NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 28.1.: Kurdízký Barzani probral s MZ Turecka posílení vztahů ku prospěchu Iráku, Sýrie a regionu. Takřka přirovnal politický vývoj v Iráku tomu zahraničně-politickému v Sýrii

28. ledna 2013 v 13:04 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. První H1N1 v Sulajmánii, 64 letá žena - zdramini Kurdízie (NINA) * Ruský Ministr zahraničí označil opozici trvající na odstoupení prezidenta Asáda za zásadní překážku politického řešení Syrského konfliktu (NNA) * Saoudský MZ označil za základní překážku politického řešení v Sýrii vládu, která označuje každého, kdo proti ní pozdvihne zbraň za teroristu; Za jediné řešení považuje jakoukoli dohodu mezi oběma mzn. tábory v BK OSN (NNA)
 2. Ačkoli to, prý, možná, vyznělo jinak, Brahimi a Ban Ki-moon znovupotvrdili své spolehnutí na Brahimiho misi v Sýrii; Leda by Saoudova mise byla urgentněji koncipovaná, než Brahimiho, což nepředpokládám: jde přeci o dohodu obou jinak smýšlících a se neustále osočujících táborů v regionu a tedy v BK OSN? Takže Saoud nemá jiné požadavky než Brahimi, těší nás! Ale určitě lze jak Saoudův náhled tak Lavrovův brát jako fakt. Je otázkou, zda si nad takovým faktem oba uvědomí účastenství svého názoru na Syrské občanské válce svou jednostranností, a zda si stejnětak neustále moralizující USA a podobní uvědomí úplně stejně, že i oni vyjadřují účast k Sýrii pouze osočováním, a tedy pokračováním střelby, násilí? (pí:NNN) * OSN v rámci prošetření obecných důsledků používání a nadužívání dronů požadádalo od USA videomateriály k 25 operacím, u kterých došlo nejspíše k popravě náhodných civilistů. OSN prozkoumá mezi jiným, zda se jedná o válečný zločin, a jak do budoucna s technologií naložit v mzn. konvencích, s ohledem na rychle rostoucí riziko totální nadvýroby dronů, a na př. celé EU užívající jich proti svým občanům, zjm. raketami (NNN)
 3. Líbiské autority v Pátek popřely informace o poklesu bezpečnosti v Benghází; "Své občany" varovalo nejdříve Německo, Nizozemí pak Británie, Irsko a Austrálie. Nakonec Francie (NNA) * Již 4 oficiálové v USA byli zbaveni funkce kvůli loňskému útoku v Libijském Benghází. Klintnová v obhajobě popsala tolik její vládou propagované revoluce na Středovýchodě jako nestabilitu regionu, která počala roku 2011; to jí asi příliš nepomůže (PL) * 9000 Malíců uprchlo k sousedům od počátku Francouzské korporátní intervence v Mali; Uran, Gbagbo (APS) * Egypt oslavil 25.1. svržení Mubarakova koloniálního režimu (APS) * Útok v Alžírii se zdá být složkou obhajoby paní Klintnové a její mocenské větve napříč obranou a rozvědkami. Má ukazovat, jak jedině může vypadat to, čeho se bývalá MZ USA musí dotknout, a tedy útok oněch teroristů, kteří "díky reg. nestabilitě dostali navrch." Tento příliv teroristů tedy musí být předně útokem na nějakou ekonomickou strukturu, nějaké korporované zařízení. Rozhodně paní Klintnová nemá na mysli cokoli jiného, jako šíření teroristů do Sýrie, Libanonu, Iráku, a jejich aktivní iniciativu v Londýně a pod. Koordinovaná kampaň cizích ambasád proti Benghází je také součástí Klintnové hry: Tikenturin má izolovat vyprávění Klintnové o nestabilitě od Sýrie; žvásty deseti zemí o Benghází mají navodit dojem, že v Líbii šlo americkým útokem vše vzhůru, a až nyní se jaksi "demokratický proces" - především samovolně - zvrací a rozpadá; přinejmenším alespoň v tom musíme být s Libijskou vládou za jedno, že dnes rozhodně není nějaký bod obratu, kdy by bezpečnost výrazněji ještě mohla v Libii klesnout. Je to mrzká lež přátel paní Klintnové, Libie svým způsobem může už pouze vzhůru, a v podstatě tomu tak je, poté, co většina "amerických islamistů" odtáhla do Mali, Iráku, Egypta a Sýrie; bezpečnost v Libii se tedy naprosto nemění, a pokud tam někdo byl poslední dva měsíce, přežije v klidu i ty následující, i když zdaleka ne v nějakém "revolučním světě," podle druhé extrémní americké představy. USA tak nabízejí k Mali a Libii 3x extrém a 3x propagandu. (pí:APS) * Egyptský prezident M Mursí a Libiský prezident njv. džamahíru J. el-Magariaf souhlasili s totálním posílením vz. vz., podtrhli souhlas dvou zemí nad většinou reg. zál., zjm. podporu Alžírii, pol. řeš. v Sýrii, Mali; Líbíský prezident pak zvolal na uprchlíky, aby se vrátili, zúčastnili se národního dialogu, a pomohli s napravením zahraničních škod v zemi (NNN) * Lavrov neočekává, že posléze domluvená návštěva IAEA v Íránském Parchinu přinese něco nečekaného. Experti naopak poukazují na nutnost, že jak reputace IAEA tak Íránu tím pouze ztratí; varoval Telaviv před jednostrannými agresemi, vyzval Tehrán k akčnějšímu přístupu k požadavkům IAEA; slíbil aplikaci Ruské zkušenosti proti flexibilní vágnosti návrhů resoluce v OSN, ve věci Íránu, kde podtrhnul důvodné obavy z inklinace xy k vojenským agresím typu Líbie (NNN,ALT) * Alžírský vicemluvčí parlamentu Mohamed Džemani žádá rozšíření vztahů s Íránem, kritizuje Francouzskou intervenci v Mali, smetení Alžírské diplomacie. Jeho Íránský protějšek Alí Laridžani s poukazem k Líbii, Afganistánu a Iráku přitakal, že cizí silové vměšování sotva vede k předpokladatelným a korigovatelným výsledkům (IRNA) * "Írán a Rus by musí spolupracovat, aby byla na středovýchodě rovnováha sil" - bývalý vysl. Pakistánu v Emirátech Maršál S Q Hussajn (NNN) * Chartoum: Osm Islámských zemí v Kartúmu žádá ASAP mírové řešení v Sýrii (PRA) * "Politické řešení v Sýrii stále možné" - Ban (SANA)
 4. Šéf Iráckého Islámu al-Hakým urgoval EU aby nalezla mírové řešení Syrské krize, zchladila vztahy mezi Íránem a Saudskou frontou v čele s USA, nejzřetelněji zakleslé v neurčité, násilné situaci v Bahrajnu. Na svou stranu šéfka zahraničí EU řekla, že Írán je klíčovou regionální zemí, EU podporuje pokračování dialogu k j.e., a odsuzuje násilí v Sýrii. Doufejme, že čas, který si EU takto rezervovala není čas na konzultaci s USA, ale čas na rozhodování uvnitř EU. Hakimi také zaloboval o podporu odstranění Iráku z článku VII v OSN (NINA) * Vyslanec OSN pro Irák urguje Irák k rychlejší práci na uklidnění situace, vyzval demonstrující k imunitě proti násilí, odsoudil sebevraždený útok v Tuz-Chormato, prov. Slhdn, kde zemřelo 42, 70 bylo zraněno vč. politických postav regionu, resp. politických sjednotitelů demonstrovaných sil, aby byly snáze demonstrace desorientovány a vyhroceny v protistátní násilí. Vyjímečně USA odsoudily tento útok jako pokus pozdvihnout násilí, poškodit Irák (NINA,pí) * 24 států USA zavedlo protiodborové zákony. Nyní, protože si zaměstnavatel může klást jako podmínku trvání pracovněprávního vztahu neplacení příspěvků na odbory, odešlo z odborů asi 200 tisíc pracujících, tj. asi dvě třetiny. Naprosto bezpochyby lze případ chápat jako omezování práv, nerovnost zaměstnavatele a pracujících před zákonem. Takový výlet do 18. století se jistě hodí k FBI tahající děti za vlasy z postele, a šlapajíc jim na krk a míříc na ně zbraní křičící "Ani se ku** nahni, FBI!" a k obligátním Batmanům a dalším nepřímým důkazům, že Pentagon je vlastně světovým ústředím toxoplazmózy, a že až USA zvítězí nad světem, začnou z pentagonu proudit kamiony plné milých koťátek do celého světa, plného, konečně, milovníků kočiček (PL) * Ve středu konala se mzn. kf. o chování Proroka Mohammeda v Alžíru (APS)
 5. Káhira uvítá hostění dalšího kola jaderného sextetu - AA Salehi (IRNA) * Íránské město Širáz a Portugalské Kaskejš jsou sesterskými městy - účastníci ekonomické komise na vyslanectví v Lisabonu; Íránský vysl. Gharibi podtrhnul potřebu prohloubit a upevnit vztahy mezi dvěma zeměmi (IRNA) * Titulky někt. středečních novin v Tehránu: "Na Západní blokádu ropy každej dlabe" * "Írán chystá asistenci nízkopříjmovým rodinám" * "Prezident otevřel několik projektů v prov. Hamedan" (IRNA) * V Lednu 1982 podpořily USA ozbrojené povstání komunistů v Íránském Amolu, stejně jako jsou nynější komunisté v Rusku pro USA přnj. obecně velmi užiteční. Stejně jako "punk" knížeti, které neradno srovnávat s p. Wintonem (IRNA,pí) * Indie věnuje Sajšelám německý letoun Dorniér 228, Hindustánské výroby, pro boj s piráty (IRNA) * Případ premiéra Ašrafa se odročil na 29. 1. (IRNA) * Džakarta bude asi uměle ovlivňovat déšť, aby se vyhla povodním; stovky km. silnic zničeno ve Větší Džakartě, opravy dostaly na krk regionální autority (NNN) * Malajsie se díky revitalizaci soukromého sektoru vyhnula destruktivním receptům MMF, a tak i bez škrtání potřeb důchodců a nemocných, bez likvidace občanských práv, a bez flexibilizace ústavnosti Malajsie vytvořila 300 tis. míst, snížila nezaměstnanost na 3.1% - Premiér Nadžib v Davosu, z dlouhodobější perspektivy podtrhnul kvalitní, nikoli státní, nebo privátní, školství (NNN)
 6. 2.2. Více jak 1200 běžců na maratonu Cheldy Boulanoura v Chetouane, Tlemsen, 560km od Alžíru (APS) * Oslavy Proroka v Bahdádu: ohňostroje, tisícové zástupy, zvolání po jednotě, proti sektářství a za propuštění nevinných (NINA)
 7. Potravinová krize v Somálsku se asi zlehčí zpočátku r. 2013 - OSN (NNN) * Více než milion Jordánců celkem bez afér zvolilo nové obsazení parlamentu. Ten má po Králově reformě pravomoc zvolit si premiéra. Sledovatelé EU nehlásili žádné vážné narušení svobodných a fér, pluralitních voleb, na které nedá dopustit především Španělský Ochránce Irů, Zeber a Slonů (NNN) * Brazílie zadržela 3650 tun drog, 2200 zbraní za půl roku na hranicích - Dilma Rúsefová (NNN) * Hraničáři a policie v Zahedánu zadrželi 1245 kg opiátů, vč. morfinu nebo půl kila heroinu. Po přestřelce původní majitelé zmizeli opět za hranicemi, zůstali k zatčení pouze muž a žena, kteří jsou obvykle také žádáni justicí a diplomacií u sousedů (IRNA) * Austrálie, Británie evakuuje své služky z Nového Zélandu, vědci varují před vulkanickou aktivitou (NNN) * "Indie nesoutěží s Čínou ve vesmírném nebo jaderném programu; mají obě své vlastní vesmíry, své Hirošimy, své Nagasaki, své Írány a své priority" - Nageš Prabhu (NNN) * Japonská Banka plánuje 2% inflaci (NNN) * Poté, co před 4 lety "mluvil" Britský Kameron s Čínským prezidentem, mluvil letos populární televizní princ z Whalesu s prezidentem Vjetnamu. Tehdy vznesl Kameron otázku Tibetu, nyní jistě princ vznesl otázku Lidských práv válečných invalidů, a ekologický rejstřík Vjetnamu, zvláště zločinné vládní spalování porostu, zakecávané "historickými důvody" (pí:KUNA) * Světoznámý Ghanský lupič, který ukradl 6 mobilních telefonů, aby pak od soudu utekl s pouty na rukou, dostane nakonec za celý exces až šest let (GNA) * Voják odsouzený za znásilnění 4 a půl letého děvčete v Basře: smyčka (NINA) * Kubánský a Venezuelský vyslanec v OSN odsoudili různé tendence OSN v Sýrii. Venezuelský urgoval mzn. komunitu nastudovat plán Bašara AlAsáda, předtím, než jej zamítne jako psychopatický hlod, Kubánský vyslanec upřednostňuje stabilizační a rozvojovou roli OSN, před všelijakým měněním režimů, jak se přezdívá této nezáživné, rutinní a bezvýsledné činnosti, která se ujala brzy po poklesu popularity buddhismu, okultismu a vyhlazování menšin v Evropě (SANA,pí) * Syrská komunita v ČR odsoudila zvrácený útok teroristických skupin v al-Salamíje; Syřané v Čechách podporují národní dialog, odmítají cizí intervenci (SANA) * 3 osoby zatčeny v souvislosti s ve ťvrtek zadrženou superdodávkou připravených výbušnin a součástí nástražných zař. v oblasti Kampana, Kábul (BNA) * Dělníci Belgických oceláren protestovali; 1300 jich má přijít o místo (RT) * Ukrajina podepsala s Britskou královskou rodinou (Shell) smlouvu na 200 miliard KČ, o sdílení břidlicových plynů; Pravděpodobně smlouva zahrnula i socio-ekologické požadavky (RT) * Taliban se přihlásil k pátečnímu útoku na rodinný dům v Kapise, při kterém se útočník opomenul odpálit procházeje kolem konvoje NATO - poradce MV Faziludin Ajar (RT) * Limpopo v JAR: škody na krokodýlech, citrusech, infrastruktuře i přírodě (NNN) * Angolský prezident Chosé Santos obdržel depeši od Kubánského Fidela. Vztahy dvou zemí se datují do r. 1975, kdy byla v Angole o/v, s důrazem na rok 1988, kdy Kubánští vojáci postoupili v bitvě o Kvito Kuanavale. Od té doby se obě země zaměřují na spolupráci ve vzdělání, zdraví a stavebnictví (NNN) * "Je ironií osudu, že ačkoli jsme součástí vlády, musíme sbírat mrtvá těla našich pracujících" - Nasrýn Džalil, MQM v odpovědi na přirovnání MQM k Talibanu a Indii členem strany ANP. Strany se takto dohadují nad ekonomickým centrem Pakistánu, přístavním městem Karáčí, nejnebezpečnějším městem pro politickou činnost na světě (NiW) * Ministr Veřejnosti Venezuely varoval občany před úzkou vrstvou obyvatel, která chce navrátit zemi do kriminálně-koloniální historie plné únosů a státního teroru (PL) * Čtvrtek: 18 lidí vč. dvou vyšších zástupců PML-N, CID inspektora a nemocničního funkcionáře pozabíjeno v kriminálních nebo organizovaných aktech v pakistánském Karáčí (IRNA)
 8. Kurdízký Barzani probral s MZ Turecka posílení vztahů ku prospěchu Iráku, Sýrie a regionu. Takřka přirovnal politický vývoj v Iráku tomu zahraničně-politickému v Sýrii. Obě země vyjádily spokojenost s úrovní dvoustr. vztahů (NINA) * Irácký mluvčí sněmovny debatoval v Riádu se představiteli Kuvajtu, Egypta a Alžírie. Kuvajt podpoří přechod z Iráku kapitoly VII reozoluce OSN, ale "záleží to na rozhodnutí OSN," s Egyptem o investičních příležitostech. mP Chuzaí pak zvolal po všestranném prohloubení vztahů s Alžírem, odsoudil teroristický útok v Tiknturým (NINA)
 9. 70 tisíc Sy. uprch. v Iráku, z toho 45 v Kurdýzkém Duhoku, zima podtrhuje poptávku po 86 mln. dolarů. Tj. 22 tisíc KČ na jednoho, do r. 2013 (NINA) * Kubánská pomoc nejslabším v Bolívii v rámci spolupráce obou vlád pomohla zdvihnout kvalitu života v zemi (PL) * První větší Íránská humanitární zásilka (10000 balíčků z 30) pro Syrské a Palestinské utečence v Libanonu dorazila do Bejrůtu (NNN) * "Moskva uvítá a je připravena hostit kf. k Syrským běžencům" - Putin k libanonskému prez. Slýmánovi (NNN) * Pakistán ujistil Turkii o podpoře otázky práv Tureckých Kypřanů (APP) * Írán diagnostikuje 80% genetických chorob - M T Akbari (NNN)
 10. Rohinžové v Tajsku drží hladovku, žádají lepší stravu, a více, spolupráci OSN ve věci terciálního azylu (NNN) * Mjankačinská KIA dále útočí na stanoviště Mjanské centrální armády, ta nadále dodržuje jednostranné příměří, v rámci možností, a urguje KIA k přijetí ?jasných? podmínek jednání (NNN) * Srí Lanka zdvihla práh pro migrující pracovnice poté, co Saudie popravila jednu nezletilou Lančanku za pochybné úmrtí batolete v rodině, kde sloužila. Po této události po takovém kroku volaly mnohé skupiny nejen v Lance (NNN) * "Lidstvo bylo ponořené v lhostejnosti a zabředlé v nenávist a konflikt, ale s příchodem Muhammeda nejen Arabské národy, ale celý vesmír zaznamenal revoluci" - Pakistánský Zardári k narozeninám Dr. Muhammeda (NNN) * ".. největší úlohou 21 století bude jak vytvořit pracovní místa" - Indický ministr v Davosu; imperialista Kameron pak promluvil o nutnosti flexibilní Evropy, aby mohla zemím na které ještě anglofrancouz nezaútočil konkurovat; lichvářka a exekutorka Lagardová pak urgovala družstevní spolupráci, jako klíč světového rozvoje; s tím by Ban Ki moon souhlasil, kdyby nekladl ohnisko nutné reformy do vzdělávání vůdců a snižování množství potravin v popelnici, které prý tvoří "99,9% zlikvidovaných potravin" (IRNA) * Bangladéš spustil na vodu první vojenskou loď domácí výroby, ostatní rozměry námořnictva plánuje dokoupit (IRNA) * Pakistánský poslanec za ANP zdůraznil, že Írán je nukleární, a Západ by se tomuto faktu měl přizpůsobit, zvláště, když podle všech potřebných indicií je jeho jaderný program mírový, a tradice Západního podezřívání odhaluje pouze řadu blamáží. Podtrhnul, že Pakistánci podporují Írán zejména v jeho nezávislé politice, a energetické, vědecké soběstačnosti. Dodal, že takové tlaky slouží pouze k pobavení termonukleárního bratrstva v Telavivu. My můžeme dodat, že tak jako jsou západní představy o intervenci v Sýrii postaveny na brutálním útoku na infrastrukturu, sítě, nemocnice a životní systémy populace - aby se zřekla Asáda, že stejnětak volání po "zastavení nebezpečného Íránu" kryje přinejlepším plány na jeho nukleární bombardování- a dokonce tu jsou přesně takové plány, tj. rozbombardování jaderných elektráren aj. zařízení v Íránu. A o nadužívání jaderných a radioaktivních zbraní na Západě nemáme pochyb; A také strategie politické přeměny destrukcí životních infrastruktur patří mezi zbraně hromadného vraždění, silnější a horší v účinku, než prosté "pumy" jakkoli nelidského typu. Plány USA, Francie a Británie v Sýrii a Íránu jsou tedy především plány hromadného vraždění, a jsou to plány doložené, deklarované několikrát v kongresech, nebo vlivnými názorovými či bezpečnostními skupinami, polostátními korporacemi aj.; žádné "konspirace z Wikileaks" (IRNA) * Írán importuje čaj nejvíce z Lanky, pak z Indie, Emirátů aj. zhruba za 3,6mld CZK, slíbil povznést poněkud Indický čaj (NNN)
 11. Bangladéš: poučená a správná strava dětí = předpoklad zdravého národa; experti na středečním veletrhu zdravé stravy (NNN) * Pouze tři sestry připomněly 80. narozeniny zesnulé prezidentky Filipín Kory Akvínové, která odstranila předchozí režim nenásilnou aktivitou (NNN) * Exekutivní komise Africké Unie požaduje propříště systémovou připravenost Afrických sil zasáhnout kdekoli, na př. v Tikenturin. Tj. např. určité operační množství smysluplně rozdělené jako požadavek na regionálních zemích (NNN) * Súdánský prezident Al-Bašír odletěl v Pátek do Adizabeby na 20. samit AU, kde probere vztahy v prostředí vyší delegace, a promluví o věcech míru, rozvoje a regionu (NNN) * Prezidentský pár Namíbie se účastní kf. AU pod tématem "Panafrikanismus a Africká renesance"; kf. se však dotkne i bezpečnostních témat, míru, kriminality a sektářství (NNN) * Alžírského prezidenta zastoupí na kf. AU premiér (NNN) * Cca. 5000 škol bylo upraveno, modernizováno vybavení, Ekvádorský Korrea slibuje jejich hlubší integraci a sjednocení, sociální programy v rámci revoluce (PL) * Bangladéš pohřbil bojovníka za nezávislost prof. Nurula Isláma, oficiálové při ceremonii vzpomněli na jeho pomoc rodině Bangabandhu (NNN) * Šéf Libanonské bezpečnosti optimistický ohledně v Sýrii unesených poutníků po návratu z Kataru (NNA) * "Je OK když přijdete a využíváte na př. minerální zdroje, ale je pak také logické, že profitují i místní, a že si takoví bohatí polepší. To ale není případ Francouzů v Mali - toto je divoké, druh otroctví" - bývalý Tuniský vyslanec UNESCO Mezri Haddád (RT) * Ljal Grant obligátně pochválil misi Brahimiho, za politické nepřátele jakéhokoli řešení a za strany nepotřebné v dialogu vyznačil Rusko a Čínu, a řekl, že on a jeho lidé naprosto bez ohledu na "omezené nápady" OSN pracují na odstranění Asáda, a že nemá na výběr, než, takto, pomoci Syrským lidem, aby byli připraveni na "tranzici, která již probíhá, ať " Syřané chtějí, či ne. Označil také současný ozbrojený konflikt za "tranzici, kterou Syřané chtějí a zaslouží si." Tedy psychopat (NNN) * Vyslankyně USA jakožto vyslankyně asi 160 zemí světa odsoudila jako zcela amorální, nechutné a zločinné, proti lidským právům samozřejmě, že má jakýsi Palestinský vyslanec v OSN "napsáno na jmenovce Palestinský Stát." Ano, to kvitujeme, a naprosto chápeme, že tým, nebo spíše štáb USA má vůbec nejvyšší mluvčí pozici a morální hlediska na př. k Sýrii. Úplně bezpochyby paní Riceová. Mě spíše udivuje, že máte vy na jmenovce to co tam máte, vzhledem k stavu LP ve vaší zemi (NNN) * Bahrajnská princezna Nora al-Chalifa, šéfka protidrogového, kategoricky odmítá obvinění z mučení (RT) * Klintnová před kongresem odmítla, že by USA dohlížely na přísun Saudských, Líbiských zbraní do Sýrie. Ale jistě může jenom potvrdit, že síly USA "dávaly pozor, aby se tyto zbraně nedostaly do rukou.." (PRA) * Indonésie stáhla 1928 převážně služek nebo chův ze Sýrie, v rámci programu asistence a ochrany, druhou nějvětší skupinou repatriovaných byly rodiny pracovníků ambasády (NNN) * Keňa odmítá vyjednávání se Somálským výrazně pro-americkým AlŠababem, o úřednících, které toto americké hnutí uneslo s tím, že za ně nechá propustit své agenty zatčené v Keni. Šabab navíc nesmyslně požaduje za Keňská rukojmí propouštění i v Ugandě. Keňa popsala nabídku hnutí jako podvod, a tedy osud rukojmí stejný pokud někoho propustíš, čili nic (NNN) * Keňské soudkyně pronásledují jejich případy: zabíjejí jejich strážce, prohlížejí jejich laptopy, a maskují svou průhlednou činnost pod naprosto nepotřebné krádeže. Buď má někdo zvlášť markantně prsty v 160 obětech v Tana River, nebo se ovšem jedná o úplně jiný případ, který leží viníkům v žaludku. Anebo jde o špionáž operační, a někomu "by leželo v žaludku kdyby" (NNN) * Poradci na osmi ministerstvech JAR si za poslední tři roky každý měsíc rozdělili přes jednu miliardu KČ - audit (NNN)
 12. Pakistánská MZ označila průběh stavby ropovodu IPI za úspěch, navzdory sankcím z arnerické dílny (NNN) * Muslimové potřebují k sjednocení nahlédnout úpadek těch mocí, které tyly z jejich nejednoty; zorientovat se v patologii, kořenech tohoto úpadku amorálního impéria - Bgen. Firúzabadi; dále varoval, aby Muslimové nevstupovali s argumentem Písma do sporů, kde není naděje na dialog, neboť pak skládají svou víru do rukou takfiri, kteří považují většinu Muslimů "za pokrytce, a proto si myslí, že je mohou po stovkách v chladné krvi vraždit" (NNN) * Prezident Asád podepsal dekret č. 11 (2013) vylučující uživatele státních bytů z penále a daní z nenahlášených úprav, pokud zaplatí tyto úpravy ke dni vyhlášení dekretu, tj. 30.6.2013 (SANA) * Pakistán zavede do ženského zdravotního sektoru státní prvky (NNN) * "Turecká vláda hraje přímou roli v utrpení Syrských lidí, v masakrech" - Syrský prezident Asád, alespoň tak jej nazývají jak ti, kteří nejvytrvaleji opakovali, že "jeho legitimita skončila," a že "vláda Sýrie sídlí v Londýně." Asi totiž 1) Asáda jako prezidenta uznává většina světa vč. orgánů OSN 2) vláda v Londýně má pouze velké řeči, žádný politický vliv v Sýrii, a spoustu peněz (NNN,pí) * Ruský prezident vyzval národ k boji za přední pozici OSN v určování cílů a výsledků na středním východě (SANA) * Syrská Armáda zničila v Pátek v Aleppo množství zbraní a teroristické výbavy (SANA) * Prezident Zardari jednal s guvernérem Baluče o socioekono. projektech (APP) * Poslanec Irákie al-Zubaí odsoudil dvaceti-denní mučení s následkem smrti, případ Alwan Hussein, jistě známý především(?) / vůbec jen(?) v zahraničí (NINA) * O štěstí by mohli mluvit ranění Bolivijci z Čulumani, kdyby nebyli i všichni mrtví z Čulumani; Úterý 22., nehoda na cestě do hl.m. 18 mrtvých, 24 raněných (NNN) * HDP Peru letos poroste o 6.3% - BCP (NNN) * Předseda Izmaelitů odsoudil útok v AlSalamíe, vyjádřil podporu odporu Syrského lidu těmto konspiracím (SANA) * Ghana?: 170 tisíc nových bytových jednotek je třeba každý rok - Ministr Vody, Prací a Bydlení Alhaži Kolins Dauda (GNA) * mP IRI Ali Laryžány po návratu ze Súdánu shrnul mezi přední témata Chartúmského IPU Palestýnu, Sýrii, ženský aktivismus, Íránské jádro a spolupráci hlavních os (NNN) * Íránská prov. Ilám a Irácký Bábel jsou připraveny rozšířit své dvoustranné ekonomické vazby - Abaszadeh (NNN)
 13. Ghanské Černé Hvězdy porazily Mali 1:0, v penaltě. Orli prý zaspali (NNN) * IGAD, Mezivládní rozvojová složka AU chválí pokrok Súdánů, urguje dohodu k posledním neshodám (NNN) * Keňa odmítá, že by vláda přesidlovala vnitřní utečence na rasových podkladech; slibuje podobné rehabilitační programy, umístění pro zbývající komunity, obyvatele táborů (NNN) * JAR asi přizve Africké země na samit BRICS v Březnu - prezident měření a hodnocení Čabany (NNN) * Limpopo ve středu zvýšené o necelých 10m, v pondělí o 5m. R. 2000 bylo dlouhodobé zvýšení o 10m katastrofické; pro Mozambik (NNN) * 20 lidí zraněno na trvalé Egyptské barikádě ve Čtvrtek, v Pátek pak uklidnění. Káhira nicméně stísněná, schizofrenní, paranoidní, média nekonstruktivní (NNN,pí) * Ghanský prezident Jan Mahama se vrátil z Turkie, kde byl na pozvání prez. Abduláha Gula posilovat vztahy mezi Akrou a Ankarou (GNA) * Írán zvládá fabrikovat ale i navrhovat turbokompresory pro ropný průmysl (ALT) * Předseda Íránské kNB/ZP Burúdžerdi vyzval pracovníky agentury IAEA (CIAEA UN COMMAND) aby odmítli západní schémata ve své práci, protože nestranná agentura jistě lépe uspěje v choulostivých situacích (NNN)
 14. Protestující v Mosulu musili hasit svého pyromanského kolegu, který se odvolal na zprávy agentur, že vláda nemyslí odpověď na požadavky upřímně (NINA) * Pátek 25.: ozbrojená skupina, granáty , samopaly zaútočila na vojenské stanoviště v jihofaludžské Šuhadě. "Anbarské zdroje" pak uvádějí že ve východní Faludži"vojáci útočí na demonstranty, a ozbrojenci přispěchali na pomoc." Den předtím v Mosulu policie střelbou do vzduchu bránila shromáždění na náměstí Svobody, možná kvůli oněm útokům na demonstranty v prov. Salahedýn, a to se asi někomu v Anbaru hodilo, aby šířil zprávy o střelbě do demonstrantů hned druhý den, zatímco, stává se v regionu poslední dobou často, stříleli ozbrojenci buď přímo na demonstranty, nebo z jejich řad po policii, což v obou případech vede k smrti demonstrantů a pověstem o policii. Již ona střelba do vzduchu je dost nebezpečná, pokud jsou v blízkosti cizáčtí ostřelovači. To možná stojí i za zastřelenými v Pakistánu, během demonstrací proti francouzsko-americkému rádoby-humoru, resp. rádoby důkazu Tolerance, který dle posledních údajů na Francouze zabral, takže 70% těchto vymytých obyvatel EU považuje Muslimy za netolerantní, a cikány za sněť (NINA)
 15. Ve Ťvrtek Prez. Hamid Karzaí přijal podpis od nového vyslance Uzbekistánu Jakdara Kudži Šadmanova, znovupotvrdil pozvání Uzbeckému prezidentu Karimovovi, "až bude čas" (BNA) * Nejvyšší soud nechá přezkoumat sebevraždu nebo "sebevraždu" vyšetřovatele Kamrana Faisala, který byl odvolán z příp. souč. prem. Ašrafa, a výsledky jehož pitvy jsou zpochybňovány (NiW) * Pakistánský premiér Radža P Ašraf promluvil v Pátek na každoroční kf. SNC v Islamabádu. Řekl, že žádná společnost nemůže přežít bez sociální spravedlnosti, a je nutno jí do slova a do písmene zavést, neboť stejně jako bez rovnosti před zákonem zvrhla by se společnost v anarchii a chaos. Upozornil, že Islám nikomu nedovoluje, aby vnucoval násilím někomu svou vůli, ať už naplněnou náboženskými představami, tak už jinak teroristicky zdeformovanou (NiW) * Pakistánské volby přísnější: exemplární tresty politikům nad zákon? do vlády pouze s 50 a více procenty hlasů? (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama