NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 21.1.: Slinty, bláboly, a zjm. to byly USA, kdo zneužívají informační technologie za účelem hromadného vraždění v zahraničí, ale dle pravomocí jejich lokálního boha, i v domově

21. ledna 2013 v 8:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. IAEA podmiňuje přípravu modality plánu pro standartní nejasnosti přistoupením Íránu na mimořádné a nadkompetenční "požadavky IAEA" ohledně vojenské základny Parchin. Je to asi jako kdyby vám v obchodním domě odmítli vydat v kleci uschovaná zavazadla, dokud neukážete obsah svých bot. Nechápu jak může agentura bojkotovat veškerou spolupráci s Íránem dokud neumožní USA "prohlídku vojenské základny"? Říkám veškerou, protože odmítat kvůli Parchinu sestavit modality plán znamená ponechat množství bodů bezdůvodně nejasných, a tak bezpečnostní situaci kolem jaderných zbraní ve světě pouze zhoršovat, neboť "bez Parchinu nechť si o těch ostatních věcech myslí kdo chce co chce"; Ještě jinými slovy lze říci, že nikoli, že Agentura položila jaksi Parchin a strukturovaný postup (mod./p.) vedle sebe, ani, že by se nebyla schopna na modality plánu dohodnout, ale, že není ochotna svůj požadavek ohledně Parchinu buď zrušit, nebo zahrnout do strukturovaného postupu. Írán tedy "odmítá povolit přístup na vojenské zař. Parchin 'jaksi' mimo záznam." Že Írán odmítl podepsat strukturovaný postup je jen zlomyslně naformulováno totéž, čili, že Írán požaduje aby všechny "priority" Agentury byly zahrnuty v strukturovaném postupu, v modality plánu. Nikdo ovšem o nekompetenci Agentury a její polovojenskosti již dva roky nepochybuje, a kdo ano, patrně ani neví, co je to agentura, nebo nekompetence. Další kolo jednání je dohodnuto na 12/2 (pí,RT,NNN) * Šéf Arabské Ligy Elarabi probral s PA prezidentem Abbásem palestinskou ekonomickou krizi, prohlubující se teroristickou mstou Tel avivu na občanech Palestiny za aktivitu třetích zemí v OSN. V hovoru s Norským vyslancem Hanssen-Bauerem pak prez. Abás zopakoval, že Palestinský stát lne k mírovému procesu založenému na legitimních rezolucích a hranicích z r. 1967, s Východním Jeruzalémem co hlavním městem Palestinského Státu (NNN) * nMZ Izraele potvrdil, že je Izrael připraven se po 32 měsících "omluvit Turecku," za útok na převážně tureckou posádku aktivistické lodi Mavi Marmara (NNN) * Katar a Egypt budou spolupracovat na rekonstrukci Gazy, Katar projekt vyloboval a funduje, Egypt tendruje, dodává materiál a pod. (NNN) * Náměstek premiéra a zmocněnec vlády pro požadavky demonstrujících al-Šérystány potvrdil další osvobozování nevinných (ve středu propuštěno 70), podle všeho zadržených díky zákonné obdobě "administrativní vazby" v USA a Izraeli, varoval demonstrující před ozbrojenou infilitrací, a dodal, že na ochranu demonstrujících byla nasazena státní rozvědka (NINA) * Poslanec koalice Irákie al-Džanabí označil práci na zákonech z požadavků demonstrujících za nejvyšší prioritu, označil dosavadní úsilí sněmovny jako upřímnou snahu (NINA) * Zpravodaj Iráckého parlamentu al-Chalidi ohlásil, že konfrontace premiéra Malikiho byla v principu schválena (NINA) * Šéf OIC E Išanoglu vyzval všechny politické lídry a kleriky v Iráku "k udržování jednoty, sebezapření pro zájmy Iráku a k moudré odpovědi na požadavky demonstrucjících, a tak zachování sociálního smíru, stability Iráku" (NINA) * Státy Latinské Ameriky, a zjm. Venezuela má zájem na výborných vztazích s USA, budou-li založeny na oboustranném respektu. Venezuela je připravena prohlubovat takové vztahy s USA kdykoli - víceprezident Maduro; v současnosti takovým vztahům brání výroky vyslanců před kongresem, a používání sankcí a trestů, jakmile si Karkas dovolí společně uprdnout s Íránem nebo Kubou (PL) * Centrální Banka Venezuely znovupotvrdila svou podporu latinamerické a karibské integraci (PL) * Strana Korejské Solidarity a Pokroku na tiskové kf. v Soulu odsoudila nezákonné sledování Ri Sang Hoa jako proti lidským právům, a varovali vládu před povstáním celého okupovaného lidu, pokud budou takové praktiky pokračovat (KCNA) * Rusko se snaží zajistit nové kolo "jednání" mezi G5+1 a Íránem tento měsíc. V těchto rozhovorech se šestice zemí pokouší napravit to, co jedna z nich vytrvale sabotuje v Agentuře. Řekněme nestrannost (ironické?). Tudy cesta nevede, čili v těchto hovorech se spíše "velmoci pokouší zabránit válce, která je co hrozba vedlejším produktem vytrvalých sankcí, ke kterým je sabotáž v Agentuře jedinou cestou, zatímco právě tato sabotáž ohrožuje světový mír ještě obšírněji"; pokus o tahák (IRNA,pí) * I přes pravidla zahrnutá v Úmluvě o Nešíření (NPT) zaručující každému členskému státu, vč. Íránu, rovná práva k obohacování uranu, je Tehrán již pod čtyřmi koly sankcí Bezpečnostního Koncilu OSN (UNSC), protože odmítá jednostranný požadavek Západu, aby zcela ukončil proces obohacování, a zvláště ten, který je pod přísným dohledem Agentury (IRNA) * Dle organizace Crescentrating (hodnocení půlměsíce) Muslimští turisté zvolili jako nej-pro-muslimštější destinaci Malajzii: "vedle lehkého přístupu k halal potravinám je Malajzie zemí, kde mohou Muslimští turisté praktikovat motlitbu kdekoli právě jsou, na př. vč. obchodních domů, nebo letišť." Dle C/r je tak Malajzie s 8 z 10 bodů před Egyptem, s rozdílem jednoho bodu, zatímco za ním v daleko drobnějších odstupech následují Turecko, Emiráty, Saudie a Singapur. Halal je opak harar, a harar je na př. cigareta. Halal je jakési Muslimské "košér," čili obé různé větve Moseášovy tradice (NNN) * Čína vyzvala obě znepřátelené strany v Mjanmaru k jednání, namísto ozbrojeného konfliktu. Vládní stranu pak vyzvala k okamžitému prošetření dopadu šrapnelů na Čínské území. Mjanmar je známý etnickými nepokoji, živenými zvláště západním vměšováním, zkreslováním a vybíráním "vhodných" a "vhodnějších" stran k jednání ze strany OSN. OSN vůbec marginalizuje vše v Mjanmaru, co se netýká zájmů Buddhistického "disentu," resp. gerily, u které je opodstatněné podezření na zahraniční fondy (NNN) * Írán jako rotující prezident hnutí nezávislých států NAM vyzval spolek k ráznějšímu kroku za vytýčenými cíli. V tomto ohledu by měly být utvořeny pracovní skupiny ke konkrétním realizacím vytýčeného. NAM je 120 zemí a 17 pozorovatelských členů, jeho obyvatelstvo tvoří 55% světové populace, tedy zemí, které odmítají zapadnout do některého globálního mocenského bloku - což je dnes pouze blok USA, tj. země stojící při sobě během různých okupací a drancování zdrojů v NATO, nebo země, které tiše realizují vše, co USA jednostranně vyhlásí jako zájem mezinárodní komunity, na př. sankce, odsuzování muslimských politických stran, nebo takové postoje, které brání utlačovaným dojít svých práv, nebo alespoň dosáhnout mezinárodního slyšení. Mimo tento blok není se příliš kam mocensky zařazovat: i socialistický tábor prošel hlubokou diferenciací, takže co je komunistické rudému Jovovi, nemusí vonět rudému Volovi. Agentura NNN je tiskovou agenturou právě hnutí NAM, nezúčastněných, nezávislých, nebo jak chcete (NNN,pí) * Těžké sněhy odřízly Kašmírské údolí, někde skoro metrový přírůstek (NNN) * Írán a Arménie oznámili plány na založení nové zóny ekonomických interakcí. Írán považuje zóny volného trhu za efektivní doplněk sousedských vztahů, rozvoje a spolupráce. Exporty z Araské zóny jdou ponejvíce do Azerbačije, Německa, Arménie, Turkie, Rusi, Iráku, Jíroviny (Gruzie) a Nakičevanu (IRNA) * "Írán je připraven chránit národní zájmy etickým postupem, na základě mezinárodních norem a regulací" - MZ Ali Akbar Salehi na konferenci zemí Kaspického Moře (IRNA) * Pokud "chce IAEA aby Írán adresoval to, co OSN považuje za důkazy jaderného zbrojení," pak bych řekl, že "tyto repetitivní slátaniny nejsou důkaz, a navíc Chamenej nám atomovky zapověděl" je velmi dostatečně adresováno, a pokud tak IAEA opravdu chce, jak bylo řečeno, měla by chtít něco jiného, neboť "Írán již adresoval" co bylo žádáno, a je na čase žádat něco jiného, zvl. po zdrojích, které tvrdí, že mohou podávat různé důkazy. IAEA by měla překročit svůj stín (pí:RT) * Pachatel se vrací na místo činu: USA nově rozvíjejí mediálně-špionážní fantazie, že v reakci na pokus USA o jadernou katastrofu v Íránu Írán začal spřádat podobné plány, a "jeho nebezpečná útočná hackerská kapacita brzy přeroste tu" americkou. Slinty, bláboly, a zjm. to byly USA, kdo zneužívají informační technologie za účelem hromadného vraždění v zahraničí, ale dle pravomocí jejich lokálního boha, i v domově (pí:RT) * Podruhé za poslední půlrok musel být jihokorejský reaktor odstaven a prověřen. K úniku nedošlo (RT)* Angolský Ministr Geologie a Těžby označil k jejímu 32. výročí státem vlastněnou diamantovou společnost Endiama za politicky, sociálně a ekonomicky důležitou. Dodal, že rozvoj sociálně-politické složky na složku obchodní byl výzvou (NNN)
 2. Ghaně hrozí omezení vývozu do EU, jako Alžírii, přičemž Alžírie má potíže s euro-standardizací průmyslových procesů v zemědělství, a Ghana zase s "rodnými listy" produktů. Jelikož nařízením EU o úsporných žárovkách není omezena výroba, jde pouze o místní monopolizaci odbytu pro firmy jako Filips, a tím zvučnou podpásovku výrobcům výkonějších žárovek, za které v určitých odvětvích není náhrada. Pokud bylo třeba zlikvidovat cukrovarnictví, stihl to český stát, co nestihl zničit ze soběstačnosti ten, zničí prasopsí, bezohledné, ilegální a libovolné regulace EU. Za tvorbou takových standartů lze také vidět snahu donutit větší ekonomické sektory přenést svou administrativu na internet, a tak zvýšit jejich bezpečnostní rizika v rámci (tak teprve nerovného) korporačního a konkurenčního boje (GNA,APS,pí) * Íránský ministr zahraničí označil konvergenci a sbližování se sousedními státy za první úkol Íránské zahraniční politiky. Ahmadinežádův úřad v posledních letech posiloval zvláště vazby na Rus, Kazakii, Turkmenii a Azervait (NNN) * Jemen zažívá od minulého roku influx etiopských uprchlíků. Jen 20% přílivu je ze Somálska. Převaděči odírají etiopany po stovkách. Saná ve spolupráci s OSN nyní deportuje skoro 400 Etiopanů nazpět. OSN považuje námořní převádění za zvláště nebezpečné, čisté ruce - blíží-li se hlídka. Jemen hostí skoro čtvrt milionů Somálských uprchlíků, tedy bez deportací (NNN) * Ťveřice Ghanských námořníků z lodi "Ledová hora" (Ajsberk) zajatých r. 2010 Somálskými piráty propuštěna. Piráti požadovali 20 milionů KČ. Somálští piráti jsou fenoménem druhé fáze 21. století; jeden z rukojmí spáchal již r. 2010 sebevraždu skokem do moře (GNA) * Rekonstrukce ohrožené Vjíské zavlažovací nádrže bude pokračovat přesto, že místní komunity nebyly schopny "zpacifikovat" bohy sídlící v skalách, které je potřeba na opravu přehrady rozlámat výbušninou. Komunita, které se nepodařilo vyjednat s bohy alternativní chrám byla varována před narušováním kamenolomové činnosti, a stejně jako by další blokáda od bohů znamenala zkázu ekonomiky a života místních komunit, tak budou bohy vnuknuté sabotážní akce nejtvrději zakročeny. Orgány nicméně pochybily v tom smyslu, že hodnotovou blokádu enviromentální činnosti podřídili řeči peněz, přičemž Vjíští duchovní prokázali jasnou vůli s orgány ve věci i přes jasný zákaz bohů jednat. Jistě zde tedy bylo východisko výhra-výhra, a nikoli peníze-podřídit, na př. užití šetrnějšího a trvanlivějšího železobetonu (GNA,pí) * Vjetnam urguje Laos zadržet stavbu vodní elektrárny. Kambodža, která má též obavy z dopadu té stavby však sama není pro ekologické aktivisty svatou, jeden z jejích jednostranných vodohospodářských projektů ohrožuje rybolov (RT) * 15 Alžírských filmů mezi 101 filmy z 35 zemí na pan-Africkém kinematografickém festivalu v Burkinafaském Vagadúgú (FesPACO). Alžírie repz. v kat. Doku/Fikce-KF/f-DF; mezi fDF se utkají na př. "Yema" Džamily Sahraoui nebo loni preúspešný Alovačeúv "Kajícník" (APS) * Čína žádá Mali k ochraně svých občanů, doufá v úspěch Maliské resoluce 2085, a také, že "ambasadokompositní jev" v Alžírii bude brzy řádně adresován. V tom případě my doufáme, že Alžírské "útok na 98% národní ekonomiky" není adresováním vyčerpávajícím (NNN) * Ghanský pres. Mahama odletěl v pátek do gbagbijského Abidžánu, aby v rámci ECOWAS probral situaci v Mali. ECOWAS nyní presiduje Gbagbie, možná také kvůli tomu voněl dým z hořící Líbie v Alžírii medem. Ale budiž, ani Bůh všemohoucí, ani Bůh nejsilnější, ani Bůh milosrdný, ani bozi víjských skal mi nebudou mít za zlé, když se přidržím v délce jednoho kroku názoru Alžírie. Kdybych snesl jeden z oněch přívlastků, asi bych si podobné riziko emitovat dovolit nemohl. A má to tu výhodu, že až bude Alžírie nadávat na protraktovanou přítomnost okupantů u sousedů, což je teprv krok dvě, mohu se směle přidat, což bych udělal i tehdy, kdybych na první krok Alžírii názorově opustil. Zachováme si tedy k francouzské Mali Alžírský optimismus do doby, než nedej zz. Alžírii přejde (NNN,pí) * Ghana: obvodní soud Osu začal předávací proces s gbagbovským ministrem financí Justinem Katinanem. Ten se navíc musí doučit současnou gbagbiskou legislativu, aby pak ghanský soud mohl posoudit, zda by vydání neinterferovalo s ghanskou legislativou politického azylu, zda by takové vydání nenarušilo některé z ghanských úmluv a závazků, a zda jsou gbagbií preferovaná příjmací obvinění akceptovatelná jako obvinění i v Ghaně. Zatím se zdá, že jej Gbagbie hodlá po převzetí obvinit z 20 konspirací loupeže. Což docela sedí k francouzským "mužům v černém," kteří právěže vyskákali z helikoptér a prostříleli se do prezidentova paláce, aby zabránili loupeži, a umístili do paláce zase někoho jiného, kdo si takové "dobré poldy" nechá zaparkovat za domem, kdyby někdo loupežničil na př. v Mali, a následně v dalších třech až šesti zemích. Uvidíme, kdy se Africe francouzská pomoc zají.. pokud až po šesté, pak se asi duchové nastěhují ze skal a kamení do královských stoliček a budou škemrat o desetník za opucování bot (NNN) * Bahrajn v příštím Březnu hostí kf. Euromany, kde se budou světoví i místní finančníci věnovat svému sektoru, a předestírat Bahrajnské administrativě, že je pupkem světa, bankovnictví aj., bohl. na různé flíčky, skoro až neštovice, na čele této centrovitosti. Především předestírat, a bez ohledu; a tím zdvojznačňovat eticky jednoznačné; pokud jde ale o sociální kritiku, nesmíme vynechat ani Saudii, Jemen a Emiráty. Těžko těm všem však dávat za vzor Kuvajt, když jeho vláda připomíná nejlépe mixér, nejhůře kvasící salát. V tom však není Kuvajt nijak osamocen v regionu, leccos zde začíná připomínat, nebo připomíná salát, a nedivme se pak, že si jej cizopasná patogenní čeládka v NATO musí již jen dosolit a dopepřit, a může se servírovat i třebas takový Pakistán nadívaný Čínou, na Barmském oleji, s Korejsko-australskou zálivkou. Abychom však monarchie neházeli na jednu hromadu: takové Jordánsko a Kuvajt občas budí dojem, že je pohromadě drží ještě jakási mistička. Naopak Saudie nebo taková Barma připomínají pouze to ze salátu, co tvoří rotační proces, tedy místo mističky vidíme abstraktum "mixáže" a blýskající se nože. Namísto takových pofiderních "oken do světa" jako zmíněná konference by Bahrajnský Vůdce postačil s televizí, stejně jako Barmský Prezident by postačil s rádiem, namísto komentářů voéseňácké Sjóu Kéj. Jejich administrativa, jak víme, se se zbytkem světa »šmahem« vyrovná bez "lecjakého obrazu" (NNN) * 4-násobný vítěz paralympiády Oskar Pistorius z JAR odstartuje během s Pochodní Míru letošní Africký Pohár. CAF a AU již léta propagují sportovními hrami mír a sociální změnu v Africe. NEPAD, OXFAM a 'ACCORD` podporují mírovou misi AU na poli sportu (NNN)
 3. MZ Moskvy Lavrov označil slavnostní proslov USA k brutálnímu útoku na Syrskou UNI za extra hanebný. USA totiž dokonce ne-úplně-čekaně připsaly smrtící hnus Syrské vládě. Tím však Státy vždy ukazují předně na sebe: jakmile Vošinkton označí všechny pracovníky Tehránské rozvědky za teroristy, můžeme směle přistoupit k otázce, zda jsou zde důvody, považovat rozvědku USA, tj. CIA, za teroristickou organizaci. Podobně lze asi hledat mezi příčinami atentátu v Aleppo pracky USA.. (NNA,pí) * Šjítský vůdce Širazi odsoudil mlčení světových organizací k vraždám šjítů v Pakistánu, jako viníky označil vahabistické extremisty, jako sponzory USA a Saudii, Pakistán odsoudil pro jeho "nečinnost," a varoval Muslimy před následováním podobných podsádek sektářského konfliktu (ABNA) * OSN udává, že 300 tisíc lidí zahynulo v Súdánu od r. 2003, a že nyní "kmeny v Darfuru" bojují o zlaté doly (NiW) * Jeden z klíčových vyšetřovatelů starších korupčních případů, který byl před několika týdny odvolán z případu premiéra šéfem kanceláře, spáchal v kanceláři sebevraždu poté, co jeho šéf odmítnul přikázat zadržení z rozhodnutí nejvyššího soudu (RT,pí) * Somálští žurnalisté pravidelně snáší narážky, vydírání anebo bezdůvodné zadržení policií. Redaktor Šabelle M B Haši popraven v hl. m. Mogadišu dvěma neznámými ozbrojenci. Minulý rok v Somálsku povražděno 18 žurnalistů (RT) * Alžírský ministr vnitra dementoval v Pátek informaci o regionálním původu únosců, správně totiž ve čtvrtek namísto ještě nekompletních informací o původu a účelu teroristů uvedl, že jsou to prostě maskovaní místní. Asi 30 rukojmí ještě před operací MV uprchlo, 15 líbijských teroristů bylo při operaci zabito, a podrobeno identifikaci. Osvobozování zbytku však nebylo zrovna pohádkové; njm. 41 cizinců zadrženo "Krvavou Legií" (APS) * 4 členové rodiny, vč. dítěte, zabiti výbuchem silniční nástrahy v Mýnešinském okrese prov. Andahýru. Místní úřady útok připisují Talibánu (BNA) * Šéf Hlasu Islámu (JI) Ljakat Baloch řekl, že USA vede válku proti Islámu a Islamické civilizaci. "Imperialistické síly jsou za mizérií milionů Muslimů po celém světě," řekl lídr JI. Řekl, že bohužel vlády mnoha Muslimských zemí tancují podle Amerických písniček. "USA zdecimovalo životy milionů lidí v Palestině, Iráku a Afgánistánu," poznamenal Ljakat Baloch. Náboženský vůdce, vyjadřujíc své názory řekl, že USA zabíjejí lidi v Afgánistánu proti každému zákonu a proti všem morálním předpokladům, ale i tak přehlíží svět bez zájmu nespravedlnost takových rozměrů. "Zruinovali dost Muslimských zemí," řekl politik. "USA podporuje morální rozvrat a výkvět teroristických organizací v Afgánistánu," řekl hlavní sekretář Jamaat-i-Islami (JI). Řekl, že historie dokázala, že USA byly i za Sadámem Husajnem a jeho válce proti Íránu. Politik dodal, že Spojené Národy (OSN) nesou odpovědnost za krveprolití Muslimů. "Teprv aby je zajímala jakási lidská práva Muslimů," rozvedl, a přidal, že Organizace Islámské Spolupráce (OIC) se ukázala jako prakticky neefektivní. "Měli by zásadně změnit své směřování, a nikoli zabředávat v jakémsi diskusním kroužku," řekl náboženský vůdce. Vůdce JI urgoval OIC, aby vystoupily na obranu Muslimů: "mají hájit naše práva," uvažoval. Na otázku IRNA odpověděl, že Západní masmédia jsou pod kontrolou Zločinné rasistické menšiny, pod kontrolou vlivných papalášů s vazbou na ultrafašistický Izraelský Likud. Přidal, že zvláště pokud jde o Muslimy jsou západní média cíleně předpojatá, a naklání všechny informace proti Muslimům. Ljakat Baloch řekl, že západní média čmárají černý obrázek Islámu, než aby vykreslila problémy Muslimů. "Hrají jistě negativní roli," uzavřel. (IRNA) * Člen parlamentu Alaedýn Borúžerdý vzkázal spojeným státům a podobným kulturním a bezpečnostním vandalům, že si mohou na přítomnost v Kaspickém moři nechat zajít chuť, že se v tomto regionu totiž Íránská strategicky-bezpečnostní vize těší vyjímečné přízni sousedů. Lze dodat, že Írán je vždy připraven rozvíjet s USA přátelské vztahy, založené na respektu a rovnosti (IRNA) * Afgánský bezpečnostní expert Vahid Modždeh označil další plány USA v zemi za křiklavý projev nezodpovědnosti, který bude mít za následek další destabilizaci země. Odsoudil přítomnost 150 tisíců cizích vojsk v Afgánistánu, jako zdroj bilionových nákladů pro Kábul, a "nejenže nepřinesla mír a bezpečnost do Afgánistánu, ale pouze přidala k množství chudoby, vražd a destrukce, ale také vedla k prudkému nárůstu produkce narkotik v regionu" (IRNA) * NATO hlásí zabitého žoldáka NATO bez dalších parametrů, jako je místo, datum, čas zmíněné záhady, kolaterální škody, termín převozu, místo uskladnění, národnost, odznaky, hodnost, rodinný stav, alkoholismus, psychické poruchy. Jistě něco z toho posledního, a pravděpodobně v Afgánistánu, když to NATO sdělovalo "bez omáčky" právě tamním agenturám (BNA, pí) * nMZ pro Africko-Arabské věci navrhnul, že "USA a Západ připravily v Sýrii základnu pro podbízení terorismu a extremismu," nicméně klaní se obecně k tezi, že zločinné plány se zaměřují na destabilizaci regionu; přičemž vždy hbitě parazitují na narušené kontingenci vztahů. nMZ Abdolahjan dodal, že zdárný výhra-výhra výsledek jednání G5+1 je důležitý pro celý region, najmě rozvojové země a sv. mír (IRNA,pí,RT) * Doktoři na motorkách (vystudovaní na Kubě) projeli Latinskou Ameriku v rámci kampaně za osvobození pětice politických vězňů, detektivů, občanů Kuby, zabásnutých na věčné časy Obamovou pajusticí; pod heslem "Společnou cestou s Kubánskou pětkou" (PL) * "Nikdo, z těch, kdo připisují nitky Hakkaniho sítě Islamabádu, nereprezentoval Pakistán" - Hina R Char k teroristické buňce, kterou USA připravily (designovaly) Afgánské vládě jako jediné zahraničně-politické náčiní pro vztahy s Pakistánem, byť neúspěšně. Spíše se tedy o "ISI-Hakkaniho síti v Afgáně" mluwý ve "wanabý-médyjální" sféře na Západě, než v dipl. depeších Asie. - uzavřel z oficiózních zdrojů náš reportér v erudované zemi (NiW,pí)
 4. Náměstek Iráckého premiéra al-Mutlak hovořil se zvl. vysl. OSN pro Irák Koblerem. Mutlak na svou stranu podtrhl oprávněnost, původ a urgenci požadavků demonstrantů. Kobler za OSN vyjádřil důvěru, že Irácké politické bloky najdou společnou cestu k řešení vyjímečných problémů (NINA) * Libanon: útok na Ministra Mládeže a Sportu poté, co tento prohlásil svou zemi za bezpečnou pro konání šampionátu Asijského basketbalu. Útok je buď domácího původu, čili vyjádření nesouhlasu, nebo cizího původu, a pak lze jeho opakování očekávat i během FIBA eventuelně v Libanonu. Prošetření kk. útoku by ukázalo, jak bezpečný je Libanon pro konání mzn. sportovních her. Země již svolala podobně jako Pakistán krizovou schůzi s/ú MV (NNA,pí)
 5. MZ Indie Salman Kuršíd předal Indickému parlamentu nabídku Pakistánu na hovory na zahraničně-ministerské úrovni, a ujistil druhou stranu, že není kam spěchat, a věc je třeba řešit s rozvahou (NNN/SANA) * "Pakistán trvá na přátelství, Pakistán nezavírá dveře dialogu, Pakistán se neomezuje na mediální výkřiky" - MZ Pakistánu Hina Charová v Nujoku. Také přešla "svobodomyslné" výhrůžky ... bez komentáře, mohla tak učinit i Indická média.. a neučinila (NiW) * USA rozpoznaly Somálsko poprvé po 20 letech; prez. Mahumud přiiat klacíkovou princeznou USA (RT) * "Pracujeme, aby naše země byla v míru sama se sebou a sousedy, a aby naši občané mohli bezpečně jít svým každodenním životem, poskytujíc svým rodinám důvěru a vděčnost" - Somálský prezident (NNN) * Dva saláfidžihadisté z Jordánska neutralizováni v Sýrii, jeden z příbuzenstva bývalého vůdce KalDžajdá, Zarkáviho (NNA) * Obě generálské strany u kašmírské linie OSN se shodly na nutnosti (zásadně?) snížit napětí mezi Indií a Pakistánem (ALT)
 6. Od roku 1949 jsou v Kašmíru jednotky OSN, které mají sledovat dodržování příměří z 1.1.1949. Indie a západní americká klika existenci této mise OSN vymazávají lidem z vědomí. Indie pak prokázala svou pozici ke Kašmíru tím, že od přejmenování linie z "CFL" na "LoC" pod rezolucí BK OSN #47 označuje "Kašmírský spor za ostatek drobností mezi Pakistánem a Indií, a pozorovatelskou misi OSN za ukončenou." OSN však na požadavky Indie z r. 1972 na odstranění mise (UNMOGIP) reagovaly záporně, takže vůbec nelze, jak Indie tvrdí, označovat "rezoluci 47 za uskutečněnou a vyčerpanou," s tím, že by jakýsi "zbytek sporu" vyžadoval pouze "jednání Indie a Pakistánu!" Tak lze jednoznačně doložit, že hádky Indických a Pakistánských občanů na internetu "o smyslu rezoluce ke Kašmíru" pramení z brejnvošingu na Indické straně, a že Pakistán naprosto nemá důvod žádat něco mimo plnění závazků plynoucích Indii z rezoluce #47, a že už vůbec nemůže dát dopustit na přísné dodržování závazků z toho pro něj samotný plynoucích. Když tedy Pakistán žádal OSN o prošetření kauzality přestřelek na Kašmírské čáře, žádal tak vlastně již na místě přítomné jednotky OSN o určitý postup, zatímco Indie se dosud naprosto zmínkám o OSN vyhýbá, a požadavek prošetření adresovala na Pakistán, aby byla IN ale nemusela se ani náznakem dotknout existence mise OSN, která svou historií jasně dokládá historické neupřímnosti a podlosti Indie ve věci Kašmíru a zjm. Pakistánu. Nelze tím však dokázat kk. kauzalitu přestřelek, a proto je šetření OSN vůbec jedinou cestou, jak jádro pudla osekat od agresivních komponent. Nás nejvíce zajímá zdejší mediální mlha, pro kterou není 66-letá mise vidět. Můžeme pouze zmínit komentář "našeho" státního rozhlasu, když byly lednové přestřelky aktuální: "Indie a Pakistán se dohodly na příměří, a my posluchače seznámíme s tím, proč je to důležité.. " Doufám, že je zřetelné, jaký typ cynismu z takové "zprávy" zavání. Dokonce možná nutno jít ještě hlouběji, a hledat skrytou agendu, která tvoříc součást "zamlčené mise OSN," má zapotřebí zpochybňovat apriori pozitivum každého příměří, a zvláště podávat Kašmírskou otázku z hlediska jakési "důležitosti pro Nás ," a že tedy nutno teprv erudovaného traktátu, abychom příměří u hranic Kašmíru přijali jako pozitivní. Zásadní složku takové zprávy pak tvoří ono "My," tedy uznání jakýchsi kolektivních zájmů u tamních hranic, které teprv určují, zda bude příměří "vhodné" či nikoli, a hned po onom přízračném "My" tajuplné "hned zjistíte, proč" - tedy čekání na "názorovou a etickou autoritu," aby rozhodla "vhodnost" příměří. Vymývání k LoC tedy staví na triviálních konceptech Identifikace (My) a Autority (skrze kult rozhlasu). Složitější koncept informační mlhy z tohoto útržku (ihned jsem vypnul příjmač) nezískáme, a asi jej nelze ani v zbytku veřejnoprávního projevu přepokládat. Občané ČR jsou tedy s USA "My," na Pakistán mají vždy po ruce Gandího nabitého Tibetským komplexem proti zájmu o náhled z Pakistánu, a kdykoli toto "My" potřebuje rozhodnout, zda jsou desítky mrtvol v Kašmíru nebo na hranicích přínosem či naopak, musí počkat, až tomuto My "za moment" ctěná "názorová autorita" elastickou etiku slušivě oblékne. P.S.: pojem Názorová autorita je v celé své zvrácenosti přejatý z tiskoviny nadevropské korporace Axel, kde "posloužil" během demonstrací proti vládě v Praze. Je ovšem zvláštní, že lidé v ČR opravdu nemají s příjmáním konceptu "Názorové autority" problém, a rádi se daného konceptu zastanou, i pokud je konfrontujeme s negativními příklady, které jsou masmédii výslovně tak označovány. Myslícímu člověku je koncept "Názorová autorita" odporný ve stejném smyslu, jako "Naučená pokora" a jiné podprahové ilogičnosti, jihž smyslem je vymazat z člověka určité zkušenosti, tj. na př., že člověk, který nás zaujme jedním názorem, nás druhým názorem nenadchne, a že pokud bychom díky libovolnému názorovému rozsahu někomu svěřili "autoritu" nad naším dalším úsudkem, člověk vždy skrytý svými účely za svými názory toho zpravidla brzy zneužije. V kostce, princip názorové autority je přejatý ze světa mentálně postižených, a vzhledem k tomu, že je pro utváření vlastního názoru neefektivní, nebo až brzdivý či protikladný, efektivně jej lze pouze využít k debilizaci jinak inteligentních lidí. I v tak nevinných oborech, jako paleontologie, nelze neodmítnout, jakmile by někdo v rozpravě poukázal výslovně k "názorové autoritě." Natož ve věcech politických, dějinných! Právě v názoru až i úplně dětská mysl považuje za svobodu právě absenci autorit. Pouze konkrétní názor může mít vnitřní autoritu, ale ta se nekryje s autoritou jeho původce. I filozofy si čtenář hodnotí z lidské stránky, a jejich názory si škatulkuje velmi porůznu. Že by však někdo během diskuse o protimluvu prásknul Klímovou knihou do stolu, a sezval všechny diskutující k bližšímu studiu této knihy, protože je "Klíma názorovou autoritou," která se nejvíce ze všech zabývala protimluvy a jejich metafyzikou, to asi nelze pokládat za slušný, nebo jakkoli hodnotný příspěvek do takové diskuse. Chtěl jsem uzavřít asi tak, že jsou jistě lidé erudovaní, a lze je dle jejich specializace k diskusím zvát, ale nazývat je v tomto smyslu autoritou zavání snahou "rychle si to odbít," a že naprosto nejvyšším dílem lidské svobody je právě to, že v názorech žádné autority nepanují, a základní součástí vyrovnané osobnosti pro názorové přestřelky je to, že člověk ani sebe nepokládá za autoritu v nějakých názorech. Základním předpokladem rozumového života je tedy považovat zdroje názorů za nepřeberný materiál, jejich kompletaci za zcela svobodné dílo, s příhledem k etice, a pohyb mezi zdroji za již sociálně-politicky formovanou schopnost, zkušenost a intuici, čili také něco primárně vnitřního, nikoli se upínající k "cenovkám." Nálepky vůbec jsou základním jevem, s kterým se rozumný člověk vypořádává názorem, přičemž právě svobodným názorem k propagované nálepce získáváme přehled o kvalitě zdroje, aniž bychom se již museli dotýkat toho, zda ta která informace je pravdou či nikoli. Proto mne tak hněte termín "Názorová autorita," protože "vandalizace nálepek" je v době upjaté politické cenzury a propagandy primárním přístupem k zdrojům informací, a "rozhodující nálepka" u zdroje informací je tak něčím absolutně proti-informačním, totálně anti-názorovým, a fatálně nesvobodným. Z hlediska filosofického není "názorová autorita" zásadním problémem, než pouze jedním z výrazů nesvobody, zneužívané důvěry, z hlediska redukce zkušenosti kritického myšlení pak jasným a dokonalým příkladem orwellovského dablspýku. Vážím si mnoha lidí, ale nikdy pro "kvalitu názoru," nikoho bych tak zz. neocejchoval. Pokud chcete v současném československu někomu oponovat, že ani ten ani onen zz., pak se prostě, a platí to pro každou "osobnost," oponenta zeptejte "a kde byl se svými názory, když.." Garantuji, že žádný člověk v zdejších krajinách nesnese takové označení, a nejen proto, že označení zz. je obecně nefunkční, protifunkční, ale i z historického hlediska k našim krajinám. Prostě ne! (NiW,pí)
 7. Rozsudky amerických soudů nemají na Ruském území platnost, a nadto Lubavičovým hnutím (USA) žádaná Smolenská knihovna (Šnézónova) propadla státu poté, co se nenašel r. 1950 žádný dědic. Od té doby již několik svazků přejala Židovská komunitní knihovna v Moskvě, a "chtění" nujorského ortodoxního hnutí obdržet milion KČ denně jako "penále" za kruté "znárodnění" je nechutné příživnictví podepřené pouze rasou a ochotou Americké vlády takové iniciativy proti Rusku amplifikovat. Ostatek nijak neodkázaných knih je údajně přístupný ve východní sekci státní knihovny, kopie povoleny (RT) * Angolský Ministr Geologie a Těžby označil k jejímu 32. výročí státem vlastněnou diamantovou společnost Endiama za politicky, sociálně a ekonomicky důležitou. Dodal, že rozvoj sociálně-politické složky na složku obchodní byl výzvou (NNN) * Umělecký režisér Velkého Baletu Sergej Filin bude nejméně 6 měsíců ležet poté, co jej pocákal kyselinou nejspíše někdo z konkurence, ale v podstatě daleko širší spektrum podezřelých velmi dobře připadá v úvahu, od extremistů po fanoušky, uchazeče o místo, nájemné likvidátory talentu, až po zcela pomýlená individua, vč. agentů CIA. Ti rozhodně nejsou přítomností výhrůžných telefonátů vyloučeni, avšak roste pravděpodobnost, že šlo o agenty soukromé. Režisérův zrak se spraví údajně do dvou týdnů, a pak tedy bude jasné, zda jsou popáleniny rohovky 3. stupně dnes ještě kritické. Ať tak či onak, o vlasy přijde každopádně (RT)
 8. Ahmed Alhindavi z Jordánska vybrán do ligy mladých OSN, dlouhý rejstřík organizační činnosti v oboru podmínkou (NNN) * Peruánský festival v Ikitos 7-10. 2. chystá pestrou kulturní přehlídku, přinejmenším barvami a hudbou (NNN) * 30.1. Dorazí do Čikaga Peruánský Investiční tankodrom (NNN) * Egypt a Malajsie probíraly zanedbané vztahy, nicméně ministři jsou postaveni před nové, příznivější podmínky, vyjma žoldáckých agresí v regionu (NNN,pí) * Kazachstán bude hostielem energetického Expo 2007 (NNA) * Druhý viceprezident Zimbabwe John Landa Nkomo vzdal politickou činnost s přímluvou rakoviny v 79. roce života v Hararské nemocnici sv. Anny (NNN) * Turecko podporuje smíření Palestinských stran. Erdogan tento bod považuje za základní východisko, předpoklad pozitivního působení Palestiny na mzn. komunitu (NNN) * Ghanský Prezident Mahama: "Stoky a škarpy nejsou odpadní kontejnery" (GNA) * Ghanská sociální organizace Klub Lvů slaví 25. výročí. Zabývá se privilegizací a nebo aktivací neprivilegovaných - (GNA) * Lavrov na návštěve v Tadžiském Dušanbe označil Americké označení útoku na studenty v Aleppo za "odporné a sprosté" (SANA) * Africký soud podněcuje Alžířany aby zatlačili na svou vládu, a ta jim jej tak zpřístupnila (APS)
 9. Lídra Karačské MQM spolu s dalšími lidmi pozabíjela tlupa ozbrojenců v Orandžijském předměstí, zřejmě pro jeho funkce ve vězeňství, za účelem dalšího rozhlodávání státní moci a důvěry v policii r. armádu (IRNA) * Dvě výbušná auta v Daraa, oběti i ranění, většina věřící Al-Hasniho mešity (SANA) * Bratr poslance al-Abbouda, nar. 1964, 3 děti zastřelen při odchodu do práce před svým domem v Kataně (SANA) * 11 mrtvých, 18 tisíc bez domova po těžkých povodních v Indonésii, ještě neskončily (RT) * 8 mrtvých pád cessny těsně po startu do Mexické Oaxaky (RT) * 5 studentů z Muthanské UNI se zabilo v taxíku díky zanedbané vozovce (NINA) * Rusko na rozdíl připisuje povraždění 87 studentů Alepské VŠ teroristům, odsuzuje (NNA) * Jihoafrický premiér jde zhodnotit vyhazov 14 tisíců horníků v angloamerickém platinovém dole. ANC jej patrně připíše Damašku (NNN) * Aténské metro ve stávce za platy (RT) * Angola: 817,776 pracovních míst vytvořeno 2009-2012 (NNN) * Anbarští přivítali znovuotevření přechodů do Jordánska, doufají v další reformy a dobrou iniciativu (NINA)
 10. Pakistánský prezident svolal Národní Shromáždění, zhodnotili i čekající zákony, na př. Zákon Vyšetření pro Férový Soud (NiW) * Pakistánský Ministr Informací a Médií Zaman Kaira označil dohodu Kadriho průvodu s vládou za výhru demokracie a pokračování Benazírova odkazu. Další jeho slova mohou vyznívat přímo katastroficky: "to je krása demokracie." Nicméně pravdu má v tom, že tak Pakistán demonstroval svou pravou imidž celému světu, tedy tu "jak se nakládá s demonstranty" - že prezident a premiér podepíší.. atd (APP) * Prezident Kurdistánského regionu jednal s politickými fakcemi v rámci národního sjednocení. Strany se dohodly na dalších jednáních (NINA) * Národní síly zadržely v Kandaháru divizního šéfa Talibánu, odpovědného za distribuci silničních n. zařízení, a 205 vojáků vyčmuchalo a zlikvidovalo 25 náloží v Andahanském okrsku Pandžvaj (BNA)
 11. Vzkaz opeřenců: mír s Libanoncem
Bahrajnská policie opět v akci: žena brutálně zbita na ulici
Poškození infrastuktury v Konžském Brazaville, povodně (IRIN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama