NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 16.1.: Mursí: Írán, Egypt hledají cestu ze Syrské krize (Resalat), Mursí je v opozici jak k Damašku tak neuznává Londýnské uskupení vrahounů

16. ledna 2013 v 10:07 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Sýrie: 82 studentů zabito bmb. útok Aleppo (NiW)
Ozbrojenci již ztratili jakoukoli morální autoritu, aby žádali cokoli nad reformní proces,
dohodnutý Asádem a majoritní opozicí, která se neukrývá před jednáním v Londýně,
který morální autoritu jaktěživ nepoznal... (π)

 1. Írán, Irák a Sýrie podpoří vz. tranzit njn. železnicí - memorandum; Írán, Uzbekie, Turkmenie, Omán a Katar též v plánu (ALT) * Aktivisté Nujorského hnutí "Okupujte" podepsali petici za práva jaderného rozvoje zaručená Íránu chartou MAAE, OSN a smlouvami NPT, odsoudili nelidské embargo proti Kubě a Íránu a zvrácenou politiku USA (IRNA) * Mzn. veletrh Íránské námořní techniky 28.-30. v THR (IRNA) * Navzdory sankcím se rozrůstá íránská humanitární komunita IRCS, "Íránský ČK inspiruje" - šéf mzn. feder. ČK a OČK (IRNA)
 2. Hnutí Tawhid označilo Západní vojenskou přítomnost v Maliském řešení za vysoce kontraproduktivní (NNA) * Francie ještě více podváže občanské svobody doma poté, co v Mali, kde loni v Květnu zasponzorovala puč, proti demokraticky zvolenému prezidentu pozabíjela nejméně několik desítek civilistů v brutálním bombardování "pozic" ve městech. Útok na žoldáky a zejména zbraně vložené do procesu z Líbie dle plánu USA provedly jednotky z k tomu připravených základen v Pobřeží Slonoviny. Líbie a Mali jsou vhodně protiložené, aby se v opodstatňování dalších útoků USA, Francie a Británie, a rozšiřující se přítomnosti - vhodně doplňovaly. V Líbii byla příležitostí vágnost, v Mali šikovně zamaskovaná podstata puče, tj. grupa vojáků, kteří Americkou alKajdu rádi vyhánějí se svými koloniálními přáteli, a před tím sehrají leccos na přátele Mali v ECOWAS, zjm. uctivou poklonou Buteflikovi v Británii. K tomu jistě demokraticky zvolený bombardovací prezident, "Levicový B-52 Hollande" tvoří zásadní část PsyOp fazony, tolik kritizované zjm. spíše vtipnou, než opileckou hereckou elitou Francie (pí,NNA) * Erdogan, PKK žádají urychlené vyšetření vražd ve Francii. Hollande se pokouší hlouběji rozdělit Muslimský svět nahlodáváním regionálních vztahů, zbývají-li jaké, pomocí svých výroků a vražd, které se dotýkají právě Alžírie, Libanonu a Turecka. Občanskou válku, mírový proces, terorismus a politické vězně v Turecku ponechávám stranou. Jednání Erdogana s PKK se právě chýlilo k zdárnému konci.. (pí,NNA) * Libanonské DLY (dem. mládež) svolalo protest před Bejr. vysl. Fr. v urgenci propuštění J. Abduláha, které chce njsp. fr. MV nekonečně odkládat (NNA) * Bomby padají, AlKajda utíká, francouzský ministr zahraničí povídá - budeme citovat sami sebe: "stát u nějž došlo k záměně funkcí ministerstva obrany a ministerstva zahraničí lze považovat za stát fašistický" (RT) * Uganda: pouze 20% lidí má účet v bance, důvody triviální (NNN) * "Je těžké přitáhnout zahr. investory, když ti místní se sotva postaví na nohy" - Kuvajtští bankéři chtějí více spolupráce, více privátního sektoru a zjm. Kuvajt jako bankovní středisko regionu (NNN) * Deset civilistů pozabíjeno náletem NATO v okr. Sajid Abad; NATO ohlásilo úspěšný nálet na "Talibanské pozice," místní však trvají na tom, že Taliban jich několik povraždil po barácích, a v klidu zmizel (BNA)
 3. Írán odsoudil konspirace proti mezikoránskému míru (IRNA) * Tisíce tureckých Muslimů demonstrovalo proti ex-offo americkému znesvěcování, kdy vojáci opilí rozbíjeli okna a pálili svaté knihy. Podobně tomu bylo ve Francii, kde tisíce lidí odsuzovalo brutální státní vraždy třech kurdských žen (HaN,IRNA) * Jednota nepřátele odradí - Hamadani (IRNA) * "Vlastenečtí šjíté povražděni (o124/270) větvemi teroristů s podporou vládních fondů v USA" - Džafari (MWM) Prezidentovi, vládě, armádě (IRNA) * Prem. Ašraf urguje zřetelnou praxi zlepšení bezpečnosti menšin, předvedení teroristů justici za každou cenu, kompenzace obětem (APP) * "Írán dokázal světu, že silnější zbraní než jadernou je diplomacie, jednota a mír v regionech" - F Abási, IEA k výročí vědeckých obětí boje za nezávislost (NNN) * Další útok fišerjugend na mešitu ve Francii, Normandie (ABNA) * Národní dialog Filipíny: chráněná opoziční strana Bangsamoro má zaručit rovnost všem (NNN) * 82 starožitností zadrženo na překladišti - v prostoru arch. vykopávek v Dhi Kar (NINA) * Ghazni, afg - metropole Islámské Kultury 2013 (BNA) * Kf. Afg. Zdravotnictví - tmavé vyhlídky (BNA) * Prezident Karzaí vyjádřil hluboké sympatie rodině zesnulého náboženského učitele Mahmeda Brahima Mužaháze. A mír (BNA)
 4. Damašští Palestinci jednají s oběma militárními tábory o demilitarizaci Jarmuckého tábora. Zatím jich bylo několi zastřeleno ostřelovači, přesto se vracejí poté, co Jarmúk evakuovali (NNN) * 2 Palestinci zahynuli v tunelech do Gazy, 3 ranění - vodní eroze; Hraniční autority tunely v Pondělí raději uzavřely (NNN) * Ať jsou plány EU jkk., podmínkou jednání s Telavivem je zastavení zástavby a propuštění politických vězňů a vězňů okupačního teroru - Erekat (NNN) * Jemenské Nár. Centrum pro Zmd. Výzkum vycvičí 15 inženýrů v "technologii kontroly povrchových a podzemních vod," v rámci spp. s Japonskem (NNN) * H1N1/Palestina: 15 mrtvých, 511 příp. Z.B., 19 příp. Gaza, děti pod 5 a oslabení, starci, nejohr.; 75 případů a 2. smrt v Jordánsku (ž/40), H1N1 (NNN) * Ilegální osadníci přejeli dítě na cestě do školy v Džahalinu, ambulance odmítly středně raněné dítě (ALT) * Mstivá okupace nepouští Palestince do Jeruzaléma a okupované Palestiny, na 1800 žádostí zamítnuto výslovně "za trest" (ALT) * IDF zastřelili načerno zaměstnaného Palestince Daraviše, 21, na hranicích (ALT) * Izraelská policie určila jako hlavního zloducha za demolicí tábora Bab al-Šams premiéra Netanjahveho (NNN) * "Na obou stranách okupační čáry v Palestině rostou lidé v nezdravých představách o svých sousedech" - Ban Kimoon o chybách OSN, vyhlazování komunistů a Islamofobii a v současnosti marginálních problémech, jako je antisemitismus. Strůjce každé genocidy stojí vždy nad ideologií kterou hlásá, Ki-moonův "perverzní Hitler" je tedy zcestnou báchorkou, jakmile nahlédneme Hitlerovo pragma herectví a rétoriky, mimiky před zrcadlem, nebo jeho průpovídky o lidu, nebo efektivní roli antisemitismu v jeho zahraničním puči, který směroval koloniální Německé jednotky na jistou - pokusnou - smrt, za Uralskou a Arabskou ropou. Ale jistě, tvrdá doktrýna koexistence je decentní prevencí účinku zjevů podobných Hitlerovi, Trumanovi, Johnsonovi, Nixonovi nebo Bušovi (UNPR)
 5. Lidový manažer Kim Čong Un slavnostně zaslal sportovní náčiní a zboží sportovním týmům z Pjongjangského krytého stadionu v Pátek. Přítomni byli též Ministr Sportu a Tělovýchovy Ri Jong Mu, sportovní náčelník nejvyššího sovětu Ri Jong Su, sportovní oficialita, hráči a trenéři (KCNA) * mMZ Ramín M/p. popřál "respektovanému a populárnímu revolučnímu vůdci Latinoamerického regionu" brzké zotavení, a uvedl, že je třeba zvýraznit neotřesitelnost vztahů Tehránu a Karkasu, v pekelném úšklebku štěkajícím lžiimpériím, známým nelidskou tváří svých často hlasitě vyslovených přání (IRNA) * Ťong Sin Hyok, 55, pracující z Rangnangu: "Jediné oč bandě zrádců vládnoucí jihu jde je rozpoutat válku se severem. KLDR je proti válce, ale každou invazi bez slitování potře"; Pak Song Čan, 40, dělník z Moranbong: "Lího banda zrádců trvá na konfrontaci s bratrskou zemí. Jejich pokusy odmítané doma i v zahraničí jsou na zvracení. Rád bych ty zrádce viděl ve vězení"; Kim Ok, 30, dělnice ze Songjo: "Milý, respektovaný Maršál Kim Čong Un na nový rok označil za prvořadé sjednocení země, čili odstranění konfrontace mezi severem a jihem. Jihokorejské autority se ale musí vzdát konfrontační politiky, pokud by opravdu chtěly mír na korejském poloostrovu!" (KCNA) * Libanon je pro Asijský basketbal bezpečný! A pokud nám to FIBA nevěří, doufáme, že zajistí naši účast - Ministr Karami (NNA) * KLP OSN, Navi Pillay nemaje co dělat, žádá o podporu jižní Koreje proti KLDR: "podpořme disent, podpořme ty, kteří jsou již v bezpečí a nebojí se proti KLDR promluvit. Každé zlé slovo přispěje vyváženému mírovému procesu USA-KLDR, a tak i objektivnímu prošetření. Kolikrát se již osvědčilo, že kam nevidí USA, tam nevidí nikdo, a tím se tam děje něco strášně špatného" (pí:RT) * Čavi při vědomí s podporou dýchání - Ve. MI E.V. (RT) * Líbie nechá cvičit státní elitní ochránce cizinců v cizině (RT) * Taiwan žádá více nezávislosti na Pekingu (RT) * Vjetnamští specialisté od statistiky navrhují vedení zvýšit rozpočet na prenatální diagnózu a zavést blízkou spolupráci nemocnic a generilabů pro aktualizaci studií a programů, které Vjetnam zavedl hned po válce ku snížení deformací novorozence, kterých dosáhla Formanova Hrdá Protižluťásková Armáda zavalením této socialistické země toxickými látkami (PL)
 6. Titulky někt. Tehránských novin v pondělí: "Írán doufá, že mzn. komunita začne plnit povinnosti k uprchlíkům" * "Zájem v EU o íránskou ropu bohl/sankce roste" * Kassemi podtrhl možnost IRI soustředit se na V/T díky blokádě gasexportu (IRNA) * "Vůdce: mladí jsou naše vklady" (IRNA) * Export do zemí ECO mezi rostoucími trendy Íránu , navzdory 4 kolům sankcí. Ir/Pak/Tk zal. ECO r. 1985 pro vz. spp. / dnes 10 zemí (IRNA) * Pod zajištěný proces vyjednávání v Středoafrické R. AU podepsala prezidenty Čadu, Gabonu a Konga, resp. Itna, Ondimbu a Nguessoa, a mluvčí též poděkovala OSN za logistickou podporu, a urgovala všechny partnery v CAR podporovat splnění politické dohody a dodržování příměří (NNN) * 57 projektů v ropném sektoru bude dokončeno ještě za prezidentury Mahmúda Ahmadi Nežáda (NNN)
 7. Poté co se nedemokratické tábory v Egyptě kamenovaly, přešly nyní i ke střelbě. Naštěstí v daleko menší, a spíše již "pouze" sektářské míře, takže rozpory nad "Mursího vládou" od 5.12.2012 stály život zatím pouze 10 lidí, ovšem řádově více raněných.. V referendu řekla třetina Egypťanů nové ústavě v 64% případů "Ano" (NNA) * " Pokud Mubarakovi zmírní trest, revoluce se restartuje a bude další krveprolití" - názor Egypťana 1, stovky lidí demonstrovalo za polehčení trestu, stoupenci rozdávali letáky a sladkosti (NNA) * Koncil ministrů zahr. AL (Arabské ligy) schválil návrh Libanonu , aby byla zřízena komise a pro syrské uprchlíky v arabských zemích, která by pravidelně a pečlivě poměřila jejich aktuální potřeby. Koncilující státy se shodly na nepřerušitelnosti dodávek pomoci regionálním modřinám revoluce; Zimní zásoby uprchlictva u sousedů Sýrie: LBN-200k, JOR-176k, TUR-153k, IRQ-69k, EGY-13k (NNA) * Brahimi stejně jako Netanjah sklidil značnou kritiku poté, co nazvali Asadův plán respektive rozhodnutí v/h OSN "jednostranným." (NNA,pí) * Abbawi z Iráckého zamini vyjádřil zvláštní podporu Kuvajtské iniciativě Fondy pro Syrské utečence (DCS). Irák dal 0.7 mld KČ na dovoz S. azylantů, civilisté hlavní oběti krize, nutno řešit politicky! Irák na věc přispívá i v okolních zemích. Anbar hostí 9 tisíc, Kurdýzie 60 Syřanů (NINA) * Zdravotnictví v jord. táboře Záhatri efektivní, práce technická, tvrdé počasí v regionu - Edwards, UNHCR; "WFP poslal 3000 uvítacích jídel, UNHCR 500 matrací a 1000 dek" (UNPR)
 8. Tahák ag. NINA: Prov. Anbar a množ. dalších provincií jsou svědky demonstrací a občanských okupací, s požadavky propuštění nevinných vězňů, a dodatkem boje proti korupci, korupčníkům a za schválení zákona o amnestii, a zrušení čl.4 Teror (pí) * Irák znovuotevřel hranici s Jordánským královstvím. Závěra minulý týden byla z bezp. důvodů (NINA) * Hakim diskutoval s delegací bloku "řešení," ten ocenil roli Islámského Njv. Koncilu v řešení současné krize (NINA) * Al-Sadr podpořil iniciativu Al-Hakimiho, upřesnil, že někteří v Iráku považují právě zákonnou výpleť funkce premiéra za diktatoriální, pozdravil prezidenta, a premiéra vyzval k bližšímu kontaktu s demonstranty (NINA) * Koalice Irákie posbírala 100 podpisů, aby premiér vydal, "dle ústavy," k prohlasování seznam divizních velitelů, v. rozvědky a v. armády (NINA)
 9. MV Pakistánu varuje před útoky na Kadriho pochod, který se blíží k Hislamabátu (NiW) * Mursí pochválil politiku EU (zvláště asi její umění hromadit správná rozhodnutí "za desetinnou čárkou" těch špatných), pokládá vztahy s EU za klíčové, a doufá, že EU souhlasí s jejich upevněním. "Prezident EC Egyptu drží palce" - Mursí (NNN) * Mozambik: deště, vodní eroze infrastruktury. Už 7 mrtvých, zkraty, řícení, cesty, mosty, dostupnost. Stovky bydlišť, škol xxx (NNN) * 1 z 10 úmrtí v dospělosti na tabák - WHO, Tisková Agentura Ghany (NNN) * Ban Ki-moon zavzpomínal na pocity pokroku při rekonstrukci Haiti (UNPR)
 10. MZ Itálie označil náhodný útok na (ita) západního vyslance v Benghází jako útok na samotnou "Novou Líbii," a tak se efektivně vměšuje. Dále, zástupce historicky protilybijsky-teroristické země označil útok za teroristický čin, co naplat, že zemi efektivně okradl. Konzuláty v Benghází jdou jistě Libijcům bohl. ideologickou příslušnost k duhu. Což takhle Rakouské vyslanectví v Brně? MZ Itálie se ještě dále vměšoval, že podporuje další reformy autority v Tripolisu. Jak vidíme, Itálie si s rozdělením Líbie nedělá hlavu: trošku se na Tripolis zakřičí, trošku s místní bezpečností zacvičí, a on už se (ze vzduchu a do zahraničí) "modernizovaný" stát nějak roztrhne, což? Vyjádřit znepokojení by mohl do třetice Švýcar. A pokud nic, přidáme si do třetice sami, že si vyslanec nemusí stěžovat, neboť byl z Líbie celkem slušně vyprovozen, ba dokonce varován před svou cestou (NNA) * Další organizované znásilnění v Indii, policie hledá sedmého viníka, místní politik shazuje vinu na policii, že by problém v celé Indii vyřešily noční kontroly jedoucích autobusů, což prý policie pro svou lenost .. Oběť zatím žije (NNA) * (pí titulek: CAR je spokojená s demokratickými rebely Seléka) Vládní vojáci jsou natolik prohnilí, že zavětří revoluci, odhodí zbraně a ustoupí do lesů. Mzn. komunita musí tvrdě pomoci vládním vojákům, vojensky, civilně i materiálně - Margaret Vogt, OSN (UNPR)
 11. Šéf NIK Iráku zběžně informoval francouzského vyslance o předpokladech vyřešení krize, tj. navrátit atmosféru spolupráce a tak vyřešit legitimní požadavky v souladu s Ústavou a zákonem. Také vyslance informoval, že vnitřní a politické krize znemožňují Iráku hrát reálnou a efektivní roli v mírnění krizí regionálních, a tak přispět k jejich řešení. Ammar al-Hakim dodal, že udržuje kontaktu a setkává se s politickými vůdci, kleriky, stejně jako s kmenovými vůdci aby obsáhl krizi. Podtrhl roli Národní Aliance, načež fr. vyslanec Dýn Gojer Ocenil al-Hakimovo protikrizové působení, a projevil Zájem své země udržet demokratický proces v zemi, podpořit Stabilitu regionu. (NINA) * USA vs Francie v koloniích: somálský us-šabáb vraždí francouzské žoldáky, které posílá bombardovací levičák na záchranu francouzských kolonizačních agentů (RT) * Suu Kiy se v takovém prostředí jistě daří: její nadobčané žádají demokratické reformy, tedy další navýšení etnické nerovnosti před zákonem, zatímco prezident bojuje s místní PKK - Kachinského etnika, a v zemi se střídají televizní štáby zájemců o lukrativní pozemky takové rozdováděné země, s připravenými popřevratovými hrdiny, s bohatou výslužkou od USA - ty vždy za daných okolností těží. Co s Francií? (RT)
 12. Pakistánský Premiér vyrazí nynější správu Baluče, dohodl se s protestujícími pozůstalými - proti šjítům namířeného - pro-sektářského násilí. Protesty měly širokou oporu mezináboženskou, nadprovinční i v Londýně (RT,NiW) * Nigérie, Senegal posílají vojska do Mali. OSN žádá AU o detaily možného voj. plánu. Dipl. řešení jsou se stolu, běloši ve vzduchu, a mrtvé děti. Jde to pěkně dohromady (NNN,pí) * Pracovnice NGO popravena údajně Talibanem v Květoluči (RT) * Mursí s Ahmadinežádem zopakovali společný odpor proti jakýmkoli vojenským řešením v Sýrii, Egypt oponuje jak Asádovi, tak Londýnské grupě bratrovrahů (IRNA) * Syrská Armáda zabránila výbuchu dvou náloží poblíž mostu Tamer, Daraa (SANA) * Jednota Muslimů trnem v oku imperialismu - guv. íránské prov. Sistán a Balučestán k událostem v Pakistánu (IRNA) * Červený Kříž v Mali urguje všechny strany k respektu Mzn. zákonů a bodům charty k lidskosti (NNN) * Útok v Mingoře - "zpráva" pro vzdělání v Pakistánu (Pí, Dawn) * Útoky na Šjíty plní stránky pakistánských novin (pí) * Zhoršení bezp. situace v oblastech které byly zbaveny dronem pro-vládního Talibánu? (pí) * Premiér telefonoval o Baluči s Altáfem, Navázem a dalšími představiteli politických stran (APP) * MK Afg. Sajíd Rahýn vyzval všechny složky spolč. k řešení problémů dialogem, inteligenci k bystrosti, respektu a spořádanému názoru na svět. Bývalý prezident a souč. MV také promluvili. Jistě (naprosto ne-nezajímavý,pí) text konference bude k disposici (BNA) * Ranění z Kvéty a Karáčí (Hazara/šjí) převezeni k péči letounem C-130 (APP) * Mladý muž po hádce s bratrem podpálil otcovský dům a uhořel - Irácká Sulajmánie (NINA) * Teroristé zaútočili na tým opravářů odstraňujících následky sabotáže v elektrárně Aleppo, nezraněné unesli (SANA) * "Situace v Sýrii se strašně zhoršuje, kvůli těžkým konfrontacím mezi Syrskou oficiální armádou a Syrskou Svobodnou Armádou, které brání uprchlíkům v návratu domů. Postaráme se o všechny jejich potřeby" - Sadún Šalan, Anbar (NINA)
 13. mMZ Alžírie: "zahraniční intervence v Mali, z vojáků Nigérie, Senegalu a Francie, vedle Maliských voj., je suverénním rozhodnutím Maliských autorit, které žádaly pomoc od přátelských sil" (APS) * V Sobotu Alžírie zopakovala "jednomyslnou podporu Alžírie přechodným Maliským autoritám," což reagovala na útoky v centrálním Mali, "útoky na úz. celistvost Mali", MZ Belani (NNN) * Přechodná vláda(?) Mali konzultovala v širší delegaci ty rozměry krize v Mali, na které se ze vzduchu nebere ohled, možnosti spolupráce, bezp. otázky NATO-regionu (APS)
 14. Sabotéři odpálili zemědělské zařízení v Kirkuku, vlastník Šejch Assi (NINA) * Spojené síly Hilly a Kut zadržely dle zvláštních instrukcí 6 podezřelých z vlastizrady v hledáčku a předaly je vyšetřovateli (NINA) * 13/1 Policie uháněla s raněnými do nemocnice. I tak 1 mrtvý, bmb. útok na minibus (NINA) * Irák: Útoky na armádu obecně rostou, útoky na vzdělání též svědčí o předání velení výš - Samarra, Hilla (pí) * 14/1 Kapitán vojsk zabit na vakancích jižně od Mosulu, přís. puma. 3 lidé raněni výbuch poblíž voj. stanoviště vých. od Mosulu (NINA) * Tři kaťuše zranily 4 dělníky - Tikrit, 13.1 (NINA)
 15. Příští samit AL: ekonomická krize Arabských revolučních zemí, tržní, energetická a logistická spp. (pí:NNN) * Země je v popředí, naplněna hrdostí, respektem, sebevědomím, láskou k životu, ale máme stále dost práce před sebou - Ekvádorský prezident (PL) * Brazilský držitel ceny UNESCO ji věnoval svým kolegům, ti by měli učinit totéž, neboť nikdo jiný nemůže napravit jeho hrubou administrativní chybu, a to, že on je kolega svých kolegů, takže darovat ji jim a zříci se jí je logická chyba a urážka autority zároveň (PL) * Bleší trh, Vermont: dechová zk. indikuje infekce (PL) * Jamajka zkvalitňuje sanitaci (PL)
 16. Brahimi urguje rychlou aplikaci Ženevské dohody, bohl/Assáda (UNPR) * Alžírie se postarala o 18 tisíc Syr. běženců. 5 kolejí v Alžíru a několik v jiných městech, děti pedagogicky integrované, přístup k bezpl. zdrav. péči a pod. "Mírové politické řešení konsenzem všech skupin občanů Sýrie jediné řešení, co nejdříve, bez vměšování, suverenita, integrita" (APS) * Na šestikilometrovém pochodu prezident tripartity Tadele Jimer řekl, že spolupráce vlády, odborů a zaměstnavatelů prospívá průmyslovému míru, a k 60. výročí Etiopské Federace Zaměstnavatelů projektoval likvidaci chudoby a posun země mezi středo-příjmové (NNN) * Ghana - Tunísie 4:2, Černé Hvězdy se budou připravovat na Kongo (NNN)
 17. Region věří v správná řešení sporů s centrem, dokud se volí správná slova (§140) - Džafar Javar, obě strany mají konkrétní body k bezpečnostnímu jednání, zatím koordinace není chvalitebně načrtnuta, jednání Erbilu a Bagdádu mají pokračovat opět v Neděli (NINA) * Anbar zvažuje žalobu na vládu, Sulajman podezírá Anbar (NINA) * Mutlak (Irákia) a Džafari (NAliance) se shodli na významu hovorů, setkání aby se krize změnila v příležitost. Mutlak naléhá na ukončení a zamezení policejních provokací, nátlaku. (NINA) * Hnutí Kurdistánského parlamentu Taghjír varuje soupeřící bloky v Bagdádu aby se věnovaly řešení všech sporů dle Ústavy, považuje za nutné realizovat ústavní požadavky protestujících - Faraj (NINA) * Bakir al-Zubaidi třikráte podtrhnul důležitost a roli akceschopného parlamentu, nevynášení problémů, nebojkotování, a úcty k ústavě. "V případě, že naší rozpolceností a nekooperací dovedeme instituci parlamentu do marginální role, nebo dokonce budeme problémy a agendy pro vnitřní či vnější konspirace vytvářet, ztratíme jednotu v zemi " (NINA) * Kajs al-Šathýr (KI) doufá v hladké zmírnění Zákona Spravedlnosti a Odpovědnosti (NINA) * Sadristé varují před vágní amnestií, propouštěním tisíců teroristů - Hindawi (NINA) * Koalice Irákie podtrhuje důležitost amnestie, varuje před protraktováním demonstrací - al-Duri (NINA) * Komise LP Bagdád doporučuje uzavřít případy Baathistů, navrátit jim majetky. Demonstrace jsou oprávněné, vlastenecké - Ministr al-Sudani (NINA)
 18. MV Pakistánu R Malik označil dlouhý pochod za mělký pokus rozvrátit demokratický proces, někteří experti souhlasí (APP, NiW) * Indický generál B Sing je si jistý vinou jedné národní strany, zvláště pak pozicí oběti svých vojáků. "Vojáci obou stran byli namasírováni k agresivitě v případě zaznamenání provokace" - B.S. Velitelé obou praporů ve sporu budou nahrazovat šetření rozhovory. Nic proti rozhovorům, naopak, ale co pomohou proti osočování, jak vyloučí, že zde nebyla třetí strana, což se pozdává vůbec jako lákavé vysvětlení! (RT) * Nigérie zadržela 10 velmi hledaných podezřelých z organizace terorismu; dnešní teror v N. se připisuje sektě, která oficiálně povstala proti vládě v s-v. městě Majduguri r. 2009. I běžní zločinci však skrývají svou činnost pod hesly Boko Haram. 1500 lidí zemřelo od té doby v útocích a přestřelkách, vč. bezp. sil. (NNN,pí) * Možná by Indie měla (i Pakistán) zvážit co říká Singh o svém praporu. Totiž takové instrukce, chtějí-li obě země vyjednat mír, v případě jakékoli náhody, neštěstí, nedorozumění - vztahy naprosto bezdůvodně zhorší (NiW) * Írán, Irák dokončují vydání vězňů schv. prezidenty (NNN) * "Strčila jsem Muslima pod vlak, protože nenávidím Hindů a Muslimy od r. 2001 kdy složili dvojčata" - vražda 2. stupně, h/c, pachatelka z Nujoku (NiW)
 19. "Inspektoři mají v Tehránu žádat o přístup do dalších podezřelých objektů " / "..zatímco Izrael a spojené státy (..?) trvají na podezření, které se ani inspektorům nepodařilo spolehlivě vyvrátit" - aktuální technika manipulace v "českém" rozhlase. Parchin, na který nemá Agentura bez oboustraně vstřícného přístupu právo je vymazán "podezřelými objekty," a to tak, že nemálo čechů takovou formulaci ihned odsoudí. O jaderné výzbroji dvou států také ani slovo. O kvalitě podezření, sankcích nic. Spolehlivé vyvrácení nebo potvrzení ukazuje na nějaké "částečné potvrzení?" Hlavně napovídat mnoho o Ajatolázích a Fatvách, bez překladu, ehm, že. Aby ti zbývající vymývatelní snáze šňupli z Islamofobie při řízeném strachu z Íránu. Proč USA nepožádají Írán o vojenskou podporu proti Syrským teroristům, stejně jako kdysi v Iráku, proti stejným teroristům jako v Mali: kteří "postupují k metropoli"? (pí) * Ohrožení Koptů na Sinaji zažehnáno, útoky agentů i teroristů na bezpečnostní síly nutně častější (PL) * "USA užívají migrační politiku k poškozování, nátlaku a vydírání Kuby" - Granma (PL) * V rámci válečné operace chce 55 zemí přenést Sýrii k ICC pro válečné zločiny (pí:NNN) * Ruský expert - "sankce významným zpestřením propagandy, ale přední překážkou jednání G5+1 a Íránu o jaderných právech rozvojových zemí" (IRNA) * Přes miliardu dolarů se odrazí v námořních projektech IRI k letošním "10 Dnům Rozbřesku" (IRNA) * "Studie v zahraničí - náš významný kapitál" - Adž. Chamenej (IRNA) * 14 vojáků zabito n.s.zařízením v pak. Miranšáhu (APP) * Španělský voják zahynul při likvidaci silniční miny - měl to nechat expertům (BNA,pí)
 20. Súdán vítá Nigeriské investory, zvl. do cukrového prům. - zal. 1962, Nigeriský MZ zvýraznil umění využít zdrojů Afriky (NNN) * Premiér Ašraf zve k investicím v Pakistánu, zaručuje přátelské prostředí, pobídky a odlehčení, ocelářství (APP) * Keňané kontrolují svůj id-záznam ve volebních strojích i pomocí SMS (NNN) * Ghanský prezident žádá od opozice konkrétní údaje o stejných sériových číslech volebních tiskopisů, a počet hlasů tím ovlivněný, »nejen« petici. (NNN) * Důkladný a rafinovaný přístup k zaměstnanosti v Jordánsku + 18 tisíc míst vč. VŠ (NNN-PETRA,14.1.) * Britský MZ Fajleth Hagúš ocenil schopnost Etiopie utrácet europůjčky (NNN) * mMZ Alžírie Bensaláh, PPA Abás, pres. Maurit. Abdelaziz a několik dalších AL/EU ofipostav se zúč. převážně kulturních oslav 2. výročí ne negativních změn v Tunísii (APS) * Každá provincie po direktorátu urbanistiky institucí, rovnováha mezi státní a soukromou výstavbou - Tebboune (APS) * "Turecká vláda blokuje politické řešení v Sýrii" - Kilicdaroglu, CHP (SANA) * Chytrá podpora mouky, cukru a bavlny - Syrské ekonomické reformy (SANA) * 38 nových domácích fíglů v Íránském ropném průmyslu připraveno k "exportu" (IRNA) * Indický vyslanec podtrhnul utvrzující se vztahy s Íránem, pozitiva pro vědu, techniku, vzdělání, zemědělství a průmysl především (IRNA) * 6. mzn. přehlídka Turistiky, Hotelů a Investice na ostrovu Kiš do 18.1., účast Tajska, Turkie, Malajsie a Singapuru (IRNA) * Jihoíránský přístav Azílie srdcem sv. energie - finský vyslanec (IRNA) * Nový projekt v Heratu, 2MW a tisíce zavlažených hektarů - Fazli (BNA)
 21. Největší nebezpečí sv. míru vedle USA? Šíření dronů, rozšiřování jejich působku * Obama dosadil dva ultrapropagátory ničím nepodložených, kontraproduktivních a zvěrských dronů: Hagela a Brennana (NiW) * Korupčníci a pašeráci dostanou za uši novým zákonem - ME Sýrie Džamil (SANA) * 30 mld Iráckých dolarů - cena za uzavření přechodů do Jordánska - Rýša, CIS (NINA) * Syrská mládež žádá vyšetření a tresty v monopolizaci trhu lidských potřeb (SANA) * Podstatným faktorem redukce rozostření vůle u tabákové závislosti je "ranní cigareta." Zde je nejmenším krokem věnovat se ráno nejprve jiným oblíbeným věcem, a stanovit si namísto první cigarety přesný čas, odklad na určitou hodinu (pí)
Čerstvé potyčky demonstrantů (za minimální plat) se sedláky a policií v JAR / gumové projektily (NNN)
Přežila ANC občany?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama