NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 23.1.: ..snahy západních médií udělat z posledního jednání Agentury v Tehránu nějakou zvláštní událost...

23. ledna 2013 v 10:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Íránská dřevořezba, klikni pro detailní fotografie (IRNA)
 1. "Sny Tureckého premiéra Erdogana a ministra zahraničí Davutogleho jsou jednou z příčin napětí v oblasti, kterým některé země trpí" - poradce premiéra pro tisk alMosáví (NINA) * Kurdistánský prezident popsal Iráckou krizi jako zákonitý výsledek nekonzistentní a svévolně rozhárané meziblokové politiky, prohlubování nepokoje připsal tendencím vlády a stran marginalizovat, vyhrožovat a vyřazovat některé hlasy ve společnosti. Podtrhnul nutnost zachovat protesty nenásilné, a cst. vlády, držet se důsledně ústavy, poučit se z chyb (NINA)
 2. Írák objevil novou ropu. Mluvčí daného ministerstva označil výsledek prvního hledání za "velký úspěch" (NINA) * Írán získal souhlas tamní vlády k založení ambasády v Mjanmaru, i k její primární roli ochrany a reintegrace Barmských Muslimů, kteří jsou nyní bez práv a utlačovaní zaostalou společností, jejíž negativa zvýrazňují geopolitické subverze globálních hegemonů (NNN) * Ban Ki Moon ocenil příměří mezi Mjanskou vládou a Kačinskými povstalci (NNN) * Indická média by měla být v popředí Indické pozornosti, cst. napětí v Kašmíru. Proč totiž překřikovala Indickou politiku předpojatými výkřiky některých vojáků (NNN) * Afrika potřebuje vytvořit vlastní bohatství, snížit závislost, zvýšit zaměstnanost - prezident rozvojové banky AfDB Donald Kaberuka (NNN) * MZ Sýrie prohlásil, že bránit BK OSN odsuzovat teroristické útoky zjm. AlKajdy a legií Nusra je amorální, a podporuje terorismus. Sýrie doufá, že státy s dvojitým metrem na terorismus přehodnotí své postoje. (NNA) * Afghánský Ministr Obrany Bohuslav Mohammadi byl přehlédnout bezpečnostní složky v Heratu, probrat s výložkami nadcházející změny, tedy odliv větší části okupantů. Lidé i armáda jsou dle něj celkem dobře připraveni na eventuálně absolutní zmizení cizích vlajek (BNA) * Angloameričtí teroristé opakovaně vypalují přírodní rezervace v Sýrii, porážejí stromy: Hamá, Idleb, Latákia. Útočí i na výsledné hasičské jednotky. Stovky hektarů UNESCO popelem (SANA) * ECOWAS čelí logistickým problémům s vysláním afrických jednotek do Mali (NNN) * 21.-22. se v Tehránu sešlo expertní sezení skupiny D8 (od Indonésie po Nigérii, Turecko), zvláště kvůli zpestření produkce, trhu s cílem sociálního pokroku (NNN) * Argentinská prezidentka na oficiální návštěvě Vjetnamu. Podepsali smlouvy zjm. k prohloubení ekonomické spolupráce (NNN) * Izraelské okupační složky zadržely 55 Palestinců po protestech proti útoku na Gazu (GNA) * Kolumbijský prezident vítá návrh FARC k plebiscitu u výsledků mírových hovorů, odmítá však přijmout změny ústavy. FARC mezitím zrušil jednostranné příměří. Prezident jednání vnímá optimisticky, změnu systému ale podmiňuje účastí v parlamentu (NNN) * FARC nabízí oboustranné příměří, ale pokud Kolumbijský prezident nechce, budou souhlasit s úmluvou, která válku upraví tak, aby nedocházelo k utrpení populace (PL) * Brazílie se obává nárůstu epidemie Dengveho horečky. Nemoc je ze všech epidemií nejvíce na vzestupu (NNN) * V Kataru jednají Súdanští s povstalci JEM, další skupiny chtějí též jednat (NNN) * Mali porazilo Niger 1:0 ve skupině B pro AFCON 2013, Ghana - Kongo 2:2 (NNN)
 3. Náměstek mluvčího Kurdistánského parlamentu Aríf Tajfur označil za základní pochybení snahu Iráckého ministerstva energií nasměrovat jazykem hrozeb Iráckou krizi nesmyslně proti Kurdskému regionu, zopakoval příslušnost regionu k Iráku, a přední postavení Kurdistánské aliance v obhajobě Iráckých zájmů. Popsal inkriminovanou ekonomickou činnost regionu jako v souhlasu s ústavou, a vyzval Iráckého ministra energetiky k návratu jazyka dialogu a mírného jednání, logiky namísto hrozeb (NINA) * 24 letý mladík Walid Atallah Khalaf v Iráku spáchal sebevraždu obvěšením po prohře Iráckého fotbalu proti Emirátům (NINA) * Tajský ministr Sportu a Turismu Čumpol Silpa-arča zesnul ve věku 72 let v nemocnici v Bankoku (NNN) * Premiér Núri al-Maliki se setkal s fotbalisty po návratu z Bahrajnské Manamy, blahopřál k podívané, předal dárky (NINA) * Bagdád v Sobotu překvapila bezpečnostní opatření komplikující pohyb lidí a zásob, již v normálu (NINA)
 4. Ministr Zahraničních a Vystěhovaleckých věcí Sýrie F Mekdad oznámil vyslanci OSN, že "Ekonomické sankce USA a podružných zemí vytvářejí chudobu v Sýrii!" (NNA) * Gvanachvátský stát Mexiko žádá USA o návrat 36 mumií, které společnost v USA sídlící ilegálně nadále zpeněžuje v muzeích (PL) * Tři syrští zemřeli při útěku z hladovějící, znásilnělé, zablokované a vykradené Sýrie do Jordánska. Počet utečenců přesáhl v Jordánsku 300k - koordinátor AlHumoud, pondělí (KUNA) * Z 92 nemocnic v Sýrii 48 poškozených, 27 mimo provoz, polovic z 400 ambulancí mimo provoz. Na to asi fondy OSN přispívat nesmí, bylo by to "proti paní Klintonové." 52 zdravotníků usmrceno, 72 raněno, 20 unešeno. Vedle vytrvalého vypalování CHKO snad revolučnost Syrské revoluce nepotřebuje dalších důkazů. Vyslanec sv. zdr. organizace WHO podtrhnul, že je třeba zvýšit spolupráci mzn. organizací s ministrem zdravotnictví Sádem Najéfem, situaci označil za tristní (SANA) * 1 až 2 tisíce Íráckých vojáků bránících vlast pohřbily za živa během americké invaze bagry v zákopech. Cílený útok na životně důležité infrestruktury pak přinesl více mrtvých, než přímé oběti útoku. Rétorika "chytrých zbraní" vznikla právě zde, aby mohli novináři průběh války oslavovat, přitom ani u dronů tomu není zdaleka tak, jak by si tito špinaví novináři přáli (ML) * Bagříci Švarckopfíci odřízli j. Damašek od elektřiny - Ministr (SANA) * Povodně v Indonésii ještě nevyčísleny, a ani ještě neopadly. Humanitární sítě ztížené (NNN) * "Současné pohromy pramení z odklonu od Cesty načrtnuté velkým prorokem, měli bychom začít od sebe: následovat jeho hodnoty nijak neuškodí hodnotám nás všech, naopak, a prospěje i okolnímu světu" - Dr. Mohammad Jusuf Niazi v připomínce Hazrat Mustafy Mohammeda, Kábul (BNA)
 5. Tiskový fotograf Ahmed Humaidan (25) unešen Bahrajnskou bezpečností a psychicky mučen, nejspíše pro snímky, které z Bahrajnu emitoval. Oficiálně "ničil majetek a útočil na policii" (ABNA) * Mjanmar vyhlásil jednostranné příměří, vyzval separatisty KIO k jednání. KIA zatím údajně nezvládá organizovaně přestat útočit, proto se prý armáda brání letecky (NNN) * Francouzský novinář Belgického původu Yves Debay zabit ostřelovačem na venkově syrského Aleppo (NNA) * Honduras: radní z Esquias W.H.Escoto, jeho otec a dva další lidé zabiti na oslavách svatých z Equias bez šance na sebeobranu. Policie pátrá po dvou zloduších (PL)
 6. Vyslanec Íránu k Agentuře Ali Ašgar Soltaněv dementoval snahy západních médií udělat z posledního jednání Agentury v Tehránu nějakou zvláštní událost. Upozornil, že ani jedna strana neměla v plánu dojít nějakého výsledku, a že se jednalo o další nutnou schůzku před dalším kolem hovorů se zástupci Agentury, než Agentura vydá roční zprávu. Soltaněv zvýraznil, že nelze tyto hovory označovat jako neúspěšné, nebo "že něčeho nedosáhly." Vyslanec upozornil, že Agentura si je moc dobře vědoma, jak složité je získat přístup do Parchinu, že je to možné jen na základě dohody, a že je tak více než pochybné, co tvrdí některé západní agentury (afp?), že by zaměstnanci Agentury označili "schůzku jako neúspěšnou," a že se "nepodařilo zajistit přístup" do parchinské vojenské základny. Vyslanec a Permanentní Reprezentace Islamické Republiky Irán v Agentuře, Soltaněv řekl, "Írán se posud obíral jadernými aktivitami půl století, a dosáhl za zmínku stojících cílů v tomto poli, včetně obohacování, ale zároveň naše země vždy kategoricky odmítala použití jaderných zbraní." (IRNA) * Prezident IRI Dr. Ahmadinežád na pozvání Hlavy Egypta zúčastní se samitu OIC 7.-8.2. v Káhiře, a proberou spolu zz. otázky. Íránský prezident chce ještě posunout vztahy obou zemí, Egyptský nabídl hostit hovory zz. skupiny 5+1. Káhira věří daleko daleko spíše v potlach nad Íránským palivem, než v máchání vyhřezlých kostí Chamenýho v soli bouřícího moře (IRNA) * Žádné masakry se v Kolumbijské Térahaltě nejspíš nekonaly - šéf policie Leon (NNN) * Íránští vědci jsou v 1% světově nejreferovanějších zastoupeni 11 výzkumníky - nám. min. Zdravotnictví pro Výzkum Mustafa Ghanei (IRNA) * Pešmerga: "hovory s Bagdádem byly odloženy normálně; pro zahraniční výjezd Bagdádských delegátů" (NINA)
 7. Rijád: Šéf Arabské Ligy probral s Iráckým MZ věci domácí i věci z agendy Ligy, Palestinu, Sýrii. Pak Irácký Zebari probral některé detaily se svým Kuvajtským protějškem, potvrdil úpornou snahu Iráku vyrovnat se s minulostí pouze v rámci vzájemných vztahů (NINA) * Hadi al-Jasiri z Irácké vládní koalice označil výrok MZ Turecka o "psychopatičnosti Iráckého premiéra" za nezodpovědný, proti mzn. kodexu a odpověděl otázkou, zda-li si Turecko podle všeho přeje také Irák "rozkouskovaný na slabé Muslimské ministátečky, zmítané sektářským násilím"; při té příležitosti upozornil na skomírající regionální hovory k vodním zdrojům (pí:NINA) * Turecko vyjádřilo trvání na posílení vztahů s Irákem na schůzce Tureckého vyslance Dimirera s nám. premiéra pro věci Služeb alMutlakem (NINA) * Kim obdržel dárek od Tajského premiéra Jinkluka Šinavatry. Převzato 16.1. (KCNA) * Šéf Sri Lanky označil kolonialistické řeči USA, OSN a EU odsuzující dosazení nového šéfa justice za nepodložené, mělké. Sri Lanka odmítá zpochybňování své demokracie (NNN) * Volné ekonomické zóny Iráku a Íránu Zubair, Arvand prohloubí spolupráci díky ztú. utvořené pracovní skupině (IRNA) * Ministr pro Mahřebsko a Africké věci předal Alžírskému národnímu týmu v Johanesburku zdravici prezidenta Bútefliky (APS) * Bangladéš odsoudil v nepřítomnosti Pakistánského člena JI za zločiny proti lidskosti během boje o nezávislost, aby přispěchal Indickým médiím s nějakou zveličenou a především odtrženou drobností proti Pakistánu (NiW) * Kapitán Pakistánského kriketu vidí zápas s JAR optimisticky, poukazuje na loňské vítězství proti Anglii 3:0 (APP) * "Hráči chtějí v soutěži něco dosáhnout. Máme dobrý tým, s velkými prostředky, mám důvěru" - Šéf Alžírské fotbalové federace M Raúraúa před utkáním s Tunísii v JAR (APS) * Dostatečné kapacity na prohloubení Íránsko-Tureckých ekonomických vztahů - zMZ pro SZ Írán Nhémaáty (IRNA) * 27.-28.1.: kf. Islámské jednoty v Tehránu, účast 102 zemí. Slovo i Mahmadi (NNN) * Arabské země znovu, v Kuvajtu, zamíchaly jednotlivé komise OIC: lidská práva-Irák/Jordánsko, kultura-Libanon/Omán, zahraničí-Kuvajt/Egypt, exekutiva-Alžírie/Emiráty (NNN)
 8. Prezident Experimentálního státu Irácký Kurdistán vyrazil na evropské turné. Zúčastní se i ekonofóra v Davosu (NINA) * EU a Rus dále jednají o snížení vízového valu zvl. pro studenty, novináře, obchodníky a organizátory (PRA) * Pakistán a Saudie dokončily námořní cvičení v J. Karáčí (NNN) * 24 Íránská flotila nově v Indickém oceánu, zvl. proti pirátům, v souladu s r/BK OSN (IRNA) * Nekoncepčnost, závislost na USA, nedostatek pochopení pro jiná náboženství, Íránskou historii a neznalost hodnoty Íránské nezávislosti jsou kořenem chybných postojů západních komunit k Íránu - Hassan Rohani, státní centrum pro strategické studie (IRNA) * Rodong Sinmun upozorňuje na stálou existenci účelně zavádějících jednotek "Velení OSN" v Asijském Pacifiku. Tyto jednotky USA nemají s OSN nic společného, a tento typ padělání, mimikry a propagandy ve vojenství se dochoval z dob Studené války (KCNA) * Íránský Poslanec Manúr Hakikatpúr upozornil, že některá média se pokouší zkreslit situaci Muslimů v Barmě, aby tam mohli přispěchat arneričtí pomocníčci v holinkách (IRNA) * UNESCO odsoudilo další pro-zahraniční pro-sektářský vandalismus proti Sufistickým památkám v Tunísii (NNN)
 9. Všichni si přejeme svobodné a fér volby; nebudou odloženy; volební komise byla demokraticky zvolena; vláda PPP dokázala svůj příklon k dialogu, posílila regiony; PPP respektuje rozhodnutí soudu (APP) * Nová pomocná procedura léčby rakoviny z oboru výživy a ortomolekulární medicíny bude zanedlouho prezentována v Alžírii - SAMO (APS) * Smluvní učitelé z Libanonské Diab požádali v Pátek ministra vyššího vzdělávání aby uspíšil proces návrhem zákona na ochranu jejich práv (NNA) * @ABNA: to bylo dosti cynické, po úspěchu takové frontální lobotomie soudruha Qadriho v Islamabádu hodit na titulní stránky vyprávění o návratech skrytého Imáma Mahdiho. Nu třeba je v něm jako ve skořápce ukryta budoucnost Pakistánu, když ne demokracie. Každopádně už se jenom čeká, až třeba takového Dr. Aslambega napadne položit věci naopak, a neptat se, co to Qadriho napadlo přijít "zrovna do té spouště," ale ptát se, proč musela příchodu pana Qadriho udělat cestu taková spoušť, čili Kvéta, Mingora, aj. lobotomické pomůcky na zahraniční ovlivňování dlouho očekávaných voleb? Nebo je mezi Qadrim a pakistánským lidem jiná časová koincidence, než ony masakry? On není nahraditelný? (pí)
 10. píanalýza článku o dronech v 21. století
 11. Jemenci protestují v provincii Marib blokádami dálnice proti americkým robovraždám po sobotním útoku. "OSN označilo dronové útoky za cílené vraždy, upozornilo na nevyhnutelné porušení mzn. zákona" (ALT) * USA zavraždily 12 lidí v Jemenské provincii Marib, v Sobotu večer. Média nemají na místa útoku přístup, vláda pohodlně nechává své občany vraždit bez soudu (PL) * 5 občanů zavražděno dle adresy v afgánské provincii Kunar. Ačkoli to je zcela podružné, místní říkají, že nikdo z pětice nebyl ani v armádě, ani v povstání. (ALT) * Izraelská armáda zablokovala matrace a jinou pomoc pro 30 rodin Jordánského údolí na Záp. břehu - Nedáha Jousif (NNN) * USA se omlouvají za ekologické škody způsobené havárií vojenské lodi u pobřeží přírodní rezervace Tubbataha, Filipíny (NNN) * Malajský premiér navštívil v úterý Gazu, pp. dovezl lékařské zásoby (NiW) * AL varuje před prohlubování "strašných" podmínek v Mali - MZ AL (APS)
 12. 2 výbušná auta zničena, 2 vybuchla v 16.1. v syrském Idleb, 22 mrtvých vč. policistů, 30 raněno. Útoky byly součástí jednoho plánu, spojujícího cíle sabotážní i strategické (NNA) * "Ulizeus, Který spálil hranice Bílého Moře vprostřed," nový film Alžírského režiséra Bensmaila se promítá v Marsej, ECC2013 (APS) * 400 vojáků Nigerie, Togo a Beinu dorazilo do Mali, Francie se nad množstvím reportáží o mrtvých civilistech vymlouvá na populární arabskou "specializaci na likvidaci teroristických vozidel" pomocí helikoprtér (RT) * Vysoká Jemenská delegace za vztahy v Bahrajnské Manamě (NNN) * Ministr Zdravotnitcví Kuvajtu poděkoval Indickým doktorům za skvělou práci v Kuvajtu na Fóru Indických Doktorů v Pátek (NNN) * 2.2. protesty v Římě proti imperialistické blokádě Íránu (NNN) * Bělorusko se přátelsky zapřisáhlo rozšířit vliv Čínského trhu v EU (NNN) * Libanonský blok Ahrar souhlasí s hybridním volebním zákonem (NNA) * Ministr Zemědělství IRI Sedik Chalilian vyzval bohaté průmyslové země, aby zintenzivnily své úsilí proti globálnímu hladu. Mezitím v Británii aktivisté odhadují, že půl každoroční produkce potravy se likviduje, a Ban Ki Moon navrhuje ještě o polovic zvýšit produkci potravin (IRNA,pí) * Írán doufá v úspěch Súdánsko-Íránské parlamentní unie - Larjani (IRNA) * Parlament EU žádá sankce proti Bahrajnu, snaha o konzistenci europolitiky (ABNA) * Tuna výbušnin zadržena Egyptem na cestě do Sinaje (RT) * Zahraničí Iráku a USA probrala technické otázky - Abávi (NINA)
 13. Kábul diskutuje elektronickou identifikaci (BNA) * Bagdádská operační bezpečnost zajistila a deaktivovala 20 nástražných pum v obvodu Mahmúdia (NINA) * Japonsko zlikviduje svůj současný program obrany - Šinzo Abe (PL) * Zakladatel Megaupload se pokouší o legálně poučený a ideově identický projekt (PL)
 14. NSAA zničila mnoho instantních a mobilních žoldáckých zařízení v Homském kraji (SANA) * 7 civilistů údajně zabito Syrskou Arabskou Národní Armádou v Daraje, 22 civilistů pak Syrským Ústavem pro Lidská práva v Idlebu (RT,SANA) * Studenti Francie, Libanonu protestovali na podporu SANA (SANA) * Ghana: rozšiřování obdělávané půdy zasahuje biodiversitu, hlavně hmyz (NNN) * Rijád, Nové Delhí se zaměřují na mladé. Mimoto Bahrajn se podobá svým impaktem na regionální kontingenci vztahů právě Indii (NNN, pí) * Zimbabské organizace nepokojů (RG) kritizují prezidenta za brutální a necivilizované, krvavé útoky na aktivisty, zjm. v oblasti hygieny a epidemií pak prezident volil mezi nástroji genocidy a válečných zločinů. Mugabe vyzval aktivisty k volbám (NNN,pí) * Kim Čong Un odepsal děkovně na děkovné dopisy následujících vládců: Syrského Asáda, Bisavského Nahamadža, Nigeriského Žonatana, Konžského Kabily Kabangeho, Ugandanského Museveniho a Etiopského Foldžoržise (KCNA)
 15. Omán bude poprvně sám vyrábět zbraně, ve spp. Francie (KUNA) * Salvador měl r. 2012 nejvyšší export v historii, po zvýšení produkce (PL) * Peru vyjedná s Kubou, Nikaragvejí lepší obchod (NNN) * Centrální Amerika - nárůst turismu, láká zjm. kultura a historie, dle WTO (NNN) * Vypuklá cholera v Havaně již brzy zapukne - Mariano Bonet (NNN) * Egypt překoná finanční krizi, investice, reformy, socioekonofinanční program - MF Hedžázi (NNN) * Asi 3000 Íránců zatčeno v zahraničí, zjm. pro drogový biznis v Islámských zemích, ale i v Japonsku, Turecku / jednoho boha máš, a ne »TOTO« a »NATO« (NNN) * Bahrajn je připraven zlepšit humanitární situaci v rámci bezpečnostního projektu - vnitro (NNN) * Mursí amnestoval 380 násilníků z lo-loňských protestů, tedy z neuniformované řady (NNN)
 16. Do 27. Venezuela kulturně-umělecky vzpomíná na svého hrdinu Chosé Martiho (NNN) * Bývalý Palestinský radní Šejk Džamal Tavil v administrativní (nekonečné) vazbě (ALT) * Urugvaj otevřela diplomatické archivy k Malvínám/Falklandům pro veterány, Urugvajci jsou ve věci sice rozděleni, ale odmítají násilný tón (NNN) * Pakistán propustí na podporu smírčího procesu u sousedů všechny Afgánské Talibance, vč. šéfa Muláha Baradara - sekretář MZ Žilani (IRNA) * Účastníci semináře v Oránu doporučili výzkumnou síť, zdroje k revolučnímu tisku Alžírie (APS) * Pres. Karzaí úředně oznámil úmrtí spisovatele Zarmalwala, juristy S J Pacha, kondoloval rodinám a krajanům v Pakita a Nangarhar (BNA) * Mluvčí parlamentu IRI Larjani politoval na besedě se Súdánskými Íránci nedostatek Íránské investice v Súdánu (IRNA) * Írán zajistil přes 5 tun drog na hranicích minulý měsíc - nám. polic. šéfa hran. sl. Abas Ataje (NNN) * Turecko zrušilo blokádu Ghanského letadla se zlatem pro Írán (NNN)
 17. Zmt/bš 19.1. 19:15 4.2R 80km SZ od Nasirije (NINA) * al-Alwani z Koalice Irákie varuje vládu před protraktací řešení výzev občanstva (NINA) * Kartúm uvítal unii koncilů OIC (APS) * AU nejsilněji odsoudila útok a únosy v Alžírii, jako "strašný zločin" (APS) * 5 mrtvých v Káhiře - provokace, PPP oznámila úmrtí R K Žutta, popřála kuráž pozůstalým (APP,NiW) * Pres. Zardari oznámil úmrtí matky známého umělce Sohajla Ahmeda, a otce zkušeného žurnalisty Zulkarnajna Šejka. Popřál sílu pozůstalým, klid duchům (APP) * Pres. Zardari oznámil, politoval; popřál mír; kuráž skonal známý zpěvák Mihnez Begam (APP)
 18. Jemenská ultra-pro-americká AlKajda poslední měsíce vytrvale zaštituje dronové vraždy svými útoky na ropovody (NNN) * Turecko zatklo právníka Selcuka Kozagacliho za návštěvu Sýrie (SANA) * Hnutí "Islámský stát Irák" se podepsalo pod vraždu poslance IK Ejfana al-Issawiho (NINA)
 19. Titulky z pondělního Tehránského tisku: "Syrský MZ volá na opoziční skupiny aby se zúčastnily mírových hovorů!" - "Protiizraelský protest před Bílým domem" (IRNA) * Portugalský prezident doufá v rozvoj vztahů s KLDR (KCNA) * Jordánsko jednalo s americkým McKejnem o Palestině, Sýrii. Král podtrhnul politické řešení v Sýrii, jednotu lidu i území. Zdůraznil konec krveprolití anebo důsledky pro celý region, varoval před mocenským vákuem, živnou půdou pro extremisty, v budoucí zdemolované Sýrii (NNN) * 280k utečenců v Libanonu - UNHCR, před dotacemi prozkoumá komise AL (NNN) * Šéf Iráckého Ahraru souhlasí s Ministrem Spravedlnosti na určitých změnách cst. vězení, lidských práv (NINA) * Američan v KLDR je pro USA lepší mrtvý, než živý, garantuje výrobce (NNN) * Čína-Alžírie posílí vztahy parlamentní unií (APS)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama