NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 4.2.: Deníky v Emirátech upozorňují, že není jasné, zda říká pravdu "Damašek nebo Západní média a diplomaté." Útok na "konvoj zbraní" je tak popisem úplně stejné akce jako "nálet na výzkumák"

4. února 2013 v 11:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Merkelová ocenila roli Egypta proti konfliktům na Středovýchodě, zjm. zastavení agrese na Gazu; Mursí v Berlíně také zmínil své vlastní zkušenosti z '69, kdy Tel Aviv "legitimně bránil" - nikdo neví co - když zasáhly jeho letecké pumy autobus s dělníky a základní školu v Mursího rodišti (NNN) * Na Afgánský film nejsou alokovány žádné fondy, kdoví proč? (BNA,pí) * Yasmina Khadra 13-18 Dubna v Praze na 23. festivalu spisovatelů (APS)
 2. NATO oprášilo informaci o neinformaci o zbraních hr. vraždění a ch. zbr. v Sýrii; abychom si příliš nevšímali mimoběžných "zákroků" Telafídu (SANA) * Arabská Liga odsoudila brutální Izraelskou agresi (NNN) * Hizbaláh: "Agrese Telafídu proti Sýrii je agresí proti osvobozeným hnutím regionu!" (SANA) * Deníky v Emirátech upozorňují, že není jasné, zda říká pravdu "Damašek nebo Západní média a diplomaté." Útok na "konvoj zbraní" je tak popisem úplně stejné akce jako "nálet na výzkumák." Což se dalo čekat. Deníky Emirátů i přes nejasnost označují akci za nebezpečný krok. Čili destabilizaci (NNN,pí) * Izrael přiznal krádeže lbn. území v Adaisseh, pp. postoupí zpět (ALT)
 3. Je velmi zajímavé, jak OSN nakládá s Líbijskými válečnými vězni. Jistě uznáte, že po občanské válce, kterou OSN mezi protesty a současný "stav" výslovně a nutně klade, jedna nebo druhá zvítězivší strana drží vězně v převážné většině válečné. Nu, a OSN "doufá, že současná vláda propustí ty, u kterých nebudou důkazy, a přesune ty, spojené s minulým režimem do státních zařízení." Všimli jste si něco o válečných vězních? Jedni zaslouží, druzí, záleží na vládě, a ti spojení s minulým režimem jsou dokonce adresováni OSN k "politické izolaci." To vypadá velmi demokraticky: váleční vězni v Líbii neexistují, a to byla válka, a jsou vězni, dokonce stále ve stejných podmínkách, mimo dohled jednotné justice, v jakýchsi "místních věznicích," a "moderní demokracie" se smí účastnit.. pouze nový režim, a ten, koho si vybere. To je úžasné, krásné! Je vidět, že OSN opravdu po úřední stránce patří na dlouhou řadu šibenic, a bez soudu (pí) * "Kdo bude v ústavní komisi?" - v Libii? No, pár němců, dva francouzi, pak několik kolaborantů, ale jinak v Líbii docela zhusta protestují, že je mnoho skupin z ústavního procesu marginalizováno; Kvangmjongsong Mnichov (pí) * "OSN vyzývá všelijaké vrstvy Libie k účasti na národním dialogu" - takové hlody můžeme najít v zpravodajství OSN, jakési "aby řeč nestála" (pí--UNPR) * "Líbie prošla tranzicí k moderní demokracii... protesty vedly k občanské válce a konci režimu" - takto mluví úředníci OSN o Líbii, nechybí vám něco, sem tam? NATO, OSN v Líbii patrně žádnou roli nehrálo, ba dokonce ani násilí. Vůdce nebyl zavražděn, všelijaké okupační jednotky tam nebyly a nejsou.. nic, prostě medvídek hamánek šel na jahůdky, a upadla mu čepička, tak si ji zas nasadil. Úžasný smysl pro vynechávání "detailů," jako na př. 70 tisíc startů bombardovacích letadel, prošustrované rozpočty čtyřech zemí. A to ani nemluvíme o tom, jak abstraktní je ona "moderní demokracie," která přišla, asi jako kvalitní život, který přišel s novým polohovacím lůžkem pacientům v komatu. A to ne vyjímečně v tomto případě doktoři pacienty, kteří se vrátili k vědomí, rychle uzemňují pořádnou ránou do obličeje nějakou železnou tyčí. To tedy nezřídka, k oné abstraktní moderně. Ale jistě, zaznamenali jsme v tisku zcela virtuální "pohledy z Libie." Nic se v nich neřeklo, na dvě stránky, ukázalo se pár fotek z interiéru a oázy, a čtenář pacient byl zaveden na intelektuální poušť, kde mu bylo sděleno, že Libijci nemají "zlato na svatby." Věřím, že kampaň takových "cestopisů" proběhla, a má "dokreslovat" pohledy OSN na Líbii. Tak se hlavně nekoupejte, ať vám poznatky dají sílu (pí:UNPR) * 120 zemí v Tehránu vyjádřilo svou podporu Íránu, Palestině, proti jednostranným akcím Vošinktonu, BK OSN, Tel Avivu (M Nazemroaya retro k samitu NAM 2012, pí:GR) * Institut R2P ("odpovědnost chránit") má v OSN krýt úpadek Amerického impéria (Mahdi N., GR) * Proč se na Západě mluví o škrtech? Protože kdyby se mluvilo o zvyšování cen, byl by odpor jednotnější (pí)* Libanonský premiér odsoudil útok na Sýrii, povolal Boha k její ochraně (NNA)
 4. OSN/Brahimi je zvědav jak zareaguje Sýrie na nabídku dosud nemluvící opozice mluvit, natož s Damaškem (UNPR) * Izraelští agresoři odehnali sběratele železa od "pásma dohledu" (tj. z Pal. území), ale "protože se navrátili, a síly vyčerpaly všechny možnosti, střílely do jejich nohou" - mluvčí okupačních sil. Nevím, jak vysvětlit vyčerpání prostředků střelbou do vzduchu u podezřelých typu "sbírali šrot, a pak se vrátili a sbírali šrot." Myslím že pokud u těch psychopatek se samopaly bylo podezření, po návratu a stejné aktivitě Palestinců toto podezření muselo zmizet. Jenže u psychopatů.. OSN odsoudilo (toto) excesivní užívání ostré munice proti nevinným civilistům (NNN) * Tajský premiér Šinavatra odmítl klepy, že vládne někdo ze zahraničí (NNN) * USA varovaly Sýrii aby nedestabilizovala region s Libanonem, bohl. že destabilizuje Izrael svými útoky (NNA) * Zimbabské banky nedokáží snést profitující sektor mobilního bankovnictví. To zaslouží pouze jeho rozšíření ještě i jinde po světě - na př. Pakistán. Proč tyto banky sektor nepodpoří a neinvestují v něm? Myslí snad, že útokem na jeho obslužnost přejdou jeho uživatelé k nim? Pouze je ztratí jakýkoli bankovní sektor. Zničit co prosperuje kamenné banky se zaručily! Ony příčiny úpadku, prostředky rozkrádání státu (NNN) * Libanonský Prezident odsoudil útok na Sýrii jako dehumanizační, protilidskoprávní; MZ Egypta zas jako porušení charty OSN a mzn. zákona (SANA) * Učebnicový případ Zeman: stejně jako si Nečas marně přeje, aby vláda od "určovala zahraniční politiku""omezovala prezidentovu zah. politiku," tak si Kuvajtský poslanec Al-Šulaimi přeje, aby jednostranné sankce na Írán byly zákonem, který je možno požadovat po Kuv. MZ (NNN,pí)
 5. Lachdar a Ban při příležitosti Katibova zázračného prvního promluvení zopakovali výzvu všem stranám, aby ukončily krveprolití a přistoupily k jednání (KUNA) * Guvernér Latákie, Sýrie, zvolal po zvýšení fondů pro Syrský Arabský Červený Kříž, aby byly pokryty potřeby nejvyššího počtu poprchávajících rodin v Sýrii. SAČK je aktivní v Sýrii již dva roky, s Damaškem koordinuje efektivně; zvolání pak platí zvláště pro OSN a jiné koordinátory (SANA) * OSN odsoudilo Izraelské osady jako akt poršování lidských práv, AL útok na Sýrii jako "brut. agresi" (PL)
 6. Komise Africké Unie uvítala "cestovní plán" pro mír v Mali (NNN) * Maliský prezident slíbil jednat s Tuaregy, ti by měli prostředkovat AlKajdě a dalším, když Maliský prez. je hodlá bez vyjímky oslyšet (NNN) * Brahimi: "naše kampaně jednání nebyly zrovna úspěšné. Ale vojenské kampaně už vůbec ne (...) Ve skutečnosti konflikt zhoršuje utrpení lidí. Jednání je nejspíš lepší než zabíjení se" (KUNA)
 7. FARC: "oboustranného příměří dosáhneme pouze, jak říká Prezident," ale pokud selžeme v tomto, bude potřeba vymezit alespoň pravidla války, aby netrpěli občané. K "válečným vězňům" o kterých mluví FARC Prezident správně podotknul, že jde o "pár lidí unesených několika policisty." Co však s tím, je-li prezident prezident? (PL) * Srbsko, Bosna podepsaly protokol válečných zločinů (NiW)
 8. Argentina odmítá jednat o Malvínách/Falklandech za přítomnosti Británií dosazené třetí strany: osadníků (NNN) * Venezuela a Rus posílí investiční, ropné vazby (NNN) * "Očekávám, že 6-7 tisíc dělníků půjde pracovat do Malajsie a Homkongu pod vláda-vláda sestavením, ve kterém dvě země souhlasily s náborem z Bangladéše" - Bangladéšský ministr Blahobytu Vystěhovalců a zámořské práce (NNN) * Malajské orgány mají vysoké podezření na úmyslnou otravu 13 bornejských sloníků (NNN) * "Islámská republika Írán je připravena k plné mnohostranné participaci a kooperaci v procesu mzn. reforem v zájmu lidstva" - prezident IRI v jednání s MZ Ománu, který byl ve Ťt na návšť. Tehránu (NNN) * OSN / AU volají na všechny strany v Západním Somálsku aby zprůchodnily humanitární kanály (NNN) * Státní letecká doprava má Ugandě podpořit export a investice; celkem srozumitelné (NNN)
 9. APS správně akcentovala, že Britský Kameron označuje za jednotu v boji proti terorismu fantóm. Totiž jedině Kameron z dvojice Alžírie-Británie vnímá "řešení terorismu" pouze vojensky, vč. mimosoudních poprav a mučení, samosebou (pí) * Britský vrahoun navštívil i Libíské (svého času-) hl.m., jako tzv. překvapení. Hned pospíchal k obřadu jmenování policistů (NiW)
 10. (Irák) Premiér Maliki označil dosavadní práci komise pro požadavky protestujících za slibnou, ale těm, kteří by od ní čekali nějaké sektářské výsledky slíbil zklamání a zachování pevného národa. Upozornil, že se Irák sektářství dlouho úspěšně vyhýbá (NINA) * Koalice Irákie si myslí, že bojkotem s populistickými požadavky je sama očištěna. Není, její bojkot je součástí neschopnosti všech politických stran k jednání: jednou s markantních obstrukcí; falešnou podporou požadavků demonstrujících: naopak špatným vzorem pro ně, a cestou k úpadku země. Bojkot je totéž, co neschopnost jednat, totéž, co nebrat demonstrující vážně (pí:NINA) * K "leteckému zatčení Šejka v Salahedýnu" /31/01/2013 17:35/ by měla agentura NINA podávat lepší výkon: a především pak armáda, která by takové akce neměla nechávat "drbům, klepům a podobným vysvětlením." To se vyplatí leda v Afgánu proti Američanům (pí) * Parlamentní komise pro Bezpečnost souhlasí se stažením vojáků. Jen v Bahdádu je musí z 1 2 3 důvodů ponechat (NINA) * Irácký premiér odsoudil útok na Sýrii jako ponižování všech Arabů a Muslimů (SANA)
 11. Pešmerga a Bahdád se dohodly o řešení v sporných oblastech; souhlasily také s regularizací - jednání na týdenní nebo měsíční pravidlo; zbývá prý dořešit konkrétní detajly, jako společná velení, proces stažení dodatečných jednotek (NINA) * Mluvčí Iráckého parlamentu Nudžáifí urguje vedení povodňových provincií ke kvalitnímu zpracování nebezpečí a výzev (NINA) * Anbarská rada potvrdila nutnost přidat k současným stavům ve Faludží 2000 nových poldů. Vojska se již vrátila k hranicím (NINA)
 12. MZ Saudie přijel podpořit Alžírii v těžkých časech (NNN) * Africká Rozvojbanka založí Nigérii 2 mld KČ na urychlení samostatné produkce hnojiv; Evropská banka podpoří zde energetiku (NNN) * Jakob Zuma zopakoval neformální podporu Somálsku (NNN) * Plány na rafinerie v Mozambiku obnoveny - Radyolla (NNN) * Angolská vláda se řídí Rozvojovým Plánem Milénia - MZ Čikoty (NNN) * Jihoafrický Ministr Práce oznámí toto pondělí novou minimální mzdu pro nevolníky (NNN)
 13. MV Pakistánu: V Karáčí působí převážně (ze Saudie fundované) SeS a LeJ (APP, ABNA) * Zpráva UNMOGIP o 12 zavražděných Pakistáncích je děsivá 1) Malik by měl držet kádr jak v politice tak v médiích, aby se podobné tajnosti neprojevovaly na př. jak zaslécháme v Karáčí, tj. depolitizovat Kašmír v politice a bezp. pakistánských regionů 2) OSN by mělo dát jasný impuls mzn. komunitě aby 3) Indie alespoň dohlédla, že velení na hranicích bude se skládat z místně příslušných, bude si zodpovídat za výběr svých pěšáků i jejich chování, žádné výložky z Delhí aj. (pí,NiW) * Je Mali sousedem Pakistánu? Já, že bude Pakistánský MZ přednášet v Římě, tak lze očekávat že Francouzi začnou nálety na Indii? (APP)
 14. Palestinský Prezident Abás poděkoval tlfnicky Marockému Králi Mohamedu VI za úspěšné hoštění smírčích jednání Palestinských politicko-bezpečnostních stran (NNN) * Írán a Azervajt rozvinou justiční vztahy (IRNA) * Oběti / ranění z Iráckého Tuz-Chormato odletěly z Erbilu do Ankary. V Turecku budou léčeny v rámci Aktu Pochopení (NINA) * Pakistánský Vyslanec Rehman, který procestoval USA žádné poznatky k Dronům nepřinesl (APP) * Írán a Pakistán dokončují spouštěcí nastavení projektu IPI; Pakistánský předseda Senátu označil posílení spolupráce za posílení Osvícenské jednoty (Musl. národ / Umá); Vyšší Íránský delegát upozornil na zápornou propagandu proti projektu ropovodu IPI, který ohromná většina analytiků považuje za - možná nepříjemnou - ale naprosto nutnou cestu z Pakistánské energeticko-ekonomicko-bezpečnostně-sociálně-národní krize (NNN) * Austrálie bude spolupracovat s Barmou v socio-ekonomickém rozvoji (NNN) * Čilský prezident a Finský premiér podepsali ve Středu smlouvy o spolupráci v Dolech a Energii (NNN) * Paragvaj žádá členství v Pacifické Alianci, absence na m. CELAC neželí (NNN) * Alžírie se účastnila dárcovské kf. v Adizabebě, věc: Mali (APS) * Fronta Nár. Osvobození Alžírie mění šéfa; ten je s rozhodnutím strany spokojený, dosvědčuje mu demokracii, a změna prý funguje jako prevence proti intrikářství (APS) * "Jsme absolutně spokojení s pravidelnou konsultací s bratrskými Emiráty ohledně všech otázek, a především, Syrský případ, jak po stránce pomoci a humanitárních scén, nebo politického vývoje," - Džordánský Král po kf. s njv. velitelem armády Spojených Emirátů, kor. princem - v Kuvajtu (NNN) * Afgánský Ministr byl v Pakistánu /údajně/ především kvůli 6000 zaseklým kontejnérům v přístavním Karáčí (BNA)
 15. Bojkot v Egyptě není řešení - al-Tajíb; přijmu jiné hledisko potud, že Egypt není otázkou legitimity toho či onoho, a že jistě tamní situace zasluhuje národní dialog; potud evidentně výměna zprostředkovaná armádou není vyčerpávajícím řešením, neboť 1) národ není zvyklý o sobě rozhodovat 2) nemusí být připraven na výsledky voleb 3) je vůbec otázka, jaký chce národ systém: ono "moderní" je v přízemní realitě pouze "západní," pokud mluvíme o demokracii. (NNA,pí) * Libanonští učitelé urgují zajištění lepší právní ochrany (NNA)
 16. Klintnová načrtla další vměšování v Afgánistánu, tedy jeho prostředky, až USA stáhnou své okupanty a další země své pozitivní kulisy. USA budou chránit ženy! Tedy nejen ty, které právě šly na dříví, nebo na pohřeb.. i jiné (NNN) * Alžírský Ministr Komunikací zvolal po změně mentality; aby společnost a politika reagovala na moderní komunikaci smysluplně a efektivně (APS) * Ropa: Malajský EPC podepsal smlouvu s Indickým VTM (NNN) * Skoro 10 tisíc lidí postiženo povodní v Zamboven, Filipíny (NNN) * Monej Tolk: Japonsko přidá Palestině, Ban volá po přídavku pro Syrské (NNN)
 17. 30.1. Erbil zastavil export rop. prod. kvůli neshodě s centrem/B. (NINA) * Sýrie povolala šéfa Golanské mise UNDOF kvůli leteckému útoku (NNA) * Syrská Armáda přerušila útok militantních gengů proti Mládežnickému Táboru. I tak zvládli elementové povraždit a zranit mnohé. Použili proti dětem vůz DShK (SANA) * Bangladéš a Indie chtějí udržet klidné hranice (NNN)
 18. "Indie jednoho dne možná nebude potřebovat pomocnou ruku.." ale "Směrování v USA, Francii, Německu a Kanadě je nejasné" - Bill Gates (NNN) * 600 nezvěstných po Irácké invazi 2.10.1990, dalších 236 osob ostatky identifikovány (KUNA) * Angola prošetří stav lidských práv a sanitace ve věznicích (NNN) * Dva vrazi slonů zastřeleni v Keni (NNN) * 52 nosorohů pozabíjeno v JAR jen letos (NNN) * Íránské lodě hlídají bezpečnost v mezinárodních vodách (NNN)
 19. BBC tvrdí, že za následky západních sankcí (zvláště těch proti íránskému občanskému zdraví) může Íránský prezident: zadrženi 3 loutky BBC v Tehránu (IRNA) * Holanďané vyplouvají z Lanky proti pirátům (NNN) * Osobnost Jíroviny Ševarnadze vydal 3 knihy v Íránském jaz. (IRNA) * Iráčtí Sadristé 3 roční kf. k společensko-národním komponentám (NINA) * Útok na Líbii umožní další a další voj. zásahy do Afriky - Analytik (MHB) * Írán, Bělarus potvrdily záměr absolutního rozšíření vztahů (IRNA) * Koalice Irákie tvrdí, že vyslanec OSN Kobler je na nic, podle mého se upřímně o Irák nestará snad krom Abdulláha z Jordánie nikdo; ČRo tvrdí, že Írán přistoupí na dvoustranné jednání (nabídka od Bidena) "pokud USA opravdu prokáží svou připravenost konstruktivního jednání"; patrně obé dost smyšlené informace (pí,NNN)
 20. "Singapur bude vždy městem v zahradě" - Premiér (NNN) * Kubánský šachista Domíngvéz je již 24. clsv. (PL) * Vitamín E, Rajčata, Selen proti rakovině prostaty (NiW) * Putin si je jistý návratem Čáviho na mzn. scénu (NNN) * Proti nárůstu nvr. úmrtnosti vzděláním rodičů - Edžisu, Ghana (GNA)
 21. 4 mrtví - meningo A: Justina Zoyah (GNA) * Někdo používá sítě proti hmyzu k lovení ryb, někdo jako bytovou dekoraci - zdravotníci bručí (GNA) * Tři policisté zavražděni Talibanem v Kapise (BNA) * Novináři v Nepálu si stěžují ministru na svou klesající bezpečnost (NNN) * Saharawi z Gdeim Izik volají po větší pozornosti (APS) * Čína nechápe proč je třeba měnit dohody, kterých všechny země kolem sporných ostrovů dosáhly; navíc jako v holubníku: jeden s Čínou v OSN, druhý nic, třetí zítra (NNN) * Co řekl poradce Obamy k vraždě dronem v Jemenu 16ti letého chlapce Abdulrahmana? Že si vybral špatného tatínka. Doslova se tak Gibbs vyjádřil v rozhovoru pro jakýsi ppgd. plátek, tj. laciný a hloupý (ALT)
 22. "Koho bude Haagské ICC soudit? Džihadisty, nebo Maliské ozbrojené síly, které mají také na krku dost zvěrstev?" - Tim B Hinčy (PRA) * Afgán "oslavil" výročí vpádu SSSR do Salang; jedni lepší jak druzí, a Džihád měl pouze dvě stránky. Z toho obě vlastně zlé; mtdlg: vysvětluj to rodičům.. (BNA) * Další Kebabi-wajglersismus v Norsku: nositel královské medajle dehonestován pro svůj názor na Palestinu, Írán a Telafídský rasismus (ABNA)
 23. EU urguje všechny strany v Iráku k nalezení politického řešení krize - Hajbašoková v jedn. s Ch. Atajáhem (NINA) * "Íránský tah v modernizaci centrifug je legální" - Ruský MZ Lavrov (IRNA) * Americký vyslanec v Iráku doufá, že vš. strany najdou spol. jmenovatele aby Irák nadále implementoval své nár. zájmy (NINA) * Egypt: Nábož. vůdce Azharu Tajib dosáhl dohody stran, tedy alespoň v zřeknutí se násilí: "rozlišujme vandalismus a politickou práci, jinak se s reformou nikam nedostaneme" (NNN) * Čína-Tajvan brzy zajistí společnou ochranu investic (NNN)
 24. Írán oznámil IAEA že urychlí palivový proces (NiW) * USA varovaly Írán proti jeho plánovanému a oznámenému rozšíření centrifug ve Fordo; poté co USA odmítly zajistit Íránu palivo pro energetiku a zdravotnictví, které je tak drahé, že se nevyplatí dělat v Íránu podomácku; Že prý tato zákonitá mírová činnost je další eskalací (ano, ve snech USA). Co chtějí USA po Íránu když v 50tých letech nahradily první demokratickou vládu Íránu politicky impotentním autokratem? Snad USA dojdou k poznání, že i kdyby v Tehránu vládl Netanjahu a jeho charakterní doktrýny, Írán by raději hájil to, než začal děkovat USA za - zmíněné - gesto z 50 let, tedy 29 zničených let, 3 dekády potupy íránského národa. Chtějí snad aby se Írán poníženě vnucoval? USA nechtějí nic, USA chtějí vraždit, lhát a vydělat (pí:KUNA) * Vídeň: Mluvčí MAAE/IAEA: žádná explose na Fordo, Írán (NNN) * Nežád: "Revoluce byla explozí světel, která otevřela novou cestu k humanitě" (IRNA) * Velmi zvláštní je starost jižanského režimu (kde se americká hudba pouští bez ohledu na veřejné mínění namísto ostatní kultury) o hlad v KLDR. Nestojí náhodou Soul s Vošinktonem, za hlavní sankcí hladu v KLDR, a nikoli satelit Kvangmjongsong, který bych také radši vypustil hladový, než se plazil za nepřáteli své svobody najedený a bez hrdosti? (pí:RT) * Řeči Druhé Korey o "3. testu" jsou zcela neobjektivní. Jde o stejné móresy, jako Izrael, vč. toho, že naprosto libovolně kladené "to a to" znamená "takové a onaké riziko," a především při kterékoli příležitosti opakovatelné "a to znamená že jsou blíže k výrobě bomby," má pouze vylákat z USA vojenskou akci, nebo dipl. depeši z USA, která pomůže eskalovat napětí; Obé tedy nátlak na USA, řeči zmíněných zemí na jaderném směřování obou zemí nic nezmění, a budou je donekonečna zkreslovat na ten jeden bod: "už! už!" (pí:NNN)
 25. Libanon spouští další centrum pro drogově závislé, Ghana znovupotvrdila svou odhodlanost k boji proti drogám, Ghana doufá ve spolupráci s Kanadou na železnici a ve vzduchu (NNA, GNA)
 26. Putin podporuje stabilitu a jednotu Irákie (NINA) * Poslanec Kurdízké Aliance M Otman označil další vývoj za neschopnost politických sil se na čemkoli dohodnout, a popsal jako nejnadějnější vůbec již pouze náboženské mluvčí; Tak navrhuji Libanonského Slejmana (NINA) * Zvl. bezp. schůz. pod vedením prem. Malikoho naléhá že "vláda a ozbrojené síly touží vyjít demonstrantům vstříc, pozitivně reagovat na protesty," (NINA) * Irácký Ministr Služeb jednal s Jordánským vyslancem! Ten stále ještě doufá, že mj. i Koalice Irákie najde jinou řeč, a se všemi ostatními překoná nástrahy. Popřál lidu i vládě prosperitu a pokrok (NINA) * Irácký náboženský šéf alHakim se setkal s pres. Ahmadinežádem v Tehránu; tedy i ten si našel šas (NINA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama