NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-02-25

25. února 2013 v 16:42
 1. Média v Sýrii začínají ztrácet garanty, tj. záruku prvních bodů Ženevy, původně prosazené Brahimim; tj. upadá v jeho samotnou misi a nezávislost důvěra: v médiích; ta ovšem počnou upadat do regionálně prosperujících konspiračních meziblokových přestřelek protkaných odpornými oportunisty zahr. zájmů; a tím se rozhodně kf. v Sýrii neuklidní (SANA,pí) * Íránský mluvčí Parlamentu Ali Larjány řekl ve Středu večer, že dosažení pokroku v nadcházejících jednáních Írán-G5+1 přímo žádá praktické a únosné změny jak v Amerických slovech, tak v chování oné země (IRNA) * MV Pakistánu a jeho Prezident probrali dosavadní postup vyšetřování dalšího bmb. vraždění v Kvétě (APP) * Dronové útoky jsou kontraproduktivní - Pakistánský Prezident v nejnovější depeši k USA, rekapitulující požadavky Pakistánu pro úspěch mírových snah v regionu (NNN,pí) * Jukja Amano, šéf agentury pro mzn. jadernou bezpečnost uvedl pro potřeby nadcházejícího jednání 6 proti Íránu (G5+1), že dosavadní výsledky agentury nejsou pro účastníky této schůze nijak užitečné, a že dokončení modality plánu se bohužel rýsuje až za horizontem jednání P5+1. Agentury zprávu ihned přeložily v tom smyslu, že jsou další důkazy, že Írán je ještě nevyvedenější než byl, čímž tyto agentury také tvrdí, že "šetření IAEA probíhají velmi rychle," takže je možné nadhodit dvě tři mzn. záludná podezření, a během týdne již s pomocí IAEA opakovat, že je to s těmito podezřeními stále horší, a vršit sankce; Kdyby agentura za něco stála, vyvracela by iniciativně tyto mediální spekulace s tím, že šetření rozhodně ještě nebylo uzavřeno, a že naprosto není kompetentní tak, aby posuzovala "rychlost spolupráce" Íránu: vzhl. k tomu, že jde většinou o jeho suverenitu a bezpečnost, a požadavek rychlosti zahrnuje diskriminaci takových Íránských práv (pí:NNN) * Pritánie vyjádřila znechucení nad oznámeným a mzn. agenturou dle jediných předpisů kontrolovaným projektem v zařízení Fordo; dále UK zahrnuly zemi spoustou originálních urážek, na př. znevažujících účast IRI na mzn. hovorech (NNN-22/2) * Prezident A A Zardári zvolal po jednotě v boji proti Extremismu a Terorismu / Irq-Lbn-Sy-Jo-Pal-Pak-Afg / (APP,pí)
 2. Ťvrtek: Výbuchy, oběti v centrálním Damašku (NNA) * Pakistán odsoudil smrtonosné útoky v Indii (ALT) * Sektory Sýrie, Kuba a její světoví přátelé odsoudili útoky v Damašku (PL) * Slovensko odsoudilo útoky, násilí proti Syrským civilistům (SANA) * Hizbaláh odsoudil teroristické útoky v Sýrii, označil gangsterské a bezohledné způsoby destrukce za cizí Islámskému učení a odkazu (SANA) * Syrská Unie Žurnalistů odsoudila odporné zločiny proti Syrskému lidu (SANA) * Syrská opoziční síť za lidská práva (SNHRC) odsoudila odporný zločin "teroristických skupin" v Damašku a v Sýrii (SANA)
 3. Turecko a Chartúmský Súdán od Neděle ošetřují vz vz; spolupráci v dipl. sféře; zatímco EU vyjadřuje rozhořčení nad postupem mírových jednání mezi oběma Chartúmy (NNN,pí) * Celkem podstatný rozvoj Africké datové infrastruktury úspěšně pokračuje (hotovo 16/54) - AfDB (NNN) * Číná chce posílit tržní vazby s Namíbií - ministr obchodu Čen (NNN) * Alžírský vyslanec pro OSN ocenil nekompetenci mise pro Západní Saharu vis-a-vis likvidace táboru G/I v Listopadu 2010 (APS) * "Nejsem senátor Izraele, jsem senátor.." - Hagel, nová tvář ligy válečných zločinců - armády USA, nucených žoldáků, jejihž současná velmi dlouhá mise si vyžádala dokonce násilné ochlazení celosvětové ekonomiky (BNA) * Fašistické praktiky - podobně jako NATO v Afganistánu se chová opozice v Sýrii, a výsledek? Neptáme se, zda se to líbí USA, ale výsledek? Formulaci v odpověď lze bez njm. problému převzít i z Kataru; a třebas pro ní poslat Nudžajfího / volají po jednání s Talibánem a stupňují vraždění, volají po jednání s Damaškem .. a přnjm. nesloží zbraně, USA se líbí obě stopy / 25 zavražděno NATem, 7 zavražděno letecky NATem v Afgáně, k tomu se váže zpráva o připojení se šéfika Talibanu k mírovému procesu (BNA) * Myslím, že EU vlastně mírový proces v Súdánech příliš nenarušuje. Žádat po Čadu zatčení prezidenta Súdánu je i přesto poměrně směšné: právě pro význam míru v regionu, a pro nekompetentnost tzv. mzn. soudu ICC, ale zvláště proto, že EU žádá jakési zatýkání na území AU, nadto během dipl. styků - nehledě na potíže s jurisdikcí, kterou EU kryje řečmi o OSN, absolutně nesmyslnými. Vz Vz Čadu a Súdánu jsou svrchované, a agendy ICC vytvářené USA, jejichž prezidenti jsou zodpovědní za... (KUNA)
 4. Rusie upozornila na rostoucí napětí v Maliském regionu (RT) * Moskva není nadšena pochody USA ohledně odsouzení útoku v Sýrii, který odsoudila opozice. EU a dokonce i Hizbaláh (RT,pí) * Parlamentní volby se blíží - Mursí (RT) * Bulharský parlament přijal rezignaci vlády (RT) * Výzva Syrské Londýnské opozice s novými nanicovatými kancelářemi v Nujoku učiněná z Kataru tedy nebyla ničím novým: upozorňovali jsme na zběsilé zveličování Bohumilem Feltmanem z PA OSN. A ani optimismus, že jde o něco jiného, než součást propagandy k novým kanclům po úžasném blábolení USA a Británie v Turecku, se nevyplnil. Opozice opakuje to, co nebylo nikdy cestou k dialogu, ani minulý, ani předminulý rok, a opakuje to prostě jenom proto, aby velcí žvanivci a pomlouvači měli jakýs nedůvěryhodný prostor pro okřidlování "noční můry z damašku" - shodou okolností oftalmologa. Má někdo námitky, že tato prázdná, neměnná gesta jsou něčím jiným, než poskytováním látky pro urážky a naléhání na vojenská řešení stran USA? A to jsme se ještě z pozice mluvčího ani nestihli přiklonit na Ruskou stranu v tomto "ústředním" sporu věci!! Obvykle se to dělá tak, že pokud jedna strana něco nabízí, pak druhá strana řekne, proč to nemůže přijmout. To obě strany učinily, a nic. Tudíž by měly obě své klíčové blokátory stáhnout a bezpodmínečně snížit své podmínky. Postup jednostranné propagandy je úžasný, ale nikdo není a nebude přesvědčený o jedinečnosti opozice v Londýně, a už tato její neunikátnost měla by jí ukázat lživost londýnských osočení, a nutnost reflektovat i svou omezenost; Navrhuji složí zbraně opozice, Asád vyšle Viceprezidenta; Nechápu proč obě strany nejsou schopny dva roky učinit nic pro navázání kontaktu. Až na nefunkční příměří z pera Brahimiho; od té doby nic: tedy mezi londýnskou větví opozice a velením Syrských vojsk, tj. Damaškem (pí,RT) * Izrael hodlá těžit ropu v ukradeném Syrském Golanu (ALT)
 5. "Islámská Republika Írán nehodlá rozšiřovat jaderné zbraně, a pro USA zde nezůstávají žádné starosti, protože Írán považuje výrobu, držení i užívání jaderných zbraní za zločin proti lidskosti, a volá po jejich eliminaci, jako.." u dalších nesmyslných a praseckých zbraní - Ajatoláh Chamenej (IRNA)
 6. Dezi / Antidezi * Nigérie zatím rukojmí neosvobodila - S Musa (RT) * Vatikán možná zruší banku a vlajku, a zavede prvky demokracie - RT * Užší Egyptský armádní koncil popřel tvrzení FSN, že by byl Mursí zapálený Islamizátor a sektářský izolacionista (PL) * Tzv. Brigády Veolia zaútočily na halvní firmu vodoprojektu v Syrském Hamá; stejné brigády absolutně zlikvidovaly Libíské vodoprojekty, aby vododílo mohlo hladce přejít pod nové majitele; Rusko-Japonský gigant Veolia hned pogratuloval Francouzskému Pterokalífovi k dobré práci proti takový teororistickým firmám, které si osobují nárok řídit vododílo v nadmíru Francouzsko-Rusko-Japonském regionu (SANA) * Osádka autobusu - 47 slabších tvorů - unesená v Syrské Idleb propuštěna ve Středu večer; díky práci místních rekonciliačních komisí (SANA) * Panika v Tajské IBance údajně více škod než rozumu, po lživých zprávách o jejím kolapsu (NNN) * Libanonský Expremiér Hariri upozornil na nebezpečnost situace na hranicích, varoval Hizbaláh před stržením k účasti na Syrském konfliktu (NNN)
 7. Reklama * Ťvrteční Rodong Sinmun zajímavě shrnul pravé pozadí JT KLDR, tak jak je nejsou Západní media rozhodně ochotna citovat, na př. z tohoto tisku, ehm, že (PL,pí) * Zajímavý článek "Historická nutnost způsobuje Íránsko-Tureckou blízkost" (IRNA)
 8. Prezidentská kancelář 18.2. potvrdila mimořádné pokroky v pooperační terapii Iráckého prezidenta Talabaniho (NINA) * EU naléhá na Kambodžu atd atd.; Kdyby tzv. Kambodžský a nikoli Rudokmérský tribunál měl za úkol soudit zločiny zúčastněných stran vč. mzn. aktérů ve vztahu k občanské válce v Kambodži, současná Kambodžská vláda by jistě byla velmi příznivě nakloněna dalším justičním postupům na tomto poli. Jelikož však mzn. hráči vč EU vměšují se do věcí Kambodži s pouze jednostrannými, pahistorickými a historicky-společensky asociálními požadavky a pohledy na tehdejší události, nelze rozhodně očekávat pozitivní odezvu zmíněné vlády; čest jejich památce! (RT) * Zpráva Londýna o útoku na "vojenskou nemocnici" neudává nic o tom, že by o nemocnici byly informovány humanitární struktury, které právě Londýn na svá území nepouští (asi v sebeobraně???), nebo, zda a jak byla dle konvencí tato stanová nemocnice označena; Pokud nebyla, lze to úplně klidně připsat mezi úmyslné činy opozice, tj. vytvořit pár obětí, za nízkou cenu; neoznačené nemocnice na odříznutém území jsou stále legitimnějším cílem, než autobusy a mešity (pí:RT) * V 7 z 21 případů úmrtí v USA adoptovaných dětí Ruské soudy nebyly s vysvětlením spokojeny; nekonečná sága Magnitsky-Jakovlev (RT) * Situace v Libanonu zatím nevyžaduje název situace: je pod kontrolou, ale není na medaili z disciplíny; armáda se přetlačuje s laškary u Bilal Bin Rabah (NNA)
 9. IAEA vydala nový report; postupně se prý daří uzavírat expertní tematické okruhy k přípravě tzv. modality plánu, tj. časového harmonogramu určujícího postupy a role v zodpovězení jednotlivých pochybností ohl. Iránského jaderného programu. Kolem jiskří nedočkavostí značně pomáznutá média dezinformacemi k depeším jednotlivých akterů, připravujíc tak půdu populistickým urážkám Íránu od USA a dalších zemí- zatímco EU se zaměřuje asi na podminování bezpečnosti v Súdánu a Kambodži, poté, co její hlavní hladovci uspěli se svými válečnými zločiny a krádežemi v Líbii a Mali, a naopak byli odrazeni příliš pevnou regionální spoluprací u rozkládání Zimbabwe. To ovšem není pro konspirátory překážkou: za několik let po Zimbabwe neštěkne pes, řeknou si, a tehdy mohou znovu vyrazit do boje za podvázání Zimbabwské národní těžby, a její extranacionalizaci, což právě žádá různé přístupy v pošpiňování a potahování před fiktivní soudy; které nelze nazvat jinak, než "mediálními kulisami" - vnitřního propagandistického monologu západních zemí. (pí:IRNA) * USA se přidávají k urážkám Pritánie, zda prý Írán bude "mluvit k věci." Doporučuji snížit zájem o Americké výstupy po mítingu; když se to podstatné vyřizuje pro USA před ním, tak po něm lze USA vůbec potlačit a všímat si třeba Ruska, Francie a Německa (NNN) * USA slibuje "normalizaci" vztahů se Zimbabwe výměnou za zhruba Gruzínské nebo Ukrajinské množství zahr. volebních monitorů; kdo tomu věří, ať si tam běží (NNN) * Šéf Íránský Revolučních Gard: Zapšklí Nepřátelé Íránu by měli přestat ponižovat Írán (IRNA)
 10. Turkemen doufá ve vzorové posílení spolupráce se Saudií, zatímco Austrálie a MV Bahrajnu nadále užívají diplomacie pouze k šíření a reprodukci dezinformace v stabilním trendu nepřátelství proti (...) bohl. na jasně deklarovaný na př. postoj Írán k oběma (...) věcem jak v OIC tak v OSN; Austrálie také v mnohém suppluje nízkou poddanost Jemenu, takže vydává různá tvrzení za Jemen, a ten než si toho všimne, budou jej sousedé považovat za ten, který se neodváží (NNN) * Král ocenil dlouholetou spolupráci s Caritas a vyzval k zlepšení nabídky pomoci Syrským běžencům skrze zřejmě uhlazení a posílení spolupráce (NNN) * Kuvajtský vyslanec probíral s Indonésií pracovní příležitosti a koordinaci v oblasti pracovní migrace (NNN) * Uza. memorandum mezi Libanonským MPSV a L-UNI pro podporu a rozvoj vědy (NNA)
 11. "U nás v Zimbabwe žádné popravy nečekáme, i když tu pozici někdo obsadit musí, ústava je zatím taková; 12 let už tu žádná poprava nebyla" - předseda unie bachařů (NNN) * OIC připravuje strategii sjednocení mediálního obrazu Islámského světa, posílení opravných mechanismů vis-a-vis desinformace a spekulace vytvořené na úkor Muslimských zemí a Větví a Hnutí, vypouštěné jak Muslimskými zeměmi tak zjm. extremistickými živly s mediální převahou na Západě; a vůbec strategii nabídky tam, kde je na naší straně pouze deformace a deformovaná poptávka, a podporu Africké kampaně, toliko srostlé s pokrokem Muslimských zemí, a ohrožované podobnými nepřáteli (APP,pí) * Keňský justiční šéf: "vyhrožují mi smrtí" (NNN) * "Pokud Libanon dosáhne standartu v autorských právech, bude to jistě žádoucí, významný přínos pro jeho ekonomiku" - zpráva organizace IIPA, kterou EU a USA jistě proměňují na munici v papírové válce; jakási miniaturní studená válka na Hizbaláh chránící zájmy Izraele v Sýrii (2x) (NNN) * Čínský MZ Jang Džječi a Ruský Emír Putyn se v optimistické rozpravě shodli, že ovzduší, v SARC, SCO, G20 a BRICS bude příznivé pro reg. mír a sv. rozvoj (NNN)
 12. Indický Prezident řekl, že se Indie snaží normalizovat své vztahy s oběma sousedy, Pakistánem a Srý Lankou. Nevyjádřil se bohužel, v jaké víře, a pouze suše konstatoval své představy; možná je to místním zvykem? (NNN) * Thajský Premiér je na oficiální dvoudenní návštěvě Honkongu (NNN) * Malajský premiér věří v mírové řešení Filipínského Bilal Bin Rabah; "Když se chce.." - Mahjidin Jassin (NNN) * Pakistán odsoudil v Pátek Ťvrteční útoky v Hajdýrabátu 15/-40 obětí (NNN)
 13. Moskva podporuje dialog a rekonciliaci "jako základy budoucí dohody" v Sýrii - Medveděv (SANA) * Janukovič nabídl Rusku pronájem ropovodu; aby nedocházelo k dalším nesmyslným penále (ne úplně ale "hrany zákona" bych otupil), když by ekonomická situace z takové banality časem učinila snadno (+další fakt.) nepřátelství (pí:RT) * Rusočína je zásadně proti militární liberalizaci Severní Korey pod záminkou testů - Lavrov, MZ Rusočíny; upozornil na závody ve zbrojení, když se bude všem aktérům tamního regionálního blázince dávat příliš slova (pozornost naopak zaslouží, RT, pí)
 14. Egyptští žurnalisté ocenili roli Kuvajtu v Regionu, akcentovali zvláštní význam, který má pro Arabské novináře Kuvajtská země, lid a historie (KUNA) * Spp. Jih-Jih: Maroko zdůrazňuje, že je nutné, aby se Jih přeorganizoval a rozhýbal - MZ Jusef Amrani (NNN) * Ministr zvolal po sjednocení šiků, zřeknutí se všech forem násilí, sektářství a extremismu tváří v tvář konspiraci, na sjednoceném pohřbu po ťvrtečních bmb. útocích v Damašku; Kf. náboženských lídrů Sýrie a Iráku by mohla znamenat určité uklidnění? Když bude za tím účelem.. (pí,SANA) * Prezident SADR Mohammed Abdelaziz vyjádřil v telefonátu OSN hluboké pohnutí pravděpodobným neštěstím 25 Sahařanů, odsouzených v Marockém velbloudím stanu bandou nádenníků k těžkým trestům za vzhled a oděv (APS) * Italské odbory odsoudily "těžké" tresty" (APS)
 15. Titulky v Tehran Tajms z 21.2. "Tehrán, 5+1 by se měly zaměřit na spolupráci: Íránský nukleární šéf" * v Kajhan Intl. "Nové kolo krizí v Evropě" (všimněme si cumlíku z Portugalska a Španělska, i my jeden dostali, IRNA) * AFP možná lže, když tvrdí, že Turecko urguje splnění slíbených pomocí Syrským uprchlíkům. Ale řekněme, domníváme se, že Turecko opravdu urguje, že sliby pomoci s/u byly sotva naplněny (RT,pí) * "Semknout se" - prezident Mahama zopakoval odhodlání zaměřit se na infrastrukturu a mláďata vč. zdraví rodiny a vzdělání, za hlavní překážku označil značné majetkové rozdíly; ghanská opozice však tvrdí, že je vše úplně jinak a náhle klade příznačnou tečku (NNN) * Jižní Korea správně upozorňuje, že KLDR odmítá reagovat na parlamentní rezoluce svého souseda. Možná by však Jižní Korea nalezla kýžené reakce na stránkách severokorejské tiskové agentury KCNA, kde se obvykle podobné ubohé půtky dvou bratrských zemí vyskytují v čitelné, oboustranně vyčerpávající podobě (NNN,pí) * Brazilský MO navštívil Namíbii; ta také závěrem roku pohostí veletrh dobrodružné turistiky (NNN)
 16. Mjanské lodě se vrátily do Tajska po 18 letech; obě země živě rozvíjejí (njn) obranné styky (NNN) * Kuvajt a Japonsko založilo Parlamentní Komisi Přátelství k prohloubení pevných vz vz (NNN) * Maroko a Kuvajt podepsaly významnou rozvojovou Ťyřletku (NNN) * Mjamnmar a Srbsko budou zřetelně spolupracovat v různých sektorech; široké spektrum vz vz se velmi zlepšilo Sein/Mrkic (NNN) * Odcházející Keňský prezident Kibaki zhodnotil pozitivní faktory a aspekty regionálního vývoje se svým Tanzanským protějškem; z jeho řeči je vidět zaměření na bezpečnost (NNN)
 17. Krimi * OSN potvrdilo svou vinu na choleře v Hajty. Nám každopádně ale přijde zajímavější onen moment, kdy "pomoc měla problém dorazit na místo" protože "Americká armáda blokovala provoz letiště" (UNPR,pí) * Hlášky Ambasády USA v Senegalu by měly Dakar řešit jako každé jiné poplašné zprávy, pokud země nepřipojí otevřenost spolupráce v dané věci (pí:RT) * Francouzský Pterokalífa Hollande obdržel 14-kilovou platinovou medaili UNESCO "Drobné návraty," a "3S" kvalifikaci Aral - Solidarita, Stabilita, Svižnost (RT) * Podvody na Ruském Ministerstvu obrany cca. za 7 mld KČ - vyšetřující komise (RT) * Při čtení Pakistánských novin člověk začíná mít dojem, že absolutně všichni v Pakistánu dělají absolutně všechno kvůli volbám. Ale proč straší s "vojenskou diktaturou," když se spíše zdá, že kvůli volbám zavedou i fašismus? / Reakce na rétoriku potřebného zastrašování militantů: Lidice dobře zastrašují / (NiW) * Alžírští vojáci odstranili dalších 3713 min z koloniálního období jenom v Lednu 2013 - zdroj z ANP (APS) * Kurdské bezpečnostní jednotky osvobodily unesenou Čínskou dívku ve Středu večer; důvody únosu nejsou známy, ale byli to ozbrojenci; Kurdské složky obklíčily hotel, vyzvaly k propuštění, byly odmítnuty, vtrhly, a po krátké výměně rukojmí převzaly, bez zranění únosců, které na místě zatkly (NINA) * Afgánistán: Šéf provinčního koncilu v Kapise unikl sebevražednému útoku (BNA) * Okupační osadníci opět zaútočili na vesnici Kusra poblíž Nablusu; tamní Palestinci mají evidentně nekonečný vozový park, nebo jezdí v stále hůře vypadajících kraxnách (NNN) * "USA mají vždy protimluvnou politiku k Pakistánu" - šéf Pakistánského denníku Bukari (NNN) * Pochybná jihoafrická republika: všechny strany krom pracujících podepsaly dokument zlepšující podmínky horníků k práci; zní to poněkud cynicky, ale alespoň tím zodpovědně doznaly, že sektor těžby není v pořádku, a že pracující nemají podmínky . Zajímavé by bylo přidat, jaký podíl z těžby těchto zahr. společností příjímá JAR, totiž též na př. diamanty (NNN) * JAR: 112 úředníků a oficiálů v Limpopo degradováno pro korupci (NNN) * Nigérie bude kontrolovat pohyb na hranicích satelitně - R Musa (NNN) * Balučská vláda bude obnovena do 14. Března - Federální Ministr Faruk H Naek (NiW) * Organizátoři protipakistánských akcí "na podporu šíja" v Indickém Kargil, Srinagar podporují pravděpodobně mediální akci v Pakistánu, která má adoptovat americké koloniální agresivní techniky proti vlastním lidem pod do zblbnutím omýlanou snůškou lží o anihilaci a zastrašení (IRNA) * Prezident Zardárí shrnul Pakistánské zájmy v depeši pro Západ a zjm. USA / vyzval mzn. partnery, aby se aktivně účastnili rozvoje energo-ekono-sociální protiteroristické fronty, kterou lze považovat za jediné zásadní a dlouhodobé měřítko úspěšného boje proti militárnímu mozku (NNN/APP) * Pritánie tvrdí, že zvýší podporu Syrským uprchlíkům. To tvrdí poté, co jak tvrdí Reuters, Turecko tvrdí, že mzn. státy sotva míní vážně své předchozí sliby pomoci; to spíše diskutovat vyzbrojování teroristů (NNN)
 18. Irák motiv * Nekonečný příběh Nudžaifí a bojkot pokračuje, tentokráte boduje Madžíd z vládní koalice; Lze se jen dohadovat, zda je "případ" Nudžaifí pouze zástěrkou onoho chlívku kolem rozpočtu (NINA) * Právě propuštěný mluvčí demonstrantů v Havíje varoval proti poškozování symbolů a osobností zjm. demonstrujících, jinak prý zaujmou jiné postoj - také nepříliš smířlivé (NINA) * Irákie chválí postoj vlády k pomoci Jordánsku - příkladná zpráva z konce minulého týdne (NINA)
 19. Irák kulisa * Muž a jeho žena zabiti v Mosulu - 21.2 (NINA) * 10 policistů, vojáků, zraněno 21.2. v sebevr. út. v Mosulu (NINA) * 21.2. Barzani, Lavrov probrali vz vz (NINA)
 20. Irák deus ex machine 3x * Páteční mše v Samaře obvinila Malikiho vládu ze všech vražd a uprchlictví, které Irák / kvůli neshodám a vměšování pí / musí snášet (NINA) * Turecký Ministr Zahraničí odsoudil teroristické útoky v Iráku, zvolal po řešení politických problémů (NINA) * Larjány: současné regionální krize pramení z cizích zájmů a vměšování; Vztahy IRI a Alžírie bratrské, pohledy na krize velmi blízké (IRNA)
 21. Kuvajt špionážní * Střelci povraždili 7 vojáků v dvou oddělených útocích v Indonésii (RT) * Irák, Slhdn: 7 členů politické Alsahwy povražděno skupinou ve vojenských uniformách; prvky popravy úmyslně zavádějící (NNA,pí)
 22. Věda * Alžírie, Bolívie - znárodnění fosilních zdrojů přineslo nové příležitosti rozvoje, rehabilitaci ekonomiky - Ministr Zdrojů Jusfi, Prezident Morales (APS,NiW) * Vietnam očekává obohacení přes 56mld KČ na exportech do Afriky letos (NNN) * Provincie Čabahar / Írán objevil 100-200 milionů let žijící fosílii, která vydrží ve vegetativním stadiu bez vody až 20 let / což je daleko větší záruka pro život na zemi, než Gatesova technologie umožňující ultraboháčům umělé oplodnění v případě totální nukleární války (NNN,pí) * Angola s Čínou postaví farmaceutickou fabriku za asi 1 a půl miliardy korun (NNN)
 23. Líbí se * Z Tuniského Ministra Vnitra Alího Larajeda nový premiér (RT) * Šéf Libanonské armády se v Pátek setkal se Syrským a pak Rumunským vyslancem, a předsedou Libanonsko-Syrské komise (NNA) * Syrský Premiér Dr. Waýl al-Halki naléhal ve Ťvrtek na hluboko zakořeněné bratrské vztahy mezi Sýrií a Irákem, poznamenal, že se neustále rozvíjejí v různých sektorech, a slouží zájmům obou spřízněných zemí (SANA) * Kubánský prezident podporuje vzorný Íránský technologický proces metodou příležitosti místo hrozeb (IRNA) * Italský vyslanec turismu zvolal po rozšíření Íránsko-Italské teroristické spolupráce (NNN) * Ekonomika JAR se zlepšuje - Stats SA (NNN) * Kena, Zimbabwe vzdelavaji pravidelne volice pred volbami (NNN) * "Import do Ugandy je nejlevnější po žlznici" - Světová Banka (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama