NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 22.2.: Severokorejský delegát uvedl v Ženevě, že Korejský test byl "Sebeobranou proti hrozbě USA"

22. února 2013 v 16:10 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Zpráva OSN/UNAMA krom toho, že "dronové útoky souloží se zákonem," pardon, že "jsou v souladu s humanitárním tímto," udává, že za rok 2012 Drony povraždily 2754 lidí v Afganistánu, a 4805 zranily. Zpráva UNAMA je něčím, co absolutně uzavírá kapitolu OSN, a tato firma nezaslouží do budoucna více pozornosti, než žvásty USA a dalších Pritů. Upozorňujeme, že čtenáři rozhodně nesmějí na tuto zprávu OSN reagovat terorismem, ale zatnout zuby, a OSN zničit všemi dostupnými lidovými prostředky; stejná zpráva napočítala asi přes 2500 obětí nástr. sil. zařízení v Afg. (PL,BNA,pí) * Severokorejský delegát uvedl v Ženevě, že Korejský test byl "Sebeobranou proti hrozbě USA" (NNN)
 2. Irak prio * Konvergence mezi Národní Aliancí a Kurdistánem je důležitá pro schválení rozpočtu - Ali Al-Silah VZ (NINA) * Barzani: "V Iráku koordinují větve AlKajdy, jako v dalších Arabských zemích!" * útoky na hranicích * pokračování zpochybňování (NINA,pí) * Medhat al-Mahmoud pravděpodobně ani nebyl v exilu. Pouze si odskočil do USA, a když se vrátil, přišel jen o zvl. pověření ne o místo (NINA)
 3. EU podpoří program OSN pro Palestince uprchlé ze Sýrie do Libanonu (NNA) * Lavrov: Hlavní je dialog; Slova musí být doprovázena akcí (RT) * "Nebudu se účastnit vlády, pod níž policie bije lidi" - Bulharský Borisov po rezignaci na premiéřinu; český energetický gigant se pravděpodobně dobrovolně ze země stáhne (NNA,RT) * AlKajda i v Bahrajnu - výskyt silniční nástr. zařízení; MV naléhá rozsáhlé šetření ve věci potlačování ústavních práv (NNN) * Íránský prezident označil Ír.-Pakistánské vztahy za výborné, bratrské, optimistické v barterovém trhu v hovoru s MV Malikem. Ten ubezpečil, že Paki se totálně snaží vykořenit teror a nehumánní smečky ze své půdy (NNN) * Mjanmar a Indie souhlasí o nutnosti zrychl. realizaci společných dopravních projektů (NNN) * Delhí: jihoasijský ASEAN jednal na př. o klimatické, potravinové krizi (PL)
 4. Alžírský parlamentní komisař pro zahraničí se účastnil Středečního zasedání Majlisu /parl./ v Tehránu (IRNA) * Alžírský MZ ohlásil připravenost své země restartovat mediaci po ukončení Francouzských (dle protikolonialistů v Paříži) intenzivních vyhlazovacích operací; Maliský pučista zase troubí na druhou stranu, že bude brzy "vymalováno" (APS) * Francie se vměšováním do věcí Tunísie omlouvá za vměšování, jak milé, berme to tedy jako doznání a omluvu (KUNA) * 66 SPLM zabito v Súdánském BN v rozbrojích na hranicích, Charúm označil konflikt za ohrožení mírových závazků obou zemí (NNN) * Náhled Egypta na řešení v Sýrii je blízko tomu Íránskému - mMZ Mimanparz (NNN) * Íránský vysl. pro Turecko B Husejnpour řekl, že Syrská krize nemá žádné vojenské řešení, a že pokud by ti, kteří podporují teroristy v Sýrii, reagovali na rady Íránu, nedošla by situ v Sýrii tam, kde je /a nelze rozhodně věc zjednodušovat, že došla k tomu, že u prezid. paláce spadly dva granáty, jak dělá reuters; i kdyby to něco signalizovalo/ (NNN)
 5. Filipínské Nár. Centrum Katastrof uvedlo, že tropický přechod počasí ovlivnil 17000 rodin, 735 rodin pak zůstává v evak. centrech (NNN) * Nové případy Dengeho horečky a KA na severu Keni (NNN) * Kameron označil dosavadní vztahy koloniální země s Indií za ostudné, vzpomněl na masakr stovek civilistů v 20. letech; v rámci širší psychologické kampaně Británie-Francie, zjm. jako reakce na Hollandův úspěch v Řecku, "takže už je všechno zase OK" a Londýn, Paříz a Nujok jsou nové a lepší! Ba, dokonce český koloniální premiér se omluvil za koloniální útlak čechů, následován proti-žižkovskou fanfárou státního rozhlasu. Což o to, i v Šalala stačí považovat a označovat Americké nic za omluvu, protože nic jiného než mlčení k vlastním zločinům po USA nejde žádat, a více platí co se o USA říká, než co říkají USA (RT) * Angola a Brazílie chtějí spp. v zbrojním prům. "Především si všímáme konfliktů v Africe, které způsobily enormní ztráty na životech, uprchlictví, nevratné pošk. ekonomiky" - Van-Dúnem; "Myslíme, že i ostatní zaujaté země by měly přispět k založení politického pořádku na středovýchodě a v jiných částech planety," řekl (NNN) * Jaderný test dokázal světu, že KLDR dělá, co je odhodláno dělat, a nenechá si do toho mluvit; rozhodně ne Amerikou - mluvčí během oslav v Peťingu, kterých se účastnil lid od vojáků až po odbory (KCNA)
 6. Reklama * KCNA 19/2 Kubánské vyslanectví v KLDR zajímavý proslov k výročí Kim Čongila (pí) NNN 20/2 zajímavý článek o zatčení 2 žurnalistů a kreslíře v Palestině (pí) * fpar * spar, vyse, reklamuj IRIN * "Dva roky od začátku Libíské .revoluce, jedna z .hlavních humanitárních otázek čeká řešení: vnitřní uprchlictví cca. 60 tisíc Libijců obviněných z blízkými vztahy na .Kadáfího režim a páchání .přestupků během 9 měsíčního .konfliktu" - 19/2 zajímavý článek na IRIN a NNN, vybavený mimikrou pro širší publikaci v cenzurovaných médiích jkk typu (pí)
 7. Reprezentace Kurdýzie obnovila opět normální funkci Hlavního Sekretariátu koncilu ministrů, poté co byla nejméně 6 měsíců blokována. / Úřední staršina řekl Irácké Národní Tiskovce /NINA/ "Zastupitelská Kancelář začala pracovat přirozeně na různých polích mezi Bahdádem a Erbilem." / Zdroje vypíchly, že Dr. Farhad Nematallah, náměstek Hl. Sekretáře Koncilu Ministrů byl navíc zvolen aby prohlédal zastupitelství. / Stojí za zmínku, že plnohodnotný obrat mezi Bahdádem a Erbilem se udál v současném aktu zápletky, zvláště po oznámení Kurdistánského Prezidenta Masouda Barzányho, o konání rozšířené meziblokové konference s šéfy politických bloků později tento měsíc v Arbilu, aby zkonsolidovali své rozdíly přijatelnou formou, a zajistili tak svým blokům novou dohodu (NINA)
 8. Kurdský poslanec vylučuje schválení Rozpočtu // Čvan Mohamed Taha pokládá v současném aktu zápletky schválení rozp. za nemožné, v čemž dle něj hlavní roli hrají "vlivy politických rozdílů." / Pro agenturu NINA uvedl, "Kurdistánská Aliance má požadavky k rozpočtu, které nejsou tvrzeními, ale právy," s dodatkem "že nejdůležitějším právem je podíl 17% rozpočtu, a plné proplacení útrat Pešmergy, která je součástí obranných vojsk Iráku, dle Ústavy." / Vysvětlil: "Provincie také požaduje vyrovnání daní z cizích těžařských společností operujících v regionu, protože olejové importy jdou zpět federální vládě, a neshoda ve Finanční Komisi je k množství alokovaném těmto společnostem." / Taha nejmenoval, ale obvinil některé bloky že používají rozpočet k politickým důvodům , a že se tedy tyto bloky"pokoušejí útočit na Kurdýzii skrze rozpočet." / Njv. část sporů k rozpočtu je nad požadavky KI a KA, dle NINA (NINA)
 9. Iraki secu * Další bombový útok na stejný ropovod - Irák (RT) * Kurdistánský Patriot Barham Saleh diskutoval v Erbilu s OSN Koblerem; Jeden z šéfů Islámského Koncilu v Iráku al-Hakým pak v jednání s českým vyslancem podtrhnul, že dialog je cestou pro všechny světové konflikty; Kurdýzký premiér Nechirvan Barzani pak ocenil práci OSN Koblera, což jistě ukazuje jistý bezpečnostní rozměr Koblera pro Irák, resp. požadavků na jeho odvolání od určitých bloků, které snadno směníme za požadavky MKO (pí,NINA)
 10. Syr secu * OSN tvrdí, že Sýrie odmítá pustit Turecký ČK do Rebelských oblastí; Jistě, poté, co byly veřejné plány přesně pod touto zástěrkou vytvořit "nárazníkové pásmo," a poté co Turecké sanitky rozvážejí někdy zbraně? Na př. k sebeobraně v blízkosti fotbalového stadionu, řekněme sebeobraně směrem k prezidentskému paláci, jak správně podává Katarský MZ! Pokud je tak důležité dostat humanitární pomoc do "rebelských zón," pak nechť a) pustí rebelové SNČK do těchto oblastí a nebo b) nalezne OSN nějakého zprostředkovatele, který zajistí neutrální kanál mezi Tureckem a Rebely okupovanými oblastmi, které tito osadníci úmyslně odřezávají od všech státních a humanitárních služeb, a vystavují jejich obytné plochy nebezpečí svými provokacemi, a terorizují silniční komunikace atd. Za A nebo za B, pokud se nehodí ani jedno, nelze naprosto považovat nějaké právě Turecké dodávky nějakým právě Rebelským oblastem za jakkoli důležité, protože pak taková žádost nerespektuje povahu konfliktu a oprávněné zájmy obou stran, ať už jenom deklarativní (NNA)
 11. Dezi, Antidezi, Dementi * Írán kategoricky odmítá tvrzení informačního koncernu ALAR, že se účastnil jad. testů v KLDR (PL) * Vztahy mezi Filipínami a Malajsií "více než výborné" - Harry Roque, FUNI (Roy,PL) * Zákaz adopce Ruských dětí se týká pouze občanů USA, s Norskem žádné problémy nejsou - Peskov (RT) * Reuters s odk. na fikt. zdroje popisuje "boje z Damašku" zblízka, se zvl. důrazem na sugestivnost obrazů v nadpisech, a intimní pojmenování míst, věcí a lidí, z perspektivy "útočníků" (na Damašek). Svou propagandu pak ukrývá zvýšením výskytu "retro" přepisů ruské diplomacie, resp. jejich obnaženým "tvitováním." Na př. "Rusko varuje obě strany před vojenským řešením (nikoli před pokračováním) které bude destruktivní pro obě strany (bude, nikoli je, pro obě, nikoli pro všechny)" (20/2 pí,RT) * Obama zvolal na republikany aby zakrocili proti konskemu masu, zautomatizovali rozpocet a mobilizovali ve veci FBI (Soya,RT) * Čína potvrdila, že obvinění z počítačových útoků se v dnešní době nemůže zakládat na původu IP adresy ze které přichází pokyny zloducha; což bylo dokázáno (RT) * Dva granáty dopadly v úterý poblíž jižního plotu Tešrýnského prezidentského paláce v Dmsq, zanechávaje mater. škody - Úžasné, demokracie přichází! Jsou to Američané nebo AlKajda? To je jedno, už se blíží jejich čas! Úžasné! A co Izrael? Ten se pak přidá? To je jedno, už přicházejí! (NNA) * Další mlha k Hollandovu "fópá" v Grécku: Britský Kameron slíbil Indii spolupráci v šetření Anglo-Italské zbrojařské korupce (NiW) * Kamal Sádi (VZ): Irácká vláda nesponzorovala žádnou Bahrajnskou opoziční konferenci; ale "v Bahrajnu je volání po demokratizaci a Vláda Zákona je podporuje" (NINA) * Parlament potřebuje tak dva týdny k schválení rozpočtu - Faleh al-Sari /OB/ (NINA) * Saudie obnovila leteckou dopravu s Bahdádem; Barzani vnímá operace větví AlKajdy v Iráku aj. arab. zemích (NINA) * je otazkou, zda njde pouze o krunyr ze slov: tj. jak objektivni * Úplně stejně jako k Tunísii vykrucuje se Francouz k Hizbaláhu a Bulharsku a Brit si z něj "omluvami v Indii" utahuje. Prý, že "nechce zařadit hnutí na seznam teroristů," ale, že "musíme počkat na součástky Bulh. vyšetřování," než budeme jednat. To jsou mi novinky! To bylo vše co Francie chtěla říci? A já myslel, že Kanada a Ti druzí mají již jasné důkazy? A nakonec prý "nelze na Hizbaláh sahat, protože je součástí Libanonské politiky, a tam je třeba stability." Tak pak bych vyšetřování vůbec zastavil! Nebo lze dát na seznam celou Libanonskou politiku, a zvolit v Telafídu tranziční těleso které nepoškodí administrativní infrastrukturu, což? Trochu to zjednodušme: naprosto ubohým, smyšleným exponováním Hizbaláhu jako teroristického hnutí (když člen hnutí provedl čin, nevedlo ho k tomu zákonitě hnutí) se Izrael pouze pokouší legitimizovat historii svých loupežných a genocidních válek proti jedné zemi regionu. Tj. když z jakýchkoli důvodů řeknete, že Hizbaláh jsou teroristé, říkáte pouze a jen to, že Izrael "měl právo" dělat s Libanonem vše, co s ním dělal. Nic víc jste tím neřekli (pí,KUNA) * Ban Kimoon nikdy neřekl, jak tvrdí informační koncern WP, že "Írán skrývá vývoj jaderných zbraní za hovory G5+1" (IRNA) * Vysl. IRI v Srbsku řekl, že Írán bude pokračovat v technických hovorech s IAEA v Kazachstánu, a že IRI nepochybuje o hovorech G5+1, a IRI je vždy připravena vyjednávat pod podmínkou vz. respektu (IRNA) * Demonstranté na Srí Lance požadují odškodné před Íránskou ambasádou, za špatně obarvené sošky Buddhy Íránské výroby, což považují za náboženskou urážku, nebude-li reklamace promptně uznána (Rog,IRNA) * Policie Zimbabwe varovala aktéry, aby do voleb nepořádali utajené kongresy a "nerozdávali nelegální komunikační zařízení" (NNN) * Premiér Tunísie oznámil rezignaci poté co nedokázal sestavit přechodnou technokratí vládu - no není to dezinformace? (NNN)
 12. Mir 1 * Karibik zada lepsi spolupraci s USA ohledne pohybu malych strelnych zbrani (PL) * Arménský prezident Sarksjan byl znz. (NNA) * Od r. 2009 ostře stoupl turismus do KLDR z asi 50 zemí vč. EU; KLDR nabízí destinace letecké i cyklistické: hr. oblasti, Paektu, Kumgang, Čilbu nebo Peťing, Rason ECO (KCNA) * Irácký MZ Zebari ujistil mzn. komunitu že se snaží propustit Francouzského novináře a Britského špióna Dandýho (NINA) * Hlava Irácké Kurdýzie s vysokou delegací byl v Moskvě (NINA) * Alžírsko-Španělský obchod je čdv. důležitý - šp. vyslanec Martinez (APS) * Pakistánský premiér popsal jako podstatnou pro mír a rozvoj regionu roli médií a spolku SAARC (APP) * "Írán vynaloží všechny síly, aby začlo jednání v Sýrii" - mMZ si dále všimnul i extrémně (-a pouze?-) nebezpečných postupů ppg'ých Londýnem, byť nemluvil adresně (SANA) * Již přes 2000 ispánských firem působí v Íránu - M.S. (NNN) * Malajské Linky plánují společný letecký podnik s Indickým dopravcem (NNN) * Šéf OSN volá po "právu a rovnosti" (UNPR) * EU zrušilo zákaz cestování pro Zimbabské ministry ZP, "důvody nepokračují" (NNN)
 13. Irak s nadhledem * Jamal al-Batyk z Bílého Bloku zvolal na Íránské autority, že repatriace drogových dýlerů nijak nespěchá, a že se ještě jistě připomene. (NINA) * Nezávislý posl. Sajádi vyzval vládu k zatýkání poslanců a střelbě do demonstrantů a Jamala al-Batyka nazval agentem Kataru, Saudie a Turecka, které navrhuje rozstřílet hned po Kuvajtu; Premiér mu poslal diplom s čuňátkem již s předstihem (NINA)
 14. Další události míru * Kolumbijská vláda pokládá příměří za minimálně stejné hodnoty, jako agriformy (PL) * Členové Malajského sejmu popř. Kimyounovi dobré zdraví a vyšší úspěch v jeho zodp. práci, u výročí 71 nar. Kim Čong Ila (KCNA) * Vých. Timor aktivuje mzn. spolupráci s KLDR, která je v kvantu oborů bohatě zkušená - prezident Teur M R * Rusko, Ukraina, Estonsko a Kanada pak dokončily svou účast (KCNA) na kresobruslářském utkání v Peťingu * EU vítá dobrou úroveň konání voleb v Arménii - MZ Astonová (KUNA) * Turecko trvá na expanzi vzvz s Líbií ve všech oborech (KUNA) * Šéf NB IRI Buružerdý: Parlament trvá na rozvoji přátelské spp. s Rusií (IRNA) * Libanon plně podporuje Ruský přístup k Syrské krizi! - MZ Adnan Mansář (SANA)* Přístav Šahíd Radžajý slouží přátelství států regionu s Íránem (NNN) * Turecký MZ Davutoglu navrhuje investice do Středního Východu (NNN)* Bangladéšský premiér vyzval svůj lid k jednání a spolupráci; na náš vkus je však poněkud "vybíravý," aby jej někdo poslech (NNN)* Příští měsíc na kf. BRICS se očekává vysoké setkání Číny a Indie (NNN) * 3000 angolských prchlíků stále žije v Namíbii (NNN) * Maroko získalo úvěr od WB na modernizaci cyklu tuhých odpadů (NNN)
 15. Krimi * Reuters ještě stále rozmazává celkem jasný, sériový případ politizovaných soudů a korupce v USA: ruskou židovskou knihovnu a nároky Spolku Amerických Druidů na dědictví po stalinistickém Schneersonovi (RT) * Syrská SANA potvrdila oběti na hráčích Syrského fotbalu (RT) * Souhrnné poškození infrastruktury v Sýrii zatím vyčísleno na 198 miliard KČ (NNA) * 4 Ozbrojenci Unesli se zbraní v ruce 12 letého chlapce v Ramlet al Bajda, NNA neudává barvu vozu Nissan Sunny, který to byl, výslechy svědků neskončily (NNA) * 3 podezřelí z členství v TTP zatčeni po útocích v Karáči (BNA) * Turecko honí "radikální" Osvobozeneckou Lidovou Frontu, kterou USA pokládá za teroristy; Indie jistě souhlasí (NiW) * Pakistánský Premiér nařídil exemplární a tvrdý postup po dalších útocích v Kvétě (87mr) (IRNA) * Okupanti zranili v Hebronu 20 lidí, kteří přišli podpořit hladovkující a stávkující vězně (NNN) * Zbrojařský konglomerát BAE urval milionovou zakázku v Ománu, bude dodávat zastaralý šrot vhodný k cvičení a kopírování za rozumnou cenu (NNN) * USA a Okupovana Korea probraly moznosti reakce na to, co KLDR nazyva pro mir nutne odstrasovani, a cemu oni rikaji "rostouci hrozb y " (NNN) * Tanzánský prezident odsoudil vraždu kněze v Zanzibaru, 3 jsou ve vazbě (NNN) * Jižní Afrika zdůvodňuje potřebu Jaderné Energie doktrýnou energetického mixu; odpůrci naopak lobují za devastační uhelno-ropný průmysl anebo další skrz naskrz prolobované "zelené alternativy," které postrádají se zelení lbvl. vztah, a hlavně urvou komu co do kapsy svou mixózní novostí a neutralitou. Prostě Jižní Afrika a Francie; Dále se o sociálním rozměru energetiky jistě jedná v příliš nadregionálním a neosobním BRICS (NNN) * Malaví protestuje, hrozí zavřít letiště, vláda se vymlouvá (NNN) * Keňská Armáda odsoudila popravu Keňského vojáka zvláště pro-americkým AlŠabábem, který jistě dále trvá na požadavcích po 3. zemi, vyhrožováním nad rukojmími 2. země (NNN)
 16. Další události míru II / zlobive staty se napravuji? Ovsem dovolit pochybovat si rozhodne mohu: nejsem Buh * A co Libye? Kamaradi Kamaradu "Druhe Tvare Jiz?" (pí) * MZ Hajty označil výroky úředníků OSN o Hajty za odtržené od reality /tj. vměšující se a americké?, p.pí/ (PL) * Francouzský Facelifting I: piráti požadují 20 milionů za rukojmí v Nigérii (RT) * Hollande potvrdil sedm unesených Francouzů v Kamerunu, a pouze skupina je z Nigerie. Zvláštní jak lze rozmáznout zprávy, když AFP řekne náhodou něco jiného než Reuters; opakování zdarma: docela laciná "pleťová maska" pro koloniální diktaturu (NNA) * Indie, Afganistán a USA souhlasily na konferenci, že budou konferenci opakovat; brzy po konferenci je znát, že pouze USA po ní upravily rámec protipakistánské propagandy ; a odnesly to útroby BNA (pí,BNA) * Kameron se omlouval v Indii, nikoli v Kašmíru, za koloniální zločiny; pprh. provokace? (pí:NiW) * Česká Republika hodlá poslílit diplomatickou reprezentaci v Kurdýzii; Haló noviny a další zdroje balamutí čtenáře, že "USA Kurdýzii opatrně uznávají"; A když už nemůže plakat nad utrpením Německých kolonizátorů nový prezident, zaplakal pohotově Český Premiér. Čest jeho památce! Hitler mu to zaplať. Zločiny německých občanů v českém pohraničí zasloužili exemplární trest; a repatriace cizích občanů není ani odsun, ani vyhnání; A pokud se někomu něco stalo, neexistují k tomu důkazy. Naopak důkazy, že existuje mohutně financovaný zájem propagovat extremistický německý pohled, spojovat neofašismus s východním německem, a převracet historii, ovládnout české úřady a média: takové důkazy jsou (NINA) * Zpráva "Protikolonialistických skupin" v Paříži je Francouzské koloniální výroby, a tak necitujeme; Je to jako socialisté ve Francii - také jsou to naprosto normální nacisté, jako zjm. Britská vláda (APS) * Írán posílí spolupráci s OSN ve věcech životního prostředí - memo (IRNA) * Facelifting II (ještě levnější než ten francouzský): Britský premiér se v Indii neomluvil, ale popsal sto let staré Masakry v Indii jako "ostudu"; A kdo se bude stydět pane Kameron? Vy? (IRNA) * Írán opakuje, že mírové operace a operace udržení míru se nesmí zneužívat pro vojenské zásahy; zveřejní OSN celý dronový vzorek? Když už je ve věci právně nekompetentní, resp. součástí zbrojařského průmyslu? (IRNA) * Facelifiting III (za vzniku užitečného odpadu): 250 obchodníků z Austrálie vyrazí na Střední Východ; tj. zjm. Egypt aj. (NNN) * OSN prosazuje Bolivijsko-Peruánsko-Americkou plodinu Kvinoa, vyhlásilo tento rok jejím rokem (UNPR) * Nevěříme: ohromné peníze rozkradeny v Mozambiku (kulisy po faceliftingu) / stovky Mozambičanů loví nosoržce (pravda možná ano, ale zásadně, kdo je kupuje) ICC míří do Tanzánie (teď to Britům, Francouzům a Reuters sluší, že? A Indie má radost, Ban Kimoon rovnost, a Afrika spravedlnost) (pí,NNN) * Dle Chartúmu jsou postupy USA na mír mezi Súdány rozkladné, na př. způsob konání charitární konference (NNN) * Protivládní zahraniční agentura NCA žádá demokraticky Zimbabskou vládu o odkladu referenda o ústavě; Prý jsou stejně jako NCA všichni občané velmi překvapení nenadálým oznámením ústavního referenda, a potřebují si ústavu v klidu v rodinných kruzích přečíst, protože noviny a důvěryhodné veřejné osobnosti opět nefungují, jako všude v Africe, a člověk potřebuje právě zhruba asi dva měsíce aby složitou a sáhodlouhou ústavu vůbec dočetl; Proti gustu; jen aby se takové odklady nevymstily (NNN) * Kde všude se mediální "hromadné znásilnění" ještě zjeví? No v Británii určitě ne. Nově v JAR; že by Reuterizovaný podvědomý útok na BRICS (NNN) * Kašmírští spustili dnes končící stávku za návrat těla popraveného politického vězně, resp. náhodného rukojmí zlikvidovaného v rámci kolektivního trestu justicí v Delhí (NNN)
 17. Jakž takž se vešlo * Nzm. v rusku je relativne stabilni (PL) * Emir Abdelkader, zakladatel moderního Alžírského státu, básník a učenec - třeba to o něm prohlásili účastníci semináře v úterním Alžíru (APS) * Pakistán navrátil domů v r. 2012 skoro 100 tisíc Afgáců; neprotestovali, tedy pokud zrovna nedostali ošizenou svačinu (NNN) * Turecké město Samsun přivítalo díleček žlz. proj. TRACECA, účast Ruska i Bajdžánska (NNN) * Kazachstán otevřel zásobovací kanály evropským (am/mimikri) okupačním silám v Afganistánu; nutně (NNN) * JAR a Egypt posílí obchodní vztahy (NNN) * Angola, Brazílie založí společnou bezp. komisi (NNN) * OSN pochybuje o rozsudcích nad 25 Sahařany v Maroku; ti prý házeli kameny na vojáky rejdící po jejich vyhnaneckém táboře (NNN)
 18. Líbí se * Boliviský Morales vedl do Nujoku regionální obchodní delegaci za Kvinua (PL) * Investice do Kultury a Mládeže je zárukou jasné budoucnosti - Timor Šáh Izkael, předseda koncilu afgánské mládeže (BNA) * Karzaí a mladí z Badgízu řešili kk. ekologické otázky a implementace (BNA) * Afgánistán, JAR okoření jaro seminářem k tradiční medicíně (BNA) * Mzn. veletrh mléka v Oránu otevřel v úterý, obchodní veletrh zpracování potravin pak 9-12 Dubna v Alžíru, Pins Mtm. (APS) * 9. Mzn. Energokonference začala v Tehránu ve Středu (IRNA) * Egyptský Prezident přijal pozvání Zardariho do Pakistánu na 18.3 (IRNA) * Mzn. knižní vlt. 23.2 - 8.3. v Muškátu; volný pro studenty 27.2 (NNN) * Memo - Emiráty budou socioekono rozvíjet Bahrajn (NNN) * ASEAN v Bankoku zřídí první výukové centrum k orientaci v zásadách a směřování bloku ASEAN (NNN) * "Zlepšení v bezpečnostní a politické situaci umožňují OSN přesunout více operací z Mogadišu během násl. 12 měsíců," řekl sekretář Tajé-Brúk Zerihoun (NNN)
 19. Směs * Kuba slibuje Mozambiku pokračování úspěšné a oblíbené Literární a Vzdělávací spolupráce; i v Angole je Kuba "Umělecky" aktivní (PL) * Olejomalba "mezi výrobci Rjonžských CNC strojů" je k vidění v Korejské Národní Galerii (KCNA) * OSN nezaznamenala výchylky z mírumilovných demonstrací v Iráku; Odvolávám podezření Occupy a 99% z podvádění, pokud se hlásí k odkazu Zápotockého Staršího; Nicméně obnovuji jako podezření obou vč. KSČM a řekněme Žižeka z korporalnosti; je to poněkud detajlismus, ale znamenalo by to, že přílišná důvěra vede defakto k demenci; zatímco u pravice placené stejnou korporací nehrozí demence ale akutní psychopatie (NINA,pí) * Kerman s nejlepšími Datlemi a balícími / zpracovatelskými postupy zaznamenal 3.3R zmt bez Tsunami v úterý večer; ovšem bohužel ne každý má ramadán celý rok (IRNA) * Írán a Rusie se shodnou na jednání co jediné cestě k uklidnění Syrské krize (IRNA) * Pandžábský guvernér zvolal na prezidenta; zpravil jej o situaci na zemi (APP) * Syrská Národní zahnala několik teroristů do Libanonu (tam budou mít radost) a odhalila velmi zajímavé překladiště munice pro těžké zbraně; nejspíš přesně ty o kterých mluví MZ Kataru, že jsou k sebeobraně, a které žádá Británie "legálně" dodávat skrz EU; Tfuj nestačí, čokle? (SANA) * Írán má starosti s určitými vládami podporujícími "Teror v Sýrii" (NNN,aTS-Meca) * "Jsem překvapen tím rozhodnutím! Co že prý rebelové chtějí?? Potřebují tyhle Věci pro sebeobranu!! Proto jsme překvapeni. Myslím, že tohle rozhodnutí Evropské Unie je NEVHODNÉ a protahuje záležitosti v Sýrii, tu krizi, ale i tak si myslím, že krize dopadne výborně pro Syřany!" - Katarský MZ, hezké vměšování, ohavné výrazy, alespoň už nepodněcuje k brutalitě! Jistě dopadne skvěle, všechno tomu nasvědčuje, hlava sem, ruka tam. I druhá světová dopadla skvěle, dodnes to všichni opakují. Těch 50 milionů prostě byl prima výsledek a za rozumnou cenu, což? (NNN) * Katar spustí denní lety do Kambudží / mediální sync dokazuje vliv USA v Kpdz k dobru nedávné analýzy "Rudých Khmérů" (NNN) * USA hledají obchodní příl. v Mjanmaru: první a poslední pozitivní zpráva ze západní kliky, pozor poror! Jinak mezi dobré na západě nejčastěji patří právě takové ty II. sv. Tj. zameškali příležitost podělat něco ještě více; Což prostě nelze řadit pozitivně, ale neutrum (NNN) * Premiér Ašraf označil Pakistánsko-Íránský ropovod (vzhl. k rozsáhlé energetické krizi v zemi a bezp. situaci pramenící z ekonomické zaostalosti) za "skok vpřed." Písek může dovezt Mursí, má ho dost (NNN) * Požadavky Indických demonstrantů Kameron, ani velký Greko Hollande, ani progresivní Yaila neumlčeli: jsou na tom podobně jako u nás ve středu Evropy. Jen jsou lacinější a otročtější, proto se u nich Kameron fešácky omlouvá, a naopak u nás platí s Derekem Obamou těm, kteří nám preparují ústa, abychom se omlouvali my. ČR lze tedy uzavřít do trojúhelníku s Pakistánem a Indií, z každého zla někde něco dvakrát (NNN) * Keňský Prezident Kibaki volá po míru Před, Po, a Při volbách; Nairobi (NNN)
 20. Poslední citát procesu v OKBOMB nenechává na pochybách o osnově útoku - nejde o chybu, jednoduchý člověk nejdříve odsoudí, že by chtěl jít terorista do nebe, což vypne myšlení, zvláště po vymývání mozku školkou v černých pytlích, zatímco člověk ani nevnímá, že celkově věta nejen nedává smysl, ale, že vlastně překousl během odsouzení "teroristy," (jinak voják, jehož "vlasteneckým" úkolem bylo odsedět si PsyOps) - že při tom návratu ke zkrvavené školce čtenář prostě překousnul, že "Letci kteří zabíjeli v Iráku šli do nebe." (pí) * Osobně vedené útoky po novinářích, kteří zmíní, že nehrozí oteplení o 3 ale o 6 stupňů svědčí o korporovaném zájmu udržet stupně nízké (ML, pí)
 


Komentáře

1 sah sah | Web | 22. února 2013 v 16:30 | Reagovat

Samer Issawi Image

2 Editor Editor | 22. února 2013 v 16:31 | Reagovat

Ta likvidace OSN je celkem nemozna afektivni hra. Celkem tutove se nelze bez nekterych komentaru obejit, protoze misto nich by mozna nikdo nesekundoval. Resp. na sekundaturu se bere ohled, coz je na trznici mzn. vztahu (s hlediska prichodu OSN) celkem novinka

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama