NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 1.2.: Arneričany vedené síly ranily tři farmáře v SV. Afganistánu (a z rozhlasu: čs. žoldáci "koncentrují úsilí, kompetenční specializace")

1. února 2013 v 9:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Setkání ministrů obrany Afgáni- a Pakistánu na nejlepší notě. Kábul ocenil roli i oběti Pakistánu, Islamabád vzhlíží k mírové budoucnosti sousední země, neustoupí (APP) * Ruský žurnalista postřelen do obličeje a ruky v Syrské Daraje, přesto, že měl vestu s nápisem "Tisk," a možná právě proto, že byl pod ochranou druhé strany, tj. obvykle vlády (SANA) * Tehrán bude zásobovat ropou pouze tu Evropu, která jej podpořila (a nebo podpoří? vzhl. k volbám) vis-a-vis západní sankce (NNN) * Zkazky o "Rozpadu Sýrie před očima" a další "neokoukané" urgence o "jednající OSN" (nikoli schopné se dohodnout, ale schopné cosi učinit, ať už cokoli, na to se dle Makiaveliho totiž lépe valí bulvy, během tichého přežvykování) - aj. nové citáty Brahimiho v OSN jsou pravděpodobně smyšlené. "Citáty" totiž "Pocházejí z úniků a tajných zdrojů v BK OSN" (pí:NNN) * 6 osob zabito údajně (AFP) explozí poblíž kanceláře premiéra v Mogadišu, další zabitou osobu si vymýšlí AFP pro Káhiru, a navíc rozvíjí výmysl na "pondělní kulku poblíž Tahríru" (NNA) * Posílíme bezpečnost v sektoru - Ministr Energetiky Alžírie po útoku na ropovod 122km od hl.m. (APS) * mP IRI Larjani: "Írán odmítá vojenskou intervenci v Sýrii. Věříme, že je nutný reálný politický dialog v Sýrii. Věříme, že návrh Prezidenta Asáda umožňuje reformy v rámci demokracie" (SANA)
 2. USA přerušily s Ruskem diplomatické styky ohledně Lidských práv (PRA) * Rusko odvolalo svou spolupráci s USA v justici a drogách (RT) * Íránský Ministr Obrany Brig. Gen. Ahmed Vahidi doplnil, že bude brzy informovat o další metě dosažené v letectví a astronautice, nutné, než bude Írán moci vyslat člověka do vesmíru (NNN) * Útok na poslance v Damašku, Úterý: Abdul R Q raněn a hospitalizován (NNN) * OSN prosadilo sankce proti mírovému letectví a kosmonautice KLDR po zvolání Druhé Korey, že vypuštění satelitu Kvangmjongsong je "provokace," která žádá "ráznou reakci" (KCNA)
 3. Agitační Rámec za Intervenci v Sýrii ("síť z/l.p. v sýrii" - SHRN) odsoudil Egyptského Mursího, že prý "přeměnil politickou soutěž" (patrně Mubarakovu? nebo ty demonstrace?) "přeměnil tuto klidnou soutěž v politické násilí" a "ozbrojený konflikt" napříč Egyptem. Tak už se těšíme, až se "konflikt" v Egyptě rozroste z nuly na Syrskou dvojku, a SHRN nám, jako vždy se zbraní v ruce, bude vykládat o "těch, kteří proměňují xy na násilí a konflikt" (pí:SANA) * Lavrov zopakoval, že jediným hlediskem ruské zahraniční politiky je stabilita v Sýrii, resp. body vyjádřené v Ženevské úmluvě; a že nijak nepodporuje ani jednu stranu konfliktu. Tak, pokud nedodává jedné straně zbraně, nebo nemarginalizuje druhou, vyjma jejích teroristických elementů, pak to Lavrov řekl oprávněně. A zda dodává někdo zbraně nás celým průběhem novinářské činnosti až do čtenářského křesla nezajímá, neboť jsou to jednostranné lži, tak, či onak, dokud není v ničích silách takový dohled přijatelné neutrality zajistit, a to není ani OSN. A samosebou kontakty s legitimní Syrskou vládou jsou stejně legitimní, jako jednostranné uznávání vlád jiných, byť se nejčastěji Britové a podobní ztrapní, když jsou pak přistiženi v té či oné věci v jednání s úřady "neuznané vlády." Občanská válka nemá s Eduardem Benešem nic společného, Londýn by se měl vzbudit. Rusko tedy Damašek nepodporuje, resp. podporuje jeho jednání s opozicí rovný s rovným. Formulujte si to jak chcete, myslím, že celá ta konstrukce pomluv mezi USA a Rusí nemá se Sýrií nic společného, a obě země by měly být z BK pro tuto záležitost vyřazeny, a místo nich Saouda a Írán; nevím, co si dvě velmoci dovolují, blokovat tyto orgány ve věcech úplně jiného regionu, ať už OSN funguje jak chce (NNA,pí)
 4. Poslanci Irákie za účelem jak polarizace nepokojů v zemi, tak pro potřeby zahraničního tisku resignovali; Mluvčí tohoto bojkotu "vyjádřil" podporu demonstrujícím, a postavil na druhou stranu vládu, kterou pak obvinil z odmítavého postoje k "požadavkům" demonstrujících; Kurdistánský poslanec Šeríf Sulajman označil bojkot Irákie za politický nátlak, a vyjádřil pochyby o jeho účelnosti. "Politické síly by měly přejít k jazyku dialogu a přijmout Ústavu aby naplnili jakékoli požadavky, a také dodrželi dohody, které mají mezi sebou" poznamenal, že "neschopnost dodržovat co si mezi sebou politické síly dohodly dříve je důvodem současné krize" (NINA) * Nejvyšší šéf Iráckého Islámu Sajíd Ammar Al-Hakim na konferenci Islámské jednoty v íránském Tehránu uvedl, že Irák překoná pokusy nepřátel o rozvrat díky svitnutí oficiálů a pevnosti národa. Íránský mluvčí Ali Larižani upozornil na pokusy znepřátelit opět Írán s Irákem a vyjádřil důvěru v sílu a bojovnost Iráckého národu proti takovým pletichám (NINA) * Mluvčí Libanonského Odporu zpochybnil návrhy Hnutí Pokroku, že by se volební zákon schvaloval bez přítomnosti vlády, slíbil takové nedialogické manýry bojkotovat (NNA) * Kirkucký pohotovostní policista unikl atentátu, úředník Ministerstva Vnitra zavražděn v Bahdádu (NINA) * Kurdízká Aliance odmítá použití minerálních zdrojů v sporných oblastech k politickému nátlaku; to stačí dát s Irákem na papír v OSN (NINA) * Dva místní politici zavražděni v Kirkuku; mimochodem zčásti lze v Pakistánu aplikovat závěry z Nigérie: někdy zločinci kryjí kriminální aktivitu znaky sektářství, nebo terorismu (NINA)
 5. Nežád s Al-Hakim dal do spojitosti, že vzhledem ke konfliktům, které nám jak přes kopírák, počínaje v médiích, rostou v dlouhém regionu před očima, světová arogance opakovaně oznámila, že hledá "nový tvar pro středovýchod." Hakim podtrhl nutnost klidu a interakce mezi všemi vrstvami a silami zasaženého území; nás ještě vedle stále neprošetřené role "sociálních médií" zaujme podezření na chemické nebo biologické zbraně, v Libii, Sýrii, Egyptě, Jemenu a Iráku. Tj. takové, které by mohly takové politické situace vytvářet, za moderace vnitřními agenty, jejihž úloha může být odtažitá a jednorázová, (IRNA) * V Úterý kancelář Iráckého premiéra ohlásila, že Vláda přijala konkrétní kroky, aby byly vyplněny legitimní požadavky protestujících, na př. k tomu specializovaná (implementační) komise; na druhou stranu i kmenoví vůdci utvořili na straně demonstrujících komise, aby se zvýšila odolnost lidově-politického "procesu proti manipulaci zvenčí." (NINA)
 6. Bajži, Pondělí: Policie v prov. Salahedýn zatkla 3 na zákl. čl. 4 Protiteroristického zákona, zadržela množství středních zbraní (NINA) * Francouzský novinář zatčen pro monitorink bezpečnostních kanceláří v Iráku (NINA) * Jemenská armáda osvobodila 13 vojáků v horském obklíčení, zničila 16 AlKajdů v Manaseh den poté, co sebevražedné auto zabilo 32 vojáků na vojenském kontrolním bodu v Raddá. Údajně "si tím Jemen dokazoval" v reakci na (bez uvozovek) přehnanou starostlivost BK OSN / především o počty vojáků USA? (NNN)
 7. USA plánují postavit v Nigeru dronovou základnu? Já myslel, že už mají nějakou v každé dronové zemi, pardon, Africké zemi? Toto bude asi nějaká opravdová novinka. Asi tam budou prodávat navíc zmrzlinu (NNN,pí)
 8. Zimbabwe volá na AU, aby spěchala se zřízením operačních Afrických záloh; zjm. aby poklesla zahr. účast "v rámci tzv. intervencí" v Africe (NNN) * Pakistánský Prezident spustil Anglický Kanál Pakistánské Televize, zadoufal spolu s ministrem vnitra, že pomůže zadupat do země poslední zbytky protipakistánské propagandy ve světě (APP) * OSN vzhledem k nespolupráci volá na Izrael, aby se účastnil rutinního auditu lidských práv; ten zatím přislíbil Jeruzalému potřebné finance, ovšem "pouze jednorázově." Když budeme všichni dělat, že nechápeme, co tím myslí, Izrael to odvolá, a nebude vysvětlovat (pí,NNN,UNPR) * Mursí nařídil snížit nebo zrušit pohotovostní procedury, ponechat noční zákaz vycházení (RT) * Policejní šéfové Ugandy a Rvandy studovali další prvky pohraniční spolupráce i širší bezpečnostně-kriminalistická témata (NNN) * Jordánský Král asi navštívil v úterý Bahrajn, zjm. regionální témata, utvrzení vztahů (NNN) * Afgánská Národní Armáda zranila a zatkla vedení Talibánské buňky v Mokor, provincie Pačíz. Jeden bojovník opozice byl zabit, zajištěn vůz korola, 4 Kalašnikovy. Žádné oběti na civilistech a vládních silách (BNA)
 9. Zmocněnec OSN pro Okupovanou Saharu navštívil v úterý po Vošinktonu i Moskvu (PL) * Úterý: 5 Kalašnikovů, 2 DShK, 25 silničních min, 100 bomb, 492 kg narkotik a množství jiné vojenské výbavy zadržely Afgánští vojáci a policisté v 9 operacích během 24 hodin. Zatkli 9, zabili 2 opoziční (BNA)
 10. Anbarští a Vojsko podruhé v márnici: nově se dohadují, zda dva mrtví z Faludži jsou nebo nejsou AlKajda. Totožnost střelců se v márnici zjistit dá, AlKajdovost osob je ovšem nad úsudek obou. Obě strany by se měly vyhnout politizaci (NINA) * "Koheze a integrace zemí ku sdílení vody není věcí volby, ale nutnost" - Sekretář Arabského Koncilu Vody H A Atfy; setkání podtrhlo také narůstající problémy s vodou v Palestýně a Jemenu (NNN) * Afg, Úterý: 4 civilisté, jeden z nich ex-povstalec zabiti ozbrojenci v Mokor, Pačíz; spuštěna pátrací protioperace (BNA)
 11. Tunísie a Saudie studovaly možnosti rozšíření historických vztahů (NNN) * 14 Izraelských a Palestinských agentur žádá Tel Aviv aby podstoupil audit UPR (NNN) * Libanon, Tunísie jednaly v rámci Arabské námořní konference (NNA)
 12. Tehrán označil ohodnocování jednání IAEA/Írán z dílny USA za vměšování, správně poukázal, že USA nemá co mluvit za Agenturu, a naopak, to, že jednání pokračují, a postupně se daří odstraňovat některé nejasnosti, je důkazem, že jednání nejsou nesmyslná; jak tvrdí Nulandová. Z tohoto hlediska je Írán "víceúčelový": USA si na něm chladí žáhu, když už samy svou pověst sotva mohou unést (IRNA,pí) * Jordánský premiér přesně dle úmluvy a plánu složil svou resignaci do králových rukou (NNN) * Hlava Sekce Íránských Zájmů M Amáni jednal s Egyptským ministrem Aerolinek al-Máddávím na př. o zřízení přímých linek. Egyptský ministr byl pozván na oslavy Revoluce 1-10.2. v Tehránu (IRNA) * Hlavní Vůdce omilostnil 1298 trestanců, na doporučení Mluvčího Parlamentu, který návrhem shrnul výsledky činnosti zvláštní komise, která sledovala, kteří a zda jsou kvalifikováni pro amnestii (IRNA)
 13. Ozbrojení Turečtí Kurdští Pracující ohlásí rozhodnutí o ukončení ozbrojeného boje tento měsíc, dle Tureckých médií (PL) * Angola a Rusko jednaly o spolupráci v biopalivech; Margelov zdůraznil roli integrity a svrchovanosti Afriky (NNN) * 4 heroinové fabriky zničeny v Afgánském Nangarharu - policie (BNA) * Libanon bude koordinovat ve věci svých unešených v Sýrii i s Francií (NNA)
 14. Čína snížila o 95% nároky na Jemenské exportéry, zvláště ve snaze nalákat Čínské společnosti a investory do Jemenského prostředí (NNN) * I druhá Korea se letos pokusila dotlačit na oběžnou drýhu družici. Napotřetí tedy vyšlo (RT) * Pakistánský, Malajský vysocí generálové probrali vz. spolupráci, Pakistánský také navštívil Universitu Národní Obrany Malajsie. (APP)
 15. Kameronův návštěva v Alžírie potvrzuje skvělá vazba (APS) * Íránský Vůdce uctil v mauzoleu svého předchůdce (IRNA) * Afgánská Národní Armáda zadržela 1.1 tuny výbušnin, zatkla množství ozbrojenců v provinciích Maivand, Andahír, Šindand a Herat. Údajně zcela samostatné aktivity ANA v pondělí večer (BNA)
 16. Strany které odsuzují možnou návštěvu Karadavího v Iráku jako aktivitu Kurdistánu jsou strany rozkladné (pí:NINA) * Kanadský vyslanec potvrdil náměstku premiéra svou podporu vládě a lidu, aby Irák překonal krizi (NINA)
 17. Profesor Kahirské UNI H Nafaa považuje bojkot prezidentovy nabídky opoziční straně NSF k jednání za oprávněný, neboť předtím údajně po takovém jednání "nevyslyšel jejich doporučení." Tento řádek považuji osobně za SMS zachycenou na Marsu, má někdo lepší vysvětlení? (NNN) * Známé TNT bylo zadrženo v obchodě mezi sladkostmi v Bábelském městě Mahawíl, maskováno jako čokoláda, připraveno k pašování (NINA) * Ministr Kultury Sýrie Lubana Mšavíl označil za hlavní úlohy současné Sýrie ochranu památek, aktivaci kulturních center a následování plánu překladatelství, vedle šíření syrské kultury (SANA) * Korejští vědci intenzifikují výzkum levných domácích paliv (KCNA)
 18. Bahrajn plánuje utratit 45 mld KČ za sanitární a sociální infrastruktury, rozvojové projekty (NNN) * Uhlíkové fulereny C60 objeveny v hvězdných systémech Tc-1, M1-20; dříve ale i v meteoritech (PL) * Vědci a učitelé KLDR hledají vědecky nejradikálnější prostředky ekonomicko-sociálního rozvoje (KCNA) * 6 neozbrojených pašeráků opia a hašiše zadrženo v Afgánském Bahlanu, v úterý (BNA) * Až 15 tisíc nelegálních pracujících v Emirátech využilo "nouzového certifikátu" k návratu do své země; jeho vystavení podepírala amnestie (NNN)
 19. Syrský tým porazil v přípravě na AFC2015 Egyptský Petro-Ž 2:1 (SANA) * Út. 12:50GMT Zmt. b/š 3.4R Vých.Azerbajžán, 6km pod zemí IRI (IRNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama