnu 2011 dokončil práce Studie bankovní návratnosti, zběžný koncový inženýrský disajn a ekonomickou infrastrukturu cesty. Konzultant také předložil konečný KID a detailní EIC, které se nyní kontrolují. Írán předložil i návrh firmy, která by projekt na pakistánské straně provedla (IRNA) * Alžírský ME: "reflektovat energetické potřeby země je priorita a zajistit prosperitu budoucích generací každého odpovědnost" (APS)
 2. Zbraně s ochuzeným uranem * Zdroje UNICEF pro Jordánsko vyschly. Válečná hysterie přinutila západní prezidenty smrknout sem tam do fondů, když k jejich vražednému hýkání někdo přihodil "a co uprchlíci" a pod., ale letos, když už málokdo válečně k Sýrii hýkne, a kdyžtak potichu - vyschla pomoc pro Syrské (NNN)
 3. Proč padl Sovětský svaz? Kvůli vnitřní nespravedlnosti? Nikoli, ta byla vyrovnána vnitřní spravedlností. Kvůli hospodářské neefektivitě? Nikoli, ta byla vyrovnána mírovou politikou. Kvůli pražským jarům a centralizaci? Spíše bych řekl, že jedinou ničím nevyváženou faktickou poskvrnou bylo to, že proti sobě nechal Svaz bojovat lidové síly v Afgánistánu. A to právě proto, že komunistům nezřídka hrozí sektářství: to, že nejsou často schopni uznat lidovost některých náboženských hnutí, a v tom kterém státě si postačí s nějakou intelektuální menšinou, která je v daném počtu trvalá. Bez ubíhání k těmto detailům: Svaz se neměl nechat v Afgáně do tohoto zatáhnout, tím přišel o jméno postupně v celém arabském světě, a to je sakra rána. S odstupem času: měl právě uznat aktuální síly v Afgánistánu jako sobě rovné, a podporovat jejich nezávislost na imperialistickém táboře, na př. zbrojením, hospodářskou spoluprací. Konfrontační přístup ve věcech přesvědčení vedl ke stejnému přístupu ve věcech mezinárodních, což bylo pro svaz založený na hlásání míru zničující. Vědecky nepodložený přístup k náboženství a tedy přesvědčení, že je třeba jej byť i jen vzděláním, odstraňovat: to je ohromná nafoukanost, a smrt celé komunistické ideje. Ačkoli tuto charakterovou vadu nelze připisovat každému, kdo se o "implicitně negativní kognitivní roli náboženství" nechal přesvědčit. Zkusme se zamyslet, jak jepičí život má asi světovo-mírová idea, kterou necháme hlásat v Africe a na Východě explicitně na úkor náboženství? Pokud takovým odhalením nevyvoláme řetězec jasně hovořících konfliktů, pak už můžeme mluvit o největším úspěchu. Ale nikdo nás tam nebude zvlášť vážně poslouchat. A nyní si uvědomme, že úplně stejná témata lze formulovat na př. nábožensky, nebo s respektem k náboženským specifikům dané oblasti, a publikum bude přesně takové, jaká je míra místního bezpráví, chudoby aj. Komunistická témata tak mají v pevně náboženském světě svůj tradiční život, a to natolik koherentní a spojitý, že pokud je vložíme pod pojem "komunismus" a tak prezentujeme, budeme považováni buď za někoho mírně opožděného, nebo za "zloděje filosofie," tj. pouze za kolonialisty, kteří odposlechli co se v zemi probírá, a nabízejí to jako svou zástupnou agendu, aby národ pokořili. A není to daleko od pravdy: neboť vycházíme od toho, že jsme témata vyřízli z náboženské kultury, podali vlastní rukou jako důkaz přátelství, a náboženství posléze zadupali, s více než jistotou - že každý pevný chlév jednou nějaký hloupý vůl rozboří. Z toho v podstatě plyne, že sektářská varianta komunismu, tj. tam, kde se bezohledně manipuluje s "nadstavbami" a "základnami," jeví se v podstatných rysech totožná s kolonialismem, a tam kde k němu přímo přechází, končí se svou základnou coby politicky udržitelná síla. Je to právě moment, že národ, nebo jejich skupina vnucují jinému národu místo náboženství vědu, ale považují to za "vědecky oprávněné." Což samozřejmě není: bagatelně vzato jsou obě položky nějakou vírou. Není tedy v podstatě mezi sektářsky převráceným komunismem a oligarchickým imperiálním kolonialismem funkční rozdíl: oba typy v hostitelské zemi zavádějí ponižování, o kterém se domnívají nebo přesvědčují, že jde o dar, milosrdnost a tak vlastně povinnost "obdařeného" k nepodařenému. Přidejme do toho teorii jazykové bariéry a správně-armádní korupce, a hledíme již na tři příbuzné: imperialismus, sektokomunismus a inkvizice. Budiž mi snad odpuštěno, že připodobňuji jeviště nedávné Alžírie k inkvizičnímu dvoru? (pí) * Tahák Paula C Robertse k USA: Američané začali svůj pád do hlubin klamu a tyranie v posledních letech 20. století, s agresí Klintonova režimu proti Srbii a vražednými sankcemi proti Iráku. Tyto válečné zločiny byly vymalovány americkými médii a společností zahraniční politiky jako ohromné výdobytky Západní demokracie a humanitarianismu. V první dekádě 21. století Američané ztratili svou ústavní ochranu a jejich účty se otevřely nekonečným válkám. (Dodal bych, že značnou roli v ustálení falešného obrazu jak Srbie tak Iráku hrála právě oranžovo-modrá Praha, resp. rostoucí hegemonie ne nepodobná té Americké v Evropě, a mimochodem u více věcí, kde nás někdo ohromuje tím, že něco není válečný zločin ale zase něco jiného bych rukoval s tím, že je to obecně vzato zvěrstvo, a pokud zvěrstvo není válečný zločin, pak určitě něco podobně platného) (PRA) * Italové našli hrobky z doby Amenhotepa II, vyrabované (Římany?) už před 3 tisíci let (PL) * Nová expertíza řízené demolice WTC (dvojčata): dnešní budovy už nevyžadují zastaralé techniky demolice, kdy se velmi draze instalují v přízemí nálože. Stačí několik izolovaných krátkých požárů v přístřeší, a budova se zřítí do svého půdorysu. Stejní experti došli k závěru, že kovová kostra WTC byla až do 70 patra zcela nepoškozená - což je vedlo k výše uvedenému závěru, na kterém lze jistě podstatně ušetřit: namísto předražených podvodných firem stačí skupina dobře organizovaných žhářů. Vede nás to ovšem i k požadavku, aby napříště vyšší budovy byly stavěny tak, aby kombinace míst, které je třeba zapálit byla složitá, aby nemohl budovy demolovat kdokoli, ale pouze k tomu povolaní profesionálové (ALT,pí)
 4. Íránská rukojmí dorazila do Damašského hotelu v 6 malých autobusech, každé s bílou květinou. Výměnu za 2130 místních vězňů zařídil Damašek s několika opozičními organizacemi - tedy s někým, s kým lze jednat? (NNA,pí) * Lidé a představení vřele vítali propuštěná rukojmí v Íránských městech (IRNA) * 2/2 vojenské oběti silniční nástraha v Tajsku (RT) * Střelec z Koloredského kina půjde k soudu, jeho kolega vyšetřovatele příliš netrápí (RT,PRA) * 28 let ve Francii zadržovaný Libanonec Jiří Abdaláh (LARF) má být propuštěn pod podmínkou opuštění země. Byl uvězněn na základě obvinění z plánování dvou atentátů, která nebyla nikdy prokázána. Dobrý agent? (NNA) * Několik lidí údajně (..Reuters) zraněno při explozi nástražného vozu poblíž autobusu v čistě židovském hlavním městě, proslulém zjm. nekonečnou "administrativní" (tj. bez udání důvodů "zatčenému") vazbou pro stovky Palestinců, na př. dětí, aj. "genetických teroristů a škodlivého hmyzu" (NNA) * Japonsko investuje do růstu, kritika nevyhnutelně vylézá z hrobu (RT) * 12 vězňů vč. AlKajdů čekajících na provaz uteklo z vězení v Bagdádu, stráže jsou podezřelé a vyšetřují se (RT) * Vlna sabotáží dále rmoutí manažery Boeingu (pí:RT) * Losangeleská policie zachránila 14 zaměstnanců státního skladu, kteří se během loupežného přepadení octli zamčení v koupelně (RT) * MZ Iráku Zebari se setkal s vyslancem Číny * Kancelářský zaměstnanec parlamentu zraněn v Bagdádu, přísavná bomba na jeho vozu, Kobloš žádá mluvčího parlamentu aby přemýšlel o požadavcích demošů * 10.1. Irák: Zebari diskutoval politické otázky s OSN Koblerem, pomoc v pořádání voleb (NINA) * Jsou údajně svědectví z Abotabádu, že helikoptéra, která měla "odvézt Usámu" po startu explodovala. Koho by pak pohřbívali do moře? Ne snad 10 let mrtvého - /doporučujeme článek P C Robertse na Pravda.Ru "Agenda namísto Dění"/ (PRA)
 5. Ženská vězeňkyně, u které bylo zjištěno, že byla uvězněna "za" svého příbuzného byla v Irácké Faludži propuštěna. Mluvčí Anbarského koncilu oznámil, že žen bude propuštěno daleko více, aby tak opadl hněv demonstrujících. Protestující v Ramadi vedle jiného žádají propuštění nevinných, zrušení zákona O Spravedlnosti a Odpovědnosti, článek 4 - Terorismus a učinit oficiály odpovědné za mučení a znásilňování ve vězení - odpovědné (NINA) * Pakistán, Čtvrtek: Nejméně 22 lidí zabito, 70 zraněno v bombovém útoku v Mingoře, Ch. Paktunka, další dva útoky v Kvétě další řada obětí (IRNA) * Ve středu odpoledne vážně zraněn student univerzity při explozi jeho auta v dolnoměstském Tikritu, prov. Salaheddin * Nálož v krabici s potravinami zranila obchodníka a poškodila jeho i sousední obchody v Musajibu, 50km od Hilly * Dva civilisté vč. dítěte raněni na východě Mosulu po výbuchu granátu * 7 policistů zavražděno nebo raněno během útoku na bezp. stanoviště v Bagdádské čtvrti Tadži ve Čtvrtek večer * Dálkově odpálená výbušnina v Žorfi-Sachar (45km od hl.m. Babele, Hilly), pozdě v noci ve Čtvrtek, poškodila policejní vůz i přilehlý dům, nikdo ani škrábnutí * 10.1. Šéf UNI Dr. Abbas al-Dulaimi v Dijale zraněn, dva bodíci zabiti * Jeden raněný a druhý mrtvý policista po výbuchu tepelné bomby na policejní hlídce v Bab alBait uprostřed Mosulu * Ťvrteční ranní výbuch v Bagdádské Ťvrti Svoboda poblíž pol. stanice: 14 mrtvých a raněných, všichni civilisté (NINA)
 6. Vůdce pátečních motliteb připsal podtext vývoje v Iráku za Americkou konstrukci, a vyzval všechny víry a etnika Iráku k nezlomné jednotě. Dále rozebral nevyhnutelné pokusy narušit volby v Iránu, které povedou monarchisté a další disidentské bloky, a poukázal na trvající bezpráví v Bahrajnu * Salehi v rozhovoru s egyptským vůdcem al-Azharu odsoudil pokusy USA poškodit vztahy různých koránských směrů. Pozval al-Tajiba do Tehránu, aby se pokochal soužitím Šjítů a Sunitů. Tajíb řekl, že Azharské teologické centrum podniklo kroky k podpoře mírových sousedských vztahů mezi muslimskými vírami, a v současnosti se zaměřuje na jednotu mezi Muslimy. Potvrdil, že výroba tření mezi Muslimy je součástí intrikánského arzenálu nepřátel. /řekněme zavilých nepřátel sv. míru/ (IRNA) * Permanentní reprezentant Íránu v OSN v Pátek kategoricky popřel mediální šprochy o Íránském kyberútoku proti finančním institucím USA. Zaslal také jménem kanceláře IPR OSN dopis americké televizi CNN a deníku NYT, kde označil tvrzení za nepodložené, a poznamenal, že Írán odsuzuje kyberútoky proti jakékoli zemi, a pokládá taková tvrzení za pouhý stroj ppgd. USA, za další organizovaný proces šíření Iránofobie, aby byly "dovoleny" akce Vošinktonu proti Islámské R. Írán (IRNA) * Ekvádor je odhodlaný pokračovat přátelské vztahy s Íránem, uvedl MZ Ekvádoru Rikardo Patino ve Čtvrtek. Pro Kubánský státní tisk Prensa Latina uvedl, že nepokládá nový "zákon" USA "O Íránském vlivu" za jakkoli důležitý, aby mohl poškozovat dobré a blízké vztahy Kvito a Tehránu. "USA předpokládají, že když přeruší kontakty s některou zemí, že tak zákonitě učiní všichni ostatní; Kvito hodlá udržovat tradiční a dobré vztahy s Íránem, Čínou, Rusí, Středovýchodem, Afrikou," dodal a vyzval další latinskoamerické státy a lídry Karibiku (CELAC) aby podporovali Ekvádorskou pozici v tomto ohledu na svých nadcházejících setkáních. Nový "zákon" USA je proti sv. míru a "společným zájmům; Vošinkton nesmí vnucovat svoji vůli zahraniční politice jiných zemí!" (IRNA)
 7. Hluboce pro-americká AlKajda se organizuje už i proti Kuvajtu. Tajné zasedání parlamentu schválilo Libanonskou strategii, tj. zpřístupnění složek armády občanům a užší interakci mezi složkami (pí:NNN) * Nůčork fidžfidžádřil žněpokojenějíčko osn nad pohébem (především okupaci Konna a Mopti) Siládžistických ťibrojených skwoopeen v čontru Máli, čilico zvolal po vychlé "politicgé cestovní mapě," gterá zagréňájet "važnóje džednáňje" s nětextremičnymi Malináňskimi skwoopeenami Sjovornédžógo Máli (APS) * 8 mrtvých, 9 raněných v Keňském TRC. Policie pokračuje v širokém šetření, nevylučuje politické motivy. (NNN) * M H Akhtari / Ahlul Beit: "USA vsázejí na AQAP, protože nemohou muslimský svět jinak jednotně ovládat, AQAP chtějí změnit v nejsilnějšího hráče v celém musl. světě" (IRNA)
 8. Abás@Fatáh.pal a Mašál@Hamás.pal se ve středu setkali v Káhiře, první setkání letos (NNN) * 12 zemí podepsalo úmluvu proti ilegálnímu tabáku: Čína, Fr., Gabon, Líbie, Barma, Nikar., Panama, KLDR, JAR, Sýrie, Turkie a Urugvaj (UNPR) * Nejméně 77,910 hektarů osázeno letos tabákem v Zimbabwe, 38% přírůstek z 56 na 377 ha poslední sezónu, říká šéf Tabákového Průmyslu a Prodeje dr. Ondřej Matibiri (NNN) * Inflace Keni a Ghany zůstává v jedné cifře (NNN) * V přítomnosti guvernéra Abdulrahmána Mangala policie spálila přes tunu hašiše, špetku heroinu a hromadu alkoholických nápojů, zadržených Afgánskými silami v okolí Ahmadabádu (BNA) * Buržoasní oligarchické kruhy (..WP,FT) v USA chválí vedle Litevské také Peruánskou ekonomiku, obě by se tedy měly zaměřit na kursové změny hospodářské politiky (NNN) * Analytik JAR nepokládá za nemožné utkání Bafana Bafana s Ghanou ve finále afcon-2013 (NNN) * UAE podpoří bydlení "administrativních" v Gaze (NNN) * Jordánský MZ jednal s regionálním vysl. pro mír OSN R Serrym zjm. o Palestinské otázce. Samostatný Palestinský stát je pro Jordánsko vyšším zájmem, stejně jako posunout vpřed mírový proces. Serry má rozhodně zájem o další spolupráci, ocenil práci Krále Abduláha II pro regionální mír (NNN) * Katarské investice v Egyptě: nejen gesto - Egyptští experti (NNN) * Najdou Čad, Egypt, Líbie a Súdan společný pouštní zdroj vody? - Sadek, ARA (NNN,IRIN) * Jemenští vyslali ministra plánování a spolupráce na Londýnskou UNI, kde inteligence prozkoumala možné cesty budoucího Jemenu (NNN) * Stále více Alžířanů hrdě oslavuje Jenaír, Amažský Den Nového Roku, odpovídající 12.1. každý rok (APS) * Německo zpřístupnilo na ekolo-sociální projekty v Etiopii dodatečných 820 milionů KČ (NNN) * Zimbabští zapomínají na kukuřici a bavlnu, prodělali by boty: přecházejí na tabák. Letos se plánuje produkce 170E+6kg (NNN) * IRI chce letos exportovat ne-ropné produkty za 1.2 milionů milionů KČ (IRNA)
 9. Protesty za minimální plat (6300 měsíčně) v Jihoafrickém zemědělství, Hex. Policie označuje protesty za nedovolené, sedlák nechal jednoho z organizátorů střelit do obličeje. Policie střílí, sic "pouze" gumovými (NNN) * Erbilská provincie: sněhová kalamita (NINA) * "Po 11 letech má Gvantánamo smybolickou sílu. Pro všechny, kteří věřili ve spravedlnost, pravdu a vládu zákona představuje pokračující nespravedlnost, a proto zatím nelze tento, jistě, trošku předražený, objekt uzavřít" - Obama k převzetí Nobelovy ceny (RT,LGC) * Norská policie zrušila vnitřní šetření, které vyvolaly reakce veřejnosti na špatnou úroveň zásahu policie proti Breivikovu vymaštěnému sektářskému teroristickému řádění. Stížnosti se opět vrší (RT) * V 150-ti členném Saudově poradním orgánu nově 20% žen. 30 jich už zvolil (RT) * Světový dialog v obchodní sféře se také nikam nehne. Obecně je známo, že pro propastný rozdíl mezi chudými a bohatými zeměmi. USA a další země svého smyslu v jejich stínu osočily právě chudé země, že chtějí z dialogu pouze profitovat. Indie obvinění smázla s tím, že právě bohaté země jako USA nehodlají světový trh pozměnit ani v nejmenším, aby se rozdíly mezi chudými a bohatými zeměmi otupily, a tak neustále naléhají na diskusi těch oblastí trhu, kde už jsou všichni se vším velmi dlouho seznámeni, a kde bylo vše opakovaně dohodnuto, a pro jistotu několikráte potvrzeno. Mimochodem povaha zmíněného problému způsobuje, že každá formulace v zmíněných amerických intencích musí vyznít nesmyslně. Asi jako by vám doktor přinesl malou rakvičku, a hledal správná slova blahopřání k zdravému potomku, za předpokladu, že by nesměl škrtnout "mrtvý potomek." Takže by se snažil popisnou stavbou "jak" je zdravý převážit význam nakonec plácnutého »mrtvý«. "Ták a ták je zdravý, až tak velice zdravý, že zde nemáme zdravějšího. Chete-li, můžeme zaslat diagnózu pro srovnání do dalších nemocnic, abyste věděla, jak výrazně zdravější než všechny ostatní děcka ten váš - řekněme to prostě a beze strachu - mrtvý - potomek je. Kéž by bylo více tak zdravých dětí! Tak doufejme, že mu to dlouho vydrží!" (IRNA) * Pokud USA budou zneužívat případ Levinson pouze k propagandě, odsuzují jeho rodinu k trvalé ztrátě, zatímco kdyby předaly Íránu kompletní informace o jeho misi, bylo by mnohem pravděpodobnější, že bude nalezen. Levinson, FBI, se pohřešuje už od r. 2007, Írán jeho manželce pomáhá s hledáním, ale marně, nejčerstvější stopy jeho existence jsou údajně z r. 2011 (IRNA) * Brahimi hledá podporu pro svůj plán v Íránu, Mursí ocenil práci Íránu na příměří v Sýrii a pozval Ahmadinežáda do Káhiry na samit OIC. MZ Salehi nabídl íránskou revoluční zkušenost a předal pozvání Mursího do Tehránu. Časněji ve Čtvrtek Salehi probral jak Syrský tak Íránský plán se svým protějškem Amrem. Írán zopakoval svou připravenost pomoci dát Sýrii dohromady (IRNA) * "Pokud se ti, kteří chodí nepravými cestami spojují, proč bychom se neměli spojit my, pro správnou pozici v globálních úkolech," / "Egypt pokládá stability Íránu za svou vlastní: mezi Íránem a Egyptem není problém!" - prezident Mursí (IRNA) * "Pakistán nehodlá eskalovat situaci s Indií, a doufá, že aktuální pohraniční incident nezpůsobí překážky v mírovém procesu," Hina R Char, MZ Pakistánu na tiskové kf. s Tajským MZ Surapongem Tovičakčajkulem, žádost o přešetření OSN byla Indií odmítnuta, nicméně původně Indie žádala prošetření Pakistánské. V zásadě neprošetřená událost s několikerým, ne pouze dvojitým výkladem vyvolala vlnu reakcí po světě. Lídři Indické a Pakistánské armády probírali ve středu neštěstí po telefonu. (IRNA)
 10. Rus i Turkie se shodnou na okamžitém ukončení násilí, prosazení Ženevského memoranda (nebo bodového plánu s podpisy NATO) a nevměšování: Michajl Bogdanov / Feridun Sinirlioglu (SANA) * Bogdanov oprášil Ruskou pozici k Sýrii zpřesněním, že postoj Rusi je principielní, nikoli bezpečnostní, ekonomický atd. (SANA) * Země G5+1 a Írán se už měsíce neshodly na datu dalšího jednání - nMZ Rjabkov (NNN) * Hlavní šéf IAEA Jukja Amano se v pátek vyslovil pesimisticky k hovorům, které se mají tento týden konat ve věci povolení "inspekce" západních mocností na Parchinské vojenské základně. "Na posledním jednání se ke mně obě strany chovaly velmi bezohledně." Mluví jistě o požadavcích USA, aby pokračoval prohlášení proti Íránu, a aby vše zatím vztahoval k různým nesmyslným požadavkům, tj. "chtěl bych se vyspat s prezidentem," nebo "Írán by měl v parlamentu vyhradit 10-20% křesel pro pedofily," nebo "IAEA musí rychle rychle získat všechny papírové dokumenty Íránské policie a armády a zkontrolovat, zda v nich nejsou ty důkazy, o kterých psali v Tajmsech" a pod. Hádáme tedy, že stejně jako USA nadále krutě mučí Čukču, aby tahal z Íránu co mu na mysl přijde, a pokud to nejde, "jménem IAEA..," a když se to snaží vysvětlit v Tehránu, a získat jej na svou stranu, tj. "příliš to ve Vošinktonu nekomplikovat" - dostává z Tehránu stále chladnějších odmítnutí. (NNA, RT, pí)
 11. Sýrie žádá OSN k odsouzení aktů pirátství Londýnské opozice za napomáhání Ankary. Ankara považuje za nové ředitele vyrabovaných a odvezených továren arabské přátele p. Kamerona, takže pokud chcete okrást svého známého stačí jeho přátelům oznámit, že již není majitelem té věci a nechat na př. se uznat jako nového majitele. Marně by Damašek žádal po Ankaře pátrání po výrobních prostředcích obyvatel Aleppo. Londýnská partička na Kameronův pokr měla tentokráte větší kapesné. A Turek? Uznat či neuznat Londýnské monarchisty? Brzy právě toto budou jednodušší otázky: Kuvajt, Irák, Libanon, ... mám jmenovat co vše je možné? (SANA) * Ohlasy Zaměstnanců Syrského MZ k Brahimiho komentářům: "Leccos z jeho nejnovějších fabulací by bylo možno klasifikovat jako vměšování, ale i tak doufáme, že jeho mise bude nakonec úspěšná, tj. s politickým řešením krize" / "nelze se s určitou vážností přít, zda jak říká soudruh mírový vyslanec, jde vše v Sýrii od špatného k horšímu, každý na druhou stranu ví, že pokračování násilí a terorismu v naší zemi je důsledkem selhání mezinárodního dialogu, a tím neschopnosti OSN pověřit některé země regionu, aby ukončily dodávky zbraní, trénink..." (SANA)
 12. Tak jak jsou zaseklé USA a Rus, tak jsou zaseklé Damašek a Brahimi: Brahimi vměšuje, že v přechodné vládě určitě nebude nikdo z vlády současné, Damašek naopak odmítá návrhy těch stran, které Brahimi započítává do řešení, které odmítají jednání nebo žádají zahraniční vojenské vměšování (NNA,pí) * Rus a Státy stále jednají v tripartitě s Brahimim. Oba státy se shodnou na Ženevském plánu, nicméně USA navíc požadují, aby odchod prezidenta byl podmínkou složení zbraní. Což je velmi pokrokové! (NNA) * "Demonstranti Anbaru, demonstranti Dolaru?" - výrok za který Maliki schytal kritiku Koalice Irákie. Prodej dolaru centrální bankou ve čtvrtek rostl (NINA) * 10.1. Hakým varuje před eskalací, která by nesloužila Irácké jednotě, bezpečnosti (NINA) * Poslanec Koalice Irákie: utajení zrádci chtějí rozdělit zemi mezi sousední země za mrzký bakšíš (NINA) * 52 Kurdských poslanců žádá ústavní změny v provincii (NINA) * Sýrie volá po odsouzení a žalobě na Ankaru za podporu ekonomického pirátství v Aleppo, návrat rozkradených prostředků a kompenzace dle mzn. zákona (NNA)
 13. Náměstek premiéra pro Služby Salih alMutlak varoval před jakýmkoli přestupkem proti demonstrujícím: "Není moudré žadonit o násilný zákrok proti demonstrujícím, mělo by to vážné následky, způsobilo rozdělení Irácké společnosti, a ťalo do těla národa zároveň" (NINA) * Bagdádské mešity v Pátek přesměrovaly návštěvníky do mešita Um al-Kovra. Tam se mj. žádalo vládu o zrušení §4, odmítnutí sektářského konfliktu, posílení jednoty od Severu na Jih, a zavedení odpovědnosti a spravedlnosti. Zástupci Šjítů měli samozřejmě také slovo. Ve většině provincií mešity také konaly sjednocené modlitby na podporu demonstrujících, a v těch místech Irácká policie podobně jako v Pakistánu zvýšila bezpečnostní opatření v dopravě a v okolí svatých míst (NINA) * "Chceme volební zákon, který nerozlišuje mezi Muslimy a Křesťany" - viceprezident vyššího Islámského Šjítského Koncilu, Libanon (RT) * Spojené armádně-policejní síly hermeticky uzavřely milionovou Anbarskou dálniční demonstraci proti vniknutí cizích elementů. Bezpečnostní zdroje odhadují počet přes milion, mezi požadavky obvykle svá práva, trvání 20 dní. Demonstranti nesou Irácké vlajky, a místy vyjadřují strach z další odpovědi vlády nebo armády, neboť se v takovém davu i jasná informace vstřebává zvláště při okrajích. Nicméně i reakce v parlamentu jsou dosti nejasné a protichůdné. Co o dění v Iráku víme vůbec velmi dobře je právě rostoucí nejasnost a protichůdnost, opatrné přípravy proti vniknutí militantů aj. Také Irák vedle nejasnosti a protichůdnosti vykazuje na mnoha úrovních míchání problémů pod hesly různých agend. Události v sousedních zemích a růst nejasnosti, zmrtvýchvstání okupačních démonů, to vše přispívá nárůstu strachu, a ten pak umožňuje i nutí další míchání problémů. Alespoň, že máme hned zkraje jasno o pravomocích policie a armády. Vedle všeho pak jsou indicie započaté mediální kampaně na Západě, a několik zvláštnějších případů v bezpečnostním ohledu. Bezpochyby zůstává také, že se problémy ústavní, vojenské, justiční a ty vyslovované demonstranty začaly hromadit počínaje "korupcí v zbrojním obchodě s Rusí," což je ošemetné právě tím, že všechny sektory společnosti a vlády upadají v podezření, jakmile uvažujeme cizí schematizaci, ale tomu se nelze ani nějak rozumně vyhnout. Urychlené a médii řádně reflektované jednání s protestujícími, resp. řešení jejich stížností vedle posílené bezpečnosti je tak jediným výnosem logiky od podobného pozorování. A také řádně oddělovat Arbil od demonstrací, a v Arbilské věci ústavnost od bezpečnosti. (pí/NINA) * Anbar žádá AL/OSN o vměšování (NINA) * Maliský prezident a francouxý vyslanec žádají Francii o vojenskou podporu proti údajně postupujícím AlKajdům, kteří by měli být v městě Konna (RT)
 14. Jednotky pod Londýnským vedením hlásící se k terorismu a vlastnictví Sýrie slaví první větší úspěch: populární aktivisté přidružení pod dohledem Vošinktonu a Londýna k AlKajdá získali pod kontrolu jedno z největších vojenských letišť v Taftanaz. Úspěch je o to větší, že Sýrie helikoptéry příliš nepoužívá, tedy krom humanitárních účelů, ke kterým nejsou obrovská vojenská letiště třeba. Na letišti rebelové údajně zřídili vojenské nemocnice čistě židovského charakteru, chemickou laboratoř s množstvím vysokých komínů, několi hospod a bordelů pro své zahraniční bratry, provizorní KFC a soudní místnost, do které se vejde až 12 lidí, s přidruženým propadlovým popravištěm pro 200 osob naráz, obohaceným o bezbariérový přístup a velkou obrazovku. Navíc školu pro nezletilá rukojmí a polepšovnu/masokombinát. S inaugurací novinek v obstarožním areálu má pomoci Jeho Excelence Maestro Nuestro Grand Williamus Hagó von Londonburg, který visí na každém druhém Syrském záchodě, co ideál revolučního politika, a důvod zdejšího mírumilovného zahraničního disentu, který je mnohdy tvrdě rozstřílen, zatímco na náměstí v poklidu zaparkuje dušky, sundá noční vidění, vytáhne si stehy, a pořádá sit-in, kterému občané nejen bezradně přihlížejí, nýbrž i velmi tiše, aby nerušili mírovou povahu sit-inu, doufají .. Nový skvělý areál má prý přebrat výroby z některých ještě stále »nedobytých« měst, což jistě lidi potáhne daleko více, než současný nápis u vjezdu "Alahu Akbar! Alahu Akbar!" popř. ampliony obsazené smyčkou "Alahu Akbar!" s různou hudební podmalbou a v různých nářečích, která nevím zda někoho přitáhne alespoň na exkursi, ale rozhodně nabuzuje provizorní demokratické instituce, které jsme již alespoň načrtli na nemalé ploše zabraného v. letiště. Jediné vyloženě podivné je, že se noví obyvatelé travnato-asfaltových ploch ještě nedohodli, zda se tato výkladní skříň západní asistence demokratickému procesu má jmenovat "Park Sadámovy demokracie," nebo "Pryč s Assadem!" (RT) * Zprávy o letišti SANA/AFP se samozřejmě značně různí (NNN) * Centrální SOMO hrozí konfiskacemi a žalobami, pokud Arbil nepřeruší své dodávky Turkii, které lze považovat a) pašování, b) krádež, c) realizaci autonomie, d) provokaci, e) protest, f) zkoušku nebo g) zákrok proti Tureckým vládním teroristům (RT,pí) * Nejméně 39 obětí sesuvy půdy ve vesnici Gaopo, prov. Zenčjong (RT) * Srbie jedná s Rusií o novoroční půjčce o něco přesahující loňskou na opravu železnic, která činila zhruba 15mld KČ (RT) * Vedle 5 mil. dlr. odšk. Abu Ghraib /L-3,CACI/ 11 voj. USA ods. až na 10 let věz. (NNN)
 15. Počasí přineslo zavádění Libanonsko-Irácké bezpečnostní struktury i v Jordánském království. Král po seznámení s humanitárními úpravami a operacemi vyjádřil hrdost na práci různých orgánů státu k občanům * "Čína nadále podporuje práci Lachdara Brahimiho" - Hong Lei (NNN)
 16. Americký písničkář J L Hooker v úterý přitáhnul široké publikum v Paláci Kultury MZ v Alžíru (APS) * Americkou strategií je náboženský chaos - Čaharbaghi, IRGC (IRNA) * CIA plánuje snížit počet svých kanceláří-věznic-hřbitovů v Afgánu z 15 na 5, poté, co se redukuje okupační přítomnost 15:1. "Je nad naše chápání, co je vede k zvyšování dronových útoků" - sovět v pakistánském pohraničí (NiW) * Jacinova Nedžma byla v Alž. Národním premiérována skupinou totálních amatérů (APS) * Alžírský Kung Fu Wushu tým získal titul Mahřebska v Tunisu (APS) * Alžír zefektivní byrokracii importu - Bouderbala (APS)
 17. Brazílie má dalšího hrdinu míru UNESCO (UNPR) * Pakistánský korupční podezřelý Taukýr Sadik zatčen Interpolem v Abu Dábí (NiW) * Senátor Mič Konel doufá, že Karzaího cesta po hlavách USA přinese světlo (BNA) * Gratulace: prezident Pakistánu AA Zardari ujistil Obamu, že trvá zájem Pakistánu - a se těší - na společný postup zajišťující lidem oběma zemí mír a pokrok (APP) * Saudové údajně (..Amnesty, HRW?) žádají propuštění dětí a žen - obvykle "zatčené zatčených" (ABNA) * Alžírie a Španělsko společně naplní očekávání svých lidí (APS) * Tahirul Kadri chce za každou cenu přivést před Islamabadský parlament dlouhý průvod, zvláště poté, co "došlo k masakrům v celé zemi a vláda ztratila veškerou morální autoritu" (NiW) * Alžírie plánuje 1 milion ha olivovníku k r. 2014 (APS) * Člen Národní Solidarity se Saharawi (CNASPS) Mahrez Lamari zvýraznil hlavní roli poslanců v podpoře a seznamování v otázce okupovaných Saharawi (APS) * Král Abd. II se spojil tlf. s egy. Morsím k Palestin. procesu. Jednal pak se Salmanem a vyj. záj. zlepš. vzt. s Bahrajnem v růz. sektorech (NNN)
 18. 700 žadatelů o azyl nalezeno v Tajsku. 8 převaděčů zadrženo. Barmští žádají o azyl v třetí zemi, aktivisté varují před deportací stovek námořníků zpět do země, kde nemají žádná práva, a mohou se kdykoli stát obětí nacistického převratu (RT,pí) * Vícepremiér KLDR měl přátelské jednání s ekonomickou a obchodní delegací Číny (KCNA) * Šéf Urugvajské KS označil 54letou socializaci Kuby za latinsko-americký archetyp (PL) * Kuba a Kostarika posílí vztahy v socioekonomickém rozvoji (PL) * Dva klienti španělského krále zastřeleni na lovu v Keni, 360 slonů zabito loni (NNN) * Pakist. Prez. kondoloval šéfovi PML-N k skonání jeho bratra Abbase Šarifa (APP) * Keňa hlídá nenávist na předvoleb. fejcbúku (NNN)
 19. Francouzský MV přiznal, že vražda tří nevinných pracovnic Kurdského IC v Paříži byla poprava. Nikdo ve Francii nepotvrdil jakoukoli vazbu žen na PKK, takže je znát, že poprava Sakine Cansiz byla provedena ve spolupráci Tureckého a Francouzského Vnitra. Takový postup by Erdogan označil za sabotáž, to by si ovšem nesměl být vědom, že příslušnost tří žen k PKK je nesmysl (NiW) * Ruský expert Saša Polišuk označil Írán za klíčový v Syrském řešení (IRNA) * OSN zopakovalo své rozpaky z pokračování trestů smrti v USA a Saudii, aby tak depolitizovalo nával informací z Iráku (UNPR) * OSN, UNESCO odsoudilo neustálé vraždění novinářů v Sýrii, v pátek navýšené o Suhaila Mahmúda al-Alího (UNPR) * OSN odsoudilo vedle jiného v Pakistánu i cílenou vraždu lídra PPP Saída Riáziho (UNPR) * Štáb TV SAMA, Geo, policisté i lékaři zabití nebo ranění v Kvétě (BNA) * Mursí upozornil na zvláštní roli médií v integraci Arabských zemí - 12. kf. GFAJ, Abbas pak pozval GFAJ do Ramalahu (NNN) * Totální zákaz promile za volantem, reklamy na lihoviny - JAR (NNN) * Súdánští MZ pozváni do Říma Únor/3-4. (NNN)
 20. I přes rozmístění 2000 paravojáků Keňským Prezidentem v Tana Delta další desítky mrtvých (NNN) * Vypalování vesnic v Súdánské Kabkabiji - tisíce utečenců (UNPR) * "USA pomohly Etiopii proti terorismu" (a komunismu?) - premiér Dessalegn (NNN) * Angolský prezident přehodnotil 30 let vz. vz. s Čínou v dopise prezidentovi Hučíntaovi (NNN) * Svaz J/A rozvoje (SADC) chce slyšet rozhodnutí Madagaskarského Ražoeliny, že se nechystá do květnových voleb - Salomao (NNN) * Súdánský viceprezident ukončil svou Africkou túru, kde na př. předal pozvání Kartúmského diktátora diktátorovi Jihoafrickému, Informoval prezidenty Keni, Zimbabwe, Lesota a JAR zejména o samitu dvou Súdánských prezidentů v Ababském Addisu (NNN) * Japonský premíer navštíví 17-18. Tajsko, kde proberou spolupráci a mír v rámci ASEAN a též v Podregionu Většího Mekongu (NNN) * Urozganská policie předala vládě stovky zbraní, které byly během 6 měsíců vojenských operací v provincii zadrženy. 5 lidí bylo během těchto operací dokonce zadrženo (BNA) * 5 zabití, 6 zatčených ve Čtvrtek, NATO : "Tito velitelé zabiti a zatčeni zatímco organizovali teroristické útoky a destruktivní aktivity. Dopustili se několika teroristických útoků ve svých regionech." Šeptá se o dalších 10 zatčených (BNA)
 21. IRI, OSN odsoudily tresty pro 13 Bahrajnských politických vězňů (ABNA) * ABNA: závěr Loewensteinové poněkud klopýtnul. "Ale nikoli jako Židovská žena, nýbrž jako.." Vím jak jste to chtěli napsat, ale výsledek těžce načuchl oboustranně nezdravým fanatismem. Zkuste si vyměnit Židovský za Muslimský a vložte větu do úst na př. Pérezovi (pí) * "Odmítáme rozdělení Íráku po linii šjíta-sunita-kurd. Jsou za tím Vošinkton a Telafíd, ale i Ankara, Rijád a Doha" - Musaví, Divanija, jinak dle ABNA jsou požadavky demonstrujících jako obvykle pestré: jedni pro, druzí proti. Demonstrující by měli podniknout praktické a trvalé kroky proti možnému prohloubení rozporů ve společnosti (ABNA) * Carrera odsoudil tvrdé zákroky proti Panamským proti-americkým oslavám (PL)
 22. KLDR obdržela gratulace k vypuštění sondy od stovek komunit a širokého vzorku zemí (KCNA) * Syrská opozice chystá divadlo s "Ruskými žoldáky" - herci z Ukrajiny, Bělorusi a Rusi (PRA) * USA poučily Indii a Pakistán o nejlepším řešení Kašmíru (APP) * Vykolejení poblíž Maputo, zlodějská sabotáž - Augusto Abudo (NNN) * 2 miliardy tun potravy, tj. půl roční produkce se každoročně zničí - výzva Britských strojařů "Globální jídlo, Neplýtvat - Nechceme!" (PL) * Vztahy USA a Rusi se posl. pár týdnů prudce ochlazují (PRA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama