NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 6.3.: Asád neuvedl žádný vzkaz "pro Kerryho," naopak opáčil na divný dotaz zvoláním na každého, kdo může..

6. března 2013 v 14:21 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Farkaš, Truman a Makiaveli
 2. Reklama ** Pro Sundy Tajms mistr Asád de Suríjat neuvedl žádný vzkaz pro Kerryho, naopak opáčil na divný dotaz zvoláním na každého, kdo může.. A také divný Tajms ptal se na Syrské chlapce, a Alexe Tomsona. Intimní povídání. Nedoporučuji trápit se s překladem. Leda sekci o Čečně. Tam erudovaní čeští kazatelé zahraničních písem a nehnutého ticha popisují pokračující humanitární katastrofu, přítomnost Rusů, nezájmy USA, vazby na AKAP a konečně vražedné společenské pobřeží VI. (SANA) ** "Nevinné oběti degenerované humanity" i takovými obraty se hemží další zamýšlení s frenetickým nadzvedávání brýlí z dílny navázivaktovské Štístka Násirové (pí,NiW) ** Tajský Ministr Obrany věří v klíčovou roli dohody v KL na mír jihu (NNN) ** CíÁéÁ Jukia Amano řekl něco, co bychom klidně otiskli, ale věříme že tak učiní naše média. Jubilejní pravdomluvnost a korektnost. Oceňujeme, připíjíme šálkem čaje, a čekáme co vysliní naše média, která si bohužel Kalousek nedovolí mítinkovat o bríf zájmech jednoty národa ve smyslu překotných změn v dýchatelnosti vzduchu (IRNA)
 3. Libanon * Valorizace se vyhýbá i Libanonu - odbory (NNA) * MV by považoval schválení nového volebního zákona za upevnění národní bezpečnosti (NNA) * PiNews ".ir" doufá v rozšíření koordinace s Libanonskou NNA, zjm. v oblasti offline zpracování zpravodajských dat. To by jistě bylo dobrým vzorem pro další agentury, že by se zamysleli nad etičností pouze estetického hlediska online publikace, když rozvíjející se média potřebují čerpat státní názor ideálně pomocí jednoho souboru database friendly za vybrané období a kategorie. Přehled konkrétních zpráv online není naopak vůbec nutný v rámci zájmů offline zpracovatelských médií. S Íránem mají piNews absolutní loajalitu do vyhoření jaderné "otázky," a logicky nelze očekávat vyhoření oněch uvozovek. Jsme zjm. empirici jednání a intuitivisté u zakládání vztahů. Stát je jediný prostředek pro náš typ média jak účinně korigovat negativní impakt západní fosilidy na východě aj. (pí)
 4. Sýrie * Ban i Lachdar oznamili vysokou frustraci nejednotou mzn. komunity, a politovali, ze jak Damasek tak Opozice si uz vubec nedelaji hlavu s lidskym zivotem. Nebo cim dal vice, a sem brzy dojdou, podle toho jak mluvi Ban. Cili genocidu pachaji v Syrii Syrane, a obcanska valka ale i revoluce jsou zastupnymi motivy (pí:UNPR) * Zalezi pod jakymi kriterii OSN soudi situaci v Syrii. kdyby velmoci v OSN byly schopny jineho chovani nez vykazuji, byly by "posudky" o "koncicich prilezitostech" k jednani zretelne iracionalni. my ovsem v takovem tvrzeni vidime pouze tymovou praci BKM a Saudie (pí derivu e NNA) * "Necekame ze by zhar byl hasicem" - Asad udajne dle AFP smerem k Pritanii (NiW) * Obama a Putin budou nyni udajne jiz spolupracovat k Syrii. Shodli se na nutnosti ukoncit vojenske aktivity - posilhavaje po svych probihajicich dodavkach libovolne legitimity. Ocekavame spise, že jde o nějaký odporný sehraný trik na SSSR, takže na př. Pritánie vystartuje Solo, a všichni budou strášně moc nadávat, a jinak nic. Megaválku pak chtějí mocnosti odklonit mazáním medu Moskvě kolem huby? A nebo se utrhne někdo regionálně nepříčetný. Pokud se mýlíme, pak bychom rádi viděli především spolupráci SSSR a USA v OSN, tak aby z toho plynuly pro každou z obou stran občanské války jednoznačné povinnosti, libovolně redukující "revoluční prospekty" takové rezoluce. Ty jsou totiž jediným důvodem, aby SSSR i USA všelijak obstruovali mírový proces (NNA)
 5. Dezi / Antidezi / Prevdez * Informace koncernu JP, že Jaradat byl mučen jsou obvyklým rozeštváváním izolovaných kapes lidu Palestinského Státu. Na to asi také reaguje nepříliš moudře samotný Hamás. Pokud ovšem i jeho reakce není v zásadě smyšlená, tj. pokud není čirou koncernuální lží, že Hamás zvyšuje vnitřní stranickou represi a lustraci od špiónů a agentů. Ano. Asi všechny takové skazky lezou z děr a trouchnivých pařezů, jen co zasvítí hnilobný puch! (pí:RT) * Pešmerga preventuje jakékoli novinky o stahování nebo navyšování těch či oněch sil v sporných Kirkukániích, podtrhuje, že obě velení, region i Bahdád nejsou zrovna v pozici řešit tuto situaci, vzhl. k jiným bezp. krizím všude jinde. Jinými slovy, Pešmerga potvrzuje koordinaci obou armád ve společném zájmu obou zemí, ačkoli pouze v sebekontrole, nečinnosti, a vyčkávání na uklidnění státní krize s demonstranty, teroristy, sektáři a ?médii. Aby pak teprva Bahdád a Arbil vyjednali další datum společných jednání ke podivně rozhozeným kompetencím Didžleských aneb Pešmerských vojsk. Nechť se v míru dočkají úspěšných jednání pod moudrým vedením Infarktového Elementu (NINA) * Média začínají situaci v Keni přihušťovat: "skupiny útočící na lidi" obvykle aby rozdělily lidi od vlády mají nyní i jméno: MRC (pí, RT) * Íránský prezident přijal Syrského Ministra Zahraničí ve věci obecné diskuse k situaci ve světě a zjm. v Sýrii a regionu. Nešlo o žádné bezpečnostní kotrmelce, jakých se dopouštějí média ve snách, nebo neznámý monarcha v neznámém Fóru (IRNA) * Sýrie žádá jinými slovy, uctivá poklona mistr Gul, aby Gul, Erdo nebo Davu adresovali v nejmírnějším nebo peprném duchu otázky Syrských biznismenů a fabrikantů, ale tak, aby ani ten ani onen výrok nesloužil zahraniční reakci, zasláno bez srdíčka a nápisu "Václav Havel," proč taky. Též doufáme v časnou elaboraci mistra Fidela, jak skvěle historické metropole Čečny jsou, a co je předností prohlubujících se vztahů. Důležité pro midojropa (pí, SANA) * Kuvajt pokračuje v příjmu Syřanů - NNN * Irácký Mutlak odmítá spekulace o nové nominaci na MiniFinance (NINA) * AFP má další incident: demonstranti proti justičním vraždám v Bangladéši vrhli omylem molotovův koktejl poblíž maringotky Indického prezidenta, který zde shodou okolností přišel uklidnit "nepříčetné muslimy," jak se jistě také v Pritánii dočteme? (pí,RT) * Americká "SITE" se svými kvalitativními informacemi o účinnosti Čadské bezpečnosti pouze koloruje protisúdánskou protimírovou salvu dezinformací a pseudodiplomatických podpásovek. Pro Súdán je SITE roven výborům OSN, tj. CIA, AlKajdě. A pokud SITE upozorňuje na neschopnost Čadu zatočit s AlKajdou, je to trapný úšklebek (RT) * Írán volá po rozšíření dobrých vztahů s Chorvatskem. To se jistě odrazí v Safavidských polích Area 51!! Pozor nato!! (IRNA) * Pritánie vydá další laciné peníze na Rwandu. Na Sýrii totiž nemá v Kongu dělá bugr (NNN,pí) * Doktoři bez hranic údajně potvrzují (byli by pak asi věrohodní) eskalaci násilí v Kongaliánském regionu Kiwi a Kyči (RT) * Informace z Beninu nutno realizovat s takovou účinností jako bylo nutno ke Kongu, abychom se vyhnuli procesu známému z Mali. Kdy Francouzský pučzvítězil právě díky zpravodajům, kteří ohlásili vítězství nad pučem. Tak jest (RT,pí) * Írán rozhodně neodsoudil Tureckou politiku, pouze protestoval oficiálním dopisem vyslanectví manažerům televize BTV proti ostudné zahálce Tureckého antidezinformačního v nové Kuvajtské koncepci regionální konvergence zájmu vzhl. k desintegraci záp. jednoty (IRNA) * Palestinský Ministr Financí údajně potvrdil rezignaci. Může to pouze dokreslovat možné tlachy o čistkách v Hamásu a Palestinské sektářské ruce v Izraelských věznicích kde umírají různí Jaradatové vyhublí a mnohdy zkopaní. Někdy však zároveň s narozením synů (RT) * Alawité podsvítili pozitivní roli Iráckých kleriků všech směrů a výměrů v národní kohezi (ROY) * Rojtrz zase hýká z Jemenu: kmen řeže do kmenu. Hnůůůj. Prezident řekne co??? (pí:RT) * Zimbabské protesty jsou technického typu: chtějí zrušit provizorní funkci arbitra ve sporech se zaměstnanci. Rozhodně nejde o režim a opozici (NNN)
 6. Irák letem * Technicky ovšem Irák napomáhá jedné straně v občanské válce, pokud ostřeluje objekty v Sýrii, ačkoli se může zdát, že si může vybrat kdo bude spravovat humanitárně význačný přechod. Vzhledem k tomuto zaměření stran v Sýrii by mělo Irácké přechody dohledovat OSN, aby byly tyto drobnosti řádně zakomentovány pro následný válečný soud, který jistě odsoudí všechny strany konfliktu, celou koalici pilných vč. 1 Iráckého velitele.. (RT) * Maliki brzy jazyk Erbil, Erbil ruzyně havel Bahdád, taky brzy. Tak snad to klukům sjednotí rozhárané koalice. Bambus došel. (NINA)
 7. Pakistán * Njv. Soud Pakistanu zahajil proces v posl. utoku v Karaci, ktery lze vubec povazovat za "nabity Lidickou energii"; tj. ve svem velmi zretelnem reakcnim motivu legalni, a v ramci humanitarniho zakona, dle udaju OSN, a tim vsim a precizni organizaci velmi blizke samotnemu mirovemu aktu v Lidicich, ktery je dle modernich historiku radne protiteroristicky, vzhl k tomu, ze nas nemci nikdy neokupovali cili i zde nam nekdo moc pekne "opakuje," ze se o sebe Pakistan neumi postarat, dokonce ma k disposici nejcerstvejsi protokolarni informace z lok, a NS upresnuje, ze to nejspis neni pakistan ale karaci pridej cisla za "OSN" (NiW,pí) * Soukrome agentury a lide se postarali o vyprostovaci prace; statni byli na jakesi ceremonii s ucasti premiera; ten vsak potvrdil, ze ackoli nezastavil danou ceremonii, nechal se prubezne informovat, takze mel "nad situaci kontrolu a osobni odpovednost." Jakakoli vina by pak mohla byt podlozena spise jen pokud byla pomoc nedostatecna, coz je zhruba otazkou ankety mezi ucastniky vyprostovani (nikoli pozustali) /NiW/ * Ministr obzivy a vyzkumu s premierem ve verejne debate k utokum v K odsoudili statni terorismus Britanie jakozto pouze "terorismus," a vyvratili, ze by takove akce mely nejaky vliv na odhodlani Pakistanu porazit vsechny takove konspirace a vymitit sektarske implantaty z historicky mirumilovneho naroda. At uz Banglades predvadi ve svem justicnim veletoci jakoukoli podporu demonstrantu procesum (NiW,pí) * V USA, Británii a Francii lze očekávat v médiích tón typu "Pakistánští papaláši zahálejí na srazech, lidé v Karáčí umírají. Vše nasvědčuje že vláda spolupracuje s teroristy." Připomeňme Zardariho žádost o Afgánskou Kovadlinu pro operaci Kladivo na křehkých hranicích. Jak jsme minule zábavně zorali potřebou kladiva pod kladivo a nakonec okolím podkovy pro 300 policistů (NNA) * Maliki by mohl předžvýkat Ašrafovi, s dvojí úctou prosím, a libanonskou šlehačku s malinou, abychom nepřišli o končetiny dolní pod koleny, že ověřování SIM lze z ddb. hlediska urychlit dlouhodobou rutinou, vyžadující zákon, dohled. (NiW, APP, Irfan Zafar?, pí) * Obsah pultů obchodů v Pešaváru mají na starosti Džirgy, a je jistě jejich svatou povinností projednat podezřelé ultra-pro-americké námitky nějakého Talibánu, nebo obecně "volajícího." Projednat jako rovný návrh, navrhuje adoptivní mediátor (pí:RT) * Jerral by mohl přitvrdit v retrokritice PNA, s dobrými úmysly z křiku do vlastních řad krev neteče, a jistě i v poměrně elastické armádě Pakistánu je dost co ještě elastifikovat! A přitvrzení nabízí takových výhledů k zamyšlení rozhodně dostatek (pí,NiW) * Naprosto nesouhlasím s tvrzením redakce BNA, které právě pochází od kleriků NATO, že prý brejnstormink "skoro všech" stran v Pakistánu je 1) "slezem kleriků" 2) pod osnovou tajných služeb. Tím právě USA demaskují opravdový charakter kleriků AlKajdá, resp. ultra-pros CIA, a odhalují svůj záměr vzbudit proti Pakistánu u Afgánských čtenářů BNA sektářský náboj proti Pakišům. Dóbré BNA! Děkujeme za upozo! (pí,BNA) * Útoky Filipínských hackerů na Malajské hackery a naopak nasvědčují možné fikci za servery CIA, kořenící protřepané zteplalé potřeby Sultána ze Zulu, proč ne, pokud nemá soka na souboj, aby se obě země řádně potrhaly (pí:NNN)
 8. Nejdůležitější události pí * Keňa je dalším cílem sexuálního násilí OSN s koloniálními motivy (pí:UNPR) * Saudský MZ Fajsal po spolupráci s hlavním Američanem zvolal po respektování zbrojního embarga na Damašek, sám se zmíněným komplicem neschopen respektovat tuto vyhlášku platící pro obě strany konfliktu. Nadto informace od AFP o leteckých úderech v Aleppo byly jistojistě fiktivní, protože takové zprávy promptně vymizely (RT) * Starosti ulice o zdravotní stav Čaviho mi přijdou poněkud starobylé: vždyť ještě v Havaně podtrhnul význam elektronické komunikace, přesto, že již s radostí hlásil dokončení terapií doma. Návrat tedy symbolický, žádné řezání.. (pí:RT) * Schůze ECOWAS v Gbagbii podepřela urgenci relevance trvalého a regionálně affiromovaného míru /pro/ Mali (APS) * V Líbii PiNews.ir podporují novou intervenci jemného typu v podpoře rozprostření centrální moci s respektem a cestou k požadavkům rozličných sekt a bůhvíčeho. Zjm. předání věznic centrálu, za sadu zpoždění a záruk, abychom nebyli hned v B-déši! (pí) * Londýnská opozice citující ve svých deklaracích Americké dramaturgy označila přestřelku na Irácké hranici za vměšování, což je naprostý nesmysl, a v první řadě pokus zhoršit celkem dobrou situaci v Iráku. V druhé řadě by to nejvýš zasloužilo prošetření OSN, kdyby ovšem militantní elementy na hranicích nebyly limitovanými kriminálními projevy, které nemají žádné mzn. uznání, a je možno je v tichosti potírat. Dost na tom, že zaslechneme intence Londýňanů k v vývoji v Iráku druhým účelem pak jistě je rozptýlit pozornost, aby nikdo nehledal reakci Londýňanů na nabídku Sýrie bezpodmínečně jednat (RT) * OSN přivítalo nabídku Damašku jednat i s ozbrojenou opozicí, Libanonský šéf Maronitů v Pondělí odletěl volit Papeže. Ateistům vstup zakázán (NNA) * Syrský premiér potvrdil syrské postoje z Moskvy. Složení zbraní není předpodmínkou pro jednání s opozicí. Protiteroristická lustrace ovšem ano. (NNA) * Afgánský prezident Hamíd Karzají hluboce odsoudil pokračující provokace a Lidicoviny údajné asistence ISAF a NATO, které posledně vyatentátovaly helikoptérou, asi Francouzskou, dva 7 leté chlapce. NATO politovalo. Rovný rovným, že (NNN) * Zardárí urguje chápat poslání ropovodu IPI jako "pro budoucí generace" (a region..) (NNN,pí) * Pakistánští žurnalisté v Hislamabátu podporují Americko-Filipínské vraždění Iráckých publicistů v Hydrabádu. Pardon, protestují, za dva zavražděné, zaatentátované kolegy. Jistě nejspíš CIA. Kdo jiný? Saud? Ale jdité šjíté s takovou sektářskou teorií (NNN) * Egypt vzpomněl na oběti pádu balónu, ať už jakkoli náhodného. Pochybujeme že si vzpomenou naše nebo západní média, žíznivá jen po patetických novinkách, nesleduje další vývoj, na př. tuto smuteční ceremonii jednoho národa, ke kterému mají "dalecí přátelé" * spoustu "morálních rad" .. (pí,NNN,NNA,RT,NiW) * Jemen nehodlá zadržené Somálce dlouho zdržovat - Somálský prezident ve výroční zprávě o Rybářství a Pirátství, ergo (NNN) * Jemenský prezident nadto varoval, nikoli tyto somálské biznismeny zítřka (z pořekadel EU o somálských rybářích!), všechny (však víme) že "peníze vložené do anarchistů jsou beztak prachšpinavé" (to fakt vykřikl, když se na něj sápal us-bezp. poradce (NNN) * Ghanský víceprezident přislíbil policii dostatek zdrojů na vyrovnaný provoz, příklad pro Indii. Pozor na Mušarafovy agendy! (GNA,pí,NiW) * USA střídá Pakistán a Indii jako děvky - Mušaraf (NiW) * Rus a Gruzínská Jírovina plánují jasno, a jarní veselí. Dokonce si ani ještě nenadali. Gratulujeme, a s tím, nechtěně zasíláme odporné příbalky Rojtrizovaných rozkladačů, kteří pro dvě země vymyslí a nebo vytvoří platformy hněvu pro další.. (RT) * Argentinská Lídřice urguje dvoustranné hovory k Falklandům, nevíme, zda předem odmítá prostředníka, a nemohou to vědět ani robotičtí ministři Pritánie. Což, ale možná by stačil minule navržený všelijakoostrovní celosvětověsporný veledokument ultrapodepsaný v OSN? (RT) * Ománský prezident jedná korespondenčně se svým Palestiniánským protějškem (nikoli šprotem) o konsolidaci a rozšíření vzvz / Kuvajt jim ještě explicitně drží palce - agenturní dotisk (NNN) * Zatčení odrzlí prolhaní vojnšmekři a zlajnovaní býbýsáci už konečně v houfech lezou ze Íránských bas a věznic. Já sem to říkal, jak moc jsou jejich lži bezcenné, že možná aňjy nezaslouží vyhoštění! No fuj. Ještě 4. Snad nebudou z exámplu! (pí,RT) * Vyjádření mMZ Íránu k Šahíd/OSN by mohlo naznačovat vhodnost navrhnout v expertní rovině 6+1 zařazení Šahída typem Modality v režimu Step By Step do pozitivních záruk Íránu, tj. Írán odstoupí rigoroznost v této věci, velmoci poskytnou prostor kde dojednáno budiž.. (IRNA)
 9. Mír * Syrská armáda nehlásí v pondělí žádné podrobnosti k "událostem" na hranici s "nepřátelským Irákem?" Ale kdopak by ty vztahy hrotil, kdopak by je světu hatil??! Fůjj! Bezpodmínek hurá jednat pancharti! EE. Oba EE. Oba 4 EE. Co na to K/S-REG-4?!!!!! (SANA,pí) * Aktéři v Súdánu stále ještě nedostali nabídku AU k mimořádnému jednání v Mozambiku nebo Alžírii * Kerry vyzval Muslimske bratrstvo a Armadu a FSLN aby sjednotily sve rady a tim prinesli ekonomicke zdravi do Egypta * 64 nesikovnych demonstrantu se zabilo; k smrti odsouzeny JeI Sayedee "procesy nemaji prinest spravedlnost ale vyrovnat ucty" * Turecký MZ Davutoglu odsoudil teroristické útoky v Bahdádu (NINA) * Ženu v Bábilských polích Íráku potkal osud připravený pro jejího prezidenta; snad to znamená, že se mu s konečnou platností pro pár lunárních okamžiků vyhne. Chalíd Ikbal naopak ukazuje, že základ národní energetické krize budí samé pekelně zapeklité oříšky, totiž otázky (NiW,pí) * Filipíny nabídly v Pondělí asistenci Malajsii pro řešení sporných území s jednotkami Sultána Zulu zaměřeného na ekono-sociální a bezpečnostní aspekty specifické enklávy a bližšího regionu (NNN) * Malajsko Filipínská strana Zulu Sultánské aféry perfektně upozorňuje na roli šíření vlastizrádných, životu nebezpečných dezinformací. Právě ty určitě stály několik mírumilovných životů na obou třech stranách! V rychlosti.. (NNN) * Kolumbijští občané žádají národní frontu k mírovým hovorům na Havaně, anebo aspoň prezidentem korunovaný účet na FB (PL) * Írán a Malajsie výrazně prohloubí univerzitní spoluráci - 100 článkové memo (IRNA) * Keňský prezident vyzval své prohravší soky k akceptování míru a národního dialogu obratem! (NNN,pí) * Romaniánská Bukorjeka pořádá právěže frankofonní knihoveletrh v Bilingiální Bruzíli, tj.tam kde přes bulharské retrokolegy přehodil český pahnát kauzální sektářský hnus (AGP,pí)
 10. Další věci míru * Libanonsky Ministr Spravedlnosti si prohledl v Nedeli Maroko, se svym protejskem hledali stopy korupce a protikorupcnich agentur v ramci investigativniho programu Arabske Ligy (NNA) * Hamás by měl v rámci koheze a národní rekonciliace vymítit lynč ve vlastních řadách, hodící se nejvýš na CIA ilustrační videa k Talibanu, pokud také zde nepatří mezi IV CIA (RT) * Konspirační mocnosti nehodlají volby v Keni nechat jen tak. Sportovců na maratonech se již íbrmenšové přejedli, a jistě se dočkáme zvýšené aktivity v pohraničních sporech regionu, výroků Amnesty, a fabulací Reuters po volbách na téma represe a justice, zvláště pokud je justici vyhrožováno smrtí budou tyto obraty věrohodné. Proto se tedy zvyšuje násilná aktivita zahraničních skupin (RT) * Ví vůbec všichni členové GCC o existenci tohoto tělesa? Každopádně toto těleso znovuobjevující zájmy Kataru jako zájmy Saudie, Emirátů a Kuvajtuosočilo Írán z vměšování, poté co ten nabídl GCC spolupráci (RT) * Indičtí šjíté žádají perfektní prošetření největších bombových útoků letos, a smrt pachatelům, v případě absence vinníků v spravedlivém procesu žádají padnout vinu na Pakistánskou vládu - PeV, Šrinagar (IRNA) * Basketbalový Rodman podsvítil naprosto evidentní mezinárodně rekoncepční nutnost jednání Ban Kimuna, Obamy a Čonguna z Koreji "alespoň o fotbale!"; nebo tak nějak aspoň! (RT) * Literatura slohu Rojtrz naopak ze zprávy Bankimuna a Pandžabí Lachdar Zavárýho podsvěcuje, že jejich slova lze také chápat jako horizontálně blížící se rozpad celistvosti. Hm? Jak již bylo dosti odsouzeno takovéto literární hrníčku vař... /RT/ A proto prosím region.. snad na to Abdul ul el Alláhi Rasůl la Mahrib Grande Pí 2012, 13 vymyslí nějaký lekvár! Na takový promyšlený žblept, který co pamatuji, nelíbí se ve své realitě ani Saudúm.. (pí) * Indie navrhuje expresní turistická víza Malajským bratřím (NNN) * Vysoká delegace Kuvajtu dorazí tento měsíc do Indie - Indický vysl. pro Kuvajt o hledání cesty ke spp. (NNN) * Tajský pémi odhodlán chránit divokou přírodu, zjm. bojovat proti rakovině slonovinového trhu a de fakto teroru (NNN) * Rumunské Vnitro poslušně hlásí připravenost naskočit s příživnickým NATem na zádech na bůhvíkam jedoucí Eurovlaky. Tj. příslušnost mezi přijatelné souvěrce na kandidátní čáře. Nebo obstruktivní? Kdoví (AGP) * Bezpečnostní problémy se chystají převrátit Libijský mikrorežim (ironie osudu?) na hlavu: rebelové už chrastí cizími kostmi v Tripolisu. Doporučujeme Německou misi promísenou s Turkem a podpořenou Tripolisem ostře vymezit, aby nikdy nebojovala "proti." (NNN)
 11. Krimi * HRW vedle valky v Sudanu a Somalsku ochranuje Islamisty v Emiratech pred soudnimi procesy (NiW) * OSN si všímá, že farmářky samoživitelky mají mnohdy svými manželi - povaleči zapovězeno prodávat produkty na trhu, a další velmi důležité aspekty ženské otázky změn v pohledu na zemědělství v Indii (pí:UNPR) * Z Ruského tisku v USA (nekecám): O lživosti nebo nelživosti deklarovaných motivů končícího amerického guberniéra Václava Klause k jeho "amnestii" pro obviněné i odsouzené rozhodne soud - senát (RT) * Jedna prasečí H1N1 přeskočila z Vjetnamu do východního Ruska (RT) * OSN by mělo vyčkat pokračujícího šetření v Somálsku. Pořadí propuštění je logické, svědčí o fyzické podstatě případu, a pokud je novinář nevinný, jistě to bude v zrychleném, ale nikoli tak aby se vyšetřovatelé věšeli na větrácích, procesu dokázáno. Podobně je tomu s Holandskými zájmy v Zimbabwe (RT,NNN) * Ministr Obrany Islámské Republiky Generálmajor Ahmed Vahídy: Německo plundruje kapitál a zdroje na Středovýchodě svými prodeji zbraní; lépe by to nikdo neřek. Jen aby Německo za obvinění z lichvařiny nevyhlásilo válku! Pš, nechme toto jen šeptandě. Třeba nás Angela a její kocourkovští našeptávači nedoslechnou vždy, všude a ve všech konotacích (IRNA) * Jižní Korea říká, že se věří, že ta druhá má tisíc raket. Zapomíná upřesnit, že tomu sama nevěří. I to je fajn sousedský frenetický pavztah! (NNN,pí) * USA zase otravují s politickou tranzicí v Jemenu, když se nabažily rozkladu, konspirací, teroru, protestů, secesionismu, špionů a ropovodů, a plácli své koloniální zlozvyky v zemi po zadečku. Tfáááj (NNN:pí)
 12. Ehm, že * OSN vzpomnělo na svého portugalského zaměstnance který zesnul v Iráku (UNPR) * Považujeme "stávku překladatelů" za lacinou nálepku Anglofrancouzského typu pro jiné důvody, ne-li rovnou Bangladéšského typu v pokračování pasoudů evropského typu s Rudými Kméry. Očekáváme třetí historický postoj s těžištěmv iniciaci rozkladu bombard..(pí:NNN) * Namíbie cílí k potravinové soběstačnosti od shora. Nevylučujeme úspěch, ale.. (NNN,pí)
 13. Líbí se * Tajsko hostilo kf. OSN proti lovu nosorožců, hrochů a slonů s vysokou účastí (UNPR) * Pondělní Titulek z Iráný Varžšeší: Írán přitvrdí kontrolu cen vozů, zboží (IRNA) * Tajský vládce objevuje investiční příležitosti v Belgii a Švédsku; premiér, jak jinak (NNN) * Co zbývalo Stalinovi v Polsku, kde byla občanská válka třech zájmů, a kde si chtěl Hitler eliminací stran vyválcovat působiště? Buď "morálně neutrální" nevměšování, tj. uznat a odkývat polskoplošný holokaust/lidice převzetí Německem, anebo nic nepodepisovat, a vlítnout proti Hitlerovi bez jednání s Poláky, tj. promlátit se různorodými poláky na protihitlerovský val. Osobně tedy potvrzuji, že Stalin mohl zůstat morálně bezpochybnější, kdyby se nevměšoval, ale ovšem řadím jeho dohodu o pásmech v Polsku mezi stále pozitivní kroky vzhledem k Polákům. Umožnilo by to záchranu mnoha Poláků přeběhnutím na Ruskou stranu a podobné věci. Rozhodně je to podobnější něčemu pro-polskému, než holé nevměšování, nebo dokonce "vlítnutí." Považujeme tento pohled za průlomový, zjm. pro Poláky (pí) * Celkem důležité těžkoprůmyslové jednání jedenácti azijských zemí v Indonézii, v čele Vjetnam a Peru (NNN) * Íránsko Irácké dohody zatím stvrdily spolupráci a ko-inspiranci (JA2) obou dvojčat (až biblicky v písmenu se lišících, ba ve dvou!) v bezpečnosti, obchodu a fokusu na regiovazby-dopo (PL) * Zimbabwe nespěchá na těžbu svého Uránia prvku kovového na podkovy pro splašené ekonomiky apokalyptické průtrže bezpečnosti (NNN) * Jordánští nejsou příliš nadšení nekontrolovatelně rostoucími cenami paliv. Co na to Iráčtí? Všechno vždy spěchá, zvláště to rozumné.. Tedy "Jordánští urgují" (NNN)
 14. Exotika * Nový bodově specializovaný erudovaný raport tiskového centra OSN, upozorňuje odběratele zkoumavých tiskovin, že kmenové řežby, toliko podporované papaláši v inkompútančních výborech UNPROFOR/KFOR OSN prapor mohou velmi dobře vyplývat a plynout, přirozeně, modře, modrá je dobrá, z blížících se krutých hladomorů v jižním Súdánu! Ehm, že? (pí:RT) * Kuvajtský MZ zbúhdafma pfitakau Arnerfkému Karráčímu sekrotúřovy, po Kintovonévé, že Írán nemoc řeší co jiní moc moc řeší. Tím Kuvajtský Ministr Zahraničí moc moc ublížit Írán, a ten si stěžovat na PúKFC. To si také stěžovat na MZ Írán a další. Moc moc. (KUNA) * Uganda je a nebo byla zapojena v posouvání sporů obou Súdánů do vojenské sféry: z depeše Bašíra Chartúmského svému preziprotějšku v Džibútě (NNN)
 


Komentáře

1 Chechnya "Tourism" Chechnya "Tourism" | Web | 6. března 2013 v 15:39 | Reagovat

Click

2 Chechnya "Main google site" Chechnya "Main google site" | Web | 6. března 2013 v 15:39 | Reagovat

Click ISI

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama