NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 13.2.: Irácký Víceprezident se setkal s Jordánským vyslancem, naléhá na potřebu sjednotit pozice, pro zachování stability oblasti (NINA)

13. února 2013 v 15:40 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Zpráva UNMOGIP o 12 zavražděných Pakistáncích je děsivá 1) Pakistánský MV by měl zajistit dohled v politice i občerstvení v médiích, aby se podobná hermetická učení neprojevovala na př. jak zaslécháme v Karáčí, tj. zrušit politickou indukci z Kašmíru, a zvláště manipulaci s ní 2) OSN by mělo dát jasný impuls všem zúčastněným stranám, aby 3) Indie na př. dohlédla, že velení LoC bude se skládat přednostně z místně příslušných, zjm. to si bude zodpovídat za výběr svých pěšáků i jejich chování, žádné výložky z Delhí od "guvernéra až po šéfbachaře," platí pak zjm. pro Kašmír (pí)
 2. Egyptská armáda, díky bůhvíkomu, musí popírat přítomnost základny USA na Sinaji. "Výhody" médií zemí příliš blízko čistocharakterním hermetokorporalistům; resp. výhody médií liberálních, tj. vycházejících v každém koutě světa pod stejnou značkou (NNN) * Hlasatelka ČRo "z místa" označila stupňování Amerických sankcí proti lidu KLDR za "zasloužené," doslova totiž řekla, bez i jen mimovolné kritiky, že "ponesou odpovědnost." Údaje o pořadí jaderných testů prý získala z "korejské TV," přičemž řeči byly typicky dokresleny "hýkáním mocnářů," u kterého nelze určit jazyk, a tak ani, zda je stopa pouze "ilustrativní." Dále velmi užitečně informovala, že "korejský lídr" označil tyto testy za "akt obrany proti pokračující nepřátelské politice USA." Nicméně v dalších obratech tato obrana byla nazývána "vyhrožováním," nebo "vychloubáním." Což jsou u humanitární povahy Korejského vedení dost nesmyslné formulace: KLDR by se jaderným zbrojením nechlubila, a testy nelze nijak efektivně vyhrožovat. Odstrašující funkce je něco zcela jiného, totiž dlouhodobého. Takže dle této korporátní redaktorky "z místa": "lidé korey zaslouží sankční hladovění, jako kolektivní trest, dokud se výroky jejich vůdců nezačnou státům dohody líbit. zaslouží koncentrační sankce za nezávislé řeči svých politiků. dokud kldr vyhrožuje obranou!" Opravdu vyrovnané médium, dokonce prý jakýsi Motl nabízí "jako válečného hrdinu" fašistu Gajdoše, že prý už je "názor z druhé strany" k disposici 23 let, a pokud "už opravdu ztrácí Beneš v naší historii místo," že je čas na takovéhle "alespoň nějaké válečné hrdiny." Což je naprosto skvělé, protože pan Gajdoš by nebyl ani s Němci, ani se Západem, ale měli bychom vlastní koncentrační tábory, a bojovali proti všem (a zvláště v boji proti sovětům bychom zažili absolutní izolaci). A další skvělé věci zná rozhlas v ČR. Orbán nejlépe učiní, když podepíše s Janukovičem memorandum o výměně studentů, a oba pak zařídí studentům VŠ zdarma zeleninu, a mléko z automatu se slevou. A žádné banány. (pí)* Egyptská média obviňují Hamás z ledasčeho, ten všechno ledasco odmítá: škoda, že Mubarak nemluví? Kvůli médiím jsou na Rafáhu potíže s pohybem (NNN)
 3. Teroristé z luxusního vozu zaútočili na minibus s dělníky rafinerie - Salahedýn, Irák (NINA) * Až 6 členů MKO bylo zavražděno teroristy v "táboře svobody" v Bahdádu, 10 dalších raněno (KUNA) * Kobler, OSN urguje vyšetření útoku granáty na Bagdádské tábory MKO; jistě další snaha rozvířit sektářské strachy, nově přímo proti Íránu (NINA) * V případě že tzv. Muchtarova armáda hodlá bojovat nejen proti AlKajda ale i proti (?) Svobodné Irácké Armádě, pak nejde o "laškar," ale už o občanskou válku, tedy v obrysech. O FIA jsme navíc ještě neslyšeli, a snad ani neuslyšíme; v tom jsou argumenty KI na místě (NINA) * Kancelář Prezidenta Irácké Kurdýzie ostře odsoudila páteční výbuchy, zpráva poukázala na vákum v Irácké bezpečnosti a snahy zatáhnout Irák do spirály násilí (NINA) * Kuvajt a Tunísie hodlají upevnit investiční a obchodní vztahy (KUNA)
 4. Sahařanské autority odsoudily cenzuru během soudu 24 politických vězňů (APS) * Mluvčí Kašmírského intifády upozornil, že Indie používá všechny způsoby, jak potlačit Kašmírský boj za svobodu. Zvolal po okamžitém zrušení represivních nařízení a propuštění lídrů Huríjatu. Kašmír je také po dobu soudů odříznut od informací a navíc "noční klid" (NiW)
 5. Lídři Irákie byli v Erbilu jednat o současné politické krizi i s prezidentem Barzanim (NINA) * Sadristé se nezúčastní páteční demo. v Bahdádu, ale podporují jejich požadavky (NINA) * Někt. poslanci Ahrar vítají rozhodnutí někt. vůdců protestu v Anbaru nepřesouvat protestující do Bahdádu (NINA) * Nejspíš také na základě řečí ozbrojené síly prohledaly (asi bez opory v zákoně) centrálu Irácké Islamistické strany v Jarmúku, kde zadržely "pouze" osobní zbraně (NINA)
 6. Pešmerga: Zatím se žádná ze sil na sporných územích nemůže stáhnout; jednání pokračují resp. nejsou ještě známá data dalšího setkání (NINA) * Vůdce Sadristického hnutí M Al-Sadir nařídil svým podpůrcům protesty napříč Irákem na podporu Bahrajnského povstání (NINA) * Některá Irácká média připsala tiskové kanceláři poslankyně Koalice Irákie sektářské výroky, což dle agentury NINA je výmysl (pí) * Nadžiba Nadžib z Kurdistánská Aliance uvedla, že "politické bloky stále diskutují ke schválení rozpočtu" - také k rozporným a osočujícím údajům někt. médií, a možná i poslanců? (NINA,pí)
 7. Pakistán si nemůže dovolit nést následky sestřelování dronů; pouze opakovat jejich protizákonnost a kontraproduktivitu - Džilani, v Pátek (IRNA) * 9.2. Dron CIA zarobovraždil dalších 8 v Pakistánu, Babar Ghar (IRNA) * 8.2. Njm. 7 lidí zavražděno CIA v Miranšáhu; informaci Reuters dokreslují "militanti kteří následně místo obklopili." Reuters je jak vidíme všude (pí:BNA) * Údaje o procentech civilistů se řádově liší. Nižší jsou u Reuters, AFP, než u oficiálních záznamů USA. Údaje charity a Pakistánu jsou podobné. Každopádně toto procento nic nemění na podezření z genocidy, a mzn. zločinnosti mimosoudních poprav zvláště tohoto typu, kdy je akt popravy zcela virtuální, bez odpovědnosti, a daná technika ulehčuje chladnokrevnost takových vražd ve spojení s genocidní doktrýnou (pí)
 8. Chartúm a Darfúrská JEM dle jedněch médií podepsaly v Doze příměří (NNN) * Dle dalších médií nové přestřelky vypukly na sporných územích mezi Súdány (NNN)
 9. Syrský premiér probral se zástupci Kurdské organizace aspekty politického programu k ukončení násilí v zemi (PL) * MV Pakistánu Réman Malik vrátil návrh TTP k mírovým hovorům TTP k přepracování; žádá vážný přístup (PL)
 10. "Noc se bojí stínů," kniha M Boudina o nakládání s odsouzenými a gilotinovanými během války za nezávislost 1954-62 (APS) * 16-17.2 pořádá CSA 19. přehlídku mahřebských knížek v Paříži (APS)
 11. "Pokud nebudou zákony o rozpočtu, amnestii a znovujmenování schváleny včas, blok Ahrar bude hledat i veřejný tlak na vládu a strany" - AlAsadi (NINA) * 3 mrtví epidemickou chřipkou v Karbale (NINA) * Maliki a Libanonský vyslanec probrali rozvoj vz vz (NINA) * První náměstek Genseka Kurdízké PUK Alí jednal s mluvčím parlamentu al-Nudžaifím a šéfy Irákie. Obě strany zveřejnily na svých stránkách znepokojení vývojem v Iráku, naléhají adresovat problémy návratem k Ústavě a respektem k vůli Iráckého lidu, bez diskriminace, a konsolidovat základnu konsenzu a partnerství pro funkci země (NINA) * Hlavní velení Iráckých sil varuje ty, kteří by chtěli zneužít barevných demonstrací k svým nekalým cílům (NINA) * Řecký ortodoxní patriarcha Jazii navrhnul duchovní a sekulární megaworkšop, dialog, pro cestu Sýrie (..) z krize. Maronitský patriarcha Rahii popsal obě války jako absurdní (NNA) * OSN vyj. znepokojení nad rostoucím počtem obětí mezi Palestinskými v Sýrii (UNPR)
 12. 36 lidí, vč. 23 policistů zraněno v násilí v Kašmíru po Indických kolektivních popravách. PUCL varuje před spirálou poprav a násilí (IRNA) * Sobotní titulek z Kajhan Intl.: "Lídr odmítá jednání s USA pod tlakem", z Resalatu "Letadlová loď USA opustila Perský Záliv" (IRNA) * Za návštěvu Peťingu odsouzený jihoKorejec byl navíc Předsedou reunifikačního hnutí, je tedy primárně politickým vězněm. Vedle toho je akt Reakcí na pozici Američana z reunifikační církve (KCNA)
 13. Tuniský Premiér: "vměšování Francie zde nic nemění" (NNN) * 6 separatistů zatčeno v Jižním Jemenu, nejspíš úplně namátkově a "pro výstrahu" (NNN) * Lidé v Líbii se začínají s vnuceným pořádkem pomalu srovnávat, i liberální politici jsou stále něco jiného, než rasisté v Pentagonu - Premiér (NNN)
 14. Turecko vyjádřilo "hluboký smutek" nad bombovými útoky v Iráckých provinciích Bahdád a Hillal, uvádí pozice vydaná Tureckým Ministerstvem Zahraničí. "Nabízíme soustrast rodinám obětí. Budeme pokračovat v podpoře snah zřídit bezpečnost, stabilitu a mír v Iráku jako akt solidarity s Iráčany v jejich boji proti terorismu," uvedla oficiální pozice (NNN) * Rezignaci 110 Tureckých pilotů bych bral spíše jako výhrůžku "temné energie," že události v Iráku, Libanonu, Egyptě a Sýrii lze "sestrojit" dříve než později i v Turecku pokud.. Zaslechla-li ovšem Ankara nějaké "pokud"? (NNN) * Okupovaná Korea zvažuje bezpilotní útoky na KLDR (NNN) * Pakistánský ministr obchodu odvolal návštěvu Indie zhruba z důvodů "beru si historii jako svědka" (NNN,NiW)
 15. mMZ Íránu v Pátek řekl, že dvoustranné jednání s USA zatím rozhodně není možné. Ve Ťvrtek Revoluční Lídr Íránu podtrhl, že za žádných okolností nemá Írán zájem předvádět regionu svou ochotu oblékat se do nových amerických šatiček, a tedy jednat pod rostoucím nátlakem USA. USA by musely projevit ochotu (IRNA)
 16. V poslední úvaze "Podzim Arabských žen," prezentované v Sobotu v Bedžay (263km od hl.m.), která má vyjít tento týden, Djemila Benhabib vyjádřila své starosti aby neviděla "Arabské jaro" přejít v "Arabský podzim" kvůli porušování práva žen v každé zemi otřásané revoltou (APS)
 17. Njv. soud žádá po Kadrim dokumenty k jeho státním příslušnostem (NiW) * Cestující po silnicích, na kterých vzrostla bezp. opatření pro přesuny demonstrujících z Anbaru do Bahdádu se cítí pouze oběťmi této koordinace. Demonstrující pro vyšší bezpečnost, možná již osvědčenou v Baluči, žádají po Bahdádu vyslání autobusů (NINA) * Dostupnost potravy v Alžírii je od nezávislosti 8-násobná, populace 4-násobná (APS) * Pakistán je pro včasné dokončení ropovodu IP (IRNA) * Zardari navštívil Data Darbar; modlil se za mír, pokrok (APP) * Malajsie chce důrazem k tradici dosáhnout, aby ani Čínské etnikum nebylo utlačováno (NNN)
 18. Feltman z OSN označil "první slůvka" Londýnské opozice za jednu "v poslední době nejnadějnější událost." Protestuji. Již dva roky to je naprostá nutnost aby se vůbec co změnilo. Lze tedy naléhat i v otázce odpovědnosti (pí:UNPR) * Jemenská armáda zlikvidovala 3 AlKajdá v hornaté Marakše v prov. Abian (NNN) * Vláda USA chce obviňovat "ratingové agentury"? A vláda USA s ekonomickými ukazateli různého typu záměrně nemanipuluje?? (pí,PRA) * Západ by měl sklopit zbraň, pro začátek jednání : Ahmadinežád (IRNA) * 12000 cizích studentů studuje na Íránských universitách (IRNA)
 19. 24 civilistů souzeno válečným soudem v Maroku pro tzv. podněcování k občanské válce tím, že činili svým bližním jak činí palestinští svým bližním v uniformách a úředních mundúrech (pí:APS) * Irácký VP zvolal na vládu Libanonu aby zrušila vízovou povinnost, a navrhl další možnosti zlepšení vz. vztahů. Libanonský vyslanec vyjádřil otevřenost dalšímu rozvoji vztahů s Irákem, ocenil jeho podporu Arabským a Islámským otázkám (NINA) * Propuštění opozicí zadržených 25.1. probíhá dle plánu; neví se, zda USA propustí v rámci mírových hovorů členy opozice: v Afgáně to berou jako postup, ale Kubu jako stát neuznávají (pí:PL)
 20. Jordánský delegát (vědci, právníci) doporučil Syrskému premiéru posílit a rozvinout komunikaci se zahraničními Syřany (SANA) * Saoud by mohl odsoudit na př. útoky alNusra v Sýrii (pí::RT) * USA začaly odvážet z Afganistánu utěrky a použitá párátka (RT) * Kurdýzký šéf zahraničního odd. Mustafa na setkání s německou vysl. Wagenerovou zvolal na mzn. komunitu a zjm. UNHCR aby se zaměřily především na uprchlíky; pokud tito nejsou zrovna u kormidla politického řešení (NINA)
 21. Sri Lanka doufá, že Indie uzná rozsáhlé kroky, které země podnikla pro etnický smír - Seneviratne (NNN) * 17 singapurských se přidalo k 21 malajským cyklistům, kteří objíždějí region aby propagovali zahraniční cyklistiku a regionální mír (NNN) * Srí Lanka potřebuje více času aby se vrátila po více než 3 dekádách terorismu a separatismu k normálnímu životi - MZ (NNN) * Jemenský MZ se setkal s zvl. vyslancem USA do OIC (NNN) * Více než 216 raněných od pátka v Egyptě (NNN)
 22. 11 tisíc francouzů bez práce díky sankcím proti Íránu - pežó - sitroen (NNN) * Číná vítá národní dialog v Bahrajnu (NNN) * Investičně příznivá cholera potvrzena v Severním Mozambiku (NNN) * Lidový premiér KLDR popřál Íránskému prezidentovi, a víceprezidentovi k příležitosti 34. výročí nezávislosti (KCNA) * Íránský vyslanec v Německu detajlně v zájmovém kroužku popsal problémy NPT své země / mmch. vývoj není šíření (IRNA) * Kábul zvolal po pozdvihnutí ekonomických, obchodních vztahů s Tehránem (IRNA)
 23. Indie prý poslala rodinám obvěšených "expresní telegram" jako informaci o rozhodnutí a vykonání. Někteří mluvčí Kašmírského lidu označili tyto libovolné popravy za kolektivní tresty, zastrašování a "vyhlášení války" (NiW) * Afganistan dostal noveho civilniho guvernera, prisel zajistit mir a uspech z rozpracovane demokracie v Iraku, takze jej jiste taliban uvita jako sefa stahovani okupacnich sil * Švýcarský. soud uzavřel případ Zardari (a 8000 dalších) z r. 2003 pro vypršení; je otázkou nebyl-li tento případ vlastně jen způsobem zahr. vměšování a jakýmsi politickým vkladem pro vnitřní politické agenty kolem Hakkaniho dohody (PL) * Allen: " povstalectví bude časem poraženo Afgánskými silami" (NiW)
 24. Izrael si odsouhlasil stavbu 346 nových jednotek na rozkrádaném Západním Břehu (NiW) * Konvoj mluvčího parlamentu cílem útoku, bez obětí a škod: Irák (NINA) * 19 obviněných a hledaných zatčeno v Karbale pro podvody a krádeže, Irák (NINA) * Španelsko zatklo dva islamske extremisty domaci vyroby, na rozdíl od podvrhů ve Francii (NNA) * Vůdci EU se dohodli na dlouhodobých škrtech (NNA) * "Není správné pro stát s vál. zločiny na krku mít špionážní satelit, a je to navíc porušením mzn. zákona" - Rodong Sinmun k Japonsku (KCNA)
 25. 300 lidí se po snídani pozvracelo, v Kábulu, 36 skončilo v nemocnici. Pokud mapování zbrojních kanálů funguje, nemělo by být zneužíváno bezpeč. jednotkami k sabotáži . Nikdo totiž neví, kde to vybuchne.. (pí:BNA) * Filipíny a MILF budou monitorovat mírový proces (NNN) * Lanka žádá větší bezp. v Indii (NNN) * 3 z 5 zákazníků Syrské lékarny nedostanou na předpis nic - sankce (NNN) * "Amnesty" otravuje v Zimbabwe s tresty smrti, když už hrozí pozitivní vývoj, po koloniálním boji a pak ještě vměšování (NNN) * Pravda.Ru upozornuje, ze OSN neodsoudilo utok na Syrske zarizeni, ovsem take nebylo nic priznano, ani Rusove se k dodani podkladu nehlasi: ne ze by satelitni podklady v pripade Libie hraly nejakou roli v OSN, to ale v CIAEA.. * Dale P.RU spekuluje, zda bude vyuzito potencialne "nesikovnych" diplomatickych kroku Iranu a spol. k svazani s nejakym novym Bulharskem. Dle meho zcela offtopic! Turecko je rado, ze je rado, a spise nas zajimaji pohyby vnesene do mzn. vztahu arabsko- * Muslimskych zemi zmenami v Azharu, a citelnou kovenrgenci v OIC.
 26. Libanonský premiér v diskusi s protějškem z EU odmítl jakoukoli agresi proti Arabským zemím (NNA) * Malajský premiér přeje nový čínský rok všem Malajcům; ruští horníci uvízli v dolu (NNN,RT) * Írán je optimistický ohl. nového jednání 6 vs 1 (NNN) * Tuníská strana prezidenta opustila vládu (NNN) * Mahama: Afrika vděčí za pokrok stabilitě (NNN)
 27. Zahrah Násir navrhuje na př. půjčky na osobní a komunitní solární panely v zemích s energetickou krizí (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama