NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 6.2.: ...Vedle předem úmyslně odmítnuté "nabídky" přímého jednání Biden přímo zvolal po zvýšení sankcí proti Íránu.

6. února 2013 v 11:24 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. "Odpověď" TTP vládě předně není žádnou odpovědí, vláda nic TTP nevzkazovala. TTP ke zprávě přibalila reakce na zahraniční ozvěny televizních událostí, zjm. nepříliš vkusnou žádost "aby se Muslimoé" sjednotili vis-a-vis Francouzská katastrofa v Mali - když uvážíme kolik sektářského vraždění má na starosti TTP? Nebo, že by LeJ a SeS zvládly všechno sektářské v Karáčí, a TTP se omezovalo na útoky na MQM? Každopádně TTP v "jasné" výzvě podepsalo přesně 30 vražd, vč. Manzara Imama, z toho asi 70% členové nebo aktivisté MQM a zbytek kolaterální škody na životech. Naopak TTP osočilo MQM, samosebou bez dodání naprosto zajímavé evidence, z vraždy M A Deenpuriho a M M Saleha, což jsou navíc sektářské vraždy. Mocná část výzvy má příchuť Amerických tendencí v sousedské diplomacii Afghánistánu k Pakistánu, tj. všelijak zpochybňovat pakistánskou armii. Chápeme, proč většině amerických kavárenských analytiků (ti kdož čerpají z Tajmsů a Nedělního Bildu) nedělá problém spojovat (nebo rovnou "napojovat") TTP na Islamabád, nebo přnjm. ISI - což zní podobně. Pokud nás totiž zarazí jednou, že v těchto zprávách TTP aj. je osočována a napadána pakistánská opozice, jistě nás zaujme, že také opozice je poměrně rychleji pěchována do hrobů, než vládní strany (v Karáči), a nakonec se - jako kavárenští analytikové, brzy předžvýkávači vládních mouder - pokusíme vyčkávat, zda další věci přímo spojené s TTP budou vykazovat stopy rozbroje proti opozici. A ono se nám to potvrdí! Jenže mám velké jenže. V první řadě není ani třeba hledat motiv, proč by takové útoky TTP na opozici, na př. MQM, byly účelné, vědomé, populistické a nikoli upřímné: ať už TTP jako autonomní sektářská organizace, tak už TTP jako buňka CIA, oběma dobře se hodí pošpiňovat Islamabád, a ze zabité opozice krev neteče. Ba, možná to zajišťuje mezi soudci a policií některým padouchům politickou ochranu - extremisté, kteří nadržují někomu, kdo vraždí opozici, se jistě dají najít v každé společnosti. Motiv tedy máme, a vzhledem k zaznamenaným geopolitickým tendencím destabilizovat nebo viktimizovat Pakistán naprosto ne okrajové magnitudy. A konečně indicie. 28.1. jsme reagovali na výzvu ANP v Karáči, že MQM jsou jako Taliban. Uvedli jsme, že obecně je Karáč nejhorší místo pro politiku na světě, a zobecnili jsme všechny politické síly asi tak, že dopady SVÉ (ne nepochopitelné, ale ne přijatelné) neschopnosti redukovat násilí v Karáči, tlumí ne-politickým osočováním jednoho druhého, že je abstraktně, metaforicky až fyzicky zodpovědný, nebo účasten na onom násilí v Karáči. Řekli jsme tedy, že je tamní situace primárně zahraniční prací (vč. SeS, LeJ), ale také, že značnou neschopnost tamní strany ukrývají vzájemným rozmlžováním viny a účasti, aniž by nutně vůbec byly účastny: krom kamenování a bitek, známých i z Egypta. Tedy jsme si zde dovolili 28. ledna zpochybnit ANP lustraci MQM, a respektive vládě, že jsou obě podobné Talibanu. A hned nato vyleze mluvčí TTP s Afgánsko-americkou hantýrkou, sem tam kydne na armádu, pokusí se zalíbit humanitárními kecy o jednotě muslimů (na př. TTP a MQM?) nad Mali, a konečně nepřirovnává MQM k Talibanu, ale uvádí nás do fantazií, že "na pakistánské ulici" se kriminálně utkávají TTP a MQM. Rovnou tedy uzavírám shrnutím, že útoky na opozici mají své motivy jak místní (ad. Boko Haram), tak geopolitické (ad. Baluč), že strany v Karáči svým osočováním páchají nepřímý zločin, znepřehledňují jen kvůli svým ambicím terén pro bezpečnost, a že TTP nejlépe odpovídá proti-Pakistánské instalaci CIA v Afgánském psy-Op scénáři. To závěrečné beru jako absolutní fakt. TTP konečně v této výzvě ani nenaznačilo, zda hodlá k jednání složit zbraně, což minule v jednání vitálně zabránilo. Zbytek požadavků je logických a případně oprávněných, dokonce i libovolná snaha působit zajímavě a zalíbit se projevená volbou "vítaných garantorů." Je ovšem otázkou, zda i to není jen jakýmsi jejich vydíráním pro plané naděje; // příliš málo konspirační analýza vystačí s hledání konspirací "všeobecných" nepřátel. Pravá analýza první odzbrojuje právě takovou "všeobecnost," tj.: vysoce motivovanou konspiraci všelijakých všeobecností (pí,NiW)* Mnoho rakovin již lze léčit - Čestnov / OSN; Populaci Afriky lze snížit - Bill Gates (ML,UNPR)
 2. 24 vojáků a civilistů zabito TTP v Sobotu, vč 4 dětí, což počítáme mezi zvolání TTP po muslimské jednotě? 35000+3000 pak zabito terorismem od invaze USA u sousedů (pí,NNA)
 3. Maliki a Hakým probrali legitimní požadavky protestujících (NINA) * 5 lidí v pondělí zraněno v Bahdádu, silniční nástraha (NINA) * 2 soudci v Anbaru unikli cílené vraždě v Neděli, Rawej (NINA) * Sabotáž v Sulajmánii 3/56 obětí - požár v internátu (NINA) * Lídr koalice Irákie označil Malikiho postup za řešení následků. Za příčiny jistě označil Malikiho osobně; Irákie je známa způsobováním zásadní množiny příčin, a peprnými komentáři (NINA)
 4. Ukraina žádá "ne jednu, ale všechny strany v Sýrii aby pokud možno" co nejdříve zanechaly efektivní ozbrojené zkázy, a vyrazily na jednání a pak do bufetu (SANA) * Íránský Salehi a OSN pro Sýrii Brahimi se shodli k nutnosti mzn. sjednocení k zastavení násilí v Sýrii , poukázali zvláště na rostoucí útoky teroristických skupin a poškození zařízení a infrastruktury (SANA) * Jordánsko popřelo blábol o protichemickém cvičení (NNN) * Filipinské pobř. stráže varují před možným ropným únikem - Orientl Mindoro (NNN) * Tisková agentura SANA vyvrátila smyšlenky o explosích poblíž svého sídla (SANA) * "V době, kdy mise USA v Somálsku zkrachovala.. jedině Ugandský Museveni věřil, že Somálsko lze řešit pouze Africkými prostředky" - New Vision (NNN) * Exšéf Íránské centrální banky upozornil na bláboly v Českém tisku, že prý byl zatčen v Bavorsku. Dosud je v Tehránu a nikdy v Bavorsku nebyl (RT)
 5. Komise AU se obírala Egyptem, ocenila smírčí práci Azharského ústavu (NNN) * Afganistán: Ministr Zdravotnictví odsoudil bití doktorů "uniformovanými muži" v Maimaně; BNA k tomu připojila positivní výhled na "svobodu afgánského žurnalismu"; jistě, i "uniformovaní muži" nám postačí k identifikaci zloduchů; nebo "zjm." (BNA) * Singapur odsoudil útok na Tureckou ochranku v Ankaře (NNN) * MV Egypta odsoudil policejní násilí vč. svlékání protestujících (NNN) * EU podporuje mír Súdánů, podtrhuje pro mzn. komunitu humanitární stránku věci (NNN)
 6. MZ Iráku Zebari v jednání s Brahimim urgoval Iráckou posici k Sýrii, probrali i humanitární rozměry. Dále Zebari mluvil v Mnichově s Americkými, Saudskými, Švédskými a Bulharskými delegacemi, zjm. k regionálním a mzn. věcem s hlediska posice Iráku (NINA) * Poslanec Korekcionistů Kamel al-Dulaimi označil absenci prezidenta za kámen úrazu, politický prostor poté, co byl po infarktu 17.12. převežen do Berlína, označil za vákum, má-li dýchat dialog a normální politická komunikace. Také byly vyvráceny řeči o poslední vůli prezidenta Talabaniho, údajně ukryté v Erbilu (NINA)
 7. USA jsou připraveny jednat s Íránem, ale nehodlají stáhnout jednostranné americké sankce, které působí vedle jednání přnjm. poněkud neladně. Dále Biden označil požadavky USA za Íránské obligace, za obdobu mzn. zákonů. Vedle předem úmyslně odmítnuté "nabídky" přímého jednání Biden přímo zvolal po zvýšení sankcí proti Íránu. Naše média přitom označily za nabízejícího Írán, zjm. ČTK (NNN) * 2 Ruské, a Italské rukojmí propuštěny syrskými opozičními bojůvkami (RT) * Íránský BK zopakoval nehasnoucí podporu Sýrii; varoval před důraznou odpovědí obou spojenců proti jakékoli vnější agresi; popřel, že by Írán po útoku Telafídu na výzkumák změnil své názory směrem ku vyhlazování židů; Navíc nikdo nepochybuje, že toto etnikum v Izraeli takřka není přítomno, a převažují Euro-američtí osadníci konzumně-militantního typu bez jakékoli přirozené kultury (NNN) * Sekce OSN UNDP pomůže Iránu překonávat některé těžké následky sankcí BK OSN (IRNA)
 8. Pakistánský a Kuvajtský prezident blahopřáli šéfovi socialistické republiky Srý Lanka k výročí nezávislosti (KUNA,APP) * Pakistánský premiér Raža Pervéz Ašraf se modlí za uzdravení vůdce MQM Kaida Altafa Husejna, ten se musí vyléčit z plicní infekce (APP) * Navzdory nepořádku a nepokojům si spousta Káhiřanů udělalo čas na ne/konferenci Ekoměsta (NNN) * 5. Mzn. Festival Inovace a Prosperity začal s 60-násobnou mzn. účastí v pondělí v Tehránu (IRNA) * Irák již může provozovat aerolinky; Británie mu to povolila, poté, co povraždila s USA miliony (NINA,pi) * Premiér i mluvčí Jemenské Šúry se rozloučili s odch. vyslancem Emirátů, ocenili rozvoj vz vz. (NNN) * Elity Afriky varují před cílenou likvidací koloniální paměti Mali (NNN) * Zim a Zam souhlasí na koordinaci vodního díla BG na řece Zabezi (NNN) * Zavražděni drony: 2927-3457 od r. 2004, z toho 475 do 900 civ, dle charity, dle USA 97.5% civ obětí; tj. přes 3000 běžných lidí zavražděno náhodně piloty CIA (NiW)
 9. Delegace vědců z USA do 8. v Alžírii (APS) * Rutinní KO sítnice předčasně narozených může zachr. zrak - T R Ali, Bangladéš (NNN) * Zambijský vědec doporučuje zařadit Soju mezi jedovaté plodiny, zvláště pak díky její všudypřítomnosti, což platí njn. pro Zambii: soja způsobuje rakovinu - Martin Sampa (NNN) * "Nikdo od nás snad nečeká, že budeme regulovat vědecký pokrok v zemi podle Amerických negativních nebo pozitivních názorů," - Mansúr Hakikatpur, AEO, IRI (NNN)
 10. Bezp. síly v iráckém Mosulu se připravují k stažení, po jednání s komisí protestujících (NINA) * Náb. vůdce Hakým doufal, že nový Kaldézký Patriarcha pro Kirkuk bude jistě krokem k posílení Irácké národní koheze (NINA) * Kobler oznacil Kirkuk (16 obětí) za vlnu násilí a extrémismu - město za symbol soužití * vyzval vládu k zásahu především zde (UNPR) * Ghanský prez. Mahama urguje, že vláda splní sliby: především např. infrastruktura a sociálně-kulturní projekty (NNN)
 11. Alžírie silně odsoudila Izraelské útoky na Sýrii, upo. na por. mzn. zák. (APS) * Irácký premiér reagoval na bojkoty a řečičky Koalice Irákie, že "kdo označuje práci vlády nebo komise za oddalování řešení problémů demonstrujících je ignorant nebo nerozumí jak fungují vláda a instituce" (NINA) * "Malíci a ti kdož jim pomáhají v obnově bezpečnosti a míru země stále narážejí na problémy" - MZ Alžírie M Medelci (APS) * Hamás odsoudil libovolné zatýkání na Západním Břehu; tam Telafídští kolonizátoři pozatýkali skoro třicet náhodných obětí. Tresty za národnost mohou jít od doživotí až po mučení, nebo vydírání (RT) * Nejv. Konc. Íránské Bezpečnosti Saýd Džalili: "Sýrie hraje ústřední roli v podpoře odporu, tak jako je pevnou hradbou proti režimům, které sledují v regionu osadnické a koloniální cíle" (SANA) * Syrští studenti v Paříži přistoupili k promítání (SANA)
 12. Další jednání 6 proti Íránu bude v Kazašské Astaně (ALT) * NATO vytrvale odmítá spolupracovat s Ruskem na vzdušné obraně - zopakoval Rasmussen v Sobotu (ALT) * 11.-12. bude Írán jednat v Moskvě o spolupráci, zjm. hospodářské (NNA)
 13. Nekonference Národního Dialogu v Damašku do konce Února (SANA) * Hamás vítá, že OSN pokřtilo osady Telafídského režimu co "válečný zločin" (NNN) * 18. kordon pomoci MOS19, tradičně od r. 2009, dorazil do Gazy (NNN) * Hollande v Mali urgoval ochranu památek v Afgánistánu (UNPR) * Nigérie přivítala nabídku Boko Haram na příměří z minulého týdne (NNN) * Izraelský Ministr války Mohammad Džazair přiznal agresi proti výzkumnému centru; SANA ono přiznání sice našla mezi řádky, ale v podstatě velmi zjevné (SANA 3.2.2013) * Ženy Severního Kivu chtějí být součástí jednání Kongo / M23 (NNN) * Súdánský prez Al-Bašír se zúč. v Kajru 12. OIC, zaměřeného na islamofobii a negativní propagandu, tj. jednotu (NNN) * Egyptské ženy žádají vyšetření "neznámých elementů" za znásilněním na ulicích a dalším násilím, vč. sporadického policejního, které lze vzhl. k tahání za vlasy považovat za genderově až příliš ekvivalentní (NNN)
 14. Závěrečných obřadů před kremací Kambodžského mírotvorce Sihanouka davová účast (NNN) * Nepálští komunisté po 21 letech opět zasedají (NNN) * Turkmen zřídí ropojem 54kt na hranici s Afgánem (BNA) * Nigerisko-Alžírský ropovod opět mezi živými projekty - memo (APS)
 15. Bahrajnský nejvyšší sovět Kalífa Ahmed Kalífovič ocenil "náboj" vztahů mezi Bahrajnem a Kuvajtem; upozornil svůj protějšek na narůstající bezp. rizika v regionu (KUNA) * Parlamentní skupiny Íránu a Mexika zvolaly po jednoznačném posílení spolupráce (IRNA) * Ukraina odsoudila bláboly o konspiraci Ukrainské Armády se Syrskými rebely nebo Jemenskou vládou jako totální smyšlenky chorých médií (SANA) * Jak Pakistánský Š Šaríf tak Íránský A A Velajaty se shodnou na tom, že ekonomické vztahy mezi dvěma zeměmi jsou zvláště důležité pro region. Íránský Velajaty ocenil práci Pandžábského lídra, označil ropovod IPI za budoucí povznesení přátelských vzvz na partnerské (NNN) * Tři Afgánci zabiti v Sýrii; USA zabránily Afganistánu nakupovat palivo od Íránu (BNA) * "Tehrán nepotřebuje posílat zbraně jiným národům, má pro ně kulturní zprávu" - MO BGen. Ahmed Vahidi (NNN) * Omán zkoumá zp. zlepšení živ. úrovně (NNN) * Španělští komunisté volají po zmizení korupčníků (NiW)
 16. KLDR upozorňuje nepřátele na zvýšení své válečné pohotovosti a připravenosti (pí::NNA,NNN,NiW,RT) * Íránský prezident, mluvčí parl. diskutují reformy a potravní lístky (NNN) * Mali: Dieng z prevence genocidy v OSN promluvil o osvobozování (UNPR)
 17. Je observatoř lidských práv v Sýrii observatoří lidských práv? Nebo pouze obscénním výhledem na dvojstranné bojiště bez dalších mravních faktorů. Totiž co za lidská práva sledujeme, když nijak nepracujeme na smíru v občanské válce, a zásobujeme publikum tím či oním rozměrem krveprolití? Pomohla snad observatoř stanovit termín "3. element"? Nebo na základě jejích informací nelze vlastně získat přehled o ničem humanitárně zásadním: nic potřebného? Čekají imperialisté, že se jim podaří vyhlásit "pád Damašku" v rozporu s jakoukoli realitou, aby "mohli zabránit elementům?" (pí) * Irákia vyčkala až Kirkuk odsoudí OSN, pak se přidala, osočila premiéra z odpovědnosti = nechutné (NINA) * Abudábí zadrželo na letišti 128Kg narkotik u dvou Indických pašeráků (NNN) * Nigeriští Superorli porazili Gbagbii 2:1, k nelibosti hordy sázkařů (NNN) * 17 Boko Haram, 1 voják zemřeli v operaci JTF, Nigérie (NNN)
 18. Turecká média lžou, Vošinkton nemá co strany v Turecku posuzovat: smrt ochranky vysl. USA v Hištaně je zhruba stejné závažnosti jako podobná úmrtí v Keni, a mají pouze odklonit pozornost od důležitých sv. událostí, mezi které názory Tureckých médií a osudy ochranky Amerických ambasád nepatří, resp. patří někde mezi zraněné Bulharské mafiány. "Extrémní levice" je mimoto synonymem pro Kurdy, a moc vtipné to není, pokud to má být signál USA Turecku, že má jednání s PKK sabotovat (pí:NNA,UNPR) * 19 mrtvých, 40 raněných ve dvou útocích na mešity v Pakistánu, Sobota (NNA) * Ghanská média profesionalizují pokrytí ústředních hospodářských sektorů (NNN) * NSF vyzvalo Egypťany k zřeknutí násilí a mírovým formám (NNN) * Keňa: nárůst útoků granáty, další zabitý a ranění ve Vajru, Sobota (NNN) * Útok v Kirkuku k jmenování patriarchy Kaldýnských - snaha posílit likviditu populace Iráku = zastrašit křesťanské minority napříč středovýchodem; mluvčí parlamentu pogratuloval křesťanům k jmenování n. patri. (pí:NINA)
 19. Keňský prezident urguje volení vizionářských vůdců; zní to smysluplněji než idealismus Ban Ki Moona k vzdělání a politice (NNN) * Pakistán: parevolučník Kadri označil odvolání protestů po sepsání smlouvy za také signál demokratičnosti; neptejme se čeho (NNN) * Argentina se ptá MMF, zda také podrobuje sankcím země, které šachují s vzorečkem měření nezaměstnanosti (NNN) * Vjetnamský premiér se zúč. pohřbu Kambodžského mírotvorce (NNN) * Šahid Aziz vydal novou knihu, která rozladila Mušarafa (NiW) * Izraelský král ocenil priority nového zmocněnce pro Otroky a Válku, ačkoli by prý namísto "kontinuálního vraždění a rozšiřování otroctví do Íránu" upřednostnil "zazáplatování krachující demokracie a ekonomiky." No nic, kdo nechodí k volbám, toho spojenci vymažou z mapy (NNN) * "Saki baki," nový TV film alžírského režiséra založený na monologu Kamela Gherhoula (APS) * Ghana: rok těžké práce a vězení za krádež ovce s doznáním (GNA) * Šéfové Afgánsitánu a Pakistánu si z Británie odnesli velká perníková srdce. Británský Kameron se pochválil, jak moc Británská pomoc od a do z těmto pánům prospěla a ještě prospěje (NNN) * Soudy v Indii: tíhnutí ke komunismu nedělá z člověka teroristu (NNN) * Ekvádorský MZ konzultoval s americkými migranty (NNN) * Zambie chce 200k nových pr. míst v r. 2013 (NNN) * 3000 Iráckých vězňů osvobozeno (NNN)
 20. Čtyřku pro Sýrii vymyslel Mursí na kf. OIC (NNN) * UNICEF ocenil úsilí Damašku prosadit aktivity UNICEF v Sýrii (SANA)
 21. Maliské NGO tvrdí, že jejich spojenci nikomu ani vlásek nezohli (NNN) * Írán odhalil nová letadla, tanky, ponorky, bajonety (NNN) * Egypt ocenil posílení bezpečnosti americkými výrobky (NNN)
 22. Njv. vůdce Islámské revoluce označil vrahy v Kvétě "jistě ne muslimy," Indie navrhuje kvůli znásilňování zrušit sloučené vyučování (NNN,ABNA) * Turecko a Írán žádají prohloubení kulturních vztahů, Írán, Nikaragua žijí poezií; seminář k autorům Saadýmu a Junusovi Emremu v Tehránu (IRNA)
 


Komentáře

1 katka katka | 8. února 2013 v 13:07 | Reagovat

Kedy budú voľby v Irániku? Pýtam sa teba, lebo je očividné, že máš prehľad :) A to je neskutočne fajn, aj ja som taká, ale nikdy sa odnikiaľ nedozviem toľko správ...povedz mi nejaké stránky :)

2 katka katka | 8. února 2013 v 13:11 | Reagovat

A navyše: ste proti USA. Odceňujem! Ide ma uchytiť keď vidím tie debilné tínedžerky v meste s legínami s americkou vlajkou. Tie kravy nemajú definitívne ani potuchy o tom, čo robia USA...Skvelá stránka, len tak ďalej :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama