NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 1.3.: ..Ramaláh: nejméně 20 lidí se poranilo při protestech na podporu palestinských zločinců. Izraelský Ministr Západního Břehu Akelamuláh Didžlaja...

1. března 2013 v 16:02 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Sankce USA jsou proti mzn. zákonu - Írán (NNN) * Lavrov a Kerry proberou začátek Syrských hovorů / Jan Kerry probere v Berlíně v Úterý možnost započetí hovorů o Syrském konfliktě. Krize nemůže být vyřešena bez Syřanů samotných, ale ostatní státy (+média) by měly ovlivnit obě strany, opozici i Damašek, řekl Lavrov. / (Mocenské křápy které spolu bojují) v Sýrii musí "odložit nerealistické požadavky, předpodmínky započetí dialogu," řekl ministr, a dodal, že Kerry rozumí "naléhavosti situace." (RT)
 2. Mezinárodní partneři v 5+1 se v některých případech snažili přiblížit pohledu Íránu, což bere Írán jako pozitivní přístup - Džalili (IRNA) * Kerryho rétorika k jednání v Almátě je nic více a nic méně než záludná: v otázce "je dimplomatická cesta" - to by bylo úžasné, kdyby to myslel jak řečeno - a doufá - "že se Írán sám rozhodne přistoupit k diplomatickému řešení"; že na př. nebude nutné jej k tomu násilím jako obvykle nutit, a jistě - diplomatické řešení v Kerryho rétorice, ne zrovna orginálně, znamená "přistoupení" na požadavky USA. Takže jediný, kdo má v otázce něco činit je Írán, "USA samy" nemusejí diplomaticky samozřejmě nic. Kerry zkrátka diplomatickým řešením rozumí "nápravu Íránu." Podle mě ty dvě věci mají k sobě hodně daleko, asi jako je venčením psa pěstování kaktusu. Ale jistě. Kerrymu žvanitba o "diplomatických cestách" móc sluší. Je to IN, a v budoucnu bude možno na př. takové bombardování Líbie nazvat rovnou "diplomatickým rozhodnutím," pro které ta se sama rozhodla, a nikoli tak odtažitě "bezletovou zónou" naplněnou "mandáty OSN." Přímo a jasně: diplomatické řešení vlastně bylo i v Hirošimě na otázky kolem Pearl Harboru! (RT) * Rusie: hovory v Almáty konstruktivní a užitečné; to druhé tvrdí i Kerry, ale od něj to zní dost konspiračně (IRNA,NNN) * Džalili: Írán pokračuje a bude nadále pokračovat spolupráci s MAAE /IAEA (IRNA) * Írán zatím musí pokračovat ve všech druzích obohacování Uranu, jak na 5 tak na 20 procent, aby uspokojil mírové potřeby svého lidu - Džalili, poznamenejme, že OSN stále není schopno zařídit Íránu alternativní zdroje palivového a zdravotnického uranu, aby ten mohl předraženou vlastní výrobu ukončit; a OSN není schopno, byť je to mezi OSN a Íránem nasmlouváno právě v rámci spolupráce IAEA * G5+1 / Zahraniční hráči mají protentokráte daleko realističtější návrhy než před časem - NK NB Saýd Džalili; Sextet zatím nedodal žádné nové návrhy - zdroj (IRNA) * Írán nabízí v Almátě soupeřům kulatého stolu jako vždy balíček. Nevíme ale zda jej lze upravovat; snad na sebe nedá informace dlouho čekat (PL) * Některé návrhy Íránu byly nové (IRNA) * Člen Íránské delegace upřesnil, že Íránský balíček návrhů je jako ruský plán "Krok za Krokem" ale obsah je modernizovaný, účelnější / a bližší "kšeftařskému duchu" toliko potřebnému v bezpečnostních "problémech" západovýchodu / ppí (IRNA) * EU neočekává žádné skokové obraty v hovorech 6 proti Íránu (RT) * Ohledně sankcí na ropu, bankovnictví žádné návrhy - zdroj USA (RT)
 3. Marocký MZ Otmani vyjádřil hlubokou starost království ohledně absence důsledných mírových politik okupačního státu vůči nevinným Palestincům, stavem jejich lidských práv vyplývajícím ze zprávy UNHRC / Řekl v Pondělní Ženevě, že Marocký král Mohamed VI, předsedající Palestinské Komisi Organizace Islámské Spolupráce (k. al-Kuds OIC) znovupotvrdil nutnost zastavit demolice v svatém městě, které jsou zároveň ponižováním a zároveň sektářskými útoky na Islámskou a Křesťanskou kulturu (NNN) * První Irácké letadlo dorazilo do Kuvajtu po 22 letech; letěl samozřejmě mediální štáb, MZ Zebari a sled poslanců (NINA) * Spojené Arabské Emiráty učiní vše, co je v jejich silách, aby byla regionu k dispozici prosperující Zimbabwe - vyslanec UAE, lídr Ras Al Chaima; Prezident Mugabe naznačil, co by mohly být pro začátek domény rozvíjejících se vztahů (NNN) * Devět střepin dopadlo ze Sýrie do Libanonu; poslanec Muraabi a podobní volají po nutnosti zastrašovat - ať už cokoli - to druhé za hranicemi, aby se toto nedělo. Realitou ovšem je, že se tomu zabránit nedá, pouze organizovat bezpečně pohraniční život anebo se do války vměšovat a tak rovnou vmísit - což jistě nelze řešením původního problému nazývat (NNN)
 4. Kubánská vláda odsoudila, že USA opakovaně zapověděly návštěvu Reného Gonzálese, právníkem, nemluvě o rodinných či konzulárních návštěv (PL) * Zneužívání civilistů Iráckými silami "přímo pod nosem" Arneričanů? Nepatří se spíše "pod vedením a dohledem?" Nejen na základě "konspirační" teorie jednotek smrti , ale už proto, že se USA dušovaly, že Irácké bezpečnostní složky "vedou a vychovávají"! Nově si stěžují lidé, zatím jedné Afgánské provincie, že Speciální Síly USA mučí, zabíjí v provincii. Dle mluvčího prezidenta Karzaího jsou "lidé unášeni z domovů a nenávratně mizí," nebo se objevují v děsivém stavu; Literaturu Frago 242 bych nebral vůbec doslovně, pouze jako nepřímý důkaz pro tiskové účely (BNA,NiW) * Kuvajt a Alžírie diskutovaly v Alžíru o postavení Arabských žen (NNN,APS)
 5. Rakouská média vyzdvihla jako trojici nejdůležitějších účastníků na kf. UNAC ve Vídni Írán, Turecko a OSN (IRNA) * 21. Mzn. Kf. k Perskému Zálivu 5-7.3. v Bandar Abás; až poté Íránští poslanci navštíví tři všelijak důležité ostrovy (IRNA) * Jednání 5+1 se nekonalo v Kazašské Astaně, ale v býv. hl. m. Almáta. Expertní jednání bude v Turecké Histáně 17-18.3., a další jednání 6 proti Íránu bude 5.4. opět v Almátě (IRNA)
 6. Etiopští zemědělci začínají dodávky kukuřice do fondu OSN (NNN) * Mjanmar ocenil gesto USA ohledně bankovních služeb; v podstatě přivítal konec embarga? (NNN) * Urugvajský MZ se na pracovní návštěvě v Angole zaměřil na posílení vzvz a spolupráci; Srbská Obrana chce posílit spp. s Angolou (NNN) * Súdánský vyslanec Mustafa hledal v JAR způsob mzn. mobilizace pro dotační konferenci v Dozze, v Dubnu (NNN)
 7. Velmi zajímavé postupy: USA nazývají oba Súdány jedním Súdánem, a Jižní Súdán pouze "rebely," zatímco se vlády obou Súdánů uznaly a vedou mírová jednání rozhodně vzdálená těmto termínům. V případě Korey je tomu zcela naopak. A ani v případě Egypta (viz #Krimi) není vyjadřování USA nějak valné, spíše dvojsmyslné a nebudící ani sympatie ani důvěru (NNN) * Kambodža, Tajsko zasedly v restauraci aby předešly napětí během voleb (NNN)
 8. Co označilo OSN za "v souladu s humanitárním zákonem"? Na př. vraždu 881 civilistů v Pakistánu drony CIA v roce 2012, z čehož bylo 176 dětí. Čísla jsou podle tohoto zdroje od r. 2006 de facto konstantní. A jedná se vždy cca. o třetinu obětí. Na závěr právních analýz nás ještě napadá, že CIA není vojenským útvarem, a mzn. organizace a těla nemohou činnost CIA adresovat jako vojenskou činnost, neboť CIA nenabízí konvenční mzn. parametry které jsou u armád požadovány. (pí, PRA)
 9. Dezi / Antidezi / Prev * Hovory v Kazachstánu rozhodně nepřinesly "jasný pokrok," ani jeho pravý opak, jak některé zdroje budou omýlat (RT) * AFP opět lže o přeletech migů v Aleppo, ehm že? Nebo už za poslední dva roky z libovolné země tato a ta druhá agentura mají nějaký zářez za znázornění reality v případě informací o "nepříčetném řádění vlády ve městech," o kterém již neexistuje přesvědčení zpět, jakmile je člověk jednou srovná s informací z druhé strany. Jistě, USA si v Turecku může myslet ledacos jinak, než tomu je vskutku (NiW) * Demokracie má podporu armády - gen. Kajány; ohledně dezinformací ale i pouhých spekulací o zdržování voleb nebo dokonce plánování puče v Pakistánu (NiW) * Šéf Libanonského Odporu (Hizbaláhu) je v pořádku, stále v Libanonu; média začínají být asi tak moudrá jako v případě Bolívarské republiky; to indikuje, že se řeči o terorismu v Hizbaláhu stáhly do USA, a dokonce i tam jsou izolovány mezi několika horujícími senátory (NNN) * Írán popírá, že by špehoval své zaměstnance na Madridském vyslanectví (IRNA) * Koncernu HRW se začíná mír na Srilance zajídat: nově prý jedno etnikum v policejních uniformách týrá a mučí druhé etnikum; tak určitě se agentura neplete alespoň v rámci své běžné orientace: v Bílém domě se mluví o dešti raket na děti Sýrie, tak "Hlídka Lidských Práv" (vč. EU?) má zase své právo na žvanivou sabotáž míru v Súdánu a na Cejlonu, což? (RT,pí) * Peníze alokované v podezřelém Irácko-Ruském kontraktu jsou samozřejmě stále zmražené na Irácké straně, výsledky přejednání mezi oběma zeměmi ještě nejsou konkluzivní (NINA,pí) * USA a Čína stále konzultují kroky OSN ke Korejskému memorandu CTBT, ze kterého se snadno nechává žvanit jen o jeho fyzické součásti: o jednom testu z tisíců, zjm. v Číně a USA (NNN,pí) * Senátoři USA dost možná nežádali EU aby hlouběji odřízla "jakékoli Íránce" od Evropské Centrální Banky. Nedávno Evropské země prohrály podobné paskvilní zájmy ohledně studia Íránců na Fyzice, vztahy zemí EU s Íránem a v regionu nejsou rozhodně v úpadku nebo menšího významu než hromadně preskribované vztahy s USA, a konečně vměšování USA jsou naprosto běžně, ne sice odhalována, ale Evropskou Unií argumentována do patřičných mezí. Nicméně možná k této žádosti ani nedošlo (pí:RT) * Poté co generál USA v Afganistánu sváděl zabití desítky civilistů ze vzduchu na Afgánskou národní armádu již jedná Americká Armáda s Bílým domem, že by se mohly propojit Afgánská a Americká vojenská databáze (netuší někdo co to přesně je? stavy zásob kuchyní?), aby se pro příště "ani jedna armáda nemohla splést" (NNN,Roy) * Evropský soud v Hágu umožňující pohodlnou šibenici zjm. černým obyvatelům Afriky ještě stále doufá, že se čtyři Keňští kandidáti dostaví očistit své jméno před bandou lhářů a ignorantů, kteří razítka rozdávají bez prodlení, neboť provazů je dost; Naopak Keňská nezávislá volební komise potvrdila jistotu fér voleb; osobně bych doporučil monitory alespoň Kubánské, aby nás média nepřekvapovala svými mezinárodně-justičními "objevy" (NNN) * Sobotní protesty v Moskvě jsou potvrzené úřady (RT) * Pakistánská armáda také nepodporuje žádnou parlamentní stranu, podporuje pouze průhledné a fér volby - A P Kajany (IRNA) * Pakistán je předurčen k vítězství v Afganistánu, a stabilita Afganistánu je zároveň v nejvyšším zájmu Pakistánu - tak jako mír a přátelské vztahy se sousedy jsou nutné k Pakistánskému vítězství nad terorem a konspirací (NiW,pí) * Ghana ani ČR podle mě nezadržely reálný kokain, anebo provinilce čeká velmi velmi brzké a pohodlné propuštění (NNN) * Írán a Egypt podepsaly memorandum k spolupráci v Turismu; ať už jakýmkoli způsobem, řadíme "pád balónu" mezi reakci a terorismus; a dodejme, že si AP nenápadně všímá, že "turismus po převratu utrpěl." Zajímavé: jsou cíloví turisté pro Egypt tací ignoranti, že si v mozku spojí pověsti o Mursím a tuto informaci, a implikují si, že "asi budou padat balóny?" (pí:NNN) * Vedle komplexní politiky proti výrobě drog v Afgánistánu je ale důležitá i spolupráce Afganistánu a Pakistánu, a mzn. organizací proti jejich pohybu přes hranice; Informace o stavbě budov FBI v Karáčí za účelem boje proti drogám v anglicky mluvícím tisku jsou jistě smyšlené, a bezpochyby budou promptně dementovány (NiW)
 10. Tretka * Izrael vrátil do Sýrie 6 které předtím ošetřil - Reuters; divíte se, co se to děje, že vylezla taková zpráva? * Pracovník OSN zmizel v Okupovaném Syrském Golanu; Syrská armáda do prostoru nesmí ze smlouvy o příměří 1974. Izraelsko- Arabské války zní moc hezky. Spíše jde o Izraelské výpady, ale což, je-li někdo po generace vymýván, nezapamatuje si že takovou frází se neargumentuje, ani když to sám jednou uzná, a ještě mu to často opakujete. (RT) * Francie žádá mzn. komunitu, aby to bombardování v Mali zacálovala, že už si chce v klidu těžit a event. privatizovat. Pardon OSN žádá o promptní dotace v ideální době (UNPR) * Izrael hlásí dopad granátu do okupované Sýrie tj. Golanu ze Sýrie (RT) * Kameron zrusi uredni zarizeni pro veci emigrantu, aby ukazal, jak zla je situace u nich a v Evrope, aby nikoho ani nenapadlo, ze je porad stejna, a tito jeste si laduji kapsy z ciziho v Africe * USA propouští etnicko-náboženské vězně aby ušetřily peníze (RT) * OSN žádá vysvětlení Izraelských deportací Súdanských emigrantů (RT)
 11. "Nebezpečí v ZOO"; Irák bez prezidenta RE Džubúri / Národní Aliance: možná to jsou placené demonstrace, ale předměty požadavků jistě nejsou snůška podružností; pozitivem jistě je, že většina těch lidí se nenechá zaplatit proti národní jednotě, nebo k bezhlavému štvaní do války na premiéra. Je zde rezistence proti sektářství a konspiracím (NINA) * Labban myslím nemusí hrozit poslancům Irákie zatykači, které, což je pravda, vypadají, vydány vládou, dost pochybně: nepostačí tyto poslance, obviněné z nenávistných projevů 1) zbavit imunity 2) podřídit dohledu; totiž tajné služby resp. odposlech aj. může vláda přímo orientovat, na rozdíl od zatykačů (NINA) * al-Araji očekává hlasování o rozpočtu příští týden (NINA) * Havíja se musí naučit brát postavy OSN co do činnosti jako multilaterální, dnes nadávat, zítra chválit. A nebo rovnou přidat na transparenty požadavek reformy OSN, ten už by chyby a klady Kublera pro Irák vyčerpával (NINA) * Kobler zjistil v Kirkuku touhu po místních volbách, vyzval všechny strany aby se zdržely sektářských a násilných projevů. Lze podtrhnout, že by se strany měly vyhnout inkriminacím, ty především sledujeme jako kategorii ještě nad sektářstvím a politickým osočováním, které již pozorovatelé neumí zařadit lépe než "totalitarianismus" ve stranách. Inkriminace to shrnuje jak pro demonstrující, tak pro kleriky, tak pro politiky (NINA,pí) * Irákia si stěžuje na hrozby zatykačem, ale přitom dělá sama uvitř úplně stejné "pořádky" (pí:NINA) * Modelový případ inkriminace: Tajfur a Kirkučtí Arabové v Irákii (pí:NINA)
 12. Priority míru * Tisk Emirátů připomněl příkladnou Arabskou roli Kuvajtu v složité době. Libanonský vyslanec zvolal na Kuvajtské podnikatele aby investovali do Libanonu, naznačil nutnost posílení ekonomických vztahů (KUNA) * Nu a Irácká média by se měly zaměřit ideologicky alespoň na Barzaniho činnost, a odtud ostatní dění pozorovat (NINA) * Bahdád protestoval proti oddalování hlasování o rozpočtu (NINA) * Kambodžský primiér navštíví Čínu až v Dubnu (NNN) * Chartúm zvolal, aby se i Jižní Súdán soustředil na Mírový Proces, a přenechal monitorování Modrým Helmám; které v tu chvíli právě obě strany řešily a na jejihž přesunu v rámci týdnů se Súdány shodly. Na této zprávě lze dobře rozlišit dvě konfliktní úrovně OSN: jedna v bezprostředním styku se situací, která řeší s oběma stranami věcné problémy, a hned reakční vysoké úřady v OSN, které musí na pozitivní vývoj v Súdánu reagovat alespoň fabrikováním rutinních a ponižujících oběžníků, když provokace EU a USA selhaly a obě země vč modrých helem se drží mírového kurzu garantovaného Africkou Unií a Katarem (pí,UNPR,NNN) * OSN podsvítilo úspěchy Nadace Chalífy Zajeda v Palestyně (NNN) * Irácký Mašhadani mohl po celou kritickou dobu docela dobře zastupovat prezidenta Talabaniho, tedy nikoli jeho, ale plnit jeho národní roli (pí:NINA) * FARC a Kolumbie nyní v Havaně řeší "ukradenou půdu" tj. obvinění, buď vládou, policií, nebo médii, že "opoziční" FARC dělá nějaké ilegální zábory. FARC věc popírá ale navrhuje v tomto bodě mírového jednání zřízení nzv. mzn. komise (PL) * 23 mrtvých, 16 nezvěstných po bouřích na Madagaskaru (RT) * Problémy v Malajské Sabje by mohla pomoci vyřešit nějaká dobrodružná média, která by zasponzorovala poměrně zábavný a naučný výzkum vč. DNA; Filipínský prezident vyzval Sultana Kirama, aby odvolal své lidi, a přislíbil včasné řešení prastarých záhad (NNN) * Pakistánský prezident Zardarí uvedl, že jeho návštěva je ilustrací obrovské důležitosti, kterou v Pakistánu hrají vztahy s Íránskou Republikou, ježto jsou obě nic více nic méně než dekolonizované. Přijel rozhodně podpořit další společné projekty a posílení vz vz; prodiskutovat mezinárodní obraty. Také by měly být podepsány náležitosti k tzv. "mírové linii," ropovodu IPI; Prezidenta do Tehránu doprovodila i vysoká obchodní a těžební delegace (IRNA) * Íránský prezident Mahmúd Ahmadinežád popsal provincii Fars jako kraj kultury, básnictví a literatury, a dodal, že Širáz odkojil velké mystiky, učence i vědce (IRNA) * Etiopie spouští organizační přípravy k zlatému jubileu Africké Unie, které se vyvinula z Organizace Africké Jednoty (NNN) * Standartně vysoká delegace z Kuvajtu přehodnotila s Marockým lídrem změny v pohledu na zájmy zemí regionu a měnící se chápání bezpečnosti regionu vis-a-vis laciná mezinárnodní politika "udržovaná" elementy starého kontinentu (pí,NNN) * Rozhodnutí Afganského Koncilu Národní Bezpečnosti o stažení Amerických SS z Květoluči je "možnou cestou k vyšší bezpečnosti" a průhlednosti afgánských sil vzhledem k veřejnosti - redaktor BNA * Beznásilné demonstrace proti činnosti Amerických SS ve Vardaku; protestující podpořili slova Prezidenta Hamida Karzaího (BNA) * Etiopský komisař pohraniční spolupráce v jednání s Chartúmským protějškem potvrdil význam dané spolupráce a svou radost v tom pokračovat. Súdánská strana podtrhla roli pohraniční spolupráce, a zjm. výměnu zkušeností propojeným vzděláváním bezp. složek obou zemí (NNN)
 13. Další věci míru * Válka proti Teroru je Bušův termín pro válku proti "organizacím a režimům které je podporují." Víme jak vágní jsou tvrzení spojující "režim s organizací" ale dokonce i ta, poukazující nějak na "organizace." Že v Afganistánu porazily USA nepřítele? Naopak, opět odcházejí USA ze země ponížené, za oponou trapně dohadují choreografii s oněmi teroristy, a zemi zanechávají zdevastovanou, a zavalenou sliby, které budou ještě týdny rezonovat vyleštěnými sály. - Mluvčí Íránského Parlamentu (NNN) (IRNA) * Přes 120 hráčů z 27 zemí se utká na 36. Africkém Junior Tenis Šampionátě v Najrobi 18-23.3. (NNN) * Malajzie může být globální společenskou silou, pokud hráči v produkci dosáhnou vysoce-integrovaného účetního systému, který rozvíjí správu schopností (NNN, nahrazujeme spolupracovní společenským a administraci účetnictvím, pí) * Libanon je druhy domov Kuvajtanu - vlastnik lyzarskeho centra ve Faraja (NNN) * Jasná příležitost: 1 cholerové úmrtí v Angole! Investice stabilní, srovnatelné návratnosti (NNN) * Nejvyšší soud zamítl tvrzení volební komise, že ohledně volebního práva v Karáčí "nelze nic zlepšit, z důvodů časové tísně" (NiW) * Pakicko-Indická poříční arbitráž pravděpodobně nabízí přijatelné mírové východisko pro obě země (NiW) * Karakas: Alba jednala i o Paragvaji (PL) * Laos se připravuje na vstup do volné zóny ASEAN, zjm. stabilizací lehkého průmyslu. Zdá se ovšem, že přijde o zemědělství (PL,pí) * Irák a Tunísie probraly možnosti rozvoje spolupráce, zvláště v dopravě (NINA) * Srbie a Kambudža rozšíří vzvz ve všech oblastech, zejména pak spp. v mzn. fórech; je to jistě příležitost pro Srbsko, jak ještě jednou ukázat Unii, že existují různé názory tam, kde někteří vnucují "platnost jednoho práva" resp. jednu verzi historie (NNN,pí) * Alžírie odsoudila násilí v Mali, urguje mzn. partnery aby něco dělali. Lze to pochopit i tak, aby "jen tak nečinně neházeli tam dovnitř bomby" (APS) * Regionální spolek ECOWAS má zvláštní jednání k zhoršující se humanitární situaci v Mali; Jeho reakce má dle našeho názoru mnohem větší význam, než "včasná charita" (APS) * Jednání Emirátů a Německa jsou v přípravě; zdvořilostní bezvízový styk bude jistě promptní (NNN) * Kambudža, Brunej / posílí vzvz;/ Saudie a Bahrajn jednaly o bezpečnosti (NNN) * Emiráty jednají s Keňou zjm. o hospodářství a obchodě s náboženským podtextem (NNN)
 14. Krimi * Danajská podpora Obamy Mursímu: Egypt je opět "bojištěm lidu za přechod k demokracii," Mursí už je "zodpovědný za " skoro až dědický odkaz revolucionářů (NNN) * Ramaláh: nejméně 20 lidí se poranilo při protestech na podporu palestinských zločinců. Izraelský Ministr Západního Břehu Akelamuláh Didžlaja již v předstihu několik dní varoval, že se velmi snadno taková neopatrná demonstrace se spoustou nehod a nedopatření může změnit ve válku. Izraelský MZB Didžlaja tehdy přímo řekl, že pokud by taková nešťastná zranění vedla k oboustrannému krveprolití, Izrael by se té příležitosti první jistě nevzdal. Populární Akelamuláh vyzval své Evropské partnery k decisivní podpoře proti sama sobě nebezpečným Palestynským cikaňatům. Zatím na jeho výzvu reagoval MZ Pařížského Pterokalifátu, a to, že sundal ruce z pultíku, a vyzval ostatní Evropské země, aby nenechaly radostnou zprávu z prosperující Izraelské provincie jen tak zapadnout, a chopili se příležitosti prezentovat své země k narozeninám Akelamuláhovy manželky Netanjahody I. Veliké (PL) * Zmt. 5R Dominikánie hl 5km, 50 mil od břehu; b/š (RT) * M.A. odsouzená za sektářské násilí získala dalších 90 dní zvláštní celu, aby jí ostatní disidenti neohrožovali kuřecími hnáty, řečmi o emigrantech, židech nebo "pankovými modlitbami." Zda i tam bude mít na zdi velký plakát "její svátosti" Angely Merkelové a "jeho svátosti" Breivika zatím nevíme (RT) * policista polozil zivot za zahr. zdravotniky v SZ Pak Pakistánský (sz) policista položil život za bezpečnost zdravotníků (IRNA) * Libanonská vojenská rozvědka zabránila dvěma pokusům o únos (NNA) * Tuniská policie spustila honičku na vraha opoziční koalice (NNA) * (ISI) Ghazni - ISI - Jaky jed? (ISI) * Ruští vědci zatím našli nejvýš kilogramové úlomky meteoritu (RT) * Výbušniny a chemikálie v Tikritu - falešná stopa! (NINA) * 7 lidí zemřelo při autonehodě autobusu v Číně, což lze připisovat tamním lidským právům a zjm. koncentrákům (NNN) * Laosané vyčkávají příchod požáru. Lovci připravují ohně, farmáři již vypalují (NNN) * OSN zasypalo Súdány frázemi a rozpitvávalo jejich podřízenost (proto zvolená témata znásilnění, cyklu násilí); pokrčilo tak zřetelně rameny nad (h)různými politikami zahraničních hráčů vis-a-vis mírový proces v občanskou válkou a nakonec referendem rozdělené zemi. Referendum je konečně tím, co USA svou rétorikou marginalizuje, když neuznává existenci dvou zemí, jejich mírového procesu a další (NNN) * Mali - "Islamisté byli donuceni ven z města" - citát OSN; takže již není OSN bezzubé, jak tvrdila zednářská lobby magazínu 100+1 ZZ, nýbrž přímo přezásobené zuby, takže přímo koloniálně zubaté (pí,RT//GR,APS) * K čemu je Francouzskému vnitru vědět, tj. provést analýzu videa, zda jsou únosci v Kamerunu Boko Haram, když je stejně budou média i mluvčí zaměňovat za Islamisty? (pí:NNA) * Guvernér Egyptského Luxoru zakázal všechny lety balónem poté, co revoluce poškodila všechny balóny a schopnosti bodových vyšetřovatelů a plošných inspektorů (RT) * Mali, Sýrie, Palestýna budou tématy žvanění o lidských právech, ze kterých nevzejde alespoň pro nás rozhodně nic vítaného nebo alespoň vítatelného. Blahopřejeme budoucím obětem těchto žvanění. A v případě Izraele je asi opravdu nutno mu přesně říci co má dělat proti svým zločinům a dát mu na to razítko OSN, jak navrhují tamní deníky (APS) * Itálie odhalila další ropu v Mozambiku - ENI (NNN) * Dodávky a prodej neregistrovaných SIM karet jsou zločinem - Afgánské Ministerstvo Vnitra (BNA) * Afgánské Národní Arabské jednotky zatčely 5 podezřených Talibánců v Bahrlánu a Logáru (BNA) * 18 uhořelo v požáru OD v Kalkatě (NNN) * Filipíny se pokouší vyhostit pyramidového lumpa Lejla de Limu (NNN) * 4 zatčení v tuniském příp. destabilizačního atentátu (NNN)
 15. Vešlo se * Zástupci Mauritánie na konferenci v Alžíru k postavení žen uvedli, že ženy musí zabírat ve společnosti místo, který jim "sedí," zvláště v prostředí obchodu a průmyslu, v čemž je tato země průkopníkem (APS) * Vjetnam zvládne do r. 2014 dosáhnout vstupní úrovně k modrým helmám (NNN) * Džirgy lze zapojit i v ochraně přírody - Tandý Modise, JAR (NNN) * 21 Cejlonských rybářů propuštěno v Indii, bežné i mezi Pakistánem a Indií (NNN) * Ghana nezapomene na zranitelné a staré - Ministr Pohlaví, Dětí a Společenské ochrany Nana Oje Lithur (NNN) * 46 milionů K se rozhýbalo díky přehlídce banánů v Angolské provincii Bengo (NNN) * Žirinovski, "Spravedlivé Rusko" blahopřáli KLDR, Straně a lídrovi země (KCNA) * 1.5 bilionu lidí v křehkých zemích postižených konfliktem chce být slyšet; na podobné výzvy OSN je jistě nutno reagovat zvýšením výroby megafonů, ale možná i záznamové techniky (IRNA) * Premiér učinil standartní výzvu vedení opozice, aby navrhla volební technickou vládu (NiW) * I Arabská Liga vyzvala členské státy k modernizaci bezpečnostních procesů a aparátů (KUNA)
 16. Líbí se * Proslov odcházejícího Vatikánského hodnostáře popsala Libanonská média jako emocionální (NNA) * 900 návrhů na patent podáno v Alžírii minulý rok (APS) * mP Alí Lardžány upozornil, že ty země, které mají zájem na mocensky unifikovaném světě a chtějí zabránit více-polárnímu světu používají metody, které musí být prozkoumány (IRNA) * Vláda může být největším problémem podnikatelů - Monnoo (NiW) * Peru brzy utvrdí vzvz s Čínou; v Dubnu má Humala nenápadně ale ostře sledovanou cestu do Číny (PL) * Alžírie zaznamenala velmi brzy nutnost vyhlásit efektivní zákony pro potírání / dehonestaci terorismu - poradce prezidenta (APS) * Jeden z manažerů njv. islámského koncilu Iráku Hakým v jednání s vyslancem USA pro Irák podtrhl, že Irák je otevřený přátelským vztahům s jakoukoli zemí regionu nebo světa (NINA) * Irácký Primiér Maliki probral se svým Belgickým náměstek-protějškem různé společné zájmy ale i posílení vzvz (NINA) * Kulturní, fyzické i duchovní "protáhnutí" poskytla KLDR pracovním kádrům, které provedly posílení zprávy KLDR světu (zprávy o CTBT) fyzickým jaderným testem, aby nezůstala čistým žvaněním ale poukázala na všechny prostředky a důsledky "v reálném čase" (KCNA) * 7. Exkluzívní ekono-vědecko-technologický veletrh v Turkmenii odstartoval Íránský víp pro mzn. záležitosti (IRNA) * Kuvajtský vyslanec v OSN promluvil před fórem o náležitostech tak velké mzn. role, v jaké se jednoznačně upevnil (NNN) * Adizabeba hostí 4. mezivládní kooperační fórum s Rusí (NNN) * Kambudža a Malajsie společně razí do kaučokového průmyslu: 20kHa gumovníku vyroste tak v Malajsii (NNN) * Íránský prezident se chystá na oslavy Nurúzu (21.3.) do tektonického středu Asie (IRNA) * Italští akademici hostili mzn. konferenci ke kulturních a politických osobnostech Íránu, s prognostickým zabarvením (NNN) * Francie nebude jednat s únosci v Kamerunu, k rukojmí se prostřílí; složení žádaných osob by ale tři země klidně mohly projednat a na př. uveřejnit - RT
 17. "Je třeba poznamenat, že Syrská vláda nestále odmít ala dialog s ozbrojenou opozicí / Múalem, který je na návštěvě Moskvy poděkoval Ruským státníkům za jejich postoj k Syrskému konfliktu, a dodal, že i ten přibližuje horizonty mírového ukončení krize " - NNA * Tři Afgánští Národní vojáci padli v prov. Lahrman (BNA) * 9 příp. H5N1 v Kambudži (NNN)
 18. Předseda komise AU urguje "kmeny v severním Dárfuru aby složili zbraně" (NNN) * Prezident Svatého Tomáše a Principia blahopřál Angolskému protějšku (NNN) * Pokud si indonesie nemuze vybrat helikoptery, treba potrebuje spise neco jineho? (pí,NNN)
 19. Zatímco si nejspíš Turecko opravdu všimlo, že spousta pochlabovačů a slibovatelů pomoci Syrským uprchlíkům, tj. mnoho starostlivých europremiérů ku př., OSN Fellerová se dostává ve věci až k detajlům o pohlavním zneužívání uprchlíků. Nebojte. Jistě že nejde o nějakou "pravou tvář západní pomoci." Ne, že by to nebylo možné, nebo běžné, ale Fellerová by o tom určitě nemluvila, zatímco Turecko stále ještě údajně urguje mzn. partnery aby jejich sliby nezůstaly u slov, a aby se nějaká pomoc Syrským uprchlíkům zhmotnila (pí,UNPR)
 20. OSN varuje před eskalací agrese mezi Gazou a (eskalačním) Teritoriem , "Říší" (UNPR)
 21. Reklama ** Zajímavý článek: oponenti Íránského jaderného programu oponují mzn. přechodu moci - Lardžany (IRNA) ** Kampaň na Íránský jaderný program je snahou zabránit přesunu moci. (NNN/IRNA) ** Moc pěkná myšlenka z Kambudži: "Jeden turista, jeden strom," podporuje jak bližší vztah turistů k navštívené zemi, tak povědomí o životním prostředí, klimatické kalamitě aj. (NNN) ** Ban Kimun se zaklíná světovou mládeží.. nejspíš aby donutila "militanty z města ven" (UNPR)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama