NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 15.2.: Prezident Ahmadinežád uvedl ve Středu, že dialog je jediné řešení Íránského nukleárního "případu," naléhaje, že je lepší spolupráce, než konfrontace

15. února 2013 v 8:05 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Pokud jsou na Turecko nějaké tlaky, nejsou v této situaci rozhodně vítány. Zájmy Turecka a Iráku jsou v rovině strategické bezpečnosti shodné, a ve smyslu další konvergence regionu, měly by ostatní státy v AL a OIC věc probrat, a eventuelně bezpodmínečně udělat právě zmíněným společným zájmům dvou zemí ústupek. V tomto směru by měly země ohroženého regionu zvláště s příhledem k Iráku a Ramaláhu probrat roli médií, a v tomto poli učinit decisivní změnu, nikoli ve směru represe, nýbrž ve směru globálního posílení role státních tiskových agentur, bez ohledu na vnitřní diferenci jejich aktuálních názorů. Těžko říci, zda agentura NNN by převzetím takového úkolu nevyřadila z provozu některé své zakládající zájmy, zbývá posoudit. Doplňme, že konstantní útoky korporovaných médií a vlády USA na Írán nemá žádnou jinou roli, než protěžovat ekonomicky zásadní rozpory mezi zeměmi v regionu, a pak tedy asi osnovači v USA ale možná především v korporovaném tisku, který možná silně nastavuje agendu samotných USA, počítali s dalším "vymíráním" krvavých rozepří v arabsko-muslimských regionech, a tak i počítali s konečnou inkluzí Íránu sunitskou frontou, pročež doprovázejí zánik tohoto spektra biznisu "alespoň" scénáři pro Líbii, Sýrii, Egypt, Irák a rozhodně i další. Tedy eliminaci zástupného problému "Írán" sjednocením zájmů dlouhodobé regionální bezpečnosti pokoušejí se oddálit nebo nahradit protivládními hnutími v a./m. zemích. V nejvyšší úrovni obecnosti pak lze říci, že "boj proti terorismu," jak jej korporovaná západní agenda vytváří, je především způsobem jak ve skutečnosti člověku znechutit "řeči o demokracii," snížit jeho důvěru v samotný "vládní režim," a tak efektivně vytvořit v zóně své působnosti extremistické, teroristické postoje. Celá tato doktrýna totalizace a protismyslných vágních ideálů a útoků na lidská práva pod vlajkou ochrany lidských práv jistě nahrazuje původní doktrýnu "protimuslimské fanatizace" v Evropě, která by umožňovala "války proti zlým státům." Humanitární vykořisťování Afriky a Východu se tedy nebude zakládat na fanatizaci veřejnosti (pomocí fingovaných útoků) nýbrž na nepřehlednosti situace v regionech a vztazích, s dodatkem marginalizace "použitých etnik a náboženství" (na př. "násilí je arabský zvyk aj."). Dříve bych možná exploatoval armádní situaci v Turecku, ale vedle rostoucího uvědomění ať už demokratických, revolučních nebo nedemokratických zemí a./m. regionu přestávám považovat za rozhodující faktor Čínský a Ruský vliv, naopak již delší dobu nalézám spolehlivější kurz v zemích přímo ohrožených, a států v popředí jejich zájmů. Tj. Čínská a Ruská politika neznamená rozhodně klíč k řešení ku př. Saudsko-Íránské otázky, nebo Turecko-Syrské otázky. Neříkám, že je možné určitou pozitivní intervenci těchto zemí odmítat, ale rozhodně nenahradí efekt, který na tamní místní bezpečnost bude mít mezi regionálními soky dosažené spojenectví: aktivní v rámci diplomatické sebezáchovy a nezávislosti regionu. A především společné vnímání problémů a rizik v dlouhodobém spektru. Země jistě registrují celosvětově zvýšenou manifestaci územních rozporů, země: Turecko, Saudie, Jemen, Jordánsko, určitě hlouběji a hlouběji pociťují nekontrolovatelné trendy v místních krizích, které se před nedávnem jevily pro některé jako exploatovatelné krize. Pokud zmíněný -čím dál méně rozhašteřený- rámec zvládne posílit autentický odraz svých názorů, sjednocená státní média posílený, sjednocený »export« zpráv, a pokud konečně tyto země samy emancipují Islám od terorismu, ať už jej do něj zasel kdokoli nebo cokoli, pak budou místní krize rozhodně mnohem lépe pod kontrolou. A takový rámec jistě koordinovaností vnímání a zájmů uspokojí diplomaticky i bezpečnostní požadavky Izraele. Konec hašteření a společné vnímání jako předpoklad solidního uzavření politické otázky Palestiny. Role USA v navrženém postupu jistě potěší v podstatě celý adresovaný rámec! Věc z úvodu Irák-Turecko na př. nejdříve v OIC, a výsledek konfrontovat v G3+G5 - již jako požadavky regionu na rezivých velmocech (pí)* "Rád bych poděkoval všem dobře smýšlejícím, kteří se dotkli krize v Sýrii a navrhli pozitivní myšlenky jak uchránit naše občany před následky krize"
 2. V úterý v Pakistánském Hislamabátu mluvčí Íránského parlamentu provolal, že za povstání v Afgánistánu nesou odpovědnost pouze USA. Zopakoval navíc, že v Íránském JP není místo pro JZ (NNN)
 3. "Těm, kteří zasahovali do krize v mé zemi kritikou, teoretizováním a vršením obvinění, rád bych řekl, že jejich vlády jsou součástí krize v Sýrii, buď vnucováním zběsilých zásahů, vypouštěním extremistických příslušníků a teroristů do Sýrie, nebo povolování jejich přechodu ze sousedních zemí, nebo zbrojení, financování těchto teroristů a jejich propagováním v médiích" (na př. Disney, p.pí); "Nejsprávnější postup jako chránit civilisty od běsu ozbrojených konfliktů je skrze jejich prevenci při vzniku ozbrojených konfliktů, a přijetí mírových kroků aby se usadily ty probíhající, a dovedením před spravedlnost těch vlád, které je způsobily" - uvedl Syrský vyslanec v OSN al-Džaafari, s poukazem k Líbii (SANA) * AlJaafari v OSN kvalitně formuloval právní povahu, resp. mzn. zákon vztahující se -, současných geopolitických problémů v OSN/NATO: "Ochrana Civilistů v Ozbrojených Konfliktech není možná dokud nejsou plně respektovány Mezinárodní Zákon a Charta OSN, jmenovitě Suverenita Států, Rovnost mezi Zeměmi, a Nevměšování do věcí dalších Států!"
 4. První TV-debata kandidátů na prezidenta v Keni (NNN) * Írán zvládne přijmout milion zahr. pacientů ročně - Abdulrahmán Rustamjan, lékařská komora (NNN)
 5. Šéf OSN urguje dialog v Kašmíru (IRNA) * Středa: Jemen se účastní Turistického festivalu a kongresu v Itálii, konec akce neuveden (NNN) * Druhý viceprezident Islámské Republiky Afganistánu označil boj proti drogám za teprv svatou válku (džihád, BNA) * Bahrajnské é'linky se blíží bankrotu (RT) * Teroristické útoky vyučované v některých seminářích nemají s Islámem nic společného, a ba jsou přímo v rozporu s učením Proroků, zjm. proroka Mohammeda, nebo Ježíše, a síly které podobná učení rozšiřují a podněcují sledují takovou deformací Islámu pouze své politické cíle - ze semináře Nejvyššího Afghánského Mírového Koncilu s Pakistánskými učenci v Afgánském hlm. Kábulu (BNA)
 6. Titulek v středečním "Íránský denník" : "Iran vola po totalnim jadernem odzbrojeni po KLDR" (IRNA) * KLDR prostřednictvím svého agresívního odstrašujícího jaderného testu žádá USA, aby uznaly právo suverénní země na její kosmický program, který jí zaručují všechny mzn. dohody a zákony na základě rovnosti zemí. KLDR žádá aby USA přestaly fyzicky napadat KLDR za její vesmírnou vědeckou aktivitu útlakovými prostředky OSN. (KCNA) KLDR nevyhrožovala, jak uvádí rozhlas "před týdnem." KLDR již před několika měsíci velmi hlučně zrušila svou účast na mírovém programu CTBT, kterým zaručovala, že nebude provádět jaderné zkoušky / v reakci na výhrůžky, vojenská cvičení a provokace USA v regionu. Zrušením této úmluvy na zcela racionálních základech dala KLDR jasně najevo, co bude následovat. KLDR tak žádá konec výhrůžek a provokací, z dlouhodobého hlediska, decisivní kroky mzn. komunity k totálním jadernému odzbrojení, čili jisté garanty stran USA a další mocností, že vůbec hodlají se svým (a Izraelským) jaderným arzenálem dělat něco jiného, než jej množit, prodávat (Německo, Británie?) a modernizovat (USA, Francie), a konečně, z akutního hlediska, narovnání OSN, a ukončení represe KLDR v jejím právu na mírový kosmický vývoj, kdeže Japonská a Americká vojenská družice velmi nedávného data nesklidila v OSN ani špitnutí (že by USA neohrožovaly mír? aha, ony jej válkou dělají, na př. Somálsko, Jemen) a na př. jaderné zkoušky v Pakistánu a Indii také sotva OSN zaujaly? (pí) * Francouzské jaderné testy v Reggane: dvojitý zločin proti lidskosti a prostředí * Jaderné testy provedené Francouzskými kolonizačními silami v oblasti Hamoudie v Reggane (Adrar, 1543 km jižně od Alžíru) představují "dvojitý zločin proti humanitě a prostředí," řekl Prezident 'Asociace 13. února 1960' Hamel Sid-Amór (APS) * Titulek v středečním "Írán-e Vařeši" : "Nackaerts - jednani v Tehranu budou prinosna" (IRNA)
 7. Prezident Ahmadinežád uvedl ve Středu, že dialog je jediné řešení Íránského nukleárního "případu," naléhaje, že je lepší spolupráce, než konfrontace (IRNA) * 13.2. si nektera z "velkych" agentur prilepsila tvrzenim, ze Larjani v 11.2. "potvrdil jaderne zbrane v Iranu," nejspíš AFP (pí:NiW)
 8. Irák: po diskusi s kmenovými, politickými a náboženskými lídry se modlitba v Adhamiji odkládá: prevence povstání kvůli represivním zásahům vlády. Protesty a sjednocené modlitby budou v Anbaru pokračovat v zákonné a mírové podobě - Džumaili, Flaudža (NINA) * To co pripisuje Saadoun Nudzajfimu lze mnohem lepe pripsat mediim! Media, media, media! To ze s nimi Irak ani Rusko nehne jeste neznamena, ze by vladni sily obou zemi mely tuto otazku margin. Jak politicke bloky, tak protestujici by meli ucinit opatreni, aby obe strany prijaly urcity harmonogram, a nesmesovaly otazky. Je sice hezke, kolik problemu prinese nikoli k vyreseni Iracka verejnost kazde tri dny, ale obavam se, ze na pr. vše od Pondělí do Středy, tedy témata a otázky, nemá s krizí, natož s Řešením nic společného. A v tom nelze jiste vinit ani vladni stranu, ani irakii, ani demonstranty, a dokonce, pozor, ani teroristy. Ta media, ktera jsou ovladana rozumem by mela pocet otazek redukovat, a na jejich nadbytek upozornovat, a ta media, ktera se nechaji k podobne cinnosti koupit necht se hlasi na letisti. Nudzaifi je jiste soucasti krize, ale predstavme si danou formulaci jako takovou tu kartonovou kulisu pro zabavne fotografie. A ten, kdo je prave tvari krize, je kazdy, kdo povazuje takovou kulisu za uzitecnou iniciativu v Iraku. Proto ovsem radi citujeme na pr. Kurdske bratry, protoze nevytvareji temata, ale obvykle "pachaji" nejake - celkem osvezujici - iniciativy. A podobneho charakteru je dokonce i formulace "odkladu spol. modlitby v Bahdadu," prinasi novy pohled, a nikoho nenapadne po takové formulaci bezpečnostní opatření démonizovat, ku př.; (pí, NINA) * Hovory mezi Palestinskými fakcemi pokračují nadějně v Palestině - Azzam al-Ahmad (NNN)
 9. Indie je proti jednostranným sankcím na Írán, přestože pragmaticky hlasovala v OSN proti Íránu - MZ Indie (IRNA) * Starší Íránský poslanec řekl ve Středu, že Írán se nepodrobuje požadavkům IAEA, které sahají za závazky potvrzené s partnery v IAEA v smlouvě NPT. Parlamentní zpravodaj komise bezpečnosti k IAEA uvedl, že současná jednání jsou technického charakteru (IRNA) * MZ Íránu: smysluplné návrhy Evropské Unie a Ruska budou v Kazašské Aštaně vážně konzultovány (NNN)
 10. OSN přijalo žádost Zimbabwe o finanční podporu volebního procesu (NNN) * Evropská Unie ukončila blokádu potravin a léčiv pro Ugandu (NNN) * Ghanští pedagogové ostře protestují proti pobuřujícím výstupům nevládní AA ohledně "znásilňování v kabinetech" (NNN)
 11. Palestinský prezident zaslal urgentní žádost o pomoc ve věci stávkujících "věčných" vězňů Tel Avivu! V jakém stavu jsou jejich práva, v takovém přnjm. je jejich zdraví (NNN) * Ruští odborníci stále zkoumají ostatky J. Arafata (RT)
 12. Uskupení ECO slavnostně zavedlo parlamentní generální shromáždění v Hislamabátu, myšlenka F Mirzy (NNN) * Vyslanec Íránu v OSN Dehghani: "Ekonomická krize je jednou z předních překážek společenského rozvoje naprosté většiny zemí" (IRNA) * Nigérie a Alžírie jsou v hledáčku Indické farmaceutiky jelikož nabízejí skvělé exportní příležitosti pro Indické firmy (NNN) * Buružerdý zvolal na zlepšení parlamentních vazeb s Kábulem (IRNA) * Afgánský Ministr Vnitra potvrdil v hovorech s partnery v EU optimistický výhled, že národní policie v brzké době získá plnou podporu Afgánského lidu (BNA)
 13. Jemen odsoudil násilí v Aden, naléhá, že viníci bohl. na kastu, rasu, příslušnost či hodnost budou předvedeni před spravedlnost (NNN) * Násilí v Kašmíru neni, ze by "Indie citila, ze je Pakistan slaby a chce se kamaradit za kazdou cenu." Je to, jako obvykle v takovych pripadech, tim, ze je Indie slaba, a jeji obvykle postupy neudrzitelne, tak zkousi mirove procesy vsemi zpusoby zvrhnout. Zvlaste aby to za ni např. udelal pakistan (pí,re:NiW) * Egypt: mohou demonstranti vinit policii z násilí, když jej sami reprodukují? Ale jistě je disciplinární na místě: Policisté v některých městech manifestovali svou příslušnost k lidu s transparenty "nemáme krev na rukou" (RT) * Tajská vláda potřebuje posílit spolupráci občanů s bezpečností ve čtyřech lokalitách ohrožených terorismem (NNN) * Pondělní protesty v Egyptě - potyčky s policií (NNN) * Jemenská vláda odsoudila útok na poslance, v Úterý (NNN)
 14. KTU upozorňuje že násilí, leckdy pouze skrývané za nálepku Boko Haram od roku 2010 (cíleně..?) devastuje ekonomiku. Dr Andrew Onwuemele podotýká, že zemědělství ekonomiku této klimatickou změnou zmítané země nespasí. Lagos hodlá investovat do rozvoje softwarového sektoru v Nigérii (NNN) * Americký diplomat žádá sv. podporu pro mírová plán v Kongo (NNN) * Indická usurpvláda zlehčila provokační, protimírové operace a vyhlášky v Kašmíru po 4 dnech "duck and cover," aby si, jak říkají místní policisté, lidé mohli třeba nakoupit, nebo doplnit léky (NNN) * Prezident Asád pozdvihnul slovíčko "systematické" cst. infrastruktury. Pí podotýká, že sankce, které zničily miliony životů v Iráků jsou v plném provozu i v této sekulární arabské zemi (NNA,pí)
 15. IAEA upozorňuje, že úpravy a rozšíření zařízení k obohacování výzkumného a lékařského uranu v Natanz byly nahlášeny s předstihem, a proběhnou v technicky běžné době (RT) * EU a USA probírají možnost zrušení Evropských regulací pro USA, které jsou jinak vynucovány na státech celé Afriky. Český rozhlas importní regulace marginalizuje, a klade důraz na "výhody pro spotřebitele." Co si o tom myslí firmy, výhodné?? (RT,pí) * AU vítá novou vládu národní jednoty v Středoafrické rep.; o shnilé armádě zpráva nic nepodává (NNN)
 16. Katar rozdělil Syrskou ambasádu sádrokartonem, aby zde nově mohla brát Americké a Britské telefony Londýnská opozice. Proč Katar nepozve Damašek do své Dohy k jednání přímo, a dělá podobné alibistické kroky? (pí:RT) * Irácký premiér Maliki probral se svým Britským protějškem systematicky narůstající systém zmatků v Irácké politice, a také poslední údaje z regionu (NINA) * Pod kontrolou: za tento rok zahynulo na H1N1 v Indii 134 (IRNA)
 17. Bangladéšský premiér vyhlásil vlastenecký boj proti chudobě (NNN) * Ekvatoriální Gvínea (hl.m. Malabo) znovupotvrdila svou tendenci prohloubit socioekonomické vztahy s Akkrou (NNN) * Cunami: Premiér Fidži zaslal kondolence vládě a občanům Šalamounových ostrovů (NNN)
 18. MZ Emirátů urguje podporu Líbii (NNN) * Alžírie-Belgie: spuštění nové čtyrletky spolupráce (APS) * Ruský vyslanec Lessikov zvýraznil, že Rusko je připraveno spolupracovat s Tehránem ve všech odvětvích kosmo-leteckého vzdělání, inženýrství a průmyslu (IRNA)
 19. Alžírský prezident volá po rozšíření a diverzifikaci vztahů s Íránem; popřál též k 34. výročí nezávislosti Tehránu (IRNA) * Rusko hodlá stejně jako Turecko bohl. na sankce pokračovat v obchodu s IRI (NNN) * Írán se předvádí v Hormuzu, piráti++ utíkají (NNN) * Přes polovic Alžírského trhu je napojeno na EU (NNN)
 20. Ukázka z témat, která rozhodně nejsou součástí plynulého řešení Irácké krize, tj. konglomerátu bezpečnostních, politických chyb a ohrožení a demonstrací, ústavních požadavků a mediálního červa: Poslanec obvinil Nudžaifího, že byl v Kataru, zatímco všichni řešili rozpočet (NINA 0213-1154) * Haider al-Mulla: nahrazení Medhat al-Mahmouda je krok k nezávislé justici (0213) * Emír z Dulaimu: Malikyho vláda pokračuje v sektářském přístupu (0212-1809) * Zatčení Imáma Aldžami al-Kabíra v Dijale (0212-1530) * Alwani: Mochtarova Armáda plánuje útoky na demonstranty * PS: nejsem vševědoucí, ale toto je mistrovství v zmatku a matení. Zlatí demonstranti s jejich komisí (pí,NINA)
 21. I v Pakistánu pracuje "odliv mozků" - Irfan Zafar (NiW) * Půjčky na individuální a kolektivní solární energii: řešení pro země v Energeticko-politické sociální krizi - Zahrah Násirová, autorka "Válka jedné ženy, vánoce plné zbraní" (NiW) * Pakistánské sociálno: Balíčky BISP poskytují pomoc přes 45 milionům lidí - Farzana Raja (APP, 10.2) * Jemenské laškary zabránily výbuchu bomby, prov. Abjar (NNN)
 22. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev blahopřál prezidentu a lidu Íránu k výročí nzv. (IRNA) * Pakistánský premiér, prezident, gratulovali IRI. Doufají v brzké IPI (IRNA) * Asád se pokusil připojit ke gratulujícím elitám. USA jej předběhly a plivly na úřední pult (IRNA) * Rebelové popřeli zprávy o obsazení dvou nemocnic v Aleppo. Vládní síly popřely, že by letadla úmyslně navigovali na nemocnice v Aleppo (NNN) * Lavrov: události v Sýrii jsou ozvěnami z Líbie; pí: nebýt činnosti západních vetřelců v Líbii (nebo nad Lýbií, ve vzduchu), konflikt v Sýrii by byl již minulostí; a proto prosíme intervenci (??) NATO neprosí zatím, už zatím, a ještě (SANA)
 23. Prez. Ahmadi. rekl, ze proroci jako Noe, Abraham, Moseas, Joseas a Muhamed patri vsem lidskym bytostem (IRNA) * Polský náměstek ministra ekonomiky přivítal vzájemnou spp. ve všech oblastech vč. technického a technologického sektoru s Íránem (IRNA) * Německý Vestrvel potvrdil svůj zájem koncentrovat se na Singapur a region (NNN) * Emiráty, Polsko zlepší ekonomickou spolupráci: veletrhy, ochrana investic (NNN) * Angola má asi nové bankovky a mince (NNN)
 24. H Nackaerts se účastnil Oslav Íránského Národního Dne ve Vídni (IRNA) * Kyrgyzká Ministerka Financí (u př. 34 v-r-iri) popsala Írán jako vlivnou zemi (IRNA) * Tehrán - Karkas: výborné vztahy, vyslanec pro JAR (IRNA) * MZ Ugandy si vysoce cení přínosných vztahů s Íránem (NNN)
 25. Květinové koše položeny před sochami Il Sunga a Čong Ila v Peťingu k příležitosti vlivného čínského nového roku. Lidé položili květiny i za zámořské občany (KCNA) * Šéf Jemenské tiskové agentury SABA navštívil Kuvajt na pozvání vedení agentury KUNA (NNN) * Indonéské Safari Cisarua má nového obyvatele (NNN, 11.2) * Mjanmar, Malajsie budou spolupracovat ve vědě, technologii - memo (NNN) * AU vyžádala na Senegalu aby soudil exprezidenta Čadu Habrého, Senegal jednání otevřel 8.2. (NNN)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama