NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse: Trumanova doktrýna, Farkaš a Makiavelismus

6. března 2013 v 14:14 | sah |  Archív z Rubriky média

(související čtení: Žoldácká mediokracie a Nietzsche)

S ohledem na dosavadní aktivitu Trumanovy doktrýny, a její nedávnou proliferaci z USA do bývalých velmocí Evropy nelze Farkašovu teorii ponechat tak, jak je kladena.

Tzv. válka proti lidem se vede pouze na západě a v dostatečně podřízených koloniích a zkorumpovaných trzích, poznáme podle školství. Naopak potom všechna zúčastněná pseudoiméria vedou tajné nebo převlečené války proti nezávislým zemím, a to berme z morálního hlediska jako podstatnější tvář současnosti. Hrubou, tupou jednotu vlád západu v destrukci "svévolného" zbytku světa, nebo alespoň jeho přírody. Lidé, kteří přizpůsobují v této oblasti politiku svým aktuálním potřebám někde mezi stříháním květin a pojídáním obědů v restauracích, daleko nějakým podzemním hnutím jsou v pozici, aby i bez víry v "nutnou redukci" obyvatel stáli nad otázkou, zda se v rámci třiceti let posouvat v rámci milosrdnosti nebo nemilosrdnosti.Naopak různí Gatesové a Jack-Yvesové jsou ještě ani pro tyto lidi, ale pro jejich nižší, beztvaré kontraktory nástroji, se vší vrozenou hloupostí, hrubostí, řečeno: fašismem. Pro právě takové, a pak pro řady a řady vyčerpatelných boháčů, tzv. voličů voličů, jsou určeny všelijaké nákladné a nesmyslné díry v zemi narvané apartmány a kdekdo-a-bůh-ví-čím vším. Nad klimatem se ovšem hádají právě dvě firmy, jedna, která vytváří napínavou mocenskou budoucnost na pozemské zemi, a druhá, která sponzoruje neprostupné "klišé" každodenních nepřátel míru, ba, i hloupost Západních politiků, že válka velmi všelijakých rozměrů je pohotova přijít kdykoli a kdekoli, aby takto ladění boháči, na př. zvláště v kriminálním průmyslu, měli každý důvod zalézt a žít ve vnuceném snu v shnilém pařezu, obklopeni věrnou náhražkou všeho, co bylo možno nahradit kapitálovou přírodou. Ale i to je přírodně správné: v úvaze o tom, kdo má přežít, kdyby náhodičkou totální většina i s přírodou zmizela přestává platit i jinak morálně diskutabilní pravidlo "ženy a děti první." Nesluší se tedy nikomu hádat se o přednostní místo, a obecně v této "záchranné škvíře" bude naprosto hnusná společnost, takže vlastně morálně ani v podstatě se nejedná o nějakou otázku. Je prostě dobré, že taková možnost také je.

Podivná rakovina odvedla konečně jihoamerickou osobnost do moře klidu

Ale zpět k problému: ani to, že tito lidé jsou v pozici na otázky po milosrdnosti, zda "je třeba" se o lidi starat, nebo zda "se může nechat" krvavý vzestup pokračovat, znamená, že jsou v pozici, kde také morálka neplatí. Jejich milosrdnost není morální, a jejich nemilosrdnost je chybně zaměňována s nemorálností: jde z jejich strany pouze o chybný úsudek. Pokud na př. donedávna cosi jako filantropové studovalo, zda všeobecné lidské vzdělání opravdu vede k dobrým výsledkům: pomocí první a druhé světové války si tyto rozhodovací elity ověřily, že to není lektvarem na dobrou společnost, dokonalého člověka.

Jako byl ideální režim důkazem, že i dokonalých orgánů lze vychytrale zneužívat proti lidem jako celku, tak režimy rozděleného světa dokazovaly, že lidé se budou přes veškeré vzdělání vraždit pro všelijaké bezbarvé politické pletichy. A dnes rezignovat na člověka jako takového, a uvažovat v rámci uvedených "zkušeností" - a považovat své činy na takové platformě - za morální, je teprve oním chybním úsudkem: nikoli nemorálností, ale nezodpovědností a leností.
Nejsem absolutním zastáncem demokracie, ale kde jsou dotčeny její deklarované hodnoty tak aby to dalo na článek, tam lze očekávat dílo někoho, kdo se chybně považuje za morálně rozhodnutého. Demokracie je jako myšlenka triviální, ale komplexita jejích morálních důsledků několikrát převyšuje celý balík ideálů z dílny všelijakých reálných světovlád. Neodsuzuji že existují pozice v dané rutině financí-voleb, ze kterých je možno právě takto rozhodovat, ale teprv pokud se o takové pozice dokáží ucházet lidé pracovití a bez zbytečných "zkušeností" (a bez ksychtu jako Cousteau), pak příliš nezáleží na nějakém ideálu, ale je alespoň záruka, že taková pozice udrží na světě v pořádku právě samu sebe, a kritická místa ve světovém dění ve svém stínu.


Naopak rozhodování morální, vědecké - nepracovité - je v první řadě leností, která se prostřednictvím psychologické deformace udržuje v blízkosti morálně nákladného zdroje rozhodování. Navrhujeme tedy nové zhodnocení sv. válek takto, z čehož navíc plyne nová forma relativizace fašismu v USA, poté vylíčení biznisu "konce světa" právě v podobě dvou firem, které možná válčí, možná kšeftují s otázkami klimatických změn, vyjmutí osazenstva takových "záchranných bublin" z morálních měřítek, byť možno klidně esteticky počernit. Ale v první řadě nutno tyto prostředky v kombinaci s rozhodováním o zemském povrchu pokládat za absolutně amorální. Dokonce i firma, která je řízena z takové podzemní rezidence obsahuje pro své zákazníky i zaměstnance řádnou morální hádanku, nemluvě o vládě, nebo dokonce "architektech války." O takovém chování právě platí Farakašovo přirovnání ke Kubrikovu filmu, byť naprosto bez humorných rozměrů: jsme totiž v rozměrech naprosto psychiatrických, člověk, který rýsuje "nebezpečné války z totálního bunkru" by měl být všechno, vč. vykastrován. Ani na hřbitov totiž nejspíš nechodí z obvyklých důvodů. Ale v tomto ohledu nevíme přesně na čem jsme, ať už Farakaš dodává určité spektrum informací, představa o podzemních boháčích je dokonce i s komerčním nadhledem velmi nejasná, mezi 0 a desítkami tisíc.

Běžným lidem stačí soukromý nebo veřejný bunkr, a ten je nutně v intenzivní fázi konfliktu nejvýznamnější. Je ovšem možné celou základní věc převrátit tak, že Cousteau a podobní jsou jakousi černou církví, která bohatým a mocným vnucuje strach z "reakce přírody" na počet lidí. To je ovšem v kombinaci s Makiavelismem bohatých solidní jed, a léčit jej doporučujeme imunizací od prognostiky, ba, cynickým smyslem pro "tragiku prognózy." Tj. hledání morální úrovně pracovitosti vzhl. k mocenské pozici okořenit zdravým masochismem pro případ "vymření přírody." Pokud se něco nepovede: bude lepší, když si to vypijeme s celou planetou také, a pořádně. Zač jsme stáli. Většina souborných obecných náhledů na povahu současné "globální moci" má základní chybu ve své pasivitě, tj. nedostatku Nietzscheho, a přebytkem kolektivnosti. Příliš se poslouchá v kavárnách od sousedních stolů, a málo se oslovují potenciální bytosti skryté za prodeskribovanými deskami světovlády. Nebo ještě lépe, předem se odsuzuje i jen spekulovat o komunikaci s takovými tvory. Natož mezi jejich předpoklady skočit hned s nabídkou "konkurenčního boje," jakožto absolutně nového a ozdravujícího ducha tamní společnosti. Jenže jak zní toto absurdně, tak naprosto neabsurdně zní spojení lenosti a toho zla, kvůli kterému si neustále třepíme huby. Navíc tato lenost je právě atributem jak reálné moci, tak těch Farakašových "zástupců lidu," a především lenost kazí i další vrstvy, média i lid. A naprosto nikoli okrajově. Většina lidí má buď základy morálky, nebo lenosti. A "konkluzivní zkušenost" je příznakem nejhrubší, nejnebezpečnější lenosti. O tom jsme však mluvili v rozdílech Evropského a Východního státu. Zkušenost nesmí zakládat vztahy. Rozhodně nikoli zkušenost prostředkovaná médii, nebo zkušenost analytická. Takové prostředky volíme až po vyčerpání dvojstranných vztahů známými prostředky.

Role médií je dnes primární, ale zdravý boj o moc ji redukuje, a stupňově ji redukuje uvědomění v současnosti transparentních a konsolidovaných zástupců moci o nových střediscích moci. Mediální aktivismus může jistě sehrát dobrou roli, ale učinit z něj jednostranného spasitele je víceméně dobře poznanou formou krajnosti, která se velmi rychle stává tím, proti čemu bojovala. Zdravá moc musí mít vždy jasný obraz o tom, jakým způsobem se k ní dostávají, a zda vůbec, informace, ale zároveň si nemůže myslet, že je na svém poli mocí poslední, natož činit jakési závěry o člověku, a těmi si podkládat svá rozhodnutí o jeho potřebách, neboť člověk je jejím počátkem i koncem. Co naprosto není dnes dále možné, je svoboda produkce a transportu. Naopak vztahy mezi potřebami člověka, jeho povinnostmi a přírodou je možno udržovat v rovnováze pouze pomalými a citlivými změnami, které mají veškeré jen ne morální příčiny, a důsledky zjm. v oblasti efektivnosti nebo modularity / náhrady. Příroda také činí pouze pomalé kroky, a tento podobor z ní vyrůstá a člověkem v ní končí. K nutným omezením svobody produkce patří pro příklad zjm. uskladnění potravin nebo praní prádla a podobné věci, u kterých ve vlastnictví končí předměty pro které to znamená redukci kolektivní užitečnosti vzhl. k nákladům na jejich výrobu, likvidaci, distribuci, provoz a údržbu. U takových má rozhodně omezování svobod začínat, ale také konstruktivně, tj. nejdříve vytvořit náhradu a uvést ji do provozu.

Naprosto nejdestruktivněji pro planetu působí právě fanatikové vlastnictví: privatizátoři a znárodňovači, neboť se domnívají, že počet vyráběných potravinových i nepotravinových artiklů rozhodně není fixní. A rostoucí nebezpečnost těch prvních vzhledem k změnám v produkci potravin stojí za zmínku. Obě sekty jsou ale nebezpečné právě až podružností pro řízení rozsahu a formy produkce, distribuce. Obě mají být trvale v ideální kondici, a jejich správa nemá právo na žádný, než efektivní rozvoj a pomalé vyrovnávání. Pokud chtějí bohatí právo na určité produkty, nechť si je produkují sami pro sebe, a nezatěžují svět sériovou výrobou, církví rozsahu populace, a občanskou válkou k podstatě vlastnictví a roli trhu. Svět budoucnosti naopak navrátí trh na jeho místo: trhovcům a mezinárodní spolupráci. Ostatní trh čerpá z pracovní síly světa naprosto bezúčelně, a moří tyto prostředky v absolutně zkrachovalých projektech všeho druhu.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama