NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.1.: Emiráty spustily mládežnickou iniciativu rozvoje společnosti a prostředí. V popředí Afriky

11. ledna 2013 v 13:57 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Deště v Zimbabwe vítány - víceprezident svazu zemědělců však potřebuje další vlastnosti takových dešťů, na př. přiměřenost a vytrvalost (NNN)
 2. Somálsko žádá Švýcarské autority k uvolnění zmražených fondů. Prezident vyzývá Somálce, aby se "nenechali vymýt" krajně pro-americkým Šababem, a obnovil státní rozvědku NISA (NNN) * Drony: Skupina Reprieve odhaduje 900 civilistů mezi 2621 až 3442 zavražděnými občany Pakistánu (BNA) * Německá Rýnská zbrojovka demonstrovala dva sestřely bezpilotního letounu kombinací radaru, optiky a 50kW laseru. Sestavu ještě čeká konverze na mobilní zařízení, a v plánu je doplnění laseru střelnou zbraní (NiW)
 3. Výklady z Indické strany se dosti různí: buď Pakistán začal ostřelovat šrapnely Indickou pozici nebo b) Pakistánci se připlížili v mlze zabili dva, z toho jednoho podřezali a třetího zranili. Proto bych se obrátil spíše na Pakistánskou stranu, co je pravdy na tom, že může prokázat ústup Indických jednotek od Pakistánského stanoviště. Obě strany by měly diplomatickou část v této věci anulovat, a udělat si pořádek v armádě. Pakistán nemá žádný důvod útočit na Indické pozice, a Indie nemá Kašmírské jednotky pod kontrolou. Přikláním se automaticky k názoru, že porucha je v přímém nadřízeném Indické jednotky o kterou běží (ALT,pí) * 71 bývalých vězňů mučených USA v Iráckých věznicích si odneslo v průměru 1 a půl milionu KČ od soudu Iráčani versus žoldáci z "firem" Engility, Chantilly anebo CACI. K tomu jsou události v Číně vhodným doplňkem, ehm, že? (RT) * Italští námořníci unešení 23.11. byli díky spolupráci Italských a Nigeriských úřadů propuštěni (RT) * EU polohlasem odsuzuje dopady odposlechů USA na své občany "FISAA je jako zamořit zdroje vody drogou, která umožní kontrolu nad každým, kdo není občan USA" Kaspr Bovden (RT) * Španělské banky jednají s odbory poté co jejich fůze byla vyložena jako riziko pro 3000 pracujících (RT) * Británie hostila dvoudenní sraz názorových úchylů, aby tak "vystříbřila" názor světového plebs na Sýrii. Británie plánuje především nadále prohlubovat neexistující dojem, že se věci v Sýrii dějí samy od sebe, a Británie pouze "hostí pokrokový dialog." Rozumí se samo sebou, dialog jedné strany konfliktu se zrcadlem (pí:RT) * Přestřelka na hranici Kašmíru má oběti na obou stranách (RT)
 4. Írácký Kurdský Autonomní Region rozděluje politický názor v Bagdádu, že začal exportovat ropu do Turecka. Pokud není řádně urovnána situace ve sporných oblastech, pak bychom to jako "protest" celkem chápali. Fadhilská Islámská Strana vyzvala Kurdskou vládu k jednotnému boji proti možné bezpečnostní krizi (NINA)
 5. Čavi požádal NS aby odložil cr. jmenování prezidenta dle §231 (PL) * JENVIIR Chamenej na lidové přednášce v Kvom také uzavřel, že USA se otevřeně hlásí ke strategii, že sankce mají národ unavit a tím vyprovokovat proti jeho vládě, a nebo alespoň navýšit jeho tlak na politiky (IRNA) * Šéf Arménských církví Řehoř Ketalín v Íránu potvrdil plné svobody jemu svěřených menšin v této zemi, tedy zvláště upozornil na mylné fantazie ohledně "těžkého života křesťanů" v této osvícenské zemi (IRNA) * President Ahmadinežád slíbil šťavnatou diplomatickou facku každé arogantní mocnosti, která by se chtěla vměšovat do íránských voleb, a velmi rychlé ztrapnění každému, kdo si v zahraničí bude něco skvělého proti Íránu vymýšlet: Republika moc dobře sleduje narušené výplody nesmyslného zahraničního tisku! (IRNA) * Katar odmítá, že by se vměšoval do věcí Iráku (NINA) * Nejen vzývání vojenské intervence, ale i další principy vměšování musí být odmítnuty (dialog je na př. odmítnut těm, kteří trvají na zahraniční intervenci) (SANA) * "Teroristé a cizí země by měli vědět, že Syrský lid chce mír a reformy, a odmítá cizí vměšování do svých vnitřních záležitostí" - Íránský vp. Rahimi telefonicky Syrskému premiérovi, také vyjádřil víru, že návštěva premiéra v Íránu podtrhne dvoustrannou ekonomickou strategii, klíčovou pro překonání lidské krize v Sýrii (SANA) * Čína si vyprošuje vměšování USA do sporu mezi novináři a státem. Spor se týká novoroční zprávy Pekingu, jejíž "vynucené" zveřejnění několik plátků v Číně odmítlo s tím, že jeden z nich takové "jednou do roka" označil za censuru, a požaduje odvolání místního politika, který měl na přetisk zprávy dohlédnout. Spor, který by KLDR nazvala "kapitalistickým lajdáctvím" se pak rozrostl, neboť dva tábory v publiku proti sobě začali štvát s tím, že jedni jsou zrádci, a zatahovat do věci "otázku disidentů a censury." Tím na mnoha místech došlo k občanským konfliktům s až sektářským zabarvením. Za takovými věcmi už hledejme USA (RT) * Špígl srovnával povahu konfliktu v Homs a Steelovu agendu v Iráku, a došel k tomu, že obě místa nesou podobný charakter, tj. organizovaný sektářský proces hromadných vražd, mimosoudních poprav a cílených vražd. V Sýrii Alavité, Šjíté a Křesťané jsou nejčastějšími oběťmi jednotek smrti z dílny USA-NATO, přičemž byly zadrženy stovky "zaměstnanců" firmy Blackwater, podílející se na takových rozkladných zločinech. V Iráku zase USA sázejí na vymývání šjítských mozků proti Sunitům (GR) * Předseda Íránsko-Ruské skupiny přátelství vyzval mzn. komunitu k urychlené implementaci Íránsko-Ruského plánu pro Sýrii, založeného především na diplomacii. Podotknul, že obě země se snaží zachovat mír na středovýchodě, a také aktivně zabraňují vměšování do věcí Sýrie a jinému zneužívání její rozjitřené situace (IRNA)
 6. Projekt Nigeriské UNI v Beninu, ze kterého pochází léky DX a Bioclean 11 zve nemocné HIV / AIDS k ozkoušení bylinného léku, který prošel testy, a zdá se, HIV / AIDS kompletně přeléčuje, a tak "odviruje" (NNN)
 7. 48 Íránských rukojmí v Sýrii propuštěno (IRNA) * Jordán konzultoval s nižší americkou delegací o míru v regionu. Vyslanci USA označily Jordánské Království za klíčového hráče regionu, nicméně zůstaly u vágních slibů jak ohledně Palestiny, tak Sýrie (NNN) * Sýrie amnestuje 2130 výměnou za propuštěné Íránské rukojmí. Podobné obchody administruje "Turecká" Mzn. Společnost Pro Efektní Obchod s Rukojmí (HRF), a je znát, že má dostatek know-how v zmíněné oblasti (RT)
 8. Ministr Informací SAR al-Zoubi vyjádřil znechucený skoro-údiv, jak mohli Američtí, Italští a Němečtí kolegové popsat Asádovu řeč jako "odtrženou od reality" teprv dvě hodiny od jejího zveřejnění, tedy zatímco nemohla být ještě ani přeložena. Nás spíše zajímá, co na oněch pánech připomíná "Ministry Zahraničí?" Může se jich totiž Syrský MZ zeptat, na př., co konkrétně je na oné řeči odtržené od reality? Jistě že může. Ale oni nemohou odpovědět, a to dokonce ani kdyby čirou náhodou zplychtili nějakou logicky souvislou odpověď. Nemohou, protože uznávají jen ta ministerstva zahraničí, kterým nevyhlásili válku. A dokonce ani s takto uznávanými ministerstvy není komunikace nějak "živá." Místo MZ měly by se dané úřady západních zemí nazývat "Instituce pomluv, osočování a propagandy" - tj. v případě, že něco veřejně promluvily, a "Diplomatický bunkr koloniálního štábu destabilizačních komand" - jakmile je diplomatický úřad již na "ochráněném území" (pí,SANA) * Zmt. b/š Aljaška R4-4.7 Út., R7.5 So. (RT) * Bývalá Anglická kolonie Hongkong, od r. 1997 opět součást Číny mění vedení po korupčních nálezech u Leung Chun-jinga (RT) * Venezuelský kandidát na prezidenta Američan H. Capriles vyslovil lítost, že Nejvyšší Soud nesesadí prezidenta poté, co vynechal Novoroční Projev, a dopustil se tak velezrady 8 a půtého stupně s hořkým ocasem národní porážky a nastoupení otroctví. Sám by již rád udeřil do hřbetu občanů pořádnou privatizačkou a amnestií! (pí:RT) * Klintónová odložila svůj soudní výslech kvůli fiš&čips v Benghází až na den dva po prezidentském úsilí přísahat věrnost lecčemu (prezidentská přísaha lecčemu, 22.1. Montauk, 70MW magnetické pole, 4Hz datlové antény, tajná kniha zamaskovaná jako bible, poté rozdávání autogramů na kil-listech, konference s mimozemšťany a jejich počítačovou královnou o exportu zkažených zubů a hadího jedu, pak dietní večeře se Saudskými a Mexickými agenty připravujícími ve Skandinávii genetickou manipulaci) Pro závažnost lecjakých funkcí, nejen jejích, získala Klintónová odložení i s oficiózním lékařským razítkem, stejně jako Mádelen Áhlbrechtová získala lukrativní bonusy z vybombardovaného Jugoslávského kapitálu. To byly ovšem časy imperiální slávy, lesku a přípitků na budoucnost.. dnes jsou benefity jak vidíme takové "jakési," pokud vůbec nějaké. Viz. na př. "bojovník proti Rusům BinLádin na cestě za mírem" - a jeho odměna za mediální slávu v USA jedné epochy - poslední velká role "démona," hromada pomluv a dohadů, a smrt pod rezatým nožíkem felčara na jedné z Moskevských periferií. Nadto ještě 5 let seriálu post-mortem projevů v rámci ionizujícího islamofobního brejnvošinku a galvanizující růst válečné demence osy FrUKUS. Vlastně by mohl Klintónové rozsah jejích vražedlnických benefitů Usáma úzce závidět, ostatně oba jsou svého způsobu džihádisté. První za celosvětový jednotný názor na bezpečnost USA, druhý za celosvětový jednotný názor na nebezpečnost USA, oba pak se právě velmi džihádově obejdou bez práva na život v názorové opozici, což je činí vlastně základním kapitálem džihádové společnosti. Jsou tak oslňující, až se zdá, že u jejich nohou džihádová společnost dokonce končí, spolu s právem na život. Ale nenechme se mýlit! Pro silného a poddajného, nejblazeovanějšího a nejkorporátnějšího Džiháda jsou tito dva pouze článkem v řetězu dlouhého a bolestného džihádového přerodu společnosti, a nejdříve skutečnosti. Usáma a Klintonová jsou teprv jakýmisi tasemníky, Papeži, nebo dokonce Husity velkého a neohraničeného Džiháda a nutně se všerůzně a se čišlospolně nastolujícího obecného bezpráví. Zjevení velkého Džiháda v oblasti 51 bylo zaznamenáno na hned několika Deskách z hlíny a slin, a jasně bylo prorokováno, že v Džihádovém ráji bude každá myšlenka na "právo" hned Velezradou, a ta bude trestána ihned, nejtvrději a kýmkoli po ruce. (RT)
 9. Soud odečte zásobiteli Wikileaks B Maningovi 4 měsíce z jakéhokoli trestu za to, že byl 9 měsíců mučen, jak plyne z šetření. Hrozí mu nicméně i tak doživotí, díky psychopatické justici USA (RT) * Zakladatel Wikileaks stále chráněný Ekvádorem kontroval obvinění Maninga o "spolupráci s nepřítelem" za které mu právě hrozí ono doživotí tím, že "dokumenty, které Maning zveřejnil poukazují vůbec jen na ilegální, zvěrské a nelidské aspekty politiky USA" - čili dle obžaloby je nepřítelem USA spravedlnost a OSN, a za její aktivní prosazování pak hrozí doživotí. To, že "Maning odhalil zločiny USA v Iráku přímo vedlo k legálním krokům Irácké vlády a tím k odjezdu zlodějských křižáckých okupantů, nikoli práce pana Obamy" - Assange (RT) * USA v Iráku pracovala na dvou stranách: na jedné instalovaly teroristické organizace, a zaučovaly je, na straně druhé "cvičily" Irácké policisty tím způsobem, že jim do čela postavily nejšpinavějšího a nejamorálnějšího policistu, který v USA čelil mnoha obviněním. Tak tedy USA rozehrály v Iráku bitvu zločinné a zdeformované policie a justice proti úplně stejně hrozným teroristům. A to bitvu, která má pouze generovat sektářské násilí (GR) * Odborníci poukazují na to, že §104 "pomoc nepříteli" se na Maninga stahovat nemůže, a že to přepisy komunikace se svědky dokáží, neboť stačí, pokud se prokáže, že neměl "zlý záměr" (RT) * Po strašné chybě při přistání v Moskevském Vnukovu poněkud šťastnější nehoda letadla AN-24 v Saransku. Žádní ranění, piloti by se měli na oba případy ohlédnout, a vzít v potaz, že ačkoli mají na palubě pouze svůj tým, měli by jej považovat za neznámou hokejovou reprezentaci. Tak si lépe vzpomenou na banální triky v krizových situacích, kdy by jinak hřešili na to, že "nikoho nevezeme." V Moskvě kvůli neprovedení nouzového brždění zatažením podvozku zemřelo 5 členů letové obsluhy stroje (RT) * Až 8 let hrozí polskému závozníkovi, že se po X letech přátelům »pochlubil,« že v koncentračním táboru parkoval těsně u hromady popelu a lebek, takže mu výfukový plyn roznesl prach po půli vozu (RT)
 10. Nujorský Soud prohlásil náhodné šacování za protiústavní. Bylo mimoto zjištěno, že tato, a spolu druhá metoda "zákaz neodůvodněného pobytu mimo bydliště" vedly ke "kontrole" více mladých černých mužů, než je počet mladých černých mužů ve městě (RT) * Sýrie prohloubila sebereflexivní proces ve školství, aby byly efektivně započteny nejnovější trendy ve vědě a společnosti (SANA) * Kuvajt a Irák uzavřely proces dvoustranné systemizace námořní dopravy (NINA)
 11. Likvidace elit Írácko-Afgánského typu: v Damašské kanceláři zavražděn právník Hatem Deeb (SANA) * PWP podpořila plán, ANP upozornila na destruktivní efekty trvalého odmítání dialogu, jak známe především z Londýnských "militárně liberalizačních klubů za aspirující lidové substráty" (SANA) * SNSP vyzvala ty, "kteří tvrdí, že jsou se Syřany," aby podpořili plán Bašara AlAsáda (SANA) * Organizovaný zločin v keňských kmenových Nduru a Tandalt: 9 zraněných (RT)
 12. Syrské studentské organizace na Kubě: "Země, které odporují programu Bašara alAsáda, který dokazuje vhodný přístup k reformám, stojí proti zájmům Syrského lidu," také morálně podpořili Syrskou Arabskou Národní Armádu (SANA) * Slovenské Studentské spolky Syřanů pak vyzvaly ("efektivní regionální", Salehi) země, aby proměnily Asadův náčrt v úspěch, zarazily přísun zbraní a podpořily národní program (SANA) * Syrské strany NPF a HP označily Asádův plán za pozitivní základ dialogu, podtrhují efektivní spolupráci pozitivních sil. Strany se pak shodnou se socialistickou vládnoucí stranou na tom, že poslední slovo nad výstupy dialogu budou mít lidé. Komunistická strana také postup hodnotí pozitivně (SANA) * Bogdanov oznámil, že na Ženevské tripartitě k Sýrii 11.1. bude zastupovat Ruskou stranu proti Bunsovi za USA a Brahimimu za OSN (SANA) * Odborníci a aktivisté vázaní na Národní Muzeum v Damašku upozornili souborem přednášek na ochranu památek a lokalit během krize. Většina exponátů byla zabezpečena nicméně objekty v terénu jsou mnohdy nepřístupné dohledu a konzervační klasifikaci (SANA) * Inovace: Syrská vláda studuje další možnosti sesílení národního dialogu (SANA) * "Stabilita bez neutralizace teroristů je nesmysl, Terorismus nemá náboženství, doktrýnu ani morální základnu" - Syrský Ministr Vnitra (SANA)
 13. Irácký vp. setkal se s Švédským vyslancem (NINA) * Mluvčí Iráckého parlamentu a EU vyzdvihují roli naplnění požadavků demonstrantů. To asi zemím EU nehrozí - (NINA,pí) * Irácký Premiér Maliki počítá s pokusy postavit proti sobě policii a demonstrující (NINA) * Anbar, policejní šéf: "Stabilita provincie = Stabilita Iráku" / a kdeže Kurdské obchody (NINA) * 6 nástražných zařízení zneškodněno v prov. Missan, Irák - V Samakře jedno explodovalo (NINA) * Zhruba 60,000 Syrských běženců žije v Kurdistánské Autonomní Oblasti - 67 tisíc běženců na celý Irák, 31T v táboře Domíz (NINA) * Dva policisté a jeden civilista zabiti 8.1. v Mosulu, 4 ranění * Kabinet utvoří výbor pro přijetí požadavků protestujících (NINA)
 14. Bagdádští přijeli podpořit výzvu v Ramadi (NINA) * Ať je to v diskusích Iráku a EU jak chce, nepovažuji výroky o diktaturách a vojenských vládách za oprávněné, tj. za přínosné a logické. Pokud co, pak je jistě třeba hlouběji podřídit armádu vládě, a depolitizovat nikoli armádu, ale Kurdský Region - v Bagdádu. Nemohou tvrdit, že je potřeba řešit požadavky d., to bych předjímal, že d. budou pokračovat, takže bych klidně mohl tvrdit, že je "třeba dále demonstrovat." Obecně jsou však technický stav vedoucích sil a jejich vzájemná struktura v Iráku a Kurdistánu dobré, a nejsilnější elementy nemají destabilisační tendence. Nejhůře se zatím jeví pozůstalost po okupantech, tj. teroristé a trest smrti, způsob manipulace fakty různými mluvčími v Bagdádu (nikoli pak premiérem nebo prezidentem), a pak konečně to co vykazují obě armády, tj. totéž, nač hrají některé desinformace: tedy jistou paranoju. Do toho lze započítat leccos, od genocidy, přes ať je to cokoli - Safavidská magnetická kvazipole, až k oněm návratům diktatur, vlád armády, nebo také z role Američanů a Íránců, vzhledem k zanesené paranoy jedněch k druhým, tj. Sunitů k Šjítům. Pokud to tak půjde dál, myslím, že bude naprosto pochopitelné, že z takového klubka zmatku OSN Arbil vytrhnou, a Írán a USA redukují svůj zájem o region zhruba jenom sem. To však předpokládá tak tragický závěr Bagdádské politiky, že to naprosto nepatří mezi cesty reality. Proto řadíme většinu zmíněných konceptů mezi paranoje, ač pochopitelné, a budoucnost Iráku za schůdnější a klidnější než u zemí blíže k Tel Avivu. Jediná větší starost - od stolu - připadá k MKO, vojenským zásahům Turecka, a vývoji v Sýrii. Alespoň doufám, že jsou Iráčani natolik při vědomí, aby nahlédli svou polarizaci mezi Írán a USA jako něco zcela umělého, pokud se vnitřní problémy vyřeší uvnitř. Tedy dost daleko tomu, aby na takovém půdorysu bylo lze postupně zakládat občanskou válku. Vedle uvedených jistot toto pevně doufám. (pí) * Guvernér Kurdistánského Erbilu Hády s vyslancem záludné USAID probírali možnosti založit dvě vzorová zdravotní centra v prosperujícím Iráckém Kurdském regionu (NINA) * Trebil, Irácký přechod do Jordánska uzavřen Bagdádem pro nevypočitatelné efekty na obchodu kvůli demonstracím na Anbarských dopravních tepnách. Od stolu docela pochopitelné. Méně lze pochopit špatnou informovanost Anbarských regionálních orgánů, za vzniku dohadů a neklidu. Stížnost Anbarského koncilu však lze považovat za opodstatněnou, neboť po druhé od stolu: stačilo by, kdyby hraniční služba projíždějící na potíže upozorňovala, zvláště pak nesmyslné, pokud byl uzavřen i pěší - což nevíme. Když takovou věc řídí armáda, je jasné, že se pak informace nedostanou včas kde jich je třeba, na př. k demonstrujícím, nebo do Jordánských dopravních zpráv (NINA,pí) * Basra, Samawa, Wasit - úterní demonstrace na podporu Malikiho (NINA) * Poslankyně K. Irákie Nada Džuburi se postavila za mluvčího parlamentu Osamu al-Nudžajfiho, a popsala sběr podpisů proti němu za brakování národní krize pro krátkodobé politické zisky (NINA) * Šéf INA vyzval politické strany Iráku k střízlivému dialogu, podpořil i varoval demonstranty, a povolal OSN k asistenci, namísto k rozdmíchávání neporozumění (NINA)
 15. Irák ostře protestuje proti "zákrokům" Turecka na teritoriu Kurdistánské Autonomní Oblasti - J. Sosinski-Semikhat, Pravda.Ru * 14 Kurdů a jeden Turecký voják zahynulo v něčem, co Turecko popisuje jako odvetnou akci. PKK upozorňuje, že eskalace z Turecké strany znemožňuje jednání. 45 tisíc lidí již v tomto konfliktu zemřelo (PL) * Experti se domnívají, že USA, Británie, Francie a ČR ani nemají na to, aby porazily Syrskou armádu - vše prý totiž vyplýtvali v Líbii, a s vyspělou technikou se to má v jejich armádě tak, že jí lze rovnoměrně rozložit mezi korupční zakázky, tj. techniku vyspělou ale nefunkční, až techniku funkční ale nevyspělou, a mezi přihlouplé žoldáky, neschopné využívat vyspělou techniku jinak, než techniku nevyspělou, tj. piloti Stealth jsou vidět, bezpilotní piloti se zraní o joystick, když jejich drona talibanec překvapí (tzv. bafne), atd., na př. noční vidění jako potápěcí brýle, zásobník ve kterém se střídají náboje s kousky jídla a otvírákem na konzervy.. (PRA,pí) * Nevěřím. Nemyslím, že by dosazení zdeformovaného policisty jako vrchního trenéra policie v Iráku a další takové věci vedly k něčemu co Felicity Arbuthnot popisuje. Bezpečnostní zpravodajství z Iráku, struktura demonstrací, struktura "konfliktu" mezi Arbilem a Bagdádem a další věci, včetně mzn. diplomacie Iráku nasvědčují poměrně normální stabilní režim, bez excesů řízených shora. Celkově mi podobné urgence přijdou zvláště podezřelé v tom momentu, že vlastně žádají nejen jakési doznání zločinů koloniální mocnosti, ale především její pomoc, a její návrat, abychom nechodili kolem horké kaše. Taktéž, pokud byl někdo odsouzen k smrti (Ahmed al-Samarrai?) za boj proti "Íránsko-Americké" okupaci, pak je velmi efektivní říkat, že premiérem Malikim, nicméně ne příliš věrohodné, jako mnoho dalšího. Pokud by mne zajímal názor na křivdy, které přicházejí k bojovníkům za svobodu každou změnou režimu, nebo na mučení ve vězeních aj., nezávislý názor, asi bych si proň šel do Arbilu, nebo na př. do Kuvajtu, či OSN. Obecně - snad v tom OSN učiní pořádek - i když tomu příliš nevěřím, viz manipulace, kterou k Iráku v OSN lze vysledovat. Pokud bychom přijali něčí zprávu z věznic a vyvrácení obvinění k znásilňování a pod., pak od Arabské Ligy a Africké Unie, ale třeba od ASEAN nebo EU. A po-režimové křivdy na vojácích, s těmi člověk mnoho neučiní, ty se dějí po celém světě s neměnnou jistotou. Samozřejmě lze zastavením trestů smrti situaci nahrubo uklidnit v zásadní oblasti, ale osobně považuji většinu fabulací a obvinění za propagandu (pí@PRA) * Japonské panenky k vidění v Alžírské B23 do 20.1. (APS) * Pokud existuje riziko zneužití pozic NATO v Turecku, které se v Íránu počítá, pak by mělo Turecko konkrétní hrozbu úředně vyvrátit, což v podstatě stačí z diplomatického hlediska popsat na stupnici "Turecké nedůvěry v předpisy, smlouvy a chartu NATO" (pí@PRA) * Ruská "opozice" si již rezervovala trasu protestu "za práva Amerických papalášů," naopak v ČR děti drží hladovku za rozvoj Pinočetovského "kapitalismu," a za likvidaci důchodového systému. Vedle fetování, alkoholismu, pohrdání jazykem a sexuálních aktivit namířených proti pedagogům tak lze do portfolia "budoucnosti národa" započítat pohrdání důchodci, a požadavky jejich likvidace, spolu s "věrností jedné straně USA a ODS až za hrob" (pí,HaN,RT) * Maliki řekl, že stále jsou tací, kteří by chtěli rozpoutat ozbrojený konflikt mezi demonstranty a policií. K 91. výročí Ir. policie na ceremoniálu MV upozornil, že nepřátelé chtějí povolat ke kormidlu pomocí sektářských sloganů povstalecké konflikty, které jsou v minulosti za smrtí tisíců. Premiér dále varoval bezp. síly, aby nezatýkaly nikoho bez zatykače, a že pokud budou "místo" příbuzných zatýkáni synové, bratři, otcové nebo ženy, ti kteří tak učinili nevyhnou se trestu. Maliki upozornil, že "ve vězení není žádný novinář pro své názory, žádný člen politické organizace pro opozici k politickému procesu." (NINA)
 16. Setkání Malikiho a Hakýma 8.1. - takhle kdyby vypadala všechna jednání v Iráku a Kurdistánu, mohly by se pozavírat hranice na celém světě (NINA:"Hakeem in meeting...") * Obviněný Iráčan dle slavného §4 zemřel přpř. do nemocnice v Hilla, nyní podstoupí pitvu, aby nebylo pochyb, jaké přesně okolnosti vedly k selhání jater; Muž zavražděn skupinou ozbrojenců v stejném okrese, policie kordonovala aby strůjce nalezla * Tři hledaní na zákl. §4 zatčeni policií a armádou v Bábelské Alexandrii * Útok na policejní vůz bez újmy na zdraví v irácké Samiře * 1 mrtvý, 4 ranění v bombovém útoku v Mosulu * Přepadení policejní stanice v Mosulském Badůši, 2 policisté zavražděni * 3 obvinění z organizovaného zločinu v Basře zatčeni silniční hlídkou * Teroristická provokace v Anbaru 7.1., bez obětí (NINA) * MV Íránu předsestřel, že brzy oznámí nové poznatky o organizaci zaměřené na vyhlazování jaderných vědců, především způsob jejich identifikace zločinnými zahraničními agenty (IRNA) * Farajedýn Abási Davani z Íránské Jaderné Agentury upřesnil k výročí hrdinů Ahmadi-Rošana a Kašajrýho, zavražděných jaderných vědců, že významný vliv na pozitivní přínos jednání s velmocemi má i to, zda mzn. agentura pro jadernou energii, tzv. hlídací pes OSN, uzná práva Íránského národa bez dalších předsudků (IRNA)
 17. Ban Kimoon pevně věří, že jediná cesta k míru, stabilitě a prosperitě Bahrajnu tkví v národním dialogu bez strachu z ponižování, takže odsuzuje výměru trestů pro aktivisty a "jejich lékařské ošetřovatele." Zvláště pak OSN volá po osvobození viceprezidenta Bahrajnského centra pro LP J. Muhafdáha, který je stejně jako B. Maning vágně, nespravedlivě a brutálně stíhán pro podporu demokratického procesu a zveřejňování nepohodlných video-záběrů (pí:IRNA/UNPR) * Zmt. b/š R5.9 89km pzp. podél Indo-Mjanmarské hr. 7:12 místního č., 9.1. (IRNA) * Středeční titulky některých Tehránských novin: "nepřítel chce snížit volební účast - lídr" * "Tehrán připraven odstranit pochyby IAEA" * "Revoluční Vůdce se setkal s enthusiastickými lidmi prov. Kvom" * "Írán, jediná země s dvěma rozvodnými energetickými sítěmi: Prezident" * "Bušér jede od 4.1. na 100%" (IRNA) * Pakistánský poslanec Sjid Nasir Ali Šáh prohlásil, že USA a západní svět si představují mzn. politiku jako zahradu své fantazie, a že považují za jedině správné udržovat jakkoli nevkusným způsobem všechny muslimské země ve zpátečnictví a rozkladu. K možným důvodům tlaku na Írán přidal, že "nechtějí Írán s jadernou vědou proto, že je silnou muslimskou zemí, která prosazuje rovnost a partnerství v mzn. vztazích, a principy v přístupu k regionálním krizím." Západ by dle něj měl "zanechat politiky dvojitého metru a i jinde ve světě pochopit změnu situace, a věnovat se pragmatickým a mírovým vztahům s nezávislými zeměmi" (IRNA) * Írán potvrdil opravdovost Asadova náhledu na postup národního řešení (IRNA)
 18. "Zrádný režim jižní Korey přinese akorát další záklesy v oboustranných vztazích, a nakonec válku, což by byla pohroma" - z úterního Rodong Sinmun (KCNA) * Ředitel Vatikánské banky a předseda filiálek a úřednických cechů urguje konec války v Sýrii, a přidává, že pokračující válka nemůže mít vítězů. Asi se ještě neporadil s Hollandem a Kamerunem, ti zastávají náxor totálně opačný, a srší vojenským optimismem, jehož šíření dle knížete z Fošingtu je předpokladem úspěšné revoluce v Sýrii. Tři země se dále shodnou na tom, že občané Sýrie aj. aspirují zvláště na radiační zamoření, které NATO obecně velmi rádo zprostředkuje každé revoluci, kde je třeba chránit civilisty, jejihž mírové demonstrace a mávání samopaly na kameru jsou tvrdě potírány vyšinutými diktátory novoročních plánů reforem a prezidentských voleb (pí,NNA) * Íránský mírový plán pro Sýrii volá po zajištění Příměří v OSN, svobodné a fér Volby pod dohledem OSN, které by poskládaly dočasný Senát aby připravil pro následné Referendum novou Ústavu, a poté volby Prezidentské. Toť Íránský 6b plán v kocce (IRNA) * Americké letouny opět vraždily v pakeckém Mir Ali, a oblasti Seuchel. CIA tentokráte zasypala raketami dva příbytky, a o život přišlo ve spánku nejméně 8 lidí. Pakistán podobné řádění odsuzuje, vede proti této metodě USA v OSN řízení, a označuje samotný princip za zpátečnický - za podporu terorismu. Letos je to pátý útok v Pakistánu, a zatím tak CIA povraždila 38 obyvatel přední země OSN. USA tak zneužívají podvodného postavení, které jim vyzískal Buš v Afgánistánu, a následného chaosu v Pakistánské bezpečnosti, který je ze značné části právě prací desítek státních a soukromých tajných služeb. Střelba do lidí na základě jejich identity je zločinem proti lidskosti, a jakákoli vojenská aktivita na cizím území je bez souhlasu válečným zločinem. Obecně lze násilné aktivity USA v Pakistánu označit za genocidu, neboť fyzičtí útočníci by u soudu ve prospěch tohoto rozsudku vypovídali. Základní požadavkem takto napadených států by měla být identita útočníka, případ od případu (pí:IRNA) * 3 policisté zraněni při útoku granátem na vůz na silnici Suabi-Mardan v Pakistánské prov. Ch/Paktunchva. Pro sníženou viditelnost se útočníci rozplynuli i přes včasné odříznutí oblasti a vyhlášení pátrání (IRNA) * Mrtvola neidentifikovaná třicátnice nalezena ve Středu v Tabarje, u skládky poblíž hotelu Alárie. Vyšetření místa nálezu a ohledání se ujal tým forenzní evidence v čele se st. zást. A. Tábetem (NNA) * Vnitřní bezp. sbory 8.1. zadržely 37 osob v souvislosti s loupežemi, drogami, zabíjením, únosy, absencí občanského průkazu, padělání, podvody aneb hledané v různých částech Libanonu (NNA) * 160 kamionů a čtyřkolových řídících mechanismů dopravilo Holandské rakety k Syrským hranicím, spolu s dalším vybavením, jako jsou francouzské chemické zbraně a radary. Na pozice Tureckých obranných baterií také dorazily baťůžky, svačiny a herní konzole pro 300 Holanďanů, kteří dorazí později (pí:NNA) * Suezské přístavy RSPA musely zavřít kvůli přes 3m vysokým vlnám aj. počasí (NNA) * Tři patroly Egyptské armády zabránily útoku fordovské teroristické buňky na Koptský kostel v Rafáhu (NNA,SANA) * Zmt. R6.2 Z. Turecko, 8.1., bez zranění či škod, pouze výpadky tlf. či int. (PL) * Prezident Filipín odmítl totální zákaz zbraní v zemi, pro jeho nevyváženost (NNN) * Doprava čistě židovského charakteru značně omezena - povodně (NNN)
 19. PČR do středy zaznamenala 101 případů, z toho 57 trestných činů, ve více jak polovině případů se amnestovaní dopouštějí majetkové trestné činnosti. Klaus je tím úspěšný terorista.. * Psychologické operace kolem Sýrie opět houstnou. Nebo jenom desinformace? Nadto pouze ty soukromé? (Pra)
 20. Bulharský vyslanec protidrogové iniciativy OSN se pokusí zlepšit přístup Tehránu k policejní výbavě pro tento boj, ačkoli, jak Bratonov uvedl, navzdory sankcím si drží tato složka Íránské bezpečnosti špičkovou úroveň, a není zvlášť omezena ve svém výkonu (NNN) * Emiráty spustily mládežnickou iniciativu rozvoje společnosti a prostředí. V popředí Afriky (NNN) * Žádná žaloba proti Bolivijské vládě ohl. znárodnění nepadla - Amanda Davila, MI (PL) * Syrská Arabská Armáda zneškodnila ve Středu 11 silničních bomb každá mezi 150 - 200kg, zlikvidovány byly dva vozy s těžkým kulometem, a zabaveno množství profesionálních i improvizovaných zbraní. Nejčastěji lehká terénní výzbroj typická pro Afganistán, nicméně doplněná invazními vozidly a exkluzivní teroristickou výbavou SoA. Z povahy výzbroje lze soudit, že teroristé nemohou postupovat, takže se spíše snaží držet pozice, zatímco zjevení invazní techniky lze připisovat blízkosti řídících anglických a kontraktorských buněk. (PL-SANA,pí) * Politický mluvčí Elitních Íránských (které jsou démonizovány při každé příležitosti, zatímco v době míru obětují své životy v odminování oblastí pozůstalých z vynucené války s Irákem) Milic Mahmúd Čaharbagí upozornil na nové formy etno-religiozního nesváru, jejichž rozšiřováním v regionu se USA pokoušejí vyvážit své veleúspěchy v Iráku a Afgánu (IRNA) * Argentina popsala vzájemné jednání s Íránem za konstruktivní. Ve vztazích leží bombový útok 1994, který tehdejší Izraelská lobby v Argentině hodila na Írán (IRNA) * OSN urguje řešení sporu Řecka a Makedonie o název (NNN) * Íránská policie potvrdila svou připravenost vyhladit jakékoli pokusy zahraničních entusiastů rozvrátit volby (NNN) * 1 policista zabit, dva kriticky ranění, a 1 talibánec mrtvý při útoku jednotky talibánu na právě se střídající hlídku na stanici (BNA) * Parwanská policie zajistila pašeráky drog a medikamentů na cestě do Kábulu (BNA)
 21. Úředníci přístavů Bandar Abás (ASEAN) a Barcelona (EU) probrali v Barceloně cesty rozšíření spp. (IRNA) * Íránská kulturní kancelář vyjádřila ochotu podpořit projekt čín. prof. Ja-vang Cang "Srovnávací diplomacie Imáma Chomeiniho" (ABNA) * Zahraniční Alžírci dostanou poštou biometrické pasy (APS)
 22. Vjetnamský kulturní týden odstartoval v Indii, obě země budou jednat o prohloubení a posílení spolupráce. Obě země značí 40 let od navázání d. styků (PL) * Od 22. do 30. 3 vystavuje v Londýnské galerii DZ Alžírský Adel Abdesmet práci na téma Válka ve Vietnamu (APS) * Jordánské ministerstvo vnitra ujišťuje, že volby budou fér a průhledné. Tedy zejména, že se nebudou konat na Americkém vyslanectví, ani na přiléhající skládce, jak žádá nová mládežnická iniciativa CIA (NNN) * Nový Ganský prezident upřednostňuje posílení vztahů s Tehránem. Rýže, mechanizace, Islám, a Íránská Klinika v Adabraka. Salehi záměr obou zemí potvrdil (NNN) * Tatarská delegace navštívila Malajsii aby země rozšířily hospodářskou spolupráci (NNN) * Janésová, Perésová, Enrikéz a Hevia budou k slyšení u stoletého výročí Misa Kubana v Kubánském Národním Divadle v Neděli (PL) * Karzaí dnes jedná s Obamou ve Vošinktonu. Karzaí bude trvat na podřízení (po exodu) zbývajících okupačních složek (10-20 tisíc) místním nařízením, a bude požadovat transfer vězňů z dobytských podmínek v USA (PL) * Mluvčí Komisí pro NáBe a ZaPo IRI Hossein Nakavi-Hosseini popsal Asadův "plán" jako založený na skutečnostech Arabského státu, a za důvody nepřetržitého lobování západních vlád za "vojenské řešení" označil snahu přerušit vládu zákona a pořádku v zemi (IRNA) * Vágadúgú: MZ IRI Ali Akbar Salehi a mluvčí Burkinafaského parlamentu Vatar Songalú Apolinc se shodli na prospěšnosti vytvoření skupin parlamentní kooperace, Salehi předal mluvčímu pozvání íránského mluvčího do Tehránu. Obě země chtějí hlouběji spolupracovat na pomoci v řešení mzn. krizí, k čemuž mohou využít spolky NAM, OIC a Africkou Unii. Salehi popsal vz. vz. jako velmi dobré, a podtrhnul další rozšíření vztahů v ekonomice, obchodu, zmd., kultuře, vědě a technice. Burkinafaský MZ Džibrýl Jipiny Basoul zvýraznil potřebu výměny zkušeností v zmd., zdraví a pracovním vzdělávání. Salehi přivítal návrh na obnovení vyslanectví Burkina Faso v Tehránu a pozval svůj protějšek též do Tehránu (IRNA) * Urbanizace Afgánistánu: ilegální města? (BNA) * Kabulští a lidé z chladnějších oblastí utíkali před zimním nadělením do tropického Nangarhar - z přednášky k prov. Nangarhar, které se bohužel prezident Karzaí nezúčastnil, a tak není příliš koho citovat (BNA)
 23. Palestinská Fronta (PFLP) opakovaně dementuje výplody některých médií, že Palestinští běženci v Sýrii bojují po boku opozice proti SAA. Naopak větve Palestinské Revoluce urgují Londýnské velení ozbrojenců, aby opustily jižní Palestinský tábor v Damašku, přestali vyhánět jejich obyvatele svou aktivitou v okolí, a dále vyzvaly Damašek k readaptaci humanitární sítě kolem palestinských táborů v Sýrii. Což se ve výsledku týká i OSN a Londýnského velení cizinecké legie (PL) * OSN varuje, že infrastruktura distribuce paliva a potravin v Sýrii je čím dál poškozenější. Viz např. žádost palestinských táborů na zdejší lidovou vládu (UNPR) * Jak vůdce Hamásu tak vůdce Fatáhu byli pozváni Mursím do Káhiry, ale přímo setkání těch dvou domluveno nebylo (NNN) * Běloruské MZ označilo obvinění USA z dodávek zbraní do Sýrie za prostou odvetu za příklon Bělorusi k mírovému řešení v Sýrii, a označilo jednostranné sankce USA proti republice za v rozporu proti chartě OSN a mírovými vztahy mezi národy (NNN) * Bahrajnské autority nerespektovaly dokonce ani zprávu komise pro lidská práva založené Králem Bahrajnu Al-Chalifou (ABNA) * "Dnes mají média důležitou roli v utváření míru a stability, ale najdeme jejich stopu i v mnoha nedorozuměních" - Vyslanec IRI v Baku Pakajín na jednání o rozšíření mediální spolupráce s šéfem Azerbaitské ATNy Aslamovem (NNN) * Íránští experti se v názorech k vývoji jednání G5+1 a k přístupu k Íránu v IAEA ostře liší (NNN) * Palestinský prezident věří, že efektivnější struktura Fatáhu přiblíží potřebný dialog. Některé větve Fatáhu nicméně považují řadu trestů svým členům za justiční křivdy. Obě "samosprávy" nicméně obvinění z držení politických vězňů popírají. Možná by na problém měly nasadit za tím účelem dohodnutou Justiční Komisi? (NNN,pí)
 24. Povodně zasáhly těžce Libanonské i Jordánské utečenecké tábory se stovkami zničených stanů a statisíci lecčemu přivyklých občanů Sýrie aspirujících tak leda na klid od ukázkové západní politiky v zemi (NiW,pí) * Alžírie snižuje závislost na petrochemimportu - modernizace a rozšiřování vlastní produkce (APS) * "Těžba neobvyklých uhlovodíků bude podmíněna ochranou prostředí, a také nebude autorizována, dokud nebudou nastaveny potřebné technické a ekono-sociální podmínky" - Alžírský Ministr Energetiky a Dolů Joucef Jusfi, Alžírie chce posílit svou roli ve sv. energetice (APS) * OSN přijalo návrh Alžírie na oslavu Dne lesů 21.5. "aby byla ukázána důležitost všech typů lesa a stromů a zvýšena pohotovost lidí" (APS) * Abdelhaker Bensalah znovuzvolen co mluvčí Alžírského senátu (APS) * 2012 na silnicích: 81404 nehod, 681 zabitých, 2986 tězce, 22590 lehce zraněno. Škody na majetku skoro 5 miliard korun českých (PČR) * Alžírie zve Turkii k větší účasti na svých prům. proj. (APS) * Argentina upravila uhlovodíkový režim aby přitáhla zahr. investice (NNN) * Lbn: Povodně vzniklé sněhovou ouří odřízly ve středu dálnici Nár el Kaleb. I Jordánsko prožilo povodně (NNA) * Jednotky civilní obrany pomáhaly 25 Beduínským rodinám, jihž stany vyplavily povodně v Andžar, Oš Músa a Ajálfazle (NNA) * Írán zvýšil export a snížil spotřebu elektrické energie, prezident Ahmadinežád navrhuje reorientaci na menší lokální výroby energie, jejihž účinnost je kolem 80% (NNN)
 25. WTO: výhled Etiopie na vstup optimistický (NNN) * Alžírie implementovala přímořskou demarkaci s Tunísií, která zahrnuje spolupráci evidencí proti ilegální těžbě nebo lovu v oblastech. Následovat mají podobné (Alž.) smlouvy s Marokem a Líbií (NNN) * Alžírie a Katar integrují transport a správu zdrojů, zkoušejí i společný postup v těžkém průmyslu (NNN) * Angola a JAR budou společně financovat v biovědách, ekologii a klimatické změně, vč. oceánografie, ICT, materiálovém výzkumu, systému tradičního vědění a v matematice (NNN) * Partnerství Digitální televize Nigérie a Číny investuje letos necelé dvě miliardy KČ v sektoru (NNN) * OSN odsoudilo stav práv původních obyvatel v Kanadě, a vyzvalo vedoucí hladovkářku Terezu S. aby jednala s vládou. Nové zákony likvidují ochranu jezer, řek aj. zdrojů peněz pro Kanadské protektory, žoldáky a policisty, aj. míst na ukrývání mrtvol zmizelých stovek žen (PL)
 26. Gabon hostí krizový samit ECCAS (státy střední Afriky) k vývoji v Centrální Republice 7.-11.1. (NNN)
 27. pokračování
 


Komentáře

1 ? ? | 11. ledna 2013 v 14:28 | Reagovat

Harahame Netanjah!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama