NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 8.3.: "Děti se bojí do školy, rodiče neschopni pracovat, socializovat anebo fungovat alespoň s náznaky normality.." - nová studie Německého psychologa z Jemenu...

8. března 2013 v 8:46 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. USA bude nadále aktivní součástí dění v spodní Asii - Olson (NiW) * Reperkuse zahraniční invaze do Mali s pučistickou mediální fazónou narůstají: oběti na civilistech rukou žoldáků i teroristů lineárně rostou (APS) * Prezident USA označil smrt Venezuelského prezidenta za obrovský politický úspěch, pogratuloval lidu Venezuely, a vyzval tento lid, aby zvolil někoho, kdo bude poslouchat Obamu a další prezidenty USA na slovo. "Jsem připraven takový obrat v historii Venezuely silně podpořit" (KUNA) * Víceprezident Venezuely Nikolaj Zrolojev řekl, že úmrtí vůdce bude zkoumáno nejinak vědecky jako ono přízračné úmrtí Arafatovo, (Miloševičovo, pí..) a že národ je jednotný, a připravený bojovat, vést a vyhrát (ALT) * Mékický Prezident politoval smrti Čavéze; pí uzavře posudek věrohodnosti ve zprávě po víkendu (PL,pí)
 2. Íránský Ministr Zahraničí varoval Šéfa Organizace Spojených Národů v Nujoku, aby tato učinila urychleně vše v jejích silách k mírovému uzavření Syrského násilí, neboť se krize rychle šíří v regionu (a postoje Arabské Ligy, Turecka a pod. nejsou dost indikativní, pí) a dlouhodobě ohrožuje jeho vývoj (IRNA) * Americký Generál Mattis v rámci širší vojenské akce odvolal zbrojení v Sýrii, a čeká rozhodnutí prezidenta ve věci; důvody které má na mysli jsou chronicky známé, zjm. tzv. reperkuse, obecně nekontrolovatelné přímé vedlejší účinky (SANA) * V Bruselu je k disposici vysoký delegát Alžírie až do 9.3. na CMF (APS)
 3. Jordánský Král podtrhnul potřebu dále podporovat akce a technické úsilí Turecka starati se o uprchlíky. Nevynechal ale ani další národy, které tiše přijímají vlny uprchlíků do svých obydlí (RT,NNN,pí) * Pakistán i Afganistán by si měly vyměnit své požadavky na bezpečnost na hranicích přímo, a nikoli opět sklouzávat k mediálním výměnám typu "víme všechno, zde to dořešíme." Tj. Pakistán žádá kovadlinu pro pohr. akci kladivo, Afganistán žádá ..? Víme že spolupráci, je to opakováno z USA, z Indie, z OSN a bůhvíodkud ještě. Výměnu těchto požadavků diplomaticky obvykle zasahuje Indo-Paki-Afghanská tisková konference, a nikoli generál VašeChyba007 z USA. A pozorovatelé, na př. Malají a Turkmen(pí,NiW,BNA) * MMF a Světová Banka neberou ohled na válečné náklady které způsobují USA Pakistánu (NiW) * Hromadné vraždění Iráckých a Syrských vojáků v Iráckém Rabají pouze dokazuje, jak zhoubné účinky pro region má "sebeobranná" výbava, kterou do Sýrie "opozici" dodává Fr., Bri., USA a další. Opozice která zaútočila na mírumilovné hraniční přechody Irák/Sýrie se spojila s podobnými silami v Iráku, a ty prchající Syrsko-Irácké konvoje rozšvihaly s desítkami mrtvých následkem (NINA) * Anbarský žurnalista Timini nezvěstný - otec (NINA) * Alžírie zařadila vpřed parlamentnímu přátelství s Egyptem, Venezuelou a Súdánem v Pondělí (APS)
 4. Dialog je jediné řešení "Íránské jaderné záležitosti" - hnutí nezávislých, nezařazených států NAM sdružující přes 2/3 států světa (IRNA) * Hovory 5+1 o Íránských jaderných věcech v Almátě ať už jakkoli ztvárněné korporovanými masmédii, jsou na správné koleji, "mohou přinést určité výsledky" - mMZ IRI Ramín Mimanparzt (IRNA) * Zpráva NAM byla přečtena na vyšším zasedání IAEA / MAAE. Zde NAM ocenilo zprávu Šéfa IAEA Jukii Amana .. (viz také sekce dezi) .. pak se zpráva zaměřila na podstatu plánu jaderného odzbrojení regionu, zjm. Izraele (IRNA) * Írán naléhá na zásadní upevnění vztahů s Ghanou, v rámci ceremonie nového Ghanského vyslance v Thr (IRNA) * ECO možná přinese nový mechanismus nad producenty a spotřebitele ropy v tomto regionu - Rostami (IRNA) * Kuvajtský Emír Ahmed VII blahopřál Ghaně a jejímu Mahamovi k národnímu jubileu, a další zdraví, úspěchy v cílech země (KUNA) * Rozšiřování vazeb s Ekvádorem je neměnnou politikou Íránu - Ahmadinežád (IRNA) * Kubánská výzva by měla být zatvrzena nějakým Evropským kybicem, a vůbec nejlépe aby tací podtrhli výzvu v duchu, že oboustranné pohádky kolem KLDR a Íránu jsou mnohem bezpodstatnější než vážný pokrok zde - globální odzbrojení (pí:PL)
 5. Pakistán * Prezident Zardári podtrhnul snahu nedemokratických sil odpoutávat pozornost v Pakistánu, tak upozorňujeme Zardáriho že nyní nejde o volby, ale opět, zase, o mzn. reputaci, tj. bezpečnost (NiW) * Generál Kajány osobně prošel s místními bezp. špičkami situaci v Karáči, Karáč (APP) * 4 zatčeni v případě Karáčí, zjm. podezřelí TTP. MV Málik naléhá, že plány organizací jako Laškar é Džhángvi (LeJ) zničí pouze jednotný národ. (NiW) * (Justiční Aktivismus a Bezpečnost)"Stihne Pakistánská volební komise zapojit na podnět Nejvyššího soudu do voleb za tři měsíce i občany v zahraničí?" - (NiW) * Baluč obsazuje posty v PML-N - N Šarýf (NiW) * MV Réman Malík označil některé výlevy v médiích za kontra národní jednota, a vůbec za účelné a nepodložené ponižování mnohých politiků. Tak budeme věřit, že se tato výzva odrazí rovnoměrně, a nikoli pouze jedním, dvěma otisky medu kolem úst PPP! (APP,pí) * Část Syrské opozice darovala krev na počest Syrských Arabských Vojáků, v rámci širšího(?) protestu proti elementům šířícím cílený chaos v zemi (SANA) * Premiér Ašraf urguje investice do Energetického sektoru (APP) * Mušaraf "to nakopne" (řekněme ten rezivý budík natažený soudruhem Kadrim) možná už 16/17, kdeže promluví k shromáždění v Karáči a pak Lahóru. Vyloženě doporučujeme naaranžovat mu z obč. iniciativy široké klidné demonstrace, čekající jeho přítomnost bez jediného transparentu. Třeba také nebude vědět na čem stojí..? (pí:NiW) * Afgánské Min. Informací výroční zpráva pozitivní, kurz pokračování hoden (BNA)
 6. Priority míru * Ministr Afriky Alžírie Mesahel podsvítil nutnost předně obnovit teritoriální integritu Mali (APS) * 4 alžírské krátké filmy na FF v j. Maroku 13. - 16. 3. / téma FF je Moře, a řekněmě obšírněji příroda a kultura (APS) * Íránský MO Vahidi Mb. označil výkon Iráku jako bezp. složek, vlády a lidu za vynikající vzhl. k okupaci, připsal Iráku slovutné plus za bezp. regionu (IRNA) * Alžírie se účastní kf. přátel Jemenu v Londýně. Zajímavé, jak málo toho člověk o tomto pochybném podniku slyší, zatímco různé podmáznuté důtky OSN a států Dohody se snášejí na Jemen celkem tak hlučně jako rojteristní lži a konspirace služeb US/Fr, které se zde perou (APS,pí) * Libanonský MZ předsedal kongresu Arabské Ligy; Vyzval k ukončení zákazu slova Damašku v Arabské Lize, nazval přístup Arabských ministrů k uším tohoto fóra za klíčový pro politické řešení v Sýrii; ocenil výsledky dotačního fóra pro Syrské uprchlíky konaného v Kuvajtu. Lze podtrhnout, že pokud je opozice schopna jednat s reprezentativní reprezentací z Damašku, pak by Arabská Liga mohla předvést, co z Damašku považuje za reprezentativní, a takový výběr aplikovat jako podmínku účasti: pí (KUNA) * USA tvrdí, že další sankce na KLDR budou symbolické. Koho ale dostatečně neirituje symbolický počin OSN proti ve věci nevinné zemi, a koho neirituje ještě dostatečněji, že už ani není jak sankce přitvrdit, než symbolicky? (pí:PL) * Posílení spolupráce Bělorusko-Írán posílí efektivitu hnutí NAM - Mašají, Rybak (IRNA) * "Írán ještě stále může zanechat svých jaderných programů, nebo jinak může klidně Obama kdykoli vystartovat, když bude vhodný čas vyděsit neexistující publiku blížící se nukleární zbraní v rukou Íránu. A zbytek publika frustrovat sérií razítek opičích výborů OSN na tento náhodný žvást. Taková ochota USA přestat vyhrožovat netrvá věčně, a pokud si jí Írán všimne, může zapomenout na elektrárny, léčbu rakoviny a příklad druhým v hrdinství." - Carney, Bílý Dům (NINA) * Venezuela vyhostila dva vojenské vyslance USA, poté co se účastnili podvratných operací. Obama to rozuzlil právě svou oslavou plukovníkovy smrti(NNN,pí) * Jižní Korea by se měla inspirovat v Turecku, ať už jsou slova Premiéra Erdogana sebesmyšlenější, určitě neukončuje své názory na rostoucí počet pohraničních incidentů, resp. "raket které nelze vyloučit" zubatým a svalnatým varováním o bombardování Peťingu a likvidaci zbytků rudé armády. (pí:RT) * KLDR ústy Kim Jongnama prezidenta Lidové Sněmovny zaslala gratulace prezidentu Janu Dramani Mahamovu, prezidentu Ghany, ku příl. 56. výročí její nezávislosti. Zpráva přiložila víru v posílení přátelských a spp. vz vz, a úspěchy Ghany v mzn., reg. i rozvoj. úsilí (KCNA) * Pokud je echo RT o leteckých akcích Malajsie reálné, a Malajský MV potvrzuje, že dosáhly cílů, pak nutno zopakovat výzvu k jednání bez chyb v médiích! (pí) * Lahad Datu / Semporna - turisté musí "trochu" dávat pozor; Ministerstvo ručí za relativně stabilní situaci, s hlediska celé země pak absolutně (NNN) * Oboustranným cyklem násilí vrcholí bezbarvé soudy, součást historické občanské války, rádoby stvrzení nezávislosti, spíše jen stvrzení politické příslušnosti coby základu státu a médií - Bangladéš; řešení v ndhl. (NNN) * Karzaí dostal za úkol omlouvat se, že osočoval ze zneužívání pouze cizince; nevím, myslím že takové drobnosti protikoloniální boj nemůže příliš řešit. Pokud v něm ovšem pan Karzaí "nejede," pak jsou vyhlídky na národní konsenzus vč. Talibanu opět dalece nižší. Opět? Co to plácám, nic není ztraceno. Kdo chytne Karzaího doutník před pádem do kaluže, poté co mu zahr. generalita mrskla obuškem do ruky? (RT) * Kašmírské, Pakistánské zemědělské oblasti již pociťují Indické zásahy v povodí Indu, žádají rychlý mzn. zásah (NiW) * Fórum AMAN slouží Pakistánu k obohacení metod jeho příspěvku mzn. míru na námořním poli (NiW) * Pakistánský analytik popsal nový kurz skupiny mocností v 5+1 o Íránských věcech za indicii a nebo důkaz, že tyto akceptují Íránské jaderné právo, toliko ukotvené v mzn. smlouvách, a posílené jeho dalšími smlouvami s OSN (IRNA) * Írán označil "report" OSN k "Lidským právům v Íránu" za libovolný, poukázal na možnost manipulace pravidly a orgány OSN aby Šahýd, autor, tento dokument orazítkoval "hlavou OSN" (IRNA) * Jeden z lídrů Libanonského Islámu ocenil "roli Íránu v konfrontaci radikalismu," tj. na př. modernizaci teologické vědy vis-a-vis nové metody vyplachování mozků odvozené soukromými vojevůdci z technik CIA v Iráku, Jugoslávii a Afganistánu. A zjm. pak Britské metody v Pakistánu, kdysi? (IRNA,pí)
 7. Reklama ** "Děti se bojí do školy, rodiče neschopni pracovat, socializovat anebo fungovat alespoň s náznaky normality.." - nová studie Německého psychologa z Jemenu, jak působí především "Drony." Tak jistě toto chtěl pan Americký HauptBradáč Erik získat pro potenciálně zasažené komunity v USA? (IRNA) ** Vystavení mobilní technologii poškozuje DNA, plodnost a další - Nové Delhí (IRNA) ** Izraelské "kruté, nehumánní a dehumanizující jednání s vězni je rozšířené, systematické a institucionalizované" - UNICEF (ALT) ** Turecký prezident, choť hostili banket k poctění Krále, Královny Jordánska, mnoho detailů vzvz (NNN)
 8. Libanon * Libanonský MV Čarbel počítá se spožděním voleb (NNA) * Roni Hasbani, který se přestěhoval do okupované Palestiny poté co Libanon odrazil agresi Telafídu v r. 2000, byl dopraven Červeným Křížem do Libanonu, kde jej mrtvého (42) převzali rodiče. (NNA) * Cizí síly se snaží zrušit oboustrannou náklonnost stran v Sýrii začít bezpodmínečně u nutnosti ("nejvyšší nadústavní podmínka padá") snížených prahů - dvoustranná mírová jednání: Ruský vyslanec v Libanonu (SANA)
 9. Další věci míru * Izrael zatkl za minulý měsíc 450 Palestinců, z toho zločinně 95 dětí a 12 žen - CPP (NNN) * Absolutní delegace Jordánu navštívila Turecko, vč. Atatyrkova mauzolea. Probrali nebo proberou jistě totálně všechno, na rozdíl od USA a Ruska.. Nebo dokonce "Koalice pilných" - ta probírá jen sebe, zvláště se spožděním u svých vn. soudů (NNN) * Japonský skladatel podpořil svou exkurzí po školství KLDR dobré vztahy obou zemí, tolik potřebné přerušení cyklu násilí, ovšem, jako další kroky obou zemí a jejich mzn. přátel (pí,KCNA) * Ban Kimoon podpořil naši iniciativu za mírové mzn. ovzduší ke Keňským volbám. Vytknul drobné nedostatky, setrvalé bezpečnostní excesy zjm. kriminální, potenc. konspirační povahy (UNPR) * Finsko hodí Rumunsko a Bulharsko do jednoho koše. Mělo by nejdříve obě navštívit s hl. parl. skupin přátelství. Jistě jenom pro jistotu (RT,pí) * Irák a Egypt upravily, navýšily energetické vztahy (PL) * Íránský bratrský ministr zahraničí se účastnil nábožensko-umělecké události v Karbale s množstvím dalších figur (NINA) * Velké mezinárodní vědecké soustředění v Íránském Isfahánu zaměřené na vědu pro produkci končí s dnešním dnem (IRNA) * Kolumbie: "Budeme klidně jednat i s vámi, Poslanci" - FARC (NNN) * Filipínci mohou opět pracovat v Iráku, Jemeni a Eritrey - mluvčí Ministerstva Práce (NNN) * Írán v provincii Kuzestán vojenské cvičení, zvl. schopnost ordinace a řízení (NNN) * Íránská armáda má nový koníček: opravuje Americké motorky (NNN) * Pětidenní přehlídka regionálních možností končí dnes v Alžírské Uaržla, 800km jv od hlm (APS) * Libanonská justice podsvítila konkrétní osoby své národnosti žijící v Palestině a kolaborující s Telafídským režimem, poté, co získaly Izraelské občanství. Zda není součástí pro-palestinské agendy? (NNA) * Vz Vz Alžírie-Emiráty nová jiskra? (NNN) * Libijská armáda by měla přijmout část bývalých vojáků do svých ranků, když už je nutno krotit rozbroje rebelů. Ale i bez toho - vidíme drobné pokroky. Zatím však vhodné tak pro rozvoj armády .. v Monaku? (NNN,pí) * Arabské strategické fórum v Dubaji, vč. debaty k sociálním sítím ke konci měsíce (NNN) * Jemen se zúčastnil kf. civilního Arabského letectví v Emirátech (NNN) * Jihoafrický spolek SADC zkusí revitalizovat dobré segmenty a restrukturovat ty ničemné; ale ovšem také může zvážit, zda "integrace neuteče" (NNN) * Marně se Marocký Mohamed VI. snaží dosáhnout na ocenění UNESKO. To dostávají jenom nezachranitelní padající prezidenti aby udrželi své letadla v tiskovém vzduchu (NNN,pí)
 10. Etnokulturně bohatě diverzifikovaný festival věnovaný loni zvolenému ptačímu druhu v Mongolsku zahrnoval na př. i lovecké hry (NNN) * Ptáci jsou svobodný národ, dobrá kultura, přátelská civilizace složitého jazyka, bohatého protokolu, inspirující se ještě i ve školství pamětmi z lidského světa. Oteplí se o 5.25° Celsia - bydliště, smetiště? Pokud se lze v tomto ještě na něco spoléhat, pak na černou politiku, na její příklad . Betonová nepřirozenost, rajská hudba. Přemoudřelí. Chytrý jak televize. Bydliště, smetiště, větřík? (pí)
 11. Krimi * Jeden mrtvý, 4 ranění po střelbě do demonstrantů v Kašmíru Okupovaném Indií (IRNA) * I Uganda bude pitvat pohlavní styk spících manželek před soudem (NNN) * Americký HauptBradáč Erik Holder varoval Američany, že pokud se Obamovi a jeho ElHejdě zachce, budou drony útočit tu a tam a třeba i támhle přímo v USA. Zjm. pak na Muslimy, jak známo z prostoru pozemních a "justičních" útoků. * Pokud tedy rozumíme, že "vyjímečné okolnosti" jsou právě "kdykoli se někomu, koho bude prezident v závěru krýt zachce" (ALT) * Ultramoderní technologie doplní kroky Pakistánu a Íránu proti obchodu s lidmi, drogami a zbraněmi na hranici dvou a dvou zemí (IRNA) * Namíbie hledá dva nezvěstné - posádka letadla zmizela po startu i s letadlem (NNN) * JAR bude také dohledovat v Keni - policie JAR (NNN) * Gruzínské Minerálky (?) i Víno budou brzy opět na Ruském trhu - Moskva zvedá utajené embargo (RT) * Jordánsko odsoudilo útok Izraele na Chrám Al-Aksa, znesvěcování, jako nepřijatelné od A po Z (NNN) * Dvě pětiset-kilogramové nálože s sebou vzaly i své instalatéry na venkově v Aleppo. Ano byly to IED: improvizované bla bla bla, které údajně Jemenci zašívají do břicha před cestou do USA. Což říká Obama, když na Vánoce musí vysvětlit, proč nemohou soudem osvobození Jemenci odcestovat zpět domů, ale musí zůstat - dokonce v té stejné díře - kde už ztrávili několik let, i desítku. Holt Jemenci. Třeba až přijede Saud do USA, pustí jich pár Obama domů, ne? Co OSN? Když ty bodové.. fungují? (pí,SANA,NNN,RT,NNA) * Centrum Muzeí a Archeologie v Sýrii prohlásila Muzea Rakka za netknutá a v pořádku. Aby si OSN přímo potvrdilo, jak je řekněme půltunová Nusra aktivní v zahraničí, píšeme to Česky, a díky tomu to nebude mít jako fakt dlouhého trvání (pí:SANA) * Lidové sněmy v Sýrii urgují obě strany konfliktu potírat členy teroristické Nusry bez vydávání zatykačů, protože sabotují zařízení státu a lidí, zastrašují rodiny - Shromáždění předsedal mluvčí Parlamentu, pak probrali návrh zákona k zubařům (SANA) * Oskar pro Argo pouze z politických důvodů - Americký mírový aktivista, IRNA (pí) * Titulky někt. Tehránských novin ve Středu 6.: "Írán značí den sázení stromů"; "Léčba rakoviny není již v Íránu snem" * (Hamšári, Iran IRNA ) * Okupuje Západní Saharu Král nebo Siemens? - NGO (APS)
 12. Afganistán * Vysoká náboženská kf. Afganistánu označila za prioritní potřebu přechodového mechanismu, národní jednoty, zjm. spolupráce napříč bloky v úpatí tohoto mechanismu. Totální potřebu míru zde nebo onde. Prezident potvrdil (BNA) * Afgánský prezident gratuloval Kuvajtskému Emírovi Ahmedu VII k dvojitému národnímu jubileu, popsal vzvz za důležité, vyloučil možnost rozšířit pohraniční spolupráci s Pakistánem i na samotného Emíra (BNA) * Afg-Pak-UL
 13. Dezi-AD-P * Kurdýzký premiér neměl v úmyslu navštívit Bahdád ve středu - kancelář (NINA) * NINA si všímá obecného záměru Iráckých médií ve Středu na Barzaniho iniciativu, ovšem vystihuje citáty podstatu, že v detailech dává průchod zjm. osočování a černobílým postojům, což nakonec média umně zakončují fiktivním oznámením návratu bojkotérů což lze potud brát pozitivně, dokud chápeme bojkot jako zamlčené téma, ovšem co není legitimní dezi, jakmile zjistíme, kdo nenechá zaznít kritiky bojkotu koalice Irákie celé dny (pí) * IRI/IAEA-AFP * Článek NYT o "Británii držící Asii mimo válku do r.45" de facto pouze shrnuje nejčerstvější reakce USA. Na př. hází stále teplejší bramboru - Lýbii - na "naše spojence, kteří mají silnou roli." A tak dále, rétorika je odporná, na př. postoj k Trumanově doktrýně, čili nejprve ji oživit pro čtenáře, že "Stalin to, a to, a Stalin to." A pak ji teprve hodnotit. Článek má kvalitně vymývat zjm. Arabskou migraci v USA: Turecko a jemu historicky blízké národy (pí:NiW) * Pakistán nevlastní žádné útočné drony. Trend útoků na věrohodnost Pakistánské vlády a armády lze vysledovat i v související pomluvě denníku Nujok Tajns, že dva útoky řídil Pakistán. Mezi další počítáme útok v Karáči, zařazování ISI mezi teroristické organizace, naprosto nemyslitelné pro BK OSN, Abotabád / Bin Ládin, Bombej v Indii, střelbu na hranicích, pomluvy vřazené CIA do zpráv Afgánské národní tiskovky, nejen o "sektářské úloze ISI" ale i pomluvy z diplomatické, obchodní sféry, které pak pracně musí Karzaí odvolávat, ehm, že (pí,NiW) * IRI/EU-REU * Pochybuji že denník Hurrijat otiskuje realitu, když přičítá Tureckému premiérovi tvrzení, že "Asád prší rakety SCUD na Aleppo, a to 40 za měsíc"; natolik potřebuje Obama podepřít své nezábavné jednostranné choré výplody, že si najme nějaký denník v Turecku.. (RT) * Pokud v Pondělí uznáme úmrtí Venezuelského lídra, pak si přidejte, že den předtím oznámil Kubánský Vilegas, že k němu vedly zhoršující se dýchací potíže, a konečně těžká infekce, po dvojnásobné rakovinové chirurgii na Kubě (RT) * USA a Kanada se chystají stavět základny na Maledivách, vyzbrojují opozici - Indický analytik (NNN) * Malajsie: "nejdříve položit zbraně, pak jednat!"; tak nevím zda bylo co úspěšné? (NNN) * Sektářské osočování též přítomno v Malajsii, dezinformace úrovně mezinárodní vše lze potvrdit z (NNN) * Saud pozdravil USA, a uvítal starosti Reuters a AFP o dostatek lží o Jemenu v mzn. aréně, poděkoval USA za značnou podporu s hlediska rozvědky, zastrašování, nátlaku, manipulace v OSN aj. (NNN) * Je si OSN jisté, že věšení Palestinců v Sýrii není jen pokusem jedné strany, zjm. třetích elementů řídících "pro-humanitarizaci pásma" pro opozici, o zastrašení a expulzi Palestinských pozorovatelů z místa. Totiž o zbavení se zbytečně viditelných potenciálních obětí opozice provedené buď demonstrativní vraždou, nebo zveřejněním fikce a zvěstí, přičemž by OSN takovým mrzkým žvástem "vyklidilo tábory," takže by je opozice nemusela semo tamo vyvražďovat, což by bylo asi nevyhnutelné kdyby se chtěli opoziční usídlit v blízkosti.. (pí:NNN) * Kerry ani nerozfoukal dým z hořící fiktivní aury, a už si musí zachraňovat tvář: "vyzbrojovali jsme opozici" .. kolikrát to ještě od různých bezcenných postav USA, vč. Obamy uslyšíme? Nebo to Obama popře? I to je možné. Klintonová byla také taková...(pí:NNN)
 14. Irák kontroverzní * Pro-sektářské síly spáchaly politický atentát v Turkmenské oblasti (NINA,pí) * Kurdýzký premiér N Barzany mj. doložil, že se o jeho cestě do Bahdádu zatím mezi oběma jedná (NINA) * Tikrit asi ohlášeně stávkoval (NINA) * Namísto dialogu mezi bloky dále přetrvávají všerůzné výhrůžky vydáváním zatykačů, mluvčí parlamentu Nidžajfí je ale i v tomto jakousi negativní kulisou, nebo jak bylo donedávna v módě, je součástí problémů , kterým bezpochyby Irák čelí. * Koalice Irákia sice plete páté přes deváté a žádá pohlížet na strany v Sýrii podle "orientace režimu," ale nadto žádá vyčerpávající nestranné šetření o Iráckých obětech na hranicích se Sýrií což je dobře. Jistě vláda nakonec nebude obviňovat Damašek, že vyslal rebely ostřelovat hranice.. (NINA) * Bloky, dle poslankyně KI, jednaly pozitivně před hlasováním o rozpočtu o otázkách firem těžících v Kurýzii i o otázkách Pešmergy a Tigrisu mezi Bahdádskými politickými bloky (NINA) * al-Džanabí naléhá, že i přesto, že jsou založena oboustranná tělesa pro dialog vlády a protestujících, je důležité udržovat blízký kontakt s občany napříč spektry i tak (NINA) * Mozulští lídři mají opět jiný názor na bezpečnost v místě, protestují proti navýšeným silám (NINA) * "Jak by dopadla taková žádost dnes, kdyby ministr financí zažádal o návrat do parlamentu?" - Nudžajfí (NINA) * Mluvčí parlamentu označil Barzániho misi za "nadějnou," během své anonce této iniciativy (NINA) * Národní dialog popřel různé dezinformace o KI, avšak označil bojkot nepřímo za nepodstatný element politického dění (NINA) * MZ Zebari probral s Švédským vyslancem věci kolem Iráckých a Syrských utečenců (NINA) * Švédský vysl. naopak přislíbil širší diskusi k sadě Iráckých potíží v EU (NINA) * KI a NA se ostřelují verdikty a osočeními u rozpadu "Komise pěti," která měla, ale nebyla schopna, urychlit a zefektivnit zpracování požadavků demonstrujících. K5 totiž nebyla schopna dialogu . (NINA,pí)
 15. Vešlo se * OSN připravilo na žádost "veselého plátku" v Izraeli "doslovný rozpis" povinností čistocharakterních věznic k vězněným dětem. Samozřejmě Palestinským. Jistě zvládne připravit i další zajímavé rozpisy "jak se vyhýbat zločinům" na pracovišti různých složek Izraelské společnosti. Děti tak nemají být zatýkány v noci. Nemají být svazovány. Uvrhovány na samotku. Nemají jim být zavazovány oči. Někdo normální, na př. právník, rodič, by měly být přítomni výslechům. Zajímavé, snad i pro "normální" lidi v Izraeli? (pí,KUNA) * @PL když už musíme 2x vyslechnout "FARC je optimistický," pak nás v takovém článku zajímá jistě i postoj Kolumbijského Prezidenta (pí) * Velmi zajímavé by jistě bylo, kdyby Latýna přinesla z Libanonu nejen "že spolek odsoudil úklady USA proti Kubánské pětce," ale rozsáhlejší diskusi zmíněné komise k sv. tématům, a toto rozhodit socialist. serverům k překladu (pí) * Abych napodobil válečnou meziblokovou zónu v Iráku: MV mediálního světa urguje média aby zobrazovala co chtějí ale vyhla se reprodukci krvelačných řečí, mluvíme jak o KLDR tak o té druhé hned vedle. Nevím proč to reprodukovat. (RT,pí) * KLDR oslavila 67. výročí nerezavějícího agrárního zákona (KCNA) * 21 mzn. kf. k Perskému Zálivu začala v Hormuzské prov. v úterý za vysoké Íránské přítomnosti (IRNA) * FARC odpověděl na vládní (nikoli prezidentské) ultimátum mírovým hovorům aby byl "v červnu mír," že mír není věcí voleb . Což tak nějak zleva, zprava a lze hádat i za prezidenta - kvitujeme. Pokud takovou nadpolitickou pozici hlava státu snese? A ještě bych danou komisi vyzval k prošetření korupčního stavu v policii, matrikách a na pozemkových úřadech. To už navíc i přeháním (pí:NNN) * MMF a WB dorazily do Argentiny zkontrolovat účetnictví. Není to vtip. Poté, co Argentina zpochybnila "univerzální vzoreček na nezaměstnanost," vyzvala Británii k dalším jednáním o jednání o Falklandách, a konečně poté, co si Pakistán vnitřně postěžoval na tupou ignoranci MMF pokud jde o stav vozovky v Pakistánu udržovaný kolonami USA, které jsou udržovány v provozu tímto bratrským bratrovrahem pod iminentní pohrůžkou násilím a dalšími podobnými prostředky partnerství v Asii (NNN,pí,NiW) * Peru-OSN založí protidrogové centrum (NNN) * EU/Zimbabwe * Doporučujeme prov. Bahrlan, Afganistán, aby zrušila přijímání Televizních stanic v domácích přijímačích, a chodila na zprávy aj. do kina. Pak totiž může každý říci: myslím si že je to tak a tak, protože tak to ukázali v kině. To je důležité, když víme, jak snadno a jak efektivně se televize mohou zmocnit duchovní zločinci, pro které je národ něco jako pole, kterému se zoře i řepa, aby se mohly zasadit brambory (pí:BNA) * Paříž od 4. do 21. Dubna promítá filmy středovýchodu. Měla by ovšem zařadit alespoň filmy starší generace Syrské tvorby aby měla naše lobby předně ostrý dráp! (APS,pí) * Malaysie/Sv.Media * Izraelský vězeň odmítl podepsat papír, že se "vyhne jakýmkoli slovům a činům, které poškozují zájmy nebo bezpečnost Izraele" (SANA) * USA označily činnost dvou (53,68) podnikatelů v mzn. obchodě s náhradními díly za konspiraci proti USA, a odsoudily tyto muže k nepodmíněným trestům mezi 2-3 lety. Šlo o "přípravu" obchodu s civilní Íránskou leteckou společností (RT) * Afgánský vyslanec připomněl Íránskou pohostinnost, a zvláště vyzdvihnul neměnnou bratrskou pomoc tohoto mnohonárodního státu v době, kdy procházel vnucenou válkou, reprezentovanou loutkovým sovětsko-americkým Irákem (IRNA)
 16. Líbí se * Jemen uvítá rozšíření spolupráce s Čínou v oblasti médií! (NNN) * Íránská kultura do Neděle ve Vídni (IRNA) * Čavi byl Íráncům více než vůdcem svého lidu. Obliba tohoto přítele lidí míru jenom poroste, ať se to agresivním a konspirujícím silám líbí, nebo ne - Ahmadinežád (IRNA) * Šéfministr Kuvajtského parlamentu ocenil rozvoj schopnosti dialogu a konsenzu, pochválil si řádové zvýšení počtu schválených zákonů. Upozorňujeme čtenáře, že je takový nárůst pozitivní tam, kde byla narušena i schopnost zasedat, ale jinak nic neznamená, ba naopak (KUNA) * UNICEF upozorňuje na vzdělání mladých Syřanů: 2 roky války jako několik měsíců náletů v Jemenu, a v tomto věku je to katastrofa (UNPR) * Pakistán rozhodně nezapomene na silnice - Prezident (APP) * Vláda zajistí udržitelné dodávky pitné a užitkové vody, investice čističky - MF Terkper (GNA) * Íránský njv. revoluční vůdce, udržující vzkaz osvobozených otců kolonistní Americe v pevné morálce Íránského lidu, inteligence a vojska zaznamenal, přivítal, přijal a krátkou analýzou doprovodil provedený návrh na novou památeční akci k vlastenecké oběti 7000 Íránských žen v Západo-Východo proti-Íránské válce 1980-88 (IRNA) * Rumunský tenista Tiriak očistí svou zemi vstupem mezi nejslavnější Tenisty světa; jde o to jak kdo bere tyto tituly vážně (AGP) * Ghana zkusí více zapojit privátní sektor do rozvoje ifrstrkt(NNN) * Etiopský prezident Girma pozdvihl nutnost prohloubit náboženskou toleranci čili součást národní kultury (NNN) * Mjanmar posílí investiční schopnosti a možnosti Nujorskou Konvencí - etnická domorodá aktivistka Suu Kiy dokazuje, že když může zastupovat své voliče v parlamentu, mzn. politika země i s příměsí její činnosti může dávat konzistentní smysl. Doufejme, že si mzn. média nenajdou další styčný bod své rozvratné sektářské sou-zlo-činnosti (NNN,pí) * Medveděv popsal vazby Ruska s Kubou za strategické (PL) * Venezuela drží 7 dní smutek (NNA) * Gaza vysílá přes FB rozhlas do světa v 5 jazycích, na př. "Příběh vězně" (NNN) * Jordánie zkouší projekt "Zelená univerzitám," který v několika fázích odstartuje samoozdravný proces v Univerzitních komplexech, samozřejmě zaměření naprosto komplexně na životní prostředí ale i styl života, spojené nádoby (NNN) * Izrael chce před návštěvou Obamy amnestovat některé Palestince od probíhajících zločinů, kolektivních postižení a od dalších podřizovacích metod vymknutých kontrole (NNN) * Finsko chce posílit vazby s Emiráty (NNN)
 17. Outsideři * MICROSOFT/EU * UNESKO je na Mali vítáno Malijci. Památky důležité? Dobře. Malici tleskají. UNESKO řeší důležité věci! Malijci jásají. Malici vděčnost UNESKU. Najevo, Malici! Najevo! Ne? Rndr. Phdr. Erdr. Réman Déman Ččs. (APS) * Skvělé! Izraelský agent zemřel v Izraeli - Australský MZ B.K. (RT) * M Gallagher investuje v Alžírii do oboru investic (APS) * Dengveho horečka kvete v Paragvaji (PL) * 2400 škol zničeno v Sýrii, tj. 20% vzdělávacích zařízení. V někt. oblastech nebyly děti ve škole 2 roky.. Mohou založit terapeutické spolky s Jemenskými protějšky! - UNICEF (RT)
 18. Pokus o destabilizaci: Šejk Maktoum se chystá podpořit puč v Saudii, pokud se mu nepodaří předběhnout v kariéře a byznisu prvního regionálního rekordmana: Saudského Walida-Azize. Držíme oběma palce v jejich soutěži. (pí:NNN) * Poslední tři řádky Čavéze na internetu: Díky Fidelovi, Raulovi a celé Kubě!! Díky Venezuele za její lásku!!! Pojďme dosáhnout nové Domoviny venezuelské. Díky můj bože!! Díky milostivé Město!! Zde pokračujme léčbu. (pí)
 


Komentáře

1 CIA CIA | Web | 8. března 2013 v 9:44 | Reagovat

Zabijeci pistole

2 CIA CIA | Web | 8. března 2013 v 9:59 | Reagovat

Zabijeci pistole

3 ISI ISI | Web | 8. března 2013 v 10:25 | Reagovat

"Izrael neočekává zlepšení Vztahů s Venezuelou" - tak tím jistější to je, čím více se "do smrti člověka kladou naděje." Naopak na př. KLDR neklade naděje do žádné smrti, pouze jí sjednocuje hněv. Čili pokud udělá Izrael a pod. KLDR radost, pravděpodobně se hnedle rozpadne a rozhádá

4 Pi Pi | Web | 8. března 2013 v 10:40 | Reagovat

Odsuzujeme KLDR, že personifikuje vojenskou techniku USA ve svých animovaných filmech, to je opravdu zvrácené. A. Odsuzujeme em, KLDR, že si stále tropí šašky z inteligenčního deficitu kolektivní inteligence "opozice KLDR," i když si to bod po bodu zaslouží: není to na úrovni. Chce to něco jiného. Na př. pohádku o míru a co k tomu Obamu a poskoky přimnělo..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama