NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 23.1.: Ekvádorský prez. Korea vyjádřil pesimismus a zklamání nad optimismem ze znovuzvolení Obamy

25. ledna 2013 v 8:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Princovy bláboly na pozici prezidenta Karzaího nic nemění (:Telegraph). Naopak, tento mrzký žvást 1) slouží jako součást verbování do Britské armády, asi s ním má potíže 2) má zlehčit a vůbec zrušit pozornost k reálnému výsledku v Afganistánu, tj. řešením je řešení občanské války a tak mírový proces zahrnující Talibán do procesu politického, dlouhodobě 3) vykreslit Afgánský lid jako bandu pitomců, kteří se na pro-vládní a pro-talibán rozdělují ze dne na den pomocí západních výplodů chorého tisku, zatímco naprostá většina přitaká zhruba tomu co jsem řekl 4) ukázat politický nástup Talibánu jako prohru, zřízenou teprve "chybným projevem" britského velmožátka 5) pobavit čtenáře nad Afgánskou válkou, tj. invazí USA, krytou populisticky účastí NATO, do země, která nejhůře utrpěla rozpory mezi východem a západem, tedy pobavit nad naprosto smutnou situací 6) ještě něco málo pozdržet úpadek dronového průmyslu, neboť "pokud je to ve vrtulníku jako hra, pak je to za manuálem drona jako ve vrtulníku"; pozice prezidenta Karzaího je velmi pevná, a mění se buď jeho smrtí, nebo úspěchem jeho Mírové Mise, ve které je přes relativitu svých funkcí zatím víceméně nezastupitelný, a pozice je to naprosto nezáviděníhodná, nebezpečná, citlivá, zodpovědná a důležitá pro Talibán i Afgánský lid bez ohledu na přesvědčení. Takové povídání asi někoho z Talibanu dvakráte nenadchne, ale asi ani nepřekvapí. Multilaterální snahy pentagonu za texturou princátkových slov jsou hanebné, smutné, a dokládají trvalou deformaci Americké moci politické i vojenské spotřebním průmyslem. Naopak, princova pozice se mění ze dne na den, dle toho, zda slova Talibanských generálů padnou na západě na úrodnou půdu, či nikoli. Královská rodina je proti Talibanu právě tou třtinou a kabátem, něčím co do hodnoty trvale odkázaným na pofidérní tlachy mediálních krkavců a supů, roupů i korporačních tasemnic. A pokud princátko verbuje na číkoli povel tímto způsobem, má Talibuláh pravdu v tom, že takto naverbovaní vojáci budou asi podobně inteligentní, tj. palcem k nebesům, na otázku kde jsou, je-li v Afgáně mír. Také z jeho projevu vidíme, že chrání čest i svého protivníka, chopí-li se slova zmoklá užovka, aby nahrála něco z cizího neštěstí svému biznisu akbar. Ani se nedivím, že jej nikdo z Talibanců dosud nesestřelil. Určitě se držel pouze v blízkosti zcela "čistých" vesnic, a tu terorizoval chudé "Muláhy" fosforem na stáda, raketami na ženy, a ochuzeným uranem na pohřby a děti. A nyní nechť se na jeho blazeovaná slova snese křesťanská smršť zahanbení! Syntetické zprávy: někdy převažují nad těmi reálnými, jindy jsou pouze mnohem přesvědčivější. Vždy je však nutno právě na ně reagovat (pí,HaN)
 2. Sektářské teroristické útoky, kterých za poslední asi tak půl roku absolutně přibylo, jsou 1) podporovány umělou globálně politickou situací, na př. umělou a k tomu účelovou viktimizací Íránu 2) nejsou společenským jevem, vyjma odvetných patologických reakcí, četnosti asi jako ona druhostupňová vražedkyně Hindu z Nujoku, jejich spektrum je tedy zásadně tvořeno plánovitou vojenskou činností, zvláště nutno poukázat právě na fakt, že takové útoky, jeden vedle druhého, jsou pevně ukotveny v psychologickém rámci některé vyšší zpravodajské kauzality, značná část je "ilustrativní" a "podpůrná," takové útoky reagují v podstatě na kdejakou zpravodajskou nebo společenskou maličkost, kde takové útoky jsou na denním pořádku, nutno uvažovat všechny jako "podpůrné," ale vázané na hluboce sledovanou místní komunitu, tj. zamořenou agenty zjm. v politické a náboženské informační kauzalitě, tj. mezi intelektuály, obchodníky i věřícími. Jiné zvláštnější jsou jednoúčelové sektářské útoky, ty zpravidla dodržují ještě jakousi symboliku, ale spíše se vyznačují objemem a záběrem, obvykle mají otevřít nebo zavřít cestu nějaké politické nebo diplomatické eventualitě, a koincidují s mezinárodními roztržkami místního státu, ačkoli vcelku "zapadají do koloritu," nepůsobí nějak nápadně, a mohou být ještě více maskovány "úmyslným extempore" konspirátorské moci, na př. vojenskou, ekologickou aj. katastrofou, nebo jsou časovány spolu s roztržkou na jednom plátně vedle "nových změn," tedy na př. vyhlášením války, nebo zobrazením její budoucí příčiny jako "novinky." Sektářské útoky tvoří druhou stranu mince stejné komponenty "moderního drancování," jako "válka bez války," tj. návrat k bitvám o domy, žoldáctví a rozkladu, válce o hlavní město bez nutnosti učinit nejmenší výsadek nebo překročení hranice. Mohli bychom trvat na tom, že se sektářské útoky, jakkoli virtuální, pokouší rozdělit společnost na vládu a lid, popř. naučit vládu inkriminovat svou národní víru, nebo víry, jako zdroj nebezpečí, ale nebudeme. Daleko podstatnější totiž je, že takové útoky vůbec nejsou přirozené žádné společnosti, a kdekoli se s nimi shledáme, hledíme již na "válku," svého způsobu, nebo jak jsme řekli předem, "moderní drancování". Tyto útoky nikdy nevedou k nějaké hlubší reakci ve společnosti, že by je začala lineárně, logaritmicky anebo exponenciálně zasažená společnost reprodukovat - sama proti sobě. To je základní zdání, všude je taková atmosféra nákladně, pečlivě a vypjatě udržována, a neudržuje společnost v rozkladu, pouze jí úplně vysiluje, dezorientuje, staví jí do cizího prostředí, kde je odpor nejednotný - ne tak názor - a prvořadě podkládá mzn. diplomacii a zpravodajskou propagandu určitým užitkovým materiálem. Na př. otevírá cestu k zneužití OSN, invazím, uznáním libovolných žoldáckých revolucí, ničení sousedských vztahů aj. Společensky je tento jev fakticky nezasažitelný: většina efektu se musí odstranit diplomacií, ideologickou disciplínou národa, politiků a armády, a bezpečnostním a informačním aparátem. Snaha odhalovat u každého útoku dané pozadí lidem může být doplňková, ale nemá výrazný účinek na příčiny a následky v jejich šíři, a disciplinárně může být matoucí. Naopak taková práce na nízké-lokální úrovni může bezpečnostnímu aparátu pomoci zjistit důvody a prostředky útočníka, zajistit běžnou bezpečnostní silou nejchoulostivější sektory, ve kterých se chce sektářský terorismus - se svým kriminálním pozadím - zabydlet. Toto pozadí se jistě velmi brzy odděluje od zpravodajské buňky, a bez dalších kontaktů se i replikuje. Obecně tedy nemáme žádné Muslimské, ani Hindu teroristy, a ba, ani provicové, nebo levicové. Afgánský Taliban naprosto nelze brát jako analytické kritérium: co totiž udělal, a co nikoli, tento Taliban? Neví vlastně pořádně nikdo, možná Taliban.. Dokonce i politické atentáty častěji páchají politici, ba i samy oběti, na př. Kramář, Hitler, Říšský sněm? Kenedy a ETA řekněme, nejsou sektářské, ale politické, a i tu se vina mezi obětí a osočeným dosti stírá. Lze to brát dosti vážně, jak to bylo hozeno a loženo, neboť i u etnických pogromů naprosto prokazatelně za většinou případů stojí dlouho nerozpoznaná politická nebo obchodní buňka s několika málo členy, a od jejich slova stojí nebo padá celý pogrom, genocida aj. A i u genocidy samozřejmě bylo často prokázáno její válečné využití, jak ke konsolidaci moci nad územím, které mělo být co nejrychlejí překročeno k další invazi, tak k samotným "precizním" efektům na mapě, v mzn. justici a koloniálním rozdělení vlivu. Imperialismus se tedy redukoval na prostředky rozkladu, adresných vražd, falešných mzn. sporů, žoldáckých "decimačních v první řadě" revolucí, a sem tam "humanitární mejkap" té které mocnosti; Tzv. otázky "Muslimská" a "Židovská" jsou právě součástí psychologického aparátu, který by měl udržet koncept "přirozených sektářských válek," ve kterém se velmi dobře kryjí jakékoli "revoluční devastace" a výběry zda chránit "rebely" nebo "suverenitu." S pádem konceptu sektářského terorismu však nutně padají i obě tzv. otázky, a z náboženství zbývá podobná mocnost, jako rybářství, nebo rodina, tj. něco společensky neutrálního. Neexistují v dnešním světě v podstatě náboženské problémy, pouze hladová válka těch, kteří likvidují dvojnásob spotřeby, skrytá za umělé zezáhadnění a znebezpečnění náboženství. A nezapomeňme přidat k této "odkryté doktrýně" i organizovaný zločin. Pochybuji, že všichni Afgánci touží mít luxusní vůz a vilu, a k tomuto se prostřílet, nebo rozfetovat společnost. Ty tisíce tun opiátu jsou tedy vojenským produktem.. Klíčovou myšlenkou této úvahy bylo "neexistuje setrvačnost sektářského boje, musí být stále udržován" a za druhé, že jsou si s "rebelskou válkou" podobné jak Slunce a Měsíc; A Uran v Mali.. závěrem snad, že trendem novodobých válek USA je nemuset se utkat s armádní mocí, a i tak obsadit zemi politicky, v různé míře. To asi značně odzkoušeli za posledních 50 let.. (pí)
 3. Rusko a Islámské země jsou důkazem, že historie USA není ukázkou filosofického rozporu mezi Socialismem a Kapitalismem, ale, že Imperialismus platí v mnohem obecnější rovině; že není třeba změny společenského systému, aby země přestala válčit: ale, že Imperialistické země jsou takové spíše na základě národního egoismu, neschopnosti demokraticky myslet. Krátce, někdo Dostojevského četl, jiný nikoli (a jiné Dostojevské, na př. místo psychologického soucitu respekt k právu). * Malajský premiér navštívil Gazu, vedle mnohého přislíbil pro talentované Palestinské studenty stipendia na vyšší studia v rozvíjející se Malajsii (NNN)
 4. Návštěva Malajské delegace v Gaze měla "vyjádřit hluboké znepokojení nad tím, co se děje palestinským lidem v Gaze, a předně vyjádřit opozici agresi na Gazu" - premiér Malajzie Najib Razak, před odjezdem také odstartoval projekt školy, který mj. jeho lid funduje (NNN) * Tahák Timothy B. Hincheyho k Palestině a zjm. Izraelcům: "Pokud v současnosti zajímá ekonomika Izraelce více než práva Palestinců (nezapomeňme, na příkladné vyjímky), pak nelze nic jiného očekávat od naprosté většiny mezinárodní komunity. Ale pod čarou, pokud chce být Izrael součástí této mzn. komunity, pak se má také tak chovat, dodržovat mzn. zákon, a nikoli jej porušovat!" (PRA) * Pondělní a Úterní útoky USA v Jemenu se vrší na hromadu mrtvých - 32 zavražděných od Štědrého Dne (ALT) * Asi 35 lidí zavražděno a zraněno v Afgánistánu drony CIA od Soboty, tedy pokud jde o hromadu mrtvých, u kterých se liší výpovědi místních a oficielních míst (PressTV) * Karáč, Pešavar, úterý: Američtí plenéři v Pakistánu vymazali z existence dva přední lékaře, jednoho »okresního soudce« (ABNA)
 5. Kašmírské úřady vydaly občanům příkaz ke stavbě proti-jaderných bunkrů (NNN) * Indický MZ "Opakujeme, že by Kašmírská linie (LoC) měla být vyřešena dvoustranně, nikoli mezinárodně. Historie ukazuje, že jsme schopni to vyřešit dvoustranně. Ostatní návrhy jsou pro nás nepřijatelné." - je to hezké povídání, ale ono "my" příliš nefunguje, pokud se mluví právě o platné rezoluci OSN, na jejíž hodnotě Pakistán trvá, a jejíž platnost je hlouběji založena v Indické historii, než současná Indická politika vůči Pakistánu. Čili rezoluce jistě řešení dohodou nevylučuje, ale klade určité požadavky, a je opravdu otázkou, které z nich jsou pro Indii nepřijatelné? Závěrem okupační politik prohlásil, že mise UNMOGIP nedělá vůbec svoji práci. Jistě, Indie ani nechce, aby mise vyšetřila přestřelku. Co chce Indie, aby UNMOGIP dělal, aby zabránil přestřelkám? Aha. Odešel.. (pí,KUNA) * Vyslanec USA v Rusku vyhrožuje, že pokud Rusko nestáhne odvetu za odvetu (Magnitsky-Jakovlev), přestanou USA nést zodpovědnost za to, co se děje s adoptovanými Ruskými dětmi. Nm. se spletl, neboť ještě rok mají USA povinnost plnit humanitárně podstatnou smlouvu s Ruskem o výměně informací post-adoptum (RT)
 6. Malajzie nabídla ukázku ze svého turistického portfolia mzn. účastníkům Turistického Fóra ASEAN. I na píšící cestovatele bylo vzpomenuto, jak to mají dobře vymyšlené. Dobrodruzi pocházeli mezi dalšími zeměmi z Řecka, Polska ale i Turecka, Států, Kanady či Ruska (NNN) * Palestinská Národní Rada odsoudila plány Telafídu na bezohledné odříznutí Jeruzaléma od Západního Břehu. Podmínila jednání ukončením pod resolucemi OSN ilegálních akcí, které jistě schválil ze světa ještě jen náš MZ (NNN) * Bangladéš letos nejspíš přesáhne produkcí domácí spotřebu el.energie, s dostavbou 18 elektráren (NNN) * Mjanmar loni přivítal o 200 tisíc víc turistů, návštěvníci jsou zatím kultovní, takže proudí do země zjm. neturistickými kanály (NNN) * Filipíny chtějí rozsudek OSN v územním sporu tam, kde se více "zájemců" shodne na nutnosti vícestranného jednání. Podobné záhady se ovšem s úpadkem USA vynořují stále častěji, proto: nedivme se Kašmírským úřadům (NNN)
 7. Ekvádorský prez. Korea vyjádřil pesimismus a zklamání nad optimismem ze znovuzvolení Obamy, moc se toho prý nezměnilo, a podobně se ani nic nezmění. "Jsi kamarád s USA, jsi dobrý, jsi ale zlý, jakmile odmítneš pohostit jejich vrtochy!" Upozornil na celosvětový fenomén sledovaný se zájmem 3D-skly na tváři USA: dvojitý metr a přizpůsobivá morálka. Popřál Mu ovšem štěstí, a urgoval jej k změně chronicky otřesné politiky států v zahraničí. Další jeho výroky USA dokonale shrnují, takže netřeba je opakovat. Lépe si koupit jeho paměti, jednou (NNN) * Buldozéry udělaly místo Netanjahovu "Muzeu Tolerance" na zatím asi 4 jitrech historického muslimského hřbitova, asi 16 m do hloubky. Někteří asi 1400 let pochovaní VIP si asi moc neodpočinou (ALT) * Severní Korea odsoudila zmanipulovaná média Západu, poukázala na obvyklé blamáže okupované Korey s USA aneb "co jsme našli na moři," a upozornila OSN, že v její situaci nemá smysl než ještě přitáhnout a doostřit vojenskou doktrýnu, a etablovat se rozsáhlým mírovým cvičením (pí:RT) * Út-St: 12 letounů hyperleteckého ultraturbostátu narušilo vzd. prostor Libanonu kontra rezoluce OSN 1701 (RT)
 8. Skupina Peruánců hlásící se z Kolumbie údajně odmítá vojenskou operaci na záchranu: "Jsme rodina, dostali jsme se do střelby vlády a rebelů, a rebelové nás zajali; vojenská síla nám nepomůže" (NNN) * Inter-Americká Rozvojová Banka vydala expertně-akademickou studii k markanci a roli kriminality v Latinamerice a Karibiku (NNN) * Bangladéš je odhodlán zajistit občanům komplex práv na potraviny, tedy něco na západě nejčastěji neexistentního (NNN)
 9. Ban Ki Moon a Lachdar Brahimi se shodli na tom, že situace v Sýrii je nechutná, a že za to může neschopnost mzn. komunity vyplnit předsevzetí kodifikovaná v Ženevské smlouvě. Shodli se na ekvivalenci obou stran v brutalitě, a ne podružnou roli připsali vnějším mocem, a jejich importu zbraní do Sýrie, tj. Líbie, Británie, Francie, USA, Saudie, Rusko - již z naší mluvčí perspektivy (NNN) * Kobler nečekán zjevil se ráno 22.1. v Kirkuku, v Bahdádě se na jeho akci naštěstí nesneslo hejno nadávek (NINA)
 10. Rus upozornila, že se nejedná v Sýrii o nějakou evakuaci, ale transport. "Bude se čekat na posledního Rusa nebo Rusku, kteří se s rozhodnoutím 'přicourají' někde v posledním klimaxu robotické destrukce Sýrie" - k níž mají největší aktivisté obvykle pouze vyšší rychlosti a ostřejší nože, a jejíž diplomatickou neřešitelnost zajišťuje rozsáhlá síť médií, sousedící s podobně rozsáhlou, kdeže se obě liší pouze strukturou myšlení, zatímco v úhlové šířce průniku v analýze Libanonu se shodnou asi na spojení třech či čtyřech termínů, a to "potřeba zachovat Libanon stabilní." Zatímco obě zdánlivě humanitární, egoistické myšlenkové struktury se k takovému konsenzu dopracovaly již absolutně mimoběžnými termíny, a postupně i témata přestávají být v průniku. Nejviditelnější rozdíl je ve "výkladu Hizbaláhu." Jedna strana jej totiž bere jako subjekt, zatímco druhá jej studuje v rukavicích, a mluví o něm jaksi "biograficky." A i tak se obě strany upřímně humanitárně shodnou - alespoň - nad právem Libanonců na život a na mír. Tak sbohem Sýrie! (pí,NNA) * Kontraktoví kantoři v Libanonu již přešli do fáze protestu vsedě za plnou zákonnou ochranu. Premiér přislíbil plnou výhovu (NNA) * Libanonský prez. Slejman v Moskvě zvolal po rozšíření obzorů příležitostí ve smyslu výměny expertýzy, a spolupráce v různ. technických, ekonomických, kulturních nebo komerčních sférách. Podtrhnul roli Rusi v OSN s příhledem k problémům Syrských uprchlíků; nutnost řešit problémy dialogem, mezi jinými žádnými způsoby (NNA) * Jednání IAEA/Tehrán na 13.2., žádné skokové výsledky zatím, Írán ale popsal jednání jako krok vpřed. Což znamená dost pro nás, nikoli pro někoho, koho zajímají kroky vpřed Amerických zájmů v Íránu. Tj. oscilace OSN mimo pole zákona (NNN)
 11. Ghanská Akkra se má, dle dr. Mahamy, stát vzorem pro všechny regionální metropole, cst. sanitace, kanalizace a vodovodů. Tj. odpadky zmizí z kanálů a škarp, pro začátek! (GNA)
 12. Syrská N/A Armáda oznámila, že rakety, které dopadly na Aleppskou UNI (83 mrtvých, 160+ ran.), odstartovaly někde od pozic NATO, to na to dosud nijak nereagovalo, leda dalšími masakry (PRA,pí) * Jeden stín si stěžoval na zbraně Hizbaláhu: bezpečnostní složky zadržely 22.1. 54 osob pro různé zločiny, tj. vloupání, zl. s drogami, bití, nelegální vstup do z., nelegální pobyt, střelba, únosy, prošlé doklady, podvody, padělání a hledané soudní vyhláškou na různých teritoriích Libanonu. Pokusy o destabilizaci země byly zaznamenány též, uvedená čísla se drží na úrovni. Což takhle otevřít otázku odzbrojení Hizbaláhu? / když má smlouvy s úřady? (NNA, pí)
 13. Kmenový vůdce podporující demonstranty cíleně, citlivě, zavražděn v/Tikrit 22.1. (NINA) * 6 Kurdských bezp. čl. raněno vých/Tikrit; 7 policistů mr/ra záp. Mosul, 22.1 (NINA) * 27 zab/ran sev. Bahdád; * 9 střelců zatčeno, síť se rozplétá - MV (NINA)
 14. Bulharský MZ Bojko Borisov dorazil upevnit vztahy, zn/otevřít vyslanectví v Bahdádě (NINA)
 15. Barzaniho a Talabaniho strany debatují s Unií Kurdistánského Islámu v Irbilu, zjm. velmi obecně o dění v Iráku, tak aby problémy byly členěny na části vhodné průsvitkou i na jiné regionální země; p/l/s (NINA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama