NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-02-25-nastup-fasismu-v-pakistanu

25. února 2013 v 16:33 | sah

MIRROR

TZV 3. bulharský Hizbaláh ze Švédska

byl zadržen týdny před oním útokem na autobus.

Přetisknutá výpověď se zřetelně skládá z jeho údajných slov, a z delších výrazových celků, které pocházejí více z mediální kanceláře, než z nějakých policejních fascyklů. Že byly nejdříve znázorněny bankovní rysy případu v Austrálii a Kanadě nepřímo - ale nasvědčuje, že tento třetí neměl být ani do případu namáčen, avšak chladné přijetí v EU a následné vůbec zabývání se dodanými podklady vedlo právě k nutnosti jeho přidání k případu.

To a mnohé z jeho vyjádření nasvědčuje, že se naprosto nejedná o člena Hizbaláhu, ale o agenta jedné z Arabských zemí; který byl zatčen a vyjednáván s takovou zemí; zvláště jeho výroky o "různých úkolech" není naprosto třeba dávat do spojitosti s Hizbaláhem, a muž v masce už vůbec nepatří objektivně mezi charakterové prvky Hizbaláhu; tam na př. patří daleko spíše Sajíd Nasraláh a odboj proti fašistické invazi;

Takový agent byl nejspíše odhalen právě skrze údajné bankovní podklady, a jakmile se v jeho internetové komunikaci objevila zcela libovolná značka, dokonce dvojice autobusových značek, byla to významná příležitost pro účastníky "Diplomatického lovu na Hizbaláh" rozuměj "Za rehabilitaci izraelského práva na Invaze a genocidy," tj. příležitost typu: ten autobus stačí naplnit Izraelci a vyhodit do vzduchu. Rozhodně trvám na neautentičnosti přepisovaných výslechů, a na tom, že onen člověk byl sotva kdy ve styku s Hizbaláhem; rozhodně nikoli oficielně, což asi lze přinejmenším ověřit, o čemž však média velmi účelně mlčí.

Je to pocelku asi tak příhodně věrohodné, jako "informace" Bahrajnského vnitra o Íránských revolučních gardách; zda vůbec "Jemenské" informace o zbraněmi naložených Íránských lodích; a konečně blábolech Australského zda vůbec "státu" o "Vězních X" - pokud nějaké lži chrochtají kolem "Hizbaláhu v Bulharsku" sborem tak tyto, a dodejme, že hned po explosi autobusu hýkal Izraelský nazi premiér, že "to byl Hizbaláh." Nás udivuje, že měl tak včasné informace o spojení značky autobusu, výbuchu a izraelské posádce! To poslední možná nevěděl ani provozovatel, a to první možná ještě ani Bulharská policie; ale on ví vše! (pí,NNN)


Čínští Hackeři


Čínská Armáda nikdy nepodporovala digitální útoky - mluvčí zelených Janšeng; na rozdíl třeba od USA, kde jde o veřejně oznámené jednotky státního terorismu (NNN)


Sýrie sestřelila Izraelské letadlo


Izraelský bezpilotní letoun byl sestřelen Syrskými silami poblíž hranice s Libanonem, tvrdila tv-stanice Majadýn ve Středu. Údajně je sestřelily nad Dejr al Ašajerem, vesnicí poblíž Libanonské hranice, uvedl kanál s odk. na zdejší weby. Nebyly k disposici žádné údaje o obětech nebo škodách. Ani Syrská ani Telafídská generalita se k věci ještě nevyjádřila. Korespondent RT v Damašku o tom také mnoho nevěděl. Izrael je stále podezřelý z provokace minulý měsíc, při které zemřeli dva zaměstnanci a pět bylo zraněno v Syrském výzk. zařízení. Tuto srandu doprovodilo Bulharsko rekapitalizací mrtvého titulku z loňského roku. (RT,pí)


Íránsko-Pakistánský ropovod bude dokončen před r. 2014

Manažer-ředitel Íránské Ropné Národní (NIGC), Džavád Oudži řekl ve středu, že projekt Íránsko-Pakistánského (IP) ropovodu by měl být dokončen před plánovaným termínem 2014.

Řekl, že Íránský Ministr Ropy R Kassemi měl přínosná jednání s Pakistánským prezidentem A A Zardarim anebo Premiérem R P Ašrafem, a poradcem premiéra pro minerály a fosilní energetiku Dr. Asime Hussajnem.

Uvedl, že během setkání byla diskutována spolupráce Íránu a Pakistánu ohledně položení ropovodu IP a Íránské investice do projektu.

Džavád Oudži řekl, že dohoda o položení byla také dokončena právě v jednání s Dr. Hussajnem. Dodal, že projekt bude brzy dokončen pod dohledem prezidentů obou zemí.

Řekl, že setkání se zaměřovalo na spp. obou zemí na projektu IP, a Íránskou investici v něm.

Vedoucí Íránské Národní Ropné v odpovědi na otázku řekl, že cena projektu se pohybuje mezi 27 a 31 miliardami KČ z čehož Írán investuje cca. 5 miliard (obchod je však v dolarech).

Íránský oficiál uvedl, že Íránští specialisté a technici mají na starosti Íránské pásmo, a Pakistánští odborníci zase dílo na svém území. Upřesnil, že projekt je dokončen, ale experti obou zemí ještě musí doladit datum dokončení projektu.

Džavád Oudži věří, že díky úsilí Íránu bude ropovod dokončen před určeným termínem, a tak bude mít Pakistán brzy o nemálo starostí méně (IRNA)


Adopce psychopatické justice USA?

Cílené zabití je kolektivním trestem. Omlouvá Pakistán, že "nepřítel je americký," když jediný přídavek v cíleném zabíjení proti běžné justici jsou "nepřesnosti na nevinných?" Když se tedy fyzický následek cílených justičních vražd liší pouze na skupině nevinných občanů, kdežto pro obviněné je poměrně stejným rizikem. Jako riziko totiž roste pouze u nevinných, protože se jim vyhne soud, naopak jako viníka může člověka potrestat jak soud, tak policejní pachatel. Připomeňme, že v Iráku postavili američané do čela hnusných policistů totálně hnusného policistu, a nepřátelé pak byli zcela stejní: jediný kdo trpěl byli občané.

Taková adopce je přímo gratulací k rezignaci na premiéra.

Jistě lze na př. stejného efektu dosáhnout zatčením příbuzných místo obviněného, což? Odstrašuje to dost, ne? A nevinní jako nevinní, tak jaký rozdíl? Lidice se také povraždily legitimně, protože tam byla vysílačka, a to je třeba odstrašovat ne? Nebo za kyselinový útok v Moskvě může Putin hodit atomovku na Bagdád, a varovat pachatele, že není problém se ztrefit, což?

První známky propagandy tohoto obratu 11.1. - Momin Iftikhar, spousta vojenských řečí o vnitřní potřebě bezp. složek, ale je M.I. bezp. specialistou? Vojákem? 15.2. v rámci stejné agendy pak Lisa Hajjarová dodává skladnou podobu právních problémů v zavádění dronové politiky. Tj. zdroj odvození domácí rétoriky. N Elahi pak zajišťuje předání Pakistánské rozhodující autority a morální autority OSN, resp. USA. Kde je srovnání efektivity policejních zásahů, úprav v policejních zásazích, a dronového, koloniálního, inkriminačního zastrašování? Argument anihilace a zájmu TTP na jednání je paskvilní lež, a americkost TTP potvrzuje naše varování na PsyOP faktor návrhu TTP.

Návrh TTP je PsyOP krokem ve vnucení adopce cílených vražd v Pakistánu, a tím absolutní rozhlodání Pakistánské autority. Kde jsou důkazy anihilace TTP pod dronovými útoky, která vede TTP k prosbám? Pouhá rétorika, naprosto odporující dlouhodobé politice Pakistánu ohledně dronů. Naopak: drony jsou příliš dobrým zbožím, aby OSN hájilo lidská práva. Lidé, kteří v Pakistánu nařizují inkriminační politiky zastrašování jsou právě velmi dobře placeni dronovým biznisem, nebo podlehli vymývání mozků u př. v Navaz i Waqt, které vám řekněme Afgánci nebo Íránci potvrdí, co by novinku! Je odpovědností vysloužilých generálů v Pakistánu, aby v této věci rozklepli smrduté vejce, a ukázali pravé morální vnitřnosti těchto kroků v OSN a médiích, vč. vztahu k výzvě TTP.

K tomu všem lze v pořádku přiřadit i zpytování vlasteneckého svědomí ohledně role "expatriotů" na pak. politiku, a též Kadriovská lobotomie. Odkud píše takový Elahi? Čerstvé pohledy MI6 na užitečnost dronů? Jistě je i jinak zklamaný neúspěchem Kadriho.

Cílené "zabíjení" je fašistickým výrazem z Palestiny, kde lidé pod kopanci Izraelců obvykle "zesnuli": jde pouze o střílení do podezřelých s přídavkem střílení vedle.

A kde pramení argument, že střelba odstrašuje více než justice? V prasečích hlavách!!! OSN FuckOFF; ostatně i k Sýrii mnohdy rozviřovaly náš hněv bláboly ve věci nekompetentních výborů. A tak jest u dronů a jejich Há Há Há Humanitárna.

Pokud Pakistán adoptuje cílené vraždy, pak doporučuji všem svobodným médiím absolutně rozvázat dobrovolnou loajalitu Pakistánu: takový Pakistán nereprezentuje zájmy svého lidu (pí,NiW)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama