NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 18.2.: Egypt zadržel 2 tuny výbušnin na cestě do Sinaje

18. února 2013 v 16:33 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Politické a veřejné postavy si připomněly Haririho mučednictví
Stovky politických a populárních osobností ze všech těchů Libanonu se shromáždily ve Ťvrtek při hrobě bývalého Premiéra Mučedníka Rafíka Haririho v Dolnoměstském Bejrútu, u příležitosti 8. připomínky jeho vraždy, 14. Února 2005.

Ministr Informací Valíd Daouk, delegace Fronty Národního Odboje, včetně ministrů Ghazího Aridiho, Alaediny Terro a Wael Abou Faoura, stejně jako členové 14 Března se poklonili Haririmu.

Přesně za pět jedna odpoledne byl zapálen oheň svobody poblíž Haririho monumentu, který označuje místo a čas výbuchu, který jej zabil (NNA)

 • NNA si všimla, že Obama slíbil propůjčit jaderné zbraně Japonsku, aby se mohlo bránit, a ovšem kterémukoli jinému státu v regionu, kdyby nebylo k disposici Japonsko, proti na všechny strany vyhrožující KLDR. Ta v pondělí vyhrožovala Mongolsku, v úterý Chorvatsku, a ve středu "celému Jihu." Obama také slíbil narvat Korejce do hrobu mnohem rychleji, pomocí ultramoderních sankcí a stupňování izolace, které se Obamovi daří, hlava nehlava. Mimochodem Obama pouze "souhlasil" po telefonu s prezidentem Okupované Korey, že "je třeba" zvýšit sankce: aby na př. lidem upadávaly končetiny v čekárnách, nebo aby v ideálním případě došla pitná voda. Samosebou jen souhlasil! Přece by on v této věci netlačil na pilu! Mír regionu nejlépe zajistí jižní Korea! (pí)
 • Írán doufá, že se v Kazachstánu "učiní pozitivní kroky " - Salehi v Úterní Moskvě (NNA)
 • 20. 2. 2013 končí druhé období Rumunské prezidentury EUNIC v Libanonu. Rumunský Kulturní Institut v čele s dr. Danem Stoenescem, kulturním atašé Rumunské Ambasády v Bejrútu držela Prezidentství eurokulturního institutu v Libanonu podruhé v řadě 2012-2013. EUNIC přibližuje (ano, pouze) Anglo-Francouzsko-Německo-Italsko-Rumunsko-Španělskou kulturu a jazyk v zemích jako Alžírie, Egypt, Jordán, Libanon, Maroko, Palestina nebo Tunísie (NNA)
 • 60 Islamistických vězňů v bloku "b" ve vězení Roumieh protestovali od Ťvrtka do Páteční půlnoci protože jejich kolega, který má být převezen do vazebního oddělení jim údajně dluží 200 tisíc KČ, podle korespondenta NNA. Vězni vyhrožují vyvoláváním vzpoury a chaosu, jenom aby jej vedení věznice nepřevezlo. Vězni však neuspěli, a vrátili se do svých cel: upozornili, že o nich brzy opět uslyšíme. (NNA)
 • Izraelské špionážní letadlo narušilo ve Ťvrtek v 11:00 Libanonský vzdušný prostor a vykonalo kruhové manévry nad Rijakem, Bálbegem, Rašají a Hazbajou; opustilo prostor v 21:25 směrem k okupovaným teritoriím, podle direktorátu armády. Obama zvolal po decisivní akci v OSN proti této provokaci! Nebo ne? (NNA,pí)
 • Soudce Sakr Sakr žádá obvinění pro terorismus pro bývalého náměstka a ministra Michela Samahu, a majorgenerála Aliho Mamluka: měli plánovat převozy výbušnin ze Sýrie do Libanonu a zde útoky na politické a náboženské činitele ! (NNA)
 • Ceny paliv v Libanonu rostou, očekává se další růst spolu se světovými cenami (NNA)
 • Další... 1. Americká vláda zůstane ústřední ve věcech Sýrie, Mali a Palestinské otázky - Ban Kimoon na setkání s Kerrym. OSN odebralo Palestině status státu, a brání jí jej získat již přes 60 let (pí,UNPR) * Chlapec v jehož blízkosti "Izraelská" armáda nechala explodovat munici ve Ťvrtek podlehl v Pátek zraněním hlavy (ALT)
 2. Veliké řeči a "veliká politika" ohledně jaderných zbraní má nejspíš pouze maskovat zbraň mnohem ničivější a nevybíravější: sankce (pí) * Jeden z njv. válečných zločinů II sv.v.: Churchillovo vyvraždění drážďan (ALT)
 3. Má uskupení GCC zapotřebí poškozovat si své jméno vytvářením laciné propagandy? Pochybuji totiž, že, jak říká generální sekretář Golfského Koncilu, se Írán pokoušel vpašovat "na program" P 5 v Astaně záležitosti jako Bahrajn nebo Sýrii. Nadto aby diplomaté Íránu byli ještě tak přihlouplí, jak odběratelé Reuters a AFP, aby věřili, že takového zařazení lze dosáhnout žádostí u šéfa Golfského Koncilu. Trapné (pí:KUNA) * Někdy se nástroje velmocí zapomínají. KLDR reagovala testem na provokace USA, a zákazy vesmírného programu. Jižní Korea na to reagovala rádoby vtipnými výhrůžkami, že může vysílat rakety přímo na určité kanceláře v Peťingu, a některé zaměstnance státu KLDR tak fyzicky likvidovat. Ale mluvil tu někdo o Jižní Korey nebo Japonsku? Nezdá se mi (pí,NiW) * Soud století: tři američtí občané budou souzeni nejspíš pro terorismus, že napsali něco "protiopozičního" na zdi továrny na jaderné zbraně v Tenezée. Hlavní svědci jsou ze zprofanované bezpečnostní služby (NiW) * Íránský vyslanec v OSN Chazaí se ohradil proti středečním nepřátelským výrokům v OSN, označil je za nepodložené, nesmyslné; Ve věci Jemenu urgoval připravenost Íránu uspíšit šetření ve věci původu lodi, zbraní nebo posádky. Zopakoval trvání spolupráce IRI s partnery v NPT, pokračování jednání v IAEA a podtrhl nutnost pozitivních kroků na blížícím se jednání P 5 v Astaně - 26.1 (IRNA)
 4. OSN oceňuje pomoc Kuvajtu při sbírání pomoci pro Syrské běžence (KUNA) * "Africká Unie chce posílit vztahy spolupráce s Kubou" - Mwencha (PL) * Katarský šjch navštívil služebně Peru (PL) * Venezuelský MZ Jaua nejspíš navštívil oficielně Peru (PL) * Venezuela odmítá sankce na zbrojařskou firmu: "vztahy Venezuely jsou přátelské, pracovní vztahy na polích trhu, pro integraci lidí, kulturní, technologickou, politickou výměnu a pro mír." - Farina (PL)
 5. Školení k Zimbabskému referendu o ústavě bude zkrácené na pouhý týden. Každý s rezidencí a nad 18 let bude v březnu moci hlasovat (NNN) * Slovenský Ministr Zahraničí označil rozvinutí vztahů s Íránem za pozitivní a slibné. Naléhal na pokračování Íránských jaderných hovorů, podtrhnul, že věc by měla být řešena pouze diplomaticky (IRNA)
 6. "Chceme aby stažení ohlášené prezidentem USA federálnímu shromáždění USA proběhlo zodpovědným způsobem" - mluvčí pakistánského ministra zahraničí (APP) * "Žádné jednání než složíte zbraně" - řekl Ministr Vnitra Pakistánu, ale řekl též šéf Ozbr. sil (NiW) * Tajsko zřídí dočasné pasy pro děti za prací migrujících Mjanců, které také studují na Thajských školách, díky dárcům (NNN) * Finsko hodlá posílit dvoustranné vztahy s Íránem ve všech oborech, vč. Turismu - vysl. Kamarainen (NNN)
 7. Turecko rozbombardovalo zavlažovací projekt v Irácké Kurdýzii. Obvykle se vymlouvá na "boj proti PKK" (NINA) * "Měli bychom držet Ministry u zodpovědnosti za jejich výkon" - Ghanský Prezident Mahama (GNA) * Egyptský Azhar doufá v obnovení dialogu s Vatikánem; papežové si často pletou muslimy s teroristy, anebo rovnou proti nim vyhlašují válku (NNN) * Íránský mP Lardžány navrhuje zaštítit se před vměšováním velkých sil uskupením ECO (IRNA)
 8. Telafídský vězeň Samer Issawi, profil: 45kg, odmítá glukosu a vitamíny, motto "svoboda nebo smrt." OSN již vyzvalo Telafíd, aby respektoval USA a alespoň ty hladovkáře odstranil z mediálního jeviště (UNPR,ABNA) * Náměstek ředitele IAEA Herman Nackaerts řekl ve Ťvrtek, že IAEA (mzn. agentura pro mírovou jad. energii, která má ulehčovat jaderné odzbrojení, zamezovat podezření u mírové jaderné spolupráce a činnosti, nikoli sloužit jako dopravní inspektorát města Brno) hodlá vytrvat v hovorech s Íránem ohledně JP této země (IRNA)
 9. Kerry považuje za cestu k diplomatickému řešení v Sýrii tlak na vládu a podporu opozice; To je velká novinka, s tím jistojistě prorazí! (SANA) * Vojáci Africké Unie zabrali klíčová města dosud v držení silně pro-amerického Somálského AlŠababu, odvětví absolutně pro-americké AlKajdy (NNN)
 10. Moskva podporuje (na př. toto úsilí USA o) politické řešení v Sýrii, pokud vychází z Ženevské dohody (což je u řešení z USA naprosto běžné.) Moskva podporuje Brahimiho misi (SANA) * Náměstek šéfa Íránské justice volá po moderním grifu pro odpor a revoluci, a nové iniciativy, zvláště pro posílení morálky mládeže (IRNA)
 11. MZ Íránu Ali Akbar Salehi popřál prezidentu Venezuely Čavézovi telefonicky zdraví a okamžité zotavení; 1. viceprezident Rahimi blahopřál Srbskému národu (IRNA) * Fidži / Ekvádor založily diplomatické vztahy, ozn. v Pátek v OSN (NNN) * Po dvou letech restaurace Marocký král Mohamed VI otevřel synagogu ze 17. století ve městě Fez (NNN)
 12. Nudžaifí prý hledal mezi-parlamentní vztahy v Kataru; Aliance Vlády Zákona považuje za provokativní, aby s Katarem byly alespoň určité - byť nevládní - vztahy (NINA) * Šejk Jakoubi kritizoval chování některých politiků, které akorát živí sektářský konflikt mezi Iráčany (NINA) * Medhat al-Mahmoud po vyhlášení zákona odpovědnosti uprchl do USA - Sabah al-Saadi (NINA) * 3 Alkajdové z vraždění v osmnáctuprosincové Karbale zadrženi, přiznali barvu (NINA) * Irakia stále žádá likvidaci Koblera v OSN, chtějí OSN které bude tlačit na vládu za demonstranty (NINA) * Irakia tvrdí, že 20 jejích poslanců je omezováno v pohybu se zřetelem k Bahdádu (NINA)
 13. Pakistán: velká mezipolitická komise, ovšem bez účasti PTI a JI (..) označila jednání s TTP za důležitou příležitost; Nevíme zda přímo lobovala za jednání bez složení zbraní (NiW,pí) * AFP rozdeluje Filipiny: "NPA vede valku proti vlade" (pí:NNN) * Podeskretář OSN pro Politické Záležitosti Bohumír Feltman řekl, že politický proces zůstává důležitým k řešení "Malíské krize," i přes vojenskou intervenci. Naléhá na starosti sousedních zemí, které se sankcemi připojily k neblahému vývoji na tomto území (APS) * 700 vojenských běžců ve Ťvrtek běželo za Přátelství a Sport v Alžírské Konstantýně (APS)
 14. "Izraelský Ministr Zahraničí mi řekl, že nesmíme podepsat dohodu s Íránem. Asi chtějí, abychom podezřelé unesli, nebo přilepili na jejich vůz bombu?" - MZ Argentiny Timerman v reakci na diktatoriální vměšování, u této a druhé země tolik obvyklé (ALT) * Sedm lidí bylo zavražděno dronem v provincii Kunar. CIA tvrdí, že je bylo třeba zabít, a že dnes měli nejvyšší důstojníci CIA k obědu obzvláště nepovedené špagety. Takže to museli spláchnout pivem. CIA dále udává, že tito lidé plánovali všelijaké věci v oblasti Aigal, což prý "mohou jenom lidé ze CIA" (BNA) * OSN varuje Afganistán, ať prý si rozmyslí namísto podpory domácího filmu investovat do družic; že by se to mohlo setkat se sankcemi (BNA) * 10 Talibanců z obl. Orgo, prov Badakšan složilo zbraně ve Středu (BNA) * Alžír vzpomněl, ve Středu, na teroristy r. 1995 zavražděného tvůrce divadelních her Azedýna Medžúbiho (APS)
 15. Namíbie nabízí potr. pomoc, medicínu, povodní postiženému Mozambiku (NNN) * Indie vrati padleho Pakistance Pakistanu; udajne prekrocil omylem, o varovani nevime (RT) * Golanský lid neexistuje jinak, než loajální Syrskému lidu, armádě a národu, pan-arabskému vedení, reprezentovanému Bašarem alAsádem; Golanský lid bude pokračovat v odporu do osvobození od okupace - memo (SANA) * Česká Ambasáda vyhlásila v Alžírii 41. uměleckou soutěž s tématem německých kolonizačních zvěrstev na dětech v Lidicích (APS) * Nová protestní vesnička v jižním Hebronu (NNN)
 16. "Některé rozdíly v názorech vyřešeny, některé články k modality plánu schváleny, nové návrhy schváleny k prošetření" - Íránský vyslanec k IAEA Soltaněv * Kubánská a Běloruská tisková agentura hledají posílení spolupráce (PL) * Nigérie: novináři obvinění z nabádání k terorismu, kvůli zpochybňování obrnového očkování (NNN)
 17. Íránské vyslanectví potvrdilo zprávy o atentátu na respektovaného Íránského pracovníka v Sýrii Šateriho (NNN) * Teroristé zvandalizovali sochu Básníka a Filosofa Abu al-Aláa al Maáryho (SANA,NNN)
 18. Egypt zadržel 2T výbušnin na cestě do Sinaje (NNN) * Montovny výbušnin ("IED") zlikvidovány během kvalitativních operací NSAA v Homs (SANA) * Tanzanský prezident urguje policii, aby byla připravena na krize; připomíná nutnost i jako policie mít nejdřív po ruce mírové řešení (NNN) * TTP se prihlasilo k utoku na policejni stanici v Bannu, vetsina utocniku mrtva (NiW)
 19. Zimbabwe bude chtít nejméně 75% z prodeje diamantů; nyní prý nedostává ani 50%, natož procenta, která mají z důlní činnosti sousední země - Ministr Financí Biti (NNN) * OSN vyhlasilo katastrofu v Mali; stacilo rici, ze se tam vratili Francouzi pro zakonzervovane mineraly (NiW) * Ahmadinežád: Íránští lidé budou mít hlavní roli v rekonstrukci Íránu (IRNA)
 20. Uganda pošle do stratosféry prachovou sondu (NNN) * Írán má rozhodně zájem spolupracovat se SSSR ve vzduchu i kosmu (IRNA) * Kuba a Mozambik posílí vztahy ve vědě a technologii (PL) * Nová ložiska: Alžírský Sonatrach obnovil těžařské operace v Líbii už 6/2012 (NNN) * Zardari přikládá ropovodu IPI velký význam. Tehrán a Islamabád si práci na jeho dokončení rozdělí. Pakistánský mluvčí pak označil projekt za blízko svému dokončení (IRNA) * Namibijci žijící ilegálně v pohraničí Angoly získají b. třech měsíců OP (NNN) * Afrobanka a OSN v Ugandě o projektech proti Klimatickým Změnám (NNN) * OSN a Syrský ČK probraly logisticko-kvalitativní a technické parametry procesu pomoci (SANA)
 21. Vítáme, že Boková z OSN žádá obě strany vzhl. k žurnalistům v Sýrii, ale nikoli předložený, ale předložení "důležitého případu" nám přijde poněkud nehumánní, vzhl. k dalším obětem z řad žurnalistů, které paní Boková nepokládá za hodny "zviditelnění," jen proto, že byly odpraveny druhou stranou (pí:UNPR) * Ministerka Turismu Sýrie shrnula Indické delegaci jako hlavní zbraně proti své zemi kampaně některých arabských a mezinárodních (tj. západních?) agentur (SANA) * Protesty v Bangladéši byly proti procesům s JeI. Údajně jsou i někteří protestující mrtví. AFP ovšem po vzoru OSN označuje protestující za teroristy, kteří vraždí obsluhu výtahů, takže se pravda zvětšila, a vlastně opět nic z toho (NiW) * Hezká pohádka o několikastránkovém plánu AlKajdy zanechaném "prchajícími teroristy" z Mali. Kdo by prchal a proč, nikdo neví: vždyť tu máme OSN (RT,pí) * Pr. Korea varuje před pokusy podminovat Ekvádorský volební proces (PL)
 22. 5-9. března bude Alžírský spisovatel Waciny Laredj mezi dalšími 48 spisovateli, kritiky a žurnalisty z asi 40 zemí, k disposici na 5. Festivalu Literatury Aerolinií Emiráty. (APS) * Šéf Unie spisovatelů Jíroviny Makvala Gonašvili zvýraznili s kulturním atašé Íránské ambasády v Tbilisi rozvoj kulturních vztahů obou zemí. Gonašvili Chazaího ujistil o významné pozici Perské literatury, a zjm. Íránské poezie, v Gruzínské kultuře. "Spisovatelé" jsou připraveni posílat delegace do Íránu, aby se tak rozepjaly kulturně-společenské vztahy dvou národů. Íránský vyslanec naopak podtrhl roli vz vz mezi spisovateli, překladateli, básníky a kulturními aktivisty obou zemí (IRNA) * Šéf Libanonského Fatáhu Nasraláh označil za úlohu musl. národa šíření života, významu, náboženské mise a slov Muhameda bin Abduláha; Upozornil, že jako Muslim bere diskusi s kýmkoli, ale nikoli urážky; Také zmínil, že jsou důkazy o různorodém složení Irácké armády během vnucené války proti Íránu, takže nelze konflikt vykládat v sektářském kontextu, ale pouze politicky (ABNA) * Kulturní festival v Ománském Muškátu trvá měsíc (NNN) * Práce alžírského malíře Vadahiho je k vidění v americkém Sanfrancisku do 23. března (APS)
 23. Prezident, Premiér Kuvajtu popřál Srbskému prezidentu k národnímu jubileu (KUNA) * Prezident Konga Kabila Kabange popřál milému a respektovanému lídrovi KLDR úspěchy v oprávněné obraně suverenity a nezávislosti Korejské země (KCNA) * Syrský prezident popřál Kim Čongunovi větší pokrok a prosperitu (KCNA) * 14.2. Íránský Prezident se setkal s Korejským vyslancem, popřál KLDR k posledním dosaženým metám, a urgoval, že Íránský národ stojí navždy při tom Korejském (KCNA) * MZ KLDR Pak Ui Čun popřál Beninské vládě a lidu k 40 výročí založení vz. vztahů mezi oběma zeměmi. Doufá v další společné budování lepšího světa (KCNA) * Členové Mongolské Strany Pracujících popřáli Kim Čong Unovi daleko lepší úspěchy v odpovědné práci (KCNA)
 24. Maledivy popírají, že by nelogicky debatovaly s Indií o vydání nebo azylu býv. prezidenta: bylo by to nejen vměšování, ale ještě k tomu do zahraniční justice, což jak známe z europarlamentu není příliš mezinárodně-populární (IRNA) * Proč USA nepoužijí OSN, mají-li starost o monarchisty a další aktivisty, tč. v domácím vězení v Íránu? Viděl kdy kdo, aby země jako USA, která odmítá navázat s Íránem normální vztahy, žádala jej přímo o nějaké "amnestie?" To ani nemluvě, že takové zprávy obvykle vynechávají povolání a provinění "aktivistů" (obvykle američtí agenti nebo kandidáti na kontra-revoluční pozice) (KUNA)
 25. Karzaí si pozval na kobereček šéfa NATO kvůli další dronové vraždě s deseti oběťmi. Ten je sice vedle šéfů CIA celkem nicotným společníkem v takových otázkách, ale ani to mu nezabránilo slíbit "přešetření případu." Mohl beztoho pokrčit rameny, a říci, že "tvrdí hoši v Bílém domě" to rádi "bez vyšetření" (NiW)
 26. Není výzva Londýnské opozice jen součástí ohlášené propagandistické kampaně, kterou "dohodly" mocnosti v Turecku? Neskončí toto svévolné "nesložíme zbraně a chceme jednat" za obzorem událostí, při dalším zhoršováním Sýrie díky sankcím? (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama