NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 27.2.: / Sýrie / v novém roce neodehrálo naprosto nic podstatnějšího, než, že opoziční organizace byly ochotny sem tam teroristické činy odsoudit

27. února 2013 v 15:33 | sah |  1. الأمن
 1. IAEA se nesmí v Sýrii vměšovat - nejen, že jsou prosby "rebelů" o pozornost smutné (RT) * Zprávy OSN o drogách v Africe: že jsou z Jižní Ameriky je nadsazené, informace o metamfetaminu dost nejapné, a výroky Fedotova z loňského roku dost trapně vytrhané z kontextu. Celkově je zpráva důkazem, že nějaký další nekompetentní výbor nemá co dělat, a věnuje se reakčním koloniálním útokům (UNPR) * JAR se připojila ke koloniální výzvě, a volá na své děti, aby protestovaly proti znásilnění (NNN) * Tanzánie vkládá velké naděje do nově zavedeného Malajského systému rozvojových ukazatelů (NNN) * Vojáci z dalších 11 regionálních zemí budou doufejme brzy mít přístup ke všem oblastem pod kontrolou mise OSN pro Kongo. Mírová dohoda 11 států AU s podpisem OSN Kimuna to snad brzy přinese (pí:UNPR,NNN)
 2. Lety mezi Sulajmánií a Londýnem začnou příští měsíc (NINA) * Člen UV PUK Dr. Karým řekl, že se Prezident Talabani brzy vrátí (NINA) * Viceprezident "Chuzají vrhne ve své řeči světlo na lidská práva v Iráku po r. 2003, a svobody kterých Iráčané užívali" - prezidentská kancelář Iráku k vystoupení VP v ženevě 25-28.2. (NINA) * Maliki rozhořčeně reagoval na "požadavky" zrušení Ústavy; zbytek projevu věru volal po návratu prezidenta; a na závěr podtrhnul, že mezi státy světa jsou rozdíly, ale ne v jazyce, kterým je předkládají a rozmazávají agentury a média (NINA) * Emiráty posílí úsilí zbavit své občany vízové povinnosti v tzv. šengenu (NNN) * Omán a Tanzánie chystají spolupráci v řadě ekonomických odvětvích, na př. rybolov, zemědělství, těžba (NNN)
 3. Egypt v Pondělí vyjádřil znechucení Izraelskou politikou, odsoudil jeho chování k politickým vězňům, zvláště smrt Arafata Džaradata v Izraelské věznici Megido (KUNA) * Bahrajnský ministr obrany jednal v Kuvajtu (NNN)
 4. Írán je připraven rozšířit ekonomické a bezpečnostní vztahy s (P)GCC; ale samozřejmě v případě, že je to vůbec pro zúčastněné země ještě atraktivní fórum, a pokud tedy je zde ještě potenciál, aby fórum vypadalo živěji, než na př. Turecká tisková agentura, ale zase rozuměji, než Irák bez prezidenta (IRNA) * MZ Tadžikistánu urguje rozvoj Íránsko-Tadžiské spolupráce (IRNA) * Íránský hlavní jaderný vyjednávač Saýd Džalili debatoval s Kazašským MZ Jerlanem Idrisovem možnosti rozšíření vzvz (IRNA) * Írán blahopřál Kuvajtu k Národnímu Dni 24.2, doufá v posílení vztahů (IRNA) * Írán údajně v Sobotu oznámil stavbu dalších 16 jaderných elektráren, a oznámil rozšíření známých uranových rezerv 4 a půl krát, v porovnání s rokem 1978; proto mají s Íránem AngloAmeričané "takové problémy" - asi stejné jako Francouzští kolonialisté s Pobřežím Slonoviny resp. Mali (pí,PL) * Premiér KLDR Jongrim pozdravil svůj Kuvajtský protějšek k 52. výročí nezávislosti a 22. výročí osvobození (KCNA) * Korejský vyslanec Soulu v Íránu Wungjíub se shodl s místopředsedou parlamentního přátelství Nadimim na potenciálu obou zemí rozvíjet vz vz, a roli parlamentní spp. (IRNA)
 5. Obě kulumbijské strany jednající v Havaně značně optimistické (PL) * "Vláda musí jednat i s opozicí, která nesložila zbraně" - MZ Sýrie al-Moualem v Pondělí v Moskvě; ale ne jako povinnost - z rozumu musí; MV Sýrie výrok asi příliš neschvaluje? (NNA,pí) * Súdánský Prezident Bašír s náměstkem tureckého premiéra Bozdou jednali zjm. o oboustranných vztazích a společných starostech; Turecká strana popsala setkání jako pozitivní, předal pozdravy vlády a hlavy státu Súdánskému protějšku; Obálku s lebkou a hnáty a modrým kulatým razítkem prý předal svému protějšku v dané věci, tj. zahálející uklízečce (NNN) * Prezident Turecka Abdulah Gul jednal o posílení vztahů s Německou opoziční aktivistkou Angelou Merkelovou; uvedl, že Německou opozici citelně podpoří; jeho maďarský protějšek si však všiml, že Turecko vůbec nedodržuje sliby pomoci Německým uprchlíkům (KUNA,pí)
 6. Prezident Mjanmaru hledá výrazné posílení ekonomické spolupráce v Evropě: Norsko, Finsko, Rakousko, Belgie, Itálie; doporučujeme Katalánsko (NNN) * Polské společnosti jsou v Malajsii vítány! - Džamalulajl (NNN)
 7. Írán a Indie hledají cesty rozšíření vz vz ve vzdělávání, ekonomice a trhu (IRNA) * nMZ Švédska Belfrog a gensek NAM Rahim-Mašájí jednali o spolupráci; Mašájí podtrhl, že jaderné zbraně nijak neposilují slovo té které země, a Írán v ně nevěří, a doufá v jejich konečnou cls. likvidaci; Jeho protějšek věří, že íránská prezidentura NAM může umožnit významné a efektivní zásahy pro sjednocení a posílení regionu (IRNA) * Pakistánský analytik podtrhl potřebu dalšího navýšení Pakistánsko-Íránské energetické spolupráce; věří, že blízká spolupráce sousedů porazí všechny konspirace. Blízký spolupracovník Václava Klause naopak v "žádné konspirace nevěří," zvláště, pokud se na př. někdo chce bavit o vinách a podezřeních, o kterých se vždy dostatečně investigativní mediální koncerny nebaví. Tak jistě, pokud úzce stranický prezident propustí 7000 vězňů a zruší probíhající miliardové případy, není záhodno si s nějakou konspirací "špinit krédo." Co je proti tomu koloniální holding Babiš, který má pouze za úkol tisknout celorepublikovou reklamu všem "privatizátorům," jako že jsou "restituenti." Což na př. "Tradice, záruka, kvalita - Veolia" nebo na př. "bylo strašné pozorovat, jak našemu tatínkovi zabavili komunisté ČEZ, o to větší radost..." (IRNA,pí)
 8. "Volby jsou v tomto okamžiku receptem na katastrofu" - ElBaradei; osobně se mi zdá jak to leží a stojí, že Baradei-IAEA-Írán a repolarizace Egypta je sociální inženýrství; past. Kdyby to tak totiž bylo, nezasloužil by Baradei ani špetku zájmu mezi lidmi, neboť v opačném případě je moderátorem hluboké regionální roztržky, neřku-li vztahově-dynamické kolitidy (RT) * Tisíce zarámovaných Palestinců drželo jednodenní hladovku za zabitého 30-letého Džaradata; Palestina chce mzn. šetření v případě (RT)
 9. Mluvčí Íránského parlamentu Lardžány pozdravil zbrusu nové mluvčí parlamentu v Brazílii a Jordánii. Zvolal po rozšíření parlamentní spolupráce s oběma zeměmi (IRNA) * První setkání Jinpinga s šéfem tajvanské vládnoucí strany od listopadu: média spekulují o sjednocení (RT) * Ruský Rusnaft zvýší dodávky ropy do Číny o 9 megatun (RT) * Závody ve zbrojení odstartované Korejským gestem: Japonsko přikládá další nesmysl na regionální pyramidu válečného šrotu, USA profitují (pí:RT)
 10. Izraelský ministr Západního Břehu Akelamuláh Didžlája mluvil v rádiu (RT)
 11. Pakistánská společnost vyhrála zakázku energodíla na Afgánské řece Ptáč (BNA) * Přehlídka vyspělých technologií s vysokou mzn. účastí v Tehránu do zítra končí; představily se na př. Ekvádor a Bělorusko (IRNA) * Spp. v technologii je strategická - Íránský vysl. v Moskvě Sajjády (IRNA)
 12. Hazarové byli využíváni Prity v boji proti Afganistánu, protože tam byli zneužívání (možná také díky Pritům); pro tuto historickou "nevábnost" (lépe komplikaci) jsou dnes opět zneužíváni, tentokrát mají jejich vyvražďováním ožít všechny etnicko-historické nesváry adopcí uprchlých Hazarů v Pakistánu umlčené. 3408 Masakr v Kvétě byl proveden cisternou s jednou tunou výbušnin, což je konspirace proti Pakistánské morálce stejné magnitudy jako dopadení Usámy bin Buše v Abotabádu. Kadri byl pouze odvedením pozornosti. Výstup OSN k dronům v Pakistánu sloužil jako časová spoušť; výzva TTP umocnila tuto propagandu Dronů a souvislých "zastrašovacích" metod, a zjm. společenské rétoriky, diskursu. Že se vměšoval Hollande je konečně signálem, že jde stále o Anglický rajón koloniálního řádění. Nejsme příliš daleko k potvrzení komplicity výborů OSN ve věci. Nazývejme cílené zabíjení jak má být: atentáty. Adopce takového schematu je nejen proti politické stabilitě země, ale naprosto určitě sníží morálku bezp. složek. Pomůcka: zatrašený terorista - odpálil se a bouchnul; zatčený terorista - alespoň vzbudil ty správné asociace mezi svými kolegy, tj. úvahy o povaze jejich činnosti. Jako kompromis se zlem lze "zrychlit soudy" u drobných přestupků k terorismu (pí, NiW)
 13. Filipíny jmenovaly přechodnou komisi v něčem, co souvisí s ochranou menšin a pravděpodobně je obdobou změny volebního zákona a ústavy (NNN,pí) * Indie odmítla další nabídku generála Kajaniho o demilitarizaci Siachenu? / prodloužení konceptu a lepší mediální koor (NiW) * Rovníková Gvínea popřála Korejskému lidu, tj. nejbližším přátelům, k 71. narozeninám Lídrovic Čongila, a doufá, že i Čongunovi se podaří "plnit důležité úkoly" (KCNA)
 14. Pakistanska Lobby * Že Pakistán od r. 2003 nedrží vojenské přehlídky svědčí údajně o klamnosti tvrzení USA o "dosažené ?? v regionu," ovšem mnohem lépe o tom svědčí politicky nestabilní situace v obou zemích kolem nemálo pokud vůbec skloňovaného Kašmíru (NiW) * "Pakistán si nemůže dovolit sestřelovat drony" - Džilani !! naprostý nesouhlas! S Íránskou technologií je může "deaktivovat" a za vyjednávacích zisků "navracet USA." A celý svět doufá, že Pakistán bude v této roli dobrým vzorem, a nebude třeba dalších zkrachovalých států aby otázky kolem Dronů byly pro lidstvo se stolu alespoň co se týče legislativy, mzn. organizování za jejich potírání a kontrolu, a kontrolu jejich lobby a stavu lidských práv v zemích, které Drony provozují (silná indicie). Tedy Pakistán nezkrachuje, pokud za jeho funkce OSN přijme k dronům správné a nezpochybnitelné postoje, a nebude nám vnucovat, že "zkoumání od případu" má nějakou roli, když je úplně pro začátek narušena suverenita Pakistánu. Aby nám OSN vnutilo "váhu šetření," musí se opírat o tvrzení že A) Válka proti Terorismu opravňuje libovolnou zemi útočit v libovolné zemi B) Civilisté slouží teroristům jako tzv Civilní Maska Války, a proto je lze odstraňovat C) Pokud Teroristé ze státu B přicházejí do státu C, kde má stát A vyhlášenou válku, může stát A činit určitá opatření v státě B, aniž by ten mohl co protestovat, protože 1) je vinen napomáháním 2) je neschopen - tuto formulaci prosím v Pakistánu a Jemenu pořádně otřepat, v OSN až pak (pí) * Lobby: "Pakistán ne že si nemůže dovolit, Pakistán se bojí!" (PL)
 15. Irák záhadný * Al-Sagri upozornil, že "komise pěti" která měla zpracovat požadavky demonstrujících, ač přetěžovaná mediálně koalicemi, v podstatě nedosáhla potřebné vnitřní úrovně, a nevykazuje žádnou bohulibou činnost, krom reklamy na své koalice (NINA,pí) * Korektní Dulajmi řekl, že většina bodů rozpočtu již sedí; Avlak z Národní Aliance přidal, že firmy také nechtějí platit; A Džumajli z Irákie zase, že se Kurdské strany neumí domluvit s Národní Aliancí, což Šaríf Sulajman z KK potvrdil, a což jistě způsobily nejprve Kurdské strany, že rovnou označily argumenty NA za protiústavní, a neuvědomily si na pozadí Tigriské koordinační krize, že nejde o ústavu, ale zjm. o dohodu i ve věcech ústavou garantovaných (NINA) * Irákia debatovala situaci v Iráku s Tureckým vyslancem. Ten měl o situaci lepší přehled, neboť jeho strana si již plně uvědomuje svou odpovědnost v regionu. Ne tolik sebestředná nesebekritická Irákie (pí:NINA) * Nudžajfí s OSN Koblerem probrali situaci v Syrském Hamá, a shodli se, že nemá s demokracií mnoho společného, přes veškeré snahy Ruské i Angloamerické strany. Kobler ujistil, že přístup OSN k Iráku bude absolutně jiný, jakmile Nudžaifí dovalí zásobu videí o mučení ve věznicích. Tisíce lidí v Kadisije podpořili tyto dva a jejich plány! (NINA) * Kurdská Aliance znovupodsvítila Barzaniho pozvánku politickým blokům, nikoli vinu té či oné strany (NINA)
 16. Krimi * Nový US Klinton Kerry řekl, že podpoří citelně opozici, která nezkřivila nikomu z těch 70 tisíc mrtvých ani vlas, když "rakety sršely z Damašku na hlavy dětí a embrií v Aleppo." A řekl, že právě na jeho iniciativy Syrský lid čeká, protože zůstaly vlastně dva roky v pozadí, a nyní je čas na rozhodující odhalení, půvabné na omak i na pohled. Dodal, že "Asád musí jít." Také zdůraznil, že všechny ostatní státy mohou za to, že jeho Londýnská US iniciativa čekala tak dlouho na slovo, protože se všichni předháněli v nekompetenci a jalových řečech, a USA s Británií svorně mlčely, a čekaly, až dostanou své skromné mírotvorné slovo. Také řekl, že podpoří mír na Palestinských teritoriích . A na středovýchodě obecně: na př svou vytrvalou mírotvornou činností ve vztahu k Číně, Rusku a Íránu; toliko slabochům, o kterých nikdo nikde nemluví, na rozdíl od USA, které zaplňují první stránky novin od Aljašky až po Ontário, tj. všude kde ještě žijí lidé. A řekl, že rozhodně se může .. na nějaké uprchlíky, a oč že to Turecku neustále jde? Vyzval Turecko k zmlknutí, a aby dále neosnovalo své proti-anglo-americké Osmanské Safavidské projekty naplněné Tehrány a Uprchlíky, a že se má každý starat o to své, nebo o opozici v Sýrii. Takže nový Klinton Kerry podpoří opozici, a ne uprchlíky; nově pak vykřikuje "Asád musí jít." K tomu má opozice nové kancly. Abychom nebyli negativističtí, a zvl. pro kontaktní skupinu kolem Íránu (kri) a pro druhou kolem Jordánska (upr) podtrháváme, že se v novém roce neodehrálo naprosto nic podstatnějšího, než, že opoziční organizace byly ochotny sem tam teroristické činy odsoudit. Jelikož se procesy vůbec nikam nehodlají hnout, podtrhuji toto, a nutno na tom stavět: to je to nejpozitivnější za poslední dva roky! A rozhodně ne bez vlivu a role!! (pí/KUNA/SANA) * Čtyři školy evakuovány v Moskvě - poplašná zpráva; nejspíš je také volajícím Americká ambasáda v Dakaru (NNA,pí) * Po Líbii a Sýrii páchají nechutné zločiny v uniformách zahraniční kontraktoři (aby to neznělo tak konspiračně) i v Nigerii, kde část násilí má stejné organizační znaky jako v Pakistánu, nikoli Iráku, takže lze vsázet na vliv Pritánie (NNA) * Brahimi popsal vraždu 100 v Damašku jako válečný zločin; podle mě nutno pouze odsoudit, na př. jako ohavné, zavrženíhodné; naopak u Dronů je podrobná právní specifikace tohoto typu žádoucí; a nelze ji zneužívat ve svůj prospěch. (NNA) *Raketa vystřelená teroristy z farmy poblíž obydlené zóny zabila 1, zr. 3 (SANA) * Policie v Helmand odstranila nekolik hektaru opia; setkala se s vypocitavym a bezohlednym odporem defraudantu a saboteru (BNA)
 17. Krimi * Izrael se pouze snaží vypadat, že má spoustu kamarádů, na př. Francii, a že takto za ručičky založí impérium v Africe; ale známe pozérské "zájmy" Izraele, tohoto rozmazleného fracka s kapsami nacpanými penězi ze zahraničí, co nedá na titulek, to nenechá Izrael přeci draze odrhovat jako svůj "zájem v regionu"; K diplomatické příležitosti Izraele v Mali , anebo k řečem jednoho denníku o Kurdýzii (pí:NiW,NINA) * Z dětské práce OSN akcentuje "nutnost zpřetrhat tradiční styl života pastýřů dobytka," a zvl. děti v zemědělství; dle mého názoru, kde dítě pracuje v rodině je aktivismus a OSN něčím absolutně pošetilým, koloniálním a dobrodružným. Organizace jako OSN by měla spíše kritizovat západní firmy, které zaměstnávají děti v chudých zemích, západní firmy které ždímají rodiče, pomáhají šíření drog a další. Tedy dokud platí, že pokud může OSN svým řečněním něco změnit, pak právě komplicitu západní ekonomiky na těchto jevech (pí:UNPR) * Rozsáhlá policejní operace v prov. Slhdn dotlačila do soudních lavic 5 obviněných čl. IV (NINA) * Voják zabit, tři další a civilista ranění v Mosulu - 25.2 (NINA) * Irácká Policie v Dijale připisuje útoky na navrátivší se uprchlíky snaze rozvířit právě atmosféru strachu (NINA) * Abás kondoloval rodině Džaradata, členka PLO vyzvala k okamžitému propuštění všech etnických vězňů v Izraelských rasových vězeních; popsala smrt Džaradata jako důkaz nebezpečné situace v těchto "zařízeních" (NNN) * Tanzánie: bezpečnost v Zanzibarských kostelech posílena (NNN) * Dva Ghanští policisté zahynuli při zátahu na nelegální těžaře (NNN) * Provoz zastaven na žlz. Maputo/Jih (NNN) * Malajští policisté zadrželi mzn. geng specializovaný na podvody s kreditkami (NNN)
 18. Arabská Liga odsoudila teror v Damašku jako "brutální," ovšem stejně jako údajné nakládání Syrské Armády s teroristy okupovanými obytnými zónami (NNN) * Pakistán: je třeba rozvoj Pundžábu, aby se nová provincie nezařadila mezi běžná administrativní cvičení (NiW) * Ministr: Írán plánuje lepší zhodnocení ropných produktů před exportem (IRNA) * Alžírský prezident během poděkování bezp. složkám vyzdvihl komplikace plynoucí z vyřazení dialogu v Mali. Neříkáme přiznal, nejsme koloniální "těšílci," jako na př. Mr. Yosheek, též z okruhů jeho excelence knížete Klause (NNN) * Prezident Zardari slavnostně jmenoval vyšší soudce (APP) * I v Zambii je hlavním protivníkem nerovnost, ovšem hned před korupcí, protože ji, jak říká NiW, způsobují zjm. média svým udržováním vlády mimo realitu (NNN)
 19. Dezi / Dementi * Darfúr: další boje kolem pohraničních zlatých dolů: snaha zpochybnit mírovou smlouvu (RT,pí) * Turečtí PKK několikrát již vyvraceli zprávy médií o příměří i přesto další takový report kladou agentury jako nadpis, a prvotní informaci teprv jako poznámku (RT) * Morální nadřazenost Evropana jsme viděli poslední století dost často, než aby nám podezření Súdánského prezidenta nebylo hned nadmíru podezřelé. EU by si měla uvědomit, že stav historie světa je do značné míry výtvorem koloniálních režimů a invazivních USA, a že spoleh na takovou specializovanou polarizaci rozhodně nevede k míru a stabilitě, a že země dodržující takové "historické pohledy" se v konkrétních regionech jeví jako něco mezi loutkou na př. USA, nebo prostě jako další konspirační moc, snažící se přemalovat dějiny černobílým fixem, kde obvykle "Západ Vede" - v morálce. Což NENÍ faktem, stejně jako není faktem, že První světová neskončila, což si nejspíš pan Karel také myslí! (pí:NiW) * Izraelský tiskový koncern YEDAH žvanil cosi o Izraelských investicích v Kurdýzii. Její mluvčí podotkli, že region nemá žádné styky, nadto snad styky ještě nad rámec styků Iráku. Izraelský tisk tedy netouží po pozitivním vývoji v Iráku - jak milé; možná proto není Kerry Prezidentem Izraele, ale pouze guvernérem Francouzské kolonie ve velkém Mexiku (NINA) * Vytrvale fackovani Iran k jednacimu stolu neposadi - Mohamed Esmaili (IRNA) * Tuniský premiér opravdu nebyl schopen sestavit technokratí vládu. "Jebali, odcházející premiér odmítl vést další vládu, poté co jeho strana Ennahda odmítla jeho plán na technokratí kabinet, který by připravil volby poté, jak navrhl, co byl zastřelen opoziční lídr, což zemi přivedlo do nejhorší krize od pádu Ben Aliho dva roky zpět" - NNA (pí) * Další Izraelské noviny žádají Ban Kimuna, aby spolu s odsouzením Izraelské politky dodal podrobný plán, jak by měl Izrael zastavit další zábory, demolice a výstavby na "Palestinských územích." Asi je to pro Izraelského člověka velmi složitý problém, že za něj média musí klást takové záludné otázky (NNN) * Násilí vede k uprchlictví - ČK Súdán (NNN) * IBanka 2015: Indické bance asi informace z Tajska přijdou vhod? (NNN)
 20. Iluze * 1/10 ptáků je přímo ohrožena (RF) * 4 Jihoafričtí nosorožci v bezpečí (NNN) * JAR také v Ženevě o lidských právech (NNN) * Čína podpoří konzervaci divočiny v Keni (NNN)
 21. Libi se * Italie, Irak zkoumaly cesty k posileni vzvz; Italie "se pokusi" (NINA) * Nove archeol. nalez. v Iracke Dijale (NINA) * Nam IRI popatroluje v druhem nejdulezitejsim pruplavu po Hormuzu a pak delat paradu do Cinskych a Lanskych pristavu; udajne nevynechaji ani Indii a Filipiny - Sayyari (IRNA) * tadzikistan spp. vzd. s afg. (BNA) * cavi zas energicky rozdava rozkazy rozvedce a kontrarozvedce (PL) * EU podpori bezp. Jemen (NNN) * Srbsky MO v Angole (NNN) * uganda jiz nemusi serologicke testy posilat letecky (NNN) * ucastnici procesu vyvoje a provozu tretiho testu nesmyslnych zbrani v KLDR v ramci jedine durazneho potvrzeni suverenity po rade provokaci USA navstivili dum darku (KCNA)
 22. Zabava * Putinuv protitabakovy z. si vsima i elektr. cigaret (RT) * Iran ma ropy na pristich 100 let (NNN) * Marocky kral prijal charitativne Zastaralou tvar bombardovani Clintona (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama