NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.1.: Veškeré sankce, likvidace infrastruktury, únosy a omezování výstavby v Gaze konstituují fakt okupace

11. ledna 2013 v 13:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

* Občané Sýrie aspirující na radioaktivní zamoření demonstrují za lepší přístup k palivu a potravinám

* Šéf IAO na výročí mučednictví jaderných vědců

  1. Ministryně Zahr. Obchodu Emirátů Sheikha Lubna vyzvala Pakistán k využití nabízených potenciálů v exportu a re-exportu, a navrhla samostatnou exhibici Pakistánské produkce a služeb v Spojených Arabských Emirátech. Pakistánský vyslanec pozval Arabskou Ministryni na Pakistánské Expo 2013, což obratem přijala (APP) * 300 vystavujících k 2. Mzn. přehlídce Datlovníkové a Oázové Turistice v Biskře (425km od hl.m 12.-15.1.) (APS) * Afgánští vzpěrači vylámali na Indii 32 zlatých, 24 stříbrných a 12 bronzových. Účastnilo se 36 zemí a 17 atletů a atletek z Afgánu (BNA) * Účastníci konference v Senegalském Dakaru se shodli na tom, že filosofie Imáma Hussejna by měla být známější (ABNA) * 9 šjítů zavražděno fordovskou organizací v Pakistánu, v rámci cílené genocidy, od NR 2013 (ABNA) * Novoroční Zpráva Kim Čong Una podpořila hornický patriotismus, ti zvyšují výrobu, připravují se inovace v odvětví (KCNA) * Alžírský Bouteflika obdaroval Kim Ťong Una k Novému roku 2013. Dar převzala 28.12. ambasáda v Eldžazajru (KCNA) * MZ KLDR blahopřál Le Luong Minovi k jeho kancléřství ASEAN (národy j-v Asie) (KCNA) * Súdán skrze partnerství s Tureckem pomůže utlačeným Muslimům v bývalé Barmě 4 miliony KČ. Súdán mj. pomáhal i postiženým zemětřesením, na př. v Alžírii nebo Pakistánu, u tsunami (NNN) * Afgánistán se rozloučil s Parvánským patriotem, pedagogem a džihádovou postavou Mir Mohammedem, který do svých 94 sloužil vlasti. Mír jeho vlasti (BNA) * Afgánský MI oznámil zlevnění 3G internetu z 5700Kč na 1700, doufá, že 80% populace se během 5 let dostane na internet (BNA) * Významná Indicko-Pakistánsko-Afgánská osobnost Madandžít Singh skonala ve Francii. Zasloužil se o konzervaci Afgánských památek spolu s UNESCO (BNA) * Zambie škrtla tři nuly u své měny »Kvače«, sleduje se tím i zmírnění inflace (NNN) * Zambie žádá výrobce potravin aby nezrazovali chudší lidi, kteří jsou na jednotkové změny cen několika málo položek zcela odkázáni. 25kg jídlo Jídlíčko tak zlevní ze 180KČ na 160, přičemž 1 koruna je asi 290 Kvačí, resp. čtvrtník (NNN)
  2. Pakistán vyzval Indii k pokračování původní oboustranné diplomacie, a ignorování záporné propagandy. Na žádost Indie událost vyšetřil a označil za útočníky Indické vojáky (APP,NiW,pí) * Školská zařízení pro přes 3500 studentů uvedeny do funkce v Kábulu, Bamdžanu, Kundůzu a Nangarharu (BNA) * Komise prošetří provinění lékařů v J-A Limpopo na úmrtí 4 dětí (NNN) * Mes Ajnak: vedle svědectví o buddhistické éře Afgánu také největší měďové doly v zemi (BNA) * "Dron, který našly Filipíny se utopil na širém moři před 4 měsíci" - pentagon (NiW) * Prezident Karzaí navštívil po příletu do USA zde léčeného šéfa NB, doktoři popsali stav Asadulaha Chalida jako stabilní. Při té příležitosti navštívil americké vojáky, a předal jim Afgánské dárky. (BNA) * Ministr Informací Pakistánu urguje světovou společnost aby podpořila Pakistán v jeho strategii proti terorismu, než aby se ubíhala k obviňovací taškařici (NiW) * Čínské vedení se zaměřuje na pomalou změnu rovnováhy v hospodářství - Kamal Monnoo (NiW) * Incident genocidního chování policie v Indickém Maharaštra nebyl údajně řádně prošetřen (NiW) * Ministerstvo vnitra shrnulo 11 operací v 9 provinciích, jako potyčky Afgánských vojáků, při kterých zemřelo 7 ozbrojenců, 22 bylo zatčeno, a zajištěno vedle dalšího 1 tuna výbušnin a 13 min (BNA) * 100 stíhaček neznámých zemí cvičilo v Tel Avivu taktická schémata proti Sýrii v rámci vojenského brejnvošingu (ALT) * Veškeré sankce, likvidace infrastruktury, únosy a omezování výstavby v Gaze konstituují fakt okupace. Tzv. ochránci lidských práv na př AI, HRW, označují dvě největší poslední vojenské operace Tel Avivu proti Palestincům a zjm. Gaze jako válečné zločiny, ale zároveň odmítají adresovat ten fakt, že Tel Aviv tyto útoky legitimizuje (stejně jako Švarcnberk, Merkelová aj.) jako "akt obrany." Mimoto okupace neskončila ještě v Jeruzalémě a na Západním Břehu. Tel Aviv nenaplňuje ani Západní morálku, tedy použít násilí teprv když ostatní prostředky byly vyčerpány: jednak užívá násilí v podstatě nepřetržitě, a druhak odmítá jednat s Hamásem, ačkoli k tomu nemá žádné morální právo, a nevedou k tomu žádné principy. Krom těch koloniálních, ale to nejsou principy, nýbrž strategie útlaku a nadvlády, stejně jako embargo - které je tak sotva obranou (Nawaz i Waqt,Věstník křesťanské vědy,pí) * Palestina bude muset kvůli ekonomickému teroru vytisknout nové »státní« poštovní známky v zahraničí - Ministryně Pošt a Železnic Safa Nazaridínová (NNN) * Pjongjang upozorňuje, že USA alokovaly 340 miliard KČ "na renovaci a údržbu" jaderných zbraní. Za tím prý nelze vidět nic jiného, než jejich další vývoj a testování, neboť USA vytrvale sází na dominanci a hegemonii v množství i vražednosti zbraní, a nikdy cestu jaderného zbrojení neopustily. Lze tak dle KCNA očekávat spuštění dalších závodů v světovém přezbrojování. Pjongjang považuje "politiku světa bez jaderných zbraní" USA za kupku nevěrohodných lží a prázdných řečí, které už nepřesvědčí ani sbírku motýlů (KCNA)
  3. Vojenská intervence v Mali i rezoluce OSN jsou tak hrubými nástroji, že se určitě vymstí, pokud jich bude použito bez využití všech diplomatických kapacit, postupů a hráčů. Ultimáta plynoucí z rezoluce jsou fakticky nesmyslná - pondělní kf. k Mali v Alžíru, CSSA - nutno také řešit samostatně pašování zbraní přes hranice (APS) * Jemenská AlKajda žádá rozpad Jemenu na jižní a.. však to znáte (PL) * Saudie odmítla zprávy regionálních novin v Jemenu, že by proti AlKajdě byly nasazeny Saudské stroje (PL) * Obamova pobočního protiteroristu Brennana nahradí Hagel: Brennan nesouhlasil s mučením a dalšími vyspělými technikami americké národní bezpečnosti, které se víceméně stále vyplácejí (BNA) * Kanadský premiér na jednání s Beninským prezidentem Tomášem Boni Jájím, představeným AU potvrdil, že neplánuje poslat vojáky na Malískou misi (NNN) * Tuniský soud osvobodil Harzího pro nedostatek důkazů. Ten byl obviněn z organizace fiš&čips v Líbiském Benghází poté co se se zflašovanými doklady pokusil vstoupit do Turkie (NNN) * Plošná indikace extra-rezistentní tuberkulózy (MDR TB) v JAR snížila počet úmrtí meziročně o 900 promile, a četnost úspěšného přeléčení vzrostla více než o 25% od r. 2008 (NNN) * Zambie očekává příliv Konžských uprchlíků se zhoršením humanitární situace zaštítěným armádní vzpourou skupiny M23. Není na to dle oficiálních míst připravena (NNN) * Rvanda je proti použití špionážních letounů OSN v Kongu. Nebyl bych proti, kdyby jejich užívání bylo úkolové, a v té podobě pak schvalováno Africkou Unií, takže by ke každému letu byly známy důvody, tam, kde mají být známy, byli známi žadatelé, a byli známi uživatelé takto získaných dat. Nějaké jednorázové schválení je při všech pochybách o vztahu MONUSCO k OSN pouze rozšířením atmosféry pochyb v regionu (pí,RT)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama