NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.2.: Pakistánská ministryně zahraničí žádala mj. kontaktní skupinu OIC pro Kašmír o dovedení pachatelů před spravedlnost

11. února 2013 v 14:32 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. U dronů se spíše prokazuje, že nejsou naprosto nijak za účelem, který nabízejí poměrně časté, sugestivní proklamace; sugestivní alespoň v tom smyslu, že posluchač opravdu věří, že na př. Panetta věří tomu, co o použití dronů říká . Nevěří, a pokud máme jak ctít výroky pakistánských lídrů, přihlédněme k tlaku, který na jejich pozice působí pokračující dronové vraždy na vesnicích, a konečně pokud započítáme různé metody a účely hitlerovského teroru, dojdeme k závěru, že právě teror zpochybňující před občany některé země jejich demokracii je jediným důvodem trvalého zneužívání technologie k válečným zločinům v Jemenu, Pakistánu, Somálsku a dalších. Vždyť přeci vidíme na skladbě těchto zemí, že zpochybnění jejich vlád je pro USA naprosto primární, a právě u všech území, na kterých USA drony zneužívají k vraždám, najdeme odraz agresivních protivládních politik USA v OSN, ale i v médiích. Můžeme tedy k tomu všemu, co právně vystihuje dronovou aktivitu USA skrze CIA přidat právě a pouze tento účel, neboť není naprosto jediného argumentu proti. Jako spekulaci lze z tohoto všeho teprve nabídnout, že na př. "dlouhý pochod" Tahirula Kadriho na Islamabád byl především a pouze, jak v průběhu tak v následcích, dílem dronových zločinů USA skrze CIA. (pí)
 2. Muslimské země na samitu OIC celkem pravděpodobně, jak udává NNN, NNA, NiW a AFP současně určitě "podtrhly nutnost držet vážný dialog opozičních sil s reprezentací vlády..." * "Lidé kteří uvažují o jednání s USA jsou naivní. Rozhovory problémy nevyřeší" - toto mezi jiným přetiskla z Reuters dokonce i NNA. Že prý Chamenej. (pí) * Mursí prý zvolal na "syrské opoziční," aby pokud tak ještě neučinili "koordinovali a podpořili" Londýnskou grupu. To tvrdí AFP, vesele přetisknuta NNA. Nezvolal spíše, aby se "všechny politické síly" angažovaly v Londýnské grupě, a aby ta "vůbec umožnila jejich rovnoprávnou účast na vyjednávání," pokud se nenechají naopak zastupovat Damaškem, což je často z různých důvodů pochopitelné? (pí) * Tehrán, Istanbul a Kajra prý označily za hlavního viníka Damašek * Hezká sbírka lží na jeden den?
 3. Další sadou pp. dezinformací je zadržení 3 až 13 Íránců pašujících 1.2 - 1.3 tuny narkotik "z Pakistánu do Afganistánu" aby je pak "dostali do Tadžikistánu a Íránu." Jde pp. o dezinformaci pouze doplňkovou, kdežto ty hlavní jsme již podsvítili; Maldani z Melalu (BNA) * Na druhém břehu desinformací spuštěných přes muslimské regionální agentury známým duem "AFP & Reuters" klevetí USA, odhalujíc celé své zrůdné motivy, že "Egypt a Turecko pracují na tom, aby dotlačily Írán k jednání." Zde totiž plně vysvítá, že snovátoři v USA chtějí u zbývající palety publika rozmlžit rozdíl mezi "jednáním," jednáním "dvoustranným," a jednáním v skupině 6 proti 1. Totiž: Írán nemá s jednáním obecně problém. Proto by USA musely ve svém trvzení říci, do kterého jednání je nutno Írán tlačit. A upřímně: nikdo nepochybuje o tom, že ani Turecko, ani Egypt by ani náznakem nerýpaly do Íránu, jako že je čas, a má jít jednat, sankce nesankce, s panem Obamou. Obě země určitě vysoce oceňují alespoň jednání P+1, a netuší, proč by měly zhoršovat vztahy v regionu, zvláště, když ten si začíná bez USA poměrně slušně vystačovat. Čili v první řadě ostatní bláboly o Chameným a jeho "ukazováním na naivní lidi" (jako bych viděl Klause) mají oblbnout zužující se strátum naivních posluchačů chorých médií, a v ještě prvnější řadě zkazit vztahy třech vyjmenovaných zemí, resp. vzbudit podezření Íránců k revoluční vládě Egypta, připomenout Ankaře její rádoby úslužný vztah k USA, o náhledu těch "hloupých," kteří dost možná v arabském regionu také jsou ani nemluvě. (NNN) * Další dezinformace pp. z Bangladéši. Totiž, "po odsouzení člena Džamát e Islami" se statisíce "rozběhali po ulicích v protestech za další popravy." V první řadě nás zaujme, že JeI je i v B'déši jistě poměrně rozsáhlá vrstva, a v tom případě by rozsáhlé protesty hned po rozsudku nad jedním členem celkem pasovaly. Ale rozhodně ne "protesty za zákaz této strany." S Islámem to bude v B'déši jako s komunismem v ČR: mnoho povídání v přímém úměru proti historii, a převážně nekonkluzivní, imunní publikum, které nevnímá, že většina historiků a médií domova je protinárodní, protihistorická. Že většina hrdinů musí dostat řádnou výplatu, aby vůbec vystupovali jako hrdinové. Na RT vůbec desinformační kampaň v této nové fázi začala. Že jsme si nevšimli, postoupila tendence i do Libanonu a Pakistánu; možná si někdo myslí, že zveřejňováním zpráv z KUNA měníme postoje? Nikoli. Hledáme to stravitelné ve zprávách z protimluvného kontinentu pravdy (pí:RT) * Bulharský útok nemá co dělat s Íránem - nejspíš vůbec jen další desinformace; na tokovou jalovost jako tu Bulharskou restauraci libanonského antisemitismu by bylo poněkud složitější získat reakci všude kde se zlíbí. Proto se ve velkém desinformačním kroku vyšších účelů našlo i místo, jak si lacino zajistit rakci z Íránu, tj. vymyslet si ji. I taková reakce "dostatečně" pro účely těchto "zopakované desetkrát je více pravda než šikovně vysvětlené" - odborníky - znamená "plus." Opět Russia Today z Reuters (pí) * A poslední z várky, Jemen prýže rýže žádá Bezpečnostní Koncil OSN, aby vyšetřil "Íránskou loď" plnou zbraní. Tato zpráva kvalitně sedí s tou Afghánskou desinformací, proto nelze o syntetičnosti obou vůbec ani trochu pochybovat. Urgujeme proto BK OSN aby spěšně nařídil dokonalé prošetření všech Jemenských reálií, Interpol ve spp. s Pakistánskými investigativními zaměstnanci OSN, a pár členů AU, EU..? Nebo je žádost Jemene v BK OSN něčím marginálním? Aby to vystačilo s řešením, s kterým vystačí "muslimský antisemitismus v Sofii"? Opět RT, asi z AFP (pí) * Cejlonský Prezident popřel, že by byl s manželkou a regionální obchodní delegací v Indii na politické cestě, a zvláště odhodlaně popřel tvrzení chorých médií, že by jel "odprošovat Indické vedení" za podporu proti plánovaným proticejlonským krokům USA v shromáž'ní n'odů. Tam USA určitě plánují vytasit své mocné listy o genocidě a tajných vězeních, rasových motivech gulagových vůdců, takže by pro chorá média bylo vítáno zavést nejprve omamný freon "Indické morální autority" a "Srí Lanské občanskoválečné malosti" do ještě nepředhuštěného publika. Naopak! Tak jako na Chamenejho doktrýnu "obracet hrozby v příležitosti" věříme my, a Pakistánské vedení, tak může začít věřit Lanské vedení. Neboť Indie se jistě tentokráte za Lanku postaví v OSN, alespoň do té míry, že návrh USA bude jako nevyvážený nahrazen něčím, co obě strany v Lance přivítají. Jako Irák své a'linie (NNN,pí) * Ghanské odbory GAWU žádají více pozornosti k dětské práci na kukuvových plantážích (GNA)
 4. Páteční modlitba v Ramadi: propouštění, kterého protestující dosáhli zde slouží k dělání strachu z "komplotu vlády s hizbaláhem" ...a toho s Íránem atd., a sektářské informace z tohoto ve strachu udržovaného sunitského tábora dokreslují "možnost," že "Mukhtar laškar" bude ve skutečnosti nějaká Libijská alKajda. Vlastně totéž co byly v Sýrii plky o Šabize (NINA,pí) * Výsledkem takových kázání / a ovšem njn toho! / pak jsou témata demonstrací ve Faludži "Vládo odejděte,""měli jste dost času" a pod. Zvláště pak přímé výhrůžky vládě, které zde zazněly. Na druhou stranu byla to právě Faludža, která byla zpracována "útoky vojáků na civilisty" a dalšími procesy které si můžeme jen domýšlet, shodné s tím, co se událo "kdysi" v Tripolisu, nebo respektive v Rumunsku (kde úspěšné "zachraňování" hledaných kriminálníků americkými převaděči vedlo k "prvnímu prezidentskému páru popravenému" za zpěvu internacionály). Nutno dodat, že to byl r. 1987, načež r. 1989 přinesl do ČR obrázky uřezaných hlav, s popisky obviňujícími "Ceaucescův režim," ovšem fotografie cca. z r. 1906, ze Sibiře) (NINA,pí) * Faludžský organizátor, pěkné kvítko, ale což, uvedl, že "požadavky protestujících jsou jasné, a není třeba příliš času aby byly implementovány, vidíme, že se pouze vláda vytáčí, a vyhýbá jejich řešení." Vidíte -. Vidíte -. Já vidím některé splněné, a demonstrujícími, resp. jejich organizátory zneužité, a jiné bojkotované Irákií, která má názory blízké MKO, a situaci příliš vládě ani demonstrujícím neulehčuje. Tak míním, dějiny mění (NINA) * Nikdo se nepřihlásil k Americkému útoku u paštunské mešity v Kalaje (RT) * Mimochodem, má "Hizbaláh Irák" něco společného s "Hizbaláh Libanon"? V celé této povedené epizodě odehrávající se mezi Bulharskem a Saudií nám chybí právě komentář řekněme Generálního Sekretáře v Libanonu. Čili už po třetí chybí v mozaice nějaký mluvčí: jednou to byl Talabani, jindy Barzani, ještě jindy Solejman, a konečně Nasralah (NINA)
 5. Ali Šilah z irácké koalice Vláda Zákona považuje bojkot koalice Irákie za snahu zvrátit prosazení soudní novely (NINA) * Al-Alvani z Anbarské koalice Irákie považuje za nejpodstatnější korupci, a tedy všelijaké vnitřní obviňování, jak bylo lze očekávat; je otázkou, do jaké míry témata korupce zaujmou právě demonstrující, ke kterým se bojkotující Irákie tak ráda řadí při své vícerozměrné sabotáži (NINA)
 6. MZ Afganistánu Rasúl označil terorismus jako chování bez hodnot čerpající z protináboženských textů a učení (BNA) * Prezident Pakistánu Asíf Ali Zardari v pátek ostře odsoudil bombový útok v Kalaja, okrsku Orakzaj, kde Američtí teroristé v rámci "Irácké korespondence" zabili 8, ranili 23. Je totiž "v dnešních mediích spousta návodů na zločiny, krve a násilí," (HaN), psaní zpráv je "pro staré tetičky nad ranní kávou" (PRA), a v Iráku odhalili "výbušniny v krabičkách od čokolády připravené v regále obchodu na pašování" (NINA). (pí) * MV Pakistánu Réman Malík ujistil, že vláda tvrdě stojí v boji proti terorismu, a započteme-li premiérův návrh k práci policie dodal, že terorismus zmizí, budou-li občané spolupracovat se svými policisty. A dodejme, zvládne-li politika Pakistánu neutralizovat nebezpečí v Karáčí a Baluči se vším všudy, tj. také zvládne-li Indo-Afgánské vztahy podřídit svému aktuálně mezinárodnímu právu, vůči subjektům operujících v těchto zemích. (pí,APP)
 7. Njv. Soud Pakistánu Iftekar M Čaudry "Vzhledem k významné povaze vznešených otázek, dotýkajících se jmenování Šéfa Volební Komise a členů této Komise, bude povaha petice (T Kadriho) spolu s přihláškou členů Komise rozhodnuta 11.2." (NiW) * Hlášení MI Pakistánu Kajry je absolutně zmatené, přnjm. jako PML-N, nebo Dr. Kadri; na druhou stranu ač také věřím, že sám akt takové smlouvy s Kadrim je neústavní, určitě to lépe posoudí soud. Čímž je čistě teoreticky nebezpečí manipulace volbami ze zahraničí úspěšně demotorizováno, a jeho agent, řekl bych, předal většinu své popularity veliteli ozbr. sil; byť s nimi ten nebude pochodovat do parlamentu. A právě to, a že, a jak to ŠOZ řekne, uzavře Kadriho jho nejpevněji mezi historické iluze (pí:APP) * Rozdělení Pandžábu nenabízí žádnou kompenzaci těm, kdož při něm upadnou pod federaci - Analytik (NiW)
 8. Genrální Sekretář OSN Ban Kimoon ve zprávě k sezení OIC v Kajře vyzdvihnul vyjímečný vliv, a příležitost, aby organizace ovlivnila vládu a opoziční skupiny v Sýrii směrem k prevenci militarizace konfliktu, a k začátku politického procesu (PL) * McCain: "Podpořili jste doporučení MZ Klintnové a pak šéfa CIA Petraeuse dodávat zbraně jedné straně v Sýrii? Podpořili jste to?" - Dempsey "Ano, podpořili." Panetta pak sice označil plán za nakonec odvolaný Bílým Domem, na druhou stranu to už příliš v korupci za Atlantikem neznamená, a v první řadě na pozadí takovýchto řečí vesele dohlížejí Američtí pěšáci ("diplomaté a poradci") na dovoz zbraní z jiných zemí, vč. Evropských. Lze připomenout loď z Libie (SANA) * Po velkém úspěchu vyšetřování válečných zločinů USA zakládají kanceláře opozici, vypouštějí desinformací (až hrůza), poté co se v Ankaře dohodly na nutnosti "vnutit myšlenku TNC (Op. Londýn) světovému publiku," a aby to šlo pěkně dohromady, uzavírají vyšetřování válečných zločinů a propagování jedné strany konfliktu v občanské válce, kterou (USA) označují za "legitimní proces" (stejně jako OSN to všechno v Líbii) všeobecnou shodou, že "USA poskytnou pomoc uprchlíkům." No, pokud se za tím skrývá nějaká realita toho, že "USA dávají od konfliktu ruce pryč." Pak to lze jenom vítat: válečný zločin není jedna nálepka pro libovolné období, a jeho ukončení i přes neodsouzení a neprošetření zločince lze vítat (NNN) * Páteční bohoslužba v Tehránu, ajat. Kermani: problémy ve třech zemích (S/E/I) pramení z domácích rozporů, ať už je rozviřuje kdokoli. Nepřátelé Sýrie prohráli, že musejí žadonit o jednání (IRNA) * OSN odsoudilo vraždu "vedoucího Tuníského aktivisty" (NNN)
 9. Syrská i Bahrajnská politická krize nemají žádné vojenské řešení, a měly by být rozřešeny národním dialogem, uvedl Íránský Prezident na návštěvě Kajry. Vyjádřil absolutní připravenost upevnit spolupráci s Egyptem ve všech odvětvích, tzn. i teroristické, pro chorá média, aby věděla, že jim také přinášíme novinky. Práva všech národů na řízení svých osudů by měla být respektována všude, i v oněch dvou zemích, a Tehrán se pokouší hlediska obou stran civilní války v Sýrii přiblížit; "Názory Tehránu, Ankary a Kajry k řešení a ke krizi v Sýrii konvergují." Prezident naléhal na příspěvek dalších zemí k rekonciliaci a dialogu v Sýrii, resp. syrskému řešení. Ohledně role Saudie, Rijádu, Ahmadinežád uvedl, že bratrská země uvítá každý krok k míru a stabilitě v Sýrii. K Bahrajnu uzavřel nevměšováním, ale poukázal na obecnou nutnost vyhovět požadavkům a potřebám národa, tj. nenabízet jim víděňské kandidáty na prezidenta, a hloubavé přednášky o fenoménu singles v rádiu, pokud už proti tomu dost dlouho protestují. Vztahy s gulfským koncilem označil za zlepšující se (IRNA)
 10. Turecký ministr Energií a přír. Zdrojů Taner Jildiz popřel křání chorých médií, že by Turecko přerušilo energetický biznis s Íránem. "Turecko bude pokračovat v nákupu ropy z Íránu." Popsal dobré a rozvíjející se vztahy s touto zemí jako neměnné vzhledem k rozdílům obou zemí v některých otázkách; Turecký ministr zvolal po posílení energovazeb s Íránem (IRNA) * Emiráty navrhují povýšit solidaritu a spolupráci mezi Muslimskými zeměmi (NNN) * " UNMOGIP nemá žádný význam v příměří mezi Indií a Pakistánem" - mMZ Indie; možná má ale význam pro obyvatele v lokalitě? (IRNA,pí) * Turecký Ministr Vnitra označil mocnosti stojící za pokusy rozbratřit Turkii a Írán za společné nepřátele obou zemí; Vyzval k ochraně vz vz před takovými intrikami, nařčeními a řečmi (mimochodem, cože nám to vyplynulo z analýzy poslední vlny desinformace?), a přivítal bližší spolupráci obou zemí v bezpečnostní oblasti (asi bych to stvrdil podobným prohlášením z Afgánistánu). Jeho protějšek jej pozval do Tehránu v rámci implementace podepsaných smluv (IRNA) * Tunísie měla v Pátek národní smutek za zavražděného Belajda, a držela i generální stávku v souladu s dnem smutku (APS) * Syrská vláda, (a možná i opozice - s novými kancly?) odsoudily vraždu Tuniského Belajda (SAN* Dvě rodiny v Sýrii se zřekly svých synů, únosů a vrahů (SANA, pí) * Indie v Pátek oznámila vývoj další dalekonosné pro-nukleární Agni-VI balistické rakety, schopné zasáhnout více cílů z jedné trasy. To, a totéž v Pakistánu ovšem známé protinukleární aktivisty USA a Izrael příliš nevzrušuje: oni především nemají strach ani ze svého rozvoje a testování jaderných zbraní. (IRNA)
 11. "Jsem potěšen, s kolegy v spojených národech, že se uzdravujete. Vaše absence zanechala na politické scéně vaší země znatelnou mezeru. Přeji vám rychlé uzdravení a ještě rychlejší návrat domů" - páně OSN pro Irák Koblerova dopis seňoru Talabanimu tč. na léčení pp. sraženinové příhody v Berlíně (NINA) * ADB zopakovalo trvání svého plánu dlouhodobého podílu na rozvoji Mjanmaru; Ten bude mít údajně všechny diplomatické prostředky po ruce - Sein/Kuroda (NNN) * Kongo: obě strany v smírčím procesu Kampala / M23 (Kabila:Kabila) se dohodly, že oběti na životech z předchozí etapy "nepovedeného příměří" nesou obě. K tomu hned zhruba stejně důvěryhodný stát, jako je Jihoafrická republika dodává, že jakýsi američan Kazongo z militantní organizace UNR nabízel v jižní Africe těžařská práva v Kongu výměnou za zbraně. To se dost hodí k tomu, abychom hledali zbrojní cesty právě zde, a nikoli na př. v pofiderních konvojích OSN, jejihž dokonce fotky lze zásadně obsahově kritizovat. Informační situace je dvousečná, a přivítáme další informace Afrických institucí, než abychom zde zpochybňovali autority sahající právě do Somálska a Súdánu, s čímž padá i Africká Unie, a zbývají nám prázdné ruce. Nutno ovšem mít na paměti, že je tam pochybné zcela vše, vč. OSN, a objektivní zprávy z regionu nehrozí. V Súdánu je to s informační prostupností řádově lepší; za Kongo zasluhuje OSN velkou rudou pětku, a brzy i bagr (pí:NNN) * Uganda a Keňa hodlají vymítit tradiční ženskou obřízku? (NNN) * Diplomat vítá nestrannou pozici Kazachstánu k Íránské jaderné záležitosti (NNN) * Berlínský 63 FF začal (RT)
 12. AU odsoudila vraždu vůdce Tuniské opozice (NNN) * Zatímco USA a Bulharsko volají po Evropské Unii, MZ EU Káťa Aštonová podtrhla, že "třeba reflektovat výstup vyšetřování," aby členské státy EU mohly diskutovat "řádnou odpověď založenou na všech faktorech odhalených vyšetřovateli." Kanada se přidala k nepopulárnímu ale světobornému zvolání, aby EU označila Hizbaláh (Hnutí odporu) jako "teroristickou organizaci." Dodejme, že akt USA, Tel Avivu a Kanady měla v první řadě EU označit za vměšování. Samozřejmě Bulharské řeči mají své místo v europarlamentu, tedy potud, pokud vůbec budou nějaké "závěry vyšetřování." Což bych nečekal, vzhledem k tomu, že účel celého "gegu" byl již vyčerpán, jak tomu bývá u příhod z dílny slečny Klinktonové. EU krom toho nemůže, dle diplomatických zdrojů NNN, opomíjet ani fakt, že Libanonský odpor spolupracuje s misí UNIFIL, která monitoruje dodržování příměří u hyperaktivní Izraelské hranice (pí:NNN) * Tuníský prezident Moncef Marzouki ve Středu před Europarlamentem prohlásil, že Arabské revoluce jsou prvořadě sociální, rozhodně nikoli fašistické. Klidně bych i souhlasil, když by mi tu nesmrdělo ono "gró" ono "jho," mediální jádro pudla, podstata páteční mše ve Faludži, u které bych rozhodně nesoudil hlasatele, ale celý ten zbytek dění se točí kolem někde zde umístěné osy: média-kázání, dlouhé demonstrace, intenzivní pro-sektářské útoky, a rozhodně ne kolem demokracie nebo fašismu. A to ať fandím jak Irácké vládě tak tamním demonstrantům, prostě to co se děje není úplně to co by chtěla jedna a nebo druhá strana, a právě ten zbytek, ta neúplnost, je ovládána úplně odjinud, a je vážné podezření, že nejde o "vyplňování mezer," ale naopak, že bez této doplňkové manipulace by se vlády ani lidy regionu nestřetaly. Zvláště nová dvojička (Král Šumavy) - Ceaucescu - Kaddafi nemluví ve prospěch ani jednoho názoru, a vyjádření Tuniského prezidenta chybí nejen plastičnost, ale i "sklon" - úhel mezi vyjadřovanou rovinou a rovinou globálních zájmů. A kdeže je demokracie nebo fašismus v zájmech USA a podobných? V dronech? V Houle pak v OSN? Zcela jinde: obě jsou akoráte hesly, a jako reality akoráte mrkví anebo bičem. A to jsme se ještě nedostali k toxoplazmoze gondii (NNN)
 13. Írán a Senegal obnovily stísněné diplomatické vztahy, obě strany se nadto přihlásily k rozvoji oboustranných vztahů na polích ekonomie, turismu, politiky, vč. souhlasné vize budoucího OIC (NNN) * Zimbabwe po dlouhém očekávání světa schválilo náčrt ústavy, snad bude mít brzy EU po starostech (NNN) * Alžírie přefiltrovala z 93 přihlášek 64 soutěžních, z toho patnácti subjektům byly uděleny těžební licence. Sektor čítá přes 2000 takových licencí, a asi půlka platí teprve od r. 2000 (APS)
 14. Irácký premiér v Kajru naznačil, že existují cesty ven z Syrské krize, které realizují vývojové tendence Syrské společnosti. Podtrhnul však vměšování, dodal, že i jeho země si tím začasto prošla. Libanonský premiér zdůraznil potřebu národního a politického dialogu v Sýrii jako jediný garant, vyzdvihl morální kredit Tel Avivu, s jeho narušováním hranic regionálních zemí, a teroristickými záměry, které jsou opět řádně patrny, když bombardovali Syrská vývojová zařízení, skrývaje se za konvoj mušket a bajonetů na hranicích; oživuje pak co nejrychleji Bulharské kebabové bláznovství, totální práci Mossadu a CISPA (SANA,pí) * 1. nmP Dr. Kusaj al-Suhejl oznámil touhu Iráckého parlamentu hostit regionální setkání parlamentů v regionu k rozvoji společných posic ku regionálním událostem; Irák chce také posílit svou Arabskou roli na dění v regionu (NINA) * Indonéský MZ Marty Natalegawa navštíví Japonsko 13-14.2., kde se zúčastní kf. ke spp. východoasijských zemí pro rozvoj Palestiny (CEPAD), napsala Japonská ambasáda v Pátek (NNN)
 15. Pakistánská ministryně zahraničí žádala mj. kontaktní skupinu OIC pro Kašmír o dovedení pachatelů před spravedlnost (NiW) * Jak se loni rozšiřovaly teorie, že za umělými(?) povstáními v arabském regionu stojí CIA a Muslimské bratrstvo, pak myslím že zahraničně-politický ale nově i vnitro-politický vývoj Egypta ukazuje něco jiného, a navíc mluvčí MB v Egyptě vyjádřili respekt k Íránskému prezidentu, což je v ostrém protikladu s čistě americkou rétorikou TNC, SNC. A konečně ani v Líbii americký převrat neznamenal hned americkou "říši." Pozitivní však rozhodně nebyl, a to ani nemluvě o průběhu celé té "věci." * Ahmadinežád, Mursí studovali možnosti rozšíření vztahů, Írán připraven rozšířit bezpodmínečně ve všech oblastech, Nežád vyvrátil tvrzení některých médií, že by na setkání s Azharským al-Tajíbem tento náboženský vůdce vyjadřoval nějaké rozhořčení nad Šjítskou odnoží Islámu (IRNA) * Mluvčí PS Iráku Nudžajfí zvolal na Arabskou Ligu k větší aktivaci pro Irák (NINA) * Popularita peruanského prezidenta Humaly roste (PL)
 16. Tuníský premiér ujistil, že minikabinet, který bude vládnout namísto politické vlády bude složený z technokratů, kteří se nezúčastní dalších voleb (NNN) * Kongo děkuje Angole za stabilizaci (NNN) * Zatímco novináři v Jemenu to nemusejí mít lehké, zvláště díky Americké přítomnosti obzvláště v cenzuře, HRW odsouvá pozornost mzn. komunity k "svobodě tisku" Súdánu, aby zájem eventuelně vyvolal konflikt - a tedy jako zájem předběžně ochladl (NNN) * Ukrainská opozice od 5.2. blokuje funkce vlády (RT)
 17. Kadri po vládě osočil ještě armádu z plánování puče; Velení již oznámilo svou reakci, brzy; Kadri je navíc údajně oblíbencem Mušarafa, a ten ovšem již také hlásá reformy (NiW) * Při útoku na palestinskou Kamra zničen systém AWACS, proč asi (NiW) * Íránský armádní velitel: Armádní síly dají drtivou odpověď na jakoukoli hrozbu (IRNA) * Kirkucký Arabský poslanec zpochybnil ústavu jako okupační, požádal oproti demonstrantům o její přepsání (NINA) * Prezident Irácké Autonomní Kurdýzie Barzani pozval Irského premiéra. Nechce zanechat zemi závislou na ropexportu, plánuje se diverzifikace hosp. zjm. zmd- (NINA)
 18. Odvetovaná kandidátka na ministra justice Ghany: "Průzkumy ukázaly že trest smrti nemá žádnou výchovnou, varovnou hodnotu, spíše naopak, a měly by být nahrazeny doživotím" (GNA) * Hajťané ratifikují podporu Kubánské Pětce (PL) * Moskva vítá připravenost Londýnské Opozice jednat s Damaškem (SANA) * 2 ranění, temná stránka "politických protestů" proti Srý Lance v Indii (NNN) * Katarský vyslanec vítá zvolání Bahrajnského krále po národním dialogu (NNN)
 19. Množství zbraní zadrženo v Bamjan, bez zatýkání (BNA) * Čtvrtek: Výbuch v Kundúzkém areálu skladišť bez obětí (BNA) * 8 povstalců zabito v SeveroZápadním Pakistánu (IRNA) * Alžírie znovupotvrdila své znechucení a odsouzení placení výkupného teroristům (APS) * Babel, Karbala, Bahdad njm. 25 zabitých nástražná auta 8/2 (NINA) * 5 Hledaných zatčeno v Bakubě a př. lokalitách (NINA) * Dulhajmský Emír vyzval demonstrující vydržet, než budou požadavky splněny (NINA) * Většina zaměstnanců zbrojovky v Hama, kteří byli zabiti a raněni pochází ze sousední vesnice Tal AlDurrah. 100 mrtvých, 200 raněných (PL) * Bolívie, Argentina odsoudily popěvky 20 čilských rekrutů. Čile naléhá, že zahájilo šetření, a tím jistě odsoudilo (PL) * Ekvádor: jelikož se nejednalo o útok na delegaci není izolovanost krim. činu vyloučena (pí,NNN) * Nigérie: policie rozklíčovala lupičský geng, bohužel se v momentě zatýkání již podroboval lynči (NNN) * Soul odsoudil pro-SeveroKorejského aktivistu za návštěvu Peťingu (RT) * Čína údajně zatkla 70 upalujících se teroristů (RT)
 20. USA plánovaly koupit celý hotel v Jemenském hl. m. Sanaá, aby "zajistily bezpečnost" své ambasádě. Naopak prezident Saleh navyšování stavu zamítl, a byzval obratem USA o vakaci všech Amerických sil z Jemenu, vč. ochranky, prostitutek a barmanů; "věc" v Líbii nesmíme nazývat "intervence" (NiW) * Británie postavila Mukhtarovo muzeum v Kajati, Helmand, Afg. (BNA) * "Dnové útlaku a utlačovatelů vč. arogantů a jaderných čistocharakterů jsou sečteni. Íránci a Egypťané sdílejí podobnou odpovědnost ve své podpoře utlačovaných světa," - Dr. Ahmadinežád (IRNA)
 21. Sobota: Omán určitě oslavil "Den průmyslu" ve "víře v úlohu průmyslu" v rozvoji země (NNN) * Ostatky minulou sobotu zesnulého namibského ministra školství Dr. Abrahama Ijambu převezeny z Londýna (NNN) * Irácký premiér Maliki probral v Kajře energovztahy s Džibouti i vztahy s Marokem. S egyptským premiérem debatoval ku př. i vízovou politiku (NINA)
 22. Státy OIC zřídily pro Palestinu záložní finanční síť, neboť Telafíd nejspíš hodlá trvale porušovat své povinnosti a mzn. závazky, a páchat válečný zločin okrádáním palestinců o jejich peníze a území. Něco za trest, něco do kapsy, a něco pro výstrahu (NNN) * Závěrečná zpráva OIC zahrnuje údajně Mjanmar, NPT práva, útok IZ na SY, a velmi pravděpodobně i vraždy spáchané Telavivem na Íránských nukleárních vědcích a profesorech (NNN) * Rasmusen řekl, že John Kerry je "dobrý přesatlantikofec," což je prý "centrus fěci" (NNN) * Ghanský Mahama se zúč. v Londýně večeře Nadace býv. Nigeriského prez. Obasandža (GNA)
 23. Ghana: soud odmítl anulovat 4 miliony platných hlasů; petice proti výsl. voleb (GNA) * Siblinor, izolovaná komunita na kopci v Ghanském okrsku Vyšší Manja Krobo bude brzy mít elektřinu, polykliniku, pitnou vodu, přísupnou cislnici a učební místnosti, aby se dostala ze současného ubohého, zmateného stavu - Viktor Smith, Východní Regionální Ministr (NNN) * Syrský premiér ujistil o vážné podpoře vlády Národnímu dialogu (SANA) * Vláda agresivně uplatní svou politiku energie dostupné všude - Emanuel Armah Kofi Bváh, miniener, Ghana (GNA) * Pak. Premiér zvolal po obrácení hrozeb v příležitosti, zvýšení energotěžby a ekonosoci. rozvoje lokalit (APP)
 24. Pakistánská Malala Jusufzai byla propuštěna z velmi kvalitní, nefunkční britské nemocnice (nevím jakou informaci si z českého rozhlasu vybrat, zda tu olympijskou, nebo tu ko-šočskou) (RT,pí) * OIC ocenilo iniciativu Pakistánu nechat prošetřit dvoustranně podezřelé příhody na linii LoC misi OSN. Indie si protiřečí už proto, že LoC je termínem UNMOGIP, když říká, že UNMOGIP je ve věci LoC k ničemu (IRNA,pí)
 25. Japonsko vyzvalo SSSR o vydání Kurilských ostrovů (NiW) * Podle mne Panetta nemá pravdu: USA trpí politicky tímtéž čím ČR historicky. A je to obecné pro svět, bohl. Arab, Eur nebo Usáčan. Lidé se nedohodnou, a to svědčí o tom, že parlamentní systém a monetární systém produkce a zjm. moci jsou již široce zpochybňovány, jen se lidé drží ultrakonzervativních monetárních pudů. Systém produkce tak nemá dlouhou budoucnost (pí:NiW) * Afgánský podvod koření až 30 let zpátky, kde vláda USA zatajuje netajné dokumenty na př. o válečné propagandě (NiW) * Hybridní demo-teo kratická ústava byla potvrzena lidovým referendem krátce po kapitulaci Šáhovy armády přesile - vyslanec v Albánii; i v Německu široká účast na oslavách 34 výročí Íránské nezávislosti. V Berlíně též k vidění rukodílo a k slyšení školní sbor (IRNA)
 26. Indie nevlídně hledí na předání Pakistánského přístavu pod operační KO Číně (NiW) * Moskva "by mohla podpořit všechny kandidáty na pozici v WTO," zkoumá však Brazilského nominovaného (PL) * Íránský prezident: Syřané mají výsadní právo rozhodnout svůj osud (NNN) * Nezaměstnanost v Bahrajnu = 3.7% (NNN) * USA potvrdily vraždu Tuniského opozičního lídra, vyvrátily svou účast, vyjádřily zármutek, a odsoudily leccos v pozadí (NNN) * 6 Mrtvých v Tibetském tornádu (NNN) * Sebevražedný člověk se sebe odpálil v Mali, a tak také odpáleně skonal (NNA) * Izrael si sakra nikdy nedovolí zaútočit na Írán - Prezident (NNN)
 27. "Ímám Chomejný nebyl jen Muslimský učenec, ale také velký vůdce, který naučil svůj národ stát na vlastních nohou, (někdy rukou)" - Duráni z Pakistánské PML-N v gratulaci Íránu k 34 výročí - "což je nejspíš to, co Írán posud jedině dělá" (IRNA) * Před odletem z Kajry Íránský prezident navštívil zdejší mešitu Al Saída Nafisa (IRNA) * Libanonská armáda musí zkvalitnit rozpočet, nikoli však transparenci - výzkum (NNN) * Obecnina k občanské válce: "Když pomůžeme dosáhnout národní shody, neznamená to hned, že se vměšujeme do vnitřních věcí jiných států" - Dr. MAN (SANA)
 


Komentáře

1 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | Web | 11. února 2013 v 14:45 | Reagovat

Celkem diskutovana karikatura Netanjahveho

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama