NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 8.2.: Nejspíš i proto Bulharsko nesmyslně vytahuje naprosto neschopný rok starý komplot, ve kterém bylo prokázáno, že "útočníkovi" byly výbušniny přibaleny do batohu...

8. února 2013 v 16:33 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. MZ Íránu Salehi v Berlíně označil 45 minutové jednání Íránu s Katibovou syrskou opozicí za přínosné (NNN) * "Myslím, že řešení v Sýrii bez účasti Íránu neexistuje" - Mursí (IRNA) * Vůdce njv. Islámského koncilu Iráku ujistil Křesťany, že nejsou kvantitativní ale kvalitativní složkou Irácké společnosti (NINA) * "Sadristické hnutí zvolalo na vládu, aby odpověděla na požadavky demonstrující co nejrychleji jakkoli vůbec možno a aby na ně nezapomněla, protože jsou zde reálné problémy, které se naakumulovaly během posledních deseti let , urguje, že závažné snížení služeb ve spojení s bezpečnostními problémy a další takové věci leží všechny pohromadě na hlavě vlády, takže musí zahrát opravdu mistrovsky, aby byly odstraněny" - R al-Chafaji (NINA) * Emiráty podporují Národní Dialog v Bahrajnu jako řešení tamní krvavé/komplexní roztržky - MZ Zajíd (NNN) * Írán a velmoci budou jednat 26.2 v Kazachstánu (NNA) * MZ EU Aštonová vzala tvrzení Bulharska na vědomí, ale naléhá na transparentní a vyčerpávající doklady, že výbušniny v batohu, které zabily náhodou několik cestujících v autobuse s židovským řidičem, byly připraveny v Libanonu, protože ten především organizuje útoky na etnické turisty v Bulharsku. Případ bylo tak nákladné vykonstruovat, že se jej vyplatí oprašovat proti Libanonu co rok.. (NNA) * Pakistán, Afgánistán a Británie podporují kanceláře Talibanu v Kataru (IRNA)
 2. Irácký Hizbuláh údajně ohlásil formaci jednotek podporujících občany a armádu. Tzv. Muktarova armáda by měla bránit zemi proti AlKajdě. Situace naprosto běžná v Pakistánu však nejspíš díky zahraničním vztahům Iráku sklidila odsouzení jak z Bahdádu, tak z Erbilu; Nedá se nic dělat, obě města na hotovou věc nejspíš nebudou mít vliv, a jak Bahdád tak arabové v Erbilu by spíše měly vyjednat s těmito jednotkami koordinaci: nechtějí tam být věčně, a nejde o gerilu, ale o klasickou domobranu; Nejspíš i proto Bulharsko nesmyslně vytahuje naprosto neschopný rok starý komplot, ve kterém bylo prokázáno, že "útočníkovi" byly výbušniny přibaleny do batohu, a u toho také končí veškeré stopy. Ovšem názory expertů na původ roznětky aj. jsou stejně jako podobní experti v jižní korei velmi zavádějící. Bahdád ani Erbil by neměly sahat k takové desinformaci, že se tyto jednotky hodlají postavit občanům, když vyhlásily loajalitu vládě! Nejen proto, že tím jsou vlády samy proti sobě, ale už proto, že tím občany uvrhují v nesmyslný strach, namísto toho, aby občanům koordinací zajistili větší pohodlí, když už by bojůvky vlády proti loajalistům akoráte přilévaly do ohně, a to právě naprosto nesmyslně! Ale jistě: nad pohledem ozbrojenců musí mít armáda dohled! A v tom musí MA nekompromisně ustoupit jakýmkoli armádním požadavkům - na koordinaci (NINA,pí) * Velmi pravděpodobně lži Reuters k Íránu: že nabízí Egyptu "úvěr a různé služby," hodí se Reuters k tomu, aby USA mohly napadat rozhodnutí EU k íránské bance, tj. mezi služby Reuters započítává předem velmi různé věci 2) že Íránský prezident obvinil rodinu mluvčího parlamentu ze zneužívání pravomoci a pak byl někdo z kruhu prezidenta propuštěn a blá blá blá (pí:::RT) * Nereaguje Ban Kimoon ve věci "somálského znásilnění" zase na nějakou fikci Reuters?? (pí:UNPR)
 3. Pakistán je nezlomně trvá na spravedlivém, mírovém řešení Kašmíru - Prezident Zardari * "Kašmír není věcí mezi Pakistánem a Indií, ale věcí milionu a půl Kašmírských lidí-lidskou otázkou, která žádá odpovědi, podle přání lidí v Kašmíru" - Premiér Ašraf * "Vyřešení Kašmírské otázky je klíčem k bezpečnosti a míru v regionu" - mluvčí Parlamentu Mirzová (APP) * Pakistánský Ministr pro Kašmír pak podtrhl roli médií, mzn. organizací a institucí, mzn. komunity: "Jménem vlády a lidu Pakistánu urguji Mezinárodní Komunitu, aby uznala zločiny páchané na nevinných mužích, ženách a dětech Indickými silami v okupovaném Kašmíru. Je vaší odpovědností, zda, a kdy budou moci Kašmírští žít lidsky a se ctí" (APP)
 4. Velký Imám Univerzity v Al-Athar Mohamed Ahmed el-Tajíb řekl, že Západ se pokouší rozdělit Muslimy, dodávaje, že Írán a Egypt mohou společně takové konspiraci podrazit nohy. Šejk Ahmed al-Tajíb v setkání s navštěvujícím Íránským prezidentem a jeho delegací do Egypta řekl "Respektujeme vás jako osobu, která se snaží vytvořit jednotu mezi Muslimy." Dodal, že al-Azharská škola se pokouší konfrontovat Islamofóbii a nepřátelství k Šjítům, a vykořenit nejednotu mezi Muslimy. Šejk al-Tajíb naléhal, že pokud existují nějaké rozdílnosti, neměly by sloužit k nastolování problémů mezi Sanity a Šjíty. Vyjádřil potěšení nad fatvou vůdce Íránské Osvícenské Revoluce, která zakazuje urážky žen a přátel Proroka a řekl, "Doufáme, že vyše myšlenka založení jednoty mezi Muslimy může být materializována." Prezident Mahmoud Ahmadinežád v čele vysoké delegace dorazil do Kajry na pozvání Egyptského Prezidenta Muhameda Mursího, aby se zúčastnil 12. sjezdu Organizace Osvícenské Spolupráce OIC (IRNA) * "Dnes je již spolupráce IRI a EGY ve všech sférách nutností" - Mursí, "Konvergence IRI a EGY chrání region před jeho nepřáteli, tj. obyvkle lidstva" - Nežád
 5. Jednání KIO a Mjanmaru mediuje Čína. KIO žádá regionální pozorovatele (nikoli OSN nebo Britskou komisi) aby odlehčili napětí během příměří. Předseda KIO Khara: "Naši lidé očekávají a doufají v obdobu Irácké federální unie"; "Právo k sebeurčení a federální unie jsou nemožné pod ústavou z roku 2008, takže politický dialog který jako etnické národnosti hledáme musí být proveden mimo hranice současné ústavy"; KIA, ozbrojená složka KIO, Kačinské nezávislosti, byla založena 5.2.1961 (NNN)
 6. "Řešení Syrské krize záleží nejprve v Národním dialogu" - MZ Íránu (SANA) * "Jsem ve stálém kontaktu s mým Egyptský protějškem, takže, dá-li Bůh, budeme schopni nalézt cestu z pokračující krize v Sýrii ve spolupráci s další bratrskou a přátelskou zemí, Turkií, a také se Saudií" - íránský MZ Salehi v Berlíně (IRNA) * NAM odsoudilo "sionistické" útoky proti Sýrii (IRNA) * Mluvčí parlamentu Ománu, Kuvajtu, Íránu odsoudili invazi. Kuvajtský žádá rozhodnou akci proti takovým činům Telafídu. Jordánsko podtrhlo jednání a mírové zpsoby co nutné řešení v Sýrii. Ománský žádá mírové řešení v Sýrii co nejdříve (IRNA)
 7. Telafíd plánuje zdemolovat 10 dosud obývaných domů v Jordánském údolí. Rodiny již dostaly echo, že se mají "pohnout" (NNN) * Afgánský prezident Karzaí zvolal z Londýna na Taliban, že je připraven k jednání (BNA) * Pakistánský prezident podpořil v Londýně hovory s Talibanem (BNA) * Tamilští jiho-Indové přivítají Lanského prezidenta tradičními černými oděvy a dlouhými pochody (NNN) * OSN by mohlo vydat plán SI (mzn. soc.) k Palestině ("Totální..") klidně jako rezoluci, nebo "komuniké" (NNN)
 8. OSN varuje před zh. se krizi v Sýrii (IRNA) * Cejlonský mluvčí dementoval výmysly, že by armáda srý Lanky dostala jakékoli pozvání z USA plenit Afganistán (NNN) * Západní média dokončují kampaň fotomontáží, aby zesměšnila triviální krok opičího vesmírného testu v Íránu. Ne že by šlo o něco důležitého, ale Západní média nesnesou jiný pohled na Írán než ten svůj: banda odporných zločinců a primitivů, válečných zločinců, teroristů a lhářů. Když opustíme na moment Západní média, pak zjistíme, že Írán dokončuje Chomejnýho kosmické centrum, ze kterého má být brzy vypuštěn nějaký techničtější, méně zajímavý Íránský satelit. Možná jeden z těch, díky kterým nyní můžeme ve středu Evropy chytit každý večer asi 2-3 Íránské stanice (pí,PL) * Ugandská armáda, vojenští poradci USA a další civilní organizace rozhazují z helikoptér do pralesa výzvy (jako v Líbii, kdysi), aby se Lordova armáda přestala skrývat, a vyšla se přátelit se svými kompatrioty. Je jich prý napříč pralesy celé střední Afriky asi 150 nebo 200 vojáků, bojujících v pralesích proti medvídkům pů a koalám, a to je potom potřeba hodně letáčků a helikoptér s tlampačem! (NNN)
 9. Prezident Ahmadinežád, Abás konferují v Kajře; Nežád znovupotvrdil 34 let neměnnou pozici své Země a Národa k otázkám Palestiny, podporu legitimím požadavkům znásilňovaných původních obyvatel (IRNA) * Ahmadinežád v rozh. s Tajíbem prohlásil, že je v Egyptě, aby řekl, že Egypťané jsou v srdcích Íránců, a Íránci považují pokrok, nezávislost a autoritu Egypta za svoji vlásatní (IRNA) * Demolují (nyní marocké čtvrti) Jeruzalém, podepisují se stavbou muzeí a záchodů, kdo je to? (NNN) * IVZ útok na Filipínský restaurant se intenz. vyšetřuje. 5 raněných zt. 1 kriticky (NNN)
 10. Poslanec Kurdistánské Aliance K M Kasím označil jako zásadní zhoršení napětí rozhodnutí premiéra vyřadit poslance Koalice Irákie z příslušných ministertev. Z našeho hlediska novinka, ale diskutabilní. Každá změna je rizikem v rámci kumulujícího napětí. První nutno odstranit atmosféru podezření, a ta rozhodně nepramení pouze na jednom nebo dvou místech (NINA) * Minister obrany Irácké Kurdízie navrhl rozvoj obranných vztahů s okupovanou Korejí. Na svou stranu korejský ministr Hjun potvrdil postupné rozšíření vztahů, a především důvěru, že relevantní problémy mezi Erbilem a Bahdádem se brzy usadí, neboť "Irák nepotřebuje ještě další napětí" (NINA) * Prezident Irácké Autonomní Kurdízie navštívil Irský Belfast, v rámci svého euroturné (NINA)
 11. Írán a Tadžikistán posílí společnou protidrogovou kampaň: "obě země jsou sousedi největšího producenta opia na světě, a jakmile jsou navíc v cestě drogovému tranzitu, riskují nevratné škody" - Nažžár (IRNA) * "Írán a Egypt volají po rozšíření vztahů" - Titulek Středečních Tehran Tajms (IRNA) * Prezident AA Zardari popsal prostředí mezi oběma sousedy (af & pa) které by ulehčilo a podpořilo obchod za bezkonkurenčně důležité pro trvalý mír v regionu (APP) * Vysoký Čínský delegát Gia navštívil Malajsii: "Čína klade důraz na výborné vzájemné vztahy s Malajsií" (NNN) * Francouz v Bangkoku potvrdil kurz spolupráce s uskupením ASEAN v Evropě (NNN) * Etiopie zaostří vztahy s Emiráty - Premiér Hajlemarjam Děkalež (NNN)
 12. Kolumbijský Prezident Santos zmocnil Červený Kříž aby se postaral o dva zajaté policisty. Vzbouřenci FARC vnímají hovory "zvlášť optimisticky" (PL) * Brit Kameron pokládá mír v Pakistánu za mír v Afgánistánu a oba míry za stejně důležité , ne-li více, než mír v regionu. Mír na zemi samozřejmě neuvažuje, Britská cukrárna nabízí vždy jen mír do páru s nemírem, takže globální mír je cosi, čehož dosáhneme recyklací všech surovin a výrobků této firmy. O což asi podnikatel Kameron mír, nebo zájem, nemá (BNA)
 13. Pakistánský premiér R P Ašraf urgoval modernizovat policejní procesy a organizace podle nových vědeckých poznatků a metodami. Zjm. pak nahradit staré metody boje proti terorismu novými (APP) * Irák: Nálepná bomba vybuchla na jednom voze z konvoje ministerstva životního prostředí (NINA) * Dle "opozičních" "aktivistů" nzn. počet obětí si vyžádal brutální bombový útok na budovu v Syrském městě Palmyra (RT) * Američtí vojáci jsou nově zodpovědní za vraždu nejméně 6 dětí a žen v Herat, Západní Afganistán; Během rekonstrukce údajně zahynulo až deset ozbrojenců (NNN)
 14. Izraelské tanky vpadly do jižní Gazy (NNN) * Kolumbie odmítá tvrzení proti tvrzení FARC, ze "gerily padlé v boji" jsou ve skutečnosti popravení civilové. 1916 Mexiko? (NNN) * nMZ Sýrie Mikdad vyjádřil vděčnost Číně za její postoje ohledně Sýrie, Čína znovupotvrdila že nedovolí žádnou jakoukoli cizí intervenci v zemi (SANA) * Zničen Terorista Abdulrahmán Mkeiber; v Čan al-Šíh zabráněno výbušnému autu; Opoziční na tězce ozbrojených pikapech zneškodněni v Tal Hasel a Tal Irn; Emad al-Khourj z teroristické Al-Nusry zničen mezi jinými v Hylfaje; Ostřelovač civilistů v okolí silnice Rablia Loai Adnan Rayid zničen také Syrskou Arabskou Armádou (SANA)
 15. Alžírie a Tunísie prověří časnost svých vzájemných civilně-bezpečnostních dohod (APS) * Tuniský "opoziční" (??) politik byl ve středu zastřelen teroristy před svým domem (KUNA) * Imperiální spory Japonska a jižní Korey se neomezují pouze na území KLDR, ale mají dost nevraživosti i pro sebe; napínavé pokračování nás ani příliš nezajímá (NNN) * Írán: "Telafídská Entita bude litovat poslední agrese proti Sýrii, tak jako litovala 33-denní války proti Libanonu 2006, 22-denní a 8-denní války proti Gaze 2008 a 2006" (NNA) * Oblast Iráku "Besah" trpí obrovským počtem min a zbytků z r. 1991; 1 mrtvý (NINA)
 16. MV Ekvádoru neočekává, že by vyšetřování odhalilo za pokusem o útok na delegaci nějakou organizaci, nebo i jen přípravu. Neodvážíme se srovnávat R Koreu s Berluskonim, podle mne je nutno za tím hledat organizaci a přípravu přinejmenším (PL) * Egyptští permanentní demonstranti žádají plné vyšetření smrti dvacetiosmiletého M G minulý měsíc; říká se, že jej zlikvidovaly elementy v policejních řadách (NNN) * Tři civilisté zabiti útokem silničního zařízení na policejní hlídku na severním Bahdádu, v Sulajuchu (NNN)
 17. Světově a regionálně klíčová Íránská banka Saderat uvolněna z Evropského sankčního seznamu. Pouze díky vyčerpávající snaze svých pracovníků očistit banku z jakéhokoli podezření. Což je také řešení, když EU nefunguje na základě presumpce neviny ale naopak (IRNA) * Umělci z Iránu, Hišpánie, Azervajtu, Rusie, Tunísie a Indie konají třídenní súfický kulturně-hudební festival v Novém Delhí (IRNA) * IRNA a Irák budou spolupracovat - šéf IRNy (IRNA) * Paříž vzpomněla na zpěváka Čabi El Hašemi Gueouabiho, před 6 lety zemřelého (APS) * Alžírská Batna se potěšila Indickým Bolyvůdem v scénicky-hudební podobě (APS)
 18. Katar pohostí setkání Arabských zemí ke Standardizaci pro Export (NNN) * Emiráty nehledí příliš usměvavě na ne příliš usměvavé návštěvy Íránských úředníků na všelijak na střídačku sporných ostrovech. (NNN) * Turecký náměstek-premiér nepokládá armádu za jakékoli řešení Kurdské otázky: "Kdyby v zabíjení bylo řešení, už by to byla otázka 23 let pohřbená" (NNN) * JAR zvýší minimální plat 9-ti hodinové vrstvě z 210 na 1800 KČ denně (NNN) * Angola 52. výročí nezávislosti na fašistickém portugalsku (NNN) * Prezident Karzai priblizil na vyrocnim seminari k Abdulu Ahmadu Džavedovi postavu tohoto ucitele a prekladatele (BNA) * Google není zodpovědný za obsah ani adresu svých reklam - Australské soudy (RT) * Irácký VP Chuzaí probral s Francouzem výrazné zlepšení vzájemných vztahů, ubezpečil svého kolegu, že vláda myslí vstřícný postup k demonstrantům alespoň tak vážně, jako nedávno Islamabád (NINA) * Bayati z koaliční strany zvolal po ukončení pobytu na ulicích, který může vážně ohrozit infrastrukturu a zahraniční vztahy; připomněl, že již bylo implementováno 40% požadavků (demonstrující myslím čekají asi na 70-86%, pak zalezou, nejsou-li opravdu pod nějakými drogami z Veolie) - NINA
 19. Njv. Isl. Koncil IRQ Hakým volá na Irákii aby ukončila bojkot (NINA) * Mnoho požadavků je legitimních, bojkot jejich implementaci nezrychlí, musejí spolupracovat právě tři autortity. Parlament prokazuje spíše neschopnost - Mahmud Othman, Kurdská Aliance Irák (NINA) * Sadristé také vyzývají Irákii aby uk. bojk. (NINA) * Ghanským Adventistům (s obrovským sociálním portfoliem) 7 dne je 125 let (GNA) * Syrská armáda je silná, Sýrie zůstane jednotná - ministr Obrany (SANA) * Izraelská agrese proti Sýrii naznačuje blízké napojení na teroristy - MAN (SANA) * po zlepšení politiky soběstačnosti jsou jižní provincie schopny své populace uživit - Alžírský MZmd Rachid Beanissa (APS)
 20. Bahrajnský turismus = 17.4% HDP (NNN) * Portugalský prezident pokládá růst vz vz Angola za možný (NNN) * Maroko podepsalo dohody, aby dosáhlo Cílů Milénia (NNN) * Vláda chce prosperující těžaře - JAR (NNN) * USA: Mladí z Afg. Hud. Institutu plánují další hudební vystoupení (BNA) * Starší úředník unikl atentátu v Samařře (NINA) * 34 mrtvých těžk. deště Pakistán (RT) * "Syrská opozice" plánuje kancly v Nujoku, čímž ohromně zvýší svou politickou efektivitu (pí:RT)
 21. To že se naboženství pokládá a vydává za národ, navíc jej přitom pokládají jeho mocní za národ nejen vyvolený, ale navíc ostatní za podřadné, dokonce podlidské, a navíc tehdy, když takový útvar nechá se podsvítit co nejstrašněji utrpěný válkou v které zahynula na popravištích kvanta i naprosto jiných, dalších nevinných lidí, nechá se takto podsvícený navíc pasovat - z povahy své moci - na nedotknutelný, ba všechny své zájmy a jejich formulace jako nedotknutelné (vynechávám důsledky toho, že tímto postupem ještě vytvoří stát na území věnovaném takovému národu dalším takovým krutým okupantem) - vzniká pro zpravodajskou propagandu unikátní, tedy z rozsahu své novosti - příležitost užívat v textu jakousi 4. osobu. Čerpám z útvaru zprávy o jednání Argentiny a Íránu, kde tyto dva státy byly ve svém vztahu subjektem zprávy, tj. čtenář se obvykle z jedním z nich identifikuje, aby si opis událostí dokreslil. A v této zprávě jsou najednou uvozovky, a jakýsi mluvčí, následně jmenovaný říká nad suverénními hovory dvou stran "Jsme znepokojeni,"; Nejde ani o to, že bude následovat "to či ono mezi Íránem a Argentinou," ale jak nečekaně v uvozovkách působí komentátor s tím svým "My." Totiž kdo? Všichni židé? Nejnebezpečnější je sympatie logického pozorovatele, která nad takovými uvozovkami bez ohledu na národ blokuje jakýkoli dojem, že ať je v uvozovkách cokoli, jde o vměšování; vměšování tak umně uzpůsobené moci, že jej zpravodaj zcela automaticky svými gramatickými návyky propaguje, resp. propagandizuje vystavením čtvrté osoby ve zprávě z živého jednání jiných osob , navíc přejímá zcela obsah, takže začíná v oné psychologicky nadbytečné osobě na čtenáře sugescí "Jsme znepokojeni," aby nakonec každá rodící se kritika zhasla přinejmenším substituční vsuvkou, namísto myšlení, že "já nejsem oni." A ti, kteří mají tu smůlu, že si nemusí vybírat jsem/nejsem, ti tak nanejvýš mohou pod tíhou všelijakých genocidních vzpomínek a sugescí zvažovat, zda se přidat k onomu My, nebo zda neuznávat Izrael. Předkládám zde toto, a nikoli žádost o anketu "kolik procent židů je pro a kolik proti Izraelské globální politice, resp. proti myšlence státu takto vůbec," protože vznik této nebezpečně sugestivní 4. osoby (zkuste si takovou zprávu připravit, a posuďte, zda jde o 4. osobu, nebo nějakou z těch známých Já/my, Ty/vy, On/ony) přímo záleží právě na onom klikaření s národem a státem. Takže kdyby se špagetoví věřící Německa brali důsledně jako národ, pak by s trochou strategického myšlení dosáhli právě toho stupně, že by výroky jejich vůdců získaly v novinách zvláštní místo "sugestivního komentátora." Zatímco když Ahmadinežád něco řekne k rozhovoru Merkelové a Kamerona, málokdo by čekal, že se někde zákonitě objeví zpráva s přepisem jejich jednání, a na vhodném místě komentář pana Íránského prezidenta, uvozený až závěrem na př. "a to si o nich myslí pan Ahmadinežád." Čili po určitém vývoji se "náboženství národem" ukazuje teprv jako "prostředek efektivizace propagandy." A to ovšem nikoli, ani v nejmenším, propagandy náboženské, nebo dokonce národní. (pí)
 22. OSN nedostatečně adresuje Irák, skoro jsem to chtěl říci. Jenže: Irákia žádá odstranění Koblera, MKO žádá odstranění Koblera; že prý spíše reprezentuje Írán, než zájmy MKO a Bagdádu; a na druhou stranu bojkot a svalování viny za Kirkuk na premiéra? Není koalice Irákia odnoží TTP? Pokud nikoli, pak má několik jasných impulsů k změně postojů. Vyjmenovali jsme ty zásadně negativní (pí)
 23. R2P = "Neseme zodpovědnost, protože máme chirurgické zbraně" (nehodící se škrtněte)
 24. Nesmíme komplikovat bezpečnostním pracovníkům Mučení a Vraždění "tahanicemi se soudy" a lidmi - ani teroristé se přeci s nimi netahají; a to by byl náskok, to by naše bezpečnost prohrála! Recomando NiW; Kdo ohrožuje policajta na stopě zločinu? Soudy!!! (pí)
 25. Co si myslí Saoud o vlivu AIPAC v USA? Jen se snažím zjistit, jak od sebe odlišit názory Íránu, USA a Saouda. Tj. zda jde o názory dva, přičemž pouze Írán a konspirační teorie zmiňují jakýsi AIPAC, nebo jsou názory tři, a ten Saoudův je různý od toho USA právě o AIPAC, a oba se různí od Íránu. Je to trochu složité.. Lehčí je se zeptat, co dělá Rock, Axworthy, Annan a paní Clintonová: už pracují v kostele, jako Ki-moon? (pí)
 26. V Afganistánu nikdy nešlo o terorismus. Proč také? Se spojováním Muslimů a Terorismu přišel AIPAC, resp. fašističtí, sektářští osadníci na tehdejším území Palestiny. A co se tedy stalo v Afganistánu, krom nejhorších důsledků studené války, bezohlednosti obou impérií: ideového i totalitního? 1) Afganistán posloužil jako ventil zostřující totalizace USA 2) 9/11 se stalo pouze proto, abychom nedatovali věci "od invaze USA," jak se dělo v Iráku a regionu, ale abychom dění regionu vždy odkazovali na malý Americký holokaust, malou nedotknutelnost bílého domu v zákonech všech spojenců 3) PR Válek: USA zajistily další rozsáhlé skupině válek nikoli pomocí 9/11, ale pomocí reálné dohry v Afganistánu, zdánlivou legitimitu, tolik dosud a nadále prosazovanou korupcí v OSN. Tj. zajistily se důvody, nestability, masáž publika, rozsáhlá mobilizace EU a USA v rámci dlouhých žoldáckých misí s nepříliš věrohodnou anebo účinnou fazonou (v kostce afganistán = 0 x terorismus + totalizace + PR válek, pí)
 27. Rekonstrukce Afganistánu a) "po" válce?? b) vítá"me" odchod, odtažení, ne "stavby," ne ochranu "památek, když ne lidských práv" ... zbili vašeho doktora uniformovaní muži? (pí)
 28. Hon na antisemitism za každým "ukažme si na něho" není nijak jinak účelným, než udržet nevalný ale funkční a široce platný dojem, že "každý žid rád Izrael" - až zde by byla zajímavá procenta (pí)
 29. Riceová ve své knize, tak jako Gates, že "úspěšná mise v Afganistánu povede k překreslení mapy" (NiW)
 30. NBCNEWS.COM: "awlaki" - měl by být k disposici právní text sloužící v USA jako podklad k vraždění bez soudu; jelikož se mučení a libovolných poprav USA dopouštějí v zahraničí, a izolují je od zákonů a rozkazů pomocí CIA, jedná se (kategorií) pouze o válečné zločiny. Porušování práv u takových ztěží může být efektivně adresováno (ALT,pí)
 31. Žurnalismus a občanská válka s důvodným podezřením na zahraniční udržování / zákon o o/v platí zhruba v tom smyslu, že bude-li se vybírat jedna strana konfliktu, a ta podporovat, dojde k mnohem více smrti a utrpení. Jak ale srovnat tento zákon s pokrýváním informací z dvojtáborové diplomacie, když zvláště názor a tedy příklon (nebo systém příklonů) teprve umožňuje efektivní náhled a rozumnou intervenci v konfliktu, tj. byť efemerní, vliv zákona na konflikt? Že je třeba zastávat názor, a nebýt pouhým "rozhodčím na bojišti" pokud se týče přenášení informací, beru jako zásadní pravidlo. 1) Nejčastěji se jako "alespoň lepší" jeví pokrytí obou táborů, z toho jeden kriticky a druhý nekriticky (zde možno dolaďovat) - kritické alespoň zobrazení opozice (pro žurnalistu) není pouze testem jeho objektivity (nejen v detajlu) u čtenářů, není jen "uvítáním, když ne nástupem mzn. zákona," ale i strategickým plusem. Pokud se tedy korporační masmedia (totální většina průmyslového tisku) spokojí s "výběrem" z jedné strany, tj. v Sýrii trvalé ohnisko záběru mezi Obamou a TNC, nebo v Mali trvalé ohnisko v EU, pak pouze prokazují, že nejsou ani schopna výroky druhé strany, na př. Damašku, kriticky posuzovat, při vší jejich relevantnosti je berou jako irelevantní, a především ponechávají své čtenáře naprosto neinformované o té části reality, ve které mají alternativní média naprosto volnou ruku. Tj. můžeme si o Damašku vybájit kdeco, a to bude dlouho platit. A konečně tímto svým přístupem narušují onen zákon, takže "znásobují šířku a hloubku utrpení a obětí." Součástí etického kodexu by mělo být na obou stranách názoru pochopení zákonité neúplnosti názoru, povinnost názor mít, nikoli se vydávat za objektivní součást humanismu, a konečně v tomto relativismu nám platnost zákona o o/v nahrazuje pouze ono "alespoň lepší" - a to by měli žurnalisté na věčné časy uskladnit v své hlavě, že počet obětí rozhodně nezvýší, když přidají z druhého názorového tábora vždy nějaké "alespoň," kterým si mohou čtenáři svého autora vždy nově poměřit, a nemusí hned očekávat nějaký názorový zvrat. Rozhodně pak také stojím za názorem, že nerespekt tohoto zákona "aspoň" také zvyšuje počet obětí a trvání konfliktu. Ono aspoň lze vždy cítit, byť jej nelze docilovat "kvalitně a automaticky" nějakým trikem. / Podobně fungují obecnosti k Syrskému konfliktu, které jsou zatím jen dvě, pro názor žurnalisty, ze kterých ani jeden žurnalistický tábor, právě pro obecnost, nemůže sklouznout. Jenže jsou to dva obecné výtěžky, které lze brát v potaz, ale nelze jim veškerou činnost doslovně podřídit: a) odpovědnost nedohodlých: 2+2 strany mají "jít pryč" b) IRI a Saud mají být v OSN místo dvou nedohodlých. To jsou obecné závěrky, které jednou svým čtenářům ukážete, a už se jich nezbavíte, ale také něco, s čím toho prostě "na papíře" mnoho nenaděláte. Leda ještě na tom kreslícím (pí)* Irácký Hizbuláh údajně ohlásil formaci jednotek podporujících občany a armádu. Tzv. Muktarova armáda by měla bránit zemi proti AlKajdě. Situace naprosto běžná v Pakistánu však nejspíš díky zahraničním vztahům Iráku sklidila odsouzení jak z Bahdádu, tak z Erbilu; Nedá se nic dělat, obě města na hotovou věc nejspíš nebudou mít vliv, a jak Bahdád tak Erbil by spíše měly vyjednat s těmito jednotkami koordinaci: nechtějí tam být věčně, a nejde o gerilu, ale o klasickou domobranu; Nejspíš i proto Bulharsko nesmyslně vytahuje naprosto neschopný rok starý komplot, ve kterém bylo prokázáno, že "útočníkovi" byly výbušniny přibaleny do batohu, a u toho také končí veškeré stopy. Ovšem názory expertů na původ roznětky aj. jsou stejně jako podobní experti v jižní korei velmi zavádějící. Bahdád ani Erbil by neměly sahat k takové desinformaci, že se tyto jednotky hodlají postavit občanům, když vyhlásily loajalitu vládě! Nejen proto, že tím jsou vlády samy proti sobě, ale už proto, že tím občany uvrhují v nesmyslný strach, namísto toho, aby občanům koordinací zajistili větší pohodlí, když už by bojůvky vlády proti loajalistům akoráte přilévaly do ohně, a to právě naprosto nesmyslně! Ale jistě: nad pohledem ozbrojenců musí mít armáda dohled! A v tom musí MA nekompromisně ustoupit jakýmkoli armádním požadavkům - na koordinaci (NINA,pí)* Irácký Hizbuláh údajně ohlásil formaci jednotek podporujících občany a armádu. Tzv. Muktarova armáda by měla bránit zemi proti AlKajdě. Situace naprosto běžná v Pakistánu však nejspíš díky zahraničním vztahům Iráku sklidila odsouzení jak z Bahdádu, tak z Erbilu; Nedá se nic dělat, obě města na hotovou věc nejspíš nebudou mít vliv, a jak Bahdád tak Erbil by spíše měly vyjednat s těmito jednotkami koordinaci: nechtějí tam být věčně, a nejde o gerilu, ale o klasickou domobranu; Nejspíš i proto Bulharsko nesmyslně vytahuje naprosto neschopný rok starý komplot, ve kterém bylo prokázáno, že "útočníkovi" byly výbušniny přibaleny do batohu, a u toho také končí veškeré stopy. Ovšem názory expertů na původ roznětky aj. jsou stejně jako podobní experti v jižní korei velmi zavádějící. Bahdád ani Erbil by neměly sahat k takové desinformaci, že se tyto jednotky hodlají postavit občanům, když vyhlásily loajalitu vládě! Nejen proto, že tím jsou vlády samy proti sobě, ale už proto, že tím občany uvrhují v nesmyslný strach, namísto toho, aby občanům koordinací zajistili větší pohodlí, když už by bojůvky vlády proti loajalistům akoráte přilévaly do ohně, a to právě naprosto nesmyslně! Ale jistě: nad pohledem ozbrojenců musí mít armáda dohled! A v tom musí MA nekompromisně ustoupit jakýmkoli armádním požadavkům - na koordinaci (NINA,pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama