NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 25.3. / sloupečky / Ntganda / Zvednutí Zbrojního Embarga = Povolení k Bombardování v Sýrii!?

25. března 2013 v 16:21 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Rvanda Ntganda Premiér!

Somálský Premiér odsoudil vraždu 80ti letého duchovního A M Versejmiho, Imáma v Hadáru, kam se opět údajně nastěhovaly zbytky teroristů. Naopak doporučujeme Somálsku ten náhled, že po vymetení posledních kapes silně pro-amerického Šabábu nastoupili lidé mnohem blíže CIA, a tímto, jistě velmi hlasitým zločinem, pokusili se navodit dojem "síly a jednoty, lží vlády paktující se s Etiopií." Je to defakto důkaz jejich slabosti, a rychlé a extenzivní (opatřené policejním začištěním) skoncování s touto kapsou je nejlepší odpovědí, zvláště pokud při tom padne významnější buňka CIA. Pouze laciné divadlo a verbování..

(NNN,pí)

Tisková zpráva OSN k setkání Kimuna a Kagamiho je naprosto zbytečná ve svém rozsahu. Je chvalozpěvem na OSN, Haag, doplněným monologem Kimuna a nějakého komentátora převozu Ntagandy. Pokud by Hágský soud zasloužil přízviska "jediný," pak jediný u kterého lze nezávislost a transparentnost, nehledě na pofidérní existenci "mzn. vězení", zpochybnit v plném rozsahu. Obecně je to první soud, u kterého člověk pociťuje akutní pohoršení, ostudu a nenávist. A doufejme že i poslední, tedy krom některých národních, nebo vojenských, na př. v USA, Izraeli. Ale jejich sprostota není tak hlučná u své samochvály vis-a-vis nulové díky světa. Ntganda je jedním z vzorových případů: s výplatní páskou, a zaměstnavatel, který chce svrhnout vládu v Kongu je tentýž, který chce udělat Haagu reklamu.. Prostě soud na zavření (NNN)

Egyptský Premiér Asád odsoudil pro-sektářský atentát na Imáma al-Bútiho (PT)

Rvanda uspíší předání Ntgandy, kterého, dle totálně prolhaných zdrojů, pro verbování dětí přezdívali "Terminátor." Ale Rvanda zásadně odmítá jakékoli spojování s tímto od r. 2006 Američany obviňovaným člověkem. Ten se ve spp. s USA nechal právě zadržet v Rvandském Kigali, a aby nebylo pochybností, "sám spěchá do Haagu, aby si zachránil život." Což je u Terminátorů, kteří se v Kongu chopili velení části armády v pokusu sesadit tamního prezidenta, stejně obvyklé jako obvinění Rvandy z utváření takových odpadlických bojůvek. Neboť jde přeci jenom o - původně - Americký puč v Armádě proti prezidentovi, a aby fungovala diplomatická a mediální válka proti němu, smyslely si USA zápletkou o "neplnění dohod" prezidenta vůči etnické skupině v "sjednocené" armádě. Základním účelem první zprávy od naší žádosti GJH/MHB na PressTV je rozmlžit vztah M23 k 2006 let staré historii, který je zhruba nulový, a hlouběji pomluvit Rvandské politické síly před Konžským vedením, které má už tak dost práce s Američany na nové frontě: v M23 a v médiích na východě, která kooperují s regionálním Konžským vedením pro další znepřehlednění situace pro eventuelně nezaujatá mzn. média. Východní elementy bych hodnotil daleko slabší než koloniální schizofrenii v Jemenu, ale zase alespoň tak silné, jako spolupráce médií a některých, na př. v Irákii, nebo mezi kleriky, pro znepřehlednění. (pí:-:PTV)

Libanonský Dejly Star je pouze přejmenovaný Vošinkton Poust


Tvrdit, že Damašek je "rozdělený" je jen nádech z novinářského oportunismu v případě smrti Čavéze. A mluvit o "lojalistech" a jejich "mentalitě" (lepší je mentalita těch, kteří vyhazují do vzduchu fronty utečenců na potraviny?) hlavně "v centru města," když Syrská Národní Armáda, tj. "vládní" má řádovou početní převahu nad - od počátku do konce - kapsami teroristů z Británie, Jemenu a Líbie, a někdo tvoří rodiny těchto vojáků, zatímco v Líbii ztěží nalezeneme rodiny ozbrojenců, a už vůbec ne těch, kteří zabíjejí jednoho civilistu za druhým, a dostávají "provize za kus," a ještě k tomu získají polní nemocnice! A označovat pro zahraniční čtenáře toto "rozdělení" v Sýrii jako výslednici "konspiračních teorií" a "agend" je vůbec důkazem vymydleného mozku samotných vojenských vymývačů.

Myslím, že dnes ani na západě již nikdo nepochybuje, že jde čistě o útok na Sýrii zvenčí, který má tvořit příležitost k vytváření zástupných problémů na západě, a eventuelně k další genocidě v muslimské zemi. Nikdo ani nemůže pochybovat, že každé slovo, které o Sýrii vypustí Holande, Obama nebo Kameron je pouze jakýmsi surfováním po fabrikovaných anebo násilných příležitostech v Sýrii, a nejvyšší vlny jsou ty, kde se západní mluvčí označuje za vrchol odpovědnosti a světovou nutnost, lék na všechny cizí nekompetence, ba na zvrhlosti, jihž právě rozhodně nejsme svědky.

Ani dva roky nikoli konfliktu - to platí pouze pro právě vykreslenou paralelní dimenzi, kde lze bojovat proti Holandům a dalším - ani dva roky tohoto brutálního teroru a destrukce proti Syrskému státu a civilistům, nemohly rozhodně nijak "změnit ekvilibrium" Syrského názoru na "Vládu" a "Opozici." Něco jako "lojalistickou mentalitu" nelze v Sýrii prakticky vůbec hledat, absolutní jednotu naopak ano.

A to, co média vyzdvihají z uprchlických táborů jako "příslušnost uprchlíků" k jednomu táboru, je naprosto nejodpornější tvář této války.

Jsou to totiž civilisté, na jejihž názoru nezáleží, pokud není v popisu naší práce soudit za ně, a to by nemělo. Jenže média úzce spolupracují se západními vojsky, a i OSN je uvyklé rozměřovat názorové skupiny v Sýrii a vyrábět Syřanům "demokracii na rýsovacím stole." Tolik k blábolu pentagonem pronajatého deníku o konspiračních teoriích: oni totiž Syřané čtou zahraniční noviny, a dovedou si jejich tvrzení resp. agendy srovnat s děním doma. A pak i protestují po celé Evropě, zjm. za jednotu v Sýrii a proti zjm. konspiraci médií, ačkoli to bohužel nepovažují za první téma, ačkoli je o to Prezident "prosil."

Zpět k uprchlíkům a jejich názoru. To, co jsou tito nebožáci, kteří dočasně přišli ve svém městě o domov, nebo o všechny členy rodiny v důsledku vydírání a únosů, nebo příslušnosti k armádě v odlehlé vesnici, schopni podat jako své přesvědčení, je spíše výsledkem nekonečných dohadů a utrpení, následkem touhy po rychlém konci toho, co se v jejich domovině děje, a rozhodně nikoli "opozičním" nebo "lojalistickým" aktivismem. Úplně naopak.

V Sýrii totiž mají občané o Syrské demokracii alespoň nějaké pojetí, na rozdíl od Vošinkton Poustu, Dajli Stáru, Pentagonu a OSN. Jistě, úřední práce OSN v Sýrii je mnohem nezávadnější, než zkraje konfliktu, kde způsobila řadu masových poprav a dalších jevů v Sýrii svým vyvoláváním konfliktních emocí v Sýrii: které je záměrem médií.

Sýrie naprosto není rozdělená: a to ani ti Syřané, které kterýkoli novinář může zpovídat proti sobě, konfrontovat jako zastánce dvou názorů. Protože novináři dostávají se zakázkou i vybrané "Syřany." Roky pérované a vymývané někde na Gvantanámu, aby pak sehráli svou mediální roli "syrského civilisty" bez větších chyb.

Jenže tytam jsou časy, kdy média dokázala přesvědčit o "sérii revolucí" na středním východě. Dnes už toto zboží nekoupí asi nikdo, a většina lidí by po krátkém zamyšlení potvrdila, že ať už bylo jejich výsledkem cokoli, práce médií byla kupa čehosi zkaženého. Pevně věřím, že tato špinavá práce je nejlépe vidět v Líbii ale především v Egyptě, kde média opět projevují svou nespokojenost prostým rozpoutáváním konfliktů a převracením reality vzhůru nohama. A pokud odečteme desinformace o tom co "Mursí peče s Izraelem" nebo že "Mursí kvituje transfer teroristů z Jemenu do Sýrie," pak můžeme v několika zásadních bodech klíčové kroky Mursího vlády v regionu a ve světě pouze na kolenou přivítat, co změnu k racionálnu. Média však sledují vlastní realitu, a čtenáře nevlastní aby je informovala, nýbrž uspokojovala. Zjm. aby byli spokojení ať Blér zahrnuje Iráčany ve vlastní zemi bagry do zákopů, ať už Kameron třetím týdnem bombarduje 15-titisícové městečko.

Hlavně tím čtenáře uspokojit. Dát k tomu na př. vhodný, smyšlený text. Co by se na článku "Damašáci stále rozdělení ohl. vlády," líbilo MediaLens je zejména závěr: "jedni jsou s vládou ze strachu, druzí proti vládě ze strachu, ale všechny spojuje že chtějí konec." Protože rádoby neutrální, líbivé, zdánlivě humanistické věty nespojují se strachem opozici, a už vůbec nezmiňují teroristy. A ona výzva po konci se úmyslně přímo nabízí jako "prosba o pomoc." Na př. odpověď "My jim pomůžeme to ukončit, kdo není s námi je s Asádem!" je přímým pokračováním jak jsme ukázali: rádoby neutrálního textu. Berme tedy podobné propočty a koláče zastánců a odpůrců jako jeden z prvních principů propagandy jedné z pěti stran, tj. vč. USA-Británie-Francie, Ruska a teroristů. A pamatujme, že terminologie občanské války je nutná pro média a pro boj s ilegálními intervencionisty, ale v podstatě neodpovídá realitě. Daleko více odpovídá něco mezi terorismem a spiknutím zahr. médií.

A že ta jsou spiklá se svými politiky netřeba rozebírat. Nezbývá než dodat, že Libanonský Star nemá nejspíš s Libanonem co společného, a navíc nám tento článek snad trochu přiblížil způsob, jakým získávají Libanonští a nebo i Iráčtí politikové takové protisyrské názory. Ty země regionu se kterými intervenční rovnice příliš nepočítají si posud udržují v poklidu umírněný názor, spíše "deasociovaný" od tábora fašistické genocidní intervence, než od libovolné země v úzkém regionu. Ono to také k ničemu není, postavit se proti sousedům jenom proto, že se o tom za mořem píše jako o jediné "humanitární možnosti." Aby se pak slovo "humanitární" z případné "bezletové zóny" a podobných nálepek pro bombardování oficielně vystříhlo.. v očekávání, zda to "teď naláká více členů OSN?" (pí,NNN)

Další článek Libanonského Dejli Star tvrdí, stejně jako bylo tvrzeno o Bulharsku, Rumunsku, že je tato země "destinací obchodu s lidmi" kde jsou děti "a dospělí používáni k nucené práci, prostituci a obchodu s orgány." Ačkoli to spíše platí o Holandsku, Norsku. Zvláštní je, že velmi obsáhlý článek pojednává o "schvalování zákonů v Libanonu," ovšem velmi rychle obrací na historii jakési iniciativy, kterou "nejvíce sponzorují USA," jejíž součástí je údajně toto schvalování. Nakonec s obvyklou lhostejností článek, aniž bychom věděli o kom vlastně mluví uzavírá, že "účinnost takových zákonů degraduje právě nespolehlivá součinnost orgánů." (pí,NNN)


Ruská a Íránská Republika, a světově proslulý Libanonský odpor odsoudily pumový atentát v Damašské mešitě, který stál život duchovního


Oběť atentátu ctěný Al-Búty se "neblaze proslavil" svým odsudkem teroristických činů, kritikou "extremistů, kteří se ukrývají za slova z Písem jen proto, že sami ignorují náboženství." Neblaze na př. v USA, Británii atd., kde odsuzují extremisty jen ocud-pocud, a poukazovat na ně v Sýrii, to na vás hned Klinton hýká "Jsou takoví šťouralové s námi, nebo s Asádem?" A ještě jeden závažnější pohled právě na toto nám poví, že pokud nás média a zjm. mluvčí denodenně zaměstnávají moralizováním a přesvědčováním o věcech v Sýrii a kolem ní, zatímco se jim každý, každičký den do tohoto zdůležiťování drobné přestřelky v Sýrii, nepodaří odsoudit ani jeden zločin, přičemž ty tvoří vůbec nejtrvalejší, nejcharakterističtější tvář konfliktu, a zvláště zločin, terorismus, takový, který se "toleruje opozici," ať už pod přelepkou "za to může i Damašek" tak pod jinými zjednodušeními. Neustále o Sýrii, neustále o Asádovi, ale vršící se nános pouličního teroru a vesnického vyhlazování jehož důsledkem jsou stáda utečenců, to je jaksi "nekorektní srovnávat." Na př. s Pakistánem. Myslím, že je to s každým dalším konfliktem ještě horší: a kdyby byla bývala média z rodu "strunatých," a měla tím pádem hřbet, pak by takové mluvčí jako Obama, Klintonová, Blér, Kameron, Holande a pod. naprosto bojkotovala. Protože nám již dva roky vymývají mozky svými výmysly, a odsouzení teroru je největší obětí války, která vystřídala válku proti teroru. To dělají vašim dětem napříč západem, vč. Saudie, Turecka, Libanonu, Iráku. Vymyté mozky proti terorismu, takže se o něm má mlčet. Vymyté mozky humanitárnem, takže jej před akcí vyřadit. Šance vrátit si čest, kterou má nepochybně Saudie, Turecko už dle mého tím směrem vyšlo, neplatí pro tyto západní politiky. Netrvám jistě na jejich vraždění, ani nemluvím o nenávisti, ale ponechat jim na věky ostudu, oslovující člověka na celé planetě než ji ukončí hrob. A-propos, Hizbaláh, evidentně nenesoucí ani kapku tak mazlavé ostudy jakou jsme předvedli (sejde z očí..) označil "odporný zločin za překračující všechny hranice zvěrstva, sahající k zločinům proti lidskosti, náboženství, morálce i Islámu" - tolik ("teroristická") osvobozenecká organizace vzniklá proti Izraelsko-Britsko-Americkým koloniálním genocidám v regionu "Hizbaláh," aneb "Odpor Boží" k "popravě pro-režimního náboženského elementu," k atentátu na normálního a neuplaceného duchovního, v Damašku. Pro milovníky konspiračních teorií, kteří neexistují dodejme, že Islámský Duchovní Farid Salman v Rusku označil "Mlčení za komplictví" (SANA)

Když už se Líbijští a Egyptští domlouvají, jak soudní výměnou vězňů prohloubit bezpečně kontrolu Líbijské vlády nad územím, pak bych rád dodal nejen, že obavy Egyptských menšin o bezpečnost jejich rodin a přátel v Líbii jsou opodstatněné, ale vůbec podtrhnul, že právě za incidenty v Misrátě a Benghází, kde dochází opakovaně k útokům na křesťanská sv. místa a k vraždám příslušníků této víry, musíme hledat OSN a další zjm. země. Zaslechl někdo nějaké odsouzení? Nebo dokonce z Británie? Z USA? Nejen terorismus v Sýrii, nejen atentáty na duchovní v Sýrii, ale i vraždy křesťanů v Líbii nemají patřit do "výsledného obrázku." A ten zní v tiskovinách OSN o Líbii celkem dobře: demonstrace, povstání tyrana, koalice v OSN zajišťuje bezletovou zónu proti letadlům která tyran nemá, rebelové z dlouhé chvíle obsazují veselý a radostí přetékající blahodárný Tripolis, nastává nová demokracie. Jak jsem říkal, hlavně nic nevynechat! A pryč s konspiracemi! Kdeže Egypte, kdeže Líbie! V Líbii nikdo věřící nevraždí pro jejich jméno Boží (NNN)

BK OSN odsoudil vraždu klerika v Damašku (KUNA)

Mluvčí Syrského Parlamentu vyzval mzn. společenství aby po dvou letech naslouchání výmyslů médií začala naslouchat hlasu pravdy. Vyzval k bezpodmínečné podpoře snah zastavit násilí a krveprolití, a podpoře politického programu, který by krizi v Sýrii řešil za zachování územní spojitosti, jednoty lidu ale i mzn. míru a bezpečnosti! (SANA)


Zvednutí Zbrojního Embarga = Povolení k Britskému Bombardování v Sýrii


Zvednutí Zbrojního Embarga = Povolení k Britskému Bombardování v Sýrii = Vykládání Zločinu proti Lidskosti morálními Frázemi. Německý Vestervel zopakoval protest většiny členů EU proti nátlaku Británie a Francie za zvednutí embarga, aby tyto mohly v rozporu s chartou OSN, mzn. zákonem, a v naprostém rozporu s bezpečnostními a politickými zájmy EU, s děsivými důsledky pro zemi i region dodávat libovolné zbraně jedné straně občanské války v Sýrii. Vestervel dal také zaznít infantilnímu názoru některých členů EU, že "na jednu stranu musíme být s lidmi a na druhou zajistit aby se zbraně nedostaly do špatných rukou." Nás totiž zajímá jak "kdo jsou ti lidé?" Libanonci? Izraelské děti? Iráčani? Lojalisté? tak "jak se zajišťuje kde skončí zbraň v občanské válce?" Tak jak nám předvedly USA, které "dohlížejí na rozdělování zbraní pouze zodpovědným stranám v Sýrii již přes rok?" Pokud chce mít EU v regionu vliv, pak by se měla držet zákonů, vč. těch humanitárních, a mezi ně právě a naprosto ne bezdůvodně (viz efekt náklonnosti v OSN na masové vraždy) patří zákon o nezbrojení občanských konfliktů, ať už nám média ty obrázky počmárají jakýmikoli nápisy. Pokud EU udrží linii, Britská štvavost některých zemí v Arabském regionu se sloučí s táborem respektujícím zákon. Pokud EU přikročí k legitimizaci Britského vměšování, není naprosto potřeba OSN, a EU tím dalo svolení pro brutální Britské bombardování v Sýrii. Výsledky tohoto "být s lidmi" máme na očích v Líbii, o které EU raději sprostě a nechutně mlčí, v Iráku, za který se Británie ani dost nestydí, ba, ještě noviny znovu a znovu tisknou jakou "panovnickou aurou zářil Blér při svých lžích a štvaní do války." Politikové v EU by si měli být vědomi této hry se slovy, a pokud toto svolení dají, je EU zkrachovalý projekt, řízený autokraciemi v Británii a USA, který přivedl celý region středozemního moře do záhuby.


Africká Unie oficiálně rozpoznává negativní obraz, který o Africe účelně udržují média. Totiž koloniálně: jenom bída, a když vybrat téma, tak "pomoc." Vč. bombardování, že. Souhlasím, že jednou z variant je podtrhnout roli Informační Technologie, ale i tak mám dojem, že se všichni, kdo toto uznali, drží jako klíšťata doktrýny politiky deasociace od médií, tj. privátní je privátní, a státní je tiché, a skryté. Naopak, a budu to opakovat do zemdlení, je třeba zcela přehodnotit roli médií, a učinit v každém státě existentní sektor, který nebude určován penězi, ani politickou zakázkou. Druhý pól pak je tisková podoba zpráv státní agentury, totéž ovšem pro její zastoupení v státních televizích... (NNN)

Mluvčí MZ Íránu Mimanparz pochválil základní vytýčení směru Nejvyšším vůdcem, které pokrokem ve vědě a expertýzy v množství oborů posiluje národní jednotu, určení odporu proti sebestředným mocnostem, které se ve svých politikách spoléhají na malou informovanost o utlačovaných zemích. Mluvčí Parlamentu poznamenal, že mnoho zemí, které neměly vůči Íránu dobrý přístup kvůli negativní propagandě západních médií nyní rozpoznávají a přijímají výsledky a pokroky Íránu. Jistě lze upozornit, že popularita Íránu skrze vysokou kapacitní metu je jedna z věcí, které postupně přiblíží Írán přes vešekerou nevoli médií masám na západě, mezi další však patří moudré vedení a příkladná demokracie o sobě, a jistě ne okrajem příkladně příkladná diplomacie, a zvláště průkopnictví v důrazu na regionální soudržnost. Což byl dosud zapomenutý, až sebezáchovný zákon ze základů státu (IRNA,pí)


Jerusalémský Deník informuje, že Německo zvolalo po upevnění živých a klíčových ekonomických vztahů s Íránem


Německo údajně dlouho a efektivně bojuje svým příkladem proti nesmyslnému Anglo-Francouzskému paktu politiky vyhrožování, chorobné úcty k záhrobní Izraelské diplomacii a politiky přetěžování sankcí jako "postupu v otázkách," jejíž provozování je uměle drženo při životě vypreparovanými projevy sekretáře Agentury IAEA/MAAE a jeho protějšku v OSN, ve kterých často zaslechneme, ačkoli mají být neutrální a vzdělaní že "ani další sankce nepřesvědčily Írán, a budeme muset." A to ani slovo o tom, že to takto opakují vč. rozšiřování sankcí na všechny obory života v Íránu, nebo o tom, zda je vůbec o čem Írán přesvědčovat, zda spíše není jejich chování vespolek příkladem lži a kriminality (NNN)

Nová kniha ve které se údajně vzpomíná na "málem zastřeleného Íránského Prezidenta" má dvě úlohy, jelikož je čistě zaměřená na vymývání mozku: 1) nadhazuje otázku, zda se Írán chová strategicky nebo nepříčetně, že byla údajně "tehdy zodpovězena mlčením" Íránu k incidentu. Stačí Írán chvíli sledovat a potvrdí se nám, že jde přinejmenším o zemi úplně stejnou jako každá jiná. Takže ne - nevěřit! - že tehdy někdo v Bílém Domě považoval Írán za "nezodpovědnou" zemi, a najednou "měl jiný pocit" 2) obsahuje ještě jednou naprosto stejný postup vložený do knihy, jaký byl zaznamenán v případě "fixování tajných informací k záminkám" proti Iráku, tj. že tehdy média i tajné služby poslušně ilustrovaly hýkání Bléra a Langera proti Iráku výmysly a pseudoúdaji, a dnes se rádoby zabývají svým svědomím, a dokládají, že "tehdy opravdu v Iráku žádné zbraně nebyly." A jak to dělá nová kniha Marka Ambindera a DB Gradyho, vybavená opět přehledem o "tajných zprávách CIA Bušovi" (který knihy na zakázku CIA vždy odhalí)? "Vdobě, kdy se Americká vláda zabývala tím, jak reagovat na Íránský jaderný program.."; Zde je Americká vláda vyobrazena jako vláda, která dělá i něco jiného, než že vnucuje východním zemím své požadavky, a počítá s tím, že vlastní občané o těch zemích ani o diplomatické realitě nic netuší, a dají na mediální balast podporující lenost, nevědomost, hysterii a nafoukanost. Nadto je to řečeno tak, jako by se politika USA skládala z něčeho jiného než podvodů na občanech a nesnesitelného hýkání přes sedmero moří, a jako by se odvozovala v tomto případě od nějakého jaderného programu v Íránu. Nadto: že tento program je něčím, nač je složité reagovat! Vždyť měly USA trentilitióny let, aby přednesly v OSN nějakou evidenci, co dělá Írán špatně, nebo kde něco nasvědčuje i jen gramu uranu ukrytému pro jiné než hlídané účely? Co USA přinesly? Samé aféry, žvanění o terorismu, a fotografie plechových toalet z družice, které akoráte napínají Íránu žíly, když všichni vědí, že jsou to toalety, jenom se musí jít delegace zahraničních civilů do vojenského zařízení přesvědčit? Tedy věta se snaží předložit nejen "věcnou práci" Bílého Domu (dále viz Irák a věcná práce CIA), ale ještě naprosto nezpochybněnou formulaci, že "informace jsou v USA dlouho k disposici." Tuto větu dedukujeme, ta v knize není. Nu a "byly doby.." to už je jasná formulace, že dnes není pochyb, a "věcný přístup" Obamů a Netanjahů, jejich rozhazování rukama, malování po kartonu v OSN a "cirka rok," cirka "rok a půl" jsou neměnná fakta. A zaznamenal někdo zájem o to, co tu píšeme? Nebo jinak, zaznamenal někdo zájem médií o tiskoviny v agentuře IAEA? Pokud ne, tak dáváme další vábidlo: "Tiskoviny IAEA o Íránu a s Íránem? Krom totální diskreditace USA, Francie a Británie v nich není skoro nic" .. (pí:NiW)

Že nevíte co napsali Francouzský a Britský Ministři Války Ministryni Zahraničí EU? Přeci že krize v Sýrii více a více ohrožuje regionální stabilitu: to dnes frčí, zvláště když máme prsty v Iráku. A že pan Hagó a Fábius jsou více a více znepokojení "odhodláním režimu použít chemické zbraně." Ten totiž nedávno zopakoval, že kdyby nějaké měl, nikdy by je nepoužil, dokonce v minulosti Damašek odvolal i to, že by je eventuelně použil proti invazivním vojskům USA. Takže pánové prezentují EU své polovičaté obavy, zarámované v líbivé urgenci regionální stability. Škoda že ta funguje spíše jako blokátor intervenčně-genocidních afektů, zvláště ten dojezd regionálního konfliktu na globální mety. (RT)

Poté, co Tel Aviv vyhrožoval Íránu vojenským útokem, vysílala údajně Íránská televize projev oficiála, ve kterém ubezpečil občany, že v případě útoku Írán agresora rozdrtí. Toto agentura Reuters přepsala do slov, že Írán vymaže dvě Izraelská města. A nakonec se přidal Obama, že "nikdo Izrael nezničí, a USA jsou navždy s ním." Absolutně odporné. A tímto způsobem musíte věc vnímat, abyste uznali, že politika těchto zemí vůči Íránu je opravdový hnůj (RT,pí)

Stejně jako Izrael může vyhrožovat Íránu ale odpověď zesiluje v médiích jako výhrůžky, tak činí USA s KLDR: USA mohou vyhrožovat, provokovat svým cvičením, ale jakmile KLDR odpoví, jsou to "čerstvé výhrůžky" (NNN)

"Mějme dvě nezávislé vlády ve dvou zemích (Sýrie a Irák), a arogantní síly chtějí dvě úslužné vlády, a doupouštějí se také zločinů ve dvou zemích, vidíme množství výbuchů v Iráku," řekl šéf Páteční náhradní modlitby Aj. Chetámi, ve spojitosti s chemickými útoky, které odsoudil i s pachateli mezi "rebely," a poukázal, že "hlavní podezřelí jsou USA, Brytánie a Sionistický režim (Izrael)" (IRNA)

Regiony

"Zamořští expatrioti se zdráhají investovat v Pakistánu, kvůli nedostatečné vládě zákona a vysoké korupci v zemi" - Nisra Čaudry; namítneme, že v první řadě ti ani oni nejsou svatí, takže zámořští mají z velké části zcela pohodlnější místa investice, v druhé řadě, že je nutno zvážit, jaké informace tito za mořem o své otčině mají. Jistě je velmi pravděpodobné, že jsou v bezprostředním kontaktu, ale roli zámořských a korporovaných médií nesmíme vyloučit, nehledě na fakt, že mnohdy ani domácí Pakistánská média nejsou schopna podpořit pro-domácí síly, takže v případě investice zbytečně odpuzují, ačkoli by drobná změna tónu měla samoléčící účinky, do výrazné míry. S korupcí se to má jako se znásilněním v Ghaně: lidská závist dává poškozenému lidu velké oči, a několik velkých afér už už znamená, že když někdo za hranicemi špitne, že Pakistán je nejhorší hnízdo korupčníků a kukaček, jako by to řekli všichni, vč. Alláha. A ty touhy v zahraničí v tom Pakistánce utvrzovat rozhodně nebudeme zlehčovat. Ale neříkám to proto, že by to bylo nejdůležitější. Využil jsem právě této diskuse, abych pod ní navrhnul jednorázovou pro-Indo-Pakistánskou akci, která jistě zaslouží nejširší realizaci. Diskuse o tom, že jsou šarvátky na hranici těchto dvou zemí vysoce nebezpečné při pohledu na jaderný arzenál není tak úplně objektivní. Namísto pohledu na jaderný arzenál lze naopak hledět na reálný jaderný stav mezi oběma zeměmi, a ten svědčí, právě jako lze mluvit proti šiřitelům Íránofóbie, naopak o vysoké zodpovědnosti obou zemí. A v tomto ohledu bych právě chtěl podpořit mír na hranicích a zvláště diplomatickou atmosféru obou zemí tím, že by země OIC, NAM a BRICS zavedly na zkoušku prozatím agenturní kampaň, takže by státní tiskovky tří čtvrtin planety nenásilně a seriálově rozebíraly vztah těchto dvou zemí právě s hlediska jejich zralosti a příkladnosti. A tu prosím nechť novináři toto realizující berou jako hotovou věc, ve které ti mrtví po hranicích jsou mnohdy právě dílem pouze novinářů, a nikoli hlubšího vědomí obou národů. Pokud se, byť jen podvědomě, na obě země hledí jako na potenciálně vysoké riziko, a tak pak s jejich vedením jednají na př. všichni v Evropě, jaksi přes prsty, pak myslím realita bere za své, a pomluva se upevňuje v sídle skutečnosti (pí:NNN)

Počty azylantů jsou v Románii řádově nižší, než v zemích podporujících a exportujících terorismus, ovšem v čem země vede je procentuelní zastoupení Alžírců, Marokánců anebo Pakistánců mezi uchazeči. Zajímavé by bylo složení srovnat relativně co do případů alkoholismu; docela bych věřil, že ten vládne v Británii, tak jako je tam rozvinutější kultura inkriminace. Za zmínku rozhodně stojí spojování černochů s násilím v případu protilibijské propagandy během prvního bombardování Líbie Brity v 80. letech, skoro současné postupy Francie doma i v Alžírii proti mahřebským Arabům, zjm. samozřejmě segregace a násilné potlačování organizovaných jevů, a konečně apartheid v USA, který je naprosto zbytečně buď ponecháván jako izolovaný zcela, nebo alespoň od od toho v JAR. A pak můžeme hned zpátky ke Kustóovi, Kenedymu, Gejtsovi a Nešional Žeografik (AGP)

Obama údajně plánuje přesunout drony pod Armádu. Jde pouze o slovíčko. Obama nechce přiznat "chybu" USA, a ukončení zahraničně-politických dronů má vypadat jako jejich reorganizace. S chybami se totiž uznávají i zločiny. A to nám chtějí USA něco vyprávět o Sýrii, když se ze zločinů vykroucejí takto mělkou lží? Když nedokážou výslovně přiznat své zločiny tam, kde je přiznávají technicky, nadto tak čitelně, že by o tom neměl pochybovat ani nedostudovaný právník? Jakým jsou takové USA vzorem, který si osobuje poučovat Írán, Sýrii, Libanon a Maďarsko, když na upozornění, že pravomoci jejich úřadu (CIA) vedou k zločinům, reagují zrušením těchto pravomocí a tvrdí nadále, že jsou neomylní a bezchybní, a pokud někdo páchá zločiny pak pár Britských maršálků z Iráku? (NiW,pí)

Izrael opět hrozil Tehránu válečnou agresí, pokud tento nepřistoupí na blíže neurčené podmínky. Izrael není signatářem NPT, což za dané situace je ideální kombinací pro vyhlášení těžkých sankcí, které ukončí všechny vojenské aktivity a okupační aktivity tohoto regionálního agresora. Ale to ještě neznamená, že tento se svými úplně stejnými přáteli neobrátí věc úplně na hlavu. Takže novinky: Izrael se cítí ohrožený, USA u toho pláčí, a Francie nabízí úpěnlivé moudro, trochu směšně přihlouplé. Plné mrtvol. Dokonce Izrael obrátil i své hrozby na hlavu, když vyrukoval ve spolupráci s Reuters s tím, že Írán vyhrožuje jemu. Ono když se řekne "Írán zničí město A a město B" zní to tak Íráno-ničivě, že člověku přijde toto daleko hoší, než fakt, že vyhrožoval vojenskou agresí Izrael, a Írán mu pouze nabídl "protislužby" aby druhého přešly chutě. A že jsme jich již pár viděli v akci: arabové tomu říkají genocida v Libanonu. Ale copak oni mohou vědět! Pár desítek tisíc dětí a starců? A žlutých? Nežidovských? A to je genocida? Včetně tohoto myšlení u kormidla lhostejnosti - chutě za Netanjahovým "chtěním" resp. pocitem potřeby bezpečí (NNA)

Karlos Edde, který se, ovšem jako mnoho těch, kteří vyrábějí z volebního zákona téma Hizbaláhu, velmi zábavně stavěl v rozhovoru pro DaS po boku jedné nebo druhé pol. strany, aby ukázal svou oprávněnost "otázky v.z. uzavřít," má ovšem jedno hlavní téma: tiše srovnat Sýrii a Izrael, pokud jde o "bezpečnost Libanonu." No budiž, v jádru totiž tvrdí, že "čím větší potíže má Damašek, tím větší potíže chce vytvořit v Libanonu." Takovou úvahu chce podložit čím? Logikou? Nebo proto, že je "Damašek jediným spojením na Arabský svět?" Tak žárlí, že by Libanon měl lepší spojení? Nevím, to se podle mě hodí tak na USA, že když má někdo více přátel, a já zrovna ty ztrácím, uděláme mu na zahradě čurbez. Sýrie jistě takové "potřeby," odvozené z koloniálních zlozvyků nemá. Ačkoli mnohdy se člověku stane, že dává za vinu svůj zdravotní stav někomu jinému. Jenže ani to z Damašku neslyšíme, takže..? Takže pokud tento člověk tak hezky mluví o tom, jak jsou všichni, ba i sunité připraveni využívat témat k rozpoutávání konfliktů, pak mluví pouze o sobě. Sunity jsme nechali sunitům již v Pakistánu a Iráku, a Kajdu jsme nechali v pozadí s Britskými moudry a Americkými dolary, aby podkládala v médiích vyráběné inferno také nějakým kouřem a mrtvolami. Sektářské cože? Pro-sektářský rozvědkový teror a politikové právě Eddeho formátu! A jistě: atmosféra podezírání a strachu (NNN,pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama