NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 30.1.: Utrpení v Sýrii je vinou těch, kteří se nebyli schopni dohodnout. Měli by proto přestat svalovat vinu a žadonit o intervenci, nést svoji vinu, a odejít, udělat místo takovým, kteří nevyvolají kvůli Sýrii válku

30. ledna 2013 v 8:10 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Ruský MZ Lavrov vyzval G5+1 "a Írán aby se nechovali jak děti," a dohodli se alespoň na místě konání dalšího jednání o Íránských právech a povinnostech plynoucích z NPT (RT) * Počet případů epidemické chřipky irácké prov. Majsan vzrostl na 6 (NINA) * Íránská a Irácká média označila tvrzení západních médií o výbuchu na zařízení Fordo za smyšlenky, nebo propagandu s cílem ovlivnit jednání Íránu s velmocemi (NiW)
 2. Minulý měsíc tisíce Jemenců protestovalo mezi různými městy, žádali ve`e konce vměšování USA do jemenských věcí tře`a i vyhoštění vyslance USA, a vykoštění různých jiných masakrózních osob spojených s redudatními politikami USA. Brzy na to se velení USA nechalo slyšet, že pokud nemá Jemen co proti, že by bylo vhodné počty nevítaných vojsk USA v Jemenu navýšit, a otázku USA dokreslily zvýšením brutálních útoků na Jemence ze vzduchu. K tomu samozřejmě Jemenský prezident nemohl než nesouhlasit, a dokonce navrhl úplný odsun nevítaných vojsk. A abychom se nepřeradovali, stejně jako Jemenci, alespoň se nad "událostmi" zastavilo OSN, a mírně cynicky "požádaly" Jemen o hlubší a věrohodnější demokratické reformy, po kterých přeci lid tak toužil.. Snad teprve patří k zvážení OSN, zda nebylo nejreformačnějším přáním Jemenců právě vyobcování s podivnou bezpečnostní architekturou, tj. nevítanými a redudantním (NNN,pí)
 3. Nigérie odmítá úvahy bývalé multifunkcionářky Ezekwesilové, o rozfofrování zahraničních 67 miliard dolarů v Nigerii - ministr informací (NNN) * Geologická, těžařská technologie: Angolská UAN, Norská NT a Dár es Salamská UNI sjednotí přístup k vzdělání (NNN) * Na nejvyšší bezpečnostní schůzi KLDR po slyšení expertů rozhodl Korejský lídr o mnoha důležitých strategických a propagačních záležitostech. Na doporučení minsterstva zahraničí a po konzultaci s vojenskými špičkami rozkázal všem státním orgánům a lidu mobilizovat do stavu pohotovosti vis-a-vis provokace a vyhrocení z dílny USA, a rozhodně a důrazně reagovat na veškeré další pokusy agresora narušit vážně mír na poloostrově. Ihned přijal zásadní a vysoce důležité státní kroky, aby měla země svou budoucnost pouze pod svou kontrolou (pí:NNN) * Pakistánský njv. soud povolal k vysvětlení ministerstvo vnitra, "proč nebyla strana Hakkaniho informována o bezpečnostních opatřeních připravených nejvyšším soudem panu Hakkanimu pro jeho výpověď před nejvyšším soudem přímo v Pakistánu, když ministerstvo toto povolání obdrželo, a strana p. Hakkaniho se dokonce osobně dvakráte dotazovala?" - Hakkani má vypovídat o protiústavní, parazitní smlouvě mezi Pakistánem a armádou USA. Slyšení: 12.2. (NiW) * Z Nedělního Rodong Sinmun: "KLDR nikdy neakceptuje "rezoluce" BK OSN č. 1718 a 1874" ... "KLDR je tak zakázáno vypouštět vojenskou ale i civilní a vědeckou raketovou technologii, zatímco Úmluva o Vesmíru jasně deklaruje že Vesmír má být svobodně rozvíjen a používán všemi státy, v souladu s mzn. zákonem, z principu rovnosti a bez diskriminace"; oznamenejme, že USA protlačily v BK OSN takovou rezoluci, ačkoli předtím všechny strany doznaly, že pozorování potvrdila vynešení družice; z práv národů a států pak plyne správnost závěru agentury KCNA: "KLDR si bude dále vyvíjet a vypouštět aplikační satelity a raketové nosiče; ať si kdo chce říká co chce" (KCNA)
 4. "Hrozby svržením vlády, bojkoty a exporty krizí na ulici svědčí o snaze rozdělit zemi, spolupráci s cizáky" - al-Jasýri, poslanec za Vláda Zákona * "Utváření množství rad a držení dvoustranných rozhovorů a za kompletní absence setkání prvořadých lídrů (Maliki, Džáfari, Barzani, Allavi a Nažáfi) v rozhodovacích funkcích, nepovede k řešení problémů a současných krizí v zemi" .. "oni jsou schopni vyřešit jednoho dne problémy země, pokud se setkají a ukončí své neshody" - Mahmud Othman, nzv. posl. za Kurdízkou Alianci (NINA) * Bahaá al-Arají za Ahrar blok prohlásil, že je třeba vyřešit rozdíly mezi stranami pomocí zvláštních komisí; tj. tj. tj. že je třeba dialogu mezi politickými stranami (NINA)
 5. "Organizátoři demonstrací by měli trvat na míru a neumožnit nástup extremistů, jejich dominanci. Situace je vážně nebezpečná, a federální vláda musí vážně prostudovat požadavky demonstrujících, a naplnit je" - mluvčí Vlády Kurdízkého Regionu Sven Dzía (NINA) * Demonstranti v Mosulu žádají stáhnutí vojáků a federální policie, předání bezpečnosti policii místní (NINA) * Dva vojáci zastřeleni ostřelovačem ve Faludže, čtyři vojáci byli unešení; najdou se rozřezaní (NINA) * Šejk Abás al-Džanabí: "Žádáme Vládu aby nám vydala vojáky, kteří otevřeli palbu na demonstrující, zabili 8 a 70 zranili, aby byli souzeni v Anbaru"; žádáme Anbar aby provedl pitvu a zjistil vojenskost projektilů. Vzhledem k použití ostřelovací kontrarevoluční taktiky nelze očekávat, že by projektily byly i jen náznakem blízké armádní výzbroji. Ale může ovšem jít i o dílo vojáků, Bůh suď (pí,NINA) * Premiér Maliki žádá po vojácích větší sebekontrolu a moudré Anbaru aby ochránili demonstrující před ostřelovači, rozvraceči, násilníky a rozvědkami (NINA)
 6. "Politické cíle.. byly za všemi konflikty a válkami které se staly, a měly máloco do činění s náboženstvím, Sunity nebo Šjíty" - lídr Libanonského Islámského Odporu, dalo by se tesat; pak také, že "rozhodně není pravda, že dnes Arabským světem cloumá Sektářský konflikt" (NNN) * Obama a Hollande mezi odpadkovými žvásty o Sýrii, Mali a Alžírii především k Líbii: "potvrdili důležitost" (ehm ehm) "trvalé asistence" (asistence je obecný pojem zahrnující jak humanitární bombardování, tak okupaci a kolonialismus, vč. všech násilných politických operací na daném území) "zatímco země pracuje na stavbě efektivních institucí bezpečnosti." A k tomu několik za uši od kamarádíčků z vyslanectví, co Líbíko? Já bych řekl vměšování. Nebo se Líbie prosí, aby se její bezpečnost řešila bez ní?? (NNN) * Ghanský prezident Mahama varuje kontinent před událostmi v Mali, volá po hlubší spolupráci, integraci a solidaritě ve věcech boje proti chudobě, nemocem a nevzdělanosti; doufá v rychlý návrat míru a suverenity do Mali (rozuměj investiční obrat?) (NNN) * Podle OSN 150 tis. lidí uprchlo z Mali k sousedům, 230 tis. prchá uvnitř Mali (NNN)
 7. Krize v Kongu má vliv na celý kontinent, Krize v Mali na celý západ - OSN, Oxfam (NNN) * Salehi, Mahama: vyhlídky Afriky jsou optimistické (NNN) * Íránský prezident ve zprávě Hamidu Karzaímu potvrdil nutnost aktivnější účasti Íránských společností a partnerství v Afgánském sektoru Vody a Energetiky. Íránský a Afgánský m. energetici po předání zpráv slavnostně spustili nové 25MW dýzlové turbíny Íránské výroby (NNN) * Hnutí Nepřidružených (NAM) nabídlo prostřednictvím Salehiho Africké Unii (AU) k disposici veškerou pomoc v řešení Mali. Salehi is in Ethiopia to attend the 20th AU summit. Salehi zaútočil na dvojitý metr západu viditelný v Mali a Sýrii, a vyjádřil odpor Íránu potažmo všech nefrancouzů k intervenci v Mali. Třetím týdnem vojenské operace ze vzduchu i na zemi v Mali humanitární aj. pracovníci varují, že se prohlubuje potravinová krize pro civilisty (NNN) * "Írán je nyní považován za jednoho z největších podpůrců Islámské Rozvojové Banky" - prezident IRB Ahmed Mohamed Ali; Nežád: "zakládání osvícenských bank může pomoci zlikvidovat chudobu ve světě, kterou mj. šíří, podporuje a vyhledává současná bankovní struktura" (NNN)
 8. Nový průzkum Oxfam v okolí města Masisi v Severním Kivu nalezl desítky tisíc lidí žijících v teroru
 9. Oxfam se zaměřuje na práci v Rubaya, kde se kolem 40 tisíc lidí skrývá v táboře bez čisté vody
 10. Dle Oxfam musí řešení Konžské krize zahrnovat názor samotných Konžských lidí, a adresovat problémy které živí konflikt - pouhá fasáda vlády, urgentní nutnost reformovat konžskou armádu, která není schopna bránit své občany, a potřeba konstruktivních regionálních vztahů
 11. Dle Oxfam lidé neustále prchají před útoky na jejich vesnice, a denním rabováním a útiskem více než 25 ozbrojených skupin; organizace tak nejsou schopny adresovat ani choleru, která je v takové zemi na vzestupu
 12. Afgánsko-Iránský trh v budoucnu posílí - mMO Afg. W G Chail (NNN) * Návratnost investic v Africe: 5-10% voda, 17-25% energie, 25-30% telekom, ! 15-20% infrastruktura - ADb (NNN) * Somálský prezident vyzval občany aby nechránili korupčníky. Přislíbil boj proti násilí, zjm. proti cti Somálska, ženám (NNN) * Přístav Dar es Salaam udělal na Ugandskou delegaci dojem; obě země posílí dopravní spojení - memo (NNN) * Vyslanec KLDR ve Finsku Kvang Čol předal 22.1. své insignie fin. presidentu Sauli Ňjinistovi. Ten drží palce milému respektovanému Kim Čong Unovi, jakmile je řeč o radikálním obratu ve vývoji ekonomické síly, a zlepšování životní úrovně, což ve světě vyvolalo velkou odezvu. Vyjádřil absolutní podporu postoji KLDR k snižování napětí na poloostrově, mezi jihem a severem, a implementaci vnitro-Korejských společných usnesení. Popřál KLDR úspěch v socio-ekonomickém pokroku a blahobytu lidí, doufá v neustálý rozvoj přátelských vztahů obou zemí v dobrém smyslu. (KCNA) * Bulharsko a Afgánistán prohloubí akademickou výměnu a vědeckou spolupráci - Jankov (BNA)
 13. Historie demonstrací: mezi prvními argumenty protestujících v Iráku bylo právě, že si justice někdy "vystačí s příbuznými" (NNN) * OIC naléhá na dialog v Iráku, lituje násilí; kdyby označilo násilí jako "zahraniční" patrně by nevystačilo s "litováním" (NNN)
 14. V Tureckém Istanbulu se sešli různí funkcionáři a podpůrci Londýnského aparátu, a zkoumali možnosti hlubší propagace Londýnského aparátu a vojenské intervence ve světě. Jeden z funkcionářů, Ali Qawrat, srovnal bombardování pekáren v Iráku a zabíjení dětí v Mali, a žádal něco podobně pohotového i pro Sýrii. Ovšem, staří známí: nemohou znít aktuálněji. Pouze se p. Qawrat plete v tom srovnání Sýrie a Mali: vraždit v Mali Francii nic technicky nebránilo, ale takový souhlas dvou vlád se myslím v Sýrii nekonal. A pokud propagační kampaň v Istanbulu nedojde k nutnosti fyzicky eliminovat většinu světové populace, aby všichni táhli za jeden provaz s Londýnem, pak se takový souhlas Londýna s Damaškem o intervenci konat nebude. Leda by Londýn chtěl projevit rozhodnost, a zakročit proti povstalcům. A i tak by byl asi odmítnut. Západní vlády nemohou od Arabského regionu čekat nic jiného, než boj do posledního muže, vč. prezidentů, jakmile si západ usmyslí, že je třeba je nahradit. Ať už čímkoli (pí,NINA,KUNA,NNN) * Turecko podtrhlo své vynasnažení zajistit zpět Libanonské rukojmí v Sýrii; Írán jednal o vztazích ale zjm. věcech regionu s Jordánskem; OSN odsoudilo leccos z Iráku, ale nemohlo než opomenout nárůst útoků na bezpečnost, a jiných degenerativních výstřelků. Proč s takovými detajly také čtenáře seznamovat.. Ostřelovač sem, únos vojáků tam, to se rozumí - Irák: demonstrace, terorismus, smutné! (NNA,IRNA,NNN,pí) * Madžíd z Vlády Zákona upozornil, že Turecký premiér svolal konferenci pod heslem "Podporujeme povstání v Iráku," a tam mluvil o "nutnosti vytvořit smysluplnou vládu v Bahdádu." Na to poslanec navrhuje vypudit Turecké vyslanectví, nazval Turecko nepřítelem, ani nestihl označit Erdoganův akt jako vměšování. (NINA) * Podsekretář Iráku debatoval se Sekretářem OSN pro Irák vztahy s Kuvajtem; Bosten ocenil vztahy, vyjádřil důvěru v řešení zbylých otázek. Mise OSN podpoří akci "Bahdád, Arabské centrum kultury"; probrali i evropskou unii (NINA) * Akkra: 60% nehod na vozovce způsobuje excesívní zrychlování - NRSC (GNA) * Madžíd dodal, že Erdogan chce být sám policajtem regionu, jako Íránský šáh (NINA) * Afgánský ministr obrany se účastní jednání s Pakistánskou elitou; pravděpodobně se pokusí něco vymyslet k nedomyšleným amnestiím, kde už asi došlo k onomu málo vítanému: že příspěvek k národnímu dialogu vzal z věšáku zbraň a běžel velet své rotě protivládních "mírových demonstrantů," které "Kábul považuje za teroristy, a brutálně potlačuje" (BNA) * Organizace zabývající se Afrikou urgují investice ve Vodě a Sanitaci tam v Africe, kde k investicím přímo zve na př. cholera. Hypotetickou otázkou je, do čeho směřovat investice v Indii, pokud hledíme na prosperující lepru (NNN) * Irácký parlament schválil zablokování 3. období pro premiéra, někteří i tak trvají na neústavnosti (NNN)
 15. Kuvajt trvá na zachování bodu "vztahy mezi K. a I." na seznamu věcí BK OSN pro rok 2013, Emiráty pak totéž u leckdy sporných íránských ostrůvků (NNN) * Poslankyně KI navrhuje natrvalo povolat do krizového štábu náb. postavy Sistaniho a Saadiho (NINA) * Rodina Magnitského označila znovuotevření případu Moskvou za ilegální. Na jeho vraždě trvá Hermitage Capital, které jde především o vyšetření zpronevěry 230 milionů ruských dolarů ruskou vládou, které právě bylo nezištným cílem veleznámého umrlce (RT) * Kurdská Aliance žádá stažení Armády z měst, její položení k ochraně hranic! (NINA) * Kosert Rasúl z Patriotské Unie Kurdistánu (PUK) vyjednal s "Opravdovými Araby" v pohraničních oblastech koordinaci a podporu všeho druhu k zachování dekády trvajícího bratrství mezi Kurdy a Araby v současné napiaté situaci (NINA) * Titulky pondělních novin v Tehránu: "Prezident: jednota Muslimů je klíč k spravedlné budoucnosti" * "Na sklonku hovorů západ začíná novou psychologickou hru" * "Velký požár v Brazílii zabil 245" (IRNA) * Belgie bere Tajsko jako výbornou bránu k trhu ASEAN; v březnu v plánu obchodní ultradelegace - vyslanec Mikilsn (NNN) * Prezident Mursí vyhlásil v Neděli stav nouze ve třech provinciích; I přesto se dále na ulici bojuje o sladkosti a letáky; 50 mrtvých za víkend (NNN) * Káhira, Astana a Bern deklarují připravenost hostit jednání USA a Íránu mimo OSN v tzv. G5+1 (NNN)
 16. Ministr sociálních věcí naléhá k realizaci programů OSN v Sýrii, děkuje několika mzn. organizacím které pracují v Sýrii a koordinují s Damaškem, lituje stanové existence uprchlíků v zahraničí; na tiskové kf. po setkání s V.A./OSN (SANA) * Koordinátorka pomoci OSN v Sýrii Valerie Amosová probrala možnosti zlepšení organizace práce v Damašku, když už pomoc v rozměrech příliš zlepšit nelze. Zvláště proto, že si dárci vybírají, kam svou pomoc pošlou: aby zapůsobili, nebo si nekazili pověst. Lepší by jistě bylo plně autonomní rozhodování orgánů pomoci, zodpovídající se pouze OSN. Ani ono rozdělení na "utečence a válečnou zónu" není příliš humání, pokud si "investor" vybírá. Naopak kontrolní iniciativa AL ve věci utečenců je politicky potřebná (pí,NNA) * Syrský Ministr Vnitra Mohamad Shaar zadal v Sobotu hraničním jednotkám instrukce k poskytnutí všech potřebných prostředků a záruk pro členy opozičních politických sil, aby se mohly bezpečně vrátit do Sýrie. Dodal, že se takovým členům uděluje flexibilita vstupu, odjezdu a pobytu, aby měli šanci zúčastnit se národního dialogu, založeného na vládním memorandu v tomto ohledu, a na vládním politickém programu k řešení krize. Poznamenejme, že Syrský Ministerský Koncil připravil na 9.2.2013 politický program, který by měl pomoci vyřešit krizi převažující v Zemi. Koncil rozhodl utvořit ministerský pracovní tým, v čele s Syrským Premiérem, který bude povolán k provedení vládní složky ohledně uvedeného politického programu k řešení Syrské krize (NNA) * Sýrie zaslala dvě kopie politického plánu v souladu s Ženevskou dohodou velmocí k Sýrii OSN, ukončila politické procesy; k národnímu dialogu je podmínkou pouze složení zbraně, opak je pak jistě projevem demokratičnosti; Doufá, že OSN pomůže Sýrii mzn. komunitu s tímto plánem blíže seznámit, a zamezí jeho politizaci (SANA,pí) * V pondělí jednotka NSAA značně oslabila síly věnující se v Darajském al-Fašouchu a al-Džamíjatu vraždění a krádežím; na Damašském venkově (SANA) * Obyvatelé Hammúrije na Damašském venkově protestují, sbírají podpisy za vypudění teroristů; beru to sice jako občanskou válku, ale nejsem Saud, abych kolem posledních dvou slov dal uvozovky (SANA,pí) * Min. spravedlnosti al-Ahmad: vláda otevřela dveře dialogu každému bez vyjímky (SANA) * Nový šéf jihoafrického protikorupčního bude zvolen prezidentem v únoru (NNN)
 17. FAO zkresluje údaje Syrského ministerstva zemědělství. Zvláště pak není nijak doložena "masivní destrukce infrastruktury ve všech odvětvích," která by měla vyžadovat co nejrychlejší ukončení konfliktu, jinak jí bude obtížné "rehabilitovat." Netuším, co chce FAO dosáhnout tvrzením o potřebě "krmiva pro zvířata, hnojiva a semene pro zasetí," když se sankce OSN právě na těchto věcech zvesela podílejí? Navíc co si myslet, když "FAO navštívilo několik míst na venkově Damašku a v okolí Homs a Daraá," a Damašek uvádí 77% osetí ječmenem, a FAO míchá ječmen s pšenicí a poukazuje na přespoloviční pokles proti "normálnímu roku." Vedle rozporu Damašku a FAO na př. u zavlažování, kdeže FAO mluví o jeho absolutní destrukci, a Damašek o úspěšnému rozšíření, lze pouze konstatovat, že Damašek si nikdy nedělal problém v OSN zakřičet, pokud sankce v něčem Syrský lid poškozují, takže pokud se "alarmující" report FAO rozchází se zprávou Damašku, vsázím na to, že právě ten od FAO je vozíčkem propagandy. Už snad proto, že nevím, jak může opozice poskytnout něco smysluplného, pokud jde o stav hospodářského sektoru, jeho porovnání s jinými lety, jeho potřeby, a nadto aby takové "tři noci v Sýrii" číselně i urgenčně převážily údaje státní, zvláště s příhledem k sankcím OSN proti Syrskému lidu (pí:SANA)
 18. Bezpečnostně-mírový Koncil Africké Unie (GF) zvolal na oba Súdány aby neprodleně a bezpodmínečně splnily to, na čem se dohodly, a zejména aby ani vteřinu neotálely s pakty bezpečnostní kompozice a odzbrojených zón. V neděli navíc způsoby urychlení stavby míru mezi Súdány hledala africká prezidentská alternativa G5+1 (NNN) * Írán varoval Azervajt, že pokud bude nadále nechvalně proslulá BP zamořovat Kaspické Moře, zažaluje Baku u mzn. organizací. Írán znečištění plynoucí do moře redukoval na zmd. a san. odpad, a i to ještě řádově stáhnul. Země, které znečištění Kaspiku páchají z 95% však dle CSERI a OSN obohacují moře o těžké kovy, ropné odpady a pisopatogeny (NNN)
 19. Americká média si nevěděla s návštěvou Malajského premiéra v Hamáském Království Velkého Antisemitstva příliš rady (bez výhledu na dvojstátové řešení). Jedny noviny proto psaly o Íránu, jiné o Hizbaláhu a tak dále, ale žádné nevzpomněly dodat, že pokud Malajsie podepsala spolupráci v rekonstrukci kanceláře Premiéra Palestinského Státu, pak to mohla být také rekonstrukce kanceláří na př. těchto médií, které byly v listopadu všude jinde než mimo hledáček (za peníze všechno) oprávněné agrese proti Gaze. (NNN) * Velitel mise OSN v Libanonu (UNIFIL) znovupotvrdil úzkou spolupráci s Libanonskou Armádou pod rezolucí 1701, a že tato spolupráce nově zahrnuje i pomoc proti zahnízdění "regionální krize," (= klintonhilfaspirace, = kinetické akce omezeného rozsahu, = soumraků Oddyseí) v Libanonu. Upřesnil nedávnou protiíránskou desinformaci o "odposlechu telefonů v Libanonu" na její zdrojovou složku, a tak objasnil, že mise UNIFIL běžně používá v oblasti družicový kompas (GPS), vojenské mapy a další informační a evidenční techniku, kterou někdy místní považují za něco hypertajného a špionážního (NNN) * Írán a Argentina souhlasí s koordinovaným postupem v odstranění nejasností v bombovém útoku na židovské centrum v Amii, Argentina 1994, který byl pohotově vyúčtován rozvědce Íránu, libanonskému Hizbaláhu, palestinskému Hamásu, a vzhledem k době asi i Afgánské, Irácké a Kubánské rozvědce (pí:NNN) * Egyptský prezident pozval 11 stran, vč. ElBaradýho, Sabbahiho a Islamistů k dialogu; během obvykle zmatené situace v Egyptě, jejímž symbolem je nyní historie sportu, ne neobvyklé v sousedství čistě charakterních států. Egypt by měl zlehčit režim justice, aby se změny snáze ztrávily, ale tím též pro Mubaraka. Méně problémů z lehčího trestu pro něj, než z standartních trestů pro viníky vyjímečného období; kdy bůhvíjaké pohnutky mohou za kdejakým jinak zločinem dlet, že by jeden posílal odsouzené pouze do blázinců (NNN) * Zimbabwe ve spp. se Sv. Bankou odlehčuje čekání na hranicích "na jedno zastavení," a další odlehčení trhu a pohybu (NNN)
 20. Martiho ústav prezentoval na Kubě inovativní Bolívarův životopis (PL) * Uganda posílí nižší vzdělání o deset tisíc učitelů. Zatím se učí i po osmdesáti ve třídě (NNN) * Jak se píše "plátek"? Robert Deyfuss: "Pokud jste členem AlKajda, nechtěl byste Johna Brennana potkat v temné aleji," nastolovač a rozviřovač témat pokračuje "Je to tvrdý Irský kluk, a za touhu zlikvidovat AlKajdu se neomlouvá. Po čtyři roky byl nejvyšším poradcem Obamy proti terorismu, byla to jeho práce. Často umírali nevinní." - jistě, u tak lukrativních zašíváren jako poradce loutky pro terorismus je tvrdost nutností, když umírají nevinní (ALT,pí) * Polsko možná na rozdíl od Litvy opět prodlouží kriminálního vyšetřování ilegálních věznic CIA, které se v Polsku táhne již 4 roky. Podezření na tato "zařízení" se traduje u Litvy, Polska, Rumunska a Tajska. Afganistán, Somálsko, Jemen, ČR, Británie či Bahrajn jsou skoro bez diskuse. (RT,pí) * Írán úspěšně vyslal opici do vesmíru, a nepoškozenou zásilku si opět vyzvednul; vývoj a kontrola podpůrných s. (RT) * Díky kaligrafickému symbolu / interaktivnímu projektu v Bejrůtu "předběhne Libanon Čínu, která v tomto drží rekord" - Ministr Informací (NNA) * Vjetnamský Ministr Veřejné Bezpečnosti vyhlásil 2013 rokem přátelství Vjetnamu s Íránem, přivítal všestranné rozšíření vztahů, zvláště v bezpečnosti. Prostředníkoval vyslanci H A Behinemu zájem lidu o sblížení s Íránskými kulturními programi; obě země u 40. výročí svých vztahů oslaví tak trochu i nezávislost (IRNA) * ADB začíná znovu v Mjanmaru, nyní optimalizuje projektovou základnu / startovní investiční plán (NNN) * Brazilská prezidentka přerušila návštěvu Čile, přislíbila pohotový industriálně-medicínský zásah do následků požáru (NNN)
 21. Utrpení v Sýrii je vinou těch, kteří se nebyli schopni dohodnout. Měli by proto přestat svalovat vinu a žadonit o intervenci, nést svoji vinu, a odejít, udělat místo takovým, kteří nevyvolají kvůli Sýrii válku
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama