NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 18.1.: Tehrán a IAEA mohou vyřešit všechny nedostatky kompletním balíčkem, v němž jsou výslovně rozpoznána zpochybňovaná jaderná práva...

18. ledna 2013 v 14:27 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. H Nackaerts (IAEA/MAAE) v Tehránu. Írán pokládá bodový plán 2007 za dobrou základnu pro utvoření nového modality plánu (IRNA) * "Každou jadernou elektrárnu, [tedy v zemích jako je Írán,] navštíví před spuštěním mezinárodní tým odborníků IAEA, a stejnětak Bušér je dle IAEA .." - úštěpek z odpověďi envoje Íránu v OSN Chazaího, adresátem redaktor Nujok Tajms (IRNA) * "Dronové útoky USA v Pakistánu jsou kontraproduktivní, dokud boj proti terorismu vypadá jako válka proti Pakistánu, jak diplomaticky, tak fyzicky" - MZ Pak. Hina R Chan: "Nejsou nijak legální, jsou kompletně nezákonné, a věříme, že navrch toho všeho jsou ještě kontraproduktivní" - - "Vidíte, že když drony zaútočí, Pakistánský boj proti terorismu jde stranou, a nastupuje vnucená Americká válka proti terorismu. Zadruhé, dáváte tím ideologický prostor těmto lidem, aby tancovali kolem a dále ruinovali. Je zde soubor důkazů - ne naše práce - ale Britů a Američanů - že je zde slušný stupeň civilních ztrát." (NiW) * Libanonský prezident vyjádřil víru v diplomatické snažení zvl. zmocněnce pro mír v Sýrii OSN a AL Lachdara Brahimiho, podtrhl nutnost vykrystalizovat takové řešení, které je odsouhlašeno všemi stranami, a zachová jednotu Sýrie, práva a svobody občanů daleko od násilí a extremismu. Také povolal k posílení mzn. úsilí zkoncentrovat nové myšlenky k řešení Palestinské otázky, a Arabsko-Izraelského konfliktu, a tak zajistit základní podmínky a stabilitu na středním východě (SANA) * "Tahanice s USA o bezpečnost po odchodu se mohou vleci celé roky." - Zalmai Rassoul, MZ Afgániej, USA se snaží opět zajistit svým residuálním "oestetiš" okupantům soudní imunitu, na dobu neurčitou, což se obvykle velmi osvědčuje vis-a-vis výtržnosti, mučení, znásilňování, úmyslné dopravní nehody, a bůhví co všechno "milášek muší." A AlKajda, abychom nezapomněli! (BNA,pí) * Emiráty a Argentina potvrdily zájem usnadnit spolupráci v rámci mírového jaderného rozvoje, kosmickém programu, a rybářství. To by jistě prospělo USA a Íránu, jen nevíme kolik toho nemírového by musely spojené státy vykydat ze svých kanceláří; aneb jediná osobnost politiky USA je Kucinič (pí,NNN)
  2. Indie stojí o rozšíření a upevnění vz. vz. s Vjetnamem, vp. Ansari zvýraznil regionální uskupení jako dobrou platformu pro reg. bezpečnost, a ocenil podporu, které se Indii dostalo od Vjetnamu pro její kandidaturu na permanentní pozici v OSN. "Gratuluji vedení a lidu Vjetnamu k jejich úspěchu v redukci chudoby z 58 na méně než 10 procent ve dvou dekádách," - zaslechli jsme totiž z našeho rozhlasu, že "něco ve Vjetnamu se výrazně utahuje." Tak to asi byla chudoba, ale rozhlas o takových věcech nesmí mluvit. Je totiž americko-německo-francouzsko-anglický, jak hudbou, tak společností, které slouží, jen jazyk jej odlišuje. A pak důraz na Kult, Fundovanost, morálku Prožij-Sám, velkoústou Nezávislost, Investigativnost.. prostě všechno to, co není faktem tvoří hlavní pilíře Rozhlasového Kultu. (NNN) * Jednotky OSN v Libanonu popřely, že by OSN odposlouchalo v zemi telefonní hovory poté, co některé noviny zveřejnily Reuters/AFP klintnovinky, že na základě takových odposlechů jednají Libanonské a Palestinské orgány v jakési tripartitě o "protiteroristických opatřeních v palestinských táborech n/ú Libanonu." (NNN) * Kuvajt PI si plácli s Vjetnamem na projekt rafinerie. Úvodní fáze uvidí import suroviny z Kuvajtu, přesun palivového produktu pod Vjetnamem a petrochemického produktu pod investory, aby se dvě stovky miliard KČ nemusely trhat z rozpočtu jakékoli další vlády (NNN) * %ástupce Čaviho označil zdravotní stav moderní revoluční postavy za mírný pokrok, ale i tak za bitvu. "Budeme jej o změnách v zemi průběžně informovat" - Maduro (NNN) * Syrský národní tým se připravuje na zápasy proti Jordánsku a Singapuru 6. Února v Ománu. Trenér vítězství nevylučuje (NNN) * BK OSN se sejde k Sýrii ještě letos. ", až bude zřetelně znát, zda zbraní přibylo či naopak" - Bogdanov: "Také nejspíše padne zmínka o pozorovatelské misi, kterou bude třeba začít, nebo ukončit" (NNN) * "Tajské autority s postarají o rohinžské uprchlíky dle dohod OSN. Pašeráci bílého masa budou potrestáni," - Šinavatra. Ti kteří přišli za prací pak budou odděleni od těch, kteří se stali oběťmi pašeráků (napůl se liší svými požadavky: uprchlíci chtějí do třetí země, a napůl se liší tím, zda a jak zaplatili za převoz) (NNN)
  3. MZ Monaka Cosé Báža nazval Írán důležitou a historickou zemí a urgoval pokrok v ekonomických i kulturních vztazích. Podle údajů MZ v Úterý, vyslanec IRI ve Francii Ali Ahani, který je pověřený Monakem předal kopii svého podpisu MZ Monaka Cosé Bážovi. V ceremonii Báža řekl, že nedostatek informací tvořil překážku uspořádání spolupráce mezi dvěma zeměmi. Dodal, že bez seznámení se s Íránem a Íránci nemůžeme rozpoznat skutečnosti a že dialog mezi různými sektory obou zemí je nutný. Ambasádor Aháni na svou stranu vyložil o pohledech Íránců na mzn. a reg. otázky. Oba pak probrali různé odstíny vztahů, potenciály ve vz. spolupráci (IRNA) * Egyptský prezident na informačně-mediálním Arabském kongresu zdůraznil svobodu projevu a lepší přípravu názoru i pro západní odběratele, ale vůbec, že je třeba přitlačit, Kuvajtský ministr Mládeže a Internetu zhodnotil pro agenturu KUNA konferenci jako přínosnou, podtrhl shodu všech účastných zemí vynést spolupráci mezi arabskými masmédii na profi úroveň, a odpovědně tak také posloužit jejich společným zájmům // jako jsou na př. častější návštěvy Klintonových aj. v regionech a odvětvích (NNN,Ra) * Mzn. Federace Judistů má v plánu bližší propojení Juda s s Kubou, Kubánský prezident Judistů pak nápad označil za zlatý, zvláště pak možné zbudování Mzn. Judistického Tréninkového Centra na ostrově pochopil jako významnou výzvu (PL) * Muslimky a Rusky mohou mít v občanském průkazu šátek, pokud nezakrývá obličej. Změna byla vybojována na základě náboženské svobody, (ABNA) * Arabská média musí udělat více pro zlepšení obrazu Arabů, tvrdě nabízet svobodu a dialog, názorově se vypořádat s šířící se ignorancí, zločinem a terorismem - alž. ministr informací v Káhiře (APS) * Blízcí považují smrt Aarona Swartze, 26, spoluzakladatele Reditt, DP, za politickou vraždu. Vláda aktivistu předtím chtěla odsoudit až na 35 let na základě těžko prokazatelných a těžko vyvratitelných - obligátních - podezření. Na pohřbu jej tvůrce Internetu Tim Berners-Lee označil za přední postavu Internetové Etiky a informačního pokroku, ili za dobrého programátora : "až do konce bojoval hájil Cestu." Závěrem týdne má nujorské nám. Tajms ožít v jeho připomínce (RT) * Policie zatím vyšetřuje atentát na Dagestánského soudce Magomeda Magomedova, násilí v regionu je obvykle sektářské, pro-americky "Islamistické" (RT) * Kuvajtské ženy se mohou ucházet o místo prokurátora. Zatím asi 32, z toho půlka právniček, toho využila, a podala žádost na kuvajtském ministerstvu spravedlnosti (RT) * 20 dětí zemřelo na chřipková onemocnění v USA tuto zimu. Pouze 45% z 8000 dětí v tom věku obdrželo očkování proti chřipce. Obvyklé následky jsou ve stovkách dětí ročně (RT) * Centrální autority USA odsoudily zprávy tisku o použití chem. zbraní Damaškem mezi blábol. Ani tak však není přesvědčivě dokázáno, že by většina západních médií nebyla právě přímo napojena na zájmy Vošinktonu, ať už v jakémkoli směru příkaznictví (RT) * "Situace na jihu Alžírie stabilní," Červený Kříž je připraven adresovat situaci utvářející se konfliktem v Mali. "AČK je připravena na každou možnost" - Lahseni Búchakour (APS) * K letošnímu konci Perského roku má být na oběžnou dráhu vynesen satelit z dílny studentů, a během roku pak v rámci přípravy na cestu člověka do vesmíru odstartuje na oběžnou dráhu nosič s opicemi. Íránci očekávají první cestu posádky do vesmíru svépomocí během 5 nebo 8 let. Opičí hvězdolet nese název Pišgam, tedy Pionýr, průkopník (NNN)
  4. Předseda evropské komise pro zahraniční politiku ratifikoval svou podporu novému režimu v Tunísii. Zahraničně-politická rozhodovací grupa pak v jednomyslném souhlasu dlaněmi plácla několikráte do stolů, a pak salva přerostla v nakažlivý potlesk. Nestává se tak často, aby elitní tvář EU, kterou většinou nikdo nikdy neviděl, ratifikovala své přesvědčení k arabské zemi ještě předtím, než USA aktivizovaly erbovní problém s takovou zemí. Tedy samostatná EU. A pokud se nestal Izrael, pak šťastně ratifikují podporu muslimský zemím bez pomoci účetního dodnes (NNN) * Padesátiletý Kamal doufá, že nový Egypt se začne starat o hospodářsky, zdravotně a tak bezpečnostně primární vodní zdroje. Faktorů které k jejich likvidaci slouží je mezi zákony tolik, kolik možných politických aktivit, jejihž i jen marginální emanace hrubě odstraňuje velké části problému. Pro Egypt by jistě prospěl i státem podporovaný pracovní a kontrolní aktivismus. Něco jako "Mládež mapuje zdroje znečištění" (NNN) * "Věříme, že Sýrie překoná vítězně svou krizi. Není jiné cesty než národní smíření a volby v Sýrii" - Mahmúd Ahmadinežád, "chaos sponzorovaný některými zeměmi překoná Syrská solidarita" * Syrský Premiér na svou stranu nabídl přehledný obraz situace ve své zemi a řekl, že nepřátelé Syrského národa, po mnoha pochybeních zacílili na ekonomické infra-struktury země, a hegemonické síly se snaží stavět ekonomické tlaky proti Syrskému lidu. Upřesnil, že Íránské pokroky v různých ohledech jsou důvodem zájmu i nadšení všech nezávislých národů, a zopakoval nadšení Syrského lidu pro pokrok v Íránu (IRNA)
  5. Irák: 12 zabitých, 150 raněných útok v blízkosti sídla Kurdské KDP, Středa, Kirkuk * Útoky přišly zatímco měl Bagdád jednat s Erbilem. Nás nejvíce bude zajímat jednání je však v Neděli, a následující (RT) * Asjažské jednotky zvrátily pokus o bombový útok v Kurdýzkém Iráckém Erbilu. Jeden terorista nejspíš z tzv. "Islámského Státu Irák" zadržen s 6 magnetickými bombami při pokusu dostat je do města (NINA) * Jednání Kolumbie s FARC nadějné, FARC vyzvalo ministra zemědělství k zveřejnění průběhu jednání o agrárních reformách (PL) * Nejméně 26 pracovníků OSN, 9 civilních, 19 uniformovaných zabito v r 2012 (PL) * Nejvyšší pak. soud vydal zatykač na premiéra ohledně podezření z korupce, resp. porušení zákonů a regulací, když byl ministrem Vodohospodářství a Energetiky. Prezident AA Zardari k tomu svolal krizovou schůzi (IRNA) * 3 ranění silniční nástraha poblíž národního divadla v Bagdádu. Policie uvádí i několik poškozených domů (NINA) * 4 mrtví a 25 raněných - výbušné auto v Tuz Khurmatu, východní Tikrit, Irák, v blízkosti sídla Kurdských politických stran (NINA) * Útoky a přestřelky poblíž sídla rozvědky v Kábulu, poledne, Středa. Násilí začalo sebevraždeným výbuchem, policie zatím nehlásila oběti (RT)
  6. "Svolala jsem zvláštní zasedání Zahraničního Koncilu k evropském partu k řešení krize v Mali" - MZ EU Aštonová, nejspíš na dnešek (NNA) * Belani: Alžírie po konzultaci s Maliskými autoritami uzavře tyto hranice. Obě strany zopakovaly zvláštní vzájemné vztahy (APS) * Další útok na Pakistánské pohraničníky zatím Indie nekomentovala. Pakistán označuje za útočníka složky Indické armády (RT) * Nerwa, Warekan: Turecké letectvo v pondělí opět bombardovalo pohraničí Irácké Kurýzie. Následky neuvedeny, v úterý pak titéž pachatelé bombardovali množství vesnic v Kandilském pohraničí Iráku - likvidace 7 domů ve vesnici Silly, obyvatelé se zachránili útěkem do okolních vesnic (NINA) * Sebevražedný atentátník zavraždil Iráckého zákonodárce Efama al-Esawiho, v rámci přetvoření demonstrací na sektářskou občanskou válku. Íránský MZ a šéf Egyptského Azharského střediska Tajíb odsoudili pokusy rozdělit Muslimy jako nejnebezpečnější atribut zahraniční konspirace proti stabilitě a míru v širším regionu (NINA,IRNA) * Issawi zabit jako účastník protestů východní Faludži, poté dva lidé zraněni jako účastníci jeho pohřbu, silniční nástraha (NINA) * Úterní exploze na Fakultě Informační Techniky syrské Univerzity v Aleppo: 82 obětí, pachatel ještě ve Středu neznámý (NNA) * 3 policisté zabiti v ozbr. útoku v Bagdádu, Středa ráno. Útočníci uprchli (NINA) * Útok na kontrolní bod: jeden zabitý voják, Tuz Khurmatu, vých. Tikrit (NINA) * Tesco se omluvilo, že hamburgery v Irsku a Británii dosahovaly až 30% koňského masa (RT)
  7. AU potvrdila svou spokojenost a podporu Somálským silám a vládě, a prodloužila o 6 měsíců misi AMISOM. AU také vyzvala své členské státy i mzn. partnery k další podpoře rekonstrukce federálního Somálska (NNN) * 2004 Alžírie otevře dvě muzea věnovaná národní námořní historii a Africkému kulturnímu dědictví - MK Chalida Toumi (APS) * KLDR obdržela Novoroční blahopřání vlády a tak lidu Namíbie, vyjadřující víru v pokrok lidové republiky a posílení existujících pevných oboustranných vztahů obou zemí (KCNA) * Alžírská pošta vydala k alžírskému novoročnímu Jenairu památeční známku (APS) * 15. 1. 1928 vyšlo první číslo revolučního denníku Saenal, oblíbeného i v zahraničí pro své protiimperialistické postoje zjm. k Japonsku (KCNA) * Mozambická Lurijova UNI objevila 2ks jedovatého hada Thelotornis Usambaricus, který byl zatím nalézán jen v Tanzánii. Na jeho nervový jed zatím není protijed (NNN) * Jihosúdánský MZ Ali Kerti dorazil v rámci zpravodajství mírových procesů Africké Unie do Líbiského hl.m. Třípečetí. V plánu je ještě Tunísie a Alžírie (NNN) * Angola a okupovaná Korea doladily dva Angolské projekty Soulského Ekonomického Rozvojového Fondu Spolupráce ve velmi citlivých oblastech k obecné spokojenosti. Dlouhodobý projekt se týká bezpečnosti a technologie (NNN)
  8. "Mladí rychlobruslaři jsou fyzicky, technicky i takticky připraveni dále potvrzovat korejskou národní hrdost" - trenér Ri Jong Sil (KCNA) * Syrský přechodný prezident nařídil velitelům, vlastencům, mládeži, aby bojovali proti zájmům USA, Telafídu v regionu, kdyby přišel o život v antentátu. Arabští vojenští analytikové jej totiž upozornili, že namísto nepřístpuných vojenských akcí západ sáhne právě po tomto "řešení" a mediálnímu "pamlsku," k této kulturně-vzdělávací vložce západních médií tam, kde je poučováno o zahraniční politice (ABNA)
  9. Prez. Asád doporučil ochotné jednání s opozicí, dosažení obecných voleb, proces utvoření nové ústavy (tj. redefinice prezidenta, při které prezident nutně přichází o tenuru) a národně-rekonciliační konferenci a proces (ABNA) * Pokles zbrojení je pouze zpochybňován sekcí propagandy velení cizineckých legií v Sýrii. Taková věc má své důsledky zvláště v morálce NSAA, a regionální politice, proto je třeba dalšího kk. šetření ve věci (pí:ABNA)
  10. Tehrán je připraven odstranit "pochybnosti o dění v Parchinské vojenské základně," které západní fašisté rádi ze vzduchu vytvářejí, ale jenom pokud nebudou nadále pošlapávána jeho práva na jaderný rozvoj, garantovaná jeho spoluprací s mzn. ag. pro jad. eneregetiku MAAE/IAEA, a především mzn. smlouvou NPT, jejímž je Írán signatářem, na rozdíl od všelijakých Francií, Británií, USA a dalších, kteří naprosto bez skrupulí pokračují ve vývoji dalších a dalších jaderných zbraní hromadné destrukce a vraždění. "Parchin je vojenská základna, a nemá s jadernými aktivitami nic společného" - mluvčí MZ Ramín Mémanparz (NNN) * Tehrán a IAEA mohou vyřešit všechny nedostatky kompletním balíčkem, v němž jsou výslovně rozpoznána zpochybňovaná jaderná práva této země a zahrnuty všechny možné pochybnosti a nejasnosti, spolu se specifickými rámcovými řešeními pro každý jednotlivý případ - mMZ IRI (NNN) * Írán je samozřejmě připraven odstranit i technické starosti IAEA ohledně Íránského jaderného programu. Obě strany závěrem loňského roku probíraly právě modality plán, tj. důležité rozdělení politického povyku na konkrétní body, a stanovení jejich ujasnění mezi agenturou a Íránem (NNN)
pinews jsou z technologických důvodů dočasně redukované
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama