NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 20.2.: Německo, Švédsko: první linie opozice Britským zločinným myšlenkám na vyzbrojování "Islámských mučedníků" v Sýrii

20. února 2013 v 15:25 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Afgánsko-Pakistánská Náboženská konference proti používání bombových aj. útočníků bude 5.3. v Kábulu; mMZ Džanan Mosazaj trvá na konání "mírových hovorů" nikoli v Berlíně ale v Afgháně, tj. jednání o jeho boji proti terorismu, jeho ekonomickém rozvoji, jeho bezpečnosti, a o jeho kulturní spolupráci (BNA) * Vatikánský Papež volá po přehodnocení morálních hodnot u Katolíků (PL)
 2. Příběhy hrdinů "..umožňují náš postup v kolejích, které oni ozkoušeli, se stejným odhodláním a odvahou jakou ukázali oni" - Alžírský Prezident k Svátku Národních Hrdinů; zaměnil jsem "podporují" za "umožňují" a "zmapovali" za "ozkoušeli" (APS,pí) * Francie již ohlásila přítomnost v Mali"na neurčito." Kdo by to byl čekal, když si Francouzské Tutmózské Faraonáty (veolie a spol. ) přijely pro těžební práva výměnou za přidružení vojensky pod USA (APS,pí) * Čavéz se vrátil domů a mezi politickým duněním po internetu "děkuje bohu a přátelům" (PL) * V Neděli začal Palestinský Prezident M Abbás třídenní návštěvu Pakistánu; Zardari spouštěl hromobití na dvojitý metr západu a na okupanty Palestiny a Kašmíru, Abbás poděkoval za užitečnou ambasádu v Islamabádu. Abbás měl před svým noclehem v prezidentské kanceláři i čestnou stráž (NiW,APP)
 3. Spolupráce mezi Asijskými státy pomůže podbízet regionální solidaritu / Prezident Mahmud Ahmadinežád popsal Íránsko-Kuvajtské vztahy za bratrské a hluboké, s tím, že takové vztahy mohou být vzorem pro region. Podle údajů stránek Prezidentské Kanceláře Mahmúd přivítal Emírův návrh na založení Asijského fondu a řekl, že příspěvek Asijských států přinese požehnání Asijským národům a vládám (na rozdíl od nezodpovědných politik u př. Británie nebo USA v Asii, když propojíme Zardariho myšlenku s Kameronovým vyfamózovaným "být u toho," pí). Náměstek Kuvajtského Ministerstva Mzn. Věcí předal íránskému prezidentu lístek od Emíra, a označil Írán za klíčový faktor regionální rovnováhy. Ohl vz vz v různých oborech dodal, že Kubajdžánský Emír je rozhodnutý zásadně posílit vztahy s Íránem (ježto jistě ty s Izraelem jsou již zcela postačující, a kooperaci ohl. červených čar nelze již příliš prohlubovat ani rozšiřovat) (IRNA)
 4. Abu Rýša z Irácké Konference Sahwa vyzval parlamentní strany a vládu k jednotě, pohrozil prohlubující odpovědností vč. obětí na životech bezp. situace (NINA) * Jasin Madžíd (VZ) označil vztahy Irácké Kurdýzie a Bahdádu za dobré a stabilní (NINA)
 5. Spojené Arabské Emiráty žádají, aby Izrael přijal regulaci a dohled nad jaderným arzenálem, a aby předně Tel Aviv přistoupil k svému odzbrojení; Írán žádají o řešení vždy všelijak strategických ostrovů před mzn. soudem; mP Al-Džarvan dodal, že Kuvajt vítá všechny mzn. iniciativy zaměřené na ukončení krveprolití a start inkluzivního politického procesu (KUNA)
 6. Turecký premiér Erdogan označil"politický mírový proces s PKK" za započatý (NiW) * Několik prakticky zaměřených větví OSN ocenilo na setkání v Syrském Aleppo veřejné činitele a Syrský Červený Kříž pro jejich příkladnou podporu všem občanům (SANA) * Jižním Súdánem zmítají vraždy, OSN "taktně" upozorňuje, že jednání s Chartúmem nejsou vše. Bohužel však jako alternativu navrhují vágní"budování demokracie," což je zde ve věci vražd o ne mnoho platnější, než u př. v Líbii (UNPR)
 7. Jordánský Král by měl ještě dnes probírat vz vz a regionální Sýrie v Moskvě (NNA) * Salehi: Írán lpí na mírovém přístupu k řešení krize v Sýrii, vylučuje ozbrojenou intervenci nebo vměšování; Vyzval všechny aktéry k okamžitému odložení zbraní a startu jednání bez jakýchkoli předpodmínek (SANA) * Ruská spol. Start je připravena poskytovat Sýrii 3 tisíce tun mouky na měsíc; Británie pak výbušné vesty a další majálesové serepetičky pro dětičky; což zbytek Evropy nepříliš důrazně odmítá. Pritánie považuje mzn. zákon za otázku mzn-koaliční kreativity (SANA,pí)
 8. "Írán za sedm let sedmkrát zvýšil objem svých vědeckých produktů. Vědecký pokrok v Íránu je rychlý, extenzivní a hluboký. Vše naznačuje, že zájem o vědu zde roste. Podíl Íránu na vědě mezinárodně od r. 2005 se zdesetinásobil, z tří desetin procenta na tři procenta." - prezident Ahmadjnežád (IRNA)
 9. Co je důležité, nebo kdo je důležitý * Palestinská delegace bude ve Vošinktonu předtím, než Obama navštíví čistě charakterní apartheidní stát (NNA) * Obvinění Íránu z dodávky zbraní aktuálně loď v Jemenu pouze dokresluje výhrůžky USA Jemenu kryté OSN. Kryté v tom smyslu, že jsou někde mimo tiskovou frontu, a USA je díky již nadhozené hrozbě BK OSN Jemenu může realizovat kdykoli s tím, že BK OSN "nebyl zrovna decisivní, a bylo nutno přistoupit k jednostranným sankcím." Nadto je více než pp., že sankce na Jemen nejsou rozhodně hrozbou pro "elementy minulého režimu," jak sprostě pojmenovává americké bitevní pole OSN (pokud OSN podporuje ty a nikoli ony revoluce, pak nás zajímá vědecký 'mustr' kterým OSN rozděluje mezi revoluce podporu nebo kritiku) ale, že naopak hrozba těmito sankcemi je právě odpovědí USA na nedávné projevy nezávislosti v Sanaá, tj. kritiku dronů převzatou Sanaá z ulice, žádostí o odchod amerických žoldáků. On je totiž původně jak "nový" tak "starý" režim v Jemenské realitě fikcí, která jak vidíme umožňuje USA volně přecházet z podpory jednomu nebo druhému - v jednom a tomtéž režimu. Přesně tak to bylo v Kambodži, než jí USA rozbombardovaly, což pak samozřejmě vedlo ke krvavé občanské válce, a ještě i poté USA několikrát změnily stranu, takže lze jistě doložit jejich podporu režimu v té době, kdy by rády režimu připsaly nejvyšší počty obětí, tj. zjm. oběti bombardování. Pro ilustraci jemenské věci dodejme, že USA naprosto bezohledně podporovaly tu krvavější stranu v daném okamžiku, neboť šlo především o to, udržet Kambodžu mimo čínský vliv. Řeči o koncentračních táborech, sociálním experimentu a kanibalismu jsou klasická mediální fikce, řeči o mučení a popravách vězňů jsou jako obvykle separované od shodné nebo horší činnosti druhé strany. Zaujme, že se současná korporátní média nestydí shrnovat do jednoho pytle v Kambodži všechny, tj. Khméry, Francouzské komunisty, Sihanuka, Čínu a Thajsko. Dále rf-hobby označuje způsob získání moci Sihanukem za "nečistý," zatímco u pro-amerického generála článek naprosto takové věci neřeší. Celý tento výrok OSN k Jemenu je tak vnitřním příslušenstvím vnucování amerických vojenských a strategických zájmů: součástí lži, vydírání a nadřazeneckého útlaku. Zkrátka nezodpovědností ve které spolu přistihneme konspirovat USA a OSN. Jistě lze opět zdůraznit, že OSN velmi často čerpá svou politiku ze sobotního Bildu. Ale on ten nedělní by nás také nespasil. Shrnujeme tedy, že pomocí OSN USA vnucují Jemenu svou politiku "upevnění" vojenské přítomnosti v reakci na sílící odpor napříč Jemenskou společností a politikou proti Americké činnosti v regionu a jmenovitě v Jemenu. Dodáme, že jak ve věci "Íránské lodi," tak ve věci vytváření důkazů, nebo zpráv o "zpátečnické činnosti elementů minulého režimu" musí v Jemenu existovat politicko-bezpečnostní agent střední síly, který přímo realizuje americké zájmy, vis-a-vis mluvčí Jemenu (pí:UNPR) * Telafídský monstrpremiér spekuloval o vztazích Korejských jaderných testů (? s činností agentury IAEA v) Íránu: ať už je to jakkoli nesmyslné, noviny to "udělá," a to zvláště v době "plechové huby," kdy většina papírového tisku celého světa otiskuje bezpohlavní autory z jednoho dobře placeného mozkově hygienického doupěte, takže když si straník A přečte v stranických novinách AA něco nehezkého o šéfovi straníků B, kteří čtou noviny BB a CC, přečetl si dost možná článek stejného autora, který v novinách CC očišťuje politika BB od svých vlastních lží, zatímco v BB stejný autor moderuje vlastní obraz dotyčného politika. Velký Telafídský Netanjahod tedy z vztahu KLDR a IRI vyspekuloval, že "Izraelská armáda Írán příliš nezastrašuje, přestože jediná z dvojice přetéká jaderným arzenálem" - což pak obalil zhruba jako kuřecí pařát ve strouhance rétoriky, že "Írán padne na kolena a přijme pokrokové mezinárodní předpisy proudící z Telafídu, jakmile se v této veliké a respektované zemi objeví šlápota ještě respektovanějšího Obamy" - to jste uhád Netanjahode! Nechte si odlít zlatou masku, a pospíchejte na Západní Břeh (pí,RT)
 10. AntiDezi * Dosud Irácký Parlament nezveřejnil ani rozsah důkazů, ani závěrečný rozklad k střelbě ve Faludže - al-Šalan z Anbarského Koncilu (NINA) * Kuvajtský armádní zdroj popírá, že by země najala Izraelské vojáky k ochraně hranic s Irákem, zvláště poukázal na neschopnost takových vojáků právě takové hranice chránit (NINA 18/02 17:10) * Finsko vyšetřuje Britskou loď převážející Bulharské a Belgické zbraně do Ruska (NNA) * mMZ IRI označil řeči MZ a MO Francie za přihlouplé vměšování. Zopakoval, že Íránský jaderný program je čistě mírový, tj. energetický a lékařský. Připomněl po Evropě notoricky známý lidskoprávní rejstřík Francie, jdoucí od mučení až k pogromům a utopeným uprchlíkům, a zde naznačil možnosti a trendy v moderní Francouzské iniciativě. Upozornil své francouzské partnery, že jádrem problému na středovýchodě je notoricky jaderně přezbrojovaný Telafíd, což paralelně potvrdily na př. Kuvajt, Emiráty nebo Pakistán (IRNA,pí) * Prezidentura Kurdýzie popírá "dosazení Alaviho z Irákie na místo centrálního prezidenta." Takové pošpiňování Iráckého Kurdistánu mluvčí označil za ubohé a bezcenné, a zvláště odsoudil snahu představovat Kurdistán jako americko-íránský (dle sektářské libosti propagandisty) port pro manipulaci suverenitou Bahdádu (NINA) * Bahdad ani Erbil nemají problém konat rozšířené meziblokové diskuse ani v Bahdádu ani v Erbilu. Poslední takové setkání s účastí Irákie a Sadristů také ocenilo roli takových setkávání (NINA)
 11. Z pohádky do * Bahrajn prý rozklíčoval teroristickou buňku napojenou na Írán a Irák, snad ne během mučení lékařů, AFP? Mimoto se AFP prokecla, že Líbie právě prožívá protesty proti neinkluzivnosti, jinými slovy kolonialnosti rádoby přechodné, ale těžko přetěžko věčné vlády. 18/2 AFP, že Líbie je zaplavena "letáky." Asi to budou právě všechny politické skupiny, které by byly ochotny účastnit se i s takovými partnery ústavního procesu, ale tak či onak se angloamerickému koncilu nelíbí. A ten má především hlavní slovo nad "přechodnostmi přechodné vlády." AFP opakuje lokální a regionální Libijskou marginalizaci, že jde jistě "o zbytky loajalistů!" (nově o jejich zbytky) (NiW) * Austrálie hodlá vyprodukovat divácky zajímavý papír, který se bude líbit i čistě charakternímu Izraeli. Bude se obírat osudy Britského Agenta X v Izraelských věznicích; jistě pouze psyop k vyvážení zvolání OSN po LP /njn /hladovkářů (pí:NNA) * Dva Bulhaři, jeden z Kanady a druhý z Austrálie studovali v Libanonu. Proto nyní Austrálie a Kanada se vměšují do Evropských věcí, když nabízejí nějaké zákulisní materiály přímo EUROPOLU. Dvě země pokud mají vůbec něco užitečného, o čemž lze pochybovat jak dále ukážeme, by měly být spíše ochotné poskytnout bankovní informace soudům EU a parlamentu EU: totiž je velmi podivné, že Izraelský Netanjahod útok v Bulharském Burkas svým osočením Íránu nebo koho, de facto samotný útok ještě předešel, a že po Izraelských (VZ a) provokacích v Sýrii přišel s rehabilitací neúspěšného tématu Bulharský stát(?). A ti, kteří se hlásí s důkazy, po vlně kritiky na uvedený postup, se hlasí až úplně na závěr, nadto nabízejí korupci v EUROPOLU, tj. vměšování do evropských procesů. Ad instigatum je zajímavé, že by Na př. Libanonský Odpor posílal peníze na útoky proti Bulharskému autobusu ve kterém jsou Židé (nikoli na př. Izraelci) do Kanady a Austrálie, aby pak dva Lidé, kteří jsou v Bulharsku proslulí svými diplomy z Techniky v Libanonu tyto peníze proměnili v "Ďáblův stroj," a ten vhodili u tohoto autobusu nějakému Kanadskému studentu do batohu. A je vůbec zvláštní, že to věděl úplně ihned Pán Netanjahod, až potom Bulharsko, a úplně nakonec držitelé - veřejnosti nepřístupných, protože bankovních - důkazů / technicky vzato, z povahy případu, důkazů vlastně čeho?? Tak podobnou váhu má Britská snaha legalizace dovozu jaderných zbraní Syrským rebelům v EU, a Bahrajnský terorismus. Předbíhaví extremisté by řekli, že už proto, že uvedené otázky marginalizují problémovou roli Izraele v regionu. (NNA) * Nasraláh kondoloval k vraždě šéfa íránského rekonstrukčního týmu Husama Chosnevise na cestě ze Sýrie do Libanonu; upozornil na primární formulaci osočení nad Burkas z dílny Netanjahoda; vyjádřil podporu revoluci v Bahrajnu (ABNA) * Posmrtný soud Magnického bude 4. Března - Soud (RT)
 12. OSN nová a koloniálnější * OSN rozšiřuje frázi "obě strany konfliktu v Sýrii mají na svědomí válečné zločiny" o zbrusu nové "někteří vůdci v Sýrii .." A to jsme chtěli slyšet první větu rozšířenou o třetí element. Mimochodem: nové rozšíření vyprodukované Brazilským Pinheirem je naprosto v souladu s doktrýnou Klintonové, čili zachování administrativní infrastruktury které tato kriminálně vzácná paní naordinovala jak rebelům, tak na př. Francouzské "armádě." Čili pokud by se na př. Izraeli povedlo spustit válku proti Sýrii, vynechávala by letadla - atypicky - regionální úřední budovy, koleje a nemocnice, a pod. A stejnětak lze tento trend "izolace" zaznamenat ačkoli ne precizní v destrukci vytrvale provozované třetím elementem, tj. Londýnskou opozicí, jakmile není schopna velet "opozici," tj. jakmile není schopna inspirovat k okamžitému složení zbraní, což by vedle mnohem rychleji k jednání s Damaškem. Ačkoli místní akční spolky intergují i s ozbrojenci, v rámci možností. Čili Pinheiro má zprostředkovaný ideologický vztah k exaktně třetímu elementu v Sýrii, tj. těm teroristům, které i Londýnská opozice odsuzuje. Hypoteticky odsuzuje, protože krom reklamního "Damašku, čekáme v Dozze" tato opozice s novými propagandistickými kancly v Bronxu nemá a neměla na jazyku nikdy nic. Natož politiku, nebo zájmy; Jak by pak mohla nastolit místo koloniální fasády "moderní" demokracii? Je vůbec absolutně jisté, že nemá v Sýrii žádné kontakty, a že operace v Sýrii se řídí z Londýna a Pentagonu, i s pomocí Brity zkorumpovaného NATO, jak bylo několikrát zaznamenáno. Čili protiteroristické postupy inteligence v Iráku jsou "best fit" postupy pro Sýrii (pí,RT) * MZ IRI Salehi: Šéf OSN zde není od toho, aby svými výroky někoho pobavil, nebo potěšil (IRNA) * Alžírie vytvořila 2012 160k řemesl. prac. pozic (APS) * Pakist. Národ. Fórum pořádá různá předvolební setkání s odborníky a nad problémy lidí; Z Násir registruje zvýšení vměšování (!) stran USA, a také degraduje "karavanu konejnerů" - na př. ve vztahu k Alexandrii a Afganským vykopávkám (?). Velká Muzeální Loupež, nnjv, ale nikoli r. stažení okup.ž. Chalid Ikbal upozorňuje na sankce USA proti Čínským a Běloruským společnostem (NiW)
 13. Karzaí: "není potřeba žádných cizáků / jejich odtažení z Afganistánu odstraňuje všechny záminky k pokračování války a krveprolití, a poskytuje všechny příležitosti k míru, pokroku a rozvoji země" / dále upozornil na kampaň v korporátním tisku ovládajícím Pentagon, která zkresluje bezpečnostní situaci v Afgánu směrem dolů, tak aby bylo lze eventuelně možno žádat v dnešní době ještě i posílení sil USA, dle právě propagandistických plátků a NGO na západě a v OSN; analytikové považují zájem USA o přítomnost v obou zemích na přnjm. dalších 10 let - jehož tajení je také dosti nezodpovědné (BNA) * Japonská umělecká skupina Korea předvedla Korejským celebritám v Peťinském divadle výber z vlasteneckých písní, jako "má zvláštní květina," a podobně. O slušivosti slavnostních šatů paní Kimové zpráva nic neuvádí (KCNA)
 14. Ministr Pakistánu Pro náboženské Věci rozdal peněžité ceny dětem a studentům soutěžícím v malování, vyšívání, aranžování květin a počítačové grafice (APP) * "Dnes jsou všechny školy ve Vazírii zavřené. Co bude budoucností těchto dětí?" - Imran Chan z Pakistánské PTI k roli kmenových vůdců v Pohraničních oblastech (NiW) * Zurnaliste BBC protestuji proti kralovne a medialens (RT) * Předání přístavu Gawadar Číně je čistě ekonomického rázu, a vzhledem k "zaslouženému" stavu Karáčí a roli Pakistánu v regionu, a zjm. vzhledem k přírodnímu zákonu ekonomiky a terorismu by měly regionální země tento Pakistánsko-Čínský ekonomický protiteroristický krok jenom vítat, zvláště, když je čistě kapitalistického rázu, bez zvláštních geopolitických změnových efektů (APP/Zardari) * OSN zada AU o zajisteni pristupu WPF k uzemi Seleky (@PAK, UNPR)
 15. Írán odsuzuje poslední t. útoky v Iráku / mMZ Mimanparz v Ponělí odsoudil tyto útoky, a naléhal, že takové manévry jsou součástí útoku na nezávislost, jednotu, mír a stabilitu této země / Sympatizuje s rodinami obětí v bombových utocích uvěřil, že rozličné politické síly v Iráku dokáží konečně dát hlavy dohromady, a úspěšně překonají současnou bezpečnostní krizi jednáním a prevencí zahr. vměšování. / Vyhlásil neomezenou všestrannou podporu lidu a vládě Iráku v jejich snaze zřídit bezpečnost od teroristických živlů / Dodal, že Írán věří, že Iráčtí velitelé a lidé jsou schopni zlikvidovat násilí a obnovit mír a stabilitu země. Také jsou schopni bránit nezávislost Iráku a svrchovanost, vis-á-vis nepřátelské konspirace! (IRNA)
 16. Iráčtí hraničníci zvrátili pokus propašovat zbraně do Sýrie / v oblasti Dijamýn v Sobotu v 9 odpoledne, zadrželi mnoho zbraní a dva vozy - Zamán Ibrahim * Policie v Karbale zajistila jednu osobu a u ní 15 různých granátů, 74 rozbušek vedle částí vozů další "výbavu" * Útok na pohraniční stanoviště hr. se Sýrií - situace v Iráku se tedy komplikuje, armáda viní z útoku silně pro-americkou AlKajdu (NINA) * Irákie osočuje země v regionu; Maliki naopak volá, aby převládl hlas národní jednoty, osočuje vnější i vnitřní politické skupiny (poznej rozdíl od Irákie) z šíření sporu a urguje média, aby zamezila a nedovolila šíření rasistických, sektářských a násilnických pohledů; Podtrhnul potřebu občanské spolupráce s bezpečnostními složkami (jako kdekoli jinde v aktuální ose zemí) * Řešení některých ministrů (njn Irákie) pro Irák: pryč s Koblerem, pryč s mluvčím parlamentu - pak, že nejsou zvolání politických stran podpory demonstrujícím čistým alibismem a nulovým faktem (NINA,pí) * Koalice Vlády Zákona: žádné známky hlasování o rozpočtu zítra ani pozítří (NINA)
 17. Co posleme do Syrie? * Sefove zahranici EU probrali v Po Britske dodavky zbrani jedne strane OK, dalsi okupacni plany Fr v Mali a Bulharsko-Americky sovinismus (PL) * Rusko pošle do Sýrie dvě letadla humanitární pomoci (SANA) * Lavrov a Kerry se opět shodli tlfncky pouze na formalitách. Od toho jsou také lídry velmocí, a nikoli šéfové mezinárodních procesů, jak se dodnes díky struktuře OSN můžeme domnívat (pí:SANA)
 18. Gensek fronty Polisário odsoudil "přísné" tresty 24 ze skupiny Sahařanské nezávislosti Gdeim Izik (APS) * Lanští námořníci zachránili 32 lidu Mjan z potápějící se bárky (RT) * 3 osoby zabity v protestech v B'déši proti ostrakizaci Muslimů skrze represi hnutí Islámského Hlasu; která slouží tamní vládě v rámci posluhování USA proti Pakistánu a tak i Číně; "naše" média věc chtěla skrýt jako náhodné demonstrace na podporu vykonstruovaných procesů, naopak anglofonní média v regionu pokládají vývoj v B'déši jako hlavní náhubek a cumel pro Indo-Muslimské populace. Indové pak asi takový Hlas Ameriky (rádio) vnímají asi s takovou nechutí, jako jihokorejci, nebo češi ten rozhlas svůj (IRNA,pí) * Tehránská UNI Džihádové Kultury podepsala memo se Salahedýnskou UNI v Irácké Kurdýzii, která byla založena `68 v Sulajmanii, ale `81 byla přesunuta do Erbilu (IRNA) * Halki: "Ekonomika je stabilní, není třeba se o ní strachovat" / dále zpráva mezi hlavní fronty v Sýrii počítá zásobování chlebem, palivy a opravu, ochranu infrastruktury a služeb (SANA) * Tadžičtí komunisté oslavili Korejskou revoluci ve vřelém dopise "straně a Kimovi" (KCNA) * Raúl Kastro gratuloval Ekvadorskému prezidentu k znovuzvolení, zvolal k emblematickému upevnění vztahů (PL) * Írán a Japonsko posílí parlamentní vztahy / nový Japonský vyslanec potvrdil nutnost parlamentní spolupráce, a zapřísahal se na harakiri, že rozšíří vz vz z jednoho konce světa na druhý a z nejhlubší studny přinejmenším na Měsíc. Zvolal po rozšíření parlamentní spolupráce mezi Íránem a Japonskem (IRNA)
 19. Afghánský prezident kondoloval k úmrtí Saúdského prince (KUNA) * Členové NA vč. Nudžaifího vzdali poctu zesnulému Saudově princovi Sattam bin Abdulazízovi (NINA) * Národní dialog komunikující s Každým Občanem: základ každého řešení v Sýrii; mluvčí národního sněmu Laham (SANA) * 10 občanů podalo žalobu na uprchlého soudce Mehdata dle nového Zákona / Zprávy o zneplatnění jeho trestnosti výnosem premiéra jsou pochybné od té doby, co NZ explicite zahrnuje Mehdata jako trestuhodnost a nikoli njv. ctihodnost (NINA,pí)
 20. Tajemny Irak Anbarský Koncil žádá odhalit výsledky šetření střelby ve Faludži * Po útocích v Bahdádu přijala bezpečnost řadu vyjímečných opatření - kptplk Atija, okr. Dijala (NINA) * Džafári propral s Malikim vývoje v politické sféře (NINA 12.2. 08:37) * Al-Hakim se setkal s náboženskými autoritami v Nažáfu, spíše "donášel" než "vyzvídal" * Šéf FPT zvolal na bojkotéry z Koalice Irákie aby se vrátili do svých funkcí, a nepodváděli občany * Mesári z Irákie se domnívá, že výbuchy v Bahdádu mají odvrátit mírové plány demonstrujících. Zatímco spíše rozvrátit, a umožnit zahr. intervenci (NINA,pí) * Kurdýzký njv. lídr Barzani se setkal s / dalším / šéfem njv. Islámského Koncilu Adel Abdul-Mahdim. Obě strany zvolali po "potřebě úspěchu politického procesu a demokracie v Iráku (zde nás použití slova neodpuzuje, p.pí), a kroky vstříc nové fázi směrem k harmonii, jednotě a základním službám pro občany" (NINA)
 21. Policista od antiexplozivních pyrotechniků zabit v Ramadi, Neděle - nedochvilnost * 17.2 Bahdád 18 mrtvých, 90 raněných * Rakety Z-Z vyšetřeny v Tikritu * Liga za osvobozeni Iraku (?) oznacila Iracky soud za zpolitizovany (17.02 20:02 NINA) * SANA hlasi ze vysoci postaveni alNusry jsou mezi padlymi (SANA)
 22. "V žádném případě nemohou Afgánské síly žádat podporu ze vzduchu od cizáka" - Prezident Karzaí v reakci na "valitel NATO říkal valiteli NATO," že za smrt 14 civilistů vlastně může Afghánská Národní (BNA) * Nekonecny pribeh v Egypte se lehce a citelne odrazi v statistice nzm. (pí:PL) * Softvarový šéf Kaspersky žádá žalobou po únoscích syna stejnou částku jako oni žádali po něm, protože prý "stejně syna ztratil" (RT)
 23. Kobler ods. nedelni utoky v Bahdadu (UNPR) * Americká ambasáda odsoudila Nedělní útoky v Bahdádu, ale nejprve si je nechala odsoudit v OSN, aby nebylo zjevné, že je zařídily USA, jak už tu jednou doufejme mylně padlo o KI. Ovšem hanebné to bylo! Vykopala již Americká ambasáda zabagrované vojáky? A co chemické zbraně, byl to opravdu Sadám, nebo příliš Buš? Pardon, vlastně sankce a z toho plynoucí nusrifikace sporných oblastí osnoidními rojtrizovanými šababisty (NINA) * Težké deště a Povodně způsopily destrukci v Brazílii (PL) * Njm. 10 mrtvých v Indonéských sesuvech (RT)
 24. *** "Je lepší pro Irák otevřít nové vyhlídky se Saoudem a Turkem, aby se rozpustil překážející ledovec" - Faleh al-Sári; "návštěva (u kondolencí princi) byla dobrým impulzem v Iracko-Saudskem porozumeni ohl. některých otázek, které se týkají Arabsko-Islámských zájmů, a které vyřeší mnohé ve vztazích na regionální úrovni." (NINA) * Dle J al-Bateeka se Irácko-Saudské vzvz zlepšují, zatímco Turecko, nebo Katar prý nejsou cst. aktuálně příliš nadějné; ještě neumí obracet HnP (NINA) * Saudský diplozdroj: Podepsána dohoda mezi Irákem a Saudií o výměně vězňů / nebo jak říkají korporátní média ke Kampučské historii, a zvláště "čeští" dizidentovivovevové "muklů" (NINA) * Irácký MZ ocenil expertízu Holandska v zmd.-tchnl. vztazích (NINA)
 25. Bahdad prio * EU podporuje všechny strany v Iráku, ale žádnou , pokud nerespektují mzn obligace, ústavu (bez toho "žádnou" by si EU vytvářela základnu k vměšování, p.pí). EU žádá radikální řešení (formulace se v Kurdýzii ujala, p.pí) a předevšetkým dialog. EU přidala, že nutně bere Barzaniho názory za důležitý díl stavebnice (NINA) * Někteří Mozulští demonstranté žádají nečekaně stornování ústavy; což jistě povede k likvidaci všech občanských smluv tč.; a je tedy ohrožením bezpečnosti Toxoplasmotického Mileniálního Impéria Tibet (NINA)
 26. OSN odsoudilo útok proti Šjítům v Pakistánu; bezpečnost Baluče je v tvých rukou, revoluční soudruhu OSN! Posvěť se ó velká mano intervence z rozsahu "odpovědnosti chránit," kterou všechny předchozí dosažené mezinárodní zákony popírají; a které ostatně se velký xenofób Odpovědnosti Chránit snaží svou nadvládou Zrušit! (pí:PL) * Celostátní protesty proti masakrům v Kvétě; ženy opět nepohřbívaly.. (NiW) * Dokonce Francie zvolala "bojujte proti..." / ehm. dokonce Francie zvolala "Pakistán musí chránit své občany" (nepřipomíná vám to něco??) "náboženské menšiny" (sakra, co jen..) "a bojovat proti svým teroristům" - no řekněme vměšování, z kraje huby, a co to připomíná, to je jasné (KUNA,pí) * Premiér Pakistánu: blahobyt menšin"je" nejvyšší prioritou ; vměšování bhž. nrg. (APP)
 27. Německo, Švédsko: první linie opozice Britským zločinným myšlenkám na vyzbrojování "Islámských mučedníků" v Sýrii (RT) * Námořní Velitel BGen Sajári označil Íránské NL ta nejsilnější loďstvo regionu; Ministr Obrany Vahidi (osočený genocidním aparteidním Telafídem z posílání batůžkářů do Argentiny za jediným účelem, a to zničením "Regionální Správy Židovských Důchodů!") popsal roli takového námořnictva za klíčovou proti konspiracím zvl. proti j. pobřeží, a podtrhl schopnost zastrašit nepřátele, na př. Americké LL, díky raketové ultranadkapacitě, která bude ještě dříve než brzy zastrašovat i potenciální alianci Rusko-Indie-USA-Čína, takže si dají všichni pozor, aby Írán brali jako rovného k rovným (IRNA) * Prezident Zardari citoval u debat s Pal. Abásem z Kaid-e-Azama, že "žádný národ, žádní lidé kteří chtějí jako národ dávat smysl, nedosáhli ničeho bez velkých obětí, tak jako Arabové v Palestině činí" (APP) * Írán hledá udržitelnou bezpečnost v celém regionu - NG Sajári (IRNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama